Сряда, 06 Юли 2016 14:13

Какво е Диметоат 400 г/л

Из листовката на Диметоат 400 г/л:

Продуктът е вреден при вдишване и поглъщане. Може да е леко до умерено дразнещ за кожата и очите.
При изпитвания на подобен продукт върху животни е установено, че той е алергичен сенсибилизатор.
Активното вещество диметоат е отрова (инхибитор на холинестеразата). Бързо навлиза в тялото при контакт с всякакъв вид кожна повърхност и с очите.
Повтарящата се експозиция на инхибитори на холинестеразата като диметоат може без предварителни симптоми да доведе до повишена податливост към дози от който и да е инхибитор на холинестеразата.

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: При контакт първият симптом, който може да се появи, е дразнене. Симптоми на инхибиция на холинестеразата: гадене, главоболие, повръщане, схващане, слабост, замъглено виждане, точковидни зеници, стягане в областта на гръдния кош, затруднено дишане, нервност, изпотяване, навлажняване на очите, повишено слюноотделяне или образуване на пяна на устата и носа, мускулни спазми и кома.
Според официалния документ на един от препаратите с диметоат веществото е биоразградимо и ако е нанесено според препоръките, трябва да е безвредно за реколтата. То се разпада в околната среда и в пречиствателните станции за отпадни води за няколко дни и не се наблюдава неблагоприятен ефект при концентрация до 100 мг/л във вода.

Вредно или не

През последните години критиките към инсектицида диметоат са все повече, пише "Ройтерс". Според агенцията се върви към пълното му изключване от земеделието, като много държави вече го спират или обмислят спирането му заради притеснението, че е вреден за здравето.

Публикувана в Растениевъдство

До една седмица се очаква да приключи ваксинирането срещу Заразен нодуларен дерматит на всички едри преживни животни в страна. В момента се използва последният транш от 350 хиляди дози ваксини. За областите в Северна България са предоставени над 240 хиляди дози, за Област Варна – 12000, Велико Търново – 22000, Видин – 4300, Враца – 18000, Габрово – 10000, Добрич – 26500, Ловеч – 14000, Монтана – 16000, Плевен – 25000, Разград – 19000, Русе – 15600, Силистра – 14000, Търговище – 26000 и Област Шумен – 21000.

            БАБХ призова да се спазват предприетите мерки и по-специално – наложените ограничения. Забранено е свободното придвижване на едри преживни животни в цялата страна. Клането в Северна България се осъществява в месодобивни предприятия в същата област, а при липсата на такова предприятие в съседна, с изключение на областите с установени огнища на Заразен нодуларен дерматит. Клането на ЕПЖ от Ловеч и Враца – областите, в които е установен ЗНД – ще се осъществява в месодобивни предприятия на територията на съответната област. Клането се извършва задължително след съгласуване с приемащата кланица и разрешение от ЦУ на БАБХ, а върху месото на закланите животни ще се поставя специална здравна маркировка.

            Суровото мляко, добито в обект с констатирано огнище на заразен нодуларен дерматит се унищожава. Млякото от останалите ферми се преработва в млекопреработвателни предприятия на територията на страната. Трябва да се извършва дезинфекцията на транспортните средства, които превозват сурово мляко, на изхода на всеки посетен животновъден обект или млекосъбирателен пункт.

Публикувана в Животновъдство

Животновъдите, които имат унищожени животни заради заболяването „заразен нодуларен дерматит” по говедата, ще получат 2 милиона лева по схемата de minimis, реши на последното си заседание управителният съвет на фонд „Земеделие“. Заявленията ще се приемат от 8 юни в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ на областните дирекции на Фонд „Земеделие”.

Срокът за изплащане на средствата е до 10 дни след подаване на заявлението.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин или едно и също предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни данъчни години.

Определената максимална ставка за едри преживни животни (ЕПЖ) под селекционен контрол по държавната помощ е 900 лв., а за стоковите едри преживни животни – 350 лева. Ето и сумите, които ще се отрускат за отделните животни.

За едрите преживни животни под селекционен контрол

900 лв.          за животни над 24 месеца

720 лв.          за животни над 12 месеца до 24 месеца (включително)

540 лв.          за животни от 6 месеца до 12 месеца (включително)

320 лв.          за животни под 6 месеца

За стокови едри преживни животни

350 лв.          за животни над 24 месеца

280 лв.          за животни над 12 месеца до 24 месеца (включително)

210 лв.          за животни от 6 месеца до 12 месеца (включително)

140 лв.          за животни под 6 месеца

Публикувана в Животновъдство

Заявления по схемата Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия  се приемат от днес, 15 февруари, до 26 февруари в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. 


На подпомагане подлежат земеделските стопани, които през 2015 г. са включени в регистъра на МЗХ. Те ще получат обезщетение за пчели, едър и дребен рогат добитък, юници над 12 месеца, говеда за угояване от 12 до 24 месеца и агнета до 6 месеца.

Бюджетът на държавната помощ за 2016 г. е 100 000 лева. След приключването на приема и проверката на предоставената от кандидатите информация средствата ще бъдат изплатени до 15 март.

Публикувана в Животновъдство

Животновъдниятотрасъл на Франция пострада от рускотоембарго за забранения внос на хранителни продукти от западните страни и последвалия ръст на конкуренцията от страна на по-евтини продукти от други страни от ЕС. Фермерите организираха редица протестни акции миналото лято и принудиха правителството да проведе преговори, на които селскостопанските производители, преработвателите и търговците на дребно подръководството на Министерството населскотостопанствосе опитаха да се договорят за по-високи цениза изпитващите трудности фермери. Но преработвателите на храни решили да не намаляват своята печала на фона на жестоката международна конкуренция, когато цените на свинското в страната и без другосъщественопаднали. Министърът на селского стопанство на Франция Стефан Льо Фол съобщава, чесериознипроблеми сега изпитват около 35000 животновъдни ферми в страната. Миналото лято те бяха само 25 000, което представлява 10% от общото им количество. Правителствотое обещало специална помощ изразяваща се в стотици милиони евро за животновъдите, за сметка на въвеждането на данъчни облекчения и съвместно финансиране на инвестиционни проекти. FNSEA най-многобройната асоциация на фермерите във Франция потвърди, че снея се е свързала Еврокомисията, но е заявила, че картелно споразумение не е имало. Представител нафренското Министерство на селското стопанство съобава, че министерството знае зазапочналоторазследване от Департамента по конкуренцията при Еврокомисията, но той не е търсил министерството за съдействие.

Публикувана в Животновъдство

Ветеринарните доктори към Българска агенция по безопасност на храните постоянно правят прегледи в граничещите с Република Турция и Гърция райони. Това каза д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ на пресконференция, където представи епизоотичната обстановка в страната. По думите му, два пъти седмично се проверява здравния статус на животните във фермите в граничещите с южните ни съседи животновъдни обекти. Следи се за клинични признаци на заразни заболявания като Заразен нодуларен дерматит (lumpyskin), чиито огнища са в непосредствена близост до българската граница. „Ако не вземем мерки и позволим това заболяване да се разпространи, както това се случи в Гърция, където огнища има и в Серес, и на Халкидики, животновъдството в България и най-вече в пограничните райони ще изчезне. Икономическите щети при едно констатиране на заболяването ще бъдат огромни, заради ограниченията за търговия и транспорт на животни и продукти от тях“, каза още д-р Дамян Илиев.

Той допълни, че са направени срещи и с фермери, и с ветеринарни лекари. Проведено е и обучение на официалните ветеринарни лекари към БАБХ. „Надяваме се, че сме по-подготвени от съседите ни. Взели сме мерки по границата и харчим ресурс, но той е оправдан. Всички са обучени, бяха раздадени и информационни материали. Важно е фермерите да извършват дезинсекция, за да се намали вероятността насекоми да пренесат заразата в страната ни.“ обясни още д-р Дамян Илиев.

Той коментира, че една от причините за разпространение на бруцелозата е свободното движение на неидентифицирани животни. „Приключва Държавната имунопрофилактична програма, по която се взима кръв за изследване на бруцелоза. В село Кочан има доказана бруцелоза и имаме съмнения за други места, но трябва да се потвърдят в Референтната лаборатория. Там, където имаме съмнения, отново взимаме кръв“, каза д-р Илиев и допълни, че животните, които са показали доказана бруцелоза се евтаназират и след 45 дни фермите биват отново изследвани. „Не си позволяваме при съмнителни резултати да пристъпваме веднага към евтаназия, а вземаме ограничителни мерки“, посочи изпълнителният директор на БАБХ.

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 29 Октомври 2015 09:13

Допълнителни средства за животновъдите

В интервю за телевизия „Европа” министърът на земеделието Десислава Танева съобщи, че ДФ „Земеделие“ е разпределил допълнителнителните 6 милиона евро за животновъдите, предоставени от ЕС заради санкциите от руското ембарго. 5 милиона лева от ресурса са предназначени за млечното говедовъдство, като малко повече от половината ще се изплати за предаден литър мляко, като фермерите трябва да докажат продажбите с документи. Останалата част от помощта ще се разпредели на глава животно. За да може повече стопани да получат компенасции, е поставен таван, така че средствата ще се дават до 200 животни от стопанство при говедата и до 500 – при овцете и козите.

Около 3 млн. лева са заделени за овце-майки и кози майки.

Публикувана в Животновъдство

„Животни, за които не може да се проследи произхода и здравния им статус ще бъдат умъртвявани по хуманен начин.“ Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев пред животновъди и ветеринари от Врачанска област по време на среща от Националната обучителна кампания провеждана от Министерството на земеделието и храните и БАБХ. Д-р Илиев подчерта, че индивидуалната идентификацията е изключително важна за здравеопазването на животните. „Без ушна марка не можем да проследим от кой животновъден обект е животното, какъв е здравния му статус и има ли извършени имунопрофилактични дейности“, поясни той.

Изпълнителният директор на БАБХ отбеляза, че животните, които са с ушни марки, но са оставени без надзор също ще бъдат умъртвявани. „Трябва категорично да се прекрати безотговорното отношение на животновъди. Безконтролното пашуване на животни може да доведе до компроментиране на хранителната верига. Тези животни могат да влязат в контакт със заразени животни и така да пренесат заболяване в животновъдния обект. Могат и да нанесат щети на земеделската продукция на други стопани, или да предизвикат пътнотранспортно произшествие. Трябва да избегнем тези рискове.“, каза още д-р Илиев. Той добави, че за придвижващи се свободно животни, за които може да проследи, откъде са животните и здрави ли са, тогава санкцията за стопаните остава, но животните ще се даряват на Хранителна банка, без риск да се компроментира хранителната верига“.

„Основният мотив за поправки във ветеринарномедицинското законодателство е да се окаже дисциплиниращ ефект върху всички в системата - животновъди, ветеринари и кметове, за да се минимизира риска от болести и зарази, включително при хората“. Каза още д-р Дамян Илиев. По думите му, най-важната част в хранителната верига е здравеопазването на животните и в готвените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност се предвижда животновъдите да уведомяват ветеринарните лекари при признаци на заболяване по животните. Изпълнителният директор на БАБХ каза, че именно поради неизпълнението на това задължение се стигна и до смъртни случай свързани със заболяването антракс през тази година. Ветеринарните доктори ще трябва да посещават животновъдните обекти с които имат договор през определен период от време, като неизпълнението на това задължение също ще води до административно-наказателни санкции.

На срещите от Националната обучителна кампания провеждана от МЗХ и БАБХ във Враца, Плевен, Сливен, Стара Загора, София и София област присъстваха общо над 450 животновъди и ветеринари.

Публикувана в Животновъдство

„Заради усложнената епизоотична обстановка в Гърция и Турция животновъдите трябва да уведомяват ветеринарните лекари при признаци на заболяване по животните. По този начин ще се гарантира безопасността на агрохранителната верига”. Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев, който представи пред животновъди от Благоевградска област предвидените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Д-р Илиев допълни, че именно поради неизпълнението на това задължение се стигна и до смъртни случай свързани със заболяването антракс през тази година. По думите му, това води и до по-големи разходи за ограничаване на възникналите огнища.

По време на обучението бяха представени симптомите на болестите, които се разпространяват в Гърция и Турция – Шап, Заразен нодуларен дерматит и шарка по дребните преживни животни. Д-р Дамян Илиев коментира още, че част от предвидените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност са именно в тази насока – увеличаване на глобите на животновъдите, които не изпълняват задължението да уведомяват ветеринарните лекари. Това се отнася реципрочно и за ветеринарните доктори, които от своя страна трябва да посещават животновъдните обекти с които имат договор през определен период от време, като неизпълнението на това задължение също ще води до административно-наказателни санкции.

В промените е предвидено още да бъде въведена забрана за пускането на животни извън животновъдния обект/местата за отглеждане без придружител (собственик или гледач). Животни, които се придвижват без официална идентификация, както и такива, които са пуснати извън животновъдния обект без надзор, ще подлежат на незабавно умъртвяване и ще се насочват в екарисаж. Животновъдите няма да могат да отглеждат и животни, на които не са извършени мероприятията по Държавната профилактична програма.

По-късно през деня беше проведена информационна среща и в Смолян и Пловдив. На трите срещи присъстваха общо близо 100 животновъди.

Публикувана в Животновъдство

В приетите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е заложено още, че от 1 февруари 2016 година ползвателите на животновъдни обекти с пасищни животни ще трябва да разполагат с такъв брой и вид животни в съответствие с наетите от тях площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица, определена в закона.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта