Освен с високи температури, отиващата си зима беше и с оскъдни валежи, което остави почвата без зимно влагозапасяване

Агр. Петър Кръстев

Меките и топли зими, които станаха все по-често природно явление, влияят значително на добивите от селскостопанските култури и доходността на аграрния бизнес. И това влияние далеч невинагие положително. Селскостопанският сезон 2019/2020 може да е окаже такъв.

Отсътствието на силни студове в почти всички райони на страната даде възможност за добро презимуване на зимните култури. В резултат на това повечето от тях се намират в добро състояние, тъй като успяха да наваксат изоставането в развитието си от късното есенно поникване и влязоха във фаза братене.

Влага, храна и студ

Повечето аграрнис пециалисти са доста внимателни и се въздържат в коментари относно състоянието и предстоящото развитие на есенниците. Известно е, че топлата зима отслабваи изнежва зимните култури, което се отразява негативно на добива. Положителните температури, често над биологичния минимум от 5°С, и липсата на сняг не позволиха напшеницата и ечемика да претърпят необходимият им дълбок покой. По тази причина голяма част от тях продължиха активно да изразходват запасите си от захари и ще влязат в пролетта изтощени. Такива посеви изискват специални грижи – допълнително минерално подхранванес малки дози на няколко пъти и ще възобновяват вегетацията си за по-дълъг период от нормалното.

Известно е, че при температура плюс 4-5°С зимните култури започват да изразходват енергия за поддържане на жизнената си дейност. Когато топлите дни се задържат в продължение на 5 дни, растенията започват да излизат от състояние на биологичен покой, както е в момента. Дори слаб замръз без сняг в такъв период е опасен и може до доведе до гибел на културите. Затова в момента е много трудно да се направи обективна оценка за състоянието на посевите и да се прогнозира тяхното развитие и впоследствие добиви. Това може да стане на по-късен етап след пълното възобновяване на вегетацията.

Активизиране на неприятелите и причинителите на болести

Топлата зима носи след себе си още едно негативно последствие – безпроблемно презимуване на неприятелите и възможност за по-ранното им активиране. Отсъствието на сняг и високите температури създадоха благоприятни условия заоцеляване на популациите на зимуващите форми на неприятелите. Затова земеделските производители трябва много внимателно да наблюдават и да следят за появата и плътността на листни въшки, житен бегач, цикади, а по-късно и житната пиявица, и житната дървеница и др.

Неприятните последици от топлатаи суха зимане свършат дотук. Очаква се увеличаване числеността на мишевидните гризачи с основен представител обикновената полска мишка – полевката. При студена и влажна зима тези гризачи се нападат от болести, които значително редуцират числеността им.

Агрономите също така са сигурни, че топлата зима ще благоприятства и по-ранното активизиране и развитието на болестите по земеделските култури, които също отлично презимуваха и могат реално да застрашат бъдещата реколта. Това се отнася преди всичко за болести като брашнеста мана, септориоза, кореново гниене, видовете ръжди и др.

Плевелите също ще създадат по-голям проблем от обичайното. Условията за тях бяха повече от добри, особено за ефемерните плевели. Те се развиха много по-рано, добре вкоренени са и вече представляват сериозна конкуренция на житните култури и рапицат за хранителни вещества и влага. Поради напредналата им фаза контролът над тях ще бъде доста труден, още повече че някой видове (великденце, видовете мъртва коприва и др.) са с овласинени листа и по принцип са по-слабо чувствителни към някой от използваните хербициди.

Предвид всички тези фактори, земеделските производители имат сериозно основание за тревога от топлата и безснежна зима. Повечето от тях вече планират и договарят закупуването или вече са купили препаратите за растителна защита и торове за подхранване на зимните житни култури. Метеоролозите вече изразяват мнение, че земеделците трябва да свикват с променените климатични условия, които стават все по-трайни и да търсят адекватни начини за намаляване на негативното им въздействие върху селскостопанското проиводство.

Публикувана в Растениевъдство

За да развият потенциала си, грижите по тях тепърва предстоят, посочи Милен Мильов, регионален мениджър на Байер КропСайанс за Централна Северна и Западна България

Агр. Петър Кръстев

На срещата със земеделските производители от Централна Северна и Западна България в Правец, Милен Мильов, регионален мениджър на Байер КропСайанс за региона, представи екипа за тази част на страната. Той подчерта, че екипът на компанията за региона се състои от експертно подготвени професионалисти, способни да решат всякакви проблеми на своите клиенти. Г-н Мильов увери земеделците, че с опита и знанията екипът на Байер КропСайанс ще бъде на тяхно разположение по всяко време на годината, така че да могат да получат оптимални решения на производствените задачи в стопанствата си и производството им да бъде рентабилно. След това Милен Мильов направи обстоен анализ на състоянието на есенниците, акцентите от който ви представям в детайли.

Актуалното състояниена посевите с пшеница и ечемик в региона

Миналата година по това време в целия регион с малки изключения пшениците току-що са били поникнали. В момента посевите с културата изглеждат много по-добре и потенциалът е налице. Има пшеници, които масово са били поникнали през ноември и началото на декември и към момента тези посеви са в начало на братене и активно братене. Има растения и с по3-4 братя в зависимост от типа на почвата и от началото на старта на пшеницата. След последния дъжд и сняг посевите определено дават надежди за много добър потенциал. Дори преди тези дъждове влагата в кореновия слой на пшеницата е била налична и достатъчна за нормалното развитие. Проблеми създават отделни повреди от замръз по листата. На някои места пшениците са леко полилавели, стигнало се е до некроза и отмиране на растителни тъкани (най-често по връхните части на първите 2-3 листа). Но това е нещо нормално, което се случва през зимата. При посевите в по-напреднала фаза и добре братили, тези повреди са много по-слаби.

Плевелите бързо завземат пространства

В различна плътност, според заплевелеността на блоковете в пшениците, вече се виждат ефемерните плевели, които се опитват да навлязат в пространството, което не е заето от културата. Могат да се открият великденче, теменужка, а също така и малко по-топлолюбиви плевели като мак, подрумче, лютиче. След преваляванията и предстоящото топло време тези широколистни плевели ще придобият по-голяма плътност и ще се развият по-активно. При внимателен оглед на полетата могат да се видят и първите житни плевели, които поникват заедно с пшеницата – например див овес, разположен в междуредията. Той е във фаза поникване до фаза братене. Същото важи и за другите житни плевели – райграс, овсига и др., които вече могат да бъдат открити на полето.

Неприятелите са в посевите още от есента

В по-рано поникналите посеви е имало и житна муха, която е успяла да развие свое поколение, направила е какавида. Очакванията са, че тези какавиди ще дадат пролетно поколение, което дори да не е толкова опасно за посевите в напреднала фаза, трябва да се следи. За да се контролира популацията на този неприятел, вероятно ще се наложи едно първо вегетационно пръскане с инсектицид.

Болестите са адаптивни и се развиват дори при сухи условия

Друг проблем, който е наблюдаван и констатиран по сигнали от обследване на земеделски производители, е ризоктонията по пшеницата. Въпреки изключително сухите условия на есента този патоген е успял да се развие. Твърде възможно е през пролетта той да продължи да се развива и може да обхване долната част на стъблото на пшеницата – първи стъблен възел. При развитие на ризоктонията се получават язви във вътрешността и епидермиса на корена, които могат да стигнат до сърцевината и да причинят нарушаване на храненето на растенията, дори полягане на посева. Байер има отлично решение и за този проблем. Обективната ситуация в полето показва на компанията как трябва да действа, която вече има предложения за възникналите проблеми – завърши професионалното описание на състоянието на посевите Милен Мильов.

За решаване на проблемите с плевелите, болестите и неприятелите в житни култури, Байер КропСайанс има иновативни и надградени продукти, които предлага в пакетни предложиния. С тях ще ви запознаем подробно в следващите материали.

Публикувана в Растениевъдство

Навременните мерки подобрявят почвеното хранене и стимулират братенето на зимните житни култури

Агр. Петър Кръстев

Наблюденията на есенните посеви към момента показват, че през пролетта на 2020 година ще има както добра пшеница, така и недостатъчно развита и небратила. Ще има и посеви с дефицити, особено на местата, където не е направено подходящо есенно торено или влагата е била недостатъчна, за усвояване на хранителните елементи от почвата. За тези земеделци, които преценяват, че посевите им са по-слаби и се нуждаят от помощ, фирма ЕКОФОЛ предлага решение, което е изпитано в практиката с положителен ефект.

Пшеницата се отблагодарява за ранните грижи

Опитът на ЕКОФОЛ от предишни години и от пролетта на 2019 година, показа, че пшеницата реагира положително, ако се помогне на развитието й, чрез стимулиране на братенето и активиране на почвеното хранене. Специалистите добре знаят, че липсата на достатъчно есенни братя в по-слабите пшенични посеви е сериозен проблем. През март, когато времето се стопли, растенията ще израстнат много бързо и няма да има постепенно развитие от фаза във фаза. Процесът на пролетно братене ще е кратък и малкото братя ще предопределят нисък добив. Затова, за по-слабите посеви трябва да се положат допълнителни грижи, за да се стимулира процеса на братене и да се подобри вкореняването. Добре развитата коренова система ще гарантира пълноценното почвено хранене на растенията.

Блестовец в ляво е третираното

Комплексен продукт за ранно пролетно стимулиране

Амино Експерт Протект на ЕКОФОЛ е стимулатор, създаден специално за ранните фази на културите. Продуктът съдържа органичен азот, фосфор, калий, сяра, пълен комплект хелатирани микроелементи, аминокиселини, фитохормони на растежа, прилепител и омокрител. Той гарантирано стимулира братенето и ускореното развитие на корените.

Време за приложение на Амино Експерт Протект

Подходящото време за внасяне на Амино Експерт Протект е веднага след старта на пролетната вегетация, при първа възможност за влизане в полето. Дългогодишният опит, който екипът на ЕКОФОЛ има, е показал, че този разход се връща многократно. Навсякъде, където Амино Експерт Протект е прилаган досега, разликата между контролите и стимулираните посеви е очевидна. Продуктът действа и в условия на суша и дава отлични резултати. Ефектът е изключително бърз – дори за седмица, десетина дни. Разликата в развитието дава и желаната от всеки производител положителна разлика в добива. Амино Експерт Протект гарантира повече продуктивни братя, подобрено почвено хранене и повишен добив.

Добрите посеви също имат нужда от подкрепа

За тези посеви, които са нормално развити, нямат проблем с братенето или хранителни дефицити, Амино Експерт Импулс е най-подходящият продукт за първото листно хранене по време на вегетацията. Действието на АЕ Импулс в такива посеви се изразява в максимално запазване на листата от долните етажи, листната маса е наситено зелена, флаговният лист е по-широк и има по-голяма фотосинтезираща повърхност. Не на последно място класовете при третираните с Амино Експерт Импулс посеви са с изравнени и братята имат еднакви класове с основното растение.

Най-голяма полза от листното хранене има, уверяват специалистите от ЕКОФОЛ, когато се прилага във фази, които са важни за развитието на културите. Едната от тези фази е ранното братене, следващата е вретенене-изкласяване. Това е доказано от 30-годиния опит на  Екофол в хранене на растенията.

Публикувана в Растениевъдство

Топлото време няма да нанесе преки повреди на зимните култури, но липсата на влага ще е решаваща за възобновяване на пролетната вегетация

Агр. Петър Кръстев

Безпокойството на земеделските производители расте. И няма как да бъде другояче!? Всеки ден прогнозата за времето е една и съща: „Вероятността за валежи е минимална, възможно е тук-там, във високите части на планините, да прехвърчи сняг!“. И закономерно, всеки земеделец, който е вложил средства и е положил всички усилия с единствената цел – да получи добра реколта, не може да остане равнодушен от трайната неблагоприятна агрометеорологична обстановка. А сушата, освен посевите, ще засегне пряко и стотици хиляди българи, които ще почувстват недостиг или пълната липса на вода, защото високите върхове в планините в края на януари се чернеят без сняг!

Без достатъчноснежна покривка,напролет растенията ще изпитват дефицит на влага

Въпреки аномално топлотовреме, ситуацията със зимните култури все още не е трагична, но ако то продължи, влошаването ще е категорично. Повечето посеви с есенници в страната се намират в сравнително добро състояние, но малкото количество влага в еднометровия слой почвакъм момента може да създаде в перспективасериозни проблеми на земеделците. Това ще важи както за есенниците, така и за предстоящата сеитба на пролетни култури. А според прогнозата на синоптиците, ситуацията е доста трайна – в близките 30-40 дни не се очакват валежи със стопанска стойност. Дъждът миналата седмица беше оскъден – от 3-5 литра/м2, така че валежите нямат никаква стопанска стойност.

Синоптиците не дават оптимистична прогноза

Очаква се също, че през март и април валежите ще са значително под нормата, което е доста обезпокояващо. Агрометеоролозите сравняват настоящата метеорологична обстановка с тази от 1989 година, когато зимата е била изключително суха, а валежи са се появили чак през май и юни. Докато зимните култури са все още в състояние на покой, те са в по-малка опасност, защото са със затихнали жизнени функции, но дали това е така? Ще се изразя малко непрофесионално – посевите според мен са изпаднали по-скоро в полудрямка, защото в резултат на аномално топлата зима те на няколко пъти излизаха от състояние на покой, което ще повлияе негативно на тяхното развитие напролет, а по-късно – и на добива.

Зимната вегетация изтощава растенията

Възобновяването на вегетацията в зимния период води до излишна загуба на хранителни вещества и енергия от растенията и ги изтощава. Освен това липсата на валежи не повишава нивото на подпочвените води, което ще доведе до критичен недостиг на влага напролет. Ако продължи отсъствието на снежна покривка и настъпят студове, при температура минус 17–18°С, ако тя се задържи около 3 дни, изнежените посеви са застрашени от измръзване. Особено рискови са късно поникналите и слабо развити посеви, които не са добре вкоренени. Растенията там ще са изложени и на физиологична суша, причинена от суховеите – тя вече е налице. Вятърът изпарява вода от листата им, а корените не са в състояние да компенсират тази загуба – първо, защото са слаби, и второ – няма откъде, липсва почвена влага.

С трайното затопляне на времето и настъпването на пролетта, изискванията на растенията към влага и хранителни елементи ще нараснат. И тогава, ако високите температури продължат, а отново липсва влага, земеделците наистина ще са в трудна ситуация. От една страна, растенията трябва да се подхранват, а как без влага хранителните вещества ще стигнат до корените им? Торенето с твърди азотни торове при суха почва няма никакъв ефект. Загубите ще са големи, а ефективността – нулева. Тогава със сигурност рисковете ще са още по-големи, защото неразтворените гранули могат да причинят пригори по растенията…

Дано всичко описано дотук е само предположение и не се случи, но то не е свободно съчинение, а е на база по-дългосрочната прогноза, която дават синоптиците.

Дори при суха пролет, решения все пак има

За да се избегне неефективното и рисково подхранване на есенниците с твърди гранулирани азотни торове в условия на суша, те могат да бъдат заменени с течни азотни торове.

Ефикасни препоръки за вегетационните подхранвания на растенията и фазите на приложения ни дават специалистите от Агрополихим.

Накрая, отново искам да подчертая, че е твърде рано за категорични прогнози. Надявам се, че по-точни данни за състоянието на зимните посеви ще има в началото на март. Дотогава обаче, земеделците не трябва да чакат и да се надяват на по-добри метеорологични условия, а да имат готовност за решения, които ще им дадат най-добри резултати при извънредната агрометеорологична обстановка.​

IMG 8047

 Доста необичайно явление, но факт - дефицит на влага при пшеницата в края на януари

 

IMG 8058

 Голяма част от пшеничните посеви в страната са във фаза 3-ти лист, без наченки на братене. При тях се наблюдава жълтеене и пригор по върха на първия лист, причинено от недостиг на влага и азотен глад

 

IMG 8041

Сухите и топли условия създадоха условия за безпроблемно намножаване на обикновената полевка, която вероятно ще създаде проблеми

 

IMG 8044

Една част от недобре вкоренените растения в късните посеви са изтеглени в резултат на нощното замръзване и дневно размразяване на почвата

Публикувана в Растениевъдство

Стопаните си свършиха добре работата и културите засега не са в критично състояние. Оттук нататък, всичко е в ръцете на природата!

Агр. Петър Кръстев

Все по-често земеделците си задават въпроса – отсъствието на сняг и студ дали няма да се окаже пагубно за реколтата от зимните житни култури? Да, ситуацията в момента е доста отчайваща! Всъщност, окомерно картината е доста добра – хубави, добре развити, плътни и зелени посеви. Само дето липсва достатъчно влага и ако не завали, съвсем скоро растенията ще започнат да изпитват недостига й.

Температурите рядко падат под нулата, на полето няма сняг

В едномесечната прогноза не се предвиждат критично ниски температури, дори обратно – в повечето дни до първата десетдневка на февруари дори минималните температури са над нулата. Основателно е безпокойството на земеделците от тази сложна агрометеорологична картина. Тя създава реална опасността от намножаването на обикновената полевка, болести, които са в латентна фаза, са готови да се развият, вредителите също няма да намалеят, поради отсъствието на студ.

Посевите влязоха в зимата в оптимална фаза

Негативите от късното поникване на житните култури поради сухата есен вече са преодолени. Дългата и топла есен, с малкото, но все пак достатъчни за поникване валежи, даде възможност на почти всички посеви да се развият и да достигнат оптимална фаза за зимуване - 3-ти-4-ти лист, начало на братене и братене. Но условията не позволяват на растенията да преминат в пълен покой и да протече процесът на яровизация. Макар и слаба, вегетация се наблюдава почти в цялата страна, което в определен момент наистина може да се окаже пагубно за растенията. При рязко падане на температурите под -17°С, незакалените и вегетиращи до последно растения са изложени на реален риск от измръзване.

Има опасност от дефицит на влага

Единственото хубаво нещо в момента е, че посевите са добре вкоренени. Но ако прогнозите за топло и сухо време се осъществят, вегетиращите растенията ще изчерпят минималните количества влага от почвата, както и хранителните вещества, най-вече азота. Напълно възможно е да се появи ранен азотен глад, който ще се изрази в жълтеене на посевите, преди да е дошъл технологичният момент за подхранване.

Рапиците започват да преминават оптималната фаза за зимуване

Картината с рапичните посеви в страната е различна – в Добруджа посевите са добре гарнирани, докато в Силистренско са доста редки и не добре гарнирани, поради суша по време на поникване. И при маслодайната култура се наблюдава процес на вегетация, който на места вече доведе до прерастване на растенията. В случаи на ниски температури без снежна покривка, това ще създаде условия за измръзване и силно прореждане на посевите.

Давам си сметка, че по това време на годината е много рано да се правят каквито и да било заключения и прогнози за бъдещето развитие на посевите от зимни житни култури. Каквото и да кажем, не можем по никакъв начин да променим условията. Единственото нещо, което остава на земеделците, е да чакат и да се надяват на благоприятно за зимните посеви време – сняг и ниски температури.

Публикувана в Растениевъдство

През първата десетдневка на април метеорологичните условия за растежа и развитието на селскостопанските култури в полетата на Украйна се оказаха напълно удовлетворителни за есенниците и съвсем неудовлетворителни за ранните пролетни зърнени и зърнобобови култури, става ясно от обзора на Украинския хидро-метеорологичен център, цитиран от електронното издание АПК-Информ. „Липсата на валежи и ниската относителна влажност на въздуха в съчетание с усилването на вятъра водеха до възникването на суховеи. Налице бе бързо съхнене на горния слой почва (5-10 сантиметра), което задържаше и затрудняваше покълването на семената и поникването на засетите ранни пролетни зърнени и зърнобобови култури”, обясняват експерти на центъра последиците от създадената метеорологична обстановка в Украйна.

В доклада се посочва също, че образуването на слани е било опасно за вече поникналите ранни пролетни култури, като на места в южните области на Украйна са регистрирани увреждания по кълновете на пролетния ечемик.

Публикувана в Бизнес

Дъждът, който падна през последните няколко дни в област Добрич, зарадва зърнопроизводители и експерти и върна надеждите на хората за съдбата на есенниците.

„Това беше дъждът, който чакахме! Важен е и за есенниците, и за пролетните култури. Ако продължи да вали и през следващите няколко дни, както обещават синоптиците, сумарно ще се съберат около 40 л на кв метър, което ще се отрази благоприятно върху развитието на земеделските култури”

– коментира за ПроНюз Добрич Радостина Жекова – председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Дъждът ще повлияе добре върху есенниците, смята и проф. д-р Иван Киряков – зав. секция „Селекция на зърнено-житните и бобовите култури” в Добруджанския земеделски институт. „Посевите, които бяха започнали да пожълтяват, започват да зеленеят. Дъждът е идеален и за пролетниците, тъй като влагата и добрата температура на въздуха ще се отразят добре върху поникването на растенията. Този дъжд ще помогне и на рапиците, които започват да цъфтят” – каза проф. Киряков.

Все още е рано за окончателна оценка на влиянието на падналия дъжд, посочи Десислава Иванова, директор на Областна дирекция „Земеделие” в Добрич. Тя добави, че през следващата седмица предстои повторно обследване на 10% от площите с есенни култури в областта, за да се установи състоянието на житните посеви.

Публикувана в Агроновини

Проблемите съпътстват есенниците още от поникването им. Препоръчват се две, а при обоснована необходимост и три фунгицидни пръскания, но направени навреме и с подходящи препарати

Агр. Петър Кръстев

Вече се усеща, че краят на зимата наближава, но това буди още по-големи тревоги у зърнопроизводителите. Никак не ги успокояват и непрекъснатите уверения от страна на специалистите (предимно от търговските фирми), че посевите наваксват закъснението и ще излязат от зимата в оптимална фаза. Защото опитните очи на земеделците, които се занимават със зърнопроизводство, виждат картината по друг начин и то не през розови очила.

Природата не търпи празно пространство и в случая – в черните доскоро ниви, в празните пространства се настаниха плевели. Те, както всички знаем, са много по-адаптивни от културата и бързо се развиват, което доста ще усложни борбата. Защото, докато дойде времето за пръскане, със сигурност плевелите ще са прераснали.

Но не само плевелите ще създават проблеми в посевите със зимни култури. Тази година, повече от всяка друга, и болестите рано се настаниха. Това почувствахме и ние, в редакцията, – притеснени земеделски производители ни се обаждат непрекъснато, пишат ни писма, изпращат ни снимки с болни растения с молба да посредничим и да предупредим колегите им за опасностите.

Оказва се, че заразата с кафява ръжда по пшеницата е вече факт и то не от сега, а още от есента, с поникването на пшеницата. По този повод потърсихме за коментар компетентното мнение на доц. Петър Чавдаров от Института по растителни генетични ресурси в Садово.

Експертът подчерта, че поради топлата есен и подходящите температури е наблюдавано много ранно заразяване с кафява ръжда още от есента. Дори някъде (където посевите са поникнали навреме) се е наложило есенно третиране с фунгициди. Заразата тръгва от самосевки, върху които заболяването се съхранява и оттам инокулира съседни посеви с житни култури. Нападат се предимно посеви с чувствителни сортове, където агротехниката е занижена, има прекомерно азотно торене, не е спазен сеитбооборотът и др. фактори. В момента това, което наблюдават земеделците, са уредоспорите и мицелът на гъбата, с които заболяването презимува, но на този етап не могат да се предприемат някакви мерки. Според доц. Чавдаров, независимо че болестта е най-агресивна малко преди изкласяване, наличието на зараза от есента може да причини силно нападение още в края на март и началото на април при покачване на температурите над 20С и чести превалявания. Затова препоръката на фитопатолога е: стопаните трябва да са много внимателни и след 15 – 20 март и да правят непрекъснати обследвания на посевите всяка седмица. Според специалиста е несериозно някой зърнопроизводител да смята, че ще мине без пръскане. Дори едва ли ще е достатъчно само едно пръскане, за да се предотвратят инфекциите. Защото освен кафява ръжда, при очертаващото топло време, доцентът прогнозира, че ще се развият и други болести. Затова той препоръчва две, а при обоснована необходимост и три фунгицидни пръскания, но направени навреме и с подходящи препарати. Освен болестите, голяма е вероятността слабите посеви да бъдат и в по-голяма степен нападнати от неприятели. Затова, предвид необичайната за есенниците година, повече от всякога е необходимо зърнопроизводителите да търсят и компетентната помощ на независими добри специалисти, за да вземат най-правилните и навременни решения за посевите.

Публикувана в Растениевъдство

Тази характеристика даде Мариела Йорданова от НАЗ, без да се ангажира с оптимистична прогноза

Агр. Петър Кръстев

Мариела Йорданова от НАЗ направи кратка характеристика на състоянието на есенните култури пред аграрни медии на семинар в Правец. Ето главните акценти в нейното изказване:

В Североизточна България, без да се визира Добруджа, есенниците са в добро състояние, но не може да се каже, че то е много добро или отлично. По-тревожно е състоянието на късните посеви и на ечемиците. Най-ранните посеви също не са особено добре, защото имат много вредители. Причините за това състояние са тежкото есенно засушаване, както и отпадането на братя. Но все пак има посеви и в много добро състояние, коментира специалистката.

Не така стои въпросът с посевите в Северозападна България, Централна Северна България, в част от Добруджа, където състоянието на рапиците е драматично. В Южна България ситуацията също не е добра. Това се дължи на много тежката суша есента. Сега тревогата е, че времето през февруари е малко по-топло от обичайното за този месец. Ако в Северна България не падне тежък, дебел сняг, няма да има добри есенници, прогнозира Мариела Йорданова. „Но все още има надежда, защото зимата е преминала наполовина. При всички положения, каквото и да се случи оттук нататък, както и да реагираме с агрохимически мероприятия, нещата ще са с една крачка назад“, обобщи коментара си агроном Йорданова.  

Публикувана в Бизнес

Препоръки към земеделците на Пламен Петров – технически консултант по селекция, семепроизводство и внедряване на нови сортове пшеници в „Пестицид”

Агр. Петър Кръстев

В изложението си пред участниците в семинара на фирма „Пестицид” ЕООД – Шумен в курорта Златни пясъци, техническият консултант на фирмата Пламен Петров направи моментна снимка на положението с есенниците в страната и даде ценни препоръки за предстоящите мероприятия на земеделците.

Състояние на есенниците към момента

Пламен Петров характеризира тази есен като доста особена. В по-дългосрочен план назад у нас е имало 4-5 подобни години, без поникване на пшеницата до 1 ноември. Тази година се е получил точно този вариант. Една от основните причини в някои райони пшениците да не поникнат е липсата на влага. Положението в страната си остава много различно, поясни г-н Петров и описа следната картина. В Предбалкана, като се започне от Врачанския Балкан и се стигне до Варна, близо до планината, има доста посеви, които са в напреднало състояние, особено в района на Луковит, Угърчин, Ловеч, Летница към Велико Търново, малка част на Омуртаг. Там има пшеници в начална фаза на братене. Изненадващо е положението в Южна България – там е имало нормални валежи есента и сега пшениците са малко по-напред от черноземите в Северна България. Най-жестоко е положението в Централна Северна България – от Обнова до Видин. В този район има посеви, които още не са поникнали, едва сега тръгват.

Какво следва да се направи оттук нататък?

Пламен Петров не се наема да даде точна характеристика как ще се развиват посевите, прогнозата е свързана с доста неравномерните температури. Температурите докъм 22 – 24 февруари се очакват да бъдат около 10°С, което според специалиста показва, че дотогава няма да наблюдаваме по-рязко развитие на пшеницата. И макар че през последните 10 дни пшеницата в Северна България е започнала да позеленява, все още темповете на забавяне на нейното развитие не са приключили, констатира специалистът.

Годината е подходяща за обективна преценка на сортовете

В тази връзка г-н Петров посъветва земеделците да си направят преценка на сортовете, които сеят. Според него някои от сортовете независимо от лошите условия се развиват много добре. Въпреки малкото валежи и ниските температури през ноември те са успели да развият добра коренова система от порядъка на 5 – 6 см. Но някои сортове са забавили развитието си, от което не следва, че те не струват или че не може да се разчита на тях, предупреди земеделците Пламен Петров. Има моменти, които са много важни отсега нататък, най-важният от тях е предстоящото хранене. Но в отделните райони, в отделните стопанства, в зависимост от структурата на почвата картината е различна, поради което не могат да се направят общи изводи. Карбонатният чернозем по-бързо се затопля и има хранителни вещества в горната част на орния слой, но там самото растения няма коренова система, която да тегли тези хранителни вещества и да ги преработва. Така че трябва да се вземат решения на място. В случая земеделците имат на разположение екипа от специалисти на „Пестицид”, които могат да ги консултират как да подходят в конкретните ситуации, насочи земеделците Пламен Петров. На много места пшеницата е 1-ви – 2-ри лист, а я торят с азот, предимно карбамид, с укор сподели той.

Междинните култури могат да създадат проблеми на есенниците

Пламен Петров изложи пред земеделците още един проблем: на много места вече се използват No-till и Strip-till технологии. При междинните култури, които се сеят по-рано, тази есен се наблюдаваше добро поникване и развитие. „В случай че имаше нормално поникване и при есенниците, щеше да има негативен ефект от съсредоточаване на неприятели в посевите”, каза специалистът и предупреди, че това вероятно ще се случи тази пролет и ще се наложи да се използват инсектициди.

Пламен Петров обясни причините, обуславящи тази ситуация: При по-ранната сеитба на междинните култури има условия те да поникнат нормално и в момента са в много по-добро състояние от есенниците. Там обработките са по-малко и фактически има добри условия да се развиват и неприятели. Тази година са открити три нови карантинни за България неприятеля, които ще нападнат основно житните култури – царевица и пшеница, съобщи г-н Петров. „Затова на този етап търсете консултации с колегите специалисти и не правете излишни разходи, защото много е важно кога ще предприемете необходимите мерки”, посъветва земеделците агрономът. При евентуално влажна пролет, особено за Добруджа, Силистра и Разград, има вероятност от развитие на кореново гниене, предупреди още специалистът. Затова ще е необходимо по-прецизно обследване на площите и наблюдение на различните сортове пшеница, за да може всеки стопанин да си направи оценка за всеки един сорт как се развива и доколко е устойчив на заболявания.. Специалистът препоръча да не се правят прибързани оценки, защото има сортове, които се развиват по-бавно, но дават нормален добив.

Накрая Пламен Петров обобщи оценката си – до голяма степен всичко зависи от пролетта. И пожела на земеделците тази пролет да е по-нормална, не толкова влажна, за да могат те да извършат всички мероприятия навреме и да получат нормални добиви.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 7

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта