Тази година Световният ден на гората ще бъде проведен под мотото: „Да се научим да обичаме горите!”.

Всяка година ООН, която е главен организатор на събитието, избира различен аспект от проблема с горите, който да представи като основна тема.

Организацията по прехрана и земеделие към ООН публикува видео, вдъхновено от празника, преди около два месеца.

В него се казва следното:

„Горите може и да изглеждат страшни…Но, вгледайте се по-отблизо…Ще видите красотата…Ще видите чудесата…Ще откриете всички съкровища, които крият в себе си…Живота, който поддържат…Да се научим да обичаме горите!”.

Ключовите послания, които ООН се надява да предаде тази година са:

Да разберем, че опазването на горите е изключително важно за нашето бъдеще. Горите ще бъдат по-нужни от всякога с увеличаването на населението, прогнозите за 2030г. са то да достигне 8,5млрд. души.

Никога не сме прекалено малки, за да започнем да учим повече за дърветата. Помощта и насърчаването на децата да разбират от ранна възраст важността и ролята на горите е голям принос.

Инвестирането в по-обстоятелствено образование за горите и природата е ключово за бъдещите поколения и тяхната съдба.

В момента горите заемат около 30% от повърхността на нашата планета.Страните с най-голям горски ресурс са Русия, Бразилия, Канада, САЩ, Китай и Демократична република Конго.

Горите са дом на голямо биоразнообразие. Смята се, че те крият в себе си около 50% от световната флора и фауна.

Спорно е колко точно дървета има на планетата, но броят им със сигурност е няколко стотици милиарди. Според проучване проведено в края на 2015г. около 15,3млрд. дървета се изсичат годишно, а 46% от целият горски ресурс е бил загубен през последните 12 000 години.

Горите съхраняват голямо количество въглероден диоксид в себе си и са ключов фактор в много процеси, жизненоважни за живота на планетата.Въпреки голямата сеч на гори, която е глобален проблем, в много страни политиката е към възстановяване на загубения горски ресурс. Такива примери са държави в Северна Америка и Западна Европа, Коста Рика, Нова Зеландия, Китай, Руанда.

Проучване показва, че горите са най-запазени и най-добре защитени в районите, където все още живеят индиански племена.

Интересно изследване показва, че всяка секунда губим гори с размерите на едно футболно игрище.

Основните хранителни продукти, които влияят най-пагубно на горите, са говеждото, палмовото олио и соята.

Най-старото дърво на планетата, което се намира в щата Калифорния, е на 5000 години, а 20% от кислорода на Земята се произвежда в амазонските гори.

Публикувана в Новини на часа

Шестнадесет студенти от Лесотехническия университет бяха поканени да се запознаят с работа на горските служители в рамките на един ден. Ръководителите отстъпиха своите позиции на бъдещите лесовъди и ловни специалисти, които имаха възможност да усетят работната атмосфера и да натрупат нови знания и опит, необходими за бъдещото им професионално развитие.

„Вратите на горската система са винаги отворени за студентите от ЛТУ, защото е необходима последователност и приемственост, както и нови иновативни идеи, носители на които са именно младите хора“, каза пред студентите инж. Мирослав Джупаров, изпълнителен директор на ИАГ. Той отстъпи не само мястото си на изпълнителен директор, но даде възможност на младежите да разгледат конкретни казуси от ежедневната практика.

Бъдещите мениджъри имаха възможност да поработят заедно с експертите на горската дирекция, да разгледат горскостопански планове и програми, както и да се запознаят с европейските политики, които следва страната ни за защита на биоразнообразието. Ловните експерти от дирекцията поставиха пред студентите актуални теми, които дискутираха съвместно.

Директорите на дирекции споделиха своите добри впечатления от заинтересоваността и добрата подготовка на бъдещите кадри.

Във втората половина на работния си ден част от студентите посетиха Ловно стопанство „Витошко-Студена“, където се запознаха с дейностите на стопанството. Зам. - директорът на РДГ София и директорът на ДГС София показаха на друга група студенти мероприятията, които се извършват в иглолистни култури в землището на с. Железница.

Някои от младите хора посетиха разсадника в с. Локорско, където директорът на Горската семеконтролна станция – София запозна студентите с работата на генната банка и обработката на семена за производство на фиданки за залесяване. Бъдещите залесители видяха автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки, която е първата по рода си в страната.

След уморителния, но ползотворен работен ден, горските служители заедно със своите бъдещи колеги направиха равносметка на видяното, а техният преподавател, доц. д-р Станимир Стоилов – зам.-декан на Факултета по горско стопанство в ЛТУ, им пожела да постигнат позициите, които са заемали днес не само за един ден.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 22 Октомври 2018 11:41

Деца стават лесовъди за един ден

Най-малките природолюбители от Благоевград бяха отново в гората с лесовъдите от регионалната дирекция. Лесовъдските игри под надслов „Лесовъд за един ден“ се организират от лесовъдите – горски педагози от благоевградската дирекция за втори път през тази година. Горските служители бяха поканени за открит урок от преподавателите на детско учебно заведение в града.

„Фактът, че все повече преподаватели на училища и детски градини от страната инициират лесовъдските игри и търсят лесовъдите за организирането им е най-високата оценка за нашата работа. Само за последните десет дни има организирани три подобни инициативи - от РДГ Смолян с участие на деца и преподаватели от шест държави, РДГ Благоевград и Югозападно държавно предприятие. Това ни мотивира да продължаваме да обучаваме повече наши колеги – лесовъди в дисциплината горска педагогика и да вярваме, че ще има на кого да предадем знанията и любовта към гората“, каза д-р инж. Ани Петракиева, експерт в Изпълнителна агенция по горите и преподавател по дисциплината „Горска педагогика“ в Лесотехническия университет.

Инициативата „Лесовъд за един ден“ стартира преди повече от четири години и обхваща вече близо 10 000 децаот цялата страна, които са участвали в нея. Лесовъдите от регионалните дирекции по горите, държавните горски и ловни стопанства и държавните горски предприятия, преминали курса по горска педагогика, в това число и студентите избрали да изучават дисциплината Горска педагогика в ЛТУ са близо 170.

Публикувана в Новини на часа

Как се установяват вредителите в горите? Какви щети нанасят на дървета? Как се справят горските специалисти с проблемите в горските територии, нападнати от вредители?

На тези и още много въпроси отговаряха експертите от Лесозащитна станция – Пловдив на учениците от Професионална Гимназия по Селско и Горско Стопанство "Никола Йонков Вапцаров" в открит урок на тема Защита на гората от болести и вредители.

Специалистите запознаха подрастващите с биологията и морфологията на основните вредители, и с външните белези на засегнато от насекоми насаждение.

Учениците от специалност горско стопанство взеха участие в обследване на терена, засегнат от корояд и процедурата по сигнализиране за нападението от вредителя. Те разбраха как се определя засегнатата площ и процента от нея, която трябва да бъде предвидена за сеч.

Инициативата е част от националната кампания „Лесовъд за един ден“.

Публикувана в Бизнес

Мобилна група от Югозападното държавно предприятие е заловила два автомобила с 21 кубически метра незаконна иглолистна строителна дървесина. Нарушението е разкрито миналата седмица в землището на разложкото село Елешница. При проверката се констатира, че двете газки транспортират дървесина без превозен билет и контролна горска марка.

След потърсено съдействие от страна на РДГ Благоевград превозните средства и товарът са задържани в базата за съхранение на конфискувани материали в Разлог. Автомобилите са собственост на дърводобивна фирма от региона.

Незаконна сеч на 32 дъбови дървета в държавни горски територии в землището на село Кръстилци разкриха служители на „ДГС Сандански”.

При проверка на 12 октомври след сигнал и незабавна реакция на горските служители на място е заловено лице в момента на извършване на сечта. Нарушителят почиствал земеделски имот с издадено разрешително от общината за премахване на 5 дървета, като в същото време незаконно отсякъл 8 кубически метра дърва за огрев от съседните държавни гори. По случая е съставен констативен протокол и акт за установено административно нарушение. Дървата са задържани и транспортирани до базата за съхранение на конфискувани материали в Петрич.

Публикувана в Новини на часа

Ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите отново предупреждава за опасността от пожари вследствие високите температури

Ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите призовава всички да бъдат внимателни и да пазят горите от пожари. Изключително високите летни температури създават предпоставки за възникване на инциденти в полските и горски територии.

Всяко невнимателно действие като изхвърляне на угарки на тревата или от прозореца на автомобила, палене на огън на открито, оставяне на празни стъклени опаковки от храна и напитки след излет навън, които действат като лупа, както и прехвърчане на искри от двигателя при навлизане на прибираща реколтата техника или автомобили на излет, може да предизвиква запалване, което да прерасне в пожар!

Трайно задържалите се екстремално високи температури улесняват неконтролируемото и бързо разгръщане на подобни запалвания на огромни територии, като могат да застрашат живота, здравето и имуществото на много хора и да навлязат в горите и изпепелят целите екосистеми в тях.

И през тази година въпреки усилията за превенция на институциите, са регистрирани висок брой пожари, като само за три дни те нараснаха от 251 на 277, а засегнатата площ надмина 17 900 дка, като до петък вечерта беше 14 000 дка.

Поразените площи от пожарите, които достигнаха до върховете на дърветата и практически ги унищожиха напълно, през тази година са над 1700 дка. Преките щети възлизат на близо 400 000 лв., изчисляват от Изпълнителната агенция по горите.

С голям интензитет са пожарите в близост до Благоевград, София, Берковица, Бургас. Само последният голям пожар, който горя до бургаското село Изворище обхвана близо 3000 дка, като на 500 от тях той достигна до върховете на дърветата и ги унищожи напълно.

Основна причина за възникване на горските пожари, за съжаление, въпреки всички призиви и препоръки, е човешката небрежност. Едва два от всички над 260 пожари са възникнали вследствие мълнии. Всички други са от непредпазливост или безотговорно отношение. Само малко внимание и отговорност от страна на всеки може да предпази гората от огнената стихия!

Настоящото ръководство на министерството и на горската система разпореди стриктно спазване на разпоредбите на Закона за горите в частта за отговорността при нарушения, с които се създават условия за възникване на пожари в горски територии. Налагат се глоби при паленето на огън на открито на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, както и за палене на огън в горски територии извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства. За физическите лица глобата е от до 500 лева, а предвидената имуществена санкция е до 1000 лв. За юридически лица, при които се установи нарушение, глобата е в двоен размер.

При нарушения на разпоредбите за защита на горските територии от пожари и за спазване на пожарна и аварийна безопасност, освен наказанията по чл. 270 от Закона за горите, в случай че деянието се определи за престъпление, отговорност за него може да се търси и по Наказателния кодекс. Той предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в гората и до 10 години за инцидент, причинил щети в защитени територии.

Паленето на открит огън е възможно единствено на специално обозначените за това места. Обикновено в близост има поток или река. Като дори и на регламентираните за целта места гражданите не трябва да си тръгват, след като са запалили огън, докато не се уверят, че той е напълно изгасен.

И стопаните е нужно да внимават със селскостопанската техника в активния летен период. Паленето на стърнища, суха трева и слама в земеделските земи и по слоговете и крайпътните ивици и други площи със суха растителност е забранено.

При съмнение за възникване на пожар, веднага трябва да се подаде сигнал на денонощния телефон 112. От началото на годината са приети близо 1200 обаждания.

Публикувана в Новини на часа

 „Залесяването се е превърнало в символ на Седмицата на гората. Първият ден на залесяването е учреден преди 92 години. С доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България. На мястото на ерозираните планински склонове и на унищожените от порои земи българските лесовъди създават 18 млн. дка нови гори“, това каза проф. д-р Иван Палигоров - зам.-министър на земеделието и храните пред журналисти по време на залесяването.

5000 акта за нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са съставени от началото на годината до момента. Издадени са повече от 1000 бр. наказателни постановления.

От началото на 2017 година в страната са възникнали 151 пожара, които са засегнали 8 600 дка горски територии, от които 270 дка са опожарени от върхови пожари. През 2016 г. са залесени общо 26 000 дка гори от държавните горски предприятия и общини.

„Много се радвам, че тук има колеги и наши партньори от други институции и организации, защото всичко което постигаме е с общи усилия. С тези думи проф. Палигоров връчи станалите вече традиционни награди на служители от служба Жандармерия, Пожарна и Полиция за съвместна работа при опазване на горските територии. Наградени бяха:

Момчил Мишов – разузнавач V степен в група „Криминална полиция“ при РУ Кула на ОДМВР – гр. Видин за разкриването на посегателства и установяването на незаконни дейности, извършени в българските гори.

Група „Специални операции“ от Зонално жандармерийско управление гр. София, взела активно участие в предотвратяване на нарушения и залавяне на системни нарушители в района на Софийска област.

Младши експерт Стоян Спиров - началник на дежурна смяна в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Харманли, за проявен професионализъм и активно участие в погасяване на горските пожари, възникнали през 2016 г. на територията на общините Тополовград, Харманли и Маджарово, област Хасково.

Инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на ИАГ връчи специалните журналистически награди: „Искам да благодаря и на хората, които правят достояние на обществеността това, което се случва в горите, за обективното отразяване на проблемите и темите в горския отрасъл и да им връча специалните журналистически награди“, подчерта той.

Александра Гинева, журналист от Дарик радио получи награда за „За обективно и професионално отразяване на събития и теми от горския сектор”. Данаил Андреев, журналист от Агро ТВ - за „За обективно и своевременно отразяване на проблемите и постиженията в горския сектор“.

Специална награда на Югозападно държавно предприятие – връчи инж. Дамян Дамянов, директор на предприятието. Тя бе присъдена на Цветелина Атанасова, журналист от Българска национална телевизия за „За обективно и професионално отразяване на събития и теми, свързани с контрол и опазване на горските територии на Югозападно държавно предприятие.

Участниците в залесяването залесиха зимен дъб, бук и черен бор.

Залесяването е традиционно и е част от поредицата събития в рамките на Седмица на гората 2017 г.

Публикувана в Бизнес

Заместник-министърът на земеделието Иван Палигоров ще вземе участие в националното съвещание по стопанисване на горите, което се провежда в Стара Загора. На него ще бъде направен отчет на стопанисването, контрола и планирането на извършваните дейности в горските територии.

Проблемните теми, по които ще се проведе дискусия, са изработването, приемането и утвърждаването на горскостопанските планове и програми, маркирането, издаването на позволителни за сеч и освидетелстването на сечища.

Превенцията и борбата с болестите, вредителите и другите абиотични въздействия, възобновяване на гори, пострадали от биотични и абиотични фактори, също са тема на обсъжданията.

Акцент в дискусията ще бъдат областните планове за развитие на горските територии и предизвикателството при възлагане, изработване и приемането им.

Публикувана в Новини на часа

Задълбочава се проблемът с изкуствено създадените иглолистни гори в региона. Това каза пред журналисти инж. Венелин Радков, директор на РДГ - Бургас по време на отчета за дейността на дирекцията през 2016 година, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Бургас. „Бумът на залесяването от 50-те до 70-те години с иглолистни видове вече отмина и тези гори станаха на по 40 - 60 години. Много от тях, а бих казал за Бургаска област всички иглолистни гори, са изкуствено създадени и те не са на мястото си. Ясни са надморските височини в областта и дърветата не се чувстват комфортно. Затова започват да боледуват. И все повече ще се виждат камиони с отсечена иглолистна дървесина пред „Кроношпан“. Това трябва да се знае и това има своето обяснение – като не са си на мястото, те страдат от недостиг на влага, от различни гъбни заболявания, страдат от корояди – върхов корояд и шестзъб корояд. Ако тези заболели дървета не се отсекат навреме, короядът започва да се разпространява с главоломна сила“, подчерта инж. Венелин Радков.
За миналата година при санитарни сечи са изсечени 315 хектара иглолистна гора и 117 хектара принудителни сечи, като общия обем на изсечената маса е 13 715 кубически метра. „Най-зле е положението в района на Карнобат. Там предстои среща с населението, за да обясним какво се случва, тъй като съхненето на иглолистните култури е в най-голям мащаб“, допълни инж. Венелин Радков.
По думите му от тук нататък този процес ще се засилва и е нормално на мястото на иглолистните гори, които представляват 11% от гористата растителност в областта, да застават местни видове гори – дъб, ясен, клен, бук и други.
Директорът на РДГ - Бургас инж. Венелин Радков поясни, че във връзка с този проблем, управляваната от него институция е представила доклад преди година на Национално съвещание с международно участие на тема: „Перспективи и насоки за стопанисването на изкуствено създадените иглолистни гори“.

Публикувана в Новини на часа

България и Германия ще си сътрудничат в областта на горското стопанство. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов и държавния секретар на прехраната и земеделието д-р Онко Айкенс, в град Берлин, Федерална република Германия. Те обсъдиха възможности за обмен на опит и кадри между двете страни. Разгледаха се възможностите за участие на горските предприятия в различните механизми за подпомагане, включително и по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Зам.-министър Костов и д-р Айкенс дискутираха  начините за продажба на дървесина в двете държави, както и предприетите мерки срещу незаконната сеч. По отношение прилагането на Общата селскостопанска политика, те се обединиха около позицията, че бюджетът за земеделие през следващия програмен период трябва да се увеличи или да запази сегашния си размер.

Д-р Айкенс запозна българския си колега със състоянието на горския сектор, неговото подпомагане и перспективи за развитие.

В рамките на посещението си във федералните провинции Берлин и Бранденбург, заместник-министър Георги Костов се срещна с управителя на Съвета по горско стопанство г-н Волф Ебелинг, г-н Александър Цайе, управител на Сдружението на браншовите съюзи на собствениците на гори и с представители на Германския съвет по лесовъдство.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта