Асоциация на земеделските производители в България връща предложението си от януари тази година по повод промените в чл.118 на ЗДДС и измененията на наредба Н-18, отправено към Министерство на Финансите. АЗПБ припомня предложението си в частта: Въвеждане на регистрация в НАП за всички обекти и съдове.

А именно те да са както следва:

  • съдове до 10 тона /до 10 тона невкопани системи/ да не подлежат на регистрация в НАП, за тях да остане до сега действащия режим на контрол;

  • съдове с вместимост между 10 и 20 тона да подлежат на регистрационен режим;

  • съдове с вместимост над 20 тона, както и всички ведомствени бензиностанции, да подлежат на оборудване с нивомерна и електронна система.

В частта превоз на горива, да се извършва при спазване на ADR конвенция и Наредба за превоз на опасни товари.

АЗПБ не одобрява несъобразяването на МФ към горепосочените предложения, целящи съхранение и оцеляване на „малкия“ производител. Борба с лобистки кръгове, облагодетелстващи единствено големи бензиностанции и фирми за производство и продажба на нивомери.

Асоциацията на земеделските производители в България ще се включи във всички законосъобразни инициативи и прояви на мирен протест, организирани от браншовите организации в Република България и апелира за адекватна реакция на МФ относно казуса.

Публикувана в Новини на часа

По повод публикуваната „Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г.” и наближаващия краен срок 31.07.2013 г. за обявяване на националните решения АЗПБ очаква управляващите да предоставят конкретика по всички нови схеми. Продължава да няма яснота относно схемата за 13% обвързано с производството подпомагане (+ 2% обвързана подкрепа за протеинови култури) - кои ще са подпомаганите сектори, кои култури, кои животни, с какъв % подкрепа, месодайно ли, млечно ли животновъдство. Ясно е, че изискванията към бенефициентите по схемите ще се разпишат след консултации на МЗХ с Европейската комисия, но темата дори не е обсъждана в работната група към МЗХ, а всички работещи в сектори животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения са в очакване на детайлите по решенията.

В проекта за концепция МЗХ решава да прилага и новата схема за дребни земеделски стопани без каквато и да е визия. Аналогично стои и въпросът със задължителните 5% екологично насочени площи (ЕНП), както вече коментирахме в предишни наши обръщения. МЗХ посочва, че ще приложи максимално широк подход при формирането на списъка с ЕНП, за да даде възможно най-много опции за земеделските стопани, но детайли как да бъде изпълнено изискването, за да стартира подготовката още сега при подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ (срокът както бяхме пояснили е 31.07.2014) за стопанската 2014-2015 година, липсват. Не е предоставен окончателно приет списък и изисквания към площи с азот-фиксиращи култури, с междинни култури или зелена покривка.

Относно решението на МЗХ за въвеждане на прогресивно намаление на субсидията по СЕПП – с 5% за сумите между 150 000 EUR и 300 000 EUR и с 10% за тези над 300 000 EUR считаме, че генерираната сума от това намаление (по прогноза на МЗХ между 1.8 млн. евро и 2.8 млн. EUR) е целесъобразно да се прехвърли конкретно към инвестиционните мерки от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

В заседанията на работната група по директните плащания към МЗХ бе постигнат консенсус с колегите от различните браншове по предложената от АЗПБ дефиниция за активни фермери, а именно - земеделските производители задължително да са регистрирани по Наредба 3 и да нямат задължения към държавния бюджет, за да се насочи подпомагането единствено към реално работещите и произвеждащи продукция земеделци. Тъй като регламентът посочва срок до 31 януари 2015 г. страната ни да определи минималните земеделски дейности за допустимост на земята за подпомагане (вид дейности, брой за година и пр.) считаме, че и тук детайлите трябва да се дадат сега, за да се изпълнят изискванията през 2014 г. Т.е. разписването на конкретна дефиниция за „активен фермер“ е в дневния ред и не трябва да се чака отново крайния срок.

Публикувана в Новини на часа

„Все още няма яснота за зелените схеми, а земеделските производители трябва да подготвят площите си още тази есен“, изтъкна Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ.

В писмо, входирано вчера в МЗХ до зам. ресорните министри на земеделието Бюрхан Абазов и Явор Гечев, Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/ поиска спешно яснота във връзка с прилагането на директните плащания от 2015 г.

Асоциацията  изразява притесненията си, че 1 август 2014 г. е крайният срок, в който страната трябва да реши по какъв начин ще прилага изискванията на новата политика на заплащане по първи стълб в новия програмен период пред ЕК, а яснота към този момент няма. От АЗПБ припомнят, че земеделските производители още тази есен трябва да знаят какви схеми ще прилага България, за да могат да направят своите планове за засяване на съответните култури. Въпреки срока 7 май, поставен от МЗХ за сформиране и заседание на работна група по тези проблеми, на нас не ни е известно да има такава, коментира председателят на АЗБП Венцислав Върбанов.

Припомняме, че именно АЗПБ (с писмо вх. №15-99/27.02.2014 г.) поиска обсъждане на тези проблеми със заинтересованите браншови организации в агросектора. Венцислав Върбанов обърна внимание, че земеделските производители са много разтревожени от факта, че все още няма яснота за това какви зелени мерки по първи стълб ще прилага страната, а те трябва да подготвят площите си още тази есен.

Ето защо АЗПБ настоява за отговор на следните въпроси:

Сформирана ли е работната група и кога ще заседава тя?

Какво е становището на МЗХ относно това дали ще се прилагат преразпределително плащане и таван, само таван или само преразпределително плащане?

Най-притеснителни за земеделските производители са „зелените” директни плащания, затова АЗПБ смята за целесъобразно и отново предлага обсъждането на „зелените“  директни плащания да протече съвместно с екипите на МЗХ, работещи по Стълб 1 и Стълб 2.

Кои култури и кои животни ще бъдат подпомагани с обвързано подпомагане?

Кои ще са протеиновите култури и регионите за отглеждане?

Ще се прилагат ли по първи стълб схема за райони с природни ограничения, за дребни земеделски стопани, „Млад фермер“?

Публикувана в Новини на часа
Страница 3 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта