Сряда, 10 Април 2019 11:49

Как се избира хербицид

Антидотите активират системата на детоксикация на пестицидите при културните растения

Агр. Петър Кръстев

Използването на препарати за растителна защита вече е неразделен компонент от технологиите за отглеждане на земеделските култури. Но как стриктно да изберем най-подходящия продукт срещу плевели, болести или неприятели, без да навредим на културните растения?

Чрез научни експерименти аргументирано е доказано, че сумарните загуби на реколтата от използването на пестициди е 14% и са идентични с тези от плевели, неприятели или болести, чийто дял е 13% от реколтата. Освен това неправилното прилагане на пестициди води до потискане на биологичната активност на почвата, възпрепятствайки естественото възстановяване на нейното плодородие. Също така след употреба на пестициди добивите от земеделските култури намаляват и поради гибелта на насекомите-опрашители.

Немски учени са доказали, че най-вредоносни за културните растения от всички групи пестициди са хербицидите. Въпреки значителните постижения в науката, механизмът на действие на много препарати остава неизучен. Причините за това са несъвършенството на методите на изследвания. В периода на полуразпад значителна част от активните вещества се трансформира, като се образуват нови токсични вещества (вторична токсикация). Попадайки в растението, активното вещество встъпва във взаимодействие с ендогенните вещества, които действат на хормоналната система, на образуването на клетъчните стени и т. н., и често проявяват специфична активност по растенията.

Освен това хербицидите влияят специфично на културата в зависимост от температурния и водния режими, нивото на инсолацията, типа растеж и етапите на органогенезата. Например в препоръките за прилагане на хербицидите при царевица, указаната фаза на внасяне е 3-ти –10-и лист, докато първият критичен период за формирането на добива на културата е фаза 2-ри – 3-ти лист. Освен това в този период се определя хабитусът на растенията, т. е. залагат се междувъзлията и листата, започва формирането на допълнителните корени.

Аналогична е ситуацията и с пшеницата: периодът на интензивни хербицидни обработки съвпада по време със залагане количеството на сегментите в класа (края на братене – началото на вретенене). Отслабването в този период на фотосинтетичната активност с 5 – 7% води до 15% по-нисък добив.  

Според различни данни 50 – 70% от активните вещества на хербицидите, използвани в практиката на земеделските стопанства през последните десетилетия, влияят на функционирането на митохондриите, образуването и разпада на фотосинтетичните пигменти, биосинтеза на аминокиселините, липидите и фотосинтетичната електронно-транспортна система.

Морфологията, биологията, различията в структурата на протеините – мишени в различните растения, и физикохимичните свойства на препаратите, по-специално техните разлики в метаболизма на токсини или вещества, които се трансформират в токсични съединения в растението (про-пестициди), определят селективността на действието или селективността на хербицидите. Следва да се отбележи, че едносемеделните растения обикновено са по-устойчиви към хербицидите в сравнение с двусемеделните.

Една от причините за тази устойчивост на житните плевели към токсиканти е тази, че листата им имат по-малка листна повърхност. Те са разположени по-вертикално (по-изправени) и по-лошо се навлажняват, отколкото големите хоризонтални листа на двусемеделните, в резултат на което по време на пръскане върху тях попада по-малко количество хербициден разтвор. Освен това точката на растеж на житните обикновено е плътно прикрита от листа, докато при широколистните те са разположени на върха, т.е. лесно уязвими.

По-високата устойчивост на житните плевели е свързана и с това, че периодът на полуразпад на активните вещества при едносемеделните протича доста бързо и те по-добре свързват неактивните производни с аминокиселините и захарите. При различните групи растения едни и същи преобразувания могат да катализират ензими с различен строеж. А за активиране системата на детоксикация на хербицидите при културните растения се прилагат антидоти.

Антидотите са вещества или съединения, притежаващи способността да увеличават устойчивостта на културните растения към хербицидите и се прилагат за увеличаване на тяхната избирателност. Ефективността на антидота зависи от спектъра на активност, мобилността, химичния строеж и механизма на действие на хербицида. Прилагането на антидоти позволява да се избегне предозирането на хербициди или да се защитят растенията, когато в естествени условия съществува висок риск от тяхното поразяване или заплаха от вредоносността на хербицида в периода на формиране на репродуктивните органи. 

Както от екологична, така и от икономическа гледна точка, най-важна роля антидотите играят в случай на използването им заедно с високоефективни хербициди, имащи ниски дози на внасяне и добри токсикологични характеристики. Основните и най-важни мишени на съвременните хербициди са: фотосинтезата, биосинтеза на пигментите (хлорофил и каротиноиди), биосинтеза на липидите, биосинтеза на аминокиселините, строежа на клетъчните стени и други подобни. За изясняване, по какъв начин може да се повиши ефективността от прилагането на хербицидите и намаляване на негативното влияние на културните растения, преди всичко следва да се знае механизмът на действие на препаратите в растителния организъм.

Фотосинтезата е процес свързан с акумулирането на слънчева енергия, която, както и всяко едно енергопреобразуване, е потенциално опасна за самите растения. Затова последните имат специални системи на защита от непредвидени нарушения на фотосинтезата. При хербицидите, мишена на които е фотосинтезата, действието е насочено за разрушаване на електронно-транспортните вериги, фотосенсибилизацията (повишена чувствителност към въздействието на ултравиолетовата светлина) на тъканите или разрушаване на защитните механизми. В резултат на това при висока интензивност на светлина некрозата на тъканите може да се развива по-бързо, отколкото разрушаването на пигментите, поради което растенията остават зелени. 

Съвременният асортимент хербициди позволява осигуряването на чисти посеви от всички селскостопански култури. Необходимо е да се знае, че неудачно подбраният препарат или комбинация от препарати може да нанесе по-голяма вреда, отколкото да донесе полза. Допълнителният добив реколта при използването на хербициди не е само функция на биологичната активност на препарата (степента на унищожаване на плевелите), но зависи и от нивото на неговата фитотоксичност за културата. Установено е, че едновременното прилагане на хербицидите с антидот намалява токсичния товар на културните растения чрез нормализиране на хормоналния статус и активиране на обменните процеси, което способства получаването на значително по-голяма и качествена реколта. Сред арсенала от биологично активни препарати най-активни антидоти са съединенията със съдържание на комплекс аминокиселини, нискомолекулярни карбонови киселини, пектини, меланоидини, хумусни съединения и биогенни елементи.

Публикувана в Растениевъдство

На традиционния годишен семинар на фирмата земеделците получиха актуална информация на най-високо ниво за предстоящия сезон

Агр. Петър Кръстев

Спец. пратеник в к.к. Златни пясъци

В края на януари „Пестицид“ ЕООД – Шумен за пореден – 28-и път, организира технически семинар за своите клиенти. Зала „Белини“ на хотел „Интернационал“ в к.к. Златни пясъци се оказа тясна да събере нарастващото семейство на фирмата. Подчертаният интерес бе напълно оправдан, защото на тази най-важна годишна среща на клиенти и партньори земеделците попълват професионалните си знания и получават необходимата им актуална информация за новостите в предстоящия сезон. Семинарът бе перфектно организиран от екипа на „Пестицид“ начело с управителя г-жа Блага Иванова – за нея и висококвалифицираните специалисти знанието е поставено на пиедестал, за което насочва и логото на фирмата: „Знаещите срещат успеха!“

В приветственото си слово при откриване на семинара Блага Иванова изтъкна доверието и съпричастността, родени и утвърдени през годините между клиентите и екипа на фирмата. „Чувстваме се като едно голямо семейство, което е заедно както в трудни моменти, така и когато споделяме радостта от успехите си“, каза управителката на „Пестицид”. Тя подчерта, че тези срещи винаги са споделени и с бизнес-партньорите на фирмата – мултинационални и български доставчици на семена, торове и препарати, от които екипът на „Пестицид“ подбира и предлага най-доброто за своите клиенти. Блага Иванова увери своите клиенти – земеделските производители, че в лицето на фирмата, която тя ръководи, винаги ще срещат опора и разбиране. Тя припомни трудното начало на новото българско земеделие и преминаването му през много политически премеждия, преустройства и несъвършени закони. Според нея процесите в отрасъла вече са по-подредени и по-надеждни. С чувство на задоволство г-жа Иванова заяви, че поколението, което тя представлява, е допринесло младите, поели по пътя на своите родители, да подредят по-добре своя бизнес.

Блага Иванова изложи и основополагащите принципи в работата на нейния екип: трудолюбие, разбирателство, първостепенно отношение към науката и нейното прилагане в практиката в полза на клиентите. Целта на „Пестицид“ е да селектира от изключително голямата гама продукти, предлагани на пазара, най-добрите по отношение на качество, ефикасност и цена. С тази практика фирмата спестява на земеделците и време, и средства, като им предлага най-добрия вариант за подобряване на производството без риск от загуби. „Единственият ни стремеж е да ви предложим най-доброто в сегментите семена, препарати и торове“, увери аудиторията г-жа Иванова. Тя припомни за помощта на „Пестицид“ към своите клиенти, осигурявайки им най-добрите сделки за продажба на зърно, както и на други видове сделки, от които те имат нужда. Такъв е случаят с Програмата за високоолеинов слънчоглед, за чието въвеждане фирма „Пестицид“ има основна заслуга. „Ние упорито инвестирахме пари и постигнахме национална значимост, защото допринесохме за финансовото благосъстояние на българските земеделци“, с чувство на удовлетвореност заяви Блага Иванова. Благодарение на тази програма сега земеделците у нас масово сеят и отглеждат този тип слънчоглед, защото както търсенето му на пазара, така и цената му са високи.

Блага Иванова информира своите клиенти, че освен възможността да имат най-добър избор на семена, препарати и торове, при работа с фирмата те могат да участват в програми, с които да излизат от ситуации при трудни и непредвидими условия. Защото дори когато паднат градушки, има варианти, чрез които може да се въздейства на растенията и те отново да се съвземат и стабилизират с прилагането на специална програма за листно торене. Управителката на „Пестицид” предупреди, че изключително внимателно трябва да се подхожда и към растителната защита – пръскането не бива да се решава с лека ръка, а винаги трябва да се вземе обосновано решение съвместно с консултант. И за да не се правят грешки, г-жа Иванова посъветва земеделците да търсят професионална подкрепа, като се консултират със специалисти – агрономи. В това отношение фирма „Пестицид“ е много силна, защото всички нейни агрономи се обучават непрекъснато и са с дългогодишен опит – от 10 – 25 години. Това им позволява да дават най-добрите препоръки и компетентни решения по проблемите в земеделската практика.

Блага Иванова увери земеделците, че заедно с екипа си винаги ще бъдат до тях и ще посрещат предизвикателствата, като намират най-добрите решения. „Надявам се да бъдем заедно и в бъдеще, и да работим така, че да вървим напред“, завърши словото си управителката на „Пестицид” ЕООД – Шумен.

Публикувана в Растениевъдство
  1. Естественият контрол на вредителите е по-евтин от закупуването на пестициди и това е много по-безопасно за вашата градина, вашето семейство, околната среда и дивата природа. В Северна Америка всяка година близо 62 милиона тона пестициди се използват в градини и тревни площи. Изненадващо, собствениците на жилища използват около три пъти повече пестициди от земеделските стопани и повечето от отравянията в дивата природа, както и замърсяването на водата, не са от ферми или други големи организации, а от еднофамилни домове.

    Добрата новина е, че от сода за хляб може да се направи много ефективен, безопасен, органичен спрей вместо пестициди, който може да убие насекоми, които вредят на растенията, като листни въшки и акари, без да вреди на полезните насекоми. Същият разтвор действа и на някой гъбни заболявания.

Срещу болести

Рецептата е проста: смесете една чаена лъжичка сода за хляб и една трета чаена чаша зехтин, след което добавете една чаша вода. Хомогенизирайте сместа чрез разклащане и след това сложете разтвора в спрей. Ако се борите с гъбни заболявания, можете да използвате тази смес, за да пръскате засегнатите области на всеки няколко дни, докато проблемът бъде решен. Използвайте разтвора за черни петна по розите, както и на лозя и грозде, когато плодовете за зърната започнат да се избистрят.
Срещу насекоми

За борба с насекоми комбинирайте супена лъжица зехтин, две супени лъжици сода за хляб и няколко капки течен сапун в 4 литра вода. Добавете го в контейнера за пръскане и пръскайте веднъж на всеки три дни. Така ще се отървете от вредните насекоми и да им попречите да се размножават.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Китайските учени са разработили "умен" пестицид, който в контакт с почвата се контролира, за внасяне на необходимата доза препарат.

Екип, ръководен от Ву Чженян, професор в Института по техническа биология при Института по физични науки Хефей, Китайска академия на науките, решил да се използва смес от диатомит (кизелгур), желязо и магнезий, както и хитозан, за да се получи съединение, което може да се активира чрез промяна на нивото на рН в почвата.

"Изолирането на пестицида, смесен с тази добавка, се регулира чрез промяна на рН. Добавката "обвива" пестицида и действа като страж. Той "отваря вратите" и пестицида се разтваря в киселата среда ", казва Ву.

Професорът отбелязва, че изобретението е много подходящо за едногодишни култури и помага за намаляване употребата на пестициди. Докладът от изследването е публикуван в последния брой на международното научно списание Chemical Engineering Journal.

Професорът споделя, че селското стопанство на Китай до голяма степен зависи от използването на пестициди, пазарът им е повече от 1 милион тона годишно. Въпреки това, по-малко от 40 на сто от пестицидите наистина влияят на реколтата, а останалите просто се отмиват, замърсяват почвата и водата. Новият "интелигентен" пестицид има ефект на рециклиране, който се извлича от почвата и водата.

"Ефектът на рециклиране по време на нашето изследване показва, че 30% от остатъците от пестициди могат да бъдат възстановени" – казва професорът, добавяйки, че е твърде рано за въвеждане на изобретението в търговска употреба, тъй като стойността на нано материалите е твърде висока за земеделските производители.

"Ние приемаме това като нов етап от успешната модернизация на пестицидните продукти и ще продължим да работим, за да направим пестицида по-ефективен и икономичен".

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 18 Септември 2017 20:40

Китайските учени създадоха умен пестицид

Китайските учени създадоха умен пестицид, който при попадане в почвата  контролира сам себе си, за да бъде внесена точната доза от препарата.
Учените от Китайската академия на науките са използвали смес от диатомит, железен окис и магнезий плюс хитозан, за да получат съединение, което може да бъде променяно чрез промяна на рН на почвата.
"Отделянето на пестицида, смесен с тази добавка, се регулира с помощта на промяна на рН на почвата. Добавката "обгръща" препарата и действа като отваря вратата, през която пестицидът се разтваря в кисела среда", обясняват действието учените.
Те отбелязват, че изобретението им е много подходящо за едносезонни култури и помага в пъти да се намали употребата на пестициди. Отчетът им е публикуван в авторитетното международно списание Chemical Engineering Journal.
Освен това, учените отбелязват, че китайското земеделие в много голяма степен зависи от използването на пестициди, пазарът на които се оценява на повече от 1 млн. т. годишно. Но по-малко от 40 на сто от тези количества действително оказват влияние върху добивите, а останалото просто се отмива, замърсявайки почвата и водата. Докато новият умен пестицид има рециркулационен ефект, тоест се възстановява от почвата и водата.
"Ефектът на рециркулация в нашите опити показва, че 30 на сто от остатъците на пестицидите могат да бъдат възстановени", казват учените и добавят, че още е твърде рано да се изведе тяхното изобретение на пазара, тъй като нано материалите са твърде скъпи за фермерите.
"Приемаме това като нов етап на успешното мадернизиране на пестицидните продукти и ще продължим да работим, за да направим препарата по-ефективен и икономически изгоден", завършват създателите на изобретението.
Публикувана в Растениевъдство

Продължаваме да публикуваме мнения на земеделски производители, специалисти и научни работници, на тема: Български или вносни сортове пшеница да сеем? Тук всеки читател може да изрази своето мнение, като го подкрепи с аргументи и реални факти.

. Росен Нейчев, „Земеделска компания“ ЕООД, гр. Варна:

От миналата година съм се отказал от българските и сея само вносни сортове пшеница, основно френска селекция. Причините за това са чувствителната разлика в добивите. Ако от български сорт получим 500 кг/дка, от френските получаваме минимум 750 кг/дка. Разликата е 1:1,4,1,5. При това положение, по-високата цена за качествените показатели на българската пшеница (примерно 290 лв/т), не може да компенсира брутната стойност, която ще получим за количеството от вносните сортове.“

. Слави Дяков, агроном, ЗК „Прогрес“, с. Варненци, общ. Тутракан:

Тази година ще сеем български и вносни (френски) сортове пшеница на еднакви площи – 50/50. Резултатите от жътвата ни тази година бяха почти еднакви – от френските получихме по 490-500 кг/дка, а от българските 460-480 кг/дка. Видяхме, че при условия на тежка суша, каквато беше при нас тази година, българските сортове се държат много добре. И сега ще сеем Младен, Мадара и Енола. Ако годината беше влажна сигурно превес в добива щеше да има при вносните сортове. При цената, на която продадохме зърното мога да кажа, че качеството нямаше голямо значение – хлебната продадохме по 270 лв/т, а фуражната по 260 лв/т. При нас никой не се интересува от качеството и нямаме стимул да сеем пшеници с високи хлебопекарни качества. Това е и причината да сеем по равно от българските и вносни сортове.“

. Пенка Рачева, агроном, председател на Кооперация „Сеячи 92“, гр. Попово:

По принцип чуждите сортове тази година дадоха по-висок добив от българските. Въпреки това, ще заложа 60% български сортове, а на останалите площи ще сея вносни, главно френска селекция

. Станислав Желев, ЕТ „Папи“, гр. Тръговище:

Тази година от българските сортове пшеници прибрах по 580 кг/дка среден добив, а от вносните 670 кг/дка. Полученото ърно продадох, като показателите и на българсдката и на чуждите бяха по-скоро фуражни. Няма смисъл да сеем висококачествени пшеници, защото никой не търси качество или ако го търсят се хващат за най-ниския показател. От българските сортове сея само Кристал, който не е с високи хлебопекарни качества. Вече съм засял с него около 30% от площите предвидени за пшеница. Останалите около 70% ще бъдат с пшеници, чужда селекция.
. Йордан Тодоров, председател на ППК „Бръшлян“, с. Бръшлен, обл. Русе

Използвам различни скортове пшеница на фирма Пестицид, от които получавам високи добиви. Сорта Автоном на производствен посев ме изуми, от него получихме 1137 кг/дка. Той притежава и високо съдържание на протеин и глутен.

. Проф. Димитър Русев:
Българските сортове пшеници също имат висок продуктивен потенциал. Наблюдавам особен интерес към сортовете Мадара, Неда и Силуан на фирма „Пестицид“, която е еталон в зърнопроизводството. Хит е сортът Автоном на същата фирма, който е осилеста форма, която е силно издръжлива на стрес и дава високи добиви.

Публикувана в Растениевъдство

През тази седмица пчеларите от американския щат Южна Каролина откриха милиони мъртви пчели в кошерите си, след като местните власти предприеха пръскане на селскостопанските площи срещу комарите-преносители на вируса Зика със спорния фосфороорганичен инсектицид Naled, съобщи „Франс Прес”. Само за 2 дни вирусът Зика бе открит у 4-има местни жители.

„Семейният ни бизнес е напълно унищожен”, заяви Хуанита Стенли от Съмървил, след като откри стотици хиляди мъртви пчели в своя пчелин. Тя е била принудена да изгори десетки кошери. По данни на американската телевизия WCSC друга компания, занимаваща се с добив на мед, е загубила 46 кошера и почти 2,5 млн. пчели.

Инсектицидът Naled се използва от десетилетия за борба с комарите. Употребата му в Европейския съюз бе забранена през 2012 г. заради опасността, която представлява за човешкото здраве и околната среда. Въпреки това властите в САЩ го приемат за безопасен при правилно и икономично използване.

Публикувана в Пчела и кошер

Инспектори към Областна дирекция по безопасност на храните, град Хасково не допуснаха внос на 1340 килограма сладък пипер от Република Турция през ГИП Капитан Адреево заради наличие на неразрешен за употреба пестицид difenthiuron (дифентиурон), установен при рутинна проверка на пратка предназначена за внос на територията на Р. България, като крайното местоназначение на стоката е град София.

Употребата на този пестицид за защита на растенията и растителните продукти от въздействието на вредителите е забранено от Общността, поради което цялата пратка (1340 кг) ще бъде унищожена в екарисаж под контрола на представител на Компетентния орган. Към настоящият момент в ЕС има установени само 29 случая на пратки отхвърлени на граница, поради установено наличие на diafenthiuron в храна. Продуктите в които е бил установен са чай с произход Китай и Хонг Конг, броколи от Китай, бамя с произход Индия, листа от къри с произход Индия и за пръв път се установява наличието му в пратка с произход Р. Турция, предназначена за внос в Общността.

След установеното несъответствие БАБХ е нотифицирала/уведомила Европейската Комисия за горецитираният случай, чрез Системата за бързо предупреждаване за храни и фуражи RASFF.

Публикувана в Новини на часа

Не са много агрофирмите в България, които освен дистрибуторска дейност да осъществяват и производство на земеделска продукция. Нещо повече, съвсем малко са пък тези фирми, които освен семепроизводство, селекционират и нови, високо продуктивни  сортове, подходящи за условията в нашата страна. Все пак, добре е че ги има и една от тях, ако не и първата е фирма „Пестицид“ ЕООД, гр. Шумен. Известни са селекционните постижения на фирмата, която създаде пшеница сорт Мадара, който бързо навлезе в производствените полета, защото доказа безспорните си качества. С това разбира се, селекционната дейност на фирмата не е изчерпана и тя продължава да работи за създаване на нови сортове, които ще допринасят за успеха на зърнопроизводителите в страната ни. На терена вече е новият играч на „Пестицид“- ПС „Силуан“.
„ПС Силуан“ е нов сорт мека зимна пшеница на фирма “Пестицид”. Той успешно премина през експерименталните и регистрационни полета и от миналата есен с него са засяти първите площи на зърнопроизводителите при реални производствени условия.
СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА
Сорт ПС „Силуан“ е изпитван за биологични и стопански качества в ИАСАС в продължение на три години от 2010 до 2012 г., където е показал следните характеристики:
- принадлежи към група В – средни по сила пшеници;
- средно за периода на изпитване са получени 704 кг/дка зърно, при 665 кг/дка за средния стандарт (“ГТП Янтър” и “Садово 1”);
- сортът е средно ранен, продължителността на вегетационния период варира от 206 до 246 дни;
- сортът се отличава с много висока студоустойчивост;
- средно за периода на изпитване масата на 1000 зърна е 44.35 г, при 43.27 г за сорта стандарт “Садово 1” и 41.38 г за “ГТП Янтър”. Варира от 35.18 до 51.53 г. Хектолитровата маса е средно 77.42 кг/хл, при 76.33 кг/хл за “Садово 1” и 75.68 кг/хл за сорта стандарт “ГТП Янтър”. Варира от 70.4 до 85.20 кг/хл;
- сортът притежава средна устойчивост на оронване и ниска устойчивост на полягане. По брой на класоносните стъбла на м2 преди прибиране превишава сортът стандарт “ГТП Янтър”. Средно за периода – 693 бр., при 739 бр. за “Садово 1” и 682 бр. за сорта стандарт “ГТП Янтър”.
На естествен инфекциозен фон сортът е с висока устойчивост на фузариум по класа, силно чувствителен на брашнеста мана и кафява ръжда.
На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен на брашнеста мана и кафява ръжда, силно чувствителен на черна ръжда.
Зърното прораства в много висока степен – средно за периода 28.67 %, при 10.2 % за “Садово 1” и 22.8 % за сорта стандарт “ГТП Янтър”.
За следващия сезон зърнопроизводителите ще могат да разчитат на по-големи количества сертифицирани семена от сорт ПС „Силуан“, които са заложени в семепроизводните посеви на фирма „Пестицид“. 

Публикувана в Растениевъдство

„Земеделието е нашият живот“, заяви Блага Иванова – управител на фирмата

Петър Кръстев
Вярна на своите принципи и тази година, преди старта на пролетната кампания фирма Пестицид ЕООД Шумен, събра своите многобройни клиенти от цялата страна. Както винаги мястото на срещата беше специално подбрано, за да могат партньорите да съчетаят полезното с приятното. Този път фирма Пестицид покани скъпите си гости в 5-звездния хотел „Интернационал“ в Златни пясъци. Място достатъчно подходящо, както за обучение, така и за делови и приятелски разговори и не на последно място с възможност за релакс и почивка преди предстоящата пролетна кампания.
Земеделието е отрасъл, който през последните години се развива изключително динамично. За да осъществяват успешно дейността си земеделските производители имат потребност от непрекъснато осъвременяване и актуализиране на знанията си свързани със семената, торовете, препаратите и технологиите. Това именно беше и основната цел на семинара на фирма Пестицид в „Златни пясъци“ - да обогати знанията, като запознае своите клиенти с най-новите моменти в земеделския бранш по отношение на семена, торове и препарати. Както по-рано сме казвали тук границата търговец-клиент отдавна не съществува, защото е прераснала в ползотворно партньорство, базирано на взаимно доверие. Вече 22 години Пестицид стои твърдо зад земеделците, които са били достатъчно далновидни да направят правилния избор. Дейността на фирмата дава солидна подкрепа за успешно земеделие на всеки, който е предприел печелившата стъпка да работи с нея.
Конферентната зала на хотел Интернационал едва побра над 300-те фермери и земеделски производители от всички краища на България, които са приели любезната покана на домакините за участие в семинара. Перфектната организация на събитието се дължеше и на екипа на фирма Александър тур, която от години е сътрудник на Пестицид за организиране на подобен род прояви.
Въпреки, че деловата програма беше доста натоварена, никой от присъстващите земеделци не се оплакваше. Тъкмо обратното – всички с интерес присъстваха на презентациите на фирмите, които от Пестицид бяха поканили, за да представят най-новите си продукти при земеделските култури.
Земеделските производители имаха възможност да се запознаят с новостите в продуктовите листи на ДюПон, БАСФ, Синджента, LG, Еуралис, Тимак Агро България, Екофол, Lebosol и др. Нещо повече, те разбраха и какви нови промоционални пакети фирмите са подготвили за настоящия сезон, които ще стигнат до тях посредством фирма Пестицид.
А фермерите са спокойни, защото са сигурни в избора на Пестицид, кои точно продукти ще им предложи. Те знаят, че преди да стигне до тях всеки един продукт pest2е тестван и проверен от екипа на фирмата в реални производствени условия, който им предлага само доказалите ефикасност продукти на фирмите. Т.е. специалистите на Пестицид са свършили онази работа, която за един земеделски производител би била доста трудна, дори непосилна - да тества всеки един продукт, за да прецени неговите качества, за което се изисква доста време и компетентност. Тази работа тук е свършена съвсем безкористно и предлаганото от Пестицид не подлежи на съмнение относно качество. Това е и едно от най-големите предимства, които правят Пестицид предпочитаният партньор – тук може да се намери всичко, което е необходимо за успешно земеделие, като се започне от семената, препаратите и торовете и се стигне до технологиите. Не на последно място е и консултантската дейност на фирмата, която с екипа си от високо квалифицирани специалисти-агрономи е до производителите по всяко време. Не веднъж специалистите са помагали на фермерите да намерят най-доброто решение, което в никакъв случай не е само с цената на допълнителни средства, а тъкмо обратното. Често съветите включват решения, които пестят средства и време на производителите.
На семинара на фирма Пестицид в „Златни пясъци“ направи впечатление, че тук се бяха събрали съмишленици както по авторитет и призвание, така и по мислене. Хора лоялни и коректни. Вероятно това е ключът към успеха за вече 22-годишното партньорство. „Винаги съм казвала на моите портньори, когато ми зададат въпроса: Как така вече 22 години Пестицид се развива успешно, къде е ключът към успеха?“, споделя г-жа Блага Иванова, управител на фирмата. И отговаря: „ Ключът към успеха е именно да си честен, коректен и лоялен, да си отговорен и много да работиш, да показваш на партньорите си това, което знаеш, и да се развиваш.“
Една от целите, които си е поставила фирма Пестицид е да се развива професионално, да следи какво става на международния пазар, какво се произвежда, какви семена, какви торове, какво става със зърното, с фондовите борси. И това не е самоцел, а осъзната дейност, посредством която екипът на фирмата дава най-актуалната информация на своите партньори, за да развиват успешен агробизнес.
Разбира се, че земеделската практика е съпътствана от много проблеми от различен характер, било обективни или субективни. Често производителите са изправени пред дилема: дали да се тори, дали да се пръска или да не се пръска. Много е важно в тези моменти да се вземе най-правилното решение. В подобни случаи компетентния консултант може да им спести много пари, като им помогне от целия набор торове и препарати да изберат най-подходящия продукт. Именно тук е голямото предимство за съвместна работа с Пестицид, защото в подобни случаи специалистите на фирмата имат големия опит в земеделието и винаги са готови да помогнат там, където производителят се колебае или не е в състояние сам да вземе сам решение.
Фирма Пестицид непрекъснато обучава своите специалистите и работи за  тяхното усъвършенстване. В екипа постъпват и млади хора, които на базата на приемствеността се обучават от своите колеги с опит. В резултат на това Пестицид е изградила екип от здрави и силни хора с дух, с вяра и надежда в това което правят, честни и предани. Това е една от основните причини за голямото доверие на партньорите към фирмата, които с всяка изминала година стават все повече и повече.
Фирма Пестицид е професионалист и поради още една причина. Там никога не се говори за пари и за печалби, а се говори за успехите на партньорите. Затова и девизът на фирмата е „Защитаваме и служим“. За да защити този девиз Пестицид работи с много фирми, което е продиктувано от пазара. По този начин от всички партниращи фирми специалистите на Пестицид избират най-доброто, съвършеното, за да защитят културите на своите клиенти в максимална степен. И тук изборът не е базиран на цената, а дали даденият продукт е подходящ и ефикасен за съответната култура.
Наред с новите продукти на фирмите, на семинара в „Златни пясъци“ земеделските производители бяха приятно изненадани и от новостите, които Пестицид ще им предложи. Една от основните дейности на фирмата е търговията със зърното. Но от тази година е сформиран специален отдел, което говори за професионално усъвършенстване. Това дава още по-голяма сигурност на производителите за възможно най-изгодна реализация на продукцията им чрез по-доброто ценообразуване от формиране на големи партиди.
pest3Всички зърнопроизводители, които познават фирма Пестицид знаят за нейната успешна селекционна дейност. Освен наложилият се като един от най-перспективните сортове пшеница Мадара – първата рожба на пестицид, който е изключително пластичен, с много добри показатели в определени райони, също и Неда, за който фирмата има лиценз за 15 години от ДЗИ Генерал Тошево, новост са и заложените нови сортове пшеница. Новият сорт на Пестицид – Силуан е вече е в практиката и предстои да докаже своите качества при производствани условия. От следващата година на сцената ще се появи още един изключително качествен сорт пшеница – Автоном. Той е осилест, което го прави изключително подходящ за засушливи условия.
Новостите не свършват до тук, защото екипът на Пестицид винаги има приятни изненади за своите партньори – съвместна дейност с фирма Екофол. Вече са факт първите два продукта за ефикасно хранене на растенията, които още тази година ще бъдат на пазара.
Семинарът на фирма Пестицид в „Златни пясъци“ зареди земеделските производители с нови знания и им вдъхна оптимизъм за бъдещето. Този оптимизъм е подплатен от съвместната работа с Пестицид, която не дава напразни надежди за розово бъдеще, а реална основа, която прави земеделието в България успешен бизнес.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта