Вторник, 21 Април 2020 12:42

Ще стане ли опрашването бизнес?

В целия свят е призната ролята на пчелите в земеделието и е оценена финансово

Инж. Илия Цонев
За съжаление многобройните предложения, адресирани до МЗХГ и до МОСВ за възприемане и утвърждаване на разбирането (на парадигмата) за пчелите като основни опрашители в природата, а след това като източник на пчелни продукти, не срещнаха разбиране и подкрепа сред управляващите у нас. Повече от пет години предлагаме нашата страна да направи предложения до ЕС за възприемане и утвърждаване на основната функция на пчелите в природата – опрашването и в резултат на това заплащане на екосистемната услуга „Опрашване“ (вместо субсидии) поне по 60 евро на регистрирано пчелно семейство. Идеята е пчеларите да получават основните си приходи от опрашителната дейност, извършвана от пчелите в стационарните пчелини. Отделно от това се предлага това, което изкарат пчеларите от продажбата на мед и други пчелни продукти да не се облага с данъци. Така секторът ще имат гарантирани добри приходи от опрашването и в добавка това, което се реализира от продажбата на пчелни продукти, но без данъци.
Ако практикуват подвижно пчеларство, независимо от получаваните средства по 60 евро за пчелно семейство, пчеларите да могат да се договарят допълнително с фермерите за условията и средствата които да получават.
Какво повече от това може да се желае?
Защо в днешно време ние пчеларите трябва да насочим основните си усилия към заплащане на опрашителната дейност на пчелите?
Опрашителите – медоносни пчели и диви опрашители, от древността до днес са основен фактор за поддържане на биологичното разнообразие, на екологичното равновесие и на продоволствената сигурност - около 1/3 от храната ни се осигурява от опрашителите.
В Резолюцията на Европейския парламент (ЕП) от 1 март 2008 г. за пчеларството се посочва, че 84% от растителните видове зависят от опрашването с пчели и с диви опрашители. В този смисъл без опрашителите растителният свят, а заедно с него животните и хората не могат да съществуват.
При размножаването в растителния свят, опрашителите изпълняват същите функции като мъжките индивиди в животинския свят.
По данни от ООН от 100 селскостопански култури, които са източник на 90% от храната, 70 култури се опрашват от пчелите. От тези насекоми, без преувеличение зависи бъдещето на човечеството.
Неслучайно през 2019г. институтът Earthwatch е заключил, че пчелите са най-важното живо същество на планетата. Учените са предупредили също, че пчелите са изложени на риск от изчезване. Пчелите опрашват около 80% от ентомофилните (опрашвани от насекоми) растения.
Какво получаваме ние – пчеларите за това, че отглеждаме най-важните живи същества на планетата, от които зависи биологичното разнообразие, на екологичното равновесие и на продоволствената сигурност - около 1/3 от храната ни?
Едно нищо!
В обществото и сред управляващите исторически се е утвърдило разбирането (парадигмата), че пчелите се отглеждат за мед, а опрашването е нещо полезно и безплатно. Още една голяма заблуда битува в обществото и сред управляващите, че опрашването е даденост.
Уважаеми пчелари, хванали сме тоягата от грешната среда!
В днешно време парите от пчеларството не са в меда, а са в заплащането на опрашителната дейност!
Така повече не може и не бива да продължаваме – да влагаме много труд и да получаваме несъразмерно малки приходи от дейността си по отглеждането на основните опрашители в природата. Време е да се вземем в ръце и да се борим за достойно и справедливо заплащане на нашия отговорен и важен за цялото общество труд.
Трябва да накараме управляващите и обществото да разберат тази истина и да започнат да ни заплащат справедливо нашия труд затова, че отглеждаме основните опрашители в природата. Опрашителите – пчелите и дивите опрашители са заплашени от изчезване. Те живеят във все по-враждебна среда, дължаща се главно на човешката дейност – интензивно земеделие (монокултурно и силно химизирано), ГМО, масово унищожаване на медоносната растителност – както дървесна, така и тревна.
Ако човечеството допусне да изчезнат пчелите и другите опрашители, пандемията „Коронавирус“ ще ни се струва като леко намигване. Ще изчезнат почти всички плодове, зеленчуци, ядки, семена и много други храни. Ще ни се наложи да ядем само „голям асортимент“ от храни от житни култури и само толкова!
В момента Комисията на ЕС разработва „Стратегия за биоразнообразието“, която се очаква да е готова към края на април 2020г. Затова искаме в най-скоро време да изпратим подготвено обосновано и подписано писмо, заедно с мотиви към него, адресирано до Председателя на Комисията на ЕС г-жа Урсула фон дер Лайнен. Нашето писмо изпращаме от името на учените, работещи в областта на пчеларството или съпричастни към нашите проблеми.

Публикувана в Пчела и кошер

Белите търговци работят здраво, за тарикатите няма шанс в условията на криза, казва председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Интервю на Анета Божидарова

- Г-н Иванов, какво е положението на стоковите борси и тържищата в ситуация на извънредно положение?

- Софийска стокова борса работи на пълна пара. Там търговията е електронна, операторите нямат допир един с друг. Само подписването на договорите е рисков фактор, но се спазват всички указания, спуснати от националния щаб. При тържищата положението е малко по-сложно – голям е обемът на камионите със стоки, но хората се стараят да спазват правилата – дезинфекцират се складовете, спазва се отстояние, слагат се предпазни средства – маски, ръкавици.

- Има ли проблем с пропускането на земеделските производители до тържищата? Анкетна карта и зелено картонче ли се изискват?

- Всяко тържище си има вътрешни правила. На места зеленото картонче не е достатъчно, защото има доста хора със зелени картончета, които не са реални производители. Най-добър е редът на стоковото тържище в София – „Дружба“ и „Слатина“ – там има дигитален кантар, снимат се ремаркетата и т. н. Там търговията е на 90% бяла.

- Очаква ли се засилване на вътрешното потребление, ако има намален внос?

- Вносът не е намалял, само логистиката стана по-трудна – с оглед на мерките по границите. Но и тя вече е в процес на нормализиране. Трудно, но камионите все пак вървят – по т. нар. зелени коридори. Цяла Европа има този проблем. На фона на това, което се случва в света, ние просто сме перфектни.

- Има ли промени в цените?

- Цените на основните хранителни стоки са стабилни, има колебания при плодовете и зеленчуците. Дори се наблюдават леки дефлационни процеси, защото потреблението се сви. Ресторантите и хотелите не работят, вкъщи хората могат да консумират до 10% повече от обичайното, но не повече от това.

- Къде се наблюдава спекулативно повишение на цените?

- Независимо от кризата, конкуренцията и търговията не са си променили принципите. Чест прави на големите търговци – вносители на основни храни, че нито един от тях не си позволи да прави пир по време на чума. Нашата търговска система просто се държи брилянтно, за разлика, например от една Австрия или Германия, които в началото на кризата, за няколко дни сътвориха страшна ценова какафония, а иначе са икономики с претенции. У нас са малко хората, които смятат, че могат да спечелят в тази ситуация – те са предимно в търговията на дребно. Малки квартални магазини за плодове и зеленчуци разчитат на това, че хората са ограничени в придвижването и определено вдигат цените.

- Има ли риск тържищата да затворят?

- Драми могат да възникнат, ако не се спазват мерките и указанията, свързани с ограничаването на Covid-19. При такава ситуация селските номера няма как да минат. Затова и временно затвориха някои общински пазари. Всички бели търговци сега работят здраво. Тарикатите нямат шанс, изобщо няма как да се покажат. Така че, белият бизнес ще печели повече. Не сме имали по-прозрачен пазар от сегашния. Коронавирусът е заплаха за хората, но ще излекува пазара.

- Черешопроизводителите са притеснени, че ако износът за Италия силно намалее или спре, вътрешния пазар ще се наводни и цената на черешата ще падне. Оправдани ли са тези страхове?

- Производството на череши в България е огромно. Първо да видим как ще се отрази времето на овошките тази пролет. Много кайсиеви градини в Русенско загинаха, имаше студове, обледявания. Да се надяваме, че черешите ще оцелеят. Това, че ще остане малко повече излишък за вътрешния пазар, е добре за производителите. Преработвателите на мляко вдигат количествата, което означава по-добра изкупна цена за животновъдите. Чисто икономически, в подобна криза онези, които произвеждат, не би трябвало да имат проблем с реализацията.

- От земеделското министерство отдавна се готвят промени в режима на работа на стоковите борси и тържищата – за да нямат достъп до тях мними земеделски производители - само с едно зелено картонче. Този процес вероятно ще се забави?

- Част съм екипа, който работи по проблема и много добре го познавам. Нужни са промени в законодателството, които ще отнемат близо една година технологично време, за да се променят правилата. Смятам, че човек, който отглежда 200-300 квадрата градина няма място на пазара на едро. Той може да продава от фермата, на кооперативния или на фермерския пазар. Този проблем трябва да се реши радикално. На пазара на едро имат място фирми, регистрирани по Търговския закон.

- Малките производители няма да се съгласят с вас.

По света подпомагането за земеделците стига до входа на едно стопанство. Ако един фермер тръгне по търговската верига, той вече е и търговец. И трябва да се отчита в тази си функция пред държавата. Земеделските производители са в режим на облекчено данъчно облагане, но това не ги освобождава от отчетност. Има хора с по10-15 дка градини, които никога през живота си не са плащали данъци. И те трябва да се превъзпитат. Защото точно този тип поведение пречи на сериозните производители, които непрекъснато инвестират и модернизират своите стопанства.

- Как обаче ще се справите с мнимите земеделци по борсите и тържищата – онези, които се пишат производители само с едно зелено картонче?

- 20 години се занимавам с фалшиви земеделски производители и вече ми е дошло до гуша. Този въпрос наистина трябва да се реши кардинално, просто изисква техническо време. Не може всеки да има свободен достъп до борсите и тържищата. Той се дава при спазване на правила. Аз съм първият, който иска нашите производители да продават много, да продават скъпо и да са на голям пазар. Но за тази цел и те трябва да поработят. Преди 2 години имаше възможност да се изнасят български домати за Великобритания - при изкупна цена от 6-7 паунда. Оказа се, че от 5 оранжерии не могат да бъдат събрани и два камиона, защото на единия фермер ХАСЕП-ът му се оказа менте, другият нямал сортировъчна машина, четвъртият не можел щайги да направи. И кой е крив? После казват: няма пазар. Пазар има, проблемът е, че фермерите не искат и не знаят как да се обединяват, да си направят малък цех за амбалаж, да имат еднакъв ХАСЕП и изобщо – да работят по правила. Не можеш да стъпиш на скъпия пазар, без да покриваш определени изисквания. По байганьовски не става. Най ги обичам онези, дето тайно си мешат стоката с гръцка, но иначе най-много критикуват системата. Кого лъжат – първо себе си. Добре, че можем да се похвалим и със стопанства, които от 2015 година насам трайно стъпиха на външния пазар. Но го направиха с подходяща сортова структура, с количество и с качество. И със спазване на световните стандарти, разбира се. Вместо да реват черешопроизводителите от Кюстендилско, че ще падне цената, да вземат да се обединят. Години наред всеки сам се бори, карат се, до бой стигат и накрая всички губят едновременно. Търговията не е проста работа, както много хора си мислят. Тя не е да продаваш на пътя, от щайгите. И да искаш да взимаш едни големи субсидии, без да не плащаш данъци. Това не е пазарен модел. И пандемията днес е урок – че трябва да се променяме. Да осъзнаем, че нищо не е завинаги дадено. Че всяко благо трябва да се заслужи – с труд и с почтеност.

- Ще ни превъзпита, казвате, коронавирусът?

- Вече го прави и това лично на мен ми носи морално удовлетворение. Хората започват да мислят за по-важни неща – за семейството, за децата си, за това, че всъщност много малко неща са ни нужни в живота. За пазара никой да не се притеснява – нещата у нас са спокойни и повече от прилични. Няма нужда от никакви резки намеси, пазарът сам се регулира. От тук нататък зависи какво ще се случи в света. Ако в Европа започнат някакви големи катаклизми, няма как да ни се размине, защото сме пряко зависими, но можем по-леко да го преживеем. Зърненият сектор е мощен и можем дълго време да се самоизхранваме, дори и при екстремални условия. Месопреработвателите и млекопроизводителите работят на пълни обороти. Затова смятам, че няма да понесем някакви особени щети. Напротив, за аграрния и хранително-вкусовия сектор сега има стабилен пазар и това са чудесни условия за капитализация. Всички производители могат да вървят нагоре, но не и надолу. И това няма да бъде за сметка на потребителите. Защото цените ще останат стабилни – заради свитото потребление.  

Публикувана в Интервюта

През изминалите седем дни (27.03.-2.04.) международните зърнени пазари запазиха много висок ценови волаталитет, обусловен от изключително несигурната и напрегната обстановка в света ударен от коронавирусната зараза.

В края на март цените на основните зърнени култури на борсите в Чикаго и Париж коригираха надолу, повлияни от благоприятните прогнози за размера на световния добив от мелничарско и фуражно зърно през следващия сезон. Депресиращото влияние върху борсовите котировки оказа и прогнозата на Министерството на земеделието на САЩ за драстичното увеличение на площите за царевица в страната за реколта 2020 г. – с 9,1 на сто в сравнение с 2019 г., до 97 млн. акра. Тези официални данни значително надминаха очакванията на търговските среди и оценките на независимите експерти и то на фона на очертаващото се намаление на използване на царевица за промишлена преработка – производство на етанол. За увеличената амплитуда на ценовите отклонения в значителна степен допринесоха и резките колебания в цените на петрола след изявление на Доналд Тръмп. Той каза, че е в контакт със Саудитска Арабия и Русия и преговаря за среща, за да реши въпроса за намаляване на производството на петрол за стабилизиране на пазара. Брокерите коментират, че буквално за няколко минути цените на суровия петрол скочиха с близо 35%, след което растежът спря, очаквайки потвърждение за среща. Не след дълго търговците ограничиха покупките и отново започнаха да продават, тъй като са разбрали, че изявленията на Тръмп понякога не се подкрепят с реалност. Към 2 април цената на царевицата в Чикаго ерозира до ниските стойности от 18 март - $131-132/т, което оказа негативно влияние и върху пшеницата, която завърши седмичния период в Чикаго с отрицателно отклонение от близо 9 долара – на равнище $199/т. Цените на пшеницата и царевицата в ЕС също коригираха надолу под натиска отвъд Океана. Сутринта на 3 април мелничарска пшеница се търгуваше на борсата в Париж по EUR192/т, а царевица – по EUR166/т, в сравнение с EUR195/т и EUR168//т съответно на 27.03.20 г. (EUR187/т и EUR169//т – 2.04.19 г.). С 3-4 евро в рамките на седмичния период се понижиха и цените на френската пшеница и царевица на експортния пазар – до ЕUR 200/т FOB Руан и ЕUR 168-170/т FOB Бордо/Рейн съответно (ЕUR194/т иЕUR170FOB – към 2.04.19 г.).

Търговците очакват стабилизиране, а възможно и леко повишение на цените на зърнените пазари в ЕС през близките дни предвид ограниченията в износа наложени в Русия и Украйна. Руското правителство взе решение да ограничи експорта на пшеница, царевица, ечемик и ръж с квотен режим в обем от 7 млн.т за периода от 1 април до 30 юни 2020 г. Украинскотоправителство от своя страна договори с големите компании износителки лимитза износ на пшеница от страната през сезон 2019/20 в размер на 20,2 млн. тона, при изнесени досега около 18 млн.т.

Експортните котировки на пшеницата на руския и украинския пазар през изминалите седем дни останаха непроменени: $216-218FOB за пшеница 12,5% протеин, $213-215FOB за зърно с 11,5% протеин и около $207-209FOB за фуражна пшеница ($228; $223/т и 216 FOB съответно към 3.04.19 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Светът стремително се преформатира. Дори и в такава консервативна сфера като земеделието, вече не може да се работи както сме свикнали. Да бъдеш успешен вече не означава просто да можеш да правиш това, което правят всички останали. Да спазваш технологията и да събираш хубави картофи. Или да произвеждаш качествено мляко в картонени опаковки. Това вече не стига - разходите нарастват, маржът на печалба намалява, конкурентите те притискат, а и потребителите вече не са същите. В съвремения свят няма стабилност - в него постоянни са само промените. Разбирането за това кое и как ще се променя не е гаранция за успех в бизнеса, но е задължително условие за този успех. Мисля си, че има поне 8 стратегически тренда в отрасъла, с които на земеделието ще му се наложи да живее и в настоящата година, и през следващото десетилетие. Ще ги представя нагледно, във формата на списък, съзнателно изоставяйки литературното представяне на текста. Информацията също вече не се възприема и употребява както досега.


1. Резервите за растеж при наситените (свинско, птиче месо), пренаситените (яйца, брашно) и нискомаржовите (мляко) пазари ще бъдат в сферата на новите продукти и потребителски категории. Това не е задължително преработка, въпреки, че тя също присъства. Това са традиционни продукти, представени по нов начин - като замразените млечни десерти. Нови продукти от традиционни компоненти (крема сирене). Сегменти, надградени над обичайните (стейкове от говеждо, не парчета, а именно - стейкове).


2. Консолидиране и специализация на производителите. През изминалите години и двете се случиха в сферата на производство на мляко и масло. Играчите в тях създадоха много мощности и всеки от тях заложи на някакво ключово направление: базов продукт (масло), мазнини или нещо трето (майонеза или сметана). Големият млекопроизводителен бизнес консолидира по-дребния, натовари всички мощности, достигна предела и застана пред избор - да расте за сметка на развиването на немлечни производства, да започне скъп кръг от закупуване на други производители или да излиза от бизнеса. Много от малките производители станаха собственост на големите световни концерни. Следващият етап на консолидация очаква месния сектор - на първо място производството на свинско и птиче месо.

3. Външна експанзия, най-простата форма на която е експортът. По-сложната е закупуването или създаването на производство на тези продукти, в страните, които се нуждаят от наша продукция. В този смисъл залагането на Китай е плоска и достатъчно неочевидна тактика. Доста по-далновидно е да се погледне към пазарите, където отидоха или ще отидат големите пари. Освен условните "западни" пари, източниците на свободен капитал в света са само два. Това са Китай и ислямските финанси. В този смисъл перспективни пазари са тези, към които са насочени тези пари. Например, Нигерия, Индия и Пакистан.


4. Цифровата трансформация, която се формира от две страни. Държавата се опитва да изсветли пазара, решавайки фискални и контролни задачи, от където произтичат знаците за качество на продукцията и намерението да се проследява цялата верига от полето до масата. Бизнесът се учи да използва големите обеми данни и друга нова аналитика за анализиране на предпочитанията на потребителите и търсене на резерви за ръст на ефективността на производството.

5. B2b-аутсорсинг. Очевиден пример - животновъдството. Предаване на партньорски стопанства на телета за доугояване, например. Не знам дали това е бъдещето, но определено е открояваща се тенденция.

6. Запазване на исторически и географски обусловения ресурсен модел на развитие на земеделието с фокус върху производството на борсови стоки. Имаме големи площи, подходящи за отглеждане на зърнени и маслодайни култури. Трябва да се възползваме от тях. Дълбоката преработка и иновациите, при цялата необходимост от тяхното развитие, ще останат важен, но второстепенен тренд, който сам по себе си няма да осигури нито хранителна безопасност, нито потенциал за износ.

7. Увеличаване на търсенето на алтернативни хранителни продукти, където има много възможности за създаване на добавена стойност, както b2b, така и b2c. Имам предвид линия - продължение на базовите продукти. Например, млякото, брашното и растителното масло, стават все повече компоненти и все по-малко самостоятелни продукти. Но нишата за развитие е не просто сирене, а сирене за пица или чиизкейк. Не просто ориз, а ориз за сърми. Не обикновено олио, а дресинг за салати, за приготвяне на кебап или пуканки.

8. Промяна в модела на поведение на потребителите. Не на всички, а на платежоспособните, тези, които формират трендовете, които рано или късно ще последват и останалите. Някога така се формира модата на йогурта. В близкото десетилетие те ще формират тенденции като продукти за поддържане на активния образ на живот, обогатено (например, с пробиотици или високо съдържание на белтъчини) спортно и диетично хранене.

Ася Василева

Публикувана в Бизнес

Нито един от тях не може да бъде прескочен, ако искате да успеете.

Иновациите са едва последната стъпка по пътя

Ася Василева

Световната практика на земеделското производство през последните 20 години показва, че технологичното развитие на всяко стопанство се случва на етапи. И разликите в резултатите на фермите, освен на човешкия фактор, често се дължат и на това, че някои стопанства са заседнали на началните етапи на технологичното си развитие и не могат да се придвижат напред. Също така специалистите отбелязват, че опитите да се прескочат няколко етапа от развитието на стопанството не носят желаните резултати.

Технологичните и финансовите резултати във всяко конкретно стопанство силно се различават. Има губещи, а има и такива, които получават фантастични доходи. Самите фермери често обясняват тези разлики с човешкия фактор или с инвестиционните си възможности. Но някои, които са се охарчили за определени препарати или машини, получават забележим резултат, а други не постигат очакваното. Защото човешкият фактор в края на краищата е просто съвкупност от действията и постъпките на конкретен човек. И много зависи от това дали тези действия са последователни, или се извършват без някаква системност. За да се повишава ефективността на стопанството, трябва на първо място да се постигне някакво базово ниво и ясно да се разбира на какво технологично ниво се намира то в момента. Например, ако не могат да се стабилизират добивите, или те значително се различават през годините, или ако мероприятията в стопанството никога не успяват да се извършат в оптималните срокове, то каквито и супериновативни препарати или технологии да се приложат, те няма да дадат желаните резултатите.

Западни специалисти са забелязали, че има 4 еволюционни етапа в развитието на земеделското стопанство, каквото и да е то.

Първият етап е, разбира се, създаването на стопанството. Моментът, в който то се сдобива със земя и започва да формира машинния си парк и работния колектив.

Вторият етап е стабилизирането на добивите. Разбира се, стабилизацията е относителна, тъй като неблагоприятните климатични условия са еднакви за всички. Но практиката показва, че при различни стопанства в една и съща местност те могат да бъдат различно неблагоприятни. Има стопанства, които прибират нелоши реколти дори и в години, в които съседите им се оплакват, че са загубили всичко. Специалистите обясняват това с прилагането в стопанството на цяла система от различни мероприятия, сред които са правилният избор на сортове и предшественици в сеитбооборота, използването на антистресови продукти, различни мероприятия за намаляването на загубите на влага и транспирационния коефициент.

Специалистите отбелязват, че съществуват стопанства, които вече 20 години са заседнали на този етап и все не могат да стабилизират добивите. А според тях за стабилизирането са необходими средно 5 години.

Стабилизирането на добивите започва с навременното извършване на всички работни операции и задачи. Специалистите обръщат внимание, че ако в стопанството всички работи не се вършат в оптималните срокове, то от летящи наоколо дронове полза няма да има.. Те съветват да се анализира зависимостта на ефективността на агротехническите мероприятия от сроковете на тяхното провеждане, за да се определят оптималните срокове за индивидуалните условия на конкретното стопанство.

Сред като е решен въпросът с времето, трябва да се поработи и върху въпроса с качеството. За това може да е необходимо доста време. За да се постигне сеитба на царевица с равномерност над 90 на сто и с пропуски или двойно поставени семена от 2%, работниците трябва да „тренират“ поне три години. Но преди да се заемат с въвеждането на стандартите за качество, стопанствата трябва ясно да определят какви точно са те – каква работа се смята за качествена и каква – не.

Паралелно с качеството на работата трябва да се обърне внимание на качеството на семената, преди всичко на характеристики като енергия за покълване, натура, тегло на 1000 семена.

На този етап трябва да се въведе непрекъснат анализ на производството. Той включва наблюдение върху ефективността на торовете и средствата за растителна защита, добивите и използваните сортове, кога е най-добре да се сее и т.н.

Да вземем например сортовете. Печелившите стопанства обикновено отглеждат 3 сорта от една култура, при това – прецизно изучени. Стопанствата знаят кои сортове се сеят по-рано, кои – по-късно, кои се нуждаят от повече защита, кои – от по-малко.

Стабилизирането на добивите включва и оптимизиране на храненето и растителната защита. При това особено внимание специалистите съветват да се обърне именно на храненето на културите, тъй като торовете са едни от най-скъпите ресурси, които се използват в едно стопанство. Разходите за подхранване са от 100 щ.д. на хектар. А могат да достигнат до 200 щ.д. Това е горе-долу 15-20% от всички разходи в едно стопанство. Понякога дори е повече от разходите за семена и средства за растителна защита.

Специалистите обаче посочват, че много трудно се намират стопанства, които използват торовете прагматично. Обикновено всичко се случва на око – 100 кг на ха торове са малко, за 200 кг няма пари, значи нормата ще е 150.

Що се отнася до храненето на земеделските култури, то няколко момента тук се нуждаят от особено внимание. Първият е да се допълва класическият анализ на почвата с листен анализ. Както показва практиката, листният анализ може да идентифицира такива неща, за които не се предполагали нито агрономите в стопанствата, нито учените. Например, недостиг на елемент, който преди го е нямало в определена област. Ако се установи, че на царевицата не ѝ достига бор, то с неговото внасяне може значително да се повишат добивите.

Вторият момент е задължително да се прави анализ на почвения разтвор, тъй като растението се снабдява с хранителните си елементи не от почвата, а именно от разтвора.

Третият е използването директно в стопанствата на портативни прибори за определянето на азотното съдържание. Пазарът предлага голям асортимент от тях.

Четвъртият важен момент е гъстата на растенията и степента на развитие на есенната пшеница при подхранването. Често гъстота на растенията е твърде висока и не се налага допълнително да се стимулира братенето с внасяне на селитра.

Петият момент е внасянето на сяра при пшеница. Внасянето на разтворима сяра е станало стандартна практика в Северна Америка още преди 50 години. Препоръчва се използването на амониев тиосулфат като източник на сяра. Той се разтваря лесно и инхибира потреблението на азота, така че то да продължи във времето.

Специалистите са изчислили, че за сметка на оптимизиране на храненето, добивите могат да се увеличат с 15 на сто без увеличаване на разходите.

С храненето на растенията е тясно свързано подобряването на състоянието на почвата. Голям проблем е уплътняването на почвите. Според някои специалисти то обхваща до 95 на сто от всички земеделски земя. Но само дълбокопродълбочаването няма да е достатъчно за решаването на този проблем. Необходими са допълнителни мерки. Като използването на покривни култури, целенасоченото управление на растителните остатъци, вертикална почвообработка. Това обаче заема много време. Опитът показва, че подобряването на почвата в едно стопанство отнема 7-8 години.

Плодородието на почвата зависи в голяма степен и от сеитбооборота. Но често на него не се отделя необходимото внимание и фермерите отглеждат само най-печелившите култури. Но има прагматични сеитбообороти, които позволяват и стопанството да спечели, и да се запази плодородието на почвата.

Относно оптималната растителна защита е препоръчително да не се забравя и за качеството на водата, в която се разтварят препаратите. Обикновено тя е с твърде високо рН или твърдост.

Третият етап е управлението на себестойността. Експертите смятат, че докато не се стабилизират добивите, не е възможно да се постигне успех със себестойността. Но когато добивите са стабилизирани, вече може да се пристъпи към анализ на себестойността, в частност бюджетирането и изобщо построяването на система на качествена финансова аналитика. Това трябва да се прави от специалисти, които разбират добре земеделските технологии, а не агрономите да направят технологична карта, а счетоводителят да я ореже според планираните разходи.

И едва след като е създадена качествена финансова аналитика на стопанството и управление на себестойността на производството, може да се пристъпи към четвъртия етап – иновациите. Именно този етап включва използването на дрони, цифровизация на данните, дистанционен монитор на вредителите и т.н., а след това обединяването на всички тези масиви от данни и техния анализ с последващо вземане на решения въз основа на тях, както и внедряването на компютърен мониторинг върху изпълнението на задачите. Тук влиза и внедряването на автономните земеделски машини.

Разбира се, днес фермерите нямат друга алтернатива за бъдещето си освен технологичното развитие. Но технологичното развитие изисква правилна стратегия, иначе няма да донесе желаните резултати.

Публикувана в Бизнес

Бъдещето на българските фермери е в иновативните пазарни ниши, смята световноизвестният бизнес гуру Марк де Турк

Ася Василева

Марк де Турк е известен в Европа и в България обучител с повече от 22 години опит като личен треньор на мениджъри, помогнал е на над 800 компании да подобрят своята организация, продажби и маркетинг стратегия. Роден е в Брюксел, Белгия. Магистър по бизнесикономика и философия. Разработва уникална технология за обучение в областта на мениджмънта. Обучил е повече от 40 000 мениджъри в цял свят.

-         Господин де Турк, как дойдохте в България?

-        

-         През 2005 г. бях ръководител на проект, наречен „ Модернизиране на човешките ресурси в държавната администрация на България“. Това беше един от трите проекта, които предшестваха влизането на България в ЕС. Той приключи много успешно.

По това време се влюбих в България. Затова през 2007 г. открих офис за Балканите на моята компания. От тогава досега в България съм обучил повече от 6000 мениджъри и 200 000 служители и студенти в различни сектори на бизнес мениджмънта. Преди около 6 години имах щастието да срещна собствениците на фирма НИК Електроникс – Иво и Калоян Куманови. Те много харесаха моите обучения, така че започнахме да работим заедно. Тяхна беше инициативата да създам обучения, насочени към земеделския сектор. И тази година започнахме с първите две такива обучения за фермери в НИК Академи. Мога да кажа, че те преминаха с голям успех.

-         Какви са впечатленията ви от България?

-        

-         За България аз вярвам в две неща. Вярвам, че България има голямо бъдеще в земеделието и голямо бъдеще в производството. Затова се радвам да помогна на хората, които произвеждат в тази страна, да станат по-добри в това, което правят. Защото, ако искаш страната ти да се развива, трябва да имаш базови икономически познания. Това е, което правя и го правя с голямо удоволствие.

-         Защо смятате, че фермерите, които обикновено работят на полето и в обора, трябва да бъдат и добри мениджъри, да разбират от икономика и управление?

–        Много често фермерът познава отлично своята земя, много добре знае какво да прави на нея, но няма гаранция, че той знае и как да управлява своя екип. Това е нещо съвсем различно като познание. Както аз казвам, това е друга „шапка“. И точно тук мисля, че мога да помогна. И докато НИК например предоставя на фермерите техника и обучения за работа с нея, аз съм натоварен да се заема с мениджърската част. Как да се развива бизнесът, как да се наемат правилните хора, как да се намерят хора, което е основен проблем в земеделието. И след това – как да се мотивират тези хора, за да работят ползотворно; по какъв начин да им се плаща, за да имат стимул да работят; как да се поставят работните задачи, така че да се изпълняват и т.н. Всичко това е много важно за фермерите. Защото, ако искаш да растеш в който и да е бизнес в наши дни, включително в земеделския, трябва да си професионалист.

Големите организации, каквито са стопанствата, имат нужда от различни „шапки“, тоест различни отговорности на служителите. Защото, ако хората нямат отговорности, фермерът ще бъде „пожарникар“, ще гаси пожари и ще прави всичко сам. Но ако знаят своите отговорности, то фермерът може да се освободи от тези отнемащи време задължения. Така че ние помагаме също на фермерите да освободят време за себе си от ежедневните дейности.

Друга важна тема, по която даваме знания, е наемането на работници. Всички знаем колко е трудно да се намерят подходящи хора. Някои казват – внесете работници от чужбина. Ние казваме – вземете хора и ги обучете. Така че те да станат по-добри и да отговорят на изискванията.

И разбира се, маркетингът. Много фермери произвеждат, произвеждат и произвеждат. Но има начини да се позиционираш на пазара и да продаваш повече и на по-добри цени.

Важен въпрос е и заплащането на персонала. Повечето фермери плащат една фиксирана сума. Но днес това вече не е ефективно. Най-добре е да се плаща според постигнатите резултати, тоест вариращо. Когато произведат повече, хората получават повече.

-         Как според вас могат да се привлекат младите в земеделието?

–        Тук е мястото на обществото. Да се направи земеделието атрактивен бизнес. Това не може да се направи от един фермер. С привличането на младите хора в земеделието трябва да се заемат фермерските организации. Така че хората да разберат, че това е една интересна работа и възможност за добра кариера. Това трябва да бъде направено на всяка цена. Фермерите трябва да се завърнат, което изисква много разяснителна работа по издигане имиджа на земеделието.

Младите трябва да разберат и нещо друго: да управляваш стопанство, е като да управляваш всеки един друг бизнес. Важат абсолютно същите правила. В земеделието основният проблем не са парите. Хората могат да печелят добре от земеделие. Трябва да се работи върху имиджа на отрасъла.

-         Като икономист какво смятате, че трябва да се промени в бъдещата ОСП?

-         Мога да споделя само личното си мнение. Международната политика на ЕС по отношение на земеделието е свръхконтролирана и регулирана. Стъпка по стъпка би трябвало да върнем в земеделието основните принципи на свободния пазар. За това нямам съмнение. Как да се направи?

Това изисква политическа воля. Сега виждам, че големите страни с големи земеделски сектори контролират останалите. И това не е ОК. България, извън европейските пари и извън европейската политика, трябва да помисли за собствена стратегия за развитие на земеделието, вместо само да чака и да е пасивна страна. Има много неща, които трябва да се променят. Аз, разбира се, нямам цялата информация, за да кажа какво точно трябва да се направи. Но със сигурност – по-отворен пазар, по-малко контрол и повече субсидии за хората, които реално произвеждат. Не бива да се дават субсидии за нещо, което не се произвежда, а това се случва доста често и у нас, в Белгия. Трябва да се помага на хората, които произвеждат, и на новите фермери. Тези, които искат да започнат земеделски бизнес, трябва да бъдат подпомагани повече. Разбира се, аз не съм голям играч и не знам какво се говори зад кулисите на земеделския бизнес в Брюксел.

-         Какви са вашите виждания за Брекзит?

-         Това е една голяма игра с различни играчи и различни интереси зад тях. Лично аз не подкрепям Брекзит. Великобритания трябва да остане в Европа. Поради много причини. Моята съпруга работеше в Европейската комисия 30 години, според нея също Брекзит не е решение. Но има твърде много политически и икономически фактори, които играят там, така че като прогноза мога да кажа – Англия ще остане в Европа. Те не могат без Европа. Това е, което мисля.

-         Имат ли възможност малките икономики като България да догонят големите и кои са пътищата за това?

-         Иновации. Не в животновъдството, защото животновъдният сектор е супер супер контролиран. Повече иновации за това как да се правят нещата или иновативни фермерски продукти. Например, имам приятел в Белгия, който произвежда гъши пух и го продава в Япония за производството на дрехи. Това е иновативно. В България трябва да се мисли в посока на такива ниши. Друга ниша са билките за козметичната и парфюмерийната индустрия. Това е също перспективно за България.

Моето мнение е, че Европа трябва да плаща и подпомага иновативните, младите, малките фермери да растат. Разбира се, ние можем да го кажем, но много хора трябва да се задействат, за да може да стане реалност. А докато чакат това да се случи, младите хора трябва да намерят инвеститори.

Но големите фермери също трябва да мислят за иновации, те също трябва да мислят как да излязат извън този европейски контрол. Не казвам, че контролирането на земеделието е непременно лошо. То помогна много на Европа в миналото. Но Европа расте и младите хора трябва да имат възможности.

-         Как могат да ви намерят нашите читатели?

-         Или чрез фирма НИК, или да се свържат директно с нас www.freeboss.eu.

Публикувана в Бизнес

XXIX пролетна научно-практическа конференция с международно участие на Съюза на производителите на комбинирани фуражи ще се проведе в дните от 15 до 17 май 2019 г. в хотел "Долче Вита Съншайн Резорт" в курорта "Златни пясъци" край Варна. Тазгодишният форум, който се организира с любезното съдействие на Асоциацията по соята, ще е на тема: “25 ГОДИНИ СЪЮЗНИЧЕСКИ ЖИВОТ НА ФУРАЖНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ", съобщават организаторите.

Програмата за Конференцията ще бъде предоставена на участниците на 17.04.2019 г. А 16.04.2019 г. е крайният срок за потвърждаване на участие в събитието със сътветните презентации и щандове за съпътстващото изложение на фирми от бранша. 

 

Публикувана в Новини на часа

При голям интерес премина информационна среща на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич за представяне на възможностите за бизнеса да финансират проектните си идеи с европейски средства.

Срещата беше открита от Владимир Бобев - началник Регионален сектор “Варна“, към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност, който представи процедурата BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. С бюджет от 146 687 250 лева тя ще подкрепи подобряването на производствения капацитет на предприятията с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. По схемата ще се финансират проекти на микро, малки и средни предприятия с тригодишна финансова история (2015, 2016, 2017г.), развиващи дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 г. Допустими са разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи и на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване). Размера на безвъзмездната финансова помощ е от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. в зависимост от категорията предприятие.

По процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., представена от ОИЦ-Добрич работодателите могат да повишат квалификацията на персонала си или да обучат безработни спрямо своите нужди. Безвъзмездната финансова помощ е в границите от 15 хил. лв. до 3 911 660 лв. Процента на съфинансиране отново е според категорията на предприятието и е до 70%. Допустими дейности са специфични обучения, обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или ключови компетентности, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място. Схемата ще финансира и дейности по включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я. Геновева Друмева – управител на ОИЦ-Добрич, обърна внимание на присъстващите, че задължително е поне 50% от включените и успешно завършели обученията лица в проекта да запазят заетостта им за период от 6 месеца. Крайния срок за подаване на проекти предложения е 03.05.2019г., 17:30 часа.

Татяна Гичева, ръководител на Enterprise Europe Network- Добрич, презентира услугите и дейността на Европейската мрежа, подпомагаща малкия и среден бизнес за възможностите на Европейския пазар. Експертите от мрежата оказват съдействие за осъществяване на международни партньорства чрез достъп до база данни в цяла Европа, организиране на бързи и ефективни брокерски срещи по време на международни панаири и конференции, консултиране за пазарни възможности в международен план, консултантска помощ за законодателството и стандартите на ЕС и други.

Публикувана в Новини на часа

Поредица от срещи започват експертите на НАП с браншови, работодателски и професионални организации по повод предстоящите промени в Наредба Н18/2006. Целта на срещите е да бъдат обсъдени дискусионните моменти в нормативния акт и необходимите стъпки за привеждане на дейността на търговците в съответствие с новите изисквания. На първата среща с бизнеса представители на НАП се срещнаха с членовете на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската стопанска камара и Българската е-комерс асоциация. В следващите седмици ще бъдат проведени срещи с представители на туристическия бранш, медицинските услуги, фармацевтичния сектор, финансово-счетоводната общност, търговията с горива, ритейл сектора и други.

По време на дискусията бяха обсъдени въпроси за адаптирането на т.нар. ERP системи към новите изисквания, отразяването на авансови и частични плащания в софтуерите за управление на продажбите, механизмите за отчитане на оборотите при разносната и мобилна търговия; фискалните правила за онлайн магазините и множество технически въпроси.

Междувременно стана ясно, че проектът за изменение на Наредба Н18 вече е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите http://www.minfin.bg/bg/legislation1/230

и предвижда следните по-важни срокове:

29.03.2019 г.

Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания, изискващи издаване на фискален бон /в брой, с банкови карти и др./, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

31.03.2019 г.

1. Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват софтуер за управление на продажби в търговските обекти /СУПТО/.

2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

30.06.2019 г.

1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите.

30.09.2019 г.

Всички търговци - независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи СУПТО,трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.

31.12.2019 г.

Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често внедрени в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с изискванията на наредбата.

Публикувана в Новини на часа
След няколко поредни години на големи загуби, норковъдите в Дания „дърпат ръчната спирачка“ и намаляват производството с 25-30% през 2019-та, съобщават от.организацията за защита на животните „КАЖИ“.
Става дума за най-големия спад в производството на кожи от норки в историята, който ще върне бизнеса с износ за милиарди, вече търпящ загуби, още по-назад.
„Доставчиците на храна винаги получават информация за това, какви количества ще са нужни на норковъдите през идната година. Отчетите им обикновено са прецизни. Въз основа на тях можем с голяма увереност да кажем, че производството на кожи ще спадне с 25-30% през 2019 г.“, обяснява Таге Педерсен, председател на Съюза на норковъдите и на голямата в този бранш аукционна къща Копенхаген Фър (Kopenhagen Fur).
 
През тази година датските норковъди са произвели 17,9 млн. кожи, но се очаква да намалят бройката до 12,5-13,4 млн. през идната година. Т.е. става дума за около 5 млн. кожи по-малко, което ще бъде най-големият спад, който браншът някога е виждал.
„Цените на кожите от норки са ниски и водят до загуби за животновъдите през последните години. Засега това е довело до няколко фалита. Същевременно има и доста доказали се норковъди, които прекратяват дейността си, защото не искат да рискуват прахосването на още пари. И накрая, но не на последно място, има такива, които намалят производството, за да намалят и броя на работните места.“, обяснява още Педерсен.
В златните периоди за индустрията около 2013 г. средните цени на произведените в Дания кожи от норки достигнаха до над 600 датски крони (150 лв.), а животновъдите печелиха страшно много пари. Високите цени рязко вдигнаха производството в цял свят, което доведе до последвалия срив.
През последните три години средните цени за произведените в Дания кожи от норки са съответно 235, 262 и 223 датски крони, което е довело и продължава да води до големи загуби за повечето норковъди. Производствената цена за една кожа е цели 300 датски крони – при такава себестойност и пазарна цена, на практика всяка кожа, произведена от фермите, е на загуба вече три поредни години.
През последните години световното производство на кожи от норки е спаднало с над 20%, но датските норковъди успяваха да задържат производството на все така високи обороти. Въпреки големия спад в производството по света, цените продължават да са ниски, тъй като все още има големи запаси от кожи и готови продукти в Китай.
Тези запаси са натрупани в годините до 2016-та и все още са слабо усвоени.
„Никой не знае какви точно са китайските запаси, затова е и невъзможно да се предположи кога ще бъдат изчерпани. След последния търг бяхме назад с 1,5-2,0 млн. непродадени кожи, които ще изложим на следващия търг през януари. Говори се, че търгът няма да е успешен.  Точно тези очаквания карат животновъдите да намалят производството си.“, споделя Педерсен, който също е норковъд.
Той не изключва спадът на датското производство да стане дори по-голям от 30%, ако цените са още по-ниски от очакваното през 2019-та.
През 2013-та износът на кожи от норки в Дания достигна стойност 13,3 млрд. датски крони. Тази година износът в бранша спадна до 5,5 млрд. крони, а изгледите за спад в производството носят риск за още по-малък износ занапред.

Краят на бизнеса с ценни кожи?

Освен финансовите загуби, браншът е изправен и пред друга заплаха: На 19 декември 2018 г. в датския парламент беше внесено предложение за забрана на фермите за норки. Първото четене е насрочено за 31 януари.
Подобни забрани, но обхващащи всички животни за добив на ценни кожи (основно лисици, чинчили, норки и еноти), вече са приети в 12 европейски държави. В още 4 има частични забрани, а в самата Дания са забранени фермите за лисици от 2009 г. насам.
В българското Народно събрание предстои да се внесе законопроект за забрана на фермите за кожи и у нас. Това се случва, след като между май и юни месец 2018 г. бяха събрани над 51 хил. подписа от цялата страна в рамките на Национална гражданска инициатива, и след като края на 2017 г. излязаха скандални кадри от най-голямата ферма за норки у нас, публикувани от организацията за защита на животните „КАЖИ“.
Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 6

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта