На прага на прибирането в кошниците са есенните и късни сортове ябълки и круши. Важно е да познавате беритбената зрялост на плодовете в двора.

Какво означава беритбена зрялост?

. Плодовете трябва да са придобили характерната за сорта окраска на кожицата.

. Трябва да са спрели да нарастват по обем.

. Дръжките им трябва леко да се отделят от клонките.

. Семената трябва да са придобили характерния сивокафяв цвят.

Ако не спазите тези правила при беритбата, рискувате да не можете да съхранявате продължително плодовете.

Правила при беритбата:

. Плодовете се берат внимателно с ръце, без натиск, с цялата дръжка без чупене на клонки и леторасти.

. Беритбата трябва да започва от достъпните, ниско разположени етажи на дръвчетата и постепенно да се отива към средните и връхни.

. Плодът хващайте с цялата длан, като с показалеца натиснете плодовата дръжка на мястото, където е прикрепена към плодната клонка. След това плодът леко се повдига нагоре и се завърта в посока на часовниковата стрелка. При тази техника плодът се откъсва леко с цялата дръжка.

. Не брулете и не стръсквайте дърветата.

. За високо разположени клони ползвайте стълба.

. Плодовете слагайте в сухи касетки или други съдове с тегло до 8-10 кг. Съхраняването на плодовете трябва да става при температура от 0 до плюс 2 градуса и относителна влажност на въздуха около 95 процента.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 15 Септември 2016 13:20

Берат се само зрелите гроздове

Десертното грозде се бере на два-три пъти. Огледайте и откъснете само зрелите, това е добре и за лозата, защото ще насочи силите си към останалите гроздове и те ще се налеят хубаво. Желателно е да работите след като се вдигне росата. Ако е възможно, избирайте сухо време, в дъждовно гроздето ще се запари и много бързо ще се развали. Има опасност честите превалявания в някои части на страната през това лято да намалят захарното съдържание. Затова, ако е валяло, трябва да мине малко време, за да се изпарят водните капки по зърната и листата. Падне ли по- обилен дъжд брането трябва да бъде след два-три дни, за да може гроздето да възстанови отчасти първоначалната си захарност. Восъчният налеп по зърната по възможност при брането трябва да се запазва. За да не се нараняват зърната гроздовете се режат с цялата дръжка. Тя трябва да е нагоре когато се редят в единични щайги. Премахвайте и всички смачкани, изгнили и повредени зърна , защото те бързо ще заразят здравите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 15 Септември 2016 13:14

Ранните сортове грозде узряха

Най-ранните сортове грозде вече узряха, но ако сте си засадили и по-късни, до ноември ще имате на трапезата от благодатния плод.

Най-ранният Мечта е със средно голям полусбит грозд и златисти зърна с мискетов аромат. Суперран Болгар има добра родовитост, едри кехлибарени зърна с много приятен вкус. Плевен е с едри жълти зърна, устойчиви на напукване и гниене, понася транспорт. Мискет тракийски ражда много, зърната са месести, хрупкави, с приятен мискетов аромат. Армира и Надежда имат конични едри зърна с приятен вкус. Мискет Плевенски има големи гроздове, тъмносиньо оцветени. Надежда и Брестовица са предпочитани сортове заради едрите си продълговати жълтозелени зърна. Ран мискет хамбургски е един от най-ранните сортове, гроздът е голям, рехав с мискетов аромат, добре се съхранява. Мискет русенски е с много едри зърна, с тъмно виолетова кожица и изобилен восъчен налеп.

Мнозина харесват Русалка, защото е без семки, нейните гроздове са едри и с розова багра. Зърната на сорта Русалка 3 са тъмносини.

От чуждестранните сортове у нас добре се приемат Перла, Чауш, Шасла доре, Кардинал.

Перлата има унгарски произход, много ранен сорт е със средно големи гроздове, с кехлибарени, вкусни и с мискетов аромат зърна. Чауш при добро опрашване дава богата реколта, има големи гроздове и едри жълтозелени вкусни зърна. Опрашва се от Шасла доре, който също е много родовит, с едри златисто жълти зърна. Кардинал е предпочитан заради едрите като изрисувани гроздове с тъмно виолетови зърна.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Степента на зрелост в момента на беритбата оказва голямо влияние върху резултатите отсъхранението на ябълките. Преждевременната беритба на ябълките не само намалява добивите (през последните три седмици преди беритбата плодовете увеличават теглото си с 15-20 на сто), но и способства за получаване на неоправдано големи фири по време на лагеруването.

Между разграждането на хлорофила и оформянето на вкуса съществува определена зависимост. Просветляването на основния зелен цвят съвпада с оформянето на вкусовите качества. При преждевременна беритба на ябълките този процес се прекъсва и не може да продължи по време на съхранението. Рано обраните плодове не могат да развият типичния за сорта ароматен букет. Ранната беритба на ябълките от някои сортове (Муцу, Червена превъзходна и др.) създава условия за масови поражения от запарване по време на съхранението.

Къснатаберитба на ябълките също се отразява неблагоприятно на съхраняемостта на плодовете. Климактеричният максимум на дишането може да настъпи още преди внасянето им в плодохранилището, в резултат на което възможностите за продължително лагеруване се ограничават. След климактеричната фаза съпротивителната способност на плодовете срещу паразитни болести рязко се понижава и загубите от гниене по време на лагеруването значително нарастват. При късна беритба на ябълките процесите на дозряване достигат такъв стадий, че става невъзможно забавянето им посредством охлаждане и съхраняване в регулирана и модифицирана атмосфера, тъй като с това се нарушава хармоничното протичане на ензимните процеси. В ябълковите плодове се натрупват токсични продукти в концентрации, предизвикващи физиологични заболявания. Късно браните плодове лесно се засягат от встъклясване, джонатанови петна (горчиви ядки) и потъмняване на месото.

Публикувана в Овощната градина

Сравнително бърз, лесен и неизискващ специално оборудване начин е определянето на беритбената зрелост на ябълкитес помощта на йодна проба. Плодовете се разрязват през средата на семенните камери, перпендикулярно на оста им и се потапят за 1-2 минути в плосък съд, на дъното на който се намира йоден разтвор. Този разтвор се приготвя от 1 л дестилирана вода, в която се разтварят 25 г йод и 10 г калиев йодид. След като се извадят половинките, остатъците от разтвор по тях се попиват с филтърна хартия или с памучна кърпа, отрезите се подсушават и се наблюдава количеството и разпределението на скорбялата, която се оцветява в синьо. При зелените плодове се оцветява цялата площ на отреза, а при презрелите се наблюдава само тясна синя ивица, която е разположена непосредствено под кожицата. При повечето ябълкови сортове оцветяването на 30 на сто от повърхността на отреза и известно просветляване на оцветената част на някои места е показател, че плодовете се намират в зрелост, която е подходяща за съхранение.

Публикувана в Овощната градина

Беритбата на късните ябълки от големи насаждения изисква различен период от време, който зависи от осигуреност с работна ръка, транспорт, метеорологични условия и др. Често по тези причини се налага прибирането на реколтата да започне малко по-рано от настъпването на оптималната беритбена зрелост и да приключва малко след преминаването й. За успешното съхранението, а от там и за изгодната реализация на продукцията, от голямо значение е точното определяне на момента на беритбата.

Съществуват няколко субективни и обективни метода за определяне на оптималната беритбена зрелост на ябълковите плодове, предназначени за дългосрочно съхраняване. За настъпването на беритбената зрелост може приблизително да се съди по усилието, което се прилага при откъсване на плодовете от дървото или по оцветяването на семките.

Много често беритбеният момент се определя въз основа на просветляването на основния зелен цвят на плодовата кожица с цветни скали. Оттенъкът, който съответства на най-подходящата за беритба зрелост на плодовете за съхранение е специфичен за всеки сорт и за микрорайона, от който те произхождат. Тестът за определяне на оптималния беритбен момент въз основа на основното оцветяване не е точен, тъй като хлорофилното съдържание се влияе не само от степента на зрелост, но и от азотното запасяване на почвата.

Беритбената зрелост на ябълките може да се определи и въз основа на броя на денонощията, изминали от времето на пълния цъфтеж на дърветата, като същевременно се вземат предвид средната температура и количеството на валежите през вегетационния период.

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 16 Септември 2015 14:55

Правила при беритба на плодове

Плодът хващайте с цялата длан, като с показалеца натиснете плодовата дръжка на мястото, където е прикрепена към плодната клонка. След това плодът леко се повдига нагоре и се завърта в посока на часовниковата стрелка. При тази техника плодът се откъсва леко с цялата дръжка. Не брулете и не стръсквайте дърветата. Плодовете слагайте в сухи касетки или други съдове с тегло до 8-10 кг. Съхранявайте при температура от 0 до плюс 2 градуса и относителна влажност на въздуха около 95 процента.

Публикувана в Овощната градина

От това ще зависи как ще съхраните късните сортове ябълки и круши. Важно е да познавате беритбената зрялост на плодовете в двора.

Ябълките и крушите са в беритбена зрялост, ако плодовете са придобили характерната за сорта окраска на кожицата. Те трябва да са спрели да нарастват на обем и дръжките лесно да се отделят от клонките. Семената на ябълките и крушите при беритбена зрялост придобиват характерен сивокафяв цвят.

Ако тези правила не са спазени, рискувате да не можете да съхранявате продължително време плодовете.

Публикувана в Овощната градина

Плодовете на ягодите извличат много хранителни вещества и след беритба растенията се изтощават. Ако не се положат необходимите грижи пр

ЗАЛАГАНЕТО НА ПЛОДИНТЕ ПЪПКИ СТАВА ПРЕЗ ЛЯТОТО

В края на лятото и през есента при ягодите протича вторият интензивен растеж на листата. Тогава се залагат и плодните пъпки за следващата година. Затова след прибиране на плодовете, ако сте използвали мулчиращи материали те се събират, изнасят и изгарят. Почистете ягодите от застарели и болни листа, след това направете обилна поливка.

ПОДХРАНЕТЕ И ОКОПАЙТЕ

Няколко дни след поливането се прави и първото окопаване след беритба. Дълбочината трябва да е на 6-8 см в междуредията и на 4-5 см вътре в реда. Преди това подхранете растенията със 7-8 кг на декар амониева селитра. Ако през пролетта не е торено с фосфор и калий, тогава използвайте комбиниран тор, съдържащ и трите елемента. В този случай обаче торенето трябва да се направи задължително преди окопаването.

Публикувана в Овощната градина

Не е достатъчно да получим добра реколта от праскови, но трябва да знаем и как точно да я приберем. Правилното бране на плодовете осигурява в значителна степен и по-доброто им съхранение, а от там и получаване на по-добра пазарна цена впоследствие. Сега е сезонът на прасковите.

Как точно се берат тези плодове?


Прасковите се берат, когато зелената страна на плодовете стане жълта и се откъсват лесно от дървото. Характерният аромат за сорта трябва добре да се чувства. Предназначените за износ праскови се берат 3-8 дни преди пълната им зрелост.
Прасковата е нежен плод и трябва да се бере много внимателно - да не се мачкат плодовете с пръсти и да не се изтрива мъхът върху кожицата. Плодът се хваща откъм дръжката. Съдовете в които се поставят набраните плодове трябва да са плитки и подплатени.

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта