В различни региони на Франция, фермерите  запалиха големи огньове. Протестен огън има и до входа на тунела на Ламанша. Протестиращите, казват че това е отговор на продължаващото влошаване на положението им.

Недоволството на френските фермери е предизвикано от наскоро публикувания законопроект, в който се казва, че в селскостопанските зони в близост до населени места, ще се забрани използването на пестициди. Ако той бъде приет, ще започне да функционира от началото на 2020 г. Това според земеделските производители значително ще намали площите на техните земеделски земи и по този начин ще свие производството. Само в столичния регион Ил дьо Франс площта на ефективно използваната земеделска земя може да бъде намалена с 5-6 хил. хектара. Земеделските производители подчертават, че това само увеличава затрудненията им в ситуация, в която доходите им са изключително ниски.

“Този законопроект се превърна в капката вода, която преля търпението. Почти непрекъснато ни критикуват в обществото, за нашите методи на работа, което усложнява нашата упорита работа” – подчертава една от участничките.

Според основните съюзи на френските фермери, протестите ще продължат през следващите дни в цяла Франция и ще приключат едва в края на седмицата.

Всичко това се случва, след като администрациите  на пет големи френски града – Париж, Лил, Гренобъл, Нант и Клермон-Феран – въведоха забрана за използване на пестициди на тяхна територия.

Публикувана в Агроновини

Нарушителите ще бъдат санкционирани, могат да останат без субсидии

Седемнайсет сигнала за възникнали пожари в обработваеми земеделски площи са подадени към дежурните екипи на МЗХГ и ДФ „Земеделие“ през изминалото денонощие. Те са станали на територията на три области – Русе, Плевен и Монтана и са обхванали общо над 1 500 дка. Сигналите са постъпили от дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. Дежурните екипи на МЗХГ и ДФЗ са посетили на място опожарените площи. Въпреки забраните за палене на нивите, земеделските стопани продължават да прочистват сухара растителност от площите чрез подпалването й.
Най-големи са щетите в област Русе, където са лумнали шест пожара. Пламъците са обхванали общо около 1 000 дка в землищата на селата Сливо поле, Мартен, Бабово, Борисово, Черешово и Мечка.
Още шест пожара, на обща площ от 250 дка, са възникнали в област Монтана. Запалени са били стърнища в селата Долни Цибър, Станево, Студено буче, Долни Белотинци и Вирове.
В област Плевен са горели пет пожара. Два от тях са били в землищата на град Долни Дъбник, два до град Кнежа и един до село Койнаре. Засегнати са над 250 дка.
ДФЗ напомня, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи глобата за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при повторно е от 2000 до 12 000 лв. Изгарянето на стърнища е нарушаване на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосано съответствие.
Спазването на изискванията за кръстосано съответствие е задължително условие, за да могат кандидатите по директните плащания да получат субсидиите си в пълен размер. В процес на установяване е дали площите със запалени стърнища са заявени за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания и кои са кандидатите. Те ще бъдат санкционирани съгласно законодателството. Глобите ще бъдат определени в зависимост от тежестта на нарушението. Наказанията могат да достигнат до лишаване от субсидии по една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.

Публикувана в Агроновини

Австрийският парламент одобри пълна забрана на спорния хербицид, класифициран от Световната здравна организация като „вероятно канцерогенен“.

Австрийският парламент одобри пълна забрана на употребата на глифозат на територията на страната, като направи Австрия първата страна в Европейския съюз, която забрани хербицида в името на „принципа на предпазливостта“.

Тази пълна забрана бе обсъждана в Австрия в продължение на няколко седмици, тъй като нейните опоненти твърдят, че тя не отговаря на европейските стандарти, тъй като лицензът за употреба на глифозат в ЕС, подновен през 2017 г. от Европейския съюз, е валиден до 15 декември 2022 г.

Във Франция правителството обеща, че до 2021 г. глифозатът ще бъде забранен „за основни цели“ и ще бъде забранен „за всички цели“ за пет години. Употребата му вече е ограничена, т.е. от 2017 г. е забранено третирането на обществените зелени площи и отначалото на 2019 г. градинари-любители и непрофесионалисти също не могат да го използват.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Резултатите от научниизследвания потвърждават замърсяването на въздуха и околната среда с пестициди, обясняват представители на немската Асоциация Bioland.
По време на мониторинга на дървесната кора на 47 места в Германия през миналата година, беше открито замърсяването с пестициди на всички тестови площадки, независимо от това дали земеделската земя се намира наблизо или не. Тази година мониторингът ще продължи и точките на измерване ще бъдат установени в цяла Германия, започвайки през март.
Като се вземат предвид резултатите от разследването, Асоциацията Bioland обвинява немските органи, че не решават проблема с разпада на пестицидите, поради което се предлага да се въведат национални забрани за две особено летливи активни вещества на хербициди за зърнени култури и картофи.
Федералната асоциация за натурални храни (BNN) призова за създаването на „система за непрекъснат анализ, така че хората, растенията, животните, почвата, водата и въздуха да бъдат тествани за остатъци от пестициди“. "Населението има право на защита и информация", се казва още в обръщението.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
53 неправителствени организации (сред които "Грийнпийс", WWF България и Българска фондация "Биоразнообразие") изпратиха писмо до министъра на околната среда и водите Нено Димов с настояване да бъдат предприети всички необходими мерки за забрана на въвеждането в природата, вноса, развъждането и отглеждането на неместния животински вид американска норка. Целта на искането е да бъде опазено биологичното разнообразие и свързаните с него екосистемни услуги, човешкото здраве, общественият интерес и икономиката.
Незаконни ферми
Основната причина за искането на неправителствените организации е, че видът американска норка е допуснат за отглеждане у нас във ферми за ценни кожи, без да е преминал процедура и да е получил разрешение за отглеждане като неместен вид, съгласно чл. 67 от Закона за биологичното разнообразие. Така за него не е направена програма и не са изследвани вредните въздействия върху природата, поради което от няколко години насам се наблюдават свободно живеещи екземпляри в природата и населените места в близост до фермите.
Въпреки пропуска в процедурите, от 2013 г. у нас има регистрирани три ферми за отглеждане на американски норки, най-голямата от които, край с. Маджерито до Стара Загора, към момента е с капацитет над 128 хиляди животни.

Бягство на животни от чужд, инвазивен вид

Въпреки максималния контрол от страна на компетентните органи, случайното освобождаване и бягството на норки от обектите е невъзможно да бъде предотвратено. Изследванията в другите европейски страни, където има ферми за норки, показват, че те бягат от фермите относително често, което води до създаването на дива популация, която се превръща в трайна част от местните екосистеми. От откриването на първата ферма у нас до момента са налице множество сигнали от граждани и доказателства за забелязани, уловени или убити норки в близките населените места. През миналата година в няколко телевизионни репортажа бе показан проблемът на местните хора с избягалите от фермите норки.
Американската норка е инвазивен, чужд вид с произход от Северна Америка. Видът е внесен в Европа още в началото на миналия век, за да се използва за производство на ценни кожи. Изпускането от фермите (случайно или умишлено) е довело до създаването на устойчиви популации в много европейски страни. Видът се адаптира лесно към различни типове местообитания от Централна Европа до Исландия, като в Дания населява дори градските райони, включително каналите на Копенхаген. Понастоящем се среща във всички европейски страни, където е имало или има ферми за ценни кожи.
Заплахата за биологично разнообразие е един от основните мотиви за забраната на фермите за американски норки в много европейски страни. Понастоящем такива забрани вече има в Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Чехия, Люксембург, Испания, Холандия, Сърбия, Словения, Македония, Норвегия, Хърватия. В Германия и Швейцария са увеличени изискванията за отглеждане на норки до степен, която практически изцяло възпрепятства съществуването на такива ферми.

Набези срещу селскостопански и домашни животни

Американската норка е изключително агресивен хищник с отрицателно въздействие върху местните видове птици, гризачи, земноводни и водни (риби и раци) организми. Рискът от създаване на дива популация на американската норка е и риск за препитанието, нормалния живот и здравето на местното население. Рязко са зачестили случаите на набези от норки в дворовете и личните стопанства на хората. Поради агресивността си и своя вроден инстинкт за свръх убиване, щом попадне в кокошарник или зайчарник, норката рядко оставя живо животно. Кокошки, пуйки, зайци, агнета, дори кончета са сред жертвите на норките около село Маджерито.
През годините сме свидетели на множество сигнали, подадени от жители на близките села, които се оплакват от непоносима миризма, замърсявания и убити животни. Изследвания и доклади в страните със съществуващи ферми за норки показват, че честo последствие от дейностите във фермите е и замърсяването на почвите, водите и въздуха в региона. Основната причина за това е неприлагането на нормативните изисквания, съчетано с пропуски при дейността на контролните органи. Често фермите допускат загробване на трупове, изпускане на отпадни води, както и неправомерно изгаряне на отпадъци, трупове, биомаса и други. Въпреки неоспоримите факти за влиянието на фермите за норки върху заобикалящата ги среда, всички съществуващи до момента у нас ферми са създадени безпроблемно, без да бъде направена оценка за въздействието им върху околната среда.

Подкрепа от научните институти

Искането до министър Димов е придружено от научните становища на най-компетентните експертни институти по биологично разнообразие и инвазивни видове в страната. Потвърждение за рисковете и негативното влияние от отглеждането на американска норка върху биологично разнообразие у нас изпратиха Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ - БАН)Националният природонаучен музей към БАН (НПМ - БАН)Мрежата за инвазивни чужди видове за Югоизточна Европа (ESENIAS), както и Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).
Основание за искането на организациите дава Законът за биологичното разнообразие, в който е посочено, че „министърът на околната среда и водите може със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", да забрани въвеждането в природата, вноса, развъждането и отглеждането на неместни животински видове, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора, фауна и микота.“

Кампания за забрана на фермите за ценни кожи

Искането на неправителствените организации е поредната стъпка в кампанията за забрана на фермите за ценни кожи у нас. През юни 2018 г. в Народното събрание беше внесена Национална гражданска инициатива за забрана на фермите за ценни кожи в България, подкрепена с подписите на над 51 хил. български граждани. През есента предложението беше разгледано от трите ресорни парламентарни комисии и получи първоначална подкрепа и от трите. Тогава бе публикувано и социологическо проучване, според което над 65% от българите подкрепят тази забрана.

 

Публикувана в Бизнес

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ревизира по-строгия надзор в областите Ямбол, Бургас и Хасково във връзка със заболяването Чума по дребните преживни животни, след като в края на декември 2018 г. изтече срокът за прилагане на разширените мерки за контрол на болестта. Те бяха наложени на страната ни с решение на Европейската комисия (ЕК). 

След проведени многократни срещи и дискусии между БАБХ и ЕК, и след резултатите от извършвания надзор досега, беше решено, че рестриктивните мерки могат да бъдат облекчени като отпаднат ограниченията за движение на дребни преживни животни и продукти в рамките на зоната в трите области.

Мерките за облекчен режим се въвеждат със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 9 януари 2019 г.

Дребните преживни животни с произход от населените места на общините Болярово, Елхово, село Поляна от община Стралджа – област Ямбол и населените места от общините Средец, Созопол, Приморско, Малко Търново и Царево – област Бургас, ще могат да бъдат придвижвани в рамките на цяла България след клиничен преглед, извършен 3 дни преди движението и с издадено ветеринарномедицинско свидетелство за движение от официален ветеринарен лекар.

Същата мярка се прилага и при движение на дребните преживни животни от останалите общини от областите Ямбол, Бургас и Хасково, в рамките на цяла България, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане. Няма ограничение за движение на дребните преживни животни за незабавно клане в рамките на цяла България.

Серологично лабораторно изследване на проби с отрицателен резултат, клиничен преглед, в рамките на 3 дни преди движението и ветеринарномедицинско свидетелство за движение, издадено от официален ветеринарен лекар, ще се изисква за всяко движението на дребните преживни животни от областите Ямбол, Бургас и Хасково, които са насочени за дестинации извън територията на България.

Продукти от дребните преживни животни от областите Ямбол, Бургас и Хасково ще се реализират свободно на територията на страната и ЕС, без ограничения и специална маркировка.

Припомняме, че след констатиране на огнищата с чума по дребните преживни животни през юни и юли 2018 г., рестрикциите се отнасяха единствено до южните общини на областите Бургас и Ямбол. Въвеждането на по-строг надзор бе в резултат на решение на Европейската комисия от октомври 2018 г. С него се разшири територията с наложените рестрикции в три области – Бургас, Ямбол и Хасково, след като в продължение на два месеца стопаните на ферма в Болярово възпрепятстваха ветеринарните власти да ликвидират огнището на чума в обекта и след като бяха констатирани серологично положителни дребни преживни животни в населените места от 20-километровите надзорни зони около констатираните огнища на чума.

БАБХ разчита на пълното съдействие от страна на собствениците на животновъдните обекти за дребни преживни животни за спазването на действащите мерки за контрол на болестта. Овладяването на ситуацията и ликвидирането на заболяването е в интерес на животновъдството в България, както от гледна точка на здравеопазването на населението, така и за запазване на доверието на търговските ни партньори на международния пазар.

Публикувана в Новини на часа

Европейските учени настояват да се преразгледа решението на Европейския съд по технологиите за редактиране на геноми. Те приканват да не се пречи на науката за растителни биотехнологии.
Учените от институтите от цяла Европа предупреждават в единен документ за отрицателното влияние на решението на Европейския съд от юли, че сортовете, получени с помоща на точния метод за мутагенеза, следва да се разглеждат като генетично модифицирани организми (ГМО).
В резултат на това решение редица европейски компании вече прехвърлят своите научни разработки извън ЕС, в Япония и САЩ, където методите за редактиране на генома не се отнасат към правилата за регулиране на ГМО.
Учени от 75 изследователски институти са загрижени , че това решение де факто лишава учените от незаменим инструмент за иновационно растениевъдство, а европейските фермери от нови култури, богати на хранителни вещества и съвместими с изменението на климата.
Решението на Съда на Европейския съюз не съответства на съвременния научен прогрес, смятат учените.
Организмите, които са подложени на проста и целенасочена намеса в техния геном, са също толкова безопасни, колкото видовете, получени чрез класически методи за размножаване и не са сравними с тези, в които са въведени чужди гени.
Изследователите призовават политиците от ЕС в писмото си: "Подкрепа за иновациите в областта на науката за растенията и селското стопанство", да преразгледат решението на съда по отношение на технологията на обработка на генома и да се разгледат сортовете, получени от CRISPR /cas9 като традиционни, а не като ГМО.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

От 1 септември 2018 г. във Франция влезе в сила забрана за пет от неоникотиноидните пестициди : клотианидин, имидаклоприд, тиаметоксам, тиаклоприд и ацетамиприд. От 19 декември влиза в сила европейската забрана за употребата на клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам.
Еколозите и пчеларите оценяват положително въвеждането на забраната. Земеделските производители от своя страна критикуват решението, защото все още няма алтернативни средства за растителна защита. Земеделските стопани се страхуват от сериозни икономически щети, тъй като е невъзможно да се третират растенията с неоникотиноидни пестициди както на открито, така и в оранжерии.
Някои френски земеделски компании се противопоставят на забраната, като посочват като аргумент недостатъчните доказателства за екологични щети. Според тях отказа от пестицидите ще направи френската продукция по-малко конкурентна в сравнение с вноса.
Според проучване, сулфоксиминовите пестициди, които се считаха за алтернатива и се използват в Австралия, Китай и Канада, също намаляват броя на пчелните колонии. ЕС е одобрил забраната на неоникотиноидите, въпреки възраженията на Bayer.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

По информация на БАБХ от изследваните до момента проби от зоните извън огнищата на чумата по дребните преживни животни всички са отрицателни. Очаква се до седмица да бъдат изследвани и последните от 8000-те взети проби и ако няма положителни ще се предприемат мерки за освобождаване на животните и пускането им на паша. В последствие ще бъде направено искане за вдигане на забраната за търговия с животински продукти от 7-те засегнати общини.

Публикувана в Животновъдство
Забраната за бране на трюфели и билки е отменена. Това съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов на среща с ръководството на Съюз на ловците и риболовците в България, цитиран от пресцентъра си днес. Заповедта за отмяната е с номер 345 от днес, 25.07.2018 г. Мотивът е отпаднала обществена необходимост и неспазване на процедурите за осведомяване.
Заповедта беше наложена от няколко регионални дирекции по горите и обяснена с мерките срещу африканската чума по свинете. Сред тях бе и заповедта на директора на Регионалната дирекция по горите във Варна инж. Тодор Гичев, която бе изпратена до общините в област Добрич и до днес не бе отменена.
Заповедта трябваше да е в сила три месеца.
По-рано събирачи на трюфели протестираха в Русе срещу тримесечната забрана, която според тях ги поставя при неравни условия спрямо посещаващите горите с друга цел – бране на билки, сеч, лов, пчеларство. Съюзът на ловците подкрепя забраната за лов на свине, която министърът наложи днес след като вчера влезе в сила скоростна промяна в закона, която трябваше да го разреши. Мотивът на законодателя беше превантивният отстрел на диви свине, които могат да станат преносител на заразата от Румъния. Според ловците обаче ловуването през лятото създава опасност от инциденти и застрашава някои други видове дивеч, които в момента отглеждат малките си.
Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 7

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта