В Германия официално встъпи законът, забраняващ от този месец три неоникотиноида - имидаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
От 19 декември, пестицидите, съдържащи горните три активни вещества, не могат да се използват за работа на полета и при медоносни растения. През април тази година министрите на земеделието на страните от ЕС решиха да разрешат използването им само в оранжерии.
Неоникотиноидите са най-широко използваният клас инсектициди в света. След като беше доказано, че смъртта на пчелите в Европа е свързана с използването на неоникотиноиди за защита на рапицата, Европейската комисия ограничи използването им. Земеделските производители преминаха на други, не толкова ефективни инсектициди . Някои фермери напълно се отказаха от отглеждането на рапица.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

През зимата градината с плодни дръвчета е подложена на доста напасти: студ, "набези" от зайци, "визита" от мишки… Всичко това, заедно със студеното време на годината кара дърветата да преживяват доста трудности. За да се справят без да пострадат, ние трябва да им помогнем.

Существуват много методи, които позволяват защититата на дръвчета от зимни вредители. Сега ще ви кажем най-простите, но максимално ефективни от тях.

За да не могат зайците и мишките да повредят дръвчетата, стъблото трябва да е обвито с покривни материали. За това може да се използва рабицова мрежа, зебло, капронови тъкани, елови клонки, стъкловлакно, еластична лента от изкуствена материя, метални решетки, пластмасови бутилки, стари метални съдове без дъно и др. Стъблата на младите дръвчета трябва да са защитени с тези материали на височина 1 м.

Всеки материал има своите плюсове и минуси, поради което е сложно да се намери универсално укритие, което да защити дръвчетата през зимата от всички видове гризачи. Освен това за по-добър ефект трябва да се използват и допълнителни средства като варосване, мулчиране, отровни примамки, различни отблъскващи (репелентни) материали и смеси. Те могат да се купят в селскостопанските аптеки, а някой от тях можете да си приготвите и сами.

Репелентна смес от свинска мас и карбол можете да си приготвите сами. Съотношението е 50 грама карбол на 1 кг свинска мас. С нея се намазват стъблата на дръвчетата и зайците ги избягват.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

„Тук съм в Смилян, за да се срещна с производителите и да защитим Смилянския фасул и той да е известен не само в България, но и в цяла Европа. Така можем да се преборим с имитацията и да не позволим на тези които, копират фасула да печелят на гърба на производителите от региона. Само така можем да запазим поминъка в Смилян и в околните села“. Това заяви евродепутат Момчил Неков при откриването на празника на „Смилянския фасул“ в Смилян.

Има документи, че първите данни за този фасул са отпреди 250 години. Преди повече от век „Цариградски вестник“ подчертава качествата на Смилянския боб като храна, желана на всяка трапеза.

„Трябва да запазим българското и затова основната ми кауза, като евродепутат и по която работя е защита на български традиционни продукти. Така българските продукти ще станат конкурентни на единния пазар и ще се знае, че производителите, които използват тази защитена марка произвеждат и продават качествени продукти“, каза още Неков.

Практически Смилянският фасул в момента има национална защита, но не и европейска, затова в момента се работи за вписването му като географско означение и защитено наименование за произход в Европейския съюз.

Очаква се до месеци Смилянският фасул да започне официално процедура по защита в ЕС.

В Европейската схема за качество вече има защитени 16 вида боб. Боб са защитили Гърция, Франция, Испания, Италия и Полша.

Момчил Неков участва в Смилян и в кръгла маса „Традиции и нови технологии на отглеждане и преработка на земеделски продукти в планински райони“. Той разясни необходимостта български продукти да защитят географски указания и защитени наименования за произход, с цел повишаване на тяхната привлекателност, възможност за реализация на пазари и по-добри доходи.

Евродепутатът показа боб, който се представя за Смилянски, но всъщност е от Полша и е пакетиран в България.

Неков информира участниците и за въвеждане на термина за качество „планински продукт“, тъй като това също е опция за осигуряване на по-добра видимост на продуктите и осигуряване на пазари.

Публикувана в Бизнес

За поредна година Институтът за пазарна икономика представя в България международния индекс „Право на собственост”, разработван от Алианс „Право на собственост”. Индексът оценява защитата на физическата и интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2018 г. са включени 125 държави, отговарящи за 93% от населението по света и 98% от световния БВП.

Резултатите са формирани въз основа на представянето на държавите в три различни области: 1) правна и политическа среда; 2) право на физическа собственост и 3) право на интелектуална собственост.

Средният резултат в света леко се повишава до 5,7 т. от максималните 10 точки. На първо място в класацията е Финландия (с 8,7 т.), следвана от Нова Зеландия, Швейцария, Норвегия и Сингапур.

Право на собственост и благосъстояние

Докладът измерва и как защитата на правото на собственост влияе върху благосъстоянието. При съпоставката на резултатите от индекса и икономическото представяне на различните държави се забелязват сериозни разлики. Държавите са подредени в пет групи (квинтили) според резултата си в индекса. Първенците в класацията (първите 20% от включените държави) се радват на над 20 пъти по-висок доход на човек от населението в сравнение със страните на дъното (последните 20% от включените държави).

В допълнение анализът показва, че по-добрата защита на правото на собственост води до повече предприемачество, по-ниско неравенство, по-висока икономическа свобода, по-голямо гражданско участие и по-голяма сигурност.

Къде е България

В тазгодишното издание на индекса България отбелязва слаб ръст, но все още е далеч от първенците.

България получава резултат от 5,4 т. (от 10) и се нарежда на 63-то място (от 125). Спрямо миналата година резултатът на страната нараства с 0,6 т., а в класацията изпреварва над 20 други държави. Основната причина за увеличението всъщност е тазгодишното включване на индикатора „регистрация на собственост” (в категорията, измерваща защитата на правото на физическа собственост), при който България получава най-високия си резултат.

Въпреки слабото покачване в резултата, страната запазва изключително незадоволителното си ниво на защитата на правото на собственост. България е изпреварена дори от държави като Гана, Тринидад и Тобаго, Оман.

Общото представяне на България в тазгодишния индекс е обусловено от оценката на страната в трите включени категории:

1) Правна и политическа среда (4,6 т.) - най-ниски продължават да са резултатите именно в областта на правната и политическа среда, доказвайки за пореден път, че в България липсват независимост на съдебната власт, върховенство на закона, политическа стабилност и контрол над корупцията. Нещо повече, точно в тази категория резултатът на страната се увеличава най-малко (с 0,2 т.).

2) Право на физическа собственост (6,1 т.) - в областта на правото на физическа собственост нараства индикаторът за достъп до заеми, който следва възстановяването на кредитната активност и по никакъв начин не показва някакви усилия на управляващите. Тук са и нововключените данни за регистрацията на собственост, при който България получава най-високия си резултат (9,3 т.).

3) Право на интелектуална собственост (5,5 т.) - категорията за защита на правото на интелектуална собственост отново показва, че слабата защита на интелектуалната собственост и широкоразпространеното пиратство продължават да са сред големите проблеми в страната. В тази категория е и индикаторът с най-висок ръст (цяла единица), а именно патентната защита, което вероятно отразява промените в Закона за патентите и Закона за марките през 2017 година.

Индексът „Право на собственост” още веднъж показва изключително притеснителните проблеми в правната среда в България, както и липсата на значително подобрение. Това води до по-малки доходи, повече корупция, по-високо неравенство, по-ниска предприемаческа активност и по-слаба защита на индивидуалната и икономическата свобода.

Публикувана в Новини на часа

Агр. Петър Кръстев

На срещата с оризопроизводителите в Съединение министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов коментира темата за намиране на оптимално решение за борба с градушките. През последните години това природно явление все по-често се случва и най-засегнати от него са земеделските про- изводители, които търпят големи загуби от пострадалите култури. Министър Порожанов коментира становището на Асоциацията на застрахователите по концепцията за градозащита и по-конкретно отказа им да участват. Спо- ред него идеята за създа- ване на ново предприятие, което да замени Агенцията по градушките, не е целе- съобразна, защото то няма как да обхване с третиране градоносния проблем в цялата страна. В момента се изграждат още няколко площадки с ракетен способ и опазваните по този начин земеделски площи ще нараснат, като покриваемостта с тях ще достигне около 33%. Площите на останалите земеделски производители, които са основно в източната част на страната – Добруджа, не са покрити. Идеята е тези площи да бъдат покрити със самолетен способ. Той е сравнително по-евтин на квадрат и с него ще бъде обхваната цялата страна, като на тази база мероприятието ще може да бъде финансирано.

Откъде ще дойде финансирането за тази дейност?

Държавата не може из-цяло да се ангажира с този процес. Затова когато изле- зе законопроектът, отново ще има публично обсъжда- не със земеделците, които ще трябва да поемат част от финансирането, обясни министърът. По предварителни изчисления това ще са около 50 ст. на декар, без пасища и ливади, като засега не се обмисля диференциране според вида на културите. От друга страна, когато се ползва самолетният способ и се третира около София например, самата урбанизирана територия също ще бъде защитена от градушка. Това няма да се отнася за териториите, които ще бъдат защитени от ракетен способ, като Пловдив например. Затова в конкретния случай, какъвто е София или друго място, самолетният способ ще способства и за пред- пазване на урбанизираните територии. В тази връзка, каза министър Порожанов, би било добре като източ- ници на финансиране да ползваме приходи от застрахователни премии на застрахователите, най-вече основния приход, който е бил обект на наши наблюдения. Това според него са приходите от застраховките на автомобилите, които са около 500 млн. годишно, като за миналата година изплащането на застраховки към застрахованите лица е било малко над 60%. Това е бил един от мотивите да бъде поискан подобен приходоизточник в закона. Ако този начин на финансиране отпадне, трябва да бъде заменен с друг или вноските да бъдат вдигнати успоредно на държавата и на земеделците, защото иначе няма да можем да покрием като цяло този разход, уточни министърът.

Взаимоотношенията между застрахователи и земеделци трябва да са на по-добро ниво

Според министър Порожанов трябва да има по-голяма кооперативност, като част от доверието между застрахователи и земеделски производители. В момента тя не е на добро ниво. В разговорите си със земеделците те споделили пред министъра, че били склонни да приемат задължителните застраховките, но невинаги намирали общ език със застрахователите. Според Порожанов взаимоотношенията и културата на застраховане трябва да бъдат по-различни. Той припомни, че в момента има програма за финансиране на част от застрахователната премия на конкретни култури, но тя дори не се изразходва, винаги има икономия.

В България все още няма застраховка срещу суша, за разлика от други страни, а през следващите години тя сигурно ще ни сполети. Така например миналата година над 30% от земеделците в Испания и Португалия бяха засегнати от сушата. Нека се опитаме да направим малко по-цивилизовано управлението на борба с градушките, защото в момента всичко е много екстензивно, призова министърът. Защото държавата дава едни пари, стрелят се ракети, а се покриват 30% от земеделските земи, завърши коментара си за законопроекта за борба с градушките Румен Порожанов. 

Публикувана в Растениевъдство

Българските пчелни продукти могат да кандидатстват като Защитено наименование за произход или Защитено географско указание, коментира европейският комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.

Първи защита би могъл да придобие Странджанският манов мед. В бъдеще регистрация по схемите на ЕС биха могли да получат медът от Еленският Балкан и този от Западна Стара планина. Българският пчелен восък също би могъл да бъде обявен за защитен, но все още се търсят начини това да се реализира.

Според българския евродепутат Момчил Ненков благодарение на защитата по европейските схеми, би могло да се стимулира производството и търговията на българските пчелни продукти, но най- силно тя би повлияла върху видимостта и популяризирането им.

Публикувана в Апибизнес

Изобретателите на робота-градинар GardenSpace стартираха кампания краудфандинг, за начало на серийното пускане на устройството.
Както беше отбелязано, GardenSpace е първият и единствен продукт, който осигурява мониторинг, поливане и защита на градината от едно устройство.
GardenSpace се свързва с водопроводната система у дома и с Wi-Fi, захранва се от вградена батерия, която постоянно се зарежда от слънчевия панел и се грижи за градината.
Устройството разработва график за напояване на градината, координирайки я с променящите се климатични условия. Използвайки камера на въртящ се пръстен, устройството следи всички растения 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като анализира състоянието на листата с термодатчик, който определя кога трябва да бъдат напоени.
Когато роботът забележи, че растенията започват да изсъхват или е настъпило необходимото време , той включва разположената зад камерата поливна система, чиято струя пръска на 2,4 метра.
В допълнение, GardenSpace използва сензори за движение за проследяване на вредители, които могат да унищожат насаждението. От тях той се отървава по същия безобиден начин – изстрелва струя от вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Американците са създали ново средство за защита на растенията, което работи съвсем различно от съществуващите пестициди. CropCoat - това е името на новото средство - не прониква в листата, не убива насекоми, а създава много тънък защитен филм на повърхността на растенията.

Както казва генералният директор на фирмата-изобретател Crop Enhancement Кевин Чен, този филм не е токсичен. Тя обхваща цялата повърхност на растението - стъбло, листа, плодове, семена, като по този начин се повишава устойчивостта на растенията към вредители и болести и необходимостта от третиране с пестициди намалява.

Авторите на това чудо-препарат съобщават, че CropCoat е съвместим с биологични и химични пестициди. Crop Enhancement е основана от Дейвид Соан - учен химик, а сега също се ръководи от учен.

По думите на Кевин Чен, голяма международна компания, се обърнала към него с молба да помогне в борбата срещу какаовия молец (Conopomorpha cramerella) вредител, който през последните десет години, причинява огромни щети на индонезийските какаови плантации. Поради резистентност, съществуващите пестициди не са достатъчно ефективни, затова учените решават да отидат в другата посока - да не убиват молеца, а да не го оставят да проникне в плода. Проблемът се свежда до създаването на нов вид обвивка - "кора", която би предотвратила навлизането на вредителя в плода.

При създаването на тази "кора" учените са изправени пред проблем. Необходимо е да се създаде препарат, който да не се измива от дъжда. Предвид влажния климат на Индонезия, какаовите насаждения е трябвало да бъдат третирани с пестициди на всеки две седмици (до 20 пъти на сезон).

Но благодарение на създаването на CropCoat честотата на третирането с пестициди е намаляла от двадесет на четири на година.

С течение на времето препаратът се радва на успех в други страни от Югоизточна Азия на насаждения от боровинки, цитрусови плодове и кафе.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

В оранжериите в Урал доматите ще се пазят от повреди от акари с помощта на холандски хищни комари.
Към днешна дата, комарите Feltiella Acarisuga са най-разпространен и ефективен ентомофаг, който се използва за борба с акарите. Акарите се унищожават от личинките на комарите.
Ентомофагите имат способността да осигуряват биологична защита на растенията срещу вредители. Някои агрономи потвърждават теорията, че използването на такива комари влияе на качествения и количествен показател за добива.
Специалистите твърдят, че ако експериментът е успешен, то значително ще паднат разходите за защита на домати от този вид вредители.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Доматите и някои други растения са си изработили оригинална тактика за борба с гъсениците – техните листа съдържат толкова негодни за консумация молекули и частици, че насекомите се превръщат в канибали и започват да ядат своите роднини. За това откритие разказва Джон Оурък от Университета Уисконсин в Медисън, САЩ, в статия, публикувана в списание Nature Ecology & Evolution.

„Ние открихме механизъм за защита на растенията от вредители, за които никой по-рано не се е замислял. Гъсениците не само се превръщат в хищници, което е победа за растенията, но получават и огромно количество енергия, изяждайки се една друга. Канибалите не изпитват нужда да се връщат обратно към растенията, защото получават достатъчно храна и енергия, изяждайки роднините си“, разказва авторът Джон Оурък.

Войната между растенията и тревоядните насекоми е един от най-продължителните конфликти в историята на Земята, който продължава вече повече от 350 млн. години, пише ученият. За това време растенията са изработили безкрайно много токсини и са се научили да „заселват“ в своите клетки неядливи частици от силиций, за да се защитят от посегателството на насекоми и животни, а последните са изработили ензими за неутрализиране на отровите и обезвреждане на ночастиците.

Джон Оурък е открил относително ново „супероръжие“ в растенията. Както всички градинари знаят, листата на доматите са с отвратителен вкус. Когато те бъдат нападнати от вредители, листата им стават още по-безвкусни, тъй като растенията започват да изработват особени химични сигнали. Тези сигнали придават на самите тях, а и на съседните храсти отблъскващо поведение.

Учените проверили какво ще стане с доматените растения, ако те се напръскат с тези „сигнални“ вещества, преди гъсениците на нощенките да започнат да се хранят с тях. Както показали опитите, намиращите се на растенията гъсеници първоначално са се опитали да се хранят с листата на доматите, но много бързо след това преминавали на „месна“ диета и започвали да изяждат своите посестрими, ако концентрацията на сигналната опасност е била много висока.

Между другото, гъсениците-канибали растели много бързо, отколкото техните родственици, които се хранели само с листа на домати и не са могли да минат на „месна“ диета.

Според мнението на учените, допълнителен бонус от подобна стратегия на борба с вредителите за растенията е това, че изяждайки се една друга, гъсениците могат да благоприятстват разнасянето на опасни за тях самите вируси и бактерии. Това допълнително ще намали тяхната популация и ще защити растенията от изяждане.

Наличието на подобни плюсове от самоизяждането, както смята Джон Оурък, помага на растенията целенасочено да еволюират в посока изработване на химични сигнали, които да „препрограмират“ тревоядните насекоми и да ги превърнат в канибали.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта