Учени са разработили компютърен модел как реагират основните земеделски култури на постепенното повишение на температурата, а след това проверили това в реални примери.

Оказало се, че прогнозираните реакции съвпаднали с действителността. И са стряскащи. Ако не се намалят значително топлинните емисии, добивът на царевица до 2100 година в САЩ може да намалее с почти 50%.

Соята ще дава примерно с 40% по-нисък добив, а пшеницата – с 20%. И тъй като САЩ са един от най-големите в света износители на селскостопанска продукция, рязкото намаляване на добивите сериозно ще покачи цените на хранителните продукти в цял свят. Това може да причини недостиг на продоволствие в развиващите се страни. Верижната реакция няма да закъснее, убедени са изследователи. Недостигът на храна може да увеличи миграцията, защото хората ще се отправят да търсят храна, което може да предизвика конфликти и дори пълномащабни войни.

Бернхард Шаубергер от Потсдамския институт за изследване въздействието на климата ръководи опити на международна група учени. Той описва моделирането така: "Благодарение на наблюденията ние разбрахме, че високите температури носят вреда на културите. А сега вече успяхме да разберем как точно се случва това. Компютърните симулации, които проектираме, са основани на стабилни знания по физика, химия, биология и на голямо количество данни и разработки на алгоритми. Разбира се, ние ги наричаме модели, защото те не могат да представят цялата сложност на посевните системи".

Въпреки това изследователите заявяват, че фермерите могат да предотвратят загубите на добива за сметка на увеличаване на напояването, ако, разбира се, имат достатъчно вода.

"Загубата на добив може значително да бъде намалена, когато увеличим поливането на полето в нашите симулации, поради което направихме извода, че недостигът на вода, причинен от повишението на температурата, е по-вредоносен фактор, отколкото самото повишение на температурата, смята изследователят Джошуа Елиът от Чикагския университет. – Напояването може да стане важно средство за адаптация на културите към затоплянето, което ще смекчи неговите най-сериозни последствия. Този път към спасението обаче е ограничен от липсата на водни ресурси в някои региони."

Такива модели отчитат множество различни фактори: от водоснабдяване и използване на торове до нивото на въглеродния диоксид. От една страна, последният води до глобалното затопляне, а от друга, – поглъща се от растенията, защото е необходим за техния растеж. Но в случая учените отчитат непосредственото влияние на температурата. Ако всеки ден тя се задържа на 30°C, царевицата и соята могат да губят около 5% от добива.

Благодарение на моделите учените от Потсдамския институт установили, че дори незначително увеличение над тази температура може да доведе до „по-резки и значителни загуби на добив“.

От своя страна, привържениците на климатичния скептицизъм (отхвърлящи антропогенния фактор в изменението на климата) тръбят в един глас, че ефектът от повишения въглероден диоксид във въздуха води до съвсем други последствия. Те смятат, че затоплянето ще доведе до „глобално озеленяване“ – примерно към 2050 година дърветата и храстите ще разширят своите владения в Арктика с повече от 50%. Въпреки това изследователите твърдят, че влиянието на допълнителния въглероден диоксид в атмосферата е недостатъчно, за да противостои на намаляването на добивите от селскостопанските култури от повишението на температурата.
Освен това учените все още не са изучили ефекта от „извънредно високи температури – 36°С“. Подобна температура вероятно ще навреди още повече на добивите.

Учени от Южното полукълбо вече се готвят за глобалното затопляне.

Австралийски селекционери са изобретили изкуствена среда с подобрено осветяване за създаване на интензивни дневни режими. Това значително ускорява търсенето на по-добри и устойчиви на жега сортове селскостопански култури.

Публикувана в Растениевъдство

Новозеландският износител на ябълки T&G Global ще стартира продажбите на нов сорт ябълка, разработен като част от програмата за адаптация на глобалното затопляне.
Компанията се е присъединила към New Zealand’s Plant&Food Research, Испанския институт по земеделие (IRTA) и Fruit Futur, които са част от програмата Hot Climate Programme (HCP). Споразумението е подписано на международното изложение Fruit Logistica в Берлин.
Отбелязва се, че сред проблемите, пред които са изправени производителите на ябълки и круши, са слънчевите пригори по плодове, неравномерното оцветяване, недостатъчната устойчивост към стрес от климатичните промени и проблемите при торене.
Според участницитеовощарите по света скоро ще се сблъскат с проблеми, дължащи се на глобалното затопляне, поради което е толкова важно да се разработи стратегия, която да защитава реколтата. Търсенето на такива сортове ще нарасне.
"С промяната на климата, производителите по света ще се сблъскват със слънчеви пригори, неравномерно оцветяване на плодовете, като ще расте и нападението от неприятели и болести", казва Сара Маккормак, директор на T&G Global.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Намаляването на продукцията ще доведе до ръст в цените и глобален дефицит на най-отглежданата селскостопанска култура

Царевицата е най-широко отглежданата култура в света. Тя се използва като хранителен продукт, от семената й се добива масло, фураж за животните, от нея дори се произвежда биогориво.

Изследвания, проведени във Вашингтонския университет, показват какви последствия за световния добив на царевица ще повлекат след себе си измененията на климата. Към края на това столетие по-високата температура ще повлияе за намаляване на добивите в целия свят. Изследването също показва рязко повишаване на нестабилността в показателите за добива от царевица с всяка изминала година, както и вероятността от едновременно намаляване добива от царевицата в няколко високопроизводителни региона. Всичко това може да доведе до ръст в цените и глобален дефицит на царевично зърно.

„Предишните изследвания често са били фокусирани само върху климата и растенията, а сега ние изследваме климата заедно с хранителните продукти и международните пазари. Открихме, че вследствие на повишаване на температурата на Земята в различни страни се наблюдава едновременна значителна загуба на добив, което има големи последствия за цените на продоволствието и продоволствената безопасност“, казва ръководителят на изследването, научен сътрудник в областта на атмосферните науки Мишел Тигчелаар.

В ново изследване са разгледани добивите и променливостта в цените на царевицата. Това зърно се продава на международните пазари. На четири страни — САЩ, Бразилия, Аржентина и Украйна, се падат 87% от световния експорт.

Резултатите от изследването демонстрират, че при повишаване на температурата с повече от 4°С, което се предполага, че ще е факт към края на това столетие, и в случай че текущите темпове на емисиите на парникови газове не се забавят, съществува 86%-на вероятност тези четири страни, основни износители на царевица, да бъдат изправени пред значителен спад в добивите.

„Вариациите в добива са важни за определяне стойността на хранителните продукти на международните пазари, което, от своя страна, има голямо значение за продоволствената безопасност и способността на бедните хора да купуват храна. Високите температури са много вредни за селскостопанските култури: отчасти защото топлината увеличава нуждата на растенията от вода. В допълнение, немаловажен фактор е и това, че високата температура влияе отрицателно на етапите на растеж на растенията, започвайки от стадий цъфтеж и завършващи в стадий наливане на зърното, отбелязва г-н Тигчелаар.

Според научните сътрудници по-високите температури в значителна степен влияят на намаляване на добива от царевица в югоизточните части на САЩ, Източна Европа и Африка на юг от Сахара и повишават колебанията в добивите от културата в САЩ и останалите страни износители.

„Дори в случаите на намаляване емисиите на парникови газове, резултатите от изследванията показват, че тенденцията към намаляване на добива от царевица в САЩ ще се удвои към средата на настоящото столетие от повишението на температурата по време на вегетационния период. Същото ще се случи и в другите страни големи износители на царевично зърно. Изменението на климата ще доведе до безпрецедентна промяна в стойността на царевицата както вътре в страните, така и зад граница“, съобщава съавторът на изследването, професорът по атмосферни науки Дейвид Батиста.

Публикувана в Растениевъдство

Чрез компютърни модели учените симулират резултатите от въздействието на високите температури върху растенията

Според резултати от ново изследване, отглеждането на основните култури на планетата – пшеница, соя и царевица, към края на настоящото столетие ще се намали наполовина. Причината е в глобалното затопляне.

Учени са разработили компютърен модел за това как гореспоменатите култури ще реагират на постепенно повишение на температурата, а след това проверили това с реални примери.

Оказало се, че прогнозните реакции съвпадали с действителността и могат да изплашат всеки. Обезпокоителното в случая е, че дори без значително намаляване на топлинните емисии добивът на царевица в САЩ може да намалее с почти 50% до 2100 година.

Соята ще дава с 40% по-малък добив, пшеницата – с 20%. И тъй като САЩ са един от най-големите износители на селскостопанска продукция в света, рязкото намаляване на добивите сериозно ще повиши цените на хранителните продукти по целия свят. Това може да предизвика недостиг на продоволствие в развиващите се страни.

Верижната реакция няма да закъснее, убедени са изследователите. Недостигът на храна може да увеличи миграцията, защото хората ще тръгнат да търсят храна, а това може прогнозируемо да предизвика конфликти и дори мащабни войни.

Бернхард Шаубергер от Потсдамския институт за изследвания въздействието на климата ръководи опити на международна група учени. Те описват моделирането така: "Благодарение на наблюденията, ние успяхме да разберем че високите температури носят ущърб за културите. А сега, ние вече разбрахме и как именно става това. Всички компютърни симулации, които проектираме, са основани на надеждни знания по физика, химия, биология; и на голямо количество данни и разработване на алгоритми. Разбира се, ние ги наричаме модели, защото те не могат да представляват цялата сложност на системата на посевите".

Въпреки това изследователите заявяват, че фермерите могат да предотвратят загубите на добив за сметка на увеличаване на поливането, ако, разбира се, имат достатъчно вода.

"Загубите на добив значително намаляват, когато ние увеличихме поливането на полето в нашата симулация, поради което недостигът на вода, предизвикан от повишение на температурите, е по-вредоносен фактор, отколкото самото повишение на температурите, смята изследователят Джошуа Елиът от Чикагския университет. – Напояването може да стане важно средство за адаптация към затоплянето, което ще смекчи неговите изключително сериозни последствия. Въпреки това този път към спасение е ограничен от недостига на водни ресурси в много региони."

Такива модели отчитат множество различни фактори: от водоснабдяване и използване на торове до ниво на въглеродния диоксид. Той, от една страна, води към глобално затопляне, а от друга, се поглъща от растенията за растеж. И разбира се, учените отчитали непосредственото влияние на температурата. Ако всеки ден тя се задържа на 30°C, царевицата и соята могат да изгубят около 5% от добива си. Благодарение на тези модели учените от Потсдамския институт пресметнали, че дори незначително увеличение на тази температура може до доведе до по-резки и значителни загуба на добив.

От своя страна, привържениците на климатичния скептицизъм (опровергаващи антропогенния фактор в изменението на климата) тръбят в един глас, че ефектът от повишения въглероден диоксид във въздуха води до съвсем други последствия. Те смятат, че затоплянето ще доведе до „глобално озеленяване“, като примерно към 2050 година дърветата и храстите ще разширят своите „владения“ в Арктика повече от 50%. Въпреки това изследователите казват, че влиянието на допълнителния въглероден диоксид в атмосферата е недостатъчен, за да противостои на намалението на добивите на селскостопанските култури от повишението на температурата.
Освен това все още не е проучен ефектът от „извънредно високи температури – 36°С“. Подобна температура вероятно още повече ще навреди на добивите.

Учените от Южното полукълбо вече се готвят за изменението на климата. Австралийските селекционери са изобретили изкуствена среда с подобрено осветление за създаване на интензивен дневен режим. Това значително ускорява търсенето на по-добри и топлоустойчиви сортове селскостопански култури. (ГФ)

Публикувана в Растениевъдство

При дебатите за глобалното затопляне, земеделието често се цитира между главните причинители за това явление, което не е съвсем справедливо. Швейцарският в. Agri разнищва проблема и влиза в ролята на адвокат на набедените животни

Вярно е, че земеделието оказва влияние върху увеличението на парниковия ефект на планетата и че трябва да се вземат мерки за неговото ограничаване. Анализирайки многобройните публикации по тази тема, швейцарският аграрен специалист Марк Фрутчи изказва свои размисли и съмнения в статия в специализирания аграрен седмичник Agri, която публикуваме.

Прехвърлянето на отговорността за явлението парников ефект върху земеделието и животновъдството преминава допустимите граници. Често се говори за емисиите от СО2, без да се прави разлика между неговия геоложки и възобновляем произход. В някои изследвания, които сравняват последствията от различни икономически сектори върху парниковия ефект, на земеделието се приписва причината за обезлесяването на територии. Но най-фрапантният пример е, че увеличаването на метана се свързва систематично с отглеждането на говедата. А реалността e много по-сложна, отколкото се представя.

Метанът СН4 е третият газ, причинител на парниковия ефект

след водните пари и въглеродния диоксид СО2. Количеството газ СН4 в атмосферата е много малко, но влиянието му в парниковия ефект е 26 пъти по- голямо, отколкото на СО2. От началото на индустриалния бум концентрацията му в атмосферата се е увеличила повече от два пъти. Ето защо, когато се говори за увеличаване на парниковия ефект вследствие на човешката дейност, се смята, че метанът е отговорен за около 20%.

Метанът, или СН4се получава от разлагането на органични веществав анаеробна среда. Например – във водата, под земята или... в търбуха на говедата.

Основните източници на метанови емисии са:

. 32% от ферментацията на органични материали под въздействието на водата. Блата, наводнени оризища, мангрови гори и всички застояли води, съдържащи органични материали, катоводорасли или листа от дървета.

. 21% от недобре оползотворени изкопаеми горива. Природният газ е съставен основно от метан, петролните находища съдържат най-често СН4, а в каменовъглените мини той е познат като газ гризу. Отделянето на емисии в атмосферата ще продължи, докато се използват твърди горива в промишлеността и транспорта. Екстракцията на шистов газ по всяка вероятност ще увеличи концентрацията му в атмосферата.

. 16% произвеждат говедата, като две трети от отделяния метан се дължи на ферментацията в търбуха на животното. А той може да бъде превърнат в биогаз чрез подходяща инсталация. Любопитно е, че не се откриват никакви цифри, отнасящи се за другите животни. И ако на ниво храносмилателна системаосвобождаването на метан от едностомашните животни е много слабо, то отходните продукти на пернатите и свинете съдържат повече метан от тези на говедата.

12% от емисиите на газ саотхората и са получени от канализацията, пречиствателните станции, а също и от ферментацията на отпадъци. Преработването на отпадъците с цел възстановяване на енергия съвсем не се отнася за цялата планета.

Накрая, два източника са много трудно да бъдат изчислени. Метанът се появява при размразяването на вечно скованите от лед земи на Арктика – уловен в капана на дъното на Северния ледовит океан, той се издига на повърхността под влияние на затоплянето. В ход са изследвания за оценка на тези емисии, които според някои учени могат да се окажат в бъдеще бомба със закъснител.

Минимален принос от крави и телета

Необходимо е да разграничим отделянето на естествените метанови емисии от тези, предизвикани от дейността на човека. Ако ги причислим единствено като количество, създадено от говедата, то техният дял ще достигне 37%.Тази цифра е не само бомбастична, но и оспорима!

Количеството на метан в атмосферата започва да се увеличава чувствително от началото на петдесетте години. Но интензивното отглеждане на говедата се развива много преди този период в Европа, Америка и Индия. В наши дни се извършва скоростна подмяна на натуралната зелена храна с концентриран фураж, следствие на което се ограничава отделянето на повече метан. При това трябва да се знае, че СН4 не е стабилен в атмосферата. Неговият живот в свободно състояние, под влияние на слънчевото облъчване, не продължава повече от десет години, като се превръща в СО2.Ето защо не може да се съпостави еднозначно метанът, произлизащ от изкопаеми горива,с този, получен само от еднократно биохимично превръщане. Не трябва да се забравя, че тревопасните поддържат прериите, истински екосистеми, способни да улавят големи количества въглероден диоксид и да складират от него известни количества.

В заключение ще кажем, че ако приносът на говедата за затоплянето на планетата не е нулев, то в действителност той не превишава от 3 до 5%, т.е. нищожна стойност, много по-малка от тази, тиражирана в някои статии в пресата.

Оспорване на обвиненията

В действителност е много трудно да е изчисли отговорността на едни или други източници за климатичното затопляне. Професионалната защита, подплатена с агрономични изследвания, изисква системно да проверява и ако е необходимо, да оспорва подхвърлени на вятъра обвинения. Добре е да се изтъкват позитивните параметри, генерирани от земеделието, пише в заключение авторът Марк Фрутчи.

Публикувана в Животновъдство

Американски ботаници и климатолози установили, че ръста на средногодишните температури и намаляване на влажността забавят растежа на захарните кленове и водят до тяхното пълно изчезване.

Учените проучили влиянието на последствията от замърсените почви, намаление на количествата на валежите и затоплянето върху растежа на дърветата. Изследванията показали, че излишекът на азот (от антропогенното замърсяване на почвите) позволява на захарните кленове да се справят дори и с недостатъка на вода.

Въпреки това, дори допълнителният азот не спасява кленовете от предстоящите засушавания. Изследователи от щата Мичиган моделирали изменение на климата по два сценария: според първия, средногодишната температура в ареалите на разпространение на захарните кленове нараства към края на века по-малко от 1°C, според втория — с цели 5°C. Вторият модел е показал, че към края на столетието на север в САЩ и Канада лятото ще падат с 40% по-малко дъждове, отколкото сега.

Моделите показали още, че ръста на средногодишните температури и намаляване на влажността забавят растежа на кленовете. Но при втория сценарий, дори като се вземе предвид постоянното увеличение на концентрацията на азотни съединения в почвата, растежът на дърветата спира. А ако обема на емисиите от парникови газове не намалее, кленовете могат въобще да изчезнат от лицето на Земята.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Vinebot е малък вседеход, предназначен да помогне на посевите да преживеят глобалното затопляне. С помощта на кула, в която е поместена 3D камера, роботът предава картината на посева, наблюдава състоянието на растенията.
Ако от кулата се забележи, че нещо с развитието не е наред, то тя ще изпрати робот на помощ. Той ще използва своята роботизирана ръка, за да създаде подробен триизмерен модел на растението, показвайки на учените ъгъла на наклона на листата, за да се определят последствията от засушаването при царевицата.
Vinobot също така събира данни за влажността, осветеността и температурата в долната, средната и горната част на растението.
„Ние събираме данните на три различни височини, след което по-късно се опитваме да изучим как гъстотата на сеитба влияе на растенията“, казва създателят на робота Гуй Де Суза от университета в Мисури.
Ако човечеството смята да се изхрани в близките десетилетия, то е длъжно да си изясни как ще увеличат добивите, а това значи, че на всеки участък земя трябва да има повече посеви.
Всички тези данни ще помогнат на учените да разберат как царевицата ще се развива в глобално по-топъл свят.
Но царевицата е само началото:
Vinobot постепенно ще помага и при другите култури.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Земеделието ли е причина за глобалното затопляне?

Все повече специалисти смятат, че това не е така, а швейцарският в. Agri разнищва проблема и влиза в ролята на адвокат на набедените животни

Вярно е, че земеделието оказва влияние върху увеличението на парниковия ефект на планетата и че трябва да се вземат мерки за неговото ограничаване. Анализирайки многобройните публикации по тази тема, швейцарският аграрен специалист Марк Фрутчи изказва свои размисли и съмнения в статия в специализирания аграрен седмичник Agri, която публикуваме.

Прехвърлянето на отговорността за явлението парников ефект върху земеделието и животновъдството преминава допустимите граници. Често се говори за емисиите от СО2, без да се прави разлика между неговия геоложки и възобновляем произход. В някои изследвания, които сравняват последствията от различни икономически сектори върху парниковия ефект, на земеделието се приписва причината за обезлесяването на територии. Но най-фрапантният пример е, че увеличаването на метана се свързва систематично с отглеждането на говедата. А реалността e много по-сложна, отколкото се представя.

Метанът СН4 е третият газ, причинител на парниковия ефект

след водните пари и въглеродния диоксид СО2. Количеството газ СН4 в атмосферата е много малко, но влиянието му в парниковия ефект е 26 пъти по- голямо, отколкото на СО2. От началото на индустриалния бум концентрацията му в атмосферата се е увеличила повече от два пъти. Ето защо, когато се говори за увеличаване на парниковия ефект вследствие на човешката дейност, се смята, че метанът е отговорен за около 20%.

Метанът, или СН4се получава от разлагането на органични веществав анаеробна среда. Например – във водата, под земята или... в търбуха на говедата.

Основните източници на метанови емисии са:

. 32% от ферментацията на органични материали под въздействието на водата. Блата, наводнени оризища, мангрови гори и всички застояли води, съдържащи органични материали, катоводорасли или листа от дървета.

. 21% от недобре оползотворени изкопаеми горива. Природният газ е съставен основно от метан, петролните находища съдържат най-често СН4, а в каменовъглените мини той е познат като газ гризу. Отделянето на емисии в атмосферата ще продължи, докато се използват твърди горива в промишлеността и транспорта. Екстракцията на шистов газ по всяка вероятност ще увеличи концентрацията му в атмосферата.

. 16% произвеждат говедата, като две трети от отделяния метан се дължи на ферментацията в търбуха на животното. А той може да бъде превърнат в биогаз чрез подходяща инсталация. Любопитно е, че не се откриват никакви цифри, отнасящи се за другите животни. И ако на ниво храносмилателна системаосвобождаването на метан от едностомашните животни е много слабо, то отходните продукти на пернатите и свинете съдържат повече метан от тези на говедата.

12% от емисиите на газ саотхората и са получени от канализацията, пречиствателните станции, а също и от ферментацията на отпадъци. Преработването на отпадъците с цел възстановяване на енергия съвсем не се отнася за цялата планета.

Накрая, два източника са много трудно да бъдат изчислени. Метанът се появява при размразяването на вечно скованите от лед земи на Арктика – уловен в капана на дъното на Северния ледовит океан, той се издига на повърхността под влияние на затоплянето. В ход са изследвания за оценка на тези емисии, които според някои учени могат да се окажат в бъдеще бомба със закъснител.

Минимален принос от крави и телета

Необходимо е да разграничим отделянето на естествените метанови емисии от тези, предизвикани от дейността на човека. Ако ги причислим единствено като количество, създадено от говедата, то техният дял ще достигне 37%.Тази цифра е не само бомбастична, но и оспорима!

Количеството на метан в атмосферата започва да се увеличава чувствително от началото на петдесетте години. Но интензивното отглеждане на говедата се развива много преди този период в Европа, Америка и Индия. В наши дни се извършва скоростна подмяна на натуралната зелена храна с концентриран фураж, следствие на което се ограничава отделянето на повече метан. При това трябва да се знае, че СН4 не е стабилен в атмосферата. Неговият живот в свободно състояние, под влияние на слънчевото облъчване, не продължава повече от десет години, като се превръща в СО2.Ето защо не може да се съпостави еднозначно метанът, произлизащ от изкопаеми горива,с този, получен само от еднократно биохимично превръщане. Не трябва да се забравя, че тревопасните поддържат прериите, истински екосистеми, способни да улавят големи количества въглероден диоксид и да складират от него известни количества.

В заключение ще кажем, че ако приносът на говедата за затоплянето на планетата не е нулев, то в действителност той не превишава от 3 до 5%, т.е. нищожна стойност, много по-малка от тази, тиражирана в някои статии в пресата.

Оспорване на обвиненията

В действителност е много трудно да е изчисли отговорността на едни или други източници за климатичното затопляне. Професионалната защита, подплатена с агрономични изследвания, изисква системно да проверява и ако е необходимо, да оспорва подхвърлени на вятъра обвинения. Добре е да се изтъкват позитивните параметри, генерирани от земеделието, пише в заключение авторът Марк Фрутчи. 

Публикувана в Животновъдство

Учените изследвали повече от 2100 зони в саваните на трите континента - Африка, Австралия и Южна Америка. Те открили, че плътността на дърветата зависи от различни фактори, включително наличието на влага, температура, плодородие на почвата и честотата на пожарите. Въпреки това силата на взаимоотношенията между тези фактори се различава значително в споменатите континенти.

Например по-голямото наличие на влага – комбинация от индекса на валежите, сезонните валежи и сушата, означава по-голяма плътност на дърветата в Африка и Австралия, но няма почти нищо общо с гъстотата на дърветата в Южна Америка, дава пример доцент Хофман. – Не е изненадващо, както показа проучването, че пожарите намаляват плътността на дървета.

Освен това изследователите са открили редица нелогични силни връзки между количеството на валежите и честотата на пожарите, а именно, че по-голямо количество влага означава увеличаване броя на пожарите.

Хофман обяснява този парадокс по следния начин: повече валежи в саваната означават по-бърз растеж на тревата, а оттам и пожарът в нея получава достатъчно горивен материал и по-бързо и по-лесно се разпространява.

Публикувана в Растениевъдство

Всяка година хората добавят около девет гигатона въглерод в атмосферата, а растенията люди добавляют около девяти гигатонн углерода в атмосферу, а растения абсорбират около пет гигатона от това количество. Оставащият въглерод причинява парниковия ефект и глобалното затопляне, но учените работят над създаването на генетично модифицирани растения, които да улавят тези остатъци от елемента.

Въглеродът може в продължение на десетилетия да остава в листата, клоните, семената и цветовете на растенията, а това, което попада в корените, може да остане там със столетия. По този повод изследователите се надяват да създадат биоенергетични култури с по-мащабна коренова система, която да може да свързва и съхранява въглерода под земята. В настоящия момент учените работят над генетично модифицирани многогодишни растения, като просо и мискантус, което е свързаноо с техните големи коренови системи.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта