Организацията по прахрана и земеделие на ООН представи доклада си за перспективите на развитието на земеделието през следващите 10 години зо 2025 г. Въз основа на доклада се очертават средносросчните перспективи за развитието на земеделието. При съставянето му организацията използва данни от 41 страни в света. 
Обобщавайки  2015 г. авторите на доклада отбелязват, че цените на хранителните продукти на световните пазари продължават да падат. Очакванията са, че периодът на високите цени е свършил. Основните причини за падането на цените са наличието на устойчиво предлагане и ръст на производството като цяло, падането на търсенето на фона на общия икономически спад, падането на цените на нефта, както и нарастването на преходните запаси.
Търсенето на месо, риба и млечни продукти ще расте, което ще изиска допълнителни фуражи. Броят на гладуващите хора се очаква да намалее от 788 до 650 милиона. Търсенето на хранителни продукти ще се удовлетворява основно за сметка на нарастването на производството.  Размерът на пасищата и главите добитък ще се променят незначително. 89 на сто от увеличеното производство на зърно ще бъде за сметка на повишаването на добивите.
Увеличение на площите със зърнени култури ще има в Африка. В Южна Америка ще се увеличат площите със соя.
Според доклада, темповете на развитие на световната търговия, ще растат 2 пъти по-бавно отколокто в предишното десетилетие. Авторите отбелязват, че в глобален мащаб износът на храни и суровини на световните пазари ще се осъществява от малка група страни. А при някои култури ще доминират само 2-3 страни.
Значително повишение на цените през 2016 г. не се очаква.
 
Превод Ангел Върбанов
Публикувана в Бизнес

ФАО ще проведе международен симпозиум „Ролята на селскостопанските биотехнологии за създаване на устойчиви продоволствени системи и подобряване на храненето“ от 15 до 17 февруари, 2016 година.

На тази техническа конференция ще се обсъждат въпроси за това, как селскостопанските биотехнологии могат да са в помощ на малките фермери, особено за развиващите се страни. Там е необходимо подобряване на храненето и укрепване на средствата за съществуване, когато продоволствените им системи са ограничени от изменението на климата, растежа числеността на населението и други социално-икономически фактори.

В рамките на мероприятието ще се състоят редица изявления, презентации и съпътстващи мероприятия. Срещата на ниво министри ще се състои на 16 февруари.

Симпозиумът е ориентиран към широк диапазон биотехнологии, които могат да доведета до повишаване на добивите, подобряване качеството на храните и повишаване продуктивността на селскостопанските култури, животни, риба и дървета, от които зависят продоволствените системи, хранене и средства за съществуване на малките фермери.

Симпозиумът е съсредоточен в обсъждането на три основни теми:

•Изменение на климата

• Устойчиви продоволствени системи и храни

• Хора, политика, институти и съобщества.

Публикувана в Растениевъдство

Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН алармира: повишената честота на природните бедствия свързани с изменението на климата заплашва продоволствената безопасност.

Според най-новият доклад на ФАО засушаванията, наводненията, ураганите и други природни бедствия, причинени от изменението на климата, са се увеличили значително през последните три десетилетия, причинявайки щети на селскостопанския сектор в много развиващи се страни и поставят под заплаха продоволствената им безопасност.

Докладът доказва, че в световен мащаб между 2003 г. и 2013 г. средногодишният брой на природните бедствия, включително свързани с изменението на климата, почти се е удвоил в сравнение със същия период през 1980 г.. Общата икономическа загубата се оценява на 1.5 трилиона долара.

В развиващите се страни загубите от природните бедствия самопри растениевъдство, животновъдството и горското стопанство са съставлявали 25% от негативните икономически последици. В случай на суша, повече от 80% от загубите са били в сектора на селското стопанство, особено в животновъдството и растениевъдството.

Докладът на ФАО се основава на анализ на 78 оценки на нуждите на населението след природни бедствия, извършени в развиващите се страни, допълнени от статистически анализ на производствените загуби и промени в търговските потоци, свързани със 140 средни и големи природни бедствия, които засягат най-малко 250 хиляди души.

В доклада се посочва ясно, че природните бедствия, в часност екстремните метеорологични явления, редовно оказват отрицателно въздействие, главно върху селското стопанство и възпрепятстват изкореняването на глада, бедността и достигането на устойчиво развитие.

Ситуацията вероятно ще бъде по-лоша, ако не бъдат взети мерки за укрепване на устойчивостта на сектора на селското стопанство и увеличаване на инвестициите с цел засилване на продоволствената сигурност и подобряване на производителността, и премахване на вредните въздействия от изменението на климата.

"Само през тази година, поминъкът на дребните фермери, рибари, горски стопани от Мианмар до Гватемала и от Вануату до Малави бяха повредени или унищожени от циклони, суша, наводнения и земетресения," - каза генералният директор на ФАО, Жозе Грациано да Силва.

Според него, националните стратегии за намаляване на риска от бедствия и адаптирането към климатичните промени, които помагат за укрепване на устойчивото развитие, следва да бъдат насочени към борба с тези бедствия, които имат най-голямо въздействие върху селскостопанския сектор.

Навсякъде по света, поминъкът на 2,5 млрд. души зависи от селското стопанство, но само 4,2% от общата официална помощ за развитие е насочена за подкрепа на селското стопанство в периода 2003-2012.

В доклада на FAO се подчертава, че помощта следва да бъде насочена към смекчаване на въздействието на природните бедствия върху селскостопанския сектор.

Инвестиции при отстраняване на последствията от стихийните бедствия трябва да повишат устойчивостта на сектора към бъдещи сътресения чрез мерки за намаляване на рисковете и подобряване на управлението, особено в страни, които постоянно се сблъскват с природни бедствия, в които земеделието е важен източник на препитание, продоволствена сигурност и ключов фактор в икономиката.

Публикувана в Растениевъдство

Според много наблюдатели, Световната конференция за прехрана в Рим е протекла разочароващо. Въпреки че 170 страни се договориха да се борят срещу недохранването на 2 милиарда души по света, конкретни предложения или ангажименти не са отразени в окончателната декларация.

„Има достатъчно храна на света за всички“, заяви директорът на ФАО Жозе Грациано да Силва. „Наличното количество храна обаче все още не се използва по здравословен начин. Днес ние трябва да признаем, че трябва да променим нашата хранителна система.“

Още в началото на конференцията по въпросите на храненето, Международната общност се обедини около решението да се бори с всички форми на недохранване. Трябва да се обърне специално внимание на първите 1000 дни от живота на един човек, според декларацията приета в Рим в сряда.

"Липсата на хранителните вещества и витамини, особено по време на бременност и в началото на живота, има най-тежките последици", каза директорът на Световната здравна организация, Маргарет Чан. "Недохранването вреди на когнитивното развитие на децата", предупреждава Чан.

Два милиарда души се изхранват лошо. Последствията са наднормено тегло и затлъстяване. Това все по-често се среща като проблем в развиващите се страни и нововъзникващите. Той има драматични последици за здравето и е свързан с огромни разходи. В Мексико дори вече има данък върху т.н бързи храни (Fastfood) и сладки напитки. Според Чан, отделните страни би трябвало да задължат чрез конкретни условия хранително-вкусовата промишленост, за да се произвеждат по-здравословни храни. Конкретни предложения и ангажименти обаче не бяха дадени в Рим.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Според експертни оценки от FAO, до 2023 г. световното търсене на пшеница и зърнени култури ще достигне 1,41 милиарда тона, което е почти два пъти повече, отколкото през текущата година (0,770 милиарда т). Това е съобщил в доклада си на 8 септември икономистът от Инвестиционен център на Световната организация по прехрана и земеделие (FAO) Дмитрий Приходко.
„В сравнение с текущата година, до 2023 г. световното търсене на пшеница ще се увеличи с 12%, а на зърнени култури с - 10%“, добавя експертът.
„Относно световната търговия със зърно, ние очакваме, че до 2023 г. обемът на търговията с пшеница в света ще достигне 155 милиона тона, а на зърнени -170 милиона тона. По този начин, за пшеницата тази цифра ще се увеличи с 14% в сравнение със средното ниво за периода 2010-2014 г., а за едро зърно - с 22%“,- казва още Дмитрий Приходко .
Според експерти, до 2023 г., САЩ ще запази позицията си на основен световен износител на пшеница и едро зърно. Що се отнася до страните от Черноморския регион, и по-специалноУкрайна, те ще увеличат присъствието си на световния пазар.
„При основните вносители на пшеница, лидер в света до 2023 г. ще остане Египет и доставките на зърно в това направление ще са стабилни. Що се отнася до едро зърно, то до 2023 г. се очаква значителен ръст на вноса от Китай. Също така ще се увеличи доставката на продукти за Мексико, Саудитска Арабия, Южна Корея, Египет и други . Лидер остава Япония, въпреки че доставките на зърно в тази посока може до известна степен да намалеят“, казва експертът.

Публикувана в Растениевъдство

Терасирането на земните участъци помага да се намали ерозията на почвата, което подобрява шансовете на фермерите за по-добър добив.

Необходимо е да се вземат спешни мерки по подобряване състоянието на ограничените почвени ресурси в света и да се спре деградацията на почвите, за да се осигури бъдещето поколение с достатъчно хранителни запаси, вода, енергия и суровини, предупреждават на съвещание официални представители на страните и експерти на ФАО.

Глобалното почвено партньорство одобри редица планове за действие на пленарно заседание в Рим с цел да се защитят почвените ресурси, които осигуряват основа за глобално селскостопанско производство. Препоръките включват внедряване на силни правови норми и влагане на държавни инвестиции за устойчиво управление на почвените ресурси, за изкореняване на глада, укрепване на продоволствената безопасност и намаляване на бедността.

„Почвата е основа за производство на продоволствие, фуражи, гориво и влакна, казва заместник Генералния директор Мария Хелена Семедо. - Без почва ние не можем да поддържаме живота на Земята и загубата на почвени ресурси не може да бъде възстановена в рамките на живота на едно поколение. Настоящата ескалация на деградацията на почвите заплашва потенциала на бъдещите поколения в удовлетворяването на техните потребности. Ето защо приемането на Глобален план за действие за устойчиво използване и защита на почвата е огромно постижение. Но ние не можем да се спрем на постигнатото. Нужна ни е ангажираността на страните и гражданското общество, за да се превърнат тези планове в реалност. Всичко това изисква политическа воля и инвестиции, за да се съхранят ценните почвени ресурси, от които зависи нашето селскостопанско производство.“

Лесно се губи, сложно е да се възстанови

Площта на продуктивните земи в света е ограничена и конкуренцията за земеделски ресурси непрекъснато расте под влияние на развитието на селското стопантво, горското стопанство, пасищното стопанство, урбанизацията, производството на енергия и добивът на полезни изкопаеми, предупредиха специалистите в хода на тридневното съвещание.

В крайна сметка почвата съдържа една четвърт от глобалното биоразнообразие и играят ключова роля в осигуряване на чиста вода и повишават устойчивостта към наводнения и суша.

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 28 Май 2014 15:37

ФАО очаква повече мляко

През 2014-та година ФАО очаква по-голямо производство на мляко. Като цяло се очаква глобалното производство на мляко да се повиши с 2,1% до 783 милиона тона. Най-голям ръст се очаква в Азия и по-точно в Индия.

В актуалния шестмесечен доклад относно положението в пазарите на селскостопански продукти, ФАО прогнозира по-голям ръст от 2013-та година. Миналата година ръстът се равняваше на 0,6%. Най-голям ръст през 2014-та се очаква в Азия. В Китай прогнозите са за лек ръст, който обаче в сравнение със спада през 2013-та година е равносилен на успех. Според ФАО най-голям дял в производството на мляко ще има Индия.

За Южна Америка организацията очаква средно повишение от 1,7%. Въпреки това, в Аржентина се очаква спад от 2%. Тази оценка се обосновава с намалялото потребление на вътрешния пазар и политическите ограничения върху износа.

За първи път ФАО публикува доклад за цените на млякото и за търговията с него. Предвидено е за напред този доклад да излиза пет пъти в годината. През 2014-та година в световната търговия с мляко се очаква ръст от 2%. От гледна точка на износа, ръст се очаква от Нова Зеландия – 3,6%, от ЕС – 2,6% и САЩ 3,0%. От Австралия се очаква спад на износа с 0,2%.

При вноса на Китай се очаква ръст от 7,9%. По преценка на ФАО Русия ще внесе 3,1% повече еквиваленти на млякото, отколкото през 2013-та година. Най-голям ръст в проценти се очаква в Алжир – 11,2%.

Източник: http://www.topagrar.com/

Публикувана в Бизнес
Вторник, 15 Април 2014 10:22

ФАО поддържа семейните ферми

Един от главните приоритети за ФАО ще бъде подкрепата за малките семейни ферми, отбелязаха участниците в Регионалната европейска конференция на Организацията по прехрана и земеделие /ФАО/ към ООН. Тя се проведе в Букурещ (Румъния).
Във форума взеха участие 46 национални делегации, представители на Европейския съюз, 36 наблюдатели и 13 неправителствени организации.
На форума бяха одобрени две инициативи на ФАО за 2013-2014 г: засилване на семейните ферми и малки фермерски стопанства, а също и подобряване търговията с храни и регионалната търговска интеграция.
Участниците в конференцията отбелязаха и другите приоритети на организацията. Това са: контролът върху вредителите по културите; осигуряване на безопасността на хранителните продукти; рационалното използване на природните ресурси, включително и рибните; борбата с последствията от промените в климата; опазването на биологичното богатство на растенията и животните.
Една от основните теми, дискутирани на форума е необходимостта от намиране на начини за

намаляване на продоволствените загуби по пътя на продукцията "от фермата до масата"

А необходимостта от създаването на справедливи правила за търговия със агросуровини и хранителни продукти беше разгледана от Европейската комисия, която проведе двудневна сесия непосредствено преди конференцията. Комисията призова ФАО да осигури правни и политически консултации по

създаването на кооперативи

Подчерта и необходимостта да се развива потенциала на фермерите, производителите и политиците за укрепване на кооперативите и аналогичните на тях организации.
Участниците в конференцията нееднократно подчертаха потенциала на семейните фермерски стопанства в Европа и Централна Азия. "Продължава търсенето на устойчиви системи за земеделието , които могат да удовлетворят световните продоволствени потребности на бъдещето. И нищо не е така близо до устойчивото производство както семейните фермерски стопанства", подчерта генералният директор на ФАО Жозе Грациано да Силва.
Регионалният представител на ФАО за Европа и Централна Азия Владимир Рахманин, отбеляза в интервю за "Радио - ООН", че вниманието на участниците в съвещанието е привлечено от загубите на продоволствие: "Тази тема засяга и Европа, и Централна Азия, и Руската Федерация, и Турция, която също е наш член." Той отбеляза още, че всички тези страни имат различни интереси, но всъщност търсят общи отговори на новите предизвикателства. "В наше време има голямо значение, когато хората говорят конструктивно за съвместни програми и разработване на нови решения, подчертава представителят на ФАО.
Следващата Регионална конференция за Европа ще се състои през 2016 г. в Турция.

Публикувана в Бизнес

Организацията по земеделие и прехрана ФАО към ООН започна обучение на фермерите в Мали, които отглеждат памук за използване на природни вещества. Целта на това обучение е да се намали обема на използваните опасни пестициди с 92%, като в същото време това не е за сметка на добивите. Използването на природни пестициди ще помогне и за спестяване на значителни средства.

С внедряването на нови методи за борба с вредителите, ФАО има намерение практически да изключи по-нататъшното използване на токсични пестициди в Мали.

Памукът е една от най-големите движещи сили в икономическия ръст на Мали. По данни на организацията, 4 милиона фермери отглеждат памук, годишният добив от който дава 75% от всички приходи от експорт в други страни. Някой от алтернативите на химическите пестициди включват използването на листа от африканска мелия, която расте в големи количества в Западна Африка. Според изчисления на експерти от ФАО, фермерите ще икономисат почти половин милион долара, ако не използват химични пестициди.

Публикувана в Растениевъдство

Продоволствената и селскостопанска организация към ООН – ФАО, в сътрудничество с Европейския съюз ще помогне на Беларусия да унищожи забранените и негодни за използване пестициди и ще намали риска, свързан с прилагането на химични вещества в селското стопанство за в бъдеще. Споразумението за това е подписано на 11 февруари, 2014 г. Подписи под него са поставили заместник министъра по селското стопанство и продоволствието на Беларусия Людмила Нижевич и регионалният представител на ФАО за Европа и Централна Азия Владимир Рахманин.

В близките две и половина години ФАО ще помогне на страната да се освободи от забранените пестициди, а така също да повиши потенциала на страната по минимизация на риска за здравето на населението и околната среда, свързани с използването на опасни химични вещества.

Споразумението с Белорусия е подписано в рамките на четиригодишен съвместен проект между ФАО и ЕС за безопасно управление на пестициди на териториите на страните от бившия Съветски съюз, чието осъществяване започна през 2012 година. ЕС предостави за финансиране на проекта 6 мил. евро. Още 1 мил. евро отдели ФАО.

По оценка на ФАО, около 200 хил. т пестицидни отпадъци (40% от всички такива в цял свят) се намират в страните на постсъветските региони.

В този проект участват още Армения, Грузия, Киргизстан, Молдова и Украйна. Според документа се предвижда унищожение на 1 хил. т до 2016 година излезли от употреба пестициди, намиращи се в тези страни. Както отбелязват от ФАО, Украйна вече напълно е ликвидирала собствените си запаси от залежали пестициди.

Експертите считат, че негодните пестициди натрупани по времето на СССР днес представляват сериозна заплаха за здравето на населението и околната среда.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта