В следващите 5 години световният пазар за селекция на растенията ще нарастне с 20%

Ръстът в пазара на селекция на растенията ще се стимулира чрез методите на хибридното и молекулярно размножаване – тази прогноза направи в доклад изследователската компания Marketsand Markets.

Търсенето на високодобивни разновидности на културите е много високо

Във връзка с растящото търсене на по-качествени и високодобивни сортове зърнени култури в този сегмент се наблюдава значителен технологичен прогрес. Потребностите на производителите да намаляват загубите от добив благоприятстват развитието на иновативни методи на селекция.

Биотехнологичните методи в размножаване на земеделските култури ефективно намаляват времетраенето на процесите, а така също помагат да се извлече повече информация за функциите на търсените гени. Тъй като стойността на генетичните услуги във всички отрасли намалява, очаква се стойността на методите на генното инженерство и селекцията на растенията да бъде по-малка, отколкото при традиционните методи на селекция.

Предимствата за земеделците, които са крайните ползватели, варират от ниска себестойност до по-висока добивност, разнообразие в избора и намаляване загубите при отглеждане на подобрените култури.

Дебатите около генетично модифицираните култури и редактирането на гените CRISPR в Европа станаха основни ограничаващи фактори за растежа на този пазар. Затова генното инженерство и методите на редактиране на генома са концентрирани в Америка.

През последните три десетилетия най-важна част в изследванията на учените стана молекулярната селекция, защото за разлика от генетично модифицираните растения, тази технология на размножаване все още в много страни не е засегната от регулаторна гледна точка.

Селекцията на хербицид-толерантните култури ще бъде все по-мащабна

Устойчивите към хербициди култури имат особени свойства, които ги правят устойчиви към действието на определени активни агрохимични вещества, което осигурява на земеделците по-гъвкава и значително опростена система за борба с плевелите.

Устойчивите към хербициди признаци широко се използват за отглеждане на соя, след която следват памук и царевица.

Министерството на селското стопанство на САЩ (USDA) също така е склонно да допусне на пазара още няколко сорта селскостопански култури, устойчиви на 2, 4-D и други хербициди.

Bayer, DowDuPont и DLF Trifolium са от основните играчи, заемащи водещи позиции на световния пазар в селекцията на културите. Присътствието на тези ключови компании и мощната изследователска база за селекция на растенията в такива страни като САЩ, Франция, Великобритания, Нидерландия и Германия, поддържат доминирането на Северна Америка и Европа на световния пазар.

Публикувана в Растениевъдство

В САЩ е създаден биоразградим хербицид, който е одобрен за регистрация от EPA и е изпратен за регистрация във всички щати на страната.

Неселективният хербицид е създаден на базата на слънчоглед. Препаратът започва да работи при контакт с обекта, въздействайки на клетъчните мембрани на епидермиса на растението и разрушавайки ги, което причинява бързо обезводняване на тъканите.
Продуктът се състои от 51,98% пеларгонова киселина, вещество с природен произход, получено от слънчогледа.
Пеларгоновата киселина унищожава както едногодишни, така и многогодишни широколистни плевели, както и повечето мъхове. Разпада се на въглероден диоксид и вода.
Продуктът е одобрен и тестван като ефективен както за борба с плевелите, така и за десикация на лозя, хмел, овес и ечемик.
„Чуваме, че производителите все по-често търсят„ натурални “и ефективни продукти, дори ако стопанствата им не са биологични”, казва Том Вуд, главен изпълнителен директор на компанията, формулирала хербицида.
В момента 36 щата в САЩ вече са регистрирали биохербицида.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 10 Април 2019 11:49

Как се избира хербицид

Антидотите активират системата на детоксикация на пестицидите при културните растения

Агр. Петър Кръстев

Използването на препарати за растителна защита вече е неразделен компонент от технологиите за отглеждане на земеделските култури. Но как стриктно да изберем най-подходящия продукт срещу плевели, болести или неприятели, без да навредим на културните растения?

Чрез научни експерименти аргументирано е доказано, че сумарните загуби на реколтата от използването на пестициди е 14% и са идентични с тези от плевели, неприятели или болести, чийто дял е 13% от реколтата. Освен това неправилното прилагане на пестициди води до потискане на биологичната активност на почвата, възпрепятствайки естественото възстановяване на нейното плодородие. Също така след употреба на пестициди добивите от земеделските култури намаляват и поради гибелта на насекомите-опрашители.

Немски учени са доказали, че най-вредоносни за културните растения от всички групи пестициди са хербицидите. Въпреки значителните постижения в науката, механизмът на действие на много препарати остава неизучен. Причините за това са несъвършенството на методите на изследвания. В периода на полуразпад значителна част от активните вещества се трансформира, като се образуват нови токсични вещества (вторична токсикация). Попадайки в растението, активното вещество встъпва във взаимодействие с ендогенните вещества, които действат на хормоналната система, на образуването на клетъчните стени и т. н., и често проявяват специфична активност по растенията.

Освен това хербицидите влияят специфично на културата в зависимост от температурния и водния режими, нивото на инсолацията, типа растеж и етапите на органогенезата. Например в препоръките за прилагане на хербицидите при царевица, указаната фаза на внасяне е 3-ти –10-и лист, докато първият критичен период за формирането на добива на културата е фаза 2-ри – 3-ти лист. Освен това в този период се определя хабитусът на растенията, т. е. залагат се междувъзлията и листата, започва формирането на допълнителните корени.

Аналогична е ситуацията и с пшеницата: периодът на интензивни хербицидни обработки съвпада по време със залагане количеството на сегментите в класа (края на братене – началото на вретенене). Отслабването в този период на фотосинтетичната активност с 5 – 7% води до 15% по-нисък добив.  

Според различни данни 50 – 70% от активните вещества на хербицидите, използвани в практиката на земеделските стопанства през последните десетилетия, влияят на функционирането на митохондриите, образуването и разпада на фотосинтетичните пигменти, биосинтеза на аминокиселините, липидите и фотосинтетичната електронно-транспортна система.

Морфологията, биологията, различията в структурата на протеините – мишени в различните растения, и физикохимичните свойства на препаратите, по-специално техните разлики в метаболизма на токсини или вещества, които се трансформират в токсични съединения в растението (про-пестициди), определят селективността на действието или селективността на хербицидите. Следва да се отбележи, че едносемеделните растения обикновено са по-устойчиви към хербицидите в сравнение с двусемеделните.

Една от причините за тази устойчивост на житните плевели към токсиканти е тази, че листата им имат по-малка листна повърхност. Те са разположени по-вертикално (по-изправени) и по-лошо се навлажняват, отколкото големите хоризонтални листа на двусемеделните, в резултат на което по време на пръскане върху тях попада по-малко количество хербициден разтвор. Освен това точката на растеж на житните обикновено е плътно прикрита от листа, докато при широколистните те са разположени на върха, т.е. лесно уязвими.

По-високата устойчивост на житните плевели е свързана и с това, че периодът на полуразпад на активните вещества при едносемеделните протича доста бързо и те по-добре свързват неактивните производни с аминокиселините и захарите. При различните групи растения едни и същи преобразувания могат да катализират ензими с различен строеж. А за активиране системата на детоксикация на хербицидите при културните растения се прилагат антидоти.

Антидотите са вещества или съединения, притежаващи способността да увеличават устойчивостта на културните растения към хербицидите и се прилагат за увеличаване на тяхната избирателност. Ефективността на антидота зависи от спектъра на активност, мобилността, химичния строеж и механизма на действие на хербицида. Прилагането на антидоти позволява да се избегне предозирането на хербициди или да се защитят растенията, когато в естествени условия съществува висок риск от тяхното поразяване или заплаха от вредоносността на хербицида в периода на формиране на репродуктивните органи. 

Както от екологична, така и от икономическа гледна точка, най-важна роля антидотите играят в случай на използването им заедно с високоефективни хербициди, имащи ниски дози на внасяне и добри токсикологични характеристики. Основните и най-важни мишени на съвременните хербициди са: фотосинтезата, биосинтеза на пигментите (хлорофил и каротиноиди), биосинтеза на липидите, биосинтеза на аминокиселините, строежа на клетъчните стени и други подобни. За изясняване, по какъв начин може да се повиши ефективността от прилагането на хербицидите и намаляване на негативното влияние на културните растения, преди всичко следва да се знае механизмът на действие на препаратите в растителния организъм.

Фотосинтезата е процес свързан с акумулирането на слънчева енергия, която, както и всяко едно енергопреобразуване, е потенциално опасна за самите растения. Затова последните имат специални системи на защита от непредвидени нарушения на фотосинтезата. При хербицидите, мишена на които е фотосинтезата, действието е насочено за разрушаване на електронно-транспортните вериги, фотосенсибилизацията (повишена чувствителност към въздействието на ултравиолетовата светлина) на тъканите или разрушаване на защитните механизми. В резултат на това при висока интензивност на светлина некрозата на тъканите може да се развива по-бързо, отколкото разрушаването на пигментите, поради което растенията остават зелени. 

Съвременният асортимент хербициди позволява осигуряването на чисти посеви от всички селскостопански култури. Необходимо е да се знае, че неудачно подбраният препарат или комбинация от препарати може да нанесе по-голяма вреда, отколкото да донесе полза. Допълнителният добив реколта при използването на хербициди не е само функция на биологичната активност на препарата (степента на унищожаване на плевелите), но зависи и от нивото на неговата фитотоксичност за културата. Установено е, че едновременното прилагане на хербицидите с антидот намалява токсичния товар на културните растения чрез нормализиране на хормоналния статус и активиране на обменните процеси, което способства получаването на значително по-голяма и качествена реколта. Сред арсенала от биологично активни препарати най-активни антидоти са съединенията със съдържание на комплекс аминокиселини, нискомолекулярни карбонови киселини, пектини, меланоидини, хумусни съединения и биогенни елементи.

Публикувана в Растениевъдство

С Капрено посевите остават чисти от плевели през цялата вегетация

Агр. Петър Кръстев

Освен Мерлин Флекс като почвен и за ранно вегетационно приложение хербицид, Байер има още едно иновативно предложение с Аденго. Това е продукт, който надгражда Мерлин Флекс, като, от една страна дава още по-добра ефикасност, а от друга – още по-добра гъвкавост. Така започна представянето на другото решение на Байер ИВЕЛИН ТОНЧЕВ, мениджър техническо развитие на компанията на срещата с производителите на царевица в Златни пясъци.

Аденго осигурява чисти от плевели посеви до жътва, както чиста и лесна жътва, увери земеделците г-н Тончев, като показа и богат снимков материал. Хербицидът не предизвиква проблеми и с бъдещите култури, защото осигурява качествена растителна защита в царевицата и оставя чисти полетата и за следващите култури.

Ако трябва да избираме между двата хербицида – Мерлин Флекс или Аденго?

Два са факторите за разрешаване на тази дилема – обясни Ивелин Тончев. Когато в полето има фасулче, препоръката е категорично за Аденго, тъй като този плевел е един от пропуските на Мерлин Флекс. Другото преимущество на Аденго е, че той дава много по-категоричен ефект при тежко житно заплевеляване поради втората си съставка – тиенкарбазон-метил. Тя е част от състава и на Капрено, за да се справя като ранновегетационен продукт със заплевеляването в царевицата във втори-трети лист, сравнено с Мерлин Флекс. От това става ясно, че в Аденго има надграждане на Мерлин Флекс, който е базовият почвен хербицид на Байер. Но с Аденго се постига ефект върху фасулче и по-добър ефект върху балура, тъй като много силно потиска това многогодишно плевелно растение от коренищата, и в крайна сметка е с по-голяма гъвкавост за ранно вегетационно приложение. Това е много важно условие, в случаите когато пролетта поднася изненади или земеделците не са успели да приложат почвено Аденго и търсят ранно вегетационно приложение на хербицид.

Капрено – вегетационен хербицид с ясно изразен почвен ефект

Специалистът информира производителите на царевица, че три поредни години екипът на Байер засича добивите си на Агро Арена, която провежда на три локации в цяла България. От миналата година земеделците вече имат възможност заедно със специалистите на компанията да проследяват, какво се случва на тези експериментални полета през цялата вегетация. „Там прилагаме Капрено и го сравняваме със стандартната технология – почвен хербицид с вегетационен и една нетретирана контрола. Три години подред и на трите локации Капрено дава най-добър резултат като добив. Ако вземем нетретираната контрола за база 100%, стандартната технология – третиране с почвен хербицид и корекция през вегетацията дават 40%, а Капрено дава още 10% горница“– поясни мениджърът от Байер.

Причината за допълнителния добив се крие в начина на приложение на двете технологии – стандартната и Капрено. При стандартната, в зависимост от годината, ако е доста сушава, се изчаква поникването на всички плевели, за да се направи корекцията. „При Капрено ние се целим в най-ранния момент за приложение спрямо плевелите – когато те са на котиледони, или 1-ви – 2-ри лист при житните“, уточни специалистът. И поясни, че тук не се налага да се гледа фазата на царевицата. Възможно най-ранното приложение на Капрено дава тези 10% горница в сравнение с другата технология, която също има потенциал да изчисти полето. Но тъй като Капрено има и допълнително почвено действие, той хваща и втората вълна плевели. Така се получава чисто поле до жътва.

Препоръката на Байер за сушава година, когато няма много валежи

В сушава година влизането с Капрено трябва да стане в 4-ти лист, преди царевицата да усети конкуренцията от плевели, посъветва Ивелин Тончев. В подкрепа той показа снимков материал, от който се видя, че на 55-ия ден полето е покрито със загинали плевели, нови не са поникнали, защото е било сухо, но царевицата се е развивлаа сравнително добре. На 56-ия ден са паднали 35 литра дъжд и са спасили ситуацията. Накрая, преди жътвата, в резултат на този дъжд, се виждаше, че полето беше абсолютно чисто от плевели, благодарение на почвеното действие на Капрено. „Капрено е технология, с която постигаме две в едно, – изчистваме вегетационно полето и го оставяме чисто до края, до жътва, и за следващата култура“, обобщи специалистът.

Как да подходят земеделците, ако не могат да влязат навреме?

Невинаги се получава така, че условията през вегетацията на царевицата да са перфектни, коментира Ивелин Тончев и даде адекватен отговор, в случай че в посевите не може да се влезе навреме. „Ето защо се замислихме да комбинираме Капрено, като технология, заедно с почвения хербицид Мерлин Флекс, сподели специалистът и продължи: – До този извод стигнахме в резултат на ситуацията от миналата година, когато царевицата поникна заедно с плевелите, беше кално в началото на април. Тогава решихме да използваме Мерлин Флекс в 25 мл/дка, за да можем да се застраховаме в ситуация, когато не можем да влезем навреме. По този начин печелим малко време, докато можем да влезем, за да направим корекцията. Ако е суша, ние получаваме аванс във времето, за да можем да се справим с едно по-късно вегетационно третиране. Ако пък завали, Мерлин Флекс ще си свърши работата и няма да се наложи влизане със самолет. В крайна сметка, при една средна ситуация, коригирайки по-малко плевели с Капрено, можем да разчитаме на него до края на вегетацията, както и на почвеното действие и на двата продукта, и последействие от надграждане на технологията.“

С 25 мл/дка Мерлин Флекс и 22 мл/дка Капрено се постига чудесен ефект, който е и икономически издържан, уточни дозите и ефекта от тях Ивелин Тончев.

Арендаторът Недялко Статев от Добрич сподели на срещата, че е наследил лошо стопанисвани от предишния стопанин полета, в които е имало много плевели. Той увери, че след приложението на Мерлин Флекс и Капрено ефектът е бил изключително добър. „Видяхме, че и двата продукта работят перфектно и вече три години сме изцяло на Капрено“, заяви г-н Статев.

„С нашите два продукта ние предлагаме технология, която е с доста по-ниска цена, отколкото е цената на готов продукт, защото Мерлин Флекс с Капрено прави Аденго плюс Лаудис на много по-атрактивна цена“, включи и комбинацията от другите два ефикасни продукта Ивелин Тончев. Той поясни, че не е коректно Лаудис да се сравнява с Капрено, защото единствената разлика между тях е, че Капрено не може да бъде използван в много късни фази, както Лаудис. Но в комбинация земеделците получават много по-добра цена на Аденго и Лаудис, отколкото ако трябва да си ги купят като самостоятелни продукти, подчерта специалистът. Активното вещество на Капрено – темботрион, се съдържа и в Лаудис. Цената на Лаудис е запазена ниска от самото начало и след в САЩ, продуктът бе приложен най-напред в Източна Европа, припомни Ивелин Тончев.

Публикувана в Растениевъдство

Безспорните качества на продукта при почвено и ранно вегетационно приложение се дължат на реактивиращото му действие след всеки дъжд

Агр. Петър Кръстев

Златни Пясъци

Опитът, който се придобива с времето, е много важен за всяко едно производство, още повече в земеделието. Той е пряко свързан със стечението на климатичните фактори, които никога не се повтарят, а по-скоро всяка година са предизвикателство за земеделеца. Именно затова, на срещата в Златни пясъци с производителите на царевица от цяла България, ЖЕЧО МУРЗОВ – търговски мениджър на Байер България, Дивизия КропСайънс, припомни накратко какви бяха условията, които съпътстваха отглеждането на културата миналата година. Царевицата беше засята в недобре подготвена почва и много от земеделците си задаваха въпроса – заслужава ли си да внасят почвен хербицид? И този въпрос е напълно логичен, защото при лоша обработка, нормалните почвени хербициди не дават добър ефект и няма причина да се инвестира в такъв продукт.

Когато царевицата беше на 1-ви – 2-ри лист към 18 април миналата година, житните плевели започнаха да я изпреварват в развитието си. А това е моментът, от който културата започва да се конкурира от плевелите и да губи от потенциала си. Ако в рамките на седмица до 10 дни в тази фаза царевицата има конкуренти, тя може да загуби до 30% от потенциала си, уточни специалистът.

Новият рекорд за потенциала на царевицата е 3,5 т/дка, така че, ако някой е получил 1,5 т/дка, това не е успех, коментира Жечо Мурзов. В тази връзка той сподели резултатите от експеримент, който екипът на Байер е направил миналата година. При недостатъчно добра обработка на почвата (където всеки земеделец би си казал, че е излишно внасянето на почвен хербицид), е бил приложен хербицидът Мерлин Флекс. Продуктът е уникален – за разлика от останалите почвени хербициди, той не прави само контактен повърхностен хербициден филм, който унищожава плевелите при преминаването им през него, а прониква системно на 3-4 см и малко по-дълбоко в почвата, като по този начин унищожава плевелите, когато поникват. В доза 42 мл/дка с Мерлин Флекс се получава изключителен ефект. Т.е. доказано е, че и в такава ситуация продуктът върши отлична работа и дава разлика в добива 10%.

Тази година според г-н Мурзов, ситуацията е доста по-различна и тя е много по-благоприятна за действието на почвените хербициди.Той подкрепи твърдението си със снимков материал, илюстриращ действието на Мерлин Флекс при условията на миналата година, и уточни, че независимо че хербицидът не е успял да хване категорично всички плевели, като бутрак, плевелът е бил силно потиснат. И точно за такива ситуации Байер има отлично решение – заради голямата конкуренция на плевелите да се коригира с Капрено, без да се нанесе щета на потенциала на културата. Това може да се получи при условията, които имахме. Специалистът обясни, че бутракът излиза от почвения слой от дълбочина между 30 и 5 см. От тази гледна точка е важно земеделците да изчакат излизането на плевела, за да може вегетационният хербицид да изчисти посева.

Показана беше и екстремна ситуация – силно заплевелено поле, торено с оборски тор, но след третирането с Мерлин Флекс се виждаше изключително доброто действие на хербицида, вкл. и срещу житните плевели.

Друг нагледен пример беше поле, третирано с комбинация на Мерлин Флекс и по-късно с вегетационен хербицид, и за сравнение – парцел, третиран само с вегетационен хербицид. Виждаше се, че в по-късна фаза, след паднал дъжд, в полето с комбинираното пръскане, Мерлин Флекс е възобновил активността си и полето е чисто от плевели. Фермер от залата потвърди ефикасността на продукта от личния си опит: той сподели пред колегите си, че ползва Мерилни Флекс от появата му на пазара, дори експериментално, преди да се появи официално. Фермерът оценява високо реактивиращото действие на препарата, тъй като след всеки дъжд той започвал да действа отново. Неговият опит в използването на Мерлин Флекс е както почвено, така и вегетационно приложение.

Накрая на представянето на Мерлин Флекс Жечо Мурзов обобщи, че възможността за добри пролетни обработки тази година е отлична предпоставка за почвено приложение на хербицида.

Публикувана в Растениевъдство

Хербицидът, който се справя отлично с прерасналите и трудни за контрол широколистни плевели при житни

Предвид настоящата сложна картина при житните култури, съвсем очаквано е борбата с плевелите при тях тази пролет да бъде голямо предизвикателство за фермерите. Есента на отминалата година беше суха и неблагоприятна за развитие на есенниците. Това доведе до масово непоникване или късно поникване и презимуване на част от посевите с житни във 2-ри – 3-ти лист. От друга страна, относително високите температури в края на януари и първата половина на февруари, както и обилните валежи в по-голямата част от страната стимулираха вегетацията на житните култури, но също така доведоха до изпреварващо развитие на плевелите.

Недобре развитите посеви също допринасят за бурното развитие на плевелите. При такива условия се очаква бързо и масово поникване на всички широколистни плевели и в т.ч. така наречените “трудни за борба”, каквито са лепка, ефимерни видове като великденче, видове коприва, полска теменуга, врабчови чревца, самосевки от технологични слънчоглед и рапица и особено повитица – срещу нея борбата е най-трудна поради малкото хербициди, които са ефективни. На фона на тези условия – силна конкуренция, бързо растящи и на много места прерастнали плевели, както и слаборазвита култура, изборът на хербицид е от основно значение, за да имаме 100% ефективност срещу всички налични широколистни плевели, вкл. и “трудните за борба”, както и 100% селективност за културата.

Като еталон за борба с всички широколистни плевели, в това число и най-трудните – ефимерни видове, самосевки от технологични хибриди слънчоглед и рапица, кореновоиздънкови, прераснала лепка (след 3-ти прешлен) и повитица,е Старане™ Голд. Той е вегетационен двукомпонентен хербицид, който е 100% селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик, тритикале.

Старане™ Голд е съставен от Флорасулам и Флуроксипир, притежаващи различен мехнизъм на действие, което допринася за високата ефективност срещу широколистните плевели. След третиране Старане™ Голд се абсорбира до един час и бързо се придвижва по цялото растение, което води до спиране на развитието на плевела. Ефектът е видим до няколко дни, когато се наблюдава хлороза и некроза на плевелите и пълно унищожение до 2 – 3 седмици в зависимост от климатичните условия.

Дозата на приложение е 180 мл/дка , а моментът на приложение е от 2-ри лист до изкласяване на културата , което красноречиво говори за високата селективност на хербицида.

Предстои пререгистрация на Старане™ Голд в държавите от Южна зона в доза 150 мл/дка, която ще бъде факт през 2019 г., като тази доза е напълно достатъчна за постигане на същата ефикасност срещу плевелите.

След приложение на Старане™ Голд няма никакво ограничение за следващи култури в сеитбооборота. Това ще го превърне в правилния инструмент за справяне с проблемните плевели тази година.

Старане™ Голд може да се смесва с фунгициди и противожитни хербициди , инсектициди и листни торове, но след предварително направен тест за съвместимост.

Като практически предимства на Старане® Голд може да се изтъкнат:

•             Двойно системен с различен механизъм на действие на активните вещества

•             Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели – повитица, коприва

•             Отличен контрол на широколистни плевели, включително трудни за контрол видове – лепка, ефимерни видове

•             Много добър контрол на плевели с восъчен слой

•             Контрол на самосевки от технологични слънчоглед и рапица, приложен в точния момент

•             Няма ограничение за следващи култури в сеитбооборота

•             Може да се прилага от 2-ри лист до начало на изкласяване на житните култури (BBCH 45)

•             Може да се прилага при температура над 7°С .

Публикувана в Растениевъдство

Продуктът на Corteva Agricience предоставя високо ниво на контрол от едногодишни и многогодишни широколистни плевели, включително на устойчивите на хормоноподобни хербициди

С наближаването на кампанията за третиране на житните култури срещу плевели, всеки фермер започва да прави анализи за най-добрия избор на хербицид според заплевеляването на пшеницата и ечемика, климатичните условия, възможността за технически мероприятия и възможностите за складиране и транспорт.

Като доказал се в практиката хербицид, една от възможностите за избор е Дерби® Супер Едно с второ търговско наименование Ланселот™, който е 100% селективен към пшеница и ечемик и предоставя високо ниво на контрол от едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число и на устойчивите на хормоноподобни хербициди плевели.

Съдържа две активни вещества – аминопиралид калий и флорасулам. Благодарение на силното си хербицидно действие на активните вещества и силно концентрираната си формулация, Дерби® може да се прилага в дози от 2,5 г/дка до 3,3 г/дка в зависимост от наличието на плевелите и тяхната фаза на развитие. По-високата доза може да бъде използвана, когато плевелите са във фаза, по голяма от 8-10-и лист. Растежът на плевели спира часове след третиране. Първите визуални симптоми (обезцветени и нагънати листа) се наблюдават след 3-4 дни. Пълният контрол се отнема от 1-2седмици след третиране, в зависимост от видовете плевели и климатичните условия. Дерби®/Ланселот™ действа най-добре във влажни условия, когато плевелите растат активно. Температурите също са важен фактор, влияещ на ефективността на продукта. Ако дневните температури паднат под 5°С и/или има слана след третиране, то в тези случаи активното вещество няма да се транслоцира в плевелите, което ще доведе до по-бавно действие.

Дерби/Ланселот показва силна ефективност срещу широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число упорити , каквито са лепка, паламида, ефимерни видове, технолотични самосевки слънчоглед и рапица. Оптималният момент на приложение е след 3-ти лист на културата до трето коляно или когато плевелите са от втори до осми лист. Това дава възможност Дерби®/Ланселот™ да се прилага както наесен, така и напролет. Есенното му приложение е особено удачно, когато поради топла и влажна есен имаме поникване на плевели, в т.ч. и ефимери и технологични самосевки слънчоглед и рапица, които започват силно да конкурират културата. При това приложение на Дерби®/Ланселот™ може да се прилага от 8°С и 25°С, като селективността за културата е 100%.

След прилагане на Дерби®/Ланселот™ няма ограничение за следващите култури в сеитбообората.

Дерби®/Ланселот™ действа основно като листен хербицид, като прониква в растението през повърхността на листа и се разпространява по флоема в тъканите на плевела. Дерби®/Ланселот™ притежава и добра почвена активност, позволявайки контрол на вторично поникващите плевели или плевели, които никнат по-късно. Благодарение на това свойство, периодът на контрол на продукта се удължава средно с 1 до 3 седмици след приложение. Продуктът може да бъде смесван с широко разпространени продукти за контрол на житни плевели, инсектициди и фунгициди, без това да влияе на ефекта.

Кои са ключовите предимства на Дерби®/Ланселот™ :

Ефективен срещу всички икономически значими едногодишни и многогодишни широколистни плевели, включително и устойчивите на хормоноподобни хербициди плевели.

Бързо се разпространява в растението, което дава бърз контрол на многогодишните плевели.

Притежава и почвено действие в рамките до 3 седмица, което контролира вторично поникващите плевели, като и късно поникващите.

Двойният му начин на действие намалява риска от придобиване на резистентност.

Широкият му прозорец за приложение прилага гъвкавост за употреба при неблагоприятни условия.

Може да бъде употребяван при ниски температури.

Може да бъде смесван при третиране с голям брой житни хербициди, инсектициди, фунгициди.

Дерби®/Ланселот™ е перфектно решение за големи ферми, благодарение на ниските дози на приложение и широкия прозорец за приложение.

До час след третиране е устойчив от отмиване.

Публикувана в Растениевъдство
 
На специална пресконференция на компания Bayer за бъдещето на глифозата, молекулата бе наречена "символ на съвременното земеделие", а фермерите бяха призовани да защитят спорния хербицид.
Въпреки фактът, че глифозат се използва активно от 1974 г, в последно време неговото активно действащо вещество е подложено на интензивна атака от природозащитниците в цял свят.
Началото на преследването на глифозата бе дадено от присъдата на калифорнийския съд по делото на училищния градинар Дейн Джонсън, който твърди, че използването на хербициди с глифозат е причинило заболяването му от рак. Тогава съдът осъди компанията производител да заплати глоба от 289 млн. щатски долара, а след обжалването сумата бе намалена до 78 млн. щатски долара. Това решение също ще бъде обжалвано от сегашния притежател на глифозата - фирма  Bayer. Междувременно още няколко хиляди дела са заведени срещу хербицида.
Много експерти обаче смятат, че въпросът за безопасността на глифозата има много по-дълбока предистория, отколкото изглежда на пръв поглед.
Както заяви Бил Ривз, мениджър по научните изследвания в  Bayer, войната с глифозата не е просто "недоверие към хербицида. Това е политическа молекула. Това не е просто символ на  Monsanto, това е символ на съвременното селско стопанство. В САЩ кампанията срещу глифозата стана повод да се привлече вниманието на потребителите към ГМО. Потребителите може да не разбират напълно какво е ГМО и с какво те са вредни (ако въобще са вредни), но когато акцентирате на химикалите, използвани за отглеждането им, уловката работи", каза Ривз.
Гай Смит, земестник директор на Националния съюз на фермерите във Великобритания и земеделски производител, е съгласен с тази гледна точка. "Всичко опира до ГМО. Глифозатът е натоварен с политически смисъл и той е атакуван, за да се изведе ГМО от Европа. Удивително е, че други, по-опасни химически вещества, които са много опасни дори в много ниски дози, не са подложени на такова внимание от страна на обществеността, както глифозата", каза той.
Смит отбеляза, че лично той приветства създаването в Европа на групи, заинтересувани в защитата на гифозата и компанията, която го произвежда. "Важно е фермерите да демонстрират, колко професионално и безопасно използват пестицидите", казва Смит и добавя, че борбата за защитата на използването на глифозата трябва да стане приоритет.
"Ако загубим глифозата, ще загубим битката срещу много плевели. Трябва да възприемаме кампанията срещу глифозата сериозно, тъй като рискуваме да получим забрана за използването на важни инструменти на съвременното земеделие".
Публикувана в Растениевъдство

На голямо изложение в канадската провинция Белшас неотдавна бяха показани разнообразни машини за повърхностна обработка на почвата, способни да унищожават със завидна лекота обширни тревясали площи с поникнала рапица, без да използват химически хербициди. Демонстрирани бяха 15-ина модела прецизни чизели, действащи като скалпели. Всяка машина беше представена и тествана директно на парцел с над 50 на сто съдържание на глина, за по-голяма убедителност на ефективността на лапите.

Прецизните чизели, наричани още лапи или скалпели, са интересна алтернатива на хербицидите и на оранта, като се има предвид, че са по-ефикасни от дисковите брани и култиваторите.

Земеделието, което проявява все по-голяма грижа към запазване на почвата, се обръща все повече към методи, избягващи непрекъснатата оран. На практика, тези методи предоставят многобройни преимущества, сред които са намаляване на ерозията, подобрение на устойчивостта на почвата, защита срещу образуването на кора, която намалява порьозността на повърхностния слой, повишаване съдържанието на хумус, съхраняване на влагата и много други.

Независимо от всички изброени дотук силни страни, тази култивираща система изпитва трудности при справянето си със саморасляци и бурени. Понякога е необходимо да върнем брояча на нула, защото използването на даден хербицид е неизбежно. „Химическата оран”, срещу която толкова често се противопоставя общественото мнение, се намира под угрозата за налагане на строги правила.

Земеделието ще трябва да се приспособи към новите правила

и да намери подходяща алтернатива.

Традиционните машини като дисковите брани и култиваторите се ограничават с повърхностна обработка на почвата и не могат да отстранят напълно плевелите без използване на хербициди. Действително култиваторите, оборудвани само с лемежи, обработват бурените и самосевките твърде повърхностно и скоро след това трябва да повторят третирането. А при условия на повишена влажност, съществува опасност бурените, без особена трудност, да избуят.

Новият тип машини

Принципът на действие на новия тип машини, имащи за цел да отстранят плевелите и самосевките от предишната реколта (в това число и корени), е да обрязва (скалпира) най-горния почвен слой (4 – 6 см) с помощта на широки и плоски лапи във форма на лястовича опашка или чрез ротор, задвижван с помощта на силоотводен вал. Тези машини могат да бъдат оборудвани с ролки с врязани канали (шлицове) или чрез зъбчати валяци, които, от своя страна, набиват по-малко почвата. Вредните плевели остават на повърхността. Тези машини могат да бъдат използвани за обновяване на тревни насаждения.

Публикувана в Агротехника

Хербицидът унищожава ефективно над 85 упорити нежелани растителни видове в посевите с житни култури

Агр. Петър Кръстев

За да е пълна технологията на БАСФ в зимните зърненожитни култури, компанията предлага Биатлон 4D – хербицида за широколистни плевели в житни култури.

„Въпреки че Биатлон 4D е нов продукт, той вече е толкова познат, че едва ли има фермер или стопанство, които да не го познават и да не са го ползвали“, започна представянето на хербицида Върбан Върбанов – регионален търговски мениджър на БАСФ за Южна България.

Наистина е впечатляващо, че Биатлон 4D се наложи много бързо като новия голям хербицид в България. Специалистите го нарекоха „голям”, защото той беше възприет много бързо от родните фермери, които оцениха високо неговата ефикасност. В групата на хербицидите в портфолио 2018-а на БАСФ присъстват също Палас – хербицидът за смесено заплевеляване (житни и широколистни плевели), и Дерби Супер Едно. Този арсенал е достатъчен, за да позволи на фермерите да се справят с различен тип заплевеляване, всеки според конкретните условия в съответните полета.

Биатлон 4D отбеляза невероятен ръст в площите само за една година

Още през първата година Биатлон 4D навлезе в България на 200 хил. декара. Площта беше достатъчна, за да се оцени ефективността на този хербицид при различни условия, различни видове заплевелявания, различни климатични особености, различни температури, както и възможността да бъде смесван с различни продукти. На следващата година третираната с Биатлон 4D площ нарасна на 2 млн. декара, или 10 пъти по-голяма. Това е безпрецедентен растеж за един хербицид, който се дължи на изключителния ефект на продукта.

Биатлон 4D е изключително гъвкав за приложение

Рано напролет, когато температурите започват да се променят (особено след топлата зима), се появяват плевели, които се развиват бързо. Фермерите основателно си задават въпроса – дали да влязат при температура 5 – 7°С, когато вече има заплевеляване и вредните растения отнемат от храната на културата, и дали има продукт, който позволява това? При нужда на посевите от ранно третиране, фермерите могат да използват Биатлон 4D, без да са зависими от климатичните условия, увери специалистът на БАСФ. Продуктът може да се използва при температурен диапазон от 5 до 25°С, който е достатъчно широк , за да задоволи конкретните потребности на всеки производител.

Другото важно качество на продукта е, че той не се отмива от дъжд и е удобен за пролетно време, когато е нормално често да вали.

Биатлон 4D има широк спектър на действие

Биатлон 4D има действие на над 85 плевели, които съставляват почти целия плевелен съставот широколистните видове в пшеницата. Положителните качества на този хербицид не се изчерпват само с изключително широкия спектър от атакуваните видове – лайка, врабчови чревца, паламида, лепка, паламида, подрумче и много други. Той хваща и трудните плевели, като великденче например – проблемен ефемерен плевел, който въпреки че е нисък, черпи много храна от полагащата се на пшеницата. В списъка на контролираните от Биатлон 4D влизат също теменужка, лапад, бял трън, мак, паламидата, които освен че са упорити плевели, са придобили устойчивост от използваните досега хербициди. В борбата срещу тях се препоръчва вдигането на дозите хербициди, но това води и до вдигане на разходите. Със стандартна доза Биатлон 4D има сигурен ефект срещу всички тези трудни за унищожаване плевели.

Действието на Биатлон 4D първо „удря“ вегетационния връх на плевелното растение – оттам то започва да почернява и след известно време изсъхва.

Хербицидът доказа своето действие и срещу заплевеляване с червена мъртва коприва, мак и други упорити плевели.

Ще обобщим, че с Биатлон 4D фермерите имат на разположение хербицид със силно, категорично действие, с широк спектър на контролирани плевели, пластичен, с отлична смесимост и много други положителни качества.

 

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта