Често се случва след приготвяне на работните разтвори с пестициди да останат неизпръскани. Причините за това са приготвяне на по-голямо количество разтвор от необходимото или внезапен дъжд да попречи на пръскането. Тогава стои въпросът - каква е трайността на работните разтвори?

За да има ефект от пръскането стремете се да „издебнете” промеждутък, когато листата на дръвчетата са изсъхнали и да ги напръскате не по-късно от 24 часа след приготвянето на разтвора. Това не означава, че той ще е фитотоксичен за дръвчетата, но активността му намалява. От това следва, че колкото повече време престои готовият разтвор, толкова повече намалява и ефекта от приложението му.

За да има резултат от пръсканията при чести валежи, скъсявайте посочените карантинни срокове на препаратите с 2-3 дни. Това се препоръчва и от фирмите производителки. Ако в указанията на даден продукт пише карантинен срок 21 дни например, пръскайте два-три дни преди изтичането му.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Над 300 комплекта електропастири раздаде Министерството на околната среда и водите на фермери, живеещи в районите с най-голяма популация на кафява мечка – Смолян и Пловдив. Обикновено мечките се събуждат от зимен сън около 25-и март. По време на съня си те губят до половината от теглото си, което налага да търсят по-питателна храна в големи територии. Така се стига до случаи, в които големите бозайници нанасят щети на кошери и домашни животни. Употребата на електропастири може да помогне за намаляване на щетите и запазване на имуществото.

Кафявата мечка в страната е защитен вид, включен в Червената книга. Обикновено усеща човешкото присъствие отдалеч и се оттегля, но е по-опасна, когато е с малките си, тъй като инстинктът й да ги опази е много силен, съобщават от ековедомството.

Публикувана в Бизнес

Със затоплянето и разпукването на пъпките по дърветата се разпълзяват множество неприятели, които си избират подходящи за храна пъпки. Да се видят е трудно, но ако се вгледаш, лесно ще откриеш резултата от тяхната работа. Сутрин със затопляне на времето, те излизат от укритията си и продупчват пъпките които си харесат, като изяждат нежната тъкан до средата. При това се образуват ходове от които потича прозрачен сок.Ако пъпките “заплачат”, то значи цветояда вече е започнал вредната си деиност.

Какво трябва да се направи за да се унищожи вредителя?

Под дървото се постиля голям наелон, или плат. Ако е по малко дървото се удря по стъблото/ разклаща се силно/ за да може всички неприятели да се отръскат При това тръскание от дървото се посипват цветоядите. Събират се и се унищожават накрая на градината.За да е успешно това мероприятие е нужно да се извършва при температура не по-висока от 6˚С. Такава е температурата рано сутрин, преди да напече слънцето, тогава е най-добър резултата от този начин на борба. През деня когато слънцето напече, бръмбарите стават по-подвижни, пълзят и летят от дърво на дърво. Имаите в предвид, че хоботниците, в това число и цветоядите притежават способноста да изпадат в каталепсия – при заплаха се правят на мъртви.При стръскване падат като мъртви – стремеики се да избегнат срещата с врага. Стръскването трябва да се повтори и на следващата сутрин, по възможност няколко дни подред, за да може да се унищожат всички бръмбари – тъй като те не излизат едновременно след зимуване.

Знаем, че сега времето е непостоянно и при вятър и дъжд бръмбарите падат на земята. Със затопляне и утихване на времето те отново се покачват на дървото за да нападнат с нова сила пъпките. Но ако на стъблото се постави пояс от картон, намазан с несъхнещо лепило, то този пояс ще стане непреодолимо препядствие за бръмбърите, тъи като крачетата им са покрити с косъмчета и те остават залепени на пояса. Тези пояси може да се поставят освен на стъблото и на дебелите клони- няколко на дърво.

Ако не се изведе борбата с цветояда, то по-късно ще се види резултата от него,плача на пъпките е само началото. Листата са с деформация и слабо развити. А в самите цветни бутони се снасят яйцата. И ларвите се хранят с плодника и тичинките на цвета.Тогава при цъфналите бели и розови цветове ще видите и сиво-кафяви засъхнали цветчета – ето точно там е новото поколение на цветояда.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За биологично изпитване на продуктите за растителна защита (ПРЗ) в одобрени бази на физически и юридически лица заявителите подават в Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) декларация за изпитване по образец. До 30 ноември се подава декларация за ПРЗ, които ще се изпитват през есенно-зимния период на тази календарна година. До 30 юни е срокът за подаване на декларация за ПРЗ, които ще се изпитват през пролетно-летния период на текущата календарна година. Това е записано в Наредба №19, публикувана в Държавен вестник (ДВ) брой 90 от 15 ноември 2016 г. за биологично изпитване на продукти за растителна защита. С нея се уреждат реда и условията за биологично изпитване на продукти за растителна защита (ПРЗ), както и процесите по одобряване и контрол на бази за извършване на биологично изпитване. 

В наредбата се уточнява, че биологичното изпитване на ПРЗ се извършва с цел да се установи ефикасността на продуктите при употребата им върху растенията и растителните продукти, като се определи влиянието на даден продукт върху контрола на вредителите и растежа на растенията. Когато биологично се изпитват ПРЗ, в състава на които са включени едно или повече активни вещества, които не се съдържат в състава на разрешен продукт или се съдържат в състава на продукт, разрешен за употреба срещу друг вредител, третираните растения и растителни продукти, се унищожават съобразно особеностите на третираната култура.

На одобрените бази за извършване на биологично изпитване се издава сертификат за биологично изпитване на ПРЗ за следните групи култури и обекти:

- трайни насаждения;

- полски култури;

- зеленчукови култури;

- оранжерийни култури;

- декоративни видове;

- горски видове;

- етеричномаслени култури;

- складове и складирана продукция.

Срокът на издаден сертификат за биологично изпитване на ПРЗ може да се удължи до три месеца преди изтичането му при условията и по реда на чл. 74 и 75 от Закона за защита на растенията.

Притежателите на сертификати за биологично изпитване на ПРЗ ежегодно до 31 декември трябва да представят в ЦУ на БАБХ информация за количеството продукти за растителна защита (по наименования или по код на продукта), употребявани за биологично изпитване в базата на текущата календарна година. 

Публикувана в Растениевъдство
Неделя, 27 Ноември 2016 10:43

Защитни грижи за дръвчетата

В периода, когато овощните и ягодоплодни култури се подготвят за зимуване, намесата на любителите-овощари е повече от необходима. Тя се изразява в извършване на редица овощарски практики с профилактична цел. Става въпрос за няколко агротехнически и растителнозащитни мерки, които до голяма степен ще осигурят нормално презимуване на трайните насаждения. Заедно с това, своевременното им провеждане значително ще намали инфекциата от болести и популацията на вредителите, а от там и броят на третиранията с пестициди през вегетацията на дръвчетата за следващата година.

ЗАПОЧНЕТЕ С ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Почвата между дръвчетата се изорава (или обръща с права лопата) на дълбочина 18-20 см в реда и на 8-10 см в близост до стеблата на дърветата. Така се заорават окапалите листа и мумифицираните плодове, заразени от струпясване по ябълка и круша, ръжда по череша и вишня, съчмянка по костилковите, червени листни петна по слива, и др. Унищожава се голяма част от зимуващите в почвата икономически опасни неприятели като хоботници, плодови оси, черешова муха и др. Заорават се голяма част и от семената на плевелите на дълбочина, от която няма могат да поникнат.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

От рано подгответе материали за покриване на дръвчетата през зимата срещу измръзване. За целта от сега се запасете с елхови клонки – отрязвайте не повече от едно-две ниско разположени клончета с игличките, за да не причините вреда на дръвчетата.

Събирайте окапалите листа, когато са сухи в продължение на няколко слънчеви дни. Сложете ги под навес и ги завийте с найлоново покритие, за да се съхранят сухи до момента на използване. В студените дни с тях покрийте (мулчирайте) околостъблените чаши на дръвчетата.

Същото може да направите и с дървени стърготини или мъх.

Мъхът може да се използва няколко години. Тъй като той съхне доста продължително, време, с него се запасете от рано.

След използването на мъха за зимно покритие, пролетта отново го съберете, просушете и сложете в торби, а след това го съхранявайте под навес за следващата зима.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Младите дръвчета имат нужда от специална защита през зимните месеци, особено на корените, които все още се намират на малка дълбочина. За да ги предпазите може да направите мулчиране на почвената повърхност в околостъбленото пространство.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ

За покриване на почвата около корените може да използвате слама, сено, скосена трева, стъблени и листни остатъци от царевица, слънчоглед или други едногодишни растения, папрат, дребни парчета и кора от горски видове, оборски тор, компост, торф.

Мулчирането може да направите само в редовете, или в чаши около дърветата, а междуредията се обработват. То регулира температурния режим на почвата чрез намаляване колебанията на денонощната температура и ограничава амплитудата й, като не допуска замръзване на корените.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В България продължават да се внасят опасни ПРЗ, които са по-евтини, но не са лицензирани

Лили Мирчева

На КПП „Капитан Андреево” на българо-турнската граница досега са заловени над 3 тона нелицензирани продукти за растителна защита /ПРЗ/. Засега няма официална статистика колко нерегламентиран внос на препарати е заловен, тъй като годината не е приключила. Но от отдел „Контрол на ПРЗ и торове” на БАБХ предупреждават стопаните, че рискуват много с прилагането на тези препарати.

По време на 26-та научна конференция на Съюза на производителите на комбинирани фуражи инж. Любина Донкова, началник отдел в БАБХ съобщи, че до 30% от продукцията на земеделските производители на зърно може да бъде изгубена при неправилно третиране на зърното в складовите помещения. Тя запозна присъстващите с най-често срещаните остатъци от пестициди над максимално допустимите стойности /MRL/ във фуражи за 2016 г. Това са

  • pirimiphos-methyl в допълващ комбиниран фураж за преживни животни, фуражна суровина от слънчогледов експелер, пълноценен комбиниран фураж за пилета бройлери, фуражна суровина слънчогледова плява, комбиниран фураж за стокови носачки, фуражна суровина – пшеница, пшенични трици, пълноценен комбиниран фураж, ечемик цяло зърно

  • Clorpyrifos във фуражна суровина от слънчогледов експелер, пелети и брашно люцернова гранула, фуражна суровина – пшеница и трици, фуражна суровина – царевица и др.

  • Сypermethrin във фуражна суровина от слънчогледов експелер, пелети люцернова гранула, фуражна суровина – пшеница и трици, люцерна и овес

  • Рiperonyl-butoxyde във фуражна суровина от слънчогледов експелер, комбиниран фураж за стокови носачки, ечемик, пшенични трици, пълноценен фураж

Евентуална последица от използването на активни вещества в състава на продуктите за растителна защита може да бъде наличието на остатъчни вещества в третираните продукти, коментира инж. Донкова. Тя цитира Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета. Регламентът се прилага при продуктите от растителен и животински произход или частите от тях, които се използват в прясно или преработено състояние и/или като съставни храни или фуражи, по или в които може да има остатъчни вещества от пестициди.

Публикувана в Растениевъдство

Камарата на депутатите в румънския парламент одобри закон, който задължава хипермаркетите да продават най-малко 51 процента произведени в Румъния хранителни стоки като месо, плодове, яйца и зеленчуци, съобщиха румънските медии, цитирани от БТА.

Законът, който беше приет с 293 гласа "за" и нито един глас "против" в 378-местната Камара на депутатите, предстои да бъде обнародван от президента.

Асошиейтед прес отбелязва, че изискването ще се прилага само за магазините за хранителни стоки, които имат оборот от над 2 милиона евро годишно.

Хипермаркетите, които нарушат закона, може да бъдат глобени между 100 000 и 150 000 леи (25 000-38 000 долара), а при неколкократно нарушаване могат да бъдат затворени.

Депутатът Марин Антон, инициатор на закона, заяви, че както румънските производители, така и потребителите ще имат полза от нормативния акт. "Това означава, че румънските потребители ще имат пресни и здравословни румънски продукти за консумация", подчерта Антон.

От своя страна лидерът на групата на депутатите от Социалдемократическата партия Пъслару отбеляза, че законът е бил приет с огромно мнозинство и поздрави колегите си за това гласуване.
"Днес гласувахме един изключително важен закон, закон, чакан от цяла Румъния", посочи той.

Асоциацията на търговците на дребно (AMRCR) веднага реагира с декларация, в която заявява, че законът ще се отрази на потребителите, които няма да са в състояние вече да решават какво да купуват. "Това се решава на политическо ниво, а не от потребителите", казва се в документа.

"Обществеността беше умишлено подведена, като се прибегна до едно от най-красивите чувства на румънците, а именно патриотизма", пише в прессъобщението на AMRCR. "Очевидно е, че вотът беше срещу големите търговци на дребно", допълва се в декларацията.

"Законът ще доведе до по-високи цени и до инфлационна спирала, която едва ли е управляема", заявяват и представители на търговците на дребно.

Другите новини от Румъния са, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната през първото тримесечие на 2016 г. е нараснал с 4.3% спрямо първото тримесечие на 2015 г. За растежа на БВП са допринесли всички отрасли на икономиката, като най-голям е приносът на търговията на едро и дребно. И че правителството е приело наредба, по силата на която всички бюджетни служители в сферата на здравеопазването и образованието в Румъния, които са в началото на трудовия си стаж, ще получат 10-процентно увеличение на заплатите от 1 август 2016 г.

Публикувана в Бизнес
Петък, 25 Март 2016 15:00

Зелева защита

Оказва се, че зелевият сок може да служи за суровина за производство на препарати за растителна защита. Както е известно в растенията от сем. Зелеви (Brassikаcea) съдържат особено съединение – грикозинолат. В стресови условия например, при повреди от вредители или недостиг на хранителни елементи в почвата, глюкозинолатът се разпада на съединения, притежаващи фунгицидни, бактерицидни и инсектицидни свойства. Според учиният от Института за промишлена химия „И. Мосцицков“ във Варшава, Полша, Ирена Гржива-Никсинска, ефективността на тези съединения е сравнима с действието на синтетичните препарати за растителна защита.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта