Всички животновъди, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 г. и са подали в заявлението си коректно мобилен телефон за контакти, получиха кратко съобщение (SMS). По този начин те бяхаинформирани, че трябва да докажат реализацията на мляко, млечни продукти и животни. Съобщението е изпратено до фермерите от телефонен номер 180-080.

Предприетата от ръководството на ДФ „Земеделие” практика да се изпращат на стопаните кратки съобщения (SMS),цели те да бъдат своевременно информирани за периоди на прием на документи по съответни схеми и мерки, които администрира фонда.

Припомняме, че от 5 до 31 октомври 2020 г. се доказва реализацията на произведеното мляко и млечни продукти, както и реализираните на пазара животни. Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.

Попълненият опис по образец се подава на електронен носител в областните  дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г., съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми: Схема за обвързано подпомагане на млечни крави - СМлК, Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация) и Схема за обвързано подпомагане за биволи – Биволи. Бенефициерите следва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти на глава допустимо животно по съответната схема. При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ, Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.

Публикувана в Животновъдство
Петък, 18 Септември 2020 13:02

Член 137 не хапе!

Въпреки промените в законодателството, едва около 700 животновъди са се регистрирали по него

Анета Божидарова

Защо животновъдите преди няма и два месеца вдигнаха вой до небесата, че регистрацията по Чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е кауза невъзможна /заради частта от закона, която попада в полето на ЗУТ/, предизвикаха спешни промени в законодателството и въпреки това – резултатът е повече от мижав.

Едва около 700 стопани са се възползвали от облекчените условия /нотариален акт или договор за наем, сключен договор с ветеринар и плащане на такса в общината/, за да регистрират своите ферми като животновъден обект, съобщи Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация /НОКА/.

Момчета, засрамете се! Член 137 не хапе! Бърза проверка на „Гласът на земеделеца“ показва, че проблемът стои основно пред онези, които веднъж вече са се сблъскали с дебрите на чл. 137, обхванат от два закона и просто не им се захваща отново с тая работа. Ако искат обаче да работят по правилата, трябва да се напънат още веднъж. Защото наистина този път процедурата е облекчена. И защото е крайно време българският животновъд да се научи, че трябва да бъде изряден.

Малко е неудобно при всички реверанси, които се правят към сектора, да се проявява такова мърляво отношение. Няколко специални мерки са изцяло целеви към сегмент „Животновъдство“, опростени бяха стари задължения към ДФЗ на стопани, които са теглили кредити преди повече от 10 години. А онези, които съвестно са ги върнали, нямат ли право да вдигнат вой до небесата? Имат, разбира се.

Сектор „Животновъдство“ се нуждае от кардинална реформа. Повече от очевидно е, че сегашната система позволява корумпираност по цялата верига. Фермерът има интерес да получи едни субсидии, ветеринарят има интерес да му бъде платена имунопрофилактиката на животните, управниците имат интерес браншът да кротува. Резултатът – говорим си за изумителен брой виртуални животни, чиито ушни марки кротко са прибрани в някое чекмедже.

Заради Чл. 137 спешно бяха гласувани поправки в законодателството. Че то и избори наближават, всеки глас е важен. А кога ще си сложим в ред животновъдството, няма значение. Сега е важно мир да има, и без друго политическата ситуация е натопорчена. Още една причина животновъдите да не си дават зор – един дявол знае какви промени ще сътворят следващите управници.

Публикувана в Коментари

От 5 до 31 октомври 2020 г. включително животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 г., трябва да докажат реализация на мляко и млечните продукти, които са произвели. В този период фермерите трябва да докажат и реализираните на пазара животни.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г., съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми: Схема за обвързано подпомагане на млечни крави - СМлК, Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация) и Схема за обвързано подпомагане за биволи – Биволи. Бенефициерите следва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти на глава допустимо животно по съответната схема. При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ, Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.

Попълненият опис по образец се подава на електронен носител в областните  дирекции на ДФ „Земеделие“. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си.

Публикувана в Бизнес

ДФ „Земеделие“ изплати близо 22 млн. лева (21 758 786) на 13 065 животновъди по помощта de minimis. Субсидии получиха земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Периодът, в който фермерите можеха да кандидатстват по схемата продължи от 11 до 24 август.

  Ставките за подпомагане са:

  • 40 лв. до 50-то животно, вкл. и 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

  • 40 лв. до 50-то животно, вкл. и 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

  • 20 лв. за млечни крави в планински райони;

  • 40 лв. до 50-то животно, вкл. и 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

  • 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;

  • 80 лв. за биволи;

  • 15 лв. до 200-то животно, вкл. и 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

  • 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

  • 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони;

  Целта на извънредната помощ е да се подкрепят животновъдите, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от коронавирус (COVID-19). Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

  Останалите земеделски стопани ще получат субсидиите си след приключване на допълнителните административни проверки.

Публикувана в Животновъдство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 56 580 000 лв. по схема на държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“.

  В края на август Европейската комисия одобри държавната помощ, която ще подпомогне земеделски производители - животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФ „Земеделие“ в периода 2008-2012 г. и са в невъзможност да ги погасят в условията на пандемията от COVID 19.

  Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства, покриващи част от главницата и лихвите, дължими по заеми, които вече са били отпуснати на стопаните от ДФЗ в периода 2008 – 2012 г. Целта е да се отговори на нуждите от ликвидност на земеделските производители и да им се помогне да продължат своите дейности по време на и след избухването на пандемията от коронавирус. Размерът на помощта за един стопанин е до 100 000 евро. Срокът за прилагане на помощта е до 31 декември 2020 г.

  Подпомогнати за покриване на част от разходите по кредити, редовно отсрочени до 27.11.2020 г, ще бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. Допустими за подпомагане са общо 1 882 земеделски стопани, от които 1 798 животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и 84 картофопроизводители. На финансиране подлежат производители, които нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

  Предстои ДФЗ съвместно с МЗХГ да изготвят указанията за предоставяне на помощта.

Публикувана в Агроновини

Срокът за прием по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ се удължава до 30 септември 2020 г. Животновъдите могат да подават документи в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на инвестицията по проекта.

    По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни (млечно и месодайно направление) и/или дребни преживни животни. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

    Определеният бюджет на помощта за 2020 г. е сума в размер на 2 500 000 лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

   Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството.

    Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Указанията за прилагане на схемата за държавната помощ и документите към нея са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Публикувана в Животновъдство
Петък, 21 Август 2020 10:58

Не бъркайте рентите с мерките!

На фона на невижданата суша и пандемията, кой има интерес да всява напрежение в сектор „Зърнопроизводство“?

Анета Божидарова

Повече от видно е, че в сегашната ситуация на политическа криза, правителството раздава щедро пари. И всеки гледа да се възползва. Дали ще се пише нова Конституция не е ясно, но че в следващия парламентарен сезон новият Закон за земята ще бъде на масата – няма съмнение. Картината в стопанския сектор в момента наглед е кротка. Милиони потекоха към фермерите под най-различна форма. Всеки от браншовете се срещна с премиера Бойко Борисов. И той обещава, къде ще ходи. Нали му пари под краката.

Животновъдите изкрънкаха опрощаване на кредити, които се точат неплатени повече от 10 години. Да не пропуснем да уточним – някои от тях. След като на последната публична седянка в МЗХГ, до вчера враждуващи браншовици можеха да бъдат видени как приятелски разговарят, значи всички са доволни от получения пай. Даже се изпроси отсрочка от депутатите в парламента за отлагане на регистрацията по прословутия чл. 137. И така узаконяването на фермите като сгради остана с пожелателен характер. Много важно, че стопанствата ни са полулегални, важното е да се спечели още малко време.

Градинарите и те получиха каквото поискаха, почти. Макар обещанията да бяха повече от раздаденото. Щом парите по извънредната мярка Covid – 19 стигнаха даже и до производителите на декоративни растения, значи всичко е наред.

На биологичното производство беше обещано наесен да има разговор за нулево ДДС. А за останалите плодове и зеленчуци – намаляване. Каква обаче ще е политическата картина тогава, не се знае.

Никой от браншовете не се притеснява от протестите – за момента финансовото положение е закърпено. Само в зърнения сектор се трупа напрежение. Макар че сушата удари всички. Защо искат за изтичащата стопанска година нулево ДДС, защо искат нисколихвени кредити и отсрочки от банките на текущите заеми? Ако сушата бъде определена като форсмажор, ще повлияе ли това на рентните плащания? Ненужни въпроси, поставени на гърба на десетки производители, заплашени от фалити.

На фона на 1 млн. пропаднали земеделски площи от сушата, да се гледа в паницата на този сектор, меко казано е неприлично. Като капак – и данък върху земята се готви. В гърнето на бранша ври и кипи. „Да не се бъркат рентите с мерките!“, предупреди председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов.

Вероятно всички ще си получат договорените ренти – въпреки загубите от сушата. Няма и нищо по-логично от това – при толкова ниски добиви, кой ще рискува да загуби и наета земя? Какво ще струва обаче това на онези, които са претърпели тотални щети, само те си знаят.

Важният въпрос е друг - кой има интерес да всява напрежение в сектор „Зърнопроизводство“? Като че ли сушата и пандемията не стигат. Земята и хлябът не са дъвка – заиграването с тях е грехота.

Публикувана в Коментари
Вторник, 18 Август 2020 15:05

Тръгна приемът по подмярка 5.2

Приемът е целеви - за свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства - и продължава до 20 октомври

От днес стартира приемът по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по животни, подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“, с цел повишаване на биосигурността. По този начин ще се предостави възможност на свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последици.

  Подпомагането е за възстановяване от претърпени щети от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е над 15,6 млн. лв.

  Допустими са разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в животновъдния обект (репопулация) и общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта.

  За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, които са собственици са или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и са засегнати от силно заразна болест, довела до унищожаване на животни.

  Максималният размер на финансовата помощ за един проект е близо 2 млн. лева, като няма изискване за минимален размер.

  Проектните предложения се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата 2020, на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

  Кандидатите могат да се възползват от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която ще им окаже безвъзмездна подкрепа при подготовката на документите, необходими за участие в подмярката.

  Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката е 20 октомври 2020 г.

Публикувана в Животновъдство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 25 660 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки.

   Извънредната помощ беше договорена на среща между премиера Бойко Борисов, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и представители на сектора. Схемата цели да подпомогне животновъдите, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от коронавирус (COVID-19).

    На подпомагане подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020. Животновъдите ще бъдат подпомогнати за заявения брой животни за Кампания 2020 по схемите за обвързано подпомагане за животни и по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), но за не повече от допустимия брой животни за Кампания 2019.

   Предвидените ставки за подпомагане са:

    • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

   • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

     • до 20 лв. за млечни крави в планински райони;

    • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

     • до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;

    • до 80 лв. за биволи;

    • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

    • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

    • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони;

     Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на схемата съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ. След утвърждаването им, указанията ще бъдат публикувани на сайта на фонда.

Публикувана в Животновъдство
Вторник, 04 Август 2020 16:14

Подаръци ще има за всички от сърце

След срещи с премиера Бойко Борисов, исканията на всички земеделски браншове ще бъдат удовлетворени, съобщи на специална пресконференция министър Десислава Танева

Анета Божидарова

В сектор „Земеделие“ всичко е спокойно. Когато управляващите раздават пари, всички аграрни браншовици са приятели. В такъв дух протече нарочната пресконференция, която земеделският министър Десислава Танева даде за медиите – в присъствието на представители на различни земеделски асоциации.

За фермерите няма никакво значение кой е на власт, важното е да получат онова, което искат. А тази година определено е критична за всички браншове.

Суша + Covid пандемия

Откъдето и да го погледнеш – все е зле. И причина да се иска подкрепа. И правителството дава. Дали защото е отговорно или защото иска да си осигури спокойствие – въпрос на гледна точка. За фермерите е важно, че ще получат допълнителни средства. Повечето от тях до момента са известни и не са новина.

70 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони се прехвърлят към Първи стълб /директни плащания и обвързана подкрепа/. Което вдига парите за плодовете и зеленчуците с до 12% по схемите за обвързано подпомагане. По Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ увеличението е 9%. Това прави около 2.50 лева на декар, изчисляват от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Затова битката на бранша продължава – ще се иска икономическото министерство да договори с банките отсрочка от поне 1 година при изплащането на кредитите от земеделците, с аргумента, че сушата е форсмажорно обстоятелство за сектора. За мнозина тази стопанска година ще е нулева, сушата вече се отразява зле и на пролетниците, казва Костадин Костадинов, председател на УС на НАЗ. Браншът ще може да се възползва през зимните месеци от мярката 60/40.

От Държавен фонд „Земеделие“ отпускат кредитни линии за закупуване на торове и семена. Таванът е 300 хил. лева на стопанство. Ще бъдат увеличени парите и по отстъпката от акциза върху газьола – от 84 млн. лева те ще скочат на близо 100 млн. лева, съобщи Десислава Танева. В държавната схема ще бъдат включени и оранжерийните производители.

ДФЗ ще разработи и държавна схема за инвестиции в растениевъдството – при 110% обезпечение.

И животновъдите са в преразход – фуражът е скочил почти двойно

25 млн. 660 хил. лева отиват при животновъдите – за всички категории животни. Сушата вече вкарва бранша в преразход. Една бала люцерна е скочила от 4 на близо 8 лева, съобщиха Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и Бойко Синапов от Обединени български животновъди. „Всичките ни чобани отказаха да ходят на работа – чули по телевизията, че има пандемия и страната е в извънредно положение. Овцете обаче не признават тези работи, всеки ден искат грижи“, илюстрира цветно картинката в сектора Бойко Синапов.

Близо 5 млн. лева ще отидат при пчеларите.

За сектор „Плодове и зеленчуци“ са заделени 19 млн. лева. При кайсиите 34% от насажденията са пропаднали на 100%.

Нотификация от Брюксел ще се чака за 56,2 млн. лева – парите ще се раздадат като Deminimis– за животновъди и картофопроизводители.

Розите и винените лозя ще получат подкрепа по извънредната мярка Ковид – 19.

Обеми няма, има движение

Още няма анализ и конкретни данни до колко са били ефективни политиките по отношение на търговските вериги и локалните къси продажби. Около 30 малки регионални търговски обекта са предлагали местна продукция, а 4 – 5 големи оператора са закупили с 30% повече български череши, съобщи министър Танева. „Няма обем, но има движение“, направи бърз коментар тя.

За средствата по Deminimis ще може да се кандидатства между 10 и 20 август, а парите трябва да бъдат преведени до края на този месец.

Най-високи са ставките за розите, картофите и пипера – там са отчетени най-големи загуби.

Регулярните плащания към целия бранш ще започнат от 16 октомври и трябва да приключат до 31 декември, тази година.

На срещите с премиера Бойко Борисов е поставен въпросът за обратно начисляване на ДДС. От Българската асоциация „Биопродукти“ са поискали нулево ДДС. Така или иначе, този въпрос тепърва ще се дебатира, най-вече когато се обсъжда бюджетът за следващата година.

Поземленият закон остава на трупчета, популистки идеи не се посрещат добре

Висяща остава и темата за поземлените отношения. „Предложенията на Обединени патриоти за въвеждането на данък върху земеделската земя не са обсъждани с мен. Темата е сложна и не бива да се работи на парче. Нужен е изцяло нов и концептуален закон за земята. О няколко години работи по ново поземлено законодателство, но то беше спряно от Националната асоциация на собствениците на земеделски земи и работата по него ще продължи в следващия парламент“, заяви Десислава Танева в отговор на журналистически въпрос. „Разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите от страна на Обединени патриоти по този въпрос не са провеждани. Темата е сериозна и подлежи на сериозен дебат“, заяви от своя страна председателят на НАЗ Костадин Костадинов. Така идеите на Обединени патриоти за ново икономическо райониране, въвеждане на регулация на рентните отношения и плащане на данък върху земеделската земя над определен праг минават в графата „популизъм“. Колкото по-малко знаеш, толкова по-лесни решения намираш, коментира по този повод пред журналисти в парламента депутатът от ДПС Бюрхан Абазов. Според него е изключително трудно да бъде намерен баланс на интересите между толкова много участници в поземлените отношения.

Прозрачни сме, който иска – да чете

„Едва ли има по-прозрачно министерство от нашето. Всичко, което правим, е качено на интернет страницата на МЗХГ. Само човек да иска да чете“, беше категорична Танева по повод упреците, че националният стратегически план се пише на тъмно.

И така, картината в земеделието е спокойна. И как иначе – подаръци ще има за всички от сърце. Какво значение има кой е на власт? Важно е лошата 2020 година да бъде преборена с минимални щети. А каква ще бъде следващата?

Публикувана в Коментари
Страница 1 от 8

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта