Гамата от продукти осигурява контрол на всички икономически важни болести в различните фази на развитие

Агр. Петър Кръстев

Арсеналът от фунгициди в житни култури на Байер с иновативни продукти се цени високо от българските зърнопроизводители. Димитър Тодоров – регионален представител на Байер за Велико Търново, Габрово и Русе, представи на земеделците, присъстващи на срещата в Правец, както добре познатите, така и новите фунгициди на компанията в този изключително важен за производството сегмент.

Фалкон - фунгицидът ветеран, който продължава да заема ключови позиции в третиранията

Фалкон е добре познат и масово прилаган на българския пазар. Трикомпонентният фунгицид има широка регистрация и се справя с гъбни болести като брашнеста мана, видовете ръжди и базично гниене.

Препоръката на специалиста Димитър Тодоров към земеделците е да използват Фалкон за първо третиране рано напролет, когато в посевите няма силен инфекциозен фон от гъбни болести. Вторият момент за прилагането му е на по-късен етап за кафява ръжда, с която фунгицидът се справя отлично, по-добре от западната селекция. Фалкон може да се приложи и за второ пръскане на полета, които нямат висок потенциал за добив и могат да минат с по-малка инвестиция.

Солигор - три поредни години най-предпочитаният фунгицид на пазара

Фунгицидът Солигор на Байер е трикомпонентен продукт с много добро предпазно и лечебно действие срещу всички гъбни болести при пшеница и ечемик. Съдържа тебуконазол и протиоконазол, като това го прави продукт със силно лечебно действие. Контролира болести като ръжда, септория, снежна плесен, фузариум по класа, както и мрежести петна по ечемик. Моментът на приложение на Солигор е рано напролет, когато вегетацията е започнала и има трайна прогноза за затопляне на времето. Дори на полето вече да има някаква зараза, Солигор стопира патогените и запазва посева чист до момента на второто третиране, увери земеделците специалистът. Затова оптималното приложение на продукта е за Т1. Солигор е продукт с много гъвкаво приложение, защото може да се прилага и в Т2 във фаза флагов лист, както и срещу фузариум по класа. От 2017-а до 2019 г. – три години подред, той е най-предпочитан продукт на българския пазар.

Зантара – премиум клас фунгицид

Зантара на Байер е премиум фунгицид, защото съдържа SDHI и триазол – две активни вещества, които имат много добро действие срещу всички болести по пшеницата и ечемика. Другото предимство на Зантара е формулацията, която помага за правилното разпределяне на разтвора върху листа и прави фунгицида с много стабилно предпазно и лечебно действие. Той има и подчертан зелен ефект – флаговият лист става по-широк и масленозелен.

Моментът за прилагане на Зантара е, когато има напълно отворен флагов лист и начало на изкласяване. Тогава растението се предпазва напълно и от кафява ръжда. Другият момент за прилагане на Зантара е във фаза цъфтеж, ако се цели предпазване от фузариум по класа.

Допълнение направи г-н Жечо Мурзов. Той припомни, че през изключително влажната 2014 година Зантара, приложен в 125 мл/дка, е бил единственият фунгицид, който не е допуснал никакъв пробив по отношение на болестите. Така продуктът се е доказал като ефикасен срещу ръжди и септория, като дори при най-тежки условия, в продължение на 35 дни до узряване на културите не е допуснал развитие на болести. Предвид всички тези и много други положителни качества на продукта (включително по-висок добив), Жечо Мурзов уточни, че в момента Зантара е най-изгодното предложение от иновативните продукти.

Димитър Тодоров със задоволство представи един нов иновативен продукт на Байер, който идва да надгради всичко съществуващо домомента на фунгицидния пазар в България.

Xpro – технология за максимална ефективност срещу всички болести по пшеницата

В най-скоро време зърнопроизводителите ще имат възможност да приложат една изключителна иновация на Байер. Уникалните предимства на Xpro-технологията осигуряват максимална ефективност и дълготрайна защита срещу широк спектър от болести, в най-критичните етапи от растежа на пшеницата. Продуктовият профил на новото решение гарантира устойчив контрол, насочен срещу най-разпространените болести в житни култури. Това, в комбинация с иновативната технология от Байер, подпомага увеличаването на добива дори при неблагоприятни климатични условия. Благодарение на уникалната комбинация от активни вещества Xpro осигурява пълна защита от болести със силен лечебен ефект от момента на покълването на гъбата до образуването на спори. С трите си активни вещества продуктът ефективно контролира най-важните етапи от развитието на гъбата, които са съществени за живота й. Синергията между тях гарантира, че фунгицидът осигурява устойчив контрол дори при много трудни условия. Уникалната формула на двата механизма на действие и трите активни вещества на Xpro-технологията осигуряват максимално действие срещу всички значими болести в посевите с пшеница.

Байер, като партньор на българските земеделци, спомага за приобщаването им към модерното земеделие, предоставяйки на нашия пазар последните иновации във фунгицидния сегмент, а също така и при хербицидите в пшеница и ечемик, заключи Димитър Тодоров.

Публикувана в Растениевъдство

Измененията в климата изискват промяна на установените практики, които у нас и без друго не се спазват. Съвсем различна е практиката в САЩ, в онези региони, в които условията са много близки до нашите в момента. Има какво да се поучим от американците  

Агр. Петър Кръстев

Допреди няколко години, въпреки забраната, подхранването на зимните житни култури по замръзнала или заснежена почва беше нещо като задължителна част от технологията. Но настоящата зима (както и повечето от последните)  тотално обърка стопаните – почвата не замръзна нито по Коледа, нито по Нова година, а май няма изгледи да замръзне и до пролетта. Или ако замръзне, то е само в ранните сутрешни часове, след което много бързо се размразява.


Странно е отсъствието на каквито и да било указания към земеделските производители от страна на ресорните служби къмМОСВ, МЗХГ, МЗ и Басейнова дирекция, при положение че още на 31 декември м.г. изтече действието на „Правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници“ на МЗХГ, издадена въз основа на изискване Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници от 2007 година.  В нея се третират практиките не само в нитратно уязвимите зони, но има задължителни изисквания и за всички земеделци, които използват азотни торове. Без да стигне до тези, до които трябва – земеделските производители,  някъде (?) било казано, че досегашната Наредба №2 щяла да действа до момента на приемането на нова! Резултатите от беззаконието са налице –подхранването на есенниците на някои места в страната започна още в първата десетдневка на януари. Но така и никой от контролиращите специалисти, повечето от които са на позиция експерти, не реагира по никакъв начин. Защо ще си развалят рахатлъка и ще влизат в конфликтни ситуации със земеделските производители, като заплатите им са гарантирани и без да си създават главоболия!? Това, че азотът по това време се хвърля буквално на вятъра и е в пряк ущърб на този, който го прави, въпреки че няма право, никой не се интересува и не го спира! По-лошото обаче е, че това води до значително замърсяване на околната среда поради факта, че няма влага и по-голямата част от продукта излита в атмосферата като вредни емисии.

Затова сега, искам да запозная нашите зърнопроизводители с най-добрите практики в онези американски региони, в които условията са много близки до нашите в момента. Там няма дългосрочна и стабилна снежна покривка, а студовете много бързо се заменят от размразяване само за няколко дни. Информацията за написването на този материал получих от наш сънародник, който работи в Централата на Байер в Сейнт Луис, щата Мисури, САЩ, за което му изказвам искрената си благодарност. 

В град Колумбия, щата Мисури, който влиза в т. нар. царевичен пояс на САЩ, а следователно е част от водещите селскостопански щати, средната минимална температура през януари е – 6,2°С, максималната + 3,6°С, февруари – съответно – 3,9°С и + 6,6°С, март – 1,1 и +12,9 градуса. Средното количеството дни с валежи във вид на сняг през януари са 3,6, през февруари – 3,3 и през март 1,3. В продължение на два поредни сезона са провеждани изследвания за влиянието на сроковете за подхранване на зимната пшеница върху нейната добивност.

Азотът е внасян в норма 77 кг акт. в-во/ха (7,7 кг/дка акт. в-во) в различни срокове: в средата на януари, средата на февруари и в средата на март. Опитът е показал, че при внасяне на азот в средата на март добивът е бил с 6,8 ц/ха (68 кг/дка) по-висок, отколкото при внасянето му в средата на февруари, и с 13,6 ц/ха (138 кг/дка) по-висок, отколкото при подхранване в средата на януари. Освен  това в продължение на 16 години са сравнявани внасянето на такова количество азот в 2 различни срока – в средата на февруари и в средата на март.

И отново при сравнението се е получило в полза на по-късните срокове на подхранване: в този случай добивът е бил по-висок с 4,6 ц/ха (46 кг/дка). Мартенското подхранване е провеждано точно преди фаза вретенене. Това според мнението на учени от Ботаническия факултет в Университета на Мисури е по-доброто време за подхранване на пшеницата с азот на по-голяма част от полетата. В условията на продължителна пролет оптималното време за подхранване с азот се отлага за по-късно –  до началото на април.

Разликата в добивите между февруарското и мартенско подхранване може да бъде компенсирана с по-висока норма на внесен азот през февруари. Опитите са показали, че оптималната норма на внасяне на азот при подхранване през март е 89,5 кг/ха (8,95 кг/дка). В този случай средният добив на пшеницата е бил 4,560 ц/ха (456 кг/дка). За да се получи примерно добив от 435 кг/дка при подхранване на пшеницата през февруари, оптималната норма на внасяне на азот е била 105,3 кг/ха (10,53 кг/дка). Разбира се, по-нисък добив и по-висока норма на внасяне влошава икономическата ефективност на отглеждането –  средно с $87,5 на хектар ($8,75 на декар).

Ако все пак стопанството подхранва пшеницата в по-ранни срокове, учените от Ботаническия факултет на Университета на Мисури съветват внасянето на торове с контролирано освобождаване на азот – например, карбамид в гранули с полиуретаново покритие. Полимерното покритие забавя освобождаването на азота. Така, гранулираният карбамид с полимерно покритие при внасяне в средата на януари осигурява добив пшеница от 10 ц/ха (1000 кг/дка) повече, отколкото обикновеният карбамид, а при внасяне в средата на февруари – с 6,8 ц/ха (680 кг/дка). В същото време при подхранване в средата на март по-висок добив (с 2,7 ц/ха или 270 кг/дка) е показал участъкът, на който е бил внесен обикновеният карбамид.

Единственият случай, когато учените от Ботаническия факултет в Университета на Мисури все още препоръчват ранно подхранване на пшеница – това е, когато тя е слабо братила. В идеалния случай пшеницата трябва да е формирала няколко братя (освен основното стъбло) още есента. Ако пшеницата няма два добре развити братя (освен главното стъбло), тя изисква азотно подхранване във фаза братене. Внасянето на азот в тази фаза стимулира братенето. В този случай на пшеницата е нужен бързодействащ азот, т. е. тор без полимерно покритие. Прекалено слабото братене води до намаляване на добива. Затова, ако гъстотата на стъблостоя в тази фаза не превишава 880 стъбла/м2, то такива полета е по-добре да се подхранват във фаза братене, отколкото преди вретенене. Стимулирането на братенето през пролетта няма да доведе до сгъстяване на стъблостоя до оптимално ниво, ако изнежени стъбла се наблюдават още есента, но това все пак е по-добре, отколкото ако нищо не се направи.  

В някои почвено-климатични условия по-висок добив се постига, ако пролетното подхранване се осъществява не еднократно, а се разделя най-малко на две внасяния. Пример за такива условия са леките почви, в които азотът, внесен есента, лошо се задържа през зимата. Дори азотът, внесен във фаза братене, на такива почви се измива по-дълбоко от кореновата зона.

Карбамидът е прекрасен тор, но с един недостатък: при повърхностно внасяне амонякът има тенденция да се изпарява. В зависимост от климатичните условия загубите на азот могат да обхванат половината от внесения обем. Средният обем загуби могат да достигнат 25%. Предотвратяването на тези загуби може да се осъществи при инкорпориране на тора в почвата, което няма как да стане в посевите с есенни култури. Но как да се случи това, ако работиш по технологии с минимални обработки на почвата? 

Известно е, че изпарението на амоняка е проблем при торене на пролетните култури, като царевицата. Но много селскостопански производители смятат, че при зимните житни култури изпарението на амоняка не е проблем. Последните изследвания, дори в по-студените щати, в т. ч. и Аляска (където благодарение на глобалното затопляне вече се получават стабилни добиви от ечемик и картофи), убедително доказват, че загубите на амоняк от карбамида са в значителни обеми, дори при ниски температури и дори при замръзнала почва.

Това е така, защото разлагането на карбамида в чисто химическа реакция, която протича в почвата, е много по-малко чувствителна към температурата в сравнение с други реакции (например превръщането на азота от амонячна в нитратна форма), протичащи в клетките на живите организми. Изследването в Университета на Мисури е показало, че прилагането на инхибитора на уреазата осигурява допълнителен добив  от 3,4 ц/ха (340 кг/дка), независимо дали срокът на внасяне е в средата на януари, средата на февруари или средата на март.

При подхранване в средата на март загубите на азот от класическия карбамид са били 13,6 кг/ха (1,36 кг/дка), а с прилагане на инхибитора на уреазата – 1,1 кг/ха (0,1 кг/дка). В същото време дъжд, паднал няколко дни след внасянето на класически карбамид, придвижва азота в почвата и предотвратява неговата загуба. Затова, ако прогнозите показват, че ден или два след подхранването се очаква дъжд, според учените от Ботаническия факултет на Университета на Мисури подхранването може да се направи с обикновен карбамид, без инхибитор на уреазата. 

Публикувана в Растениевъдство

Продуктите на компанията отговарят на най-добрите земеделски практики и осигуряват получаването на високи добиви и качествена продукция от културите, които земеделците отглеждат

„В последните години секторът растителна защита претърпя значителни промени, както се вижда от консолидирането на редица компании, случващо се и в момента. Целта на ФМС е с ускорени темпове да предоставим нови продукти и решения, които удовлетворяват в по-голяма степен потребностите на земеделските производители.“ – Това бяха встъпителните думи на Маргарита Петкова, търговски представител за Северозападна България на ФМС Агро България, при презентацията на компанията на семинар, проведен в Поморие в края на януари т. г.

Над 200 земеделски производители от цялата страна се запознаха с новостите и предложенията на компанията за 2020 година.

Paket jitni 175x230

През последните години ФМС се наложи с технологиите си за защита при житни култури, царевица, слънчоглед и рапица, както и с листните торове, биостимулантите и аминокиселините, подходящи за подхранване на всички видове земеделски култури.

ФМС Агро България предлага на земеделските производители продукти, които отговарят на най-добрите земеделски практики, така че те да получават високи добиви и качествена продукция от своите култури. В тази посока през 2020 год. ФМС предлага на българския производител икономически изгодни

Пакетни предложения в житни култури и царевица.

  • Пакет Протект – Житни култури

Хербицид Омнера® LQM, новият фунгицид Херкулес™ 125 СК, фунгицидът Азака™ и един от най-добрите биостимулатори на ФМС – Симакс.

Избирайки Пакет Протект – Житни култури, земеделските производители получават 10% по-добра цена, надежден контрол и сигурна защита на своите култури.

Омнера® ОД е едно от най-добрите решения за отличен контрол на икономически значимите едногодишни и многогодишни широколистни плевели с фокус върху лепка, паламида и повитица, както и самосевки от технологичен слънчоглед и рапица във всички житни култури. Омнера® ОД е трикомпонентна комбинация от две сулфонилуреи и флуроксипир. Формулацията е маслена дисперсия (ОД), което изключва необходимостта да бъдe използван прилепител. Трите активни вещества с два различни механизма на действие дефинират висока ефикасност и силна антирезистентност.

Херкулес™ 125 СК е фунгицид с пълно системно действие за контрол на най-важните болести при житни култури (пшеница, ечемик и овес), овощни, лозя, ягоди, домати, патладжан и пипер. Триазолов продукт, който отлично контролира икономически важни болести по зимните зърнено-житни култури – пшеница и ечемик: брашнеста мана и видовете ръжди (вкл. кафява и жълта ръжда) в доза 100 мл/дка.

Другият предложен фунгицид в Пакет Протект - Житни култури е Азака™. Той е системен стробилуринов фунгицид (250 г/л азоксистробин) с предпазно, лечебно и изкореняващо действие срещу ръжди, хелминтоспориоза и листен пригор в житните култури. “Зеленият” ефект се гарантира от наличието на стробилурин.

               Симакс е биостимулатор, представляващ смес от натурален екстракт от морски водорасли с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи в достъпна форма. Симакс подобрява усвояването на хранителни вещества и вода; стимулира растежа и развитието на кореновата система на растенията. Изключително подходящ е за приложение при стресови условия като преовлажняване, засушаване, ниски температури или големи температурни амплитуди, като засилва устойчивостта на растението и спомага за неговото по-бързо възстановяване и преодоляване на стреса.

  • Пакет Протект – Царевица 1

Хербицид Хемнико™ 24 СК + прилепител Тренд® 90 + хербицид Съксесър™ ТХ.

  • Пакет Протект – Царевица 2

Хербицид Хемнико™ 24 СК + прилепител Тренд® 90 + листен тор Микроелементи за царевица НОВ

Съксесър™ ТХ е селективен, системен, почвен и ранно-вегетационен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и житни плевели при царевица.

Съксесър™ ТХ съдържа петоксамид и тербутилазин. Петокасмид е ново активно вещество за България, което потиска синтеза на дълговерижните мастни киселини при плевелите, в резултат на което се потиска деленето на клетките. При житните плевели абсорбирането на продукта става чрез покълващия връх, а при широколистните – основно чрез корените.

Избирайки Съксесър™ ТХ, земеделските производители освобождават царевицата от конкурентните плевели още в началото на нейното развитие и осигуряват условия за оптимален растеж.

Хемнико™ 24 СК е вегетационен, системен и високоселективен хербицид, който съдържа 240 г/л никосулфурон. Използва се при царевица, за контрол на балур от коренища и семе, едногодишни житни и някои широколистни плевели. Хемнико™ 24 СК се прилага в доза 21 мл/дка след поникването на плевелите във фаза 2 – 8 лист на царевицата.

Микроелементи за царевица Нов включва мед, манган и цинк в специално съотношение за пълно извличане на продукта от културата. Осигурява бърз старт на царевицата за постигане на високи и качествени добиви.

Благодарение на добрата смесимост и висока селективност на предложените продукти в пакета, те могат да бъдат прилагани съвместно в комбинация или разделно в зависимост от спецификите на полето.

Публикувана в Растениевъдство

Подхранването на зимните житни култури и рапицата преди настъпване на зимата е гарант за тяхното успешно презимуване и залагане на висок добив

Агр. Петър Кръстев

Периодът на зимен покой е времето, когато при зимуващите култури протича забавяне на всички важни функции и процеси на жизнена дейност. В зависимост от продължителността и условията през зимата, след възобновяване на вегетацията растенията могат да се намират в различно състояние. Това състояние е не само резултат от абиотичните фактори, на които не можем да влияем. То може да бъде предопределено и от грижите, които производителите са положили още есента, за да осигурят безпроблемно презимуване на културите.

За да се улесни пролетният старт на зимните култури, още есента за тях трябва да се положат грижи, с които растенията да бъдат осигурени с най-важните хранителни вещества. Това не е екстра, а обоснована необходимост, защото бъдещата реколта при зимните култури се залага още в периода на есенната вегетация.

Листното подхранване през есента става все по-разпространена и популярна практика и у нас, защото земеделците се убеждават в положителния ефект от използването на листни торове, съдържащи бор, фосфор, калий и др. хранителни елементи. С всяка следваща година интересът към есенното подхранване на зимните житни култури и рапицата преди настъпване на зимата расте.

Есенно подхранване на зърнено-житните култури

Зърнено-житните култури залагат своя добив в есенния период. Те трябва да се отглеждат така, че да влязат в зимата частично формирани, което е от решаващо значение за бъдещата реколта. Колкото по-рано растенията формират листна маса и стъбла, толкова повече те имат шанс за формиране на силен флагов лист и добър клас.

Съществено значение за зимните житни култури в този период имат фосфорът и калият, а също манганът и молибденът. Фосфорът влияе за ускоряване скоростта на растеж на кореновата система, благодарение на което растенията се снабдяват по-добре с вода и хранителни вещества от почвата. Напролет такива растения бързо започват вегетация и растат много по-добре. Фосфорът (подаден чрез листно подхранване) също влияе на формирането на класа, което води до увеличаване на добива при зърнените култури. Калият въздейства на водния обмен на растенията, презимуването, а заедно с фосфора регулира обмена на захарите и протеините. Калият, заедно с фосфора, сярата и магнезия, влияе съществено на ефективността на усвояване на азота от растенията. Манганът (чрез листно подхранване) играе огромна роля в повишаване устойчивостта на растенията срещу гъбни заболявания, особено в условия на топла есен, каквато е в момента, а също така стимулира растежа и на кореновата система. Този микроелемент също участва в процеса на фотосинтеза и формирането на биомаса. Молибденът (чрез листно подхранване) участва в синтеза на съединенията, отговарящи за увеличаване устойчивостта на растенията към ниски температури.

Есенно подхранване на рапица

При отглеждането на зимна рапица, каквато основно се отглежда у нас, много важен, влияещ на презимуването елемент е срокът на сеитба. Той трябва да бъде достатъчно ранен (2-ра – 3-та декада на август в зависимост от региона), което създава на растението условия за непрекъсната 9-10 седмична вегетация. Само при такива условия рапицата може да се отправи в периода на зимен покой с оптимално количество листа (8-10), дебела коренова шийка и добре развита коренова система (може да достигне 40-50 см в дълбочина на почвения профил). В този период (от фаза 4-та – 5-а двойка листа), започва формирането на страничните разклонения, а от фаза 8-а двойка листа започва формирането на съцветията. Т.е. още есента рапицата залага основата на бъдещата реколта. Този процес може много лесно да бъде подпомогнат чрез оптимално листно подхранване.

В периода на есенната вегетация на рапицата не бива да се допуска при подхранването да се внасят прекомерни количества азот, който, в съчетание с прекалено гъсти посеви, става причина вегетативният връх (връхният бутон) да израства доста високо над повърхността на почвата. Това води до неговото измръзване в периода на зимен покой. Освен това прекомерното внасяне на азот предизвиква увеличаване съдържанието на вода в клетките на рапичните растения, в резултат на което се намаляват студоустойчивостта и устойчивостта им към болести.

За да може в есенния период рапицата да достигне необходимата фаза за презимуване, трябва да е осигурена с фосфор, калий и магнезий, а от микроелементите – преди всичко с бор (чрез листно подхранване). Ако до настъпване на зимата културата не е достигнала оптималната фаза за презимуване и не е била осигурена с необходимите хранителни вещества, през пролетта тя няма време и възможност да навакса и постигне същия добив като растенията в посевите, които са били добре подхранени през есента. Фосфорът влияе съществено за правилното развитие на кореновата система на рапицата (добре развитите и достатъчно дълги корени осигуряват по-добро презимуване и достъп на вода и хранителни вещества).

Калият има ключова роля във формирането на розетка при рапицата и нейното презимуване. Елементът концентрира клетъчния сок, благодарение на което се повишава студоустойчивостта на растенията. Освен това той влияе на водния обмен на растенията, което е особено важно в периоди на засушаване и подобрява азотното хранене. Още един важен хранителен компонент при подхранването на рапицата е борът. Есенното подхранване на рапицата с този микроелемент влияе на правилното формиране на кореновата шийка и на успешното й презимуване.

Публикувана в Растениевъдство

Всеки земеделец може да избере подходящия продукт и броя пръскания според конкретния натиск от болести

Агр. Петър Кръстев

„За да намерите най-правилното решение в изключително широкия спектър от проблеми, произтичащи от патогените в житни култури, използвайте екипа на Байер!“ – С тази добронамерена покана за професионално сътрудничество и решаване на трудните ситуации в производството се обърна към земеделските производители МИЛЕН МИЛЬОВ – регионален представител на Байер за Централна Северна и Западна България. Специалистът посочи, че западната селекция пшеници, отглеждана масово у нас през последните години, доведоха до появата на патогени, които по-рано не са представлявали проблем за производството, защото нашите сортове са устойчиви. Такъв е случаят с видовете ръжди и конкретно за тази година – с кафявата ръжда, която се разви още от есента. Болестта се развива най-силно там, където не се третира навреме, съобразно условията. И не на последно място – най-големи поражения от кафява ръжда през изминалия сезон са установени там, където са използвани фунгициди със занижени дози. Именно дозата е тази, която за условията на България може да даде дълго и категорично последействие и защита от кафява ръжда, акцентира Милен Мильов. Категорична защита на посевите до края на вегетацията може да се получи само когато се използва продукт с регистрирани активни вещества, ефикасни срещу заболяването, и се спазва дозата, подчерта специалистът. Кафявата ръжда, чието царство е в нашите географски ширини, е патогенът, към който трябва да се подхожда изключително отговорно и сериозно и да се работи с правилните дози на продуктите.

След това съществено и необходимо разяснение Милен Мильов представи трите схеми на Байер за борба с болестите по житните култури и направи подробна характеристика на продуктите в тях. И уточни, че всички предлагани продукти са на базата на регистрациите в България и че дозите са реални и работещи за патогените в наши условия.

Икономична технология за борба с болестите

При най-често срещаната схема в България се правят две фунгицидни третирания. Специалистът предложи на земеделците икономична схема на Байер, насочена изцяло за опазване на листната маса на растенията. Тя включва едно третиране с Фалкон в доза 50 мл/дка в края на братене, начало на вретенене, последвано от Солигор в доза 80 мл/дка при напълно разтворен флагов лист. Тази схема дава добра защита на листата от патогените.

Стандартна технология

При необходимост икономичната схема може да се надгради, като се използва стандартна технология, предложена от Байер. Това предложение е особено актуално в ситуации като тази година, когато 25% от площите с пшеница в България започнаха да се развиват през януари – февруари и няма фон на зараза от есента. Какво е различното тук? Отново се започва с Фалкон в доза 50 мл/дка. Следващото третиране при тази схема е със Сфера Макс в доза 40 мл.

Сфера Макс е комбиниран продукт, съдържащ триазол със стробилурин. Той може да даде по-добро последействие на защита на листната маса през последната част от вегетацията. Заради съдържанието на стробилурин Сфера Макс притежава и много добър зелен ефект.

Премиум технология

Милен Мильов подчерта, че премиум технологията на Байер за борба с болестите при житни култури се е доказала в условията на Северозападна България миналата година. Тя включва фунгицидите Солигор и Зантара и е успяла да защити добив от 1260 кг във Видинско от 100 декара елитен участък през 2018 година.

Солигор се прилага в доза 80 мл/дка за първо третиране. Когато третирането се направи във фаза втори стъблен възел на растенията, спокойно може да се отиде със Зантара в доза 125 мл/дка във фаза начало на изкласяване, препоръча специалистът. Зантара е уникален продукт, който все повече се доказва с изключително добро действие за защита на растенията и най-вече срещу кафява ръжда.

За 100%-на защита на добива – трето пръскане

За земеделците, които решават да направят три фунгицидни третирания, от Байер препоръчват стандартна схема. Използва се Фалкон в доза 50 мл/дка във фаза края на братене, начало на вретенене. Малко по-късно във фаза разгънат флагов лист се третира със Сфера Макс в доза 40 мл/дка. С тези две третирания се осигурява защитата на листната маса от патогени.

Третото третиране трябва да бъде насочено изцяло и само срещу болести по класа, които са характерни за фаза цъфтеж, т.е. фузариум. Предложението на Байер срещу фузариум е Прозаро в доза 100 мл/дка. Това третиране допълнително удължава защитата и на листната маса.

Още една възможност като премиум технология в този сегмент

В този вариант специалистите на Байер препоръчват два фунгицида – започва се със Солигор в първи-втори стъблен възел в доза 80 мл/дка и малко по-късно се използва премиалното предложение на Байер Авиатор в доза 100 мл/дка. Използван в начало на изкласяване на пшеницата, Авиатор гарантира запазване на потенциала за добив до края.

2018-а е последна за Фалкон

Дълги години Фалкон беше пазарен лидер в сегмента на триазолите. Поради доброто си действие спрямо патогените, които се развиват по листната маса, той се превърна в един от най-използваните от земеделците фунгициди. Фалкон отстъпва място на новия триазол в ниския ценови клас – Солигор, който за трета поредна година е най- предпочитан от българските земеделци.

Солигор – универсално решение срещу широк спектър от болести

Солигор успешно зае мястото на Фалкон като пазарен лидер, като оптимално решение за първо третиране. Балансът между ефекта от продукта и цената напълно оправдава инвестицията. Солигор има широк етикет на регистрации – контролира жълта ръжда, както и дрешлерата по пшеницата – патоген, който се наблюдава през последните години. Този фунгицид е ефикасен срещу снежна плесен, фузариум, септория, видовете ръжди. Може да бъде използван за защита на флагов лист в доза 70 мл/дка, както и срещу фузариум във фаза цъфтеж в същата доза.

Кафявата ръжда е вече факт

Кафявата ръжда е вече налична, защото се разви още есента по самосевките. На този проблем земеделците трябва да търсят решение, което да им осигури дълга защита: 45 –55 дни след флагов лист в зависимост от вегетацията на сорта. Препоръката на специалистите на Байер е да се използва по-висок клас продукти, в които има комбинация между триазол и стробилурин, какъвто е Сфера Макс. През 2018 година той защити третираните посеви от кафява ръжда в доза 40 мл/дка.

Зантара – цената се отплаща с последействието

Специалистите от Байер препоръчват също Зантара. Според Милен Мильов той е най-рентабилният фунгицид, защото цената, която плащат за него земеделците, в най-голяма степен се компенсира с неговото последействие по отношение на патогените по листата. Зантара има перфектна формулация, която здраво прилепва върху листа, и голяма част от активните вещества във фунгицида успяват да влязат в растението. Наличието на биксафен в комбинация с тебуконазол в продукта осигурява много добра и продължителна защита срещу кафява ръжда. Има много добро действие и срещу фузариум по класа, а също така и срещу септориоза.

Авиатор – топпродукт на Байер

Авиатор се появи на българския пазар преди две години, като обещанието от страна на фирмата бе, че той ще се превърне в топпродукт за третиране на пшеница. Той оправда възложените към него очаквания – характеризира продукта Милен Мильов.

Дозата на Авиатор е от 80 – 120 мл/дка. Продуктът съдържа биксафен и триазол с изключително добро действие срещу видовете ръжди, септориоза и фузариум по класа. Специалистите го определят като уникален, защото когато се използва в премиум пшеници, посевите дават 1% повече протеин и близо 2,5% повече глутен. Това е установено и доказано в Центъра за иновации на Байер.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага високо селективни и ефикасни хербициди в житни култури

Интервю на Петър Кръстев

На първата среща на ФМС АГРО България с клиенти и партньори в РИУ Правец в началото на февруари, разговаряхме с нейния управител г-н ДИМИТЪР ДОЙЧЕВ. Специално за читателите на в. „Гласът на земеделеца“ той посочи решенията на компанията за опазване на културите през новия сезон чрез продуктите, съдържащи се в портфолиото.

-          Г-н Дойчев, с какви очаквания стартирате дейността на ФМС АГРО България през 2019 година?

-          Не може компания, която е в ТОП 5, да има скромни очаквания и скромни амбиции. Имаме прекрасни продукти, имаме хора, които ни вярват, търговски партньори и потребители. Тези хора ще ни помогнат заедно с експертизата на екипа на ФМС да постигнем целите си. Крачка по крачка всяка година ние ще се стремим да увеличаваме пазарния си дял. Знаем пътя, който трябва да извървим по оптимизирането на портфолиото, знаем пътя, който трябва да извървим по налагането на търговската марка и знаем как да го направим.

-          С какъв екип ще постигнете всичко това?

-          Екипът ни не е голям. В момента разполагаме с 5-ма търговски представители, т.е. ФМС е с един от малките екипи на пазара. Но затова пък имаме подготвени хора, професионалисти, които добре познават материята, отдадени са на работата и така ще компенсираме срещу по-големите екипи. Освен това, разбира се, не може компанията да има сериозни амбиции и да не залага в целите си разрастване на екипа, съобразно изискванията на пазара, съобразно динамиката и на останалите компании в бранша.

-          ФМС навлиза и в бизнеса с листни торове. Смятате ли, че имате шанс пред конкуренцията?

-          Листните торове са труден, но много динамичен пазар, който расте. И не бива да се притесняваме от конкуренцията, защото смятаме, че формулата, с която разполагаме, е изключително печеливша и би трябвало успешно да ни позиционира спрямо нашите конкуренти. Нашите листни торове, биостимуланти и аминокиселини са едни от най-качествените на пазара – определено ние сме в ТОП 3 по отношение качество на предлаганите продукти. Това е гаранция за това нашите потребители да останат доволни. Друго основно предимство, на което ще разчитаме е и много добрия баланс на качество – цена, спрямо основите ни конкуренти.

-          Какви са конкретните ви предложения за предстоящия сезон?

-          При основната зърнена култура – пшеницата, имаме изключително конкурентно портфолио. Колегите в производството и бизнеса знаят, че зимните условия и предшестващата я суха есен, не позволиха културите да се развият по най-добрия начин. Голяма част от посевите се измъчиха – останаха недоразвити, изоставащи. Някъде дори сега никнат, благодарение на това, че зимата беше мека. Т.е. хората трябва да търсят най-селективните хербициди при пшеницата. Ние разполагаме с такъв продукт – Гранстар® Супер. Ако случайно стане така, че определени плевели прераснат, тогава пак имаме отлично решение – Омнера™ ОД. Отлична комбинация от три активни вещества, която отлично контролира и самосевки от технологичен слънчоглед и рапица, както и други упорити плевели в житните култури. При пшеницата, там където има проблеми с житните плевели, предлагаме Фокстрот™ 69 ЕВ. Той е високоефективен хербицид срещу едногодишни житни плевели. Също така е едно много добро решение, по простата причина, че няма друг аналог, който да е така селективен за културата.

При житните за поредна година предлагаме добре познатите фунгицида – Импакттм 25 СК и Азакатм, които още при първото пръскане спират основните патогени. Според нуждите на дадено стопанство пръскането може да се комбинира също и с фунгицида Ризатм 25 ЕВ – третия много ефикасен фунгицид предлаган от ФМС.

-          Какво предлагате при царевицата?

-          Имаме един нов почвен и за ранно приложение хербицид – Съксесъртм ТХ. Това е уникален продукт за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при царевица. Няма такава комбинация на пазара, с точно тези две активни съставки в един продукт, които съдържа Съксесъртм ТХ. Никой друг не ги предлага, освен нас. Отличен хербицид с добра селективност, с добър спектър на покриване на плевелите при царевицата.

По-късно, когато се появят житните плевели, вкл. балур от коренища, предлагаме Хемникотм 24 СК, който е един от хербицидите с най-висока концентрация на никосулфурон на пазара.

-          Какви са предложенията ви при маслодайните култури?

-          Отлично сме подготвени в основния сегмент при слънчогледа, имаме хербицида Експрес тм 50 СГ. Както знаете това е продуктът, който успешно контролира широколистните плевели при слънчогледовите хибриди, толератни на Експрес тм 50 СГ. При рапицата – предлагаме Неро тм ЕК , продукт който няма друг аналог на пазара.

-          Имате ли продукти и при интензивните култури?

-          Имаме добро портфолио и при интензивните култури - хербициди, фунгициди и инсектициди. От инсектицидния сегмент на практика покриваме всички основни култури с добри инсектициди. Имаме уникалното решение Корагентм 20 СК, Авант® 150 ЕК и Фюритм 10 ЕК. Така че портфолиото, с което разполагаме, всъщност покрива основните вредители при основните култури и е така съобразено, че да бъде максимално икономически изгодно за земеделските производители.

-          Имате ли пакетни предложения?

-          Да, портфолиото позволява да правим пакетни предложения. За нас е важно, че с продуктите, съдържащи се в него, могат да се правят добри комбинации за българските производители.

-          Какви пакети са възможни?

-          Отлични пакети със съответната икономическа изгода за производителите се получават, ако комбинират Гранстар® Супер заедно с Фокстроттм 69 ЕВ, заедно с Импакттм 25 СК или Гранстар® Супер с Фокстроттм 69 ЕВ, заедно с Азакатм. Пакетите ни са насочени главно към основната култура пшеницата.

-          Какво ще пожелаете на българските земеделци?

-          На българските земеделци от всички сектори – зърнопроизводители, лозари, зеленчукопроизводители, от свое име, от името на българския екип и от името на компанията, за която работя - ФМС, искам да пожелая здраве, да забравят по-скоро трудната есен и не особено благоприятната зима. Да имаме една хубава пролет, която да ни помогне да наваксаме изоставането от зимата, за да могат хората навреме да си подготвят площите, навреме да засеят в благоприятна производствена среда. Да помогнем за успеха на производството с нашите продукти. Така че и ние от ФМС АГРО България да имаме дял в получаването на високи добиви през 2019 година. Да допринесем за постигане и на по-високо качество при всички култури, защото все повече трябва да мислим и за това.

Публикувана в Растениевъдство

През изминалия седемдневен срок агрометеорологичните условия се определяха от наднормени температури спрямо климатичните норми. В полските райони на страната средноденонощните им стойности бяха около и над биологичния минимум необходим за възобновяване и протичане на вегетация при пшеницата и ечемика. Така се увеличи делът на зимните житни култури встъпили във фаза трети лист.

През първата половина от следващия период се очаква понижение на температурите и ниски средноденонощни стойности, което ще доведе до затихване и частично прекратяване на вегетацията при пшеницата, ечемика и рапицата. Прогнозираните отрицателни минимални температури ще са над критичните за зимните земеделски култури. През периода при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите листообразуване (начало на фаза трети лист – Казанлък, Бъзовец, Кнежа и масово – Хасково, Пазарджик), начало на фаза братене (Пазарджик, Николаево) и масово фаза братене (Новачене, Павликени, Силистра, Карнобат). При рапицата наблюдаваната фаза е образуване на розетка. Семковите и костилковите овощни видове са във фаза набъбване на пъпките. В югозападните райони на страната (Сандански) е регистрирано начало на сокодвижението при лозата.

През втората половина от предстоящия период и първите дни от месец март се прогнозира съществено повишение на температурите, които ще достигат биологичния минимум необходим за протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

През по-голямата част от следващия седемдневен срок условитя ще са подходящи за извършване на почвообработки на свободните площи, за подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове, за провеждане на резитби при овошките. През по-топлите и слънчеви дни в края на периода ще се създадат условия за извършване на растителнозащитни пръскания в овощните насаждения.

            Драгомир Атанасов

Публикувана в Агропрогноза

Хербицидите са уникални, защото действат на плевели, срещу които други продукти са напълно безсилни

Агр. Петър Кръстев

Веселин Петков – Търговски мениджър „Продукти за растителна защита“.

На срещата в Правец, в края на ноември, с топ клиенти на фирма Corteva Agriscience, Веселин Петков, представи продуктовата листа на компанията за следващата година в житни култури.

На дневен ред в новия сезон са житните култури

Веселин Петков подчерта, че първото нещо, което предстои пред земеделските производители за новия сезон е пролетната кампания за третиране на житните култури с хербициди и фунгициди. В тази връзка той каза, че освен с продуктите за растителна защита, Corteva Agriscience ще бъде фирмата, която ще изненадва производителите и ще предлага все по-иновативни решения през следващите години.

Експертът увери присъстващите земеделци, че в житни култури за 2019 година компанията ще им предложи сериозна листа от хербициди, създадени да може да се реагира по най-добрия начин при всякакви ситуации. Освен тях, ще предлага ексклузивно и фунгицида Алегро®- познат продукт от концепцията AgCelence на БАСФ. Екипът на Corteva Agriscience е предвидил и един органо-фосфорен инсектицид, който е със широк спектър срещу много неприятели в т.ч. и в житни култури. За по-добро усвояване и действие на хербицидите, и по-бързия им инициален ефект срещу плевелите, земеделците ще имат на разположение и два прилепителя, информира земеделците г-н Петков.

Корело® Дуо: Икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване

Веселин Петков започна представянето на продуктите с новия хербицид Корело® Дуо 85 ВГ. Той поясни, че всеки продукт, който предлага Corteva Agriscience има мото, в което се съдържа най-важният елемент от предимствата му. В случая, мотото на Корело® Дуо е, че той ще бъде икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване. Регистриран при пшеница срещу всички важни житни и широколистни плевели. Продуктът ще се продава в пакет за 30 дка, като плюс хербицидът в него се включва безплатно и прилепител Дасойл 26- 2 N. Най-важното предимство на този продукт е ефикасността му срещу упорити широколистните плевели в т.ч. и ефемери, които са устойчиви на широко употребяваните в практиката сулфонилурейни хербициди. Освен това унищожава безпроблемно лепка, паламида, както и технологична самосевка слънчоглед. Действа и на самосевка технологична рапица, като при нея е много важно да се следи фазата – тя е чувствителна само във 2-ри-4-ти лист, което предполага есенно приложение на този продукт. Корело® Дуо 85 ВГ притежава и почвено действие в рамките на три седмици, което дава допълнителен ефект срещу нтората вълна от поникващи плевели, което също е от значение, разясни г-н Петков. И още нещо много важно каза експертът, че хербицидът е със 100%-на селективност спрямо културата, защото съдържа антидот.

Срещу житните плевели , освен срещу див овес, видове райграс, лисича опашка и ветрушка, Корело® Дуо действа на два проблематични плевела, с които много от аналогичните продуктите на пазара не се справят – власатка и овсига. С една дума хербицидът е безкомпромисен , заяви Веселин Петков - няма плевел, който да не се унищожава от този продукт.

Дерби® Супер Едно: Доказал се в практиката хербицид

Много добре познат продукт и не случайно мотото му е „Доказал се в практиката хербицид“. С него ежегодно се третират около 2 млн. декара , информира Веселин Петков. Това е така, защото той е доказал ефективността си срещу плевелите и селективността си спрямо културите. Регистриран е в доза 2,5-3,3 г/дка като при него също е възможно употребата му наесен и напролет. Ефикасен е за технологичен слънчоглед, като действието му не се влияе от температурата. Съдържа две активни вещества, което го прави изключително широкоспектърен срещу най-важните плевели, характерни за пшеницата и ечемика – лепка, паламида, ефемери и др. Срещу технологичната рапица , отново препоръката е за есенно приложение , когато плевела е най-чувствителен. Г-н Петков подчерта, Дерби® Супер Едно е без ограничение в сеитбооборота дори и за културата рапица. Единствено условие е при много сухо лято, преди сеитба на рапицата да се направи преораване на третираните площи. Има почвен ефект в рамките на 3 седмици, което осигурява допълнителен контрол на новопоникващи плевели. Много важно е, че догодина той ще бъде предлаган на много конкурентна цена, съобщи добрата новина специалистът.

Старане™ Голд: Еталон за борба срещу лепка и поветица

Този хербицид е комбинация от две активни вещества. Има действие срещу целия спектър от широколистни плевели. Но това, което го прави различен от останалите е, че той е еталон за борба с лепка и поветица, подчерта Веселин Петков. Много малко са продуктите, които действат на тези два плевела, още повече, ако лепката е преминала фаза 3-ти прешлен. Изключително предимство на Старане™ Голд е неговата 100%-на селективност – може да се прилага от втори до флагов лист на културите. Специлистът уточни, че тъй като при доза от 150 мл ефектът е абсолютно равностоен като този от регистрираната в момента доза от 180 мл/дка, продуктът ще бъде пререгистриран, което ще го направи още по-икономически изгоден като цена на декар.

Мустанг®

Това е добре познат двукомпонентен продукт, регистриран както при житни култури, така и при царевица с възможност за есенно и пролетно приложение при житните. Безкомпромисен е към плевелите, като единственото условие при него е, че приложението трябва да бъде съобразено с фазата на културата – от начало до край на братене, посъветва земеделците г-н Петков. При царевицата той е отличен партньор на противожитните хербициди.

Палас® 75 ВГ

Палас® е познат и широко използван хербицид както срещу широколистни, така и срещу житни плевели. При него също има възможност за есенно и пролетно приложение, уточни Веселин Петков. Има отлично действие срещу двата проблемни плевела – овсига и власатка. Дозата е съобразена така, че един пакет е за 20 декара, заедно с прилепител за същата площ. Специалистът посочи и единствената слабост на продукта, която е, че не действа за дивия мак. Затова при наличие на този плевел, се добавя чисто противошироколистен хербицид, като в случая той препоръча Дерби® Супер Едно в доза 2,5 г/дка, за да има покритие и на този плевел.

Добре познатият фунгицид Алегро® от концепцията AgCelence

Алегро® е добре познат продукт от концепцията AgCelence, регистриран при пшеница и ечемик. Той е ефикасен срещу всички икономически значими болести при тези култури, благодарение на комбинацията от активни вещества – епоксиконазол със стробилурин. Той ще бъде най-икономически изгодния триазоло-стробилуринов фунгицид за следващата година, информира г-н Петков. Погрешно е схващането, че такъв тип продукт може да се използва само за второ пръскане, за да се извлече полза от физиологичния ефект за културата, разясни специалистът и уточни, че той може да бъде употребяван и за първо пръскане в Т1, заедно или малко след приложението на хербицида. Комбинацията между тези активни вещества - стробилурин и триазол, всъщност дава взаимнодопълваща се ефикасност срещу болестите, както и по-продължителна защита, в сравнение с еднокомпонентни фунгициди на база триазол или стробилурин. Има системно и трансламинарно действие, т.е. осигурява защита на новия прираст, което е характерно за начина на действие, както и газовата фаза, която е характерна за стробилурините. Осигурява продължителна защита до 4 седмици, като при много висок фон на зараза този период се скъсява, но дори при такива условия продуктът защитава културата 3 седмици. През 2019 ще предложим на пазара пакет между Дерби® Супер Едно и Алегро®, в който двата продукта са на по-добра цена, отколкото индивидуално оферираните, информира земеделците Веселин Петков.

Срещу неприятелите - Дурсбан™ 4 ЕК

Последният продукт, с който Веселин Петков приключи представянето на портфолиото на Corteva Agriscience в житни култури е инсектицидът Дурсбан™ 4 ЕК. Той е широкоспектърен органофосфорен инсектицид насочен срещу много неприятели с продължително действие от 21 дни. Ефективен е срещу икономически най-важните неприятели по житните култури - житна пиявица, житен бегач, житна дървеница, листни въшки и проблематичните подземни нощенки, които бяха сериозен проблем през 2018 при полските култури.

Публикувана в Растениевъдство

За нормалното преминава на отделни фази посевите изискват експозиция от ниски стойности, за да заложат репродуктивните си органи

Агр. Петър Кръстев

Въпреки че пшеницата, ечмикът и тритикалето се отнасят към културите на умерения климат, те твърде осезаемо се различават по своите изисквания към температурните условия. Към този фактор има съществени различия и в потребностите на зимните и пролетните житни култури.

С дългогодишни научни изследвания е установено, че най-влиятелният климатичен показател при отглеждане на зърнено-житните култури е температурата. Учените са разработили базови температурни изисквания за оптимално отглеждане на тази група растения. Посочените цифри са осреднени и относителни, те могат значително да се променят при конкретни условия на отглеждане.

Най-чувствителна култура сред зимните житни е ечемикът

Промените на температурите, които се приближават към стойността на точката на замръзване, предизвикват ензимна активност вътре в клетките, която, от своя страна, намалява общата студоустойчивост на растенията. Особено чувствителен е този проблем при добре развити растения и растения, които са започнали растежа си по-рано. Най-голямата опасност е отмирането на растения, които са били нападнати от болести или неприятели, повредени от птици или пострадали от резки застудявания в периода на активен обмен на веществата. Всичко това много често се наблюдава в началото на зимата и при възвратни студове през пролетта.

Оптимално развитите посеви зимуват по-лесно

Много важен е изборът на срок на сеитба, който трябва да създаде оптимални предпоставки за есенно развитие. Опитно е доказано, че лесно презимува пшеница, която влиза в зимата във фаза трети-пети лист. Прекалено късните посеви, при които зимните житни влизат в зимата във фаза поникване и започват да се развиват чак напролет, фактически са обречени, тъй като отмират дори при температура от минус 5°С. След възобновяване на вегетацията напролет растенията бързо губят способност да противостоят на студ и при възвратни мразове видимо страдат.

Зимната пшеница изисква високи температури за започване на вегетация, с това е свързано по-късното й начало на растеж и затваряне на редовете. Това става причина за повишен риск от ранно заплевеляване. По време на вегетацията зимната пшеница също така има предпочитание към по-високи температури.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Специалистите на компанията дават препоръки при житни култури, при които не е използвана Систива

Агр. Петър Кръстев

Фермерите зърнопроизводители у нас са се уверили, че новата генетика пшеници и ечемик е предразположена към различни заболявания, които по-рано не се срещаха масово у нас. На срещата в Пловдив със земеделските производители от Южна България, специалистите на БАСФ предложиха технологии по растителна защита при пшеницата, при които не е използван фунгицидът за третиране на семена Систива.

Мария Неделчева – търговски мениджър на БАСФ България, сподели наблюденията си, че повечето от нашите фермери са добре ориентирани кои от сортовете им са по-чувствителни към дрешлера и кои към брашнеста мана и септория. И направи конкретни препоръки.

За сортовете, по-чувствителни към дрешлера

При тези сортове предложението на специалистите от БАСФ към фермерите е да започнат с Приаксор или Диамант Макс. Тези два продукта са в състояние да се справят с вредоносната дрешлера още в самото начало. Препоръчително е да се използват превантивно, с което няма да допуснат по-нататъшна зараза на посева. За второ третиране при тези сортове зърнопроизводителите могат да се използват Танго Супер или Капало.

За сортовете, по-чувствителни към брашнеста мана и септория

При тези сортове специалистите на БАСФ препоръчват Капало. Фермерите, използвали този фунгицид, оценяват високо неговите качества, доказал ефективността си особено през дъждовната 2014 година. Капало осигурява изключително добър старт на посева в борбата с болестите.

За фермерите, които инвестират повече средства в производството

От БАСФ припомниха на фермерите добре познатата схема – първо триазолов продукт, а след това стробилулин. За второ пръскане производителите могат да приложат отново Приаксор или Диамант Макс. Тази интензивна технология специалистите на компанията препоръчват на хората, които могат да вложат повече средства в производството – като торене и във всичко останало.

Когато условията не предразполагат към болести

БАСФ има още едно предложение – т. нар. базова технология, която носи това име по две причини:

. Първата – защото използването на два фунгицида в България е базова технология. И ако понякога се случва при определени условия в определени райони да се мине само с един фунгицид, това е по-скоро изключение, отколкото правило.

. Втората – в тази технология са заложени три продукта, които са познати като изключително класни: Танго Супер, Алегро или Дует. Тези фунгициди имат много силни технически предимства. В същото време цената им през последните три години върви надолу, което ги прави все по-масово използвани. Танго Супер бе познат на фермерите отпреди 5-6 години, но малка част от тях го използваше заради цената. В момента този фунгицид е с толкова достъпна цена, че няма продукт с по-добро съотношение цена – качество. Същото се отнася и за Алегро – първия продукт на БАСФ, комбинация на триазол със стробилурин.

Растежните регулатори са важна част от технологията

Растежните регулатори са сегмент, който в България все още е в процес на развитие. Но за хората, които отглеждат житни култури по интензивната технология, този елемент е задължителен, убедени са специалистите на БАСФ. Там, където се тори с високи торови норми, вече трябва да се използва растежен регулатор. В България съществува мнението, че западните сортове пшеници са нискостъблени и не се нуждаят от подобен род продукти. Но на Запад, откъдето идват тези сортове, растежните регулатори се прилагат задължително. Целта на растежния регулатор е не само да се предотврати полягането, както повечето фермери смятат. Предлаганият от БАСФ растежен регулатор Медакс Топ подпомага образуването на по-добре развита коренова система в дълбочина с повече коренови власинки, които да усвояват по-добре водата и хранителните вещества. Продуктът има за цел и по-доброто разположение на братята, които да поемат достатъчно светлина и да дадат потенциала си за добив.

Медакс Топ има и други допълнителни предимства – това е единственият в България растежен регулатор с две активни вещества – за бързо начално действие и продължително последействие във времето.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта