Неделя, 07 Юли 2019 11:46

След градушки при ягодите

След градушка е необходимо да се предприемат няколко незабавни мероприятия, за да могат ягодовите растения да се възстановят максимално бързо.

Какво да направите на пострадалото от градушка насаждение с ягоди?

. Направете подхранване с амониева селитра - дозата да е 1-1,5 кг на 100 м2.

. Направете една качествена обработка на междуредията като добре разрохкате почвата

. Не забравяйте и една добра поливка, ако почвената влага намалее, за да помогнете да се образува по-бързо новата листна маса.

Ако насаждението ви е на 2-3 години най-добре е да окосите листната маса и да я изнесете от насаждението. По този начин ще премахнете болните листа и ще ограничите до минимум инфекцията от листни петна, хоботници, акари и други неприятели. В същото време ще дадете възможност да покарат нови, здрави листа и да се заложат повече плодни пъпки за следващата година. Коситбата не препоръчваме за ягоди І-ва година, а също и на слаби насаждения.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Тази година сме свидетели на много градушки паднали на територията на страната. В дворовете пострадаха както дърветата, така и зеленчуците, ако не са взети мерки за опазването им чрез защитни мрежи.

Ако градушките не са били толкова опустошителни и все пак има шанс за спасяване, трябва да знаете, че при доматите колтуците, които иначе отстраняваме, спасяват растенията от тотално загиване. Нещо повече – те ги възстановяват напълно и доматите по-късно плододават пълноценно.
За да започне максимално бързо процеса на възстановяване на пострадалите от градушка доматови растения, веднага направете фитосанитарна резитба. Тя се състои в отстраняване на пречупените върхове или стъбла. За целта използвайте ножица. Отрезите се правят под счупената част на здраво с еднократно прерязване, за да са гладки. За да избегнете евентуално пренасяне на зараза при отстраняване на повредените части, носете буркан със спирт за горене и обеззаразявайте острието на ножиците след всяко растения.

Веднага след резитбата и възможно най-бързо след градушката напръскайте растенията с меден фунгицид. Съдържанието на мед ускорява деленето на клетките и подпомага по-бързото израстване на вегетативни органи, каквито в случая са колтуците.
Оставете растенията в продължение на 10-12 дни да започнат да се възстановяват. През това време от запазените междувъзлия покарват нови колтуци и чак тогава пристъпете към формиране на растенията. Ако са по две в гнездо, от покаралите колтуци оставете само по един на растение, който е най-добре развит и по-силен от останалите. Ако растенията са засадени по едно, тогава оставете два от най-добре развитите и силни колтуци за бъдещи стъбла. Всички останали израстъци от междувъзлията се премахват от основа чрез колтучене.
По нататък грижите по възстановените по този начин растения са както обикновено, като покаралите в междувъзлията колтуци се отстраняват своевременно.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

В зависимост от повредите съответно са и мерките, които трябва да се предприемат от стопаните за опазване на дръвчетата от неблагоприятните последици от градушката. Най-добре е веднага след градушката да се направи пръскане на всички дървета - и млади и стари. Целта на това третиране е бързото зарастване (калциране) на раните, за да не се превърнат те във входни врати за причинителите на болести. Този процес се благоприятства от фунгициди, които съдържат елемента мед. Такива са бордолезов разтвор , Шампион и друти.

РАНИТЕ ПО ДРЪВЧЕТАТА СА ОПАСНИ

Всички вече знаят, че раните независимо от какво са причинени, от бури, градушки или резитби са врата за навлизане на различни болести причинени от гъби или бактерии. Затова е добре да се прецени дали повредите са довели до рзкъсване на кората. Може да се наложи дори да се отстранят силно повредените части и раните да се замажат с блажна боя или латекс.

Ако след силна градушка завърза на дървото е опадал, не бива да го изоставяте - продължете с пръсканията за болести и неприятели, за да може на следващата година да очаквате плод.

Особено неблагоприятна е градушката по време на наедряване на плодовете на дръвчетата. За да ги запазите от загниване, напръскайте веднага след събитието

Петнър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Два квадрата слънчоглед да стърчат в една унищожена от градушка нива, фермерът няма да получи обезщетение за пропаднали площи. Защото правилата в момента са такива – само при 100% щета се изплаща обезщетение на стопаните. За производителите на плодове, зеленчуци и ягодоплодни ситуацията е още по-сложна. Минава комисия да отчете щетите, като за такива се броят откъснати и паднали на земята плодове и зеленчуци.

Ударените и наранените не влизат в сметката

„След 2-3 дни обаче тези плодове загиват и щетата се променя. Но няма регламент, според който комисията отново да мине и да оцени реалните щети“, обяснява Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните. По тази причина много от стопаните са останали без обезщетения за миналата година, в която градушките също не бяха новина. Повечето от фермерите дори не са подавали заявления за такива, защото са наясно с правилата на наредбата и че те не работят в тяхна полза.

Друг проблем е свързан с държавната помощ, която се отпуска по схемата за застраховане на земеделската продукция. В момента премията по нея е 500 лева на декар. Ако при зърнопроизводителите тази сума приблизително покрива щетите, то при производителите на плодове, зеленчуци и ягодоплодни

аритметиката не излиза

„По наши изчисления тези пари покриват едва на 30% загубите, затова много от фермерите не се възползват от схемата“, казва Божидар Петков.

Затова овощарите искат промени в наредбата, свързана с обезщетенията за пропаднали площи заради неблагоприятни климатични условия. ДФЗ вече гласува бюджет от 4 млн. лева за тази цел. „На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия. Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. На база данни от миналогодишни плащания по схемата за държавна помощ е установено, че около 80% от земеделските стопани не сключват застрахователни полици. През 2018 г. пропадналите площи, заети със земеделски култури, за които са издадени констативни протоколи, съгласно държавната помощ са 73 382,30 дка“, пише в съобщението на фонда по повод гласуваните средства за обезщетения за 2019 година. Въпросът е какъв е смисълът от това подпомагане, ако парите не отиват по предназначение и не покриват реално щетите на стопаните. А градушките тепърва ще се вихрят...

Анета Божидарова

Публикувана в Бизнес

Нов команден пункт с 22 ракетни площадки от днес ще защитава около 2 млн. дка земя в областите Стара Загора и Пловдив. Новият полигон се намира в землището в село Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора. Той ще защитава нови 1 млн. дка обработваема земя в общините Павел баня, Карлово, Казанлък и Мъглиж. До момента Изпълнителната агенция за борба с градушките (ИАБГ) защитаваше близо 4 млн. дка обработваема земя на територията на двете области.

Общата стойност на командния пункт и площадките е 1 млн. и 90 хил. лв.

След откриването на командните пунктове в град Хасково и в село Тъжа в рамките на последната седмица, броят на ракетните площадки в страната е увеличен с 57. Към днешна дата те са 256, като предстои пускането на още нови 5 към старите полигони в Плевен и Пловдив и една към този в село Тъжа.

В реално време може да се наблюдава метеорологичната обстановка и радарното покритие, което Изпълнителна агенция „Борба с градушките" (ИАБГ) осигурява. Към момента агенцията разполага с 5 радара:

  • Враца (Бърдарски геран)
  • Сливен (Старо село)
  • Пловдив (Голям чардак)
  • Пловдив (Поповица)
  • Монтана (Долно Церовене)

На интернет страницата на Агенцията може да бъде наблюдавана метеорологична информация на база радарна отражаемост.

Публикувана в Новини на часа

Нов команден пункт с 22 ракетни площадки от днес ще защитава около 2 млн. дка земя в областите Стара Загора и Пловдив. Новият полигон се намира в землището в село Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора. Той ще защитава нови 1 млн. дка обработваема земя в общините Павел баня, Карлово, Казанлък и Мъглиж. До момента Изпълнителната агенция за борба с градушките (ИАБГ) защитаваше близо 4 млн. дка обработваема земя на територията на двете области.

Общата стойност на командния пункт и площадките е 1 млн. и 90 хил. лв.

След откриването на командните пунктове в град Хасково и в село Тъжа в рамките на последната седмица, броят на ракетните площадки в страната е увеличен с 57. Към днешна дата те са 256, като предстои пускането на още нови 5 към старите полигони в Плевен и Пловдив и една към този в село Тъжа.

В реално време може да се наблюдава метеорологичната обстановка и радарното покритие, което Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) осигурява. Към момента агенцията разполага с 5 радара:

•Враца (Бърдарски геран)

• Сливен (Старо село)

• Пловдив (Голям чардак)

• Пловдив (Поповица)

• Монтана (Долно Церовене)

На интернет страницата на Агенцията може да бъде наблюдавана метеорологична информация на база радарна отражаемост.

МЗХГ, Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Публикувана в Новини на часа

Около 70 хил. дка са напълно пропадналите площи, засегнати от градушки от началото на годината до момента. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева в град Свищов. Тя уточни, че е направена необходимата организация и в районите, в които метеорологичната обстановка позволява, комисии от Областните дирекции по земеделие вече извършват обследване. „Площите, които се заявяват за подпомагане по кампанията за директните плащания, която тече в момента, са около 38 млн. дка за цялата страна. Към момента са подадени 107 хил. заявления“, допълни тя.

Десислава Танева заяви, че земеделските производители, чиито площи са пострадали на 100 %, ще бъдат обезщетени чрез държавната помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи, в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия. Компенсацията е по-добра, когато площите са застраховани.

Десислава Танева отбеляза, че е проведено заседание на УС на ДФЗ миналата седмина, на което е решено средствата за помощта да бъдат с бюджет 4 млн. лв. Министър Танева съобщи, че вече са изплатени обработените протоколи за миналата година. Практиката показва, че обезщетенията, които се плащат по тази помощ, не са надхвърлили 2,5 млн. лева и те са напълно достатъчни. ,,По прогноза очакваме в средата на юни да приключи градоопасния сезон и земеделските стопани ще бъдат компенсирани, съгласно правилата на тази помощ“, каза още министърът.

Министър Танева заедно с министъра на вътрешните работи Младен Маринов и директора на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" посетиха засегнатите от обилните валежи села Морава и Драгомирово. ,,Голяма част от землището на село Морава е под вода и тук ще има вероятно най-много пропаднали площи”, съобщи министър Танева. На среща със земеделски производители Десислава Танева обясни, че през последните 2 години държавата е инвестирала близо 12 млн. лева и още 800 хил. лв. през тази година за изграждане на още два командни пункта с 50 площадки в Хасково и село Тъжа.

„Към момента протиградовата защита обхваща 17 хил. дка общо от близо 50 млн. дка обработваеми площи. Самолетният способ ще бъде възможен при изграждане на национална система на територията на цялата страна. За да работи системата трябва да има споделена финансова отговорност и консенсус между държавата и земеделските стопани“, категорична бе Танева. Тя подчерта, че по този начин ще бъде постигнат оптималният модел на противоградова защита и ще се минимизират загубите за производителите.

Министър Танева посети 200 дка насаждения с ечемик, които са пострадали. Десислава Танева увери земеделския производител, че ще бъде компенсиран за щетите.

По информация на МЗХГ

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 20 Май 2019 12:39

След градушка в лозята

При повреди, нанесени от градушка в лозята задължително най-късно до 16 часа след падането на градушката лозите трябва да се напръскат с 2% бордолезов разтвор или с други продукти за растителна защита с активно вещество меден сулфат.

Резитбата е най-важното практическо мероприятие, което трябва да се приложи за възстановяване на лозите след градушка.

Резитба след градушката има за цел да възстанови формировката, да се получи известно количество грозде и да се осигури нормално плододаване на лозите за следващата година.

След градушка възстановителната резитба може да се проведе, когато все още растежът на леторастите е интензивен. Тогава плодните пръчки се премахват, а зелените леторасти от старите чепове се режат отново на чепове. Техният общ брой трябва да осигури нормално гарниране на кордоните; оптимална листна площ и възможност за натоварване при резитбата за следващата година.

Много често след падането на градушка спящите пъпки се развиват масово. Това предизвиква силно засенчване в зоната около кордоните и леторастите не успяват да узреят до края на вегетацията. Освен това те се нападат силно от оидиум. В такива случаи филизенето на излишните леторасти е наложително. Така се създават по-добри условия за опазването на новият прираст от болести и неприятели.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Премиерът Бойко Борисов възложи на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" да оцени щетите от падналите вчера градушки на място в с. Българене, Плевенско, и на други места в страната.

„Ще се опитаме да помогнем на хората“, каза министър-председателят пред журналисти на летище "София" след като изпрати папа Франциск, пише dariknews.bg.

Борисов припомни, че има фонд, „който е към националните доплащания към еврофондовете“, чрез който стопаните да бъдат подкрепени.

Правителството може да отпусне държавна помощ за компенсиране на щети след бедствия и неблагоприятни климатични условия. Подпомагането е в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година.  Разходите пък се изчисляват на базата на специфични критерии.

Земеделските стопани трябва да притежават констативен протокол за 100% пропаднали площи, издаден от комисия.

Публикувана в Новини на часа

Огненият пригор се причинява от бактерията Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al, която напада много видове, но с най-голямо икономическо значение у нас са повредите по семковите - круша, дюля и ябълката.

Разпространението на болестта става по механичен начин чрез инструментите при резитба, а така също от дъждовете, градушките, насекомите и птиците. Оптимални условия за заразяване и развитие на болестта са висока атмосферна влажност и температура над 18,5°С.

При заразяване с ервиния по младите завързи и по плодове се появяват разрастващи се кафяви петна. При влажно време по тях се появяват капчици от жълтеникава течност. При сухо време течността засъхва под формата на фитилчета.

Заразените по-късно плодове придобиват кафяв до черен цвят, изсъхват, мумифицират се и остават на дървото.     

Следете за признаци на ервиния и третирайте с медни фунгициди. Особено важни са предпазните третирания след градушка, когато бактерията най-лесно прониква в растителните тъкани.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта