Австрийският парламент одобри пълна забрана на спорния хербицид, класифициран от Световната здравна организация като „вероятно канцерогенен“.

Австрийският парламент одобри пълна забрана на употребата на глифозат на територията на страната, като направи Австрия първата страна в Европейския съюз, която забрани хербицида в името на „принципа на предпазливостта“.

Тази пълна забрана бе обсъждана в Австрия в продължение на няколко седмици, тъй като нейните опоненти твърдят, че тя не отговаря на европейските стандарти, тъй като лицензът за употреба на глифозат в ЕС, подновен през 2017 г. от Европейския съюз, е валиден до 15 декември 2022 г.

Във Франция правителството обеща, че до 2021 г. глифозатът ще бъде забранен „за основни цели“ и ще бъде забранен „за всички цели“ за пет години. Употребата му вече е ограничена, т.е. от 2017 г. е забранено третирането на обществените зелени площи и отначалото на 2019 г. градинари-любители и непрофесионалисти също не могат да го използват.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Неделя, 02 Декември 2018 19:45

Европа сменя глифозата с лазер

Немски специалисти по нанотехнологии работят над разработването на прототип за целенасочен контрол над плевелите в селското стопанство с помощта на лазерни технологии.

Лазерният център в Хановер (LZH) и компаниите LASER в Бургдорф и IPG Laser в Бербах планират да съвместят методите на оптичното откриване на плевелите и борбата с тях на основата на лазерни материали. 

Планира се достигането на резултат, когато оптически откритите плевели ще бъдат «изгаряни» с лазер. В рамките на подготовката на Германия за пълна забрана на глифозата през 2023 година, тази технология трябва да помогне за намаляване зависимостта от използването на препарати за растителна защита.

Немският Федерален Екологичен Фонд (DBU) осъзнава важността на развитиието на този проект NUBELA в света за отказа от използването на хербициди, затова му осигурява техническа и финансова помощ, в рамките на около €315 хиляди.

Отбелязва се, че лазерното изгаряне на плевелите се характеризира с това, че излъчването може да бъде насочено бързо и точно на отделно избрани растения, като при това не влияе на културата или животните, които могат да се намират в редовете. Така на изгаряне ще бъде подложен само чувствителният център на растеж на плевелните растения.

Ръководителят на проекта NUBELA Кристиан Маркс обяснява, че първо ще се разработи промишлен демонстратор, а след неговото изпитване ще бъде предоставян достъп за различни компании. Според него, основно внимание ще се отделя на разработката на надежна лазерна система. Заедно със сензорите и системите, такъв демонстратор трябва да бъде използван на обработваеми площи в най-близко време.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
 
На специална пресконференция на компания Bayer за бъдещето на глифозата, молекулата бе наречена "символ на съвременното земеделие", а фермерите бяха призовани да защитят спорния хербицид.
Въпреки фактът, че глифозат се използва активно от 1974 г, в последно време неговото активно действащо вещество е подложено на интензивна атака от природозащитниците в цял свят.
Началото на преследването на глифозата бе дадено от присъдата на калифорнийския съд по делото на училищния градинар Дейн Джонсън, който твърди, че използването на хербициди с глифозат е причинило заболяването му от рак. Тогава съдът осъди компанията производител да заплати глоба от 289 млн. щатски долара, а след обжалването сумата бе намалена до 78 млн. щатски долара. Това решение също ще бъде обжалвано от сегашния притежател на глифозата - фирма  Bayer. Междувременно още няколко хиляди дела са заведени срещу хербицида.
Много експерти обаче смятат, че въпросът за безопасността на глифозата има много по-дълбока предистория, отколкото изглежда на пръв поглед.
Както заяви Бил Ривз, мениджър по научните изследвания в  Bayer, войната с глифозата не е просто "недоверие към хербицида. Това е политическа молекула. Това не е просто символ на  Monsanto, това е символ на съвременното селско стопанство. В САЩ кампанията срещу глифозата стана повод да се привлече вниманието на потребителите към ГМО. Потребителите може да не разбират напълно какво е ГМО и с какво те са вредни (ако въобще са вредни), но когато акцентирате на химикалите, използвани за отглеждането им, уловката работи", каза Ривз.
Гай Смит, земестник директор на Националния съюз на фермерите във Великобритания и земеделски производител, е съгласен с тази гледна точка. "Всичко опира до ГМО. Глифозатът е натоварен с политически смисъл и той е атакуван, за да се изведе ГМО от Европа. Удивително е, че други, по-опасни химически вещества, които са много опасни дори в много ниски дози, не са подложени на такова внимание от страна на обществеността, както глифозата", каза той.
Смит отбеляза, че лично той приветства създаването в Европа на групи, заинтересувани в защитата на гифозата и компанията, която го произвежда. "Важно е фермерите да демонстрират, колко професионално и безопасно използват пестицидите", казва Смит и добавя, че борбата за защитата на използването на глифозата трябва да стане приоритет.
"Ако загубим глифозата, ще загубим битката срещу много плевели. Трябва да възприемаме кампанията срещу глифозата сериозно, тъй като рискуваме да получим забрана за използването на важни инструменти на съвременното земеделие".
Публикувана в Растениевъдство

В страната всеки може да купува биопестициди, но агрохимикали - само тези, които са преминали курс на обучение как правилно да прилагат синтетичните пестициди.
Белгийското правителство публикува своята отдавна обещана забрана за продажба на широкоспектърни хербициди (като глифозат) на непрофесионални потребители.
Законът влезе в сила на 6 октомври 2018 г. Продажбата на селективни хербициди за непрофесионалисти ще бъде забранена от 31 декември 2018 г.
Така наречените "нискорискови" синтетични хербициди и био-хербициди, съдържащи микроорганизми, растителни екстракти и природни вещества от животински, растителен, минерален или микробен произход, все още могат да бъдат продавани и използвани от непрофесионалисти.
Три белгийски региона (Фландрия, Валония и Брюксел) бяха първите, които забраниха употребата на хербициди на основата на глифозат от непрофесионалисти.
Белгия е страна, в която Monsanto произвежда своя хербицид Roundup на основата на глифозат за цяла Европа.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

В случай на пълен отказ от употреба на глифозат и прилагане на безорно земеделие, фермерите трябва да внимават да не допуснат някои грешки при сеитбата на пшеницата, които да доведат до по-слаби добиви, пише topagrar.com. Съвместно с Германското общество за консервативна почвообработка,  фермери са разработили стратегии за действие в случай на пълен отказ от употреба на глифозата. Освен това, те препоръчват за оптимална обработка на стърнищата растителните остатъци да се нарязват с дължина от максимум 5 см и да се разпределят равномерно по повърхността на полето. На земеделските производители се препоръчва да внимават, ако има остатъци от растения след прибиране на реколтата, то те да бъдат смесени хубаво с почвата след като изгният. Така без използване на плуг ще се отстранят следите от слама, която е основен преносител на болести. Михаел Покрифке от „seed2soil“  посочи, че основните проблеми са свързани с решението на фермерите за мулчиране на почвата. Според експертите, все още не е ясно с колко ще се повишат разходите на фермерите при пълен отказ от употребата на глифозат. Това предстои да се установи до края на гратисния период за използване на хербицида. За фермерите това ще означава, че за обработката на почвата ще продължат да разчитат на оранта.

Публикувана в Растениевъдство

Както вече е известно в края на миналата година използването на хербицида глифозат в ЕС беше продължено с още 5 години. За това гласуваха 18 от 28 представители на страните-членки на Европейския съюз. Въпреки възможността за бъдещото прилагане в производството от фермерите на този хербицид, споровете за вредата от него все още не стихват. Представителите на 9 страни се изказаха против неговото използване, въпреки че досега няма научни доказателства за възможната опасност от глифозат за здравето на човека.

Официалният представител на министерството но селското стопанство на Белгия Дени Дюкарм в изявление пред местните средства за масова информация заяви, че Министърът на ведомството е силно обезпокоен и „изказва голямо съжаление, че не е било предложено никакво решение за създаване и внедряване на механизъм за постепенен  отказ от глифозата в бъдеще и не е предвиден никъкъв бюджет за финансиране на проект за разработване на негова алтернатива“. Това означава, че след 5 години земеделските производители отново няма да разполагат с адекватно решение за проблема с плевелите.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Въпреки че препоръките на комитета за употребата на глифозат все още не са завършени, представители на Тюрингия са внесли за обсъждане редица инициативи за хербицида пред Федералния съвет на Германия. Те предлагат представителите на земи в Германия да обсъдят гласуването на Германия в полза на разширяването на разрешението на ЕС да използва глифозат за следващите 5 години. "Решението на ЕС за глифозат се основава на протокола от изпитването, изготвен от Германия, която обяви необходимостта от въвеждане на допълнителни мерки за защита на биологичното разнообразие в случай на удължаване употребата на продукта в ЕС. В тази връзка е препоръчително да се забрани използването на ПРЗ (препарати за растителна защита) с акт.в-во глифозат за обработка на зелени площи в градински парцели и земи за колективно ползване, по-специално по улици, територии принадлежащи към различни институции“, казват представителитена Тюрингия.
Тяхната инициатива беше подкрепена от 4 гласа от общо 16. Ето защо въпросът за глифозат беше върнат за по-нататъшно проучване в комисиите.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Изследванията, проведени от Управлението по охрана на околната среда на САЩ, свидетелстват, че глифозатът не предизвиква ракови заболявания у хората, предава агенция  Reuters.

Управлението не е открило никакви сериозни рискове за здравето на хората при използването на глифозат, съобразно инструкцията на производителя.
Изводите на Управлението за опазване на околната среда на САЩ противоречат на резултатите от проведеното изследване от Световната здравна организация, което установи, че глифозатът може да предизвиква рак.
В края на ноември Европейският съюз продължи разрешението за използането на хербицида глифозат за още 5 години.
Публикувана в Растениевъдство
Фермерът Дерек Шафер от източната част на щата Вашингтон само за година е спестил 70 000 щатски долара от хербициди. Той използва технология, която съчетава инфрачервена светлина, сензори и специални дюзи. Тази технология открива плевелите и разпръсква хербицидите локално на участък с размер на монета от 5 цента. Технологията за автоматична идентификация на растенията  WEEDit позволява хербицида да се разпръсква точно върху растението със скорост от 24 км/час както през деня, така и през нощта.
Сензорите с помощта на флуорисцентна светлина откриват живите растения и активират клапани, насочени към плевелите. Подобна технология е била достъпна и досега, но тя изисква точно колибриране от оператора.
WEEDit се калибрира автоматично с честота 50 пъти в секунда, което е впечатляваща крачка напред в сравнение със старата технология.
Разработената в Холандия технология  WEEDit може да бъде поставена на всяка една пръскачка. И докато традиционно се прилага непрекъснато разпръскване на хербицидите,  WEEDit активира дюзите само, когато те откриват плевел. По думите на Дерек Шафер икономията може да бъде повече от впечатляваща. За новото оборудване той е похарчил над 100 000 щатски долара, но както твърди фермерът, тези разходи напълно са се изплатили за 2 години.
Да внедри новата технология в стопанството си го е накарала резистентността на плевелите, която той открил в пшеницата, граха и рапицата на своите площи. През настоящата година икономията на хербицидите в стопанството е достигнала 90 на сто. "Наливам 60 галона (227 литра) глифозат в пръскачката, оборудвана със системата WEEDit, и това количество ми стига за два дни. Преди използвах същия обем за 2 часа пръскане", разказва Шафер. Той провежда пръскането на скорост 13-16 км/час и споделя, че работата с новата система е съвсем лесна. "Тя се стартира с едно натискане на бутона. Това е самодостатъчна технология, която не се нуждае от помощ от страна на механизатора. През нощта хербицидите се внасят също толкова прецизно, както и през деня, тъй като се използва инфрачеврена светлина", казва фермерът.

 

Публикувана в Растениевъдство

Най-вероятната алтернативи, които се предлагат са механичните методи на обработка и сеитбата на почвопокривни растения.

Във Франция Националният институт по селскостопански изследвания (INRA) е представил доклад за възможнте алтернативи на използването на глифозат в селското стопанство. В отчета на изследователския институт се рецензира настоящата ситуация при използване на активното вещество, предлагат се алтернативи и се говори за възможни проблеми, които могат да възникнат поради отхвърлянето на хербицида.

«Плугът отново ще придобие значимост в обработката на почвата, а също следва да се възползваме от почвопокривните растения, които трябва да подтискат плевелната флора като «жив мулч, се казва в доклада. — Съчетанието на различни мерки дава най-добри шансове за успех».

В същото време учените се позовават на различни вече предсказуеми условия, при които упоменатите алтернативни методи няма да работят или ще работят само в много ограничена степен. Например, създаването на специални условия за образуване на необходимата структура на хумуса са несъвместими с всички механични решения.

На особено стръмни склонове и каменисти почви INRA не вижда възможности без химически контрол на плевелите. Така без химичен контрол е сложно да се справим в такъв сектор като производството на семена.

Учените предлагат да се подобри избирателният контрол на плевелите с помощта на иновации в робототехниката. Значителен потенциал има в селекцията на основните земеделски култури. Освен това, трябва да се разработят методи, които постоянно да намаляват банката от плевелни семена в почвата.

Франция планира да извади глифозата от използване в селското стопанство в продължение на три години, което подтвърди министърът по селско стопанство на Франция Стефан Траверт. Що се касае за отчета на INRA и предлаганите алтернативи, министърът казва: «Това е сложен въпрос. Нужно е да почакаме и да видим ще има ли реални алтернативи след три години».

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта