Тайните на умната работа с тази машина споделят специалистите от компаниите производителки Manitou, MERLO, JCB, Faresin и Claas

Телескопичният товарач уверено печели битката с челния. Мощност, маневреност, компактност и мултифункционалност. Всичко това прави тези машини необходими и търсени от земеделците всеки ден през цялата година. Помолихме специалисти от фирмите производителки да споделят своите познания как правилно да изберем, съхраним и удължим живота на този универсален помощник в стопанството.

Минус комфорт

Избирайки телескопичен товарач, на първо място трябва да се обърне внимание на неговите технически характеристики. А те трябва да съответстват на задачите, които ще решава тази машина в конкретното стопанство. Най-често купувачите искат да получат универсална машина, която ще може да работи и в животновъдството, и в растениевъдството. И с това приложението на телескопичните товарачи не се ограничава. Скоро те ще започнат да се използват в строителството и при реконструкцията на помещения, почистване на пътища, товарене на строителни материали и т. н. Безусловно мултифункционалността позволява по-бързо да се изплати инвестицията за машината и максимално да се натоварят наличните в стопанството мощности, казват специалистите. Но за да се постигнат положителни резултати, още на етапа на избора трябва да се обмисли окомплектовката и да не се икономисва от необходимите функции.

Колкото и да е банално, основната грешка при избора на телескопичен товарач е ориентирането към цената на машината, казват експертите. „Купувачите гледат най-евтините „голи“ спецификации, като не съпоставят възможностите на такъв товарач със своите планове за него. В резултат, спестявайки 2-3 хиляди евро, те получават некомфортна за оператора техника с трудности в управлението или въобще несъответстваща на характера на изпълняваните дейности“, твърдят спецовете. Според наблюденията първото, което пада жертва в търсене на ниската цена, са чистачките (задните и на тавана). В този случай, когато операторът работи в мръсни и запрашени условия (товарене на зърно в склада, слама на полето и т.н.), той, не виждайки товара нито на стрелата отгоре, нито отзад, е принуден да се справя на сляпо.

Икономисва се и от допълнителното осветление. Но товарачът може да работи само при добра видимост, а това често е трудно да се постигне както на полето, така и в запрашения склад, не споменавайки дори, че при заготовката на фуражи се налага да се работи денонощно. Светлината от стандартните фарове в тези ситуации невинаги е достатъчна.

Неприемлив е и отказът от климатична система (а това често е разпространено в практиката). Покупката на телескопичен товарач без климатик за полски работи, където тази машина е задействана почти постоянно, е равносилна на убийство на оператора, предупреждават специалистите.

Не намалявайте хидравличните възможности

Основният компонент на хидравличната система е помпата. От нейната производителност зависи бързината на работа и функционалните възможности на товарача. Затова е много важно тук да не се правят никакви икономии и внимателно да се избира.

При това е важен и потокът на маслото, който пряко се отразява върху производителността на машините – колкото по-силен е потокът, толкова по-бързо ще се изпълняват основните операции в работата на товарача – повдигане, изваждане на стрелата, обръщане на кофата и работата на машината. В същия контекст специалистите обръщат внимание, че за бързата работа на навесното оборудване в движение производителността на хидравличната помпа трябва да бъде не по-малка от 150 л/мин.

За работи като рязане и изваждане на силаж производителността на хидравличната помпа не бива да е под 140 л/мин. При други работи такава висока производителност осигурява висока скорост на комбинираните операции.

Не по-малко важен е типът на хидравличния разпределител. Особено когато са задействани няколко функции на хидравликата едновременно. Например в цикъла на товарене на зърно или фуражи – повдига се товарът, изважда се стрелата, работи хидравликата при отрязването на силажа. Както обясняват специалистите, често в по-базова окомплектовка, производителите поставят т. нар. строителни хидравлични разпределители, при които е възможно задействането само на една функция на хидравликата. В този случай всяка операция ще се изпълнява последователно. Такива товарачи са по-пригодни за работа с палетни вилици.

При многоцелево натоварване на товарача в земеделието (товарене на слама, приготвяне на фуражни смески, кастрене на дърва и т. н.), един монофункционален разпределител ще забавя процеса на работа, ще удължи значително производствените цикли, предупреждават производителите.

Те също така обръщат внимание, че за някои работи, при които е задействано навесно оборудване с хидромотори, например силозна кофа с фреза или четка, е необходима допълнителна хидравлична линия – опция за свободно изливане в хидравличен резервоар.

Практични гуми

Експертите препоръчват да се обърне особено внимание на избора на гуми и рисунката на грайфера, които трябва да се подберат, изхождайки от типа на повърхностите, на които ще се използва товарачът, и продължителността на предполагаемото движение между различните обекти, на които ще работи. При избора на гуми трябва да се прибегне до разумна икономия. Разбира се, може да се използват и диагонални гуми, те са по-евтини, но при това ще се влоши проходимостта и ще се намали срокът им на живот. В стандартната окомплектовка земеделските товарачи обикновено се оборудват с радиални гуми с грайфер тип „елха“, които са предназначени за работа и движение по неасфалтирани пътища и осигуряват добра проходимост, имат увеличен ресурс и придават по-мек ход на товарача в сравнение с диагоналните, които по-често се поставят на строителните машини. Ако товарачът се закупува само за работа на твърди покрития, трябва да се поръчват радиални гуми с индустриален грайфер.

Телескопичните товарачи в земеделието обикновено работят както на твърди покрития, така и на неасфалтирани площи. Поради това специалистите препоръчват за телескопичните товарачи да се избират радиални гуми с протектор тип „елха“. На лошо покритие по-меките еластични гуми с радиална конструкция забележимо увеличават проходимостта, а при разбити и неравни пътища увеличават скоростта на движение, докато по-твърдите индустриални гуми с диагонална конструкция, напротив, затрудняват придвижването и причиняват дискомфорт на оператора.

Но и меките гумени „елхички“ си имат недостатък – повишена склонност към изтъркване. Средно комплект гуми, ако се използва освен върху почва и върху асфалт и бетон, живее 1-2 сезона. А що се отнася до ширината, от гледна точка на намаляване на налягането върху почвата, то гумите трябва да бъдат възможно най-широки, убедени са специалистите.

Например за машини с товароподемност 3-4 тона оптималният диаметър на колесния диск е не по-малък от 24 дюйма. С тези гуми машина с такава товароподемност ще може да работи не само на твърда повърхност, но също и на полето, на компостохранилището на много рохка почва и т. н.

Освен това, имайки предвид разностранното използване на телескопичните товарачи, се препоръчва да се избере машина с висок клирънс – не по-малък от 35 см. При особено сложни условия на работа като опция може да се постави комплект пневматични гуми с дискове с размер R24, клирънсът в този случай се увеличава до 42 см. За опции като „рачешки ход“ и „колея в колея“ специалистите препоръчват да се помисли, ако товарачът ще работи в тесни помещения. Такива опции са незаменими, ако например е необходимо да се почисти тесен проход в обора – движението тип „рачешки ход“ позволява на товарача да се справя с работата от двете страни на сградата без излизане, за да обърне.

Пресметнете височината

При някои производители телескопичните товарачи нямат фронтално разгъване на стрелата. В този случай работната височина на повдигането ще бъде по-малка от максималната и при избор на машина това трябва да се вземе предвид. Както съветват специалистите, стрелата трябва да се взема с резерви. Например, при височина на силажната траншея от само 3 метра, 7-метровата стрела ще бъде полезна, за да се почистят снегът, баластът, покривният материал, тоест да се проведат подготвителните работи за изваждането на силажа без привличането на допълнителна техника. Ако товарачът ще работи в растениевъдството, то отправна точка ще бъде височината на ремаркето на зърновоза – тоест максимум 4 метра, и тук напълно ще е подходящ модел с височина на повдигане 5-6 метра.

При това специалистите напомнят, че товарачи с голямо разгъване на стрелата (8-10 м) са по-малко маневрени и компактни, и фермерът трябва да вземе под внимание максималната височина на входовете и помещенията, където те трябва да влизат.

При изминаване на големи разстояния

Също при сравняването на собствените задачи с характеристиките на товарача трябва да се изхожда от честотата на преместването на машината и продължителността на шофирането. Специалистите обръщат внимание, че възможността за изключване на пълното задвижване се отразява значително върху изразходваното гориво и износването на гумите. Като правило, товарачи с хидростатична трансмисия нямат такава възможност, докато някои хидротрансформаторни модели позволяват да се изключи пълното задвижване.

Освен това, ако предварително се знае, че телескопичният товарач ще трябва да преодолява големи разстояния, то трябва да се избират машини, способни да се движат с максимална скорост 40 км/час. Иначе, те няма да успяват да изпълняват целия обем възложени им задачи, а и ще станат причина за трудности по обществените пътища.

За земеделските телескопични товарачи е важна ефективната охладителна система (което е полезно за работа в силно запрашени хангари и в горещо време при товарене на зърно), както и блокировка на диференциала за повишаване на теглителните характеристики.

При избор на машина за работа в запрашени условия се препоръчва да се обърне внимание дали вентилаторът за охлаждане има реверсивен ход. В противен случай решетката на радиатора ще се задръства, което може да доведе до прегряването на двигателя.

Инвентар според конкретните нужди

Като стандартно навесно оборудване за телескопичните товарачи специалистите посочват кофа за зърно и палетни вилици. Те препоръчват навесното оборудване да се подбира в съответствие с максималната товароподемност на товарача. Важно е да се подбере оптималната кофа за зърно, а не да се гони голям обем. Тежката кофа с максимален обем ще забави хидравликата, а големите й габарити ще ограничават видимостта. На практика често се получава, че при товаренето на зърно с кофи с вместимост 2,5 хиляди и 2 хиляди литра на еднакви модели товарачи, кофата с па-малък размер не отстъпва по производителност на по-голямата. Причината е в това че по-малката кофа е по-малка и като габарити, което е по-удобно за оператора, а също така тежи по-малко, и хидравличните движения се случват по-бързо.

Грешки при настройките

Настройките на телескопичните товарачи са прости и разбираеми. Единственото, което според експертите има нужда от калибриране, е системата за безопасност (защита от обръщане). Нейната настройка се прави в период, препоръчан от инструкцията, и тя трябва да се проведе от специалист. Неправилно калибрираната система може да намали реалната товароподемност на машината и да увеличи опасността от нейното преобръщане. За да не възникват проблеми, такива настройки обикновено се правят съвместно с дилъра.

Експертите съветват редовно да се проверяват сглобките на стрелата за износване, както и да се контролира налягането в гумите, тъй като това не само оказва влияние върху срока на живота им, но и предпазва от прекомерно люлеене на машината по време на повдигане на товарите. Най-важното, за което експертите предупреждават да се избягва, е намесата в електрониката на машината. Отстраняването на грешки в компютъра със собствени сили, като правило винаги предизвиква маса проблеми, които се налага после да се отстраняват от сервизните служби. Всички настройки на електронната система е най-добре да се провеждат съвместно с дилъра.

Цялата статия четете във вестник „Гласът на фермера“

Публикувана в Агротехника

JCB стартира производството и продажбата на изцяло нов компактен колесен товарач, който съчетава здраво задвижване с утвърден дизайн на JCB кабината заедно с ергономични контролни уреди

Новият JCB 403 Agri е с чупеща рама и товарен капацитет 0,3 куб.м, способен да работи ефективно в затворени тесни пространства,във и около сградите, в целия широк спектър от ферми в селското стопанство - от свинеферми , птицеферми, млечни ферми до разсадници и коневъдни центрове.

Функциите на този изцяло обновен товарач включват:

Компактен 4-цилиндров Kubota двигател с мощност 26,5kW (35,5к.с.) при 92Nm въртящ момент;

Изцяло обновена хидростатична трансмисия в два диапазона с избор между 20км/ч или 30км/ч максимална скорост;

Отворени или ръчни блокажи на диференциала на мостовете, за по-добра работа както при движение по твърди терени, така и при работа по мека почва;

Всички ежедневни сервизни проверки се извършват под еднокомпонентния капак на двигателя, който лесно се отваряи затваря;

Избор между отворена платформа с ROPS/FOPS защитна рама или изцяло остъклена и шумоизолирана кабина;

Нов джойстик за управление и подлакътник с лост за управление с една ръка;

Избор между стандартни или високо-повдигащи товарни рамена с успоредно повдигане и хидравлична бърза връзка за приспособленията;

Патентован дизайн на повдигащите рамена, който помага да се избегнат стресови натоварвания по цялата структура на предния мост.

Генералният мениджър по продажбите на JCB Agriculture, Джон Смит казва: "Новият JCB 403 Agri е резултат от интензивно и задълбочено проектиране, инженеринг и развоен проект, за да произведем 0,3-кубиковият компактен колесен товарач, който се характеризира с издръжливост и лесно управление. С успоредно повдигане, хидравлично свързване на приспособленията, джойстик за хидравликата и управление на трансмисията - всичко това като стандарт, той е много добре оборудван компактен товарач. Един поглед към съвременните контролни органи и окомплектовка на товарача подчертават стила и високото качество, постигнати при изпълнението на машината."

Новият JCB 403 Аgri се присъединява към два големи модела в диапазона на компактните колесни товарачи на JCB Agriculture – 0,8 кубиков JCB 407 и 1,0 кубиков JCB 409, които са доказали стабилността и надеждните експлоатационни характеристики на хидростатичното задвижванеRexroth, което се използва и при новата машина 403. Съчетана с икономичния 1498 куб.см Kubota V1505 дизелов двигател с върхова мощност от 26,5 kW (35,5 к.с.) и 92 Nm въртящ момент, трансмисията осигурява два скоростни диапазона, за различни приложения и ситуации. Висок въртящ момент и фин контрол на скоростта са основните характеристики на обхвата на "ниските" предавки, които са от съществено значение в процеса на копаене и за прецизно управление и позициониране на товара. Бързото ускорение до максимална скорост от 20 или 30 км/ч като опция се осигурява от "високия" диапазон за придвижване между различните участъци на работа.

Т.нар. пълзящ ход”, управляван от педала на спирачката, дава възможност на оператора да използва хидравличната мощност на товарача за повдигане на материали, без да се причинява ненужно износване на спирачната система и трансмисията. При движение, мощността и въртящият момент се разпределят чрез стабилни ZF мостове с отворени диференциали или по желание ръчни блокажи на диференциала отпред и отзад на машината, предимно необходими при преобладаваща работа върху твърди терени.

JCB 403 Agri има предсказуеми характеристики на кормилното управление, малък диаметър на завой и точно позициониране на товарача, присъщо на шарнирната рама, докато стабилната шарнирна връзка осигурява плавното движение на предните и задните части на шасито по неравни и вълнообразни терени.

Клиентите имат възможност за избор на рамене на товарача. Стандартната конструкция осигурява добра цялостна комбинация от откъсваща сила, товароподемност и височина на повдигане на товара от 2,6 метра. Във вариант с удължени рамене, машината предоставя 2,8 метра височина на повдигане за подреждане и товарене на високи едностранни хамбари или ремаркета.

И двата варианта на конструкцията са патентовани за начина, по който разпределят сътресенията по време на движение по цялото шаси. И двата осигуряват реално паралелно повдигане - идеално за работа с палетни вилици, както и за свеждане до минимум на разсипването на насипни материали от кофата. Хидроразпределителите са на разположение с хидравличен щифт за заключване, който позволява смяна на приспособлението от седалката на водача, монтирани като стандартно оборудване. Двуетапна електронна изолационна система предотвратява неволното откачане на прикачените приспособления.Цилиндрите на рамото на товарача се захранват от хидравлична зъбна помпа с дебит от 40,5 л/мин, която осигурява бърза работа, както и постоянен регулируем поток от хидравлично масло, за да захранва прикачените приспособления за храна и постеля на животните.

Товарачът JCB 403 Agri е предназначен да работи предимно в закрити пространства, като може да има отворена навесна платформа и защитна рама ROPS/FOPS. Нова кабина е на разположение за първи път при колесните товарачи JCB от този размер, за да осигури цялостна защита от частици, запрашена работна среда и потенциални опасности.

Изцяло остъклената структура на кабината се възползвамаксимално от размерите на новия товарач, за да осигури достатъчно работно пространство за операторите и лесен достъп през голяма врата с удобно разположени ръкохватки и стабилни стъпенки. JCB 403 Agri е компактен – заедно с кабината той е висок само 2,2 м и широк само 1,1 м, когато е окомплектован с тесни гуми. Това му дава възможност за достъп до най-тесните пространства, както във фермата, така и в други помещения.

На тази машина операторът разполага с модерен цветен дисплей, който дава цялата ключова информация, без да се нарушава видимостта напред и регулируема кормилна колона, осигуряваща перфектна позиция за управление.

Нов панел за управление от дясната страна поддържа превключвателите, поставката за съхранение на лични вещи, както и новия джойстик, който в допълнение към управлението на повдигащите рамена (без значение от закачените приспособления) също има бутони за избор напред-назад и високи-ниски предавки на трансмисията. По този начин по всяко време операторът може да поддържа едната си ръка върху джойстика, а другата на волана.

Многобройни регулируеми отвори за достъп на свеж въздух поддържат кабината добре проветрена. Предни и задни чистачки осигуряват добрата видимост във всички посоки на кабината.

Когато става дума за ежедневни проверки и рутинна поддръжка, монолитният капак на JCB 403 Agri се отваря назад и дава лесен достъп до двете страни на двигателната зона, където се помещават въздушен филтър, акумулатор, резервоарите за течности и електрическите системи на машината. Заедно с радиатора на охлаждащата течност на двигателя, всички тези компоненти са защитени от металната тежест, оформена по подобие на тежестите на по-големите машини в цялата гама колесни товарачи на JCB.В отвор на тежестта се помещават светлинното окабеляване и теглича.

Допълнителна информация на www.jcb-agri.bg и от вносителя Оптиком

 

Публикувана в Агротехника

Компания Мегатрон откри нов търговско-сервизен център в град Монтана. Новоизграденият комплекс за продажба и сервизно обслужване на земеделска, строителна, горска, голф и градинска техника е с РЗП 1885 кв.м. Мегатрон инвестира над 2 милиона евро за изграждане, сервизно оборудване и модерна диагностична апаратура, за да се гарантира висококачественото и бързо сервизиране на машините.

Сградата е на две нива и разполага с шоурум, офиси, конферентна зала, голям склад за части и  сервизно помещение за извършване на ремонти. МЕГАТРОН инвестира над 2 милиона евро за изграждане, сервизно оборудване и модерна диагностична апаратура, за да се гарантира висококачественото и бързо сервизно обслужване на машините. Към момента в новия център работят 10 човека, като се откриват нови работни места.

Базата разполага и с модерна конферентна зала, където се обучават операторите на машините. Такива обучения МЕГАТРОН провежда непрекъснато през цялата година.

” За нас е чест да имаме възможността да работим на българския пазар за нуждите и развитието на българското земеделие. Затова направихме тази инвестиция в Монтана. Именно малките неща градят голямото доверие! С нас фермерите могат да са абсолютно спокойни за своята работа!“, каза управляващият компанията Ифтах Шахам при откриването на базата.

Днес МЕГАТРОН разполага с 9 търговско-сервизни бази и магазини в София, Плевен, Русе, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Добрич, Търговище и новият комплекс в Монтана. Следващата стъпка на компанията е изграждане на нова база в Бургас.

"Правим всичко това, за да знаят многобройните ни клиенти в района, че сме близо до тях. Те го заслужават, каза Стефан Христов, генерален директор земеделска, градинска и голф техника John Deere в компанията. А това е много важно точно тук.Монтана, Видин, Враца, се превърнаха във водещ земеделски район в страната. Характерни за него са големите, над 15 000 дка, наситени с модерна техника, стопанства. Ние влизаме с целия си опит, сила и познания.

Базата като инвестиция е голяма за нас, голяма е и за фермерите от региона. Ние седим стабилно на пазара на земеделска техника в Северозападна България, с над 40 на сто пазарен дял от продадените машини тук. Така че необходимостта от голям и модерен сервиз в този район е голяма. Затова и от двата млн. евро, които вложихме в построяването на базата в Монтана, по-голямата част са отделени са сервиза и за складовата база за резервни части. Районът е известен с кратките срокове за кампаниите, които земеделците имат. Тук или е суша, или вали. Затова ние поемаме ангажимент, когато се налага да обслужваме машините в максимално кратки срокове. Ще се стараем винаги да имаме 100 процента наличност на резервни части“.

За да поздравят домакините, бяха дошли Силвия Андрес, териториален мениджър John Deere за България и Румъния, Дирк Бернинг, мениджър продажби за Европа в John Deere, заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов, областният управител на Монтана Ивайло Петров, кметът на града Златко Живков, партньорите на МЕГАТРОН от John Deere и Bobcat, както и над 250 фермери от региона.

„Стъпването на „Мегатрон” в Монтана ни затвърждава като един от петте центъра за търговия със земеделска техника в България”, каза кметът Живков.

Кулминацията на събитието настъпи, когато Ифтах Шахам, СЕО на Мегатрон,зрелищно представи огромният нов четири верижен трактор John Deere 9620RX със забележителните 620 к.с. за върхова теглителна мощ.Машината е уникална както от гледна точка на енергонаситеност, така и по отношение на конструкцията. Изключително мощният  двигател, с огромен въртящ момент, е достатъчен за работа с най-големите инвентари. Не по-малко важна, от гледна точка на производителността, е трансмисията „е18“ – PowerShift с 18 предни и 6 задни предавки, която успява да предаде максимално ефективно тази огромна мощност към веригите на трактора. Функцията „мениджър на ефективността“ (Efficiency Manager) автоматично управлява трансмисията и двигателя, като избира най-подходящата предавка и оборотите на двигателя, според предварително зададена от оператора скорост на движение.

За финал на събитието домакините показаха уникалния "танцов спектакъл"  на Bobcat. Под музикален съпровод виртуозните водачи на машините демонстрираха забележителните им качества.
Машините с емблемата на американски рис са синоним на бързина и компактност, мултифункционалност и надеждност.  55 години Bobcat внедрява новите технологии и задава посоката на развитие на сектора в тясно сътрудничество с тези, които са свързани със земята. За българския пазар в услуга на българските фермери Мегатрон предлага гама телескопични товарачи включваща модели на 5, 6, 7 и 10 метра. Новото поколение телескопични товарачи Bobcat са проектирани изцяло за земеделска дейност.

Но не само машини продава фирма Мегатрон, а нещо много повече. Предлага решения на проблемите на земеделците. В компанията знаят, че във времена на криза трябва да намалиш максимално разходите. Но това определено не означава да закупиш евтина машина, а такава, която максимално да оптимизира производството. Такава, снабдена със системи за интелигентно земеделие, системи за дистанционен мениджмънт, които във всеки един момент следят работата на машината и в реално време оптимизират нейните настройки, както и директно предават информацията към сервиза. Тук лидер на пазара е системата Farmsight на John Deere.

След тържественото откриване за фермерите имаше перфектно организирано тържество. Но празничната атмосфера минава и отминава. Остават делата. Сериозният бизнес не спира да инвестира и продължава напред. Базата в Монтана е открита, догодина наред е Бургас.

МЕГАТРОН ДНЕС:

180 висококвалифицирани служители

80 на сто от заетите във фирмата са техници и инженери с висока квалификация, знаещи английски език, които редовно преминават обучение в John Deere

30 души работят в отдел за резервни части

46 търговски представители

100 служебни автомобила, от които 50 са оборудвани за мобилни сервизи

9 бази в цялата страна, 10-тата в Бургас отваря врати догодина.

Публикувана в Агротехника

Световните лидери в технологиите предлагат интелектуални решения за земеделска техника както за големи, така и за малки стопанства. Имат ли нужда фермерите от високотехнологични компоненти на своите машини?

През последните години земеделските машини претърпяха значителна модернизация. Високата конкуренция на пазара принуждава производителите на агротехника да разработват и да внедряват високотехнологични компоненти, което значително оскъпява самите машини. Но такива машини невинаги са достъпни за земеделците, особено за по-малките от тях. А дали са им необходими?

Отговор на въпроса търси списание Irish farmer

Земеделската техника от новото поколение се отличава не само с надеждност, висока производителност и комфортна работа, но и с наличието на иновационни решения, вложени в нея. Особено забележимо е това при водещите производители на земеделска техника John Deere, Сase, New Nolland, Claas, както и при много от руските производители.

Например използването на оборудване за картиране на добивите на полята и почвеното плодородие с цел последващи диференциални сеитба и торене позволява не само да се увеличи производителността на труда, но и да нараснат добивите (средно с 20-25 %), казват експерти. Използването на навигационно оборудване за определяне на точното местонахождение на земеделските машини и управлението на трактори, комбайни и друга техника в процеса на работа позволява да се намали времето за престояване на техниката по организационни и технически причини с още 20-25%. А внедряването на електрическо задвижване в тракторите и комбайните отваря нови възможности за автоматичното им управление.

Според експерти през последните 15-20 години ролята на електрическото задвижване в комбайните значително е нараснала – от стартирането на двигателя от акумулатор до реализирането на идеи за електрическа трансмисия. Минският тракторен завод пръв в света произведе трактор с електрическа трансмисия, а Красноярският завод – първият в света електрифициран зърноприбиращ комбайн, който е оборудван с 18 електрически задвижвания, в това число на трансмисията и барабана. В Европа и САЩ засега няма подобни решения, но много от световните производители работят над аналогични разработки. Според експертите електрическото задвижване значително повишава общото технологично ниво на машините. Освен това в пъти се повишава експлоатационната надеждност и производителност.

Днес във всички земеделски машини, както западни, така и руски, се влагат високотехнологични компоненти. Например почти всички сеялки имат контролери на управлението. Руският комбайн Torum 740 («Ростсельмаш») е оборудван с информационна система Adviser с функция за гласово сигнализиране, имаща настройки за 14 култури и контролираща повече от 30 параметра и режими на работа на комбайна. Ефективността на скъпоструващите трактори и комбайни се повишава и от сменяеми адаптори.

Интересни са и технологията за твърдо заваряване на работните повърхности на ножове и лапи или дюзите, осигуряващи необходимия размер на капките при пръскачките. Високите технологии могат да се намерят навсякъде – т най-дребния детайл до огромните машини като цяло, и нямат краен предел.

Опции

Днес всички големи производители на земеделска техника разработват и внедряват „умни решения“. Ако новото решение подчертава основното предназначение на машината, повишава производителността, качеството на работата или надеждността й, то се включва в базовата версия. Ако то разширява възможностите за използване на машината, благодарение на което тя може да работи и на други операции, както допълнителни, така и основни, новостта се включва като опция, и купувачите могат да я поръчат допълнително, обясняват специалистите.

Дооборудване имат всички производители на сеитбена техника с голяма работна ширина например. В Северна Америка е много търсено допълнителното оборудване във вид на отделни ботуши за внасяне на сух амоняк едновременно със сеитбата. В Европа такава опция не се търси въобще.

Последното поколение земеделска техника на компании като CNH, John Deere, Claas, часто се доставя в Европа вече оборудвано с навигационна техника, прибори за контрол на производителността и качеството на работа и оборудване за картиране на добивите. Увеличаването на стойността на машините поради внедряването на иновативни решения зависи както от вида на машината, така и от самата опция и е от 2 до 20 % от стойността на базовия модел.

Електронните системи за противоавариен контрол на силажокомбайните на John Deere и Claas могат да регистрират дори и най-малкото камъче на полето, казват специалистите. Те обръщат внимание, че бордовите компютри на тези комбайни позволяват да се регулира и намалява разхода на гориво.

Системите за паралелно управление на машините позволяват да се увеличава работната ширина, да се намали припокриването на обработките и да се подобрят условията за работа в тъмнатга част на денонощието.

С високотехнологични системи трябва да бъде оборудвана цялата земеделска техника, работеща на полето, убедени са много земеделци. Според тях това е необходимост на днешния ден, тъй като с помощта на новите разработки не само се повишава производителността на труда и добивите, но и може да се предвидят доходите на стопанството. Германският фермер например няма да получи кредит от банка, ако на техниката му не е монтирана GPS-система, влизаща в единна система за контрол. Защото само когато използва допълнително иновативно оборудване, фермерът може предварително да пресметне количеството на добивите, които ще получи на всяко едно поле. И според тези разчети той получава заем от банката.

Нови технологии има не само при машините

Компаниите производителки на средства за растителна защита като BASF, Syngenta, DuPont и други също са разработили програмно осигуряване, позволяващо в зависимост от типа на заплевеност на полето, вредителите и болестите по растенията, да се избере схема на растителна защита. В допълнително приложение към данните на програмите има справочници на плевели, болести по растенията и всевъзможни вредители. Например BASF е създала програмно осигуряване под името „Полски дневник на агронома“, в който се показва целият спектър на работите, извършени по растителната защита с оглед на културите, отглеждани на всяко конкретно поле. Това позволява да се планира потребността на растенията от средства за растителна защита и минерални торове. Единственият минус е, че за работата й е необходим Интернет, а той невинаги е наличен на полето.

Технологии за продан

Производителите разработват допълнителни опции не само са своята собствена техника. Компания John Deere предлага за използване на машини от други производители собствената си разработка – GPS-системата GreenStar за осигуряване на точна работа, повишаване на производителността и мониторинг на работата на комбайните, тракторите, сеитбените комплекси, пръскачки и т.н. Системите, свързани с глобалното позициониране, при различните компании се наричат различно: при John Deere – GreenStar, при AGCO – Fieldstar, при Claas – Agrocom. Такива системи има много. При това някои могат да се поставят на техника от различни производители, но това, разбира се, не е евтино. Въпреки това няма земеделец, който да не е съгласен, че на полето такива системи са наистина необходими.

В света компаниите, които се занимават със собствени разработки, не са толкова много. Разработчик на собствените си безстепенни трансмисии Vario е Fendt, на допълнителни раздробители Korn cracker – Claas.

За разлика от европейците, американците не продават своите автоматични трансмисии и нови двигатели с мощност над 300 к.с. на други производители на техника. Но в Европа може да се закупят съвременни трансмисии ZF и двигатели Deutz или Mercedes. Поради това предложенията на техниката на Стария континент са по-разнообразни и съвременни. Машиностроителните заводи не са просто площадки за сглобяване, произвеждащи или закупуващи различните компоненти. Днес всеки по-голям завод има изпитателен и конструкторски център, където се разработват и внедряват новости. Но в Европа е много добре развито и кооперирането между различни производители, поради това има малко заводи, където се произвежда абсолютно всичко от начало до край. Много от машините се сглобяват от вече готови стандартни агрегати, произведени от други фирми. Така двигателите Perkins (Англия) или Deutz (Германия) се изнасят в десетки страни по света и се поставят на различни машини. Поради това техният асортимент е много широк – от няколко десетки до няколкостотин конски сили. А режещи апарати, произведени в Германия, се поставят на хедери, произвеждани в САЩ, Канада и другаде.

В Европа и в Азия пазарът на високотехнологични продукти е по-развит, отколкото в Америка, забелязват специалистите. Така най-добрите средства за почвообработка се правят в Испания, пружини – във Франция, двигатели – в Германия и Финландия, трансмисии и мостове – в Италия и Германия, профилни пакети – в Белгия и Австрия.


Лидери в технологиите

Един от световните лидери в областта на разработването и внедряването на „интелектуални решения“ за земеделската техника е транснационалната корпорация John Deere. В нейните изследователски центрове, разположени в САЩ, Индия и Германия, се създават нови решения, предназначени за усъвършенстване на работата на машините. Първоначално подобни центрове са били съсредоточени на територията на САЩ, но постепенно, с навлизането на глобализацията, компанията започна да открива изследователски и научни центрове и в други части на света. През 2006 г в Индия бе открит технологичен център на John Deere, където днес работят около 2000 сътрудника.

Най-новото ядро на иновацията стана Центърът за технологии и иновации, който отвори врати през 2010 г. в германския град Кайзерслаутерн. Сега там работят около 200 сътрудници. Новото предприятие е основен източник на „интелектуални решения“ и нови технологии за клиентите на компания John Deere в Европа, Русия, Северна Африка, Близкия Изток.

Конструкторските решения, разработвани на всички тези предприятия, са предназначени само за техниката на John Deere. През 2009 г. компанията инвестира в изследвания и разработки почти 1 млрд. щатски долара, което е почти $4,5 млн. за всеки работен ден или повече от 4 на сто от годишните продажби на компанията.

С прецизното земеделие в САЩ ще се заемат дроновете

Около 80% от пазара на дронове в САЩ  до 2025 г. ще бъде в селското стопанство, а общата икономическа ефективност от използването им в земеделието ще е около $82 млрд. Това съобщава в официалния си доклад Международната асоциация на безпилотните системи.

Безпилотните летателни апарати могат да бъдат използвани в системата за прецизно земеделие и ще помогнат значително да се увеличи неговата ефективност.

Според замисъла на инженерите дроновете събират информация за състоянието на полетата и почвата и нанасят получените данни на електронна карта. Точността на получената информация ще се повиши няколко пъти, а разходите на труд значително  намаляват.

Учените предвиждат, че след внасянето на необходимите поправки в правилника на Федералното управление на авиацията на САЩ, позволяващи да се използват дронове за дейности със специално предназначение, тяхното прилагане в земеделието ще стане по-разпространено.

Опитът от подобна работа вече продемонстрира компанията Vine Rangers (Калифорния), предлагайки на своите клиенти да тестват дроновете и да преценят как оборудването ще се справи със съставянето на електронните карти на нивите и лозята. Производителите на дронове и програми за прецизно земеделие вече показаха своята заинтересованост от работа в селското стопанство.

ZF разработва „Иновативен трактор“

Много от системите за интелигентна безопасност, автоматично закачане на инвентара и електрически техники за шофиране, използващи визуализиращи камери, бяха показани на Агритехника 2015 в Хановер. Те са разработени от компания ZF, която в момента ги комплектова в напълно нова концептуална машина, наречена „Иновативният трактор“.

Той е създаден, за да покаже как безопасността, комфортът и ефективността могат да бъдат повишени чрез прилагане на интелигентни системи от леки автомобили в големи аграрни машини. Подобреният тестов прототип на трактора показва всички нови функиции, който ZF вярва, че ще са практични за всички земеделци. „Фокусът е да покажем всичко, което технически е възможно днес, и да поставим отправна точка на всички бъдещи иновации“ казва д-р Харалд Наунхеймер, оглавяващ отдела ZFS R&D.

Този пакет от бъдещи иновации включва шест камери, монтирани в кабината на водача. Компютър анализира снимките, направени от камерите и създава точен образ на заобикалящата среда. Водачът може да види снимките на таблет от различни гледни точки, включително и от птичи поглед. Също така е възможно управлението на трактора чрез мобилно устройство извън кабината на водача, което е помогнало за откриването на автоматичната система за закачане на ремаркето.

Използването на камерите за точна позиция и ъгъл помага за закачането на нужните допълнителни части. Като му даваме определени цели и с помощта на непрекъснатото наблюдаване и измерване на камерите, тракторът се обръща и заема оптимална позиция за закачането, което се прави на ръка.

Функцията за разпознаване на пешеходци на иноватовния трактор помага да се гарантира най-безопасна работа, при използване на таблета за маневриране и закачане на инвентара. Камерите засичат местоположението на пешеходеца или обекта и изпращат информацията на таблета. Ако лицето, което контролира трактора, не отговори, системата автоматично спира машината. Прекъснатият процес на закачане може да бъде рестартиран само тогава, когато няма никой между трактора и ремаркето.

Електрическата система за управление, необходима за функциите на автоматичното шофиране, е създадена в тандем от ZF’s Terramatic трансмисия и Terra+ генераторен модул. Осигуряването до 60kW на непрекъснато електрозахранване служи като източник на енергия за ремаркето. Компанията твърди, че системата за управление на сцеплението допринася за перфектен контрол дори при наклони над 30%.

ZF е сред първите, който ни запознават с автономната система за асистиране на водача (DAS) по време на целия процес. „Нашата експертна система ни дава възможност да комбинираме самостоятелни, доказали се системи, за да създадем мрежа от тях и да направим нашите машини виждащи, мислещи и действащи“ казва д-р Наунхеймер.

Агротехнологиите са изключително привлекателни за инвеститорите в цял свят

Голям прелом в агротехнологиите показва статистиката от миналата 2015 година. Компаниите са спечелили повече от предполаганото, а инвестиционните фондове смятат тази сфера за една от най-перспективните. Но има инвеститори, които все още се съмняват и затрудняват развитието:

. Вложенията в агротехнологиите толкова много превишиха очакванията, че породиха съмнения за поредния пазарен "балон".

. През 2015 година в агротехнологиите по цял свят бяха инвестирани $4,6 милиарда, което е почти два пъти повече от 2014 година.

. През 2014 г. глобалният инвестиционен капитал нарасна със 78%, а после с още 44% през 2015 г., показва отчетът на Venture Pulse - 2015.

За сравнение, инвестициите в агротехнологии нарастват със 166% през 2014 и с 92% през 2015 г.

Пазарът на аграрни технологии продължава да расте на фона на съмнителния пазар и засилва конкуренцията в агробизнеса. Но ръстът се обяснява със значителните размери на инвестициите и с това, че останалите отрасли по-често се сблъскват с проблемите на финансиране, отколкото агросекторът. В другите отрасли само няколко сделки са преминали границата от $50 милиона, а целевите фондове за агротехнологии все още са малко и не са големи.

Има и друг начин да се разбере застрашен ли е отрасълът от икономически балон. През 2015 година на селското стопанство се пада 10% от световния БВП, което е $7,8 трилиона. А инвестициите в агротехнологии са само 3,5% от размера на агропазара. Това е малко за сектор, който заема 10% от БВП. За сравнение: здравеопазването заема 12% от световния БВП, а размерите на инвестиционното финансиране в сектора е 12%. Това е почти три пъти повече от финансирането на агротехнологиите.

Ролята на селското стопанство в икономиката:

. Макар пазарът на дронове и роботи да расте, той все още не се ползва с голямо доверие.

. Размерите на инвестициите в дронове и робототехника през 2014 г. нараства 2 пъти, а през 2015 г. почти четири пъти, тъй като те имат по-голям потенциал за печалба.

. Този прираст за миналата година е дошъл само от две сделки, които като обща сума носят $125 милиона.

През 2015 г. се обсъжда ефективността на дроновете в селското стопанство. В света 80% от фермерите използват дрони за точно земеделие. Другите алтернативи за използването им засега са малко, поради слабото развитие на технологиите за разработването на тези безпилотни машини.

В робототехниката изпъква компанията Blue River Technologies, която заработи $17 милиона, благодарение на сканирането на растенията и определянето на нормално развиващите се култури. Главните инвеститори в тази сфера са Syngenta Ventures, Monsanto Growth Ventures и Pontifax Global Food.

Но някои инвеститори са все още обезпокоени от това, че компаниите за производство на роботи изискват твърде голямо финансиране и оборудването може много лесно да се изкопира.

Биопрепаратите могат да изместят химията в близко време

Компаниите за производство на биопрепарати, като биопестициди, биологични торове, препарати и и средства за подобряване на почвата получиха през в 2015 г. инвестиции в размер на $168 милиона. Ръстът в числото на биологичните решения за фермерите дава възможност за по-малко използване на химически препарати в земеделието. Биопрепаратите привлякоха такива инвестори като Bill & Melinda Gates Foundation, Sequoia Capital, Monsanto Growth Ventures и Syngenta Ventures.

Те са наясно, че само здравата почва може да преживее промените в климата. А увеличаването на броя на екофермерите в глобален мащаб показва, че предстоят промени. И колкото повече са тези фермери, толкова по-голяма е вероятността биопрепаратите да станат печеливш сектор.

Географски рейтинг на инвестициите

Израел зае второто място по привличане на капитал в агротехнологии, като получи $550 млн. за година.

Иновациите на развиващите се пазари в Индия и Китай заеха трето и четвърто място в географския рейтинг. Повечето от сделките бяха сключени в сферата на интернет-храните.

Но и в двете страни лидери са компании в сферата на напояването и разработването на дронове – индийската компания Jain Irrigation получи $120 млн., а китайската DJI - $75 милиона. Поради спешната си необходимост от иновации в агросектора, Индия и Китай в близките години могат да заемат лидерските места в сферата на агротехнологиите.

2015 година беше най-успешната за агротехнологиите – резултатите превишиха очакванията. А появата на пазара на нови големи компании от Израел и Индия създава конкурентна среда, която заставя американските компании да усъвършенстват своите проекти.

И докато сега много инвеститори мислят, че агротехнологиите ще събират по $10 млрд. за година някъде към 2050-а,то резултатите през 2015 година. вече доказаха, че тази цифра може да бъде достигната много по-рано.

Публикувана в Агротехника
Вторник, 01 Ноември 2016 11:40

New Holland придоби Kongskilde

Компания New Holland Agriculture ще допълни продуктовата си гама в резултат на споразумението, сключено от  CNH Industrial за придобиването на подразделението Grass and Soil на компания Kongskilde Industries, част от Danish Group Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG AmbA).
Компанията разработва и произвежда почвообработваща и сеитбена техника, както и техника от т.нар. зелена линия.

 

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 31 Октомври 2016 13:13

JCB представя новият Fastrac 8000

Компанията отпразнува четвърт век производство на тракторите с мотото Experience the Difference

Новата серия трактори JCB Fastrac 8000направи световния си дебют в централата на компанията във Великобритания. Премиерата започна с презентации и представяне на новата 4-та генерация трактори от серия 8000 с два модела 8290 и 8330, съответно с 8,4 л двигатели Agco Power T4Final с максимална мощност 306 и 348 к.с., 70 км/ч максимална скорост, двудиапазонна CVT безстепенна трансмисияи уникалното им окачване на двата моста. Новите модели са с върхов комфорт в класа си, несравнима точност при работа с GPS, дълга колесна база и 50:50 разпределение на тежестта за максимално сцепление, с външни дискови спирачки на 4-те колела и ABS. В реални условия във фермата на JCB участниците в събитието научиха повече за възможностите на машините и техните безспорни предимства и тестваха разнообразните им приложения, окомплектовани с различни видове инвентари.

Обученията и тест-драйв на полето бяха последвани от посещение на фабриките на JCB Landpower, където се произвеждат тракторите Fastrac и челните колесни товарачи JCB и Световния център за резервни части, оборудван с роботизирани системи за приемане на стоки и подготовка на поръчки за цял свят.
Празнична гала-вечеря събра инженерите, създателите и гостите за отбелязване на 25 години от началото на производството на легендарните трактори Fastrac, направили революция в тракторостроенето. Освен че е първият високоскоростен трактор с пълно окачване, способен да развива скорости до 75 км/ч, през последните години Fastrac е бил и първият трактор, стандартно оборудван с дискови спирачки като тези при камионите, четириколесно задвижване с много режими, ABS /антиблокираща спирачна система/ и самонивелиращо се окачване. Бил е първи и си остава единственият трактор, съчетаващ тези характеристики с иновативна, електронно-управляема безстепенна варио-трансмисия. Тракторът комбинира по нов начин утвърдени технологии и компоненти, за да осигури изключителен комфорт при управление благодарение на окачването на двата моста и заедно с това да обори мита, че пълното окачване е несъвместимо с оранта и тежките обработки.

Кулминация на събитието бе специалното музикално-светлинно шоу, което представи на живо историята на тракторите Fastrac с парад на ключовите модели, преобразили възможностите на земеделските производители да работят в максимален комфорт и с върхова производителност.

Напомняме, че българската премиера на новия JCB Fastrac 8330 се състоя на есенното издание на Бата Агро 2016 в присъствието на британския посланик в България Нейно Превъзходителство г-жа Ема Хопкинс на щанда на Оптиком, а предимствата на тракторите бяха представени в поредица полеви демонстрации. Новите модели трактори са налични при вносителя Оптиком и се предлагат с изгодни лизингови схеми.

Публикувана в Агротехника

При извършване на операции на полето като култивиране или жътва, при които не се използват фиксирани референтни точки, често при обръщането в края на полето, е трудно машината да бъде насочена по оптималната траектория за влизане в следващата бразда за обработване. TURNIN на CLAAS е разширение на познатата вече система за автоматично водене и представлява нова функция, която автоматично направлява водача по най-подходящата траектория по време на обръщането.

Подготовка за следващата бразда без стрес

Задействаща се при ъгъл от 120°, TURNIN предлага препоръчителна траектория за обръщане и оптимално навлизане в следващия ред. Водачът просто трябва да задейства системата за водене, за да бъде направляван бързо и прецизно по правилната траектория. TURNIN позволява изключително бързо маневриране при обръщане, намалявайки натоварването на водача.

Водачът има пълен контрол

Системата преценява автоматично моментните фактори на движението като скорост, положение на волана, положение на машината и използва тази информация, за да идентифицира най-подходящата бразда, която трябва да се избере. Водачът запазва пълен контрол над избора по всяко време. Например, ако TURNIN предложи на бразда, която водачът не иска да приеме, системата предлага нова, веднага щом водача промени скоростта, положението на волана или други фактори. Ако е необходимо, браздата може да бъде избрана ръчно, изцяло независимо от системата.

Тази функция ще се предлага от първото тримесечие на 2017 за всички системи за автоматично водене на CLAAS с терминали S7 и S10. Съществуващите системи могат да бъдат надградени допълнително с тази функция, с помощта на код за активиране.

Всички продукти на CLAAS може да закупите от официалния вносител на марката за България фирма Рапид КБ ООД, www.claas.bg, тел. 02/400-80-10.

Публикувана в Агротехника

Фирма Ири Трейд - една от водещите фирми у нас за внос на земеделска техника, стана спонсор на благотворителен турнир по мини футбол, който се проведе на 15 и 16 октомври на терена на Мусагеница Спорт, София. В турнира участваха 15 отбора на различни компании, плюс Отбор на сърцето, а събраните средства ще се използват за закупуване на хранителни продукти за дарителската кампания Коледа 2016. Като социално отговорна фирма, Ири Трейд също се включи със свой отбор. Надявам се днес да се представим достойно на спортния терен, защото усилено се подготвяме от 6 месеца с триразови тренировки: сутрин преди обилна закуска, преди обяд и след обилна вечеря, заявиГеорги Ташков, изпълнителен директор на Ири Трейд и капитан на отбора, минути преди началото на срещата. „Както винаги, ние от Ири Трейд сме много добре подготвени и ще се представим подобаващо на този турнир. В интерес на истината всички от фирмата приеха много радушно идеята и се включиха с готовност в тренировките, за да не се изложим. И това надявам се, ще се види и на терена.“

Според регламента всеки отбор се състоеше от 6 състезатели, един от които вратар, а продължителността на футболните срещи беше от две равни полувремена, всяко по 15 минути.

Кампанията Holidаy Heroes съществува от 2012 година, научихме от Росица Томова, ръководител на проекта Holidаy Heroes. „Тогава нейният инициатор Майкъл Струмейтис решава, че иска да помогне на семейства за Коледа, като направи директна благотворителност и им дари кашони с хранителни продукти. По онова време абсолютно никой не повярвал в идеята, че нещата могат да се случат по начина, по който той иска. Но въпреки това Майкъл Струмейтис започва и реализира своята благотворителна кауза Коледа 2012 г. И ето че сега сме на прага на Коледа 2016 г. Това е вече осма поредна наша кампания. По Коледа и Великден доброволци разнасят пакети с хранителни продукти до семейства в нужда, за да могат те да имат пълна празнична трапеза за тези два големи християнски празника.“ А как българските компании приели идеята? „Това е един добър начин да накараме компании с различни видове бизнес, които не могат директно да даряват хранителни продукти, да се включат по алтернативен начин, заедно с хората, които работят за тях - докато се забавляват, да помагат. И така се роди идеята да направим серия от благотворителни турнири. И ето - това е третият пореден благотворителен турнир по мини футбол. Това, което е много важно да се знае от всички е, че в нашите каузи се включват социално отговорни компании от различни отрасли и бизнеси. Днес един от отборите е на компанията Ири Трейд, която се занимава с внос на агротехника, което за нас е много голяма гордост. Това означава, че независимо какъв ти е бизнесът, какво произвеждаш или какви услуги предлагаш, ако ти си социално отговорен и искаш по някакъв начин да помагаш на обществото, има начин това да се случи.“ И то наистина се случи. За поредна година, със спортен хъс, много емоции и точни попадения. Но независимо от вкараните голове, победата беше една - за всички компании, които включвайки се в спортната надпревара, показаха, че благотворителността може да бъде едно от най-отличителните и благородни лица на бизнеса.

Публикувана в Агротехника

Когато бизнесът е повече от продажба на машини, той се превръща в дългогодишно партньорство

За да си успешен търговец е необходимо много повече от това просто да продаваш машини. Още повече на трудния и ограничен пазар на земеделска техника. За да останеш 25 години на този силно конкурентен пазар е необходимо много повече – да се превълнеш в партньор и дори приятел на своите клиенти, да познаваш нуждите им във всеки един момент, да споделяш с тях и трудности и приятни мигове. Фирма Оптиком неведнъж е доказвала, че преди всичко е верен партньор на своите клиенти и те за нея са най-ценния актив, с който разполага. За да изрази своята признателност и благодарност към българските фермери, които година след година отдават доверието си на техниката, предлагана от Оптиком, фирмата им организира няколко незабравими дни в сърцето на вълшебната Италия.

На тазгодишното пролетно издание на Бата Агро Оптиком обяви атрактивно предложение за своите клиенти - тракторите McCormick X7 и X6 със специален Premium пакет: 24 месеца пълна заводска гаранция, безплатно сервизно обслужване с включени масла, филтри и труд заедно с 24 месеца изплащане на машината без оскъпяване. Допълнителен бонус за собствениците на трактори McCormick бе пътуването до Италия на Винен тур от 12 до 14 октомври. В чест на 25-годишнината си Оптиком съвместно с домакините от Argo Tractors, производител на италианските трактори McCormick и Landini,подариха на своите клиенти възможността да се запознаят на живо с производството на тракторите, както и да се докоснат до италианската култура за добра храна и вино.

Гостите бяха топло посрещнати в Центъра за резервни части в Сан Мартино ин Рио от търговския директор на Арго Тракторс г-н Марио Скапин, който подчерта колко важни са за компанията срещите с клиентите и тяхното мнение за подобряване на работата и продуктите. Всички трактори на компанията се произвеждат изцяло в Италия, в три завода в областта Реджо Емилия – Сан Мартино ин Рио, Лудзара и Фабрико, специализирани в производство на отделните продуктови гами, кабините и повечето компоненти в машините. Центровете за следпродажбено обслужване и резервни части са в Италия, Сан Мартино и Франция, Сен Дизие.

От Джанкарло Монтаняри, ръководител търговски отдел, гостите научиха, че Арго Тракторсс производствения си капацитет от над 22 000 трактора годишно, пускани на пазара с брандовете Landini, McCormick и Valpadana, е сред най-големите производители на трактори в света. В Argo Tractors си дават среща добрите традиции в тракторостроенето с новите технологии, а резултатът е голяма продуктова гама с универсални и специализирани трактори с мощност от 35 до над 300 к.с., с 4 и 6-цилиндрови двигатели, за приложение на полето, в овощни градини и лозя; верижни, комунални и трактори с чупеща рама за специализирано приложение. 85% от произведените трактори са за износ и се продават чрез търговската мрежа, включваща 9 филиала в Германия, Испания, Франция, САЩ, Канада, Мексико, Бразилия, ЮАР и Италия; 130 вносителя по цял свят, сред които българския Оптиком ООД и над 2000 регионални дилъри.

Във всяка от фабриките гостите видяха оптимизирания производствен процес по японския модел Кайзен, въведен преди 4 години и довел до значително подобрение на качеството на производство и на продуктите, снижаване на разходите и елеминиране на грешките. С интерес присъствахме на тестовете за контрол на качеството на току-що излезли от производствената линия трактори McCormick. След обща снимка на групата пред входа на централата във Фабрико видяхме и производството в най-големия завод, който в момента се разширява и обновява. Арго Тракторс през последните години инвестира значителни средства в нови роботизирани комплекси за прецизно производство на голяма част от компонентите, нужни за създаването на трансмисиите и други възли в тракторите. Нова придобивка за финален контрол на качеството и нов пункт за товаро-разтоварни дейности има и Терминалът за експедиция на готовите машини.

Турът продължи с разходка сред историческия център на град Карпи – средище на изкуство, история и богата култура. Ренесансовият Площад Мартири е е третият по големина в Италия и е центъра и душата на града с Палацо дей Пио - Двореца, Катедралата, Театъра с покритите си безистени. Карпи е синоним на добра храна и вино, в което се убедихме с наслада. Много от световно-известните италиански гастрономични продукти принадлежат на местните традиции – Балсамовия оцет, виното Ламбруско, сиренето на Парма, т.н. пармезан, лазанята, тортелините и ньоките. Българската група опита свежо Просеко, Ламбруско розе и типичното за областта червено вино Санджовезе, съчетани с типични местни деликатесивсемейния ресторант Il Carducci, любимо място на местните жители. Десертите бяха не по-малко забележителни и поляти с лимончело – лимонов ликьор и нучино – ликьор от зелени орехчета.
Вторият ден от Винения тур бе запазен за посещение на забележителния винен район Тренто, Южен Тирол и Винарна „Ферари“ - една от водещите компании в Италия в производството на естествено пенливи вина по класическия метод Спуманте и сред топ 10 в света с годишни продажби на над 5 млн бутилки. Благодарение на създателя на винарната Джулио Ферари този район е най-голямата територия с лозя от сорта Шардоне в Италия – прекрасна градина от лози, защитени от заобикалящите ги планини

Лозята за вината на Ферари се обработват с трактори McCormick и Landini, а избата се отличава от всички други италиански фирми в този сектор, защото произвежда ексклузивно пенливо вино по класическия метод и единствено от грозде, отгледано в техните собствени лозя или в други лозя в Трентино, контролирани от собствени енолози. Мехурчетата на Трентино винаги са били важни за събития на различни институции – културни, шоубизнес, спортни – вината на Ферари се използват като аперитив във всички италиански посолства по света, холивудските звезди празнуват нощта на Оскарите с Ферари, италианските спортни отбори празнуват с Ферари от 1982 - от Световната Купа до Световния Ски Шампионат през 2005.

Публикувана в Агротехника

Италианската компания Arbos, която от 2011 г. е собственост на китайския концерн Lovol Heavy Industry Ltd, след 20-годишно прекъсване възражда производството на комбайни. Lovol Heavy Industry вече е добре известна в Европа. През 2015 г. компанията придоби и производителя на сеялки MaterMacc, както и на трактори Bubba и Goldoni и сега има големи планове за европейския пазар.

Италианската компания Arbos произвежда техника от 1954 г. до 1994 г., когато след поредица смени на собственици прекратява производството си. Това дълго прекъсване обаче не изплаши китайците, които на изложението Агритехника 2015 в Хановер представиха тракторите Arbos 5000, както и концептуален зърноприбиращ комбайн.

Комбайнът модел Arbos C 5200 вече практически е готов за производство, въпреки че то се очаква да започне през 2019 г, а от Lovol вече планират и нова серия комбайни Arbos С 6000. 

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта