Условията за отглеждане на културите по света са различни и многообразни, но вредителите представляват еднаква заплаха за растителните ресурси във всички страни и региони

Агр. Петър Кръстев
Растенията произвеждат кислород, който ние дишаме, на тях дължим 80 процента от храната, която консумираме. Казано просто, здравето на растенията има жизнено важно значение за здравето на човека. ФАО обаче изчислява, че до 40 процента от добивите на продоволствените култури се губят годишно поради вредители и болести по растенията. Ето защо е толкова важна работата за здравето на растенията, провеждана в рамките на Международната конвенция за защита на растенията (IPPC). В началото на януари т. г. експерти в областта на селското стопанство от страните в Европа и Централна Азия и националните им координатори към Конвенцията се събраха в Кишинев, столицата на Република Молдова, за участие в семинар на IPPC. Там участниците подготвиха регионални разпоредби относно международните стандарти за здравето на растенията, основани на познанията за фитосанитарните наредби за предотвратяване проникването и разпространението на инвазивни вредители по растенията, и на база най-добрите практики в областта за здравето на растенията.
2020 Rast zdrave 2Следващият семинар ще се проведе от 2 до 5 септември т. г. в Секретариата на IPPC в сътрудничество с ФАО и Европейската и Средиземноморската организации по карантина и защита на растенията. Мероприятието в Кишинев е поредното след 7-те регионални семинара на IPPC на тема „Здравето на растенията и развитие на потенциала, организирани през 2019 година по целия свят.
„Тези мероприятия са насочени към повишаване осведомлеността за важността от развитие потенциала на сътрудниците, учрежденията и системата на национално ниво за подобряване здравето на растенията“, каза секретарят на IPPC Цзинюан Ся. Той подчерта, че оценката на фитосанитарния потенциал играе важна роля в укрепване на националните фитосанитарни възможности.
„Регионът на Европа и Централна Азия е обширен и крайно многообразен, но вредителите представляват еднаква заплаха за растителните ресурси във всички страни и региони, отбеляза специалистът на ФАО в областта на селското стопанство в Европа и Централна Азия Пьотр Влодарчик. ‒Подобни семинари са изключително важни, защото без международно сътрудничество и осигуряване на съгласуваност в мерките по опазване здравето на растенията е невъзможно да се намали рискът, който вредителите създават чрез придвижването си между страните по естествен начин или в резултат от дейността на човека.“
„Съобществото по фитосанитарни въпроси се сблъсква с все по-сериозни трудности, започващи със стабилния растеж на търговията и завършващи с промените в климата, каза Франциско Хавиер Трухильо Ариага, председател на Комисията по фитосанитарни мерки, която е ръководен орган на IPPC. ‒ Очаквам, че Международната година за защита здравето на растенията ще позволи да се поставят въпросите за здравето на растенията и растителната защита на преден план в политическата програма и да се повиши обществената осведоменост за тяхното значение за постигане на целите за устойчиво развитие.“
Международната конвенция по карантина и защита на растенията е международно споразумение, прието през 1952 година, с цел да се защитят растителните ресурси в света чрез предотвратяване вмешателството и разпространението на вредни организми. Секретариатът на IPPC се намира във ФАО.

 

Публикувана в Растениевъдство

Показателите за ранозрелост при царевицата са условни. Вегетацията се обуславя от много фактори, които могат да я ускорят или забавят, и често се различава от рекламираните характеристики

В рекламните материали на компаниите всички препарати са ефикасни, действието на торовете – безпрецедентно добро, а хибридите – високодобивни. Но… на полето често нещата изглеждат по друг начин. Какво всъщност е скрито между редовете в рекламните брошури?

Избор на хибриди по ФАО

Семенарските компании и доставчиците на семена използват едни и същи показатели за описания на сортовете и хибридите, но както се оказва, под тези показатели всяка компания подразбира „нещо свое“. Не е лесно да повярваме в това, но за съжаление, е така.

Еталони няма

Работата е там, че днес в света не съществува единна скала за оценка на показателите, характеризиращи сортовете и хибридите. За каква скала става въпрос? Откривате на листа на растението признак на някакво заболяване, искате да дадете оценка за устойчивостта на дадения сорт/хибрид към това заболяване или да оцените ефективността от прилагането на съответния препарат. Нужен ви е еталон или някаква тестова скала, от която може да се ориентирате в оценката си. Но такава единна за всички страни и компании тестова скала не съществува. Фактически всяка фирма използва свои скали или тестови растения за оценка на показателите.

Трябва да припомним, че селекционните центрове, даващи характеристики на новите си хибриди и сортове, разположени в различни страни, се отличават по климат и разпространение на болести и неприятели. Така, световната селекция на слънчогледа е концентрирана в топлите и сухи региони, например в Калифорния (САЩ), където благодарение на уникалния климат практически отсътстват болести по културата. Затова оценката за устойчивост на слънчогледа към болести се дава в Южна Дакота, където болестите са в излишък. Но опирайки се само на оценката на американските специалисти, е невъзможно да предвидим как ще се държи даден сорт или хибрид при нашите условия, където имаме съвършено различен спектър и интензивност на заболявания, раси, патогени, скорост на развитие на инфекцията и т.н.

В последните години на семинари често възниква спор между семенарските и растителнозащитните компании как се определя фазата на развитие на царевицата. Интересно е, че и при едните, и при другите тя се определя по един и същи начин – по количеството листа, но въпреки това има разминаване при броенето, примерно с два листа. И това е поради отсътствието на единен стандарт. За да избавят земеделците от необходимостта да броят листата и да определят съответстващата фаза, в Америка на етикетите на хербицидите вече са решили да посочват височината на растенията, при която може да се прилага препаратът, например: третиране на царевицата до височина 10 инча (25 см). Ние обаче все още трябва да се съобразяваме с броя на листата. Но след като е толкова сложно определяне по броя на листата, какво остава за другите показатели?

Числото ФАО

Опитът да се оценяват показателите за ранозрелост на хибридите при царевицата дават учудващи резултати. За някои култури, например слънчогледа, приемливи показатели за оценка на ранозрелостта не съществува като цяло – всяка компания има свои скали и методики. Някои се опитват да унифицират, давайки оценката в дни вегетация, но в различните региони в зависимост от времето този показател сериозно ще се различава.

Оказва се, че с царевицата нещата стоят по-добре – има ФАО? Да, числото ФАО понякога помага, но и то е условно. Самата методика претърпява изменения практически всяко десетилетие. Така в Унгария през 60-те години ФАО се отчиташе на база количеството дни до достигане влажност на зърното 34 – 36%, през седемдесетте – до 28 – 30%, през осемдесетте – 25%, а през 90-те преминаха към оценка на ниво около 20%.

Въпреки голямата популярност на този показател, в много страни не знаят какво е това число ФАО. Ако попитате американски фермер с какво ФАО е царевицата, която отглежда, той ще се учуди. В САЩ някои компании използват свои вътрешни скали „относителна ранозрелост“. Но това там е възможно, поради липса на държавна регистрация на сортовете и хибридите. Затова доставчиците на семена оперират например с показатели като продължителност на вегетацията до фаза черно петно в основата на зърното (при царевицата за силаж) или неговата влажност 20 – 22% (при царевицата за зърно). Но земеделският производител в Америка не се притеснява за съответствието на декларираните и фактическите данни за ранозрелостта. Тъй като пазарът на царевица на континета е огромен и всеки щат си има мрежа от опити, на които фермерът може да се довери за ранозрелостта в дни, – те ще са достатъчно точни.

Въпреки това по-често в САЩ за оценка на групите ранозрелост на царевицата се използват „топлинни единици“. Този показател е сходен с числото ФАО, тъй като той се изчислява по формула въз основа на сумарните температури над 10°С (или еквивалентния показател по Фаренхайт) – ефективни температури.

Тези показатели (вкл. числото ФАО) много условно отразяват влиянието на температурите. Първо, има колебания в дневните и нощни температури, а в нашия континентален климат разликите са много големи и се различават в северната и в южната част на страната. Прогнозният показател може да е приемлив за царевицата, но постоянно ниските нощни температури не дават възможност на растенията да възстановят скоростта на обмен на веществата в кратките топли дневни часове. Второ, нощната температура може да бъде и +9°C, и +5°C, което по различен начин ще се отрази на забавяне на развитието. И трето, продължителността на въздействие на ниски температури може да бъде и няколко минути, и няколко часа, което в показателя не се отразява. Своето влияние оказват и наличието на влага, хранителните елементи и др. Следователно възможно е да има формула и сума от температури, но е трудно да се използват данните, получени на практика. С по-малка точност може да се определи моментът на поява на черно петно– физиологична зрелост на зърното, когато в него се прекратява притокът на хранителни вещества. По-нататъшният процес на изсъхване на зърното е чисто физически, сложно е той да се причисли към показателите за ранозрелост. Утринната роса и дъжд могат да доведат до това, че зър-ното да не отдава влагата си.

Но да се върнем към числото ФАО. Ако погледнете в сайтовете на която и да било компания производител на царевични семена в независимо коя страна, ще видите, че един и същи хибрид се характеризира с различно ФАО, отличаващо се с до 20 – 30 единици. А ето и друг пример: вземете два ранни хибрида с еднакво ФАО, засейте ги – те определено ще се представят различно в полето. Вероятно хибридите ще достигнат в сходен срокстадия черно петно, но ще съхнат различно. Скоростта на отдаване на влага ще се отличава на първо време поради особеностите, определени от генетиката – по-дебела обвивка на кочана, степен на неговата откритост, разположение на зърната, а също и температурата на въздуха, неговата влажност и скорост на вятъра.

И така, числото ФАО е опит за обединяване в едно на два съвършено различни показателя – скорост на достигане на физиологична зрелост (фаза черно петно) и физическо отдаване на влагата от зърното. И тъй като всеки от тези показатели не е свързан по никакъв начин с другия, ФАО не трябва да възприемаме като обективна величина. За практически цели табличното значение на ФАО е само първичен индикативен показател. То може да се използва за оценка на скоростта на достигане фазата черно петно, която е важна при производството на силаж, и то с уговорката, че за интензивните хибриди на слаб агрофон, периодът на вегетация се увеличава. За скоростта на влагоотдаване на зърното в конкретния регион този показател, за съжаление, не показва почти нищо.

Методът проба и грешка

За да се добие достоверна информация за „своето“ ФАО, препоръчително е да се сеят тестови хибриди и с тях да се сравняват тестваните. Това е особено важно в региони, където се използват най-ранни хибриди. Дори десет единици разлика в зрелостта – не таблична, а фактическа, могат да бъдат критични.

Желателно е да има „резерв“ за ранозрелост в случай на дъждовна есен или ранно настъпване на студовете. За да се избегне в такъв случай опасността земеделецът да стане жертва на късните хибриди, препоръчително е ежегодно всеки стопанин да си провежда собствени изпитвания на нови сортове и хибриди, които си е харесал от демополетата на фирмите или рекламните материали.

Публикувана в Растениевъдство

Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) заяви, че е необходимо да се разшири специалното етикетиране на храните, посочващо мястото им на произход. Отбелязва се, че географските указания в етикетирането допринасят за увеличаване на доходите на земеделските стопанства и за увеличаване на възможностите за износ.
„Въз основа на разгледаните примери, ФАО препоръчва отговорните органи да поемат инициативата за създаване или подобряване на национална система от програми за географски указания. Мерките трябва да включват разработването на национален план за действие с ясни и прозрачни принципи, опростени процедури и намалени разходи за земеделските производители “.

Етикетирането може да потвърди качеството на продукта за потребителите, да повиши осведомеността за марката и да увеличи дохода на земеделските производители. Необходима е гъвкавост от страна на властите, тъй като при производството на някои регионални и традиционни продукти са възможни отклонения от съществуващите стандарти за безопасност на храните и може да се изисква признаване на тяхната приемливост, какъвто е случаят с Полша и Хърватия.
„Необходимо е сътрудничеството между страните и вътре в страните за обмен на знания и опит за разработване на допълващи се и взаимно подкрепящи регулации и регулаторни мерки. Ние подкрепяме използването на механизми за техническа подкрепа за правителствените агенции и производителите в техните усилия за разработване и управление на устойчиви програми за географско указание ”, споделя специалистът на ФАО по въпросите за агробизнеса Емили Вандеканделадера.

Петър Кръстев

Публикувана в Агроновини

С това песимистично заглавие в края на миналата седмица излезе „Кратък преглед на търсенето и предлагането на зърно” на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО). След Международния съвет по зърното (IGC) и тази авторитетна  международна организация редуцира своята прогноза за производството и предлагането на зърнени храни през 2018/19 г.

Като се има предвид сегашното състояние на посевите, ФАО прогнозира, че дори при благоприятни климатични условия през периода на вегетация, производството на зърнени храни в света (включително ориз в еквивалент на бланширан ориз)  през 2018/19 г. ще спадне с 2,4 на сто (64,5 млн.т) 2,57 млрд. т. „Това намаление  се дължи на очаквания спад в производството на царевица, а освен това през 2018 г. и производството и предлагането на пшеница се очаква да намалее”, коментират водещите експерти. Ако през 2017 г. обемът на производството на зърнени култури в света надхвърли дори по-оптимистичните предварителни разчети, то сега ситуацията е обратна и вече няколко поредни месеца прогнозните данни само се  влошават.

В новата редакция на световния баланс виждаме, че прогнозата за глобалния добив от зърнени храни през 2018/19 г.  е намалена с 24 милиона тона, в сравнение с данните отпреди един месец. Основните фактори за тази негативна корекция са очакваното намаляване на производството на пшеница в  ЕС, както и влошените изгледи за реколтата от царевица и ечемик в Русия и Украйна.

Световен баланс на зърнени храни (в млн.т)

2014/15 г.

2015/16 г.

2016/17 г.

2017/18 г.

2018/19 г. прогноза

оценка

Юни

Юли

Общо зърно

Производство

2570,2

2543,8

2612,7

2650,8

2610,0

2586,2

Предлагане

3204,1

3258,6

3356,0

3429,8

3426,6

3384,2

Потребление

2492,2

2512,2

2571,3

2614,9

2646,6

2641,4

Търговия

377,9

392,1

405,3

410,9

409,6

412,1

Крайни запаси

714,8

743,3

779,0

807,9

772,1

748,9

Запаси/потребление

28,5

28,9

29,8

30,6

27,8

27,7

Пшеница

Производство

732,2

734,4

757,2

756,8

754,1

736,1

Предлагане

929,4

951,5

994,0

1013,1

1031,6

1009,5

Потребление

712,6

709,5

734,8

738,2

743,5

741,1

Търговия

156,7

167,1

176,4

173,5

175,0

175,0

Крайни запаси

217,1

236,8

256,3

273,4

283,4

264,2

Запаси/потребление

30,6

32,2

34,7

36,9

35,4

34,9

Обемът на потребление на зърно в света се очертава да възлезе на 2,641 млрд. тона, 26,5 млн. тона  повече в сравнение с 2017/18 г.

Основната характеристика на 2017/18 г. беше превишаване на нивото на производството (2,65 млрд.т) над обема на потреблението (2,61 млрд.т)  и натрупване на рекордни преходни запаси от хлебно и фуражно зърно в глобален мащаб, което обуслови запазване на ниските цени на основните зърнени култури на международния пазар.

Потвърждение на сегашната прогноза на ФАО означава промяна на основното съотношение в зърнения баланс през 2018/19 г. – превишаване на потреблението над равнището на производството, което води до стопяване на преходните наличности от зърно.

При така прогнозираните параметри  на баланса, съотношението на глобалните запаси към потреблението ще намалее от 30,6% през сезона 2017/18 г. до 27,7% през сезона 2018/19 г.  Това ще бъде първият такъв спад през последните четири години, въпреки че той не изглежда  толкова голям, в сравнение с ниските стойности от 2007/08 г. - 20,4%.

Въпреки спада в производството, търговията със зърно през сезона 2018/19 г.  ще продължи на доста високо равнище  и дори ще надвиши обемите от предходния сезон – 412,1 млн.т спрямо 410,9 млн.т. Според ФАО това се обяснява с очаквания ръст в световната търговия с пшеница – 175,6 млн.т в сравнение с 173,5 млн.т през 2017/18 г.

Всъщност увеличението на търговията е за сметка на рекордния начален запас (273,4 млн.т), като в края на 2018/19 г. глобалните преходни наличности от пшеница се стопяват до 264,2 млн.т  (283,4 млн.т очаквани само допреди  един месец).

Публикувана в Бизнес

ФАО и ЮНЕП (UNEP - програмата на ФАО за околната среда) предвиждат бързото изчезване на пчелите и предупреждават за потенциални щети за световната продоволствена програма, свързани с намаляване броя на тези насекоми.
Повечето продоволствени култури в света зависят от опрашването от насекоми (пчели, пеперуди и бръмбари), както и от птици и прилепи. Според експертите на ФАО днес 35% от опрашителите, по-специално пчелите и пеперудите, и около 17% от опрашителите гръбначни животни, например прилепите, са застрашени от изчезване.
Учените отдават изчезването на насекоми на много фактори, но най-често причината за тях е използването на пестициди и глобалното затопляне. ФАО препоръчва да се откажем от употребата на пестициди в селското стопанство, тъй като в бъдеще тези вещества могат да доведат до отравяне на цели кошери, замърсени с нектар и прашец.
През 2017 г. ООН одобри Световния ден на пчелите. Празникът се празнува на 20 май - рожденият ден на основателя на модерното пчеларство, словенеца Антон Янши.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

През 2017 година в повече от сто страни и територии летните средни нива на температурата са били по-високи с повече от 1,0°С. При това в 50 страни средното годишно затопляне е превишило 1,5°С. Глобалното средно изменение на температурата над повърхността на земята през 2017 година е било 1,38˚C. Така 2017 година е втората най-топла година за цялата история на наблюдения от1880 година насам.

Данните са от водещата Световна статистическа база данни по селско стопанство и продоволствие FAOSTAT за 2017 година за средните изменения на температурите по страни.

Тези данни съдържат информация за ежемесечни, сезонни и годишни средни температурни аномалии, т. е. измененията на относителната температура за базовия период 1951-1980 година и се базира на наблюдения на Института по космически изследвания НАСА (NASA-GISS).

Повишението на температурата на въздуха, свързано с изменение на климата, влошава растежа на растенията и добивите и поставя под заплаха милиони фермери и общини в целия свят. Изменението на температурите заплашва също и продоволствената безопасност на страните и тяхната способност да изкоренят бедността или да достигнат устойчиво развитие, се отбелязва в изследванията.

Базата данни за изменение на температурите на FAOSTAT помага да се осмислят проблемите в селското стопанство, свързани с изменение на климата, а също и да се намери път за минимизация на рисковете за производство на хранителни продукти.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Основните изводи от новия доклад на организацията. В документа са събрани тенденциите, които влияят върху глобалните продоволствени пазари.
 
Пшеница
Въпреки, че според прогнозата, производството на пшеница ще падне под миналогодишните нива,  през сезон 2017/18 г то ще остане достатъчно високо. Очаква се запасите да растат за пета поредна година и да излязат на рекордни нива. Търговията вероятно ще намалее, докато цените на пшеницата преимуществено ще се държат на по-високи от предходните години нива.
 
Фуражно зърно
Световното производство на фуражно зърно, според очакванията, ще постави нов рекорд, а световното потребление ще расте по-бавно, като достигне най-високото си ниво за цялата история на наблюдаване. Обемите на търговията на фуражното зърно също ще се увеличат на фона на активните покупки, тъй като купувачите ще се опитат да се възползват от значителното предлагане от вън и ниските цени.
 
Ориз
 
Въпреки, че метеорологичните условия през сезона ще сдържат ръста в производството на ориз, според прогнозите, световното предлагане ще продължи да превишава търсенето. Това ще доведе до леко увеличение на световните запаси от ориз. След ръста от 8 на сто през 2017 г., световната търговия ще нараства, но много по-умерено. Силната конкуренция сред износителите ще сдържа увеличаването на цените.
 
Маслодайни култури
 
Въпреки, че според прогнозите не бива да се очаква ръст в производството на маслодайни култури през сезон  2017/18 г., световното предлагане на пазарите на маслодайни шротове и растителни масла и мазнини ще расте, тъй като е подкрепено от високи запаси. И на двата пазара, според очакванията, производството ще съответства на потреблението, а следователно запасите ще останат стабилни.
 
Месо
Прогнозираният ръст през 2017 г. в световното производство на месо е умерен за сметка на обемите на производство на месо от едър рогат добитък, свинско и птиче, както и на овнешко. Очаква се, че стокооборотът ще расте, но с по-ниски темпове, отколкото през 2016 г., поради отпадането на импортно търсене от страна на Китай.
 
 Мляко
Световното производство на мляко през 2017 г. ще превиши нивото на предходната година поради благоприятните климатични условия и по-привлекателните цени. В световната търговия през следващата година се очаква умерен ръст  на обемите на търговия със сурово и сухо обезмаслено мляко, които ще компенсират намаляването на обемите на световните продажби на масло и сухо пълномаслено мляко.
 
Публикувана в Бизнес

Ново изследване, проведено от ФАО, сложи край на лъжливото обвинение, че животнитеимат негативно влияния на околната среда

Изследвания доказват, че животните не представляват сериозна продоволствена конкуренция нахората. А производството на мляко и месоса важенпринос в глобалната продоволствена безопасност.

За производството на 1 кг месоса нужни всичко 3 кг зърно. Едрият рогат добитъксе храни основно с трева и други груби храни, необходими са му всичко 0,6 кг достъпни за човекапротеини за производство на 1 кг от много по-ценния за човека белтък във вид на мляко и месо. Според изследването, отглеждането на животни е много по-ефективно, отколкото се смяташе досега.

Eкологичните организации критикуват влияниетона животновъдството на околната среда и повечетоот тяхгрешат. Изследването на ФАО показва, че 86% от фуража за животнитее непригоденза потреблениеот човека. Ако растителните остатъци и отпадни продукти отагропродоволствената промишленност не бъдат използвани заизхранване на животните, ще станат огромноекологично бреме за човечеството.

Изследването същоанализирало типа на земите, които се използватза производство нафуражи. От 2,5 млрд.ха, които се използват в цялсвят за производство на фураж, 77% са ливади ипасища. Повечето оттези земи не са пригодниза преобразуване в обработваени земи.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) организира в рамките на Европейската седмица за гората 2017 г. творческото състезание. Надпреварата е за всички деца и младежи между 5 и 19 годишна възраст с артистични таланти в изобразителното изкуство, които желаят да участват с рисунка на тема: „Горите, нашето общо благо“.  

Рисунката трябва да изразява идеите на автора за европейските гори и различните ползи от тях. Тя може да бъде създадена дигитално, нарисувана или скицирана с химикалки, моливи, пастели, въглища или с пастелни, акрилни или водни бои. Готовото произведение на изкуството е необходимо да се сканира или фотографира и да се качи в JPEG формат във формуляра за участие, наличен на линка: www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest.

Крайният срок за изпращане на рисунките е 31 юли 2017 г.

В състезанието ще бъдат избрани по един победител и по трима подгласника във възрастовите категории от: 5 - 8 години, 9 -12 години и 13 - 19 години.  Победителите и техните подгласниците ще бъдат обявени на  интернет страницата на Европейската седмица за гората по време на нейното провеждане, 9-13 октомври 2017.

Отличените рисунки ще бъдат показани на Европейската седмица за гората, както и на изложба във Варшава, Полша.  Те ще бъдат включени в календара на Европейската седмица на гората, като всеки от победителите и подгласниците ще получи копие от него и Признателен сертификат.

Публикувана в Бизнес

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) обяви старта на система, която позволява използването на сателитни данни за обезпечаване рационалното потреблението на вода в селското стопанство. Новият инструмент ще помогне на страните с ограничени водни ресурси да повишат добивите и оптимизират работата на напоителните системи.

ФАО отбелязва, че потреблението на вода, голяма част от която се използва в селското стопанство в някои региони е близо до изчерпването на този важен ресурс.

"Потреблението на вода продължава да се увеличава, в същото време изменението на климата и свързаните с това чести засушавания и други екстремни метеорологични явления водят до недостиг на вода в селскостопанския сектор", каза заместник-генералният директор Мария Хелена Семедо, ФАО.

В рамките на новият механизъм с помощта на сателитните данни и използването на изчислените мощности чрез «Google Earth» ще бъдат подготвени карти, на които може да се види, колко биомаса и добиви се произвеждат при кубичен метър потребена вода. Картите ще се актуализират на всеки 1-10 дни.

Базата данни на равнище континент е вече достъпна онлайн. А през юни, ще има данни за отделните държави, по-специално Бенин, Бурунди, Египет, Гана, Йордания, Кения, Ливан, Мали, Мозамбик, Руанда, Южен Судан, Сирия, Тунис, Уганда, Йемен и Западния бряг и ивицата Газа. По-подробна информация ще се появи в интернет през октомври. Те ще се отнасят до пилотни области в Ливан, Етиопия и Мали.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта