Традиционният конкурс за дребен рогат добитък в швейцарския град Бюл излъчи победители в десетки породи. Мис Кафява алпийска стана красавицата Роксет

Мила Иванова

Конкурсът-пазар за дребен добитък в швейцарския град Бюл има дълголетна традиция и с течение на времето се превърна в годишното есенно събитие, което не може да пропусне или пренебрегне нито един сериозен животновъд на алпийската страна. Тази година, в края на септември, се състоя неговото 74-то междукантонално издание в обширните и специално пригодени за подобни събития зали в известния конферентен и изложбен център „Еспас Грюер”(EspaceGruyere). Конкурсът е предназначен главно за професионалисти – тази година той е бил посетен от близо 1000 души, но похвалното според организаторите, че в конкурса са участвали внушителен брой животни с много високи качества както при овцете, така и при козите. 140 животновъди, дошли от цяла Швейцария, представиха 750 овци и кози и от двата пола от най-различни породи. Публика и жури наблюдаваха дефилетата на пясъчната арена на 478 овце от породите Бяла алпийска (BlancdesAlpes), Оксфорд, Кафяво-черна (Brun-noirduPays), Черноноса от Вале (Nez-NoirduValais), Суфолк (Suffolk), Тексел (Texel), както и на 204 кози от породите Кафява алпийска (Chamoisee), Саанска (Saanen), Тогенбургска (Toggenbourg), автохтонната черно-бяла ColNoirduValais, наричана още Козата на ледниците...

Всички тези животни се състезаваха на ринга

– индивидуално и в колекции, а авторитетно жури излъчи победители. В духа на конкурсите за топмодели, Мис Кафява алпийска (MissChamoisee) стана красавицата Роксет на младата козарка Синди Демиер от селцето Анан (кантон Фрибур). Амбициозната швейцарка не пропуска годишните състезания в Бюл, където нейните протежета редовно печелят награди под девиза на собственичката: „Дойдох, видях и победих”. Мъжката титла сред Кафяво-черната порода - Мистър Brunnoir, грабна овенът Затууд на Фредерик Венкер от комуната Ла Рош, също от кантона Фрибур.

По отношение на деловата част е трудно да се узнае за обема на трансакциите, защото животновъдите не са задължени да оповестяват своите продажби. Но конкурсът в Бюл се превръща в

изложение на швейцарската генетика

място за обмяна на опит и идеи между животновъди, за контакти между продавачи и купувачи, някои от които идват от чужбина. И още нещо: стриктният санитарен контрол, който се извършваше още с влизането на животните в техните сектори в „Еспасе Грюер”, не откри здравословен проблем на нито един екземпляр. Председателят на организационния комитет Жан-Даниел Жордан издаде в аванс, че догодина през септември конкурсът ще бъде много по-внушителен, с участието на 1500 животни, защото Швейцария ще отпразнува неговия 75-годишен юбилей.

Публикувана в Животновъдство

Дребните производители няма да оцелеят след 2020 г., когато субсидиите ще отпаднат

Н.с.І.ст. Й. Малджански

През последните 10 години животновъдният отрасъл се редуцира до символични производства и вече изпълнява почти ритуални функции. Съществува тенденция на постоянно намаляване броя на отглежданите животни и хората, заети с отглеждането им. Най-засегнатите са малките и дребните производители на животновъдна продукция. Намалява и средната продуктивност на отглежданите животни, което показва,че моделът, които се прилага, е неправилен и трябва да бъде променен. Същото се случва с държавните и европейските помощи за отрасъла, чийто бюджет се утрои за няколко години, но срещу това няма никаква продукция.

В такива моменти е редно да има експерти, които да направят анализ на дейността, да посочат грешките, които се допускат и да предложат друг модел на подпомагане. Сега се въртим в един омагьосан кръг и едни и същи хора предлагат и променят моделите на подпомагане, без да имат нужната компетентност. На всичко отгоре - не носят никаква отговорност за това, което сами са сътворили. Няма да търсите ефективност от вложените средства, защото политиката и схемите за подпомагане се предлагат от големите преработватели, които са си в чист конфликт на интереси, но никой не казва това.

Крайно време е Съюзът на зооинженерите да си влезе в ролята и да формира Национален експертен съвет по животновъдство, който да анализира и предлага експертни решения.Това, което сега наблюдаваме като регионални експертни комисии по животновъдство, е пълна пародия. Необходима е коренна промяна в организирането на производството на животновъдна продукция.

В новата организация ръководна роля трябва да играе експертният съвет по животновъдство и специализираните институти към Селскостопанската академия. Само те могат да наложат определени ефективни технологии на производство на животновъдна продукция. Сега секторът е силно профанизиран и малките и дребни производители няма как да се справят сами. На практика те няма да оцелеят след 2020 г., когато субсидиите ще отпаднат.

Нужно е да се изгради национална стопанска структура, която да обслужва отрасъла и да налага правилата на производство и селекция. Това, което прави сега, е някаква пародия, а ние я наричаме селекция и селекционен контрол, за които се наливат грешни пари и файдата е никаква. На това безумие трябва да се сложи край и може да го направят хора – експерти, които имат определено ниво на компетентност и най вече да разбират от производство.

Сега определени експерти по хранене, развъждане и селекция се опитват да налагат някои неща, но не могат да докажат, че това ще е ефективно и ще може да изхранва едно семейство с животновъдна ферма /визирам създаването на асоциацията на месодайни породи/.

Моят съвет към малките и дребни животновъди е да не се водят по акъла на измислени експерти.

В момента млечният сектор е изправен пред ново предизвикателство, което касае усвояването на 6 милиона лева, отпуснати от ЕС, за да се намали производството на мляко. Този проблем на ЕС не ни касае, защото ние нямаме свръхпроизводство, а дефицит от 560 хиляди тона сурово мляко. Тази криза в ЕС беше механично пренесена от млекопреработвателите в България, защото само те имат интерес да е ниска цената на млякото, което пък им гарантира 500-600% печалба на млечните продукти. В резултат на усилията им до този момент са ликвидирани т над 500 хиляди животновъди.

Питам малките и дребни фермери, колко души курбан трябва да принесем още?

Средствата, които се дават за свръхпроизводството на мляко, могат да се ползват и за други неща, а не пряко за намаляването на млекопроизводителите, които и без това са изчезнали наполовина. Аз мисля, че тези средства трябва да се използват за създаването на Национална производствена структура на млекопроизводители, така както е в Унгария.

Новата схема на обвързано подпомагане е доказателство, че целта е да се намалят животновъдите, а преработвателите да изкупуват на безценица млякото на малкото останали производители.

Как да си обясним и факта, че при наличието на 40 развъдни организации в България, сме стигнали до най- ниската средна продуктивност! Необходимо е да се направи одиторски контрол на цялата развъдна дейност в страната. Едва тогава ще се види, че някой е прибирал грешни пари и той трябва да си понесе отговорността. Средната продуктивност при овцете пада от 70 литра на 35 литра, а ние говорим, че правим някаква селекция. Смятам, че селекцията трябва да се върне в научните институтите и опитните станции. Нашето животновъдство се нуждае от радикални промени, защото иначе е обречено на изчезване.

Публикувана в Животновъдство

Управителният съвет на ДФЗ утвърди финансов ресурс за 2016 година от 61728 499 лева за изплащане на първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството(ПНДЖ1) и за изплащане на пълния размер по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

Утвърдените средства са в размер до 24 167 762 лева за първия транш по схемата за ПНДЖ1 и до 37 560 737 леваза целия бюджет по схемата за ПНДЖ3. Субсидиите ще бъдат изплатени на земеделските стопани до края на тази календарна година. Разликата от 20.7 млн. лева до допустимия бюджет по преходната национална помощ за 2016 г. ще бъде изплатена през първите два месеца на 2017 година. Предстои одобрение от министъра на земеделието и храните на ставките за единица животно.

Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджетпредставлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. През 2016 г. финансовият пакет за всяка от схемите за преходна национална помощ може да достигне максимум 70% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 година.

Публикувана в Бизнес
  • Съвременният потребител с основание очаква, че нуждите на селскостопанските животни ще бъдат задоволени: добра храна, добри условия за живот, добри здравни грижи

Хуманното отношение в биологичното животновъдство следва някои уникални, добре приспособени към конкретните нужди, принципи и практики в грижата за животните, за да постигне целите си.

Здраве

Отглеждането на здрави и щастливи животни е един от основните принципи на биологичното животновъдство. Това се постига чрез внимателни грижи и чувствителност към специфичните нужди на животното. Също както при биологичното растениевъдство, в което не се използват торове, при биоживотновъдство здравето и хуманното отношение към животните се постига почти изцяло без използването на синтетични средства, като антибиотици или други лекарства, и в идеалния случай прилаганите превантивни мерки изключват или поне намаляват риска от болести и вредители.

Породи

В биологичното животновъдство първата стъпка за постигане на задоволително здраве на животните е изборът на породи според тяхната жизненост, адаптивност към местните условия и устойчивост на заболявания. Силното предпочитание към местните породи и видове, доказано подходящи за конкретната среда, помага много за постигането на тази цел.

Предпазване от болести

Биологичните производители полагат усилия за укрепване на естествената имунна защита на животните чрез:

* подходящ и висококачествен фураж;

* физическа активност;

* достъп до подходящи пасища.

Други методи за предотвратяване на болестите

- Поддържане на подходящ по размер и вид и в добро хигиенно състояние подслон за животните.

- Подходяща гъстота на животните както в откритите пространства, така и в затворените помещения, в които трябва да бъдат подслонени през зимата.

Лечение

Разбира се, дори всички превантивни мерки не могат да предпазят напълно животните от заболявания или инциденти. При такива случаи от биологичните производители се изисква да реагират бързо и адекватно, за да намалят страданието на животното до минимум и да му осигурят възможно най-бързо оздравяване.

Методите на лечение, използвани в биологичното животновъдство, включват:

- Хомеопатия - алтернативен лечебен метод, използващ силно разредени дози на лечебните вещества, които водят до симптоми, подобни на предизвиканите от болестотворните "агенти". Това е метод, който мобилизира организма срещу болестта.

- Фитотерапия билково лечение, използващо растения и растителни екстракти.

Изключения

Тъй като здравето и хуманното отношение към животните е от първостепенна важност, се допуска използването и на обичайните ветеринарни средства, за да се избегне страданието на животното, когато хомеопатията и фитотерапията не са подходящи. Регламентът на ЕС за биологичното производство съдържа и следните препоръки:

болестите се лекуват незабавно с цел предотвратяване на страданието на животното; при необходимост, когато употребата на фитотерапевтични,

хомеопатични и други продукти не е подходяща, се разрешава използването на синтезирани по химически път алопатични ветеринарномедицински продукти, включително антибиотици, при строги условия, по-специално ограничения относно курсовете на лечение икарентните срокове.

Публикувана в Животновъдство

Продължават поголовно да намаляват животните в Родопите, като в района на община Баните много стопани покрай Курбан Байрам ги заколиха и в района масово се отказват да гледат крави и други домашни животни. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Александър Милев. По думите му малко са хората, които все още гледат животни и в рамките на две – три седмици има само две или три повиквания. Фермерите в региона, които гледат животни по програми запазват стадата си, но частните, които гледат по една или две крави, махнат ли животното друго вече не взимат. Милев обясни, че причините за това са комплексни. От една страна млади хора по селата почти не са останали, там населението е застаряващо, а от друга страна е ниската изкупна цена на млякото, плащат им по 0.40 лв. за литър. "Случаите, при които стопаните от региона се обръщат за помощ към мен са най-често за мастит, родилна кома, за натравяния от пръскани с препарати треви и зеленчуци, като се изключат тези заболявания като син език, нодуларен дерматит, за което са ваксинирани”, каза Милев. Той подчерта, че независимо от заболяването ветеринарният лекар винаги се бори да спаси живота на животното и полага огромни грижи за тях. „Те са живи същества и имат нужда от грижи и внимание, а когато ме повикат за оказване на медицинска помощ, след това не чакам стопанинът да ми се обади, аз го търся, за да се информирам за здравословното състояние на животното”, допълни Милев.

Публикувана в Животновъдство

Експерти на организацията „Международна мрежа за сравняване на фермите” предвиждат ръст на световното търсене на мляко с 25% през следващите 10 години, като средно годишно то ще се увеличава с 2,3%, съобщи електронното издание DairyNews, позовавайки се на техен доклад.

Като основна движеща сила на ръста се очертава увеличаващото се световно население, както и нарастващото потребление на мляко на глава от населението, посочват експертите. „През следващите 10 години всеки човек ще консумира средно с по 13 килограма повече продукти в млечен еквивалент, или 127 килограма годишно до 2025 г. По този начин нивото на световното производстов на мляко ще продължи да нараства при условие, че потребителите останат верни на млякото, а политическата и икономическата ситуация се запазят стабилни”, отбелязва директорът на организацията Торстен Хеме.

За разширяването на производството на мляко в света обаче е необходимо цените да достигнат 41 долара за 100 килограма при 4% масленост и 3,3% протеин, сочат изчисленията на експертите.

Наскоро от организацията прогнозираха, че за същия 10-годишен период млечните ферми в Западна Европа ще намалеят с цели 40%, докато в световен мащаб броят на големите ферми ще нарасне, както и поголовието във фермите и произвежданите количества.

Публикувана в Животновъдство

Близо 130 000 тона храна е унищожена през 2014 и 2015 г., отчитат от Българската агенция за безопасността на храните (БАБХ), цитирани в писмен отговор на земеделския министър Десислава Танева до народен представител, предаде БГНЕС. Разходите по унищожаването на храните са за сметка на бизнесоператора, под чийто контрол е храната. 

В България действат два екарисажа за унищожаване на умрели животни и обезвреждане на странични животински продукти, които работят с БАХБ. Екарисажът в Шумен има капацитет да унищожава до 130 тона на денонощие. Другият обект – екарисажът във Варна има капацитет да обработва 60 тона на 24 часа. Двете съоръжения са реализирали разходи съответно за 2014 г. - 8,1 млн. лв. и почти 10 млн. лв. за 2015 г.
В Бургас и в Стара Загора има други две съоръжения, които могат да унищожават странични животински продукти, но от отговора става ясно, че БАБХ няма договори с фирмите, които ги стопанисват. През изминалите две години не са подавани заявления за изграждането на нови съоръжения за унищожаване на животни и хранителни продукти. БГНЕС припомня, че в началото на септември министърът на финансите Владислав Горанов се съгласи храните, които се даряват, а не се унищожават заради изтичане на годността, да бъдат освободени от ДДС. По изчисления на Министерство на финансите годишната загуба за бюджета от освобождаването от ДДС на дарени храни ще е в размер на 7-8 млн. лв. 


Публикувана в Бизнес

Ирландското общество за предотвратяване на жестокото отношение към животните призова за забрана на износа на живи животни от Европейския съюз, след като 120 агнета умряха при транспортирането им към Сингапур, където трябваше да бъдат убити ритуално, съобщи електронното издание EMeat. Животните бяха част от общо 1 700 ирландски овце, изнесени за Сингапур през уикенда за мюсюлманския празник Курбан байрам.

Вече е започнало разследване на инцидента и първоначалните резултати сочат, че причина за смъртта на агнетата е топлинният стрес. Това не е първият случай, когато овце загиват при тарнспортиране – през 2014 г. над 170 животни, изнасяни за Австралия, загинаха също от топлинен стрес при превозването им със самолет.

От ирландската организация обявиха, че призовават за пълна забрана на подобни начини за превозване на добитък, особено към държави извън ЕС, където стандартите за благосъстоянието на животните не отговарят на нормите, приети в Европа.

Наскоро ирландските защитници на животните изказаха опасения и за превоза на живи животни към Турция, който се очаква да започне в началото на следващата седмица. Тогава те призоваха министъра на селското стопанство на страната Майкъл Крийд спешно да преразгледа решението за износа и да прекрати доставките за държави извън ЕС на едър рогат добитък и овце. Според тях освен очевидното нарушаване на правилата за благополучието на животните и етичните съображения този износ нанася значителни щети на реномето на Ирландия.

Публикувана в Животновъдство

Без субсидии не можем да съществуваме, казва Иван Иванов, собственик на фермата със затворен цикъл на производство, приютила редки породи животни – от овце и крави, до коне и кучета

Лили Мирчева

Едва ли някой ще си помисли, че ферма Чемерник, разположена в един от най-живописните райони на Стара Планина - високо над Искърското дефиле, над гара Бов, е на ръба на оцеляването. Посетителите от пръв поглед разбират, че всичко в нея е градено с вкус и много пари. „Намира се в район, съхранил своята самобитност и екологична чистота, което създава условия за развитието на планински туризъм и животновъдство“, пише в сайта на фермата. Създадена е през 1994 г. и съществува като обособен животновъден комплекс със затворен производствен цикъл. Нейният собственик – Иван Иванов, бивш строителен предприемач, се е погрижил със сериозни инвестиции да създаде туристически комплекс с три каменни къщи за гости – Родова, Фамилна и Битова, събрали историята на пет рода, с възможности за всякакви атракции – от конна езда до рицарски турнири и стрелба с лък, от зелено училище до риболов, и още много забавления за малки и големи. Освен на уникалната природа гостите на комплекса могат да опитат от местните специалитети – джуркана коприва и качамак по бовски, гурме изкушения от дивечово месо.

Един от любопитните факти е, че във фермата се отглеждат крави от редки породите като Кафяво говедо и Симентал, овце - Запападностаропранинска и Елинпелинска, или Софийска, както и Дунавски коне. Тук в малка, кокетна, но и модерна мандра, се произвежда синьо сирене. „То се гледа като бебе – обръща се на всеки два часа, но пък отлежава в продължение на два месеца“, повдига леко завесата пред тайната за създаване на млечния деликатес Иван Иванов. Част от оборудването (два пастьоризатора) на мандрата е осигурено чрез фондация „Биоселена“ от българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”. Финансирането е в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Не е странно, че аристократичното синьо сирене е намерило „убежище“ в тази ферма. Според преданията по времето на четвъртия кръстоносен поход оттук са минали рицарите на Граф дьо Сент Бьов, а може би някои от тях са останали и са се заселили, смесвайки се с местните български родове. И до днес в този район живеят стари родове със странните имена – латинци /високи, руси и с червено-кяфави коси/, и бугари /мургави с черни коси/.

Ако през 13 в. рицарите на Граф дьо Сент Бьов са пътували само с коне, то сега, за да се стигне до това райско кътче на България, трябва да се премине през 7 км разбит общински път, осеян с камънаци – истинско изпитание за всеки съвременен автомобил. Затова и повечето посетители разреждат посещенията си във фермата. Това е нагледен пример за непукизма на местните власти към проблемите на местния бизнес. И докато швейцарското правителство финансира програма за устойчиво развитие на селските ни райони, нашите управници нехаят за проблемите на предприемчивите българи. Още едно сравнение – в Швейцария може да се види как фермери произвеждат на ръка сирене в истински сеновал, то у нас според изискванията на Наредба 26, стопаните трябва да имат хромирани съдове и хладилни камери. Към това може да се добави още – непосилни сметки за ток, който се подава с толкова променливо напрежение, че електроуредите редовно „гърмят“.

„Единствено млякото е печеливш продукт“, твърди Иванов, въпреки, че и с него е срещал редица логистични бариери. Примерно като се опитал да го реализира с продажба чрез млекомат в София. Столичани не възприеха тази форма на продажба, а да се пренася през разбитите пътища всеки ден, е непосилно занятие за който и да било фермер. „Без субсидии не можем да съществуваме“, признава той, но и те вече са недостатъчни за оцеляване.

Това са няколко от причините собственикът на ферма Чемерник да обяви продажбата й, независимо че е вложил всички усилия да изгради затворен цикъл на биопроизводство, за съхранява редки породи животни, да предлага модерни форми на туризъм. 

Публикувана в Бизнес

В големите ферми в област Пазарджик от страна на собствениците на обекти имаше голяма активност по отношение на ваксинацията срещу заразен нодуларен дерматит. Това каза за Радио "Фокус" - Пазарджик директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Петко Митев. Той обясни, че съдействие са получили и от страна на регистрираните ветеринарни лекари, които обслужват тези обекти. "Там ваксинацията приключи най-напред и нямахме никакви проблеми", каза директорът на ОДБХ - Пазарджик. По думите му проблеми са се появили в малките населени места като Сърница, Побит камък, Кръстава, където хората отглеждат по едно-две животни за лични нужди. "Тези собственици имат право да откажат ваксиниране на животните като подпишат специална декларация, но това означава, че ако ги загубят след заболяване от заразен нодуларен дерматит, държавата няма да им изплати обезщетение", каза също Митев. Той допълни, че това създава риск от появата на ново огнище на заболяването.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта