Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 12 юни в Люксембург. 

На него ще бъде представена актуална информация за работата по предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Очаква се Европейската комисия да представи и напредъка в подготовката за петата среща на върха между ЕС и Африка, съобщиха от пресцентъра на агроминистерството.

Публикувана в Бизнес

„Максималният размер на допустимите разходи за един иновативен проект по мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) е в размер на  1 млн. евро“. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов при откриването на форума „Новите технологии в земеделието“. Той допълни, че до есента ще бъде приета наредбата за мярката, а през ноември ще започне приемът на проекти, като за програмния период до 2020 г. бюджетът по мярката е 20 млн. евро.  Министър  Порожанов подчерта, че и по инвестиционните мерки 4.1 и 4.2 също приоритетна подкрепа получават проекти, при които иновацията е съществена част. По думите му предстоят промени в наредбата по мярка 4.2, с които определението за иновации няма да бъде толкова рестриктивно. 


Румен Порожанов каза още, че новите технологии в селското стопанство на терен са вече световна практика и не представляват новост и за нас.  „Новото, което искаме да дадем като наш принос в сектора е въвеждане на технологии в комуникацията на сектора с обществото и вътре в него. Днес повече от всякога е необходима обмяната на информация, както в отделните браншове, така и между тях за създаване на цялостна единна политика на бранша“, изтъкна министърът.


Министър Порожанов съобщи, че Министерството предвижда ново комуникационно пространство, в което всичко заети в сферата на селското стопанство да могат да обменят опит и идеи, да комуникират помежду си онлайн 24 часа. Тази медийна среда ще даде възможност не само на хората в бранша, а и на цялото общество да е наясно с това какво се прави за повишаване ефективността от нашата работа. „По този начин ще дадем възможност на цялото българско общество не само да знае какво се прави за него в сферата на селското стопанство, а и пряко да участва в процесите. Съзнаваме, че това е една амбициозна задача, но само чрез правилното комуникиране вътре в сектора и на сектора с цялото общество ще намерим най-краткия и ефикасен път за реализация на нашата мисия. Изхранването на един народ не е само стопанска цел, а и човешка кауза“, каза още министърът. Той припомни, че е време на преден план да излязат земеделските производители, а не Министерството и администрацията.

Публикувана в Новини на часа
Ставката за зелените директни плащания за кампания 2016 г. е в размер на 126.17 лв. на хектар, а по СЕПП бенефициентите ще получат сумата от 201,11 лв. за хектар. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Така фермерите вече могат да изчеслят какви средства ще получат по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда и по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). за кампания 2016 г. 
 Заповедта е сведена до знанието на съответните длъжностни лица, а контрола по нея се възлага на зам.-министър Вергиния Кръстева.
 
Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов проведе среща с представители на немски медии, които са на посещение у нас във връзка с участието на България като страна-партньор на най-голямото селскостопанско изложение в света - „Зелена седмица“ в Берлин. По време на визитата си те ще посетят винарски изби, мандри, розоварни и производители на плодове и зеленчуци.

Министър Порожанов запозна журналистите със структурата на Министерството, като подчерта, че в нея са включени Българската агенция по безопасност на храните, както и управлението на националния горски и земеделски фонд. Той подчерта, че участието като страна-партньор на „Зелената седмица“ в Берлин през януари 2018 г. е добро начало на българското председателство на Съвета на ЕС. Според земеделския министър настоящата структура на Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде запазена и през новия програмен период. „ОСП е доказала своето водещо място в развитието на земеделския сектор с балансирания си подход и комбинацията от подпомагане на земеделските производители чрез инструментите на Първи и Втори стълб“, допълни Порожанов.

По време на срещата министърът запозна немските журналисти с подготовката на страната ни за участието в „Зелена седмица 2018“. Като страна-партньор на изложението България ще се представи с щанд от 1 600 кв. м. На него ще бъдат изложени млечни и месни продукти, вина, мед, продукти от рози и др. Министър Порожанов подчерта, че това е добра възможност родните производители да завоюват нови пазарни позиции за продуктите си. 

В отговор на запитване министърът на земеделието запозна журналистите с прилагането на Схемата за директни плащания, политиките на страната ни за инвестиции и подпомагане на земеделските стопани, както и с пазара на земеделските земи в България.

Публикувана в Новини на часа

 Българската агенция по безопасност на храните започна вземането на проби от храни от същите вериги и същите марки продукти с цел качествен и сравнителен анализ между предлаганите в България и тези от Западна Европа. Инспекциите са продължение на сравнителния анализ за качеството на храни произведени от един и същ производител и предлагани, както на нашия, така и на пазара в различни държави членки на Европейския съюз. След като завърши окончателното вземане на проби от търговската мрежа на България, в БАБХ ще се проведе разширено заседание на работната група за двойствените стандарти, с участието на експерти БАБХ, M3 и външни експерти, която ще уточни вида на изследванията за всеки един продукт и лабораториите, в които ще бъдат извършвани сравнителните анализи.

Припомняме, че в периода 23-27 май 2017 година, експерти от БАБХ закупиха проби от три големи търговски вериги представени на пазара на цяла Европа. От Германия и Австрия са взети общо 31 броя проби. Подборът на храните е определен по популярност и търсене сред потребителите на дадена храна, като важен елемент при подбора е и това, дали е предпочитана от деца и подрастващи. Обект на изследването са и храни широко рекламирани и разпространявани в по-голяма част от пазара на ЕС.

Съгласно проучването и анализа, направени от работната група в БАБХ бяха определени и взети следните групи и брой храни, които да бъдат подложени на изпитване: месни продукти – 6, млечни продукти – 8, шоколадови изделия – 7, безалкохолни напитки и плодови сокове – 7, храни за бебета и малки деца – 2, маргарин – 1, съобщават от пресцентъра на земеделското министерство.

Публикувана в Новини на часа
Земеделското министрество публикува заповед на Областна дирекция "Земеделие" - град София, в която е представен график  а техническите прегледи на селскостопанскаи горска техника за месец май.
 

Подробен график Технически прегледи за м. Май 2017г. можете да изтеглите ТУК!

Публикувана в Новини на часа

Ечемикът поскъпва с 3,7 % на седмична база, показват оперативни данни на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Към 17 май цената за тон е 279 лв., докато седмица преди това е била 269 лв. При другите основни зърнени култури не се отчитат съществени изменения, като средните цени се запазват близки до тези от преди 7 дни.Сравнявайки със същия период на 2016 г., изкупните цени на хлебна пшеница,фуражна пшеница и царевица бележат ръст с между 8,2% и 11,7%, най-чувствителен при царевицата. При царевицата се наблюдава понижение с 0,9% на годишна база.

Публикувана в Бизнес

Нови двама зам.-министри на земеделието са определени със заповед на премиера. В екипа на министър Порожанов влизат Лозана Василева и Вергиния Кръстева. И двете дами са със солиден опит в ДФ „Земеделие“.

Д-р Лозана Василева вече е била изпълнителен директор на Разплащателната агенция. Тя имa дълъг професионален опит в системата на Министерство на земеделието и храните и ДФЗ-РА. Има докторска степен по аграрна икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и специализация по биоземеделие от Университета Южна Бохемия в Чехия. Очаква се в нейният ресор да влязат държавните помощи. Вергиния Кръстева досега е работила като началник отдел „Държавни плащания“.

През миналата седмица Цветан Димитров и Атанас Добрев бяха назначени за зам.-министри на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Публикувана в Бизнес

Двама заместник-министри попълват екипа в Министерството на земеделието, храните и горите.Това съобщиха от правителствената пресслужба.  

Цветан Димитров поема за трети път този пост, като преди това е бил заместник-министър в първия и втория кабинет на премиера Борисов. Завършил е Тракийския университет в Стара Загора, специалност „Зооинженерство“. Димитров завършва и редовна аспирантура през 1987 г. в Украинска селскостопанска академия със звание квалификация „Кандидат на селскостопанските науки“.

Работил е като научен сътрудник, завеждащ секция в Института по животновъдни науки в . Костинброд към Селскостопанска Академия (1987-1995 г.).

Бил е изпълнителен директор на „Софрана – Зелена светлина“ ООД , София (1995-2002 г.) и на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (2008-2009 г.).

От февруари 2003 г. до август 2006 г. е заемал поста директор на Дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието и горите, а от септември 2006 г. до юли 2008г. директор на Дирекция „Аграрно развитие“ в Министерство на земеделието и продоволствието.

Атанас Добрев е роден през 1975 г., магистър е по „Стопанско управление”, владее руски и английски език.

Заемал е различни длъжности в Държавен фонд „Земеделие“ в периода между 2002 и 2007 гБил е парламентарен секретар в Министерството на земеделието и храните, а през 2014 г. става директор на дирекция „АОЕУ“. Магистър е по стопанско управление от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.  Добрев е бил изпълнителен директор на Национален фонд „Българска гора” през 2008 и 2009 г. 

През периода периода от 14 юли 2014 г. до 29 август 2014 г.Добрев е назначен за изпълнителен директор на ДФЗ. Професионалната му кариера продължава като директор на дирекция „Административно обслужване и електронно управление” в земеделското министерство, а в края на ноември 2014 г. е назначен за зам.-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА с ресори Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ и програма САПАРД. 

 
Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта