Изключително важният SWOT-анализ за резултатите от досегашното европейско подпомагане, без който не би могло да се подготви националният стратегически план и стратегията за интервенция в българското земеделие след 2020 година ще бъде изработен от институтите към Селскостопанска академия и от администрацията в министерството на земеделието. Това съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов в отговор на депутатски въпрос по време на днешния парламентарен контрол. Ще припомним, че в. "Гласът на фермера" наскоро зададе същия въпрос към Румен Порожанов. Сега той соъбщи пред депутатите, че малка част от този анализ ще бъде възложен и на външни изпълнители, като целта е  анализът да се свери с погледа на страничния наблюдател, каквито биха били икономисти извън сферата на земеделието“, посочи още министърът.

Въз основа на статистиката от икономическите ползи от прилагането на директните плащания и политиките на селската програма икономистите от Института за аграрна икономика и отрасловите институти към Селскостопанска академия би трябвало да изработят основните тези в SWOT анализа. Трябва да се види как ще се променят политиките по отношение на подпомагането чрез директните плащания и как ще се компенсира липсата на бюджет за политиките по втория стълб. Целта е страната ни да има готовност до края на този Европейски парламент с документите за бъдещото прилагане на ОСП в страната, коментира още Порожанов. Той изрази желание пред депутатите законодателството за бъдещата ОСП да бъде подготвено преди изтичането на мандата на този Европарламент.

Експертите вече са пред приключване на заданието за SWOT анализа. Идеята е чрез него да се изведат основните приоритети по 9-те основни цели, заложени в проекторегламента за националните стратегически планове и стратегията за интервенция, която ще начертае целевите направления за бъдещото подпомагане. Експертите ще започнат своята работа от началото на следващата гоидна.

Публикувана в Бизнес

Под мотото "Дай решение за замърсените почви" почоведската наука отбеляза Световния ден на почвите. На 5 декември Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР) отбеляза и своя празник на тържествено събрание в Националния музей „Земята и хората“. Освен института, в организирането на мероприятието се включиха Националният музей „Земята и Хората” и Българското почвоведско дружество. На тържеството присъстваха представители на ЦУ на ССА, НССЗ, АУ-Пловдив, ЛТУ-София, УАСГ-София, директорите на ИЗК „Марица”-Пловдив и Института по розата и етеричномаслените култури, фирми, журналисти от електронни и печатни медии. 
Тази година темата на Световния Ден на почвата е „Дай решение за замърсените почви”.
Тържественото събрание беше открито от директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров“- проф. д-р Светла Русева. Професор Русева изнесе и планарен доклад на тема „ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОЧВИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“. В него тя сподели акцентите от най-важните глобални събития в областта на почвените проучвания, протекли през изминалата година. Проф. Русева посочи и предизвикателствата пред националното почвознание през следващите три години 2019-2021 г.
Проф. Ирена Атанасова, научен секретар на ИПАЗР „Никола Пушкаров“ изнесе доклад за Почвеното замърсяване – скритата реалност. Тя представи основните проблеми, свързани със замърсяването на почвите и препоръките на Глобалния симпозиум по замърсяване на почвите, организиран от ФАО. заяви, че националните традиции и иновации в системите на земеделието вървят ръка за ръка. Нанотехнологиите и в частност наноторовете са част от иновациите в тази област.
Проф. Методи Теохаров, председател на Българско почвоведско дружество представи темата „Законодателството – в полза или във вреда на почвите, земята и поземлените отношения”.
Проф. Светла Русева връчи ленти за академична длъжност на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ на учените, хабилитирани през 2018 г. – проф. д-р инж. Снежан Божков, доц. д-р Бисер Христов, доц. д-р Весела Петрова-Браничева и доц. д-р Юри Енакиев. 
Институтът учредява почетно звание за особени заслуги в развитието на основните научни направления на института и навършване на кръгли годишнини. Със звание „Почетен професор на ИПАЗР „Н. Пушкаров” бяха удостоени проф. дсн Невена Богацевска за особени заслуги в областта на растителната защита, проф. д-р Методи Теохаров за принос в развитието на почвознанието и проф. д-р Димитранка Стойчева за принос в развитието на агрохимията и почвознанието.
В дните на изложбата „РЕШЕНИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИТЕ ПОЧВИ В БЪЛГАРИЯ” от 5 до 14 декември 2018 г., ще бъдат прожектирани научно-популярни филми „Почвите в България”, „Ерозия на почвите”, „Подкрепи Световния ден на почвата и Международната година на почвите” и „Почвата говори с гласа на Едуард Нортън”.

Публикувана в Бизнес
Делегацията от Китай е на посещение у нас във връзка с изпълнението дейностите в рамките на формата 16+1 (Централна и Източна Европа – Китай). В рамките на посещението учени от Китайската селскостопанска академия по инженерство се срещнаха с ръководството на нашата Селскостопанска академия (ССА). Експертите от Китай са проявили интерес към секторите винопроизводство, розопроизводство и млекопреработване, съобщават от ССА.
„Китай търси международни партньори за разработване на съвместни научни проекти в областта на земеделието. През последните години все повече фирми от Китай имат бизнес отношения със страната ви и ние трябва да ги съветваме и подпомагаме“, обясни Li Shujun, един от китайските гости.
От своя страна председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов запозна гостите с дейността на научната институция. В системата на Академията има специализирани институти, работещи във всички сфери на земеделието и храните.
 
„В Плевен се намира Институтът по лозарство и винарство, който работи в различни аспекти на лозарството и винопроизводството - от поддържане на най-голямата генбанка на лозя в България с близо 1900 сорта до най-съвременните биотехнологии за производство на обеззаразен лозов материал“, разясни проф. Николов.
 
Във връзка с розопроизводството председателят на ССА посочи, че академията има Институт по розата и етеричномаслените култури, който се намира в град Казанлък.
 
„Единствено в този район на България се отглежда Казанлъшката роза, цветовете, на която съдържат етерични масла, от които се произвежда известното по цял свят българско розово масло“, добави той.
 
Двете страни са единодушни, че ще задълбочат сътрудничеството помежду си.
Публикувана в Бизнес

Може да се запознаете с новaта уеб базирана платформа на научните списания на Селскостопанска академия, издавани в Института по аграрна икономика. Целият процес по подготовката на броевете ще се извършва в онлайн режим. Това ще улесни комуникацията между автори, рецензенти и редактори.

Списанията имат и нови паралелни заглавия на английски, с което ще се представят в глобалната информационна среда:

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) - http://journal.agrojournal.org
Растениевъдни науки / Bulgarian Journal of Crop Science (BJCS) - http://cropscience-bg.org 
Животновъдни науки / Bulgarian Journal of Animal Husbandry (BJAH) - http://animalscience-bg.org
Почвознание, агрохимия и екология / Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology (BJSSAE) - http://soilscience-bg.org 
Икономика и управление на селското стопанство / Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management (BJAEM) - http://journal.jaem.info

Изданията ще излизат в режим на свободен достъп (open access), при който пълният текст на статиите ще е свободно достъпен за всички потребители. Това ще повиши видимостта на публикациите и ще увеличи популярността на научните достижения на учените от Селскостопанската академия.

Осъвременяването на научните списания налага и повишаване на изискванията към качеството на публикациите. Това е пътят за включването на изданията в най-престижните в света наукометрични системи Web of Science и Scopus, както и евентуалното получаване на импакт фактор в бъдеще, добавят от ССА.

Публикувана в Бизнес

На 14 декември (сряда) от 10:00 ч. до 12:00 ч. в споделеното работно пространство cosmos на ул. Ангел Кънчев № 3 ще бъде представен първият съвместен доклад на Селскостопанската академия и „Грийнпийс“ - България. Докладът е на тема „Екологично производство на домати - Екологосъобразни методи и средства за контрол на вредителите при производството на домати“.

Документът има за цел да покаже, че екологичните производителите на домати държат ключа към бъдещето на земеделието в България и в частност – на отглеждането на този толкова важен и широко – разпространен земеделски продукт. Докладът ще обърне специално внимание на избора на сортове, които едновременно да гарантират висок и стабилен добив, както и да са устойчиви към икономически значими болести. Ще бъдат представени и екологични решения, използвани в отглеждането на домати, за да бъде намалена употребата на химически пестициди.

Публикувана в Бизнес

15 проекта са спечелили изследователите от Селскостопанска академия (ССА) в конкурсите, финансирани от фонд „Научни изследвания“ към образователното министерство.

Пет са одобрените проекти в конкурса „Финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016“. Сред тях има проекти на Института по тютюна и тютюневите изделия, на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, на АгроБиоИнститута, ССА – Генетичен контрол на развитието на цвета при индустриално култивираната казанлъшка роза (Rosa damascena Mill). Друг отличен проект е Алтернативна технология за понижаване на алергенния и антигенен ефект на млечни протеини на Института по криобиология и хранителни технологии. Сред спечелилите финансиране е  и проект на Института по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив.

ССА ще получи финансиране и за научни изследвания на млади учени, както и за 7 проекта и в конкурса за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България – Китай.

Публикувана в Бизнес

Възможните рискове от проникване и мерки за контрол на Африканската чума по свинете (АФЧ) в България обсъдиха експерти и учени от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) и Селскостопанска академия (ССА). По време на конференцията бе обсъдено влошаването на епизоотичната обстановка на заболяването в близки до България страни. В конференцията участие взеха и научни специалисти по здравеопазване и репродукция на животните от МЗХ, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Изпълнителната агенция по горите, Министерство на транспорта,информационните технологии и съобщенията. На срещата присъстваха и представители на Асоциацията на месопреработвателите в България, асоциациите по свиневъдство и членове на правителствени и неправителствени организации.

Един от начините за избягване на заразата е всяко свиневъдно предприятие да засили мерките за биосигурност. Домашните прасета не трябва да се изхранват с кухненски отпадъци. Симптомите на АЧС са сходни с тези на Класическата чума по свинете (КЧС) – кръвоизливи по кожата, най-често в областта на ушите, треска, повишаване на температурата и некоординирани движения на животните. За тази болест все още няма ваксина. Българското законодателство е хармонизирано с директивите на Европейския съюз и при възникване на болестта трябва да се унищожават всички заболели и контактни свине, както и да се ограничи придвижването на животни. Най-рискови райони в страната ни са Варна, Бургас и Добрич, където има летища и пристанища. Към момента в България няма случаи на зараза, но опасност от проникване съществува.

Проф. Бойко Ликов, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига посочи, че за девет години заболяването е обхванало територия от близо 2 млн. кв. км в Грузия, Армения, Русия, Молдова и други страни. „Проблемът произтича от това, че след като проникне болестта, става постоянна, затова превантивните мерки за недопускане на заболяването са изключително важни. По време на епизоотия стрелба по диви свине е неблагоприятна, защото те се разбягват и разнасят инфекцията“, обясни проф. Ликов. Той допълни, че се предвижда разпространение на информационни материали и организиране на срещи с ловци, където да бъдат представени превантивните мерки с цел предотвратяване на заболяването. 

Публикувана в Животновъдство

Българското земеделие с влизането ни в ЕС твърдо се установи на нива под 5% от БВП, като през последната 2015 г., по предварителни данни на НСИ вече ще бъде по-близо до 4%. През 2015 г. брутната продукция от отрасъла се изчислява на около 7,9 млрд. лв., което е едно от най-ниските нива за последните 5 години. Това сочат данните, цитирани в доклада на доц. д-р Божидар Иванов, от Института по аграрна икономика към ССА „Сценарии и ефекти при различни вероятности на развитие на българското земеделие“. В доклада се подчертава, че като цяло брутната продукция в отрасъла след 2008 г. не може да надскочи в абсолютно изражение прага от 4,5 млрд.евро и дори напротив, продължава да спада на фона на растящо субсидиране и милиарди левове, които влизат в земеделието. Брутната добавена стойност в селското стопанство през 2015 г. възлиза на 3,17 млрд. лв. и намалява с 5,5% спрямо предходната година. Трябва да се спомене, че това намаление в брутната продукция идва на фона на три последователни години на ръст в продукцията от земеделие през които продължи увеличение на продукцията идваща от подотрасъл растениевъдство и намаление на продукцията от подотрасъл животновъдство.

Намалението на производството и добавената стойност, както и ниските нива на крайната продукция в отрасъл земеделие не дават добра атестация за положението му защото се смята, че отрасъла има естествен потенциал да се превърне в генератор на добавена стойност, да създаде мултпликационни ефекти към други отрасли от преработвателната индустрия и услугите и да бъде мотор на икономическата активност в селските райони. Земеделието е без аналог измежду останалите икономически сектори, където да има такива високи нива на публично финансиране. За сравнение трябва да се отбележи, че през 2000 г., 1 лв. публично финансиране в земеделието е заставало срещу около 32 лв. добавена стойност, за 2005 г. съотношението на субсидиите към брутната добавена стойност е 1:11, през 2010 г. вече, 1 лв. публично субсидиране се равняват на 2 лв. добавена стойност. През 2014 г., БДС създавана в земеделието съпоставено с подпомагането по линия на директните плащания, националните доплащания и средствата от ПРСР предназначени за земеделие е 1:1,1.

Целта на настоящата статия е чрез разработването на вероятни сценарии за развитие на основни сектори на българското земеделие да се оцени влиянието на основните икономически фактори , отнасящи се до вътрешните цени, възвращаемостта и нивата на субсидиране върху производството. Една от задачите на изследването е да се види връзката на българските цени с международните пазари, като основно се провери, каква е еластичността на промяна на националните цени при промяна на глобалните ценови пазари. Обхванати в изследването са секторите на зърнопроизводството и млечното животновъдство, които представляват ключови производства в българското земеделие, формиращи около 40% от БП в отрасъла.

Структурата на аграрното производство в страната през последните повече от 25 год. непрекъснато се променя, като делът на растениевъдството в общата продукция на селскостопанския отрасъл продължава да нараства за сметка на животновъдството, а водещ сектор е именно зърнопроизводството. Животновъдството винаги е доминирал в брутната структура на земеделието, като след 2000 година, растениевъдството взема превес, а причината е в намалението на животните и спадът в производството. За този период делът на млечното животновъдство спада от над 14% до 13%, като спадът не е толкова голям заради повишението на цените на млякото, докато производството е намаляло с 22%. Докладът бе представен на научно-приложен форум на селскостопанската академия на тема „Развитие на българското земеделие и тенденция на стоковите пазари“, проведен на 28 и 29 ноември в София.

Публикувана в Бизнес

Още от тази година да има 1-процентно увеличение на заплатите на учените, за да се стигне поне след 5 г. до средната работна заплата в страната. Това се казва в споразумението между синдикатите и ръководителите на БАН и Селскостопанска академия.

„Селскостопанска академия е второстепенен разпоредител на Министерство на земеделието и храните, от години е зависима от него. В последните години недофинансираното е хронично. Към октомври недостигът в академията е 3 млн.лв., а се очертава в следващият бюджет да бъде същото положение. Трансферът на година е 13 млн.лв. От фонд „Работна заплата“ към министерството отиват 16 млн. лв. за заплати, а до учените достигат 13 млн.лв.“, каза Светла Василева, председател на Независимите синдикати в земеделието. Тя съобщи, че минимална работна заплата получават 1 990 души в ССА.

Законът за промяна в структурата на ССА, който мина на първо четене в Народното събрание, не е финансово обезпечен, според Светла Василева. „Искаме 21 млн. лв. да бъде трансферът към ССА, а бюджетът на страната за наука да бъде увеличен до 170 млн. лв., каза тя.

От 2017 г. институтите в ССА вече сами ще могат да управляват своите собствени приходи. Тогава от държавния бюджет е предвидено да дойдат 13 млн. лв., а остатъкът трябва институтите сами да осигурят. Този трансфер е недостатъчен, особено при положение, че държавните предприятия ще станат структурни звена на научните институти, каза още Светла Василева.

„Готови сме за протестни действия, ако в предстоящия бюджет не бъдат увеличени средствата за наука. Ако нещата продължават с този темп, българската наука е на приключване. Ако сега не се направи нещо, тя няма да съществува.“, каза Здравчо Здравчев, председател на федерация „Техническа индустрия, наука и информатика“ на КТ „Подкрепа“.

Публикувана в Бизнес

Селскостопанската академия (ССА) и Националната селскостопанска научна
организация на Япония (NARO) сключиха Споразумение за научно-техническо
сътрудничество. Споразумението ще послужи за разширяване и задълбочаване
на съвместните дейности между двете организации в области като
агротехнологии и хранителни науки, растениевъдство, животновъдство,
защита на околната среда и др. Подписаният документ е от значение както
за ССА, така и за NARO, тъй като ще насърчи българските и японските
учени да работят заедно в научни проекти в селското стопанство, да
споделят научни познания и да посещават научните звена на двете
организации.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта