В насажденията, в които през годината е имало силно нападение от струпясване по ябълките и крушите е необходимо да се извърши пръскане след листопада, като се използва 7%-ен разтвор от карбамид. При пръскането с разтвора много добре трябва се покрие опадалата листна маса. Карбмидът и служи и за подхранване на почвената повърхност. След това би било добре да се извърши оран, за да се зарови листната маса.

Карбамидът подобрява студоустойчивостта на клоните

Освен, че унищожава заразата от струпясване, карбмидът едновременно служи и за подхранване на клоните и клонките. Той подобрява и тяхната лигнификация (образуване на защитен слой от коркови клетки), която има важна роля за студоустойчивостта на дръвчетата.

След пръскането задължително много добре се измива пръскачката, защото карбамидът разяжда всички железни части.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За да намалите заразния фон от струпясване при ябълки и круши, е добре да направите пръскане с разтвор от карбамид. Това пръскане се прави предзимно при две трети опадали листа на дръвчетата, което обикновено е в края на октомври или началото на ноември. То трябва да се извърши преди зимното пръскане с 2% бордолезов разтвор.

За това пръскане се използва концентрация от 5 до 7%, т.е. на 10 литра вода се слагат 500 или 700 грама карбамид. Разтворът се приготвя, като карбамидът се разтваря предварително в част от водата и след това през цедка се добавя към останалото (до 10 литра) количество вода.

Пръскането с карбамид трябва да се прави подобно на зимното пръскане чрез обилно напръскване на дърветата, включително да се напръска и почвата под тях, където има опадали листа.

Той подпомага развитието на полезните микроорганизми, които ускоряват разлагането на листната маса и по този начин зимуващата форма на паразита се лишава от храна и загива. Освен това карбамидът има и вторично подхранващо действие на клоните и подобрява тяхната студоустойчивост.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В ранна пролет по-подходящ от азотните торове е карбамидът, защото почвената влажност е доста висока. Това е идеалното време за внасяне на този вид азотен тор. Той съдържа амидна форма на азота, която има по-продължително действие. Благоприятните условия няма да позволят загуба на активно вещество, така както се случва при сухо и топло време. Карбамидът не е подходящ само за карбонатни черноземи (силно алкални почви).

Количеството за млади плододаващи дръвчета трябва да бъде 200-250 грама, равномерно разпръснато в подкоронното пространство. Ако почвата не е прекалено кална добре е торът да бъде заровен с плитко прекопаване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Стопаните, които през годината са имали силно нападение от струпясване по ябълки и круши трябва да вземат мерки за ограничаване на заболяването. За тази цел е необходимо в началото на листопада да се направи третиране с 5% воден разтвор от карбамид – 500 г карбамид на 10 литра вода. Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши в края на листопада. Тогава се използва вече 7% разтвор от карбамид, като се напръсква добре и опадалата листна маса.

Освен, че унищожава заразата от струпясване, карбмидът едновременно служи и за подхранване на клоните и клонките. Той подобрява и тяхната лигнификация (образуване на защетен слой от коркови клетки), която има важна роля за студоустойчивостта на дръвчетата.

Напръскването на опадалата листна маса с разтвор от карбамид способства за по-бързо разлагане на растителните остатъци. По този начин, зимуващият запас от гъбната инфекция остава без хранителна среда и загива.

След пръскането пръскачката задължително трябва да се измие много добре, защото карбамидът разяжда всички железни части.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 27 Ноември 2016 11:12

Карбамидът е не само тор

В насажденията, в които през годината е имало силно нападение от струпясване по ябълките и крушите е необходимо непосредствено след прибиране на плодовете да се извърши третиране с 5% воден разтвор от карбамид, като се осигури много добро напръскване на листната маса, клоните, клонките и летораслите.

Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши след листопада, като се използва 7% разтвор от карбамид, като се гледа много добре да се напръска опадалата листна маса. Карбмидът освен че унищожава заразата от струпясване едновременно служи и за подхранване на почвената повърхност. След това би било добре да се извърши оран, за да се зарови листната маса.

            След пръскането задължително много добре се измиват пръскачките, защото карбамидът разяжда всички железни части на пръскачката.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За намаляване на заразния фон от струпясване при ябълки и круши, много добър резултат дава пръскането им с разтвор от карбамид. Това пръскане се прави предзимно при две трети опадали листа на дръвчетата, което обикновено е в края на октомври или ноември. То трябва да се извърши преди зимното пръскане с 2% бордолезов разтвор.

За това пръскане се използва концентрация от 5 до 7%, т.е. на 10 литра вода се слагат 500 или 700 грама карбамид. Разтворът се приготвя, като карбамидът се разтваря предварително в част от водата и след това през цедка се добавя към останалото (до 10 литра) количество вода. Вместо карбамид може да се използва течен азотен тор Фолиарел N плюс в същата концентрация. За един декар овошки е необходим 100 литра разтвор.

Пръскането с карбамид трябва да се прави подобно на зимното пръскане чрез обилно напръскване на дърветата, включително да се напръска и почвата под тях, където има опадали листа.

Карбамидът подпомага развитието на полезните микроорганизми, които ускоряват разлагането на листната маса и по този начин зимуващата форма на паразита се лишава от храна и загива. Освен това карбамидът има и вторично подхранващо действие на клоните и подобрява тяхната студоустойчивост, като увеличава слоя от лигнифициращи клетки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 21 Септември 2016 13:50

Пред старта на сеитбата на есенници

Важни за кампанията са агрономическите детайли от технологията

Агр. Петър Кръстев

Не остана много време до старта на сеитбата на есенните житни култури. Основна грижа на зърнопроизводителите сега е подготовката на площите. Освен това не трябва да се подценяват и не по-малко важните чисто агрономически елементи от технологията. Сега е моментът за избор на сортове пшеница и ечемик, определяне на сортовата структура, подготовката на семената – почистване, здравни анализи, окачествяване, обеззаразяването им срещу икономически значимите болести и неприятели, както и за стратегия за борба с плевелите.

Сортовете пшеница трябва да са подходящи за нашите условия

При определяне на сортовата структура на пшеницата трябва да се имат предвид фактори, като климатичните условия, нивото на агротехника, биологичен потенциал и качества на сорта, качества на посевния материал и други. Броят на сортовете зависи от обема на посевната площ в даденото стопанство, големината на парцелите, актуалното почвено плодородие, факторите на околната среда, целта на реализация на продукцията и наличието на подходящи сортове за района. Моносортието (сеитбата само на един сорт) не се препоръчва дори за най-малките по размер стопанства и посевни площи, защото създава риск от непредвидими неблагоприятни климатични или епифитотийни обстоятелства.

Нож с две остриета
През последните 2-3 години наблюдаваме масово навлизане на вносни сортове и хибриди пшеница и ечемик от западноевропейската селекция. През последната 2015/16 стопанска година тези чужди сортове заеха над 45% от площите с пшеница, а за предстоящата сеитба голяма част от зърнопроизводителите декларират, че се отказват напълно от българските сортове. Тази тенденция е нож с две остриета, защото, въпреки че тази година добивите от вносните сортове бяха значително по-високи от българските, няма гаранция, че това ще се случва и занапред. Повечето от тези сортове са предназначени за отглеждане при специфични агроклиматични условия, които при нас не са гарантирани. Независимо от факта, че вносните пшеници дават по-високи добиви, качествата на зърното им не е достатъчно добро и не може да осигури на производителите цена, която да възвърне вложените по-високи разходи и да донесе печалба. Това се доказва от настоящия пазар и изкупни цени на пшеницата. Твърде вероятно е реколтата, която е най-голяма според статистиката от 36 години насам, да създаде сериозни проблеми с реализацията.

За добър старт пшеницата се нуждае от азот

Много важен е въпросът за агротехническите изисквания на пшеницата, като един от основните акценти в агротехниката е торенето. Зърнопроизводителите трябва да знаят, че в началото на вегетацията пшеницата има предпочитания към амониевия азот. Нитратната форма се предпочита в по-късен етап от развитието на културата и при по-високи температури. Карбамидът не е подходящ за използване при почви с алкална реакция, каквито са карбонатните черноземи. Препоръчително е заедно с обеззаразяването на семената срещу болести при възможност те да се третират и с растежни регулатори.

Публикувана в Растениевъдство

Стопаните, които през годината са имали силно нападение от струпясване по ябълки и круши трябва да вземат мерки за ограничаване на заболяването. За тази цел е необходимо в началото на листопада да се направи третиране с 5% воден разтвор от карбамид – 500 г карбамид на 10 литра вода. Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши в края на листопада, като се използва вече 7% разтвор от карбамид. като много добре се напръска и опадалата листна маса. КАРБАМИДЪТ ПОДОБРЯВА СТУДОУСТОЙЧИВОСТТА НА КЛОНИТЕ

Освен, че унищожава заразата от струпясване, карбмидът едновременно служи и за подхранване на клоните и клонките. Той подобрява и тяхната лигнификация (образуване на защетен слой от коркови клетки), която има важна роля за студоустойчивостта на дръвчетата.

ПОДОБРЯВА МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ

Напръскването на опадалата листна маса с разтвора от карбамид способства за по-бързо разлагане на растителните остатъци, в резултата на подобряване на условията за намножаване на полезните микроорганизми. По този начин, зимуващият запас от гъбната инфекция остава без хранителна среда и загива.

ВАЖНО!

След пръскането пръскачката задължително трябва да се измие много добре, защото карбамидът разяжда всички железни части.

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 11 Октомври 2015 11:00

Карбамид в овощната градина

В насажденията, в които през годината е имало силно нападение от струпясване по ябълките и крушите е необходимо непосредствено след прибиране на плодовете да се извърши третиране с 5% воден разтвор от карбамид, като се осигури много добро напръскване на листната маса, клоните, клонките и летораслите.

Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши след листопада, като се използва 7% разтвор от карбамид, като се напръсква добре опадалата листна маса. Карбмидът, освен че унищожава заразата от струпясване едновременно служи и за подхранване на почвената повърхност и клонките. След това би било добре да се извърши оран, за да се зарови листната маса.

След пръскането задължително много добре се измиват пръскачките, защото карбамидът разяжда всички железни части на пръскачката.

Публикувана в Овощната градина
Петък, 24 Октомври 2014 09:29

Есенно третиране с карбамид

Пръскането с 5-7%-ов разтвор на карбамид се извършва при масов листопад или 70-80% окапали листа. Трябва много добре да се напръскат клоните, клонките, останалите по дърветата листа, както и опадалите листа.

Амидната форма на азота в карбамида създава благоприятна среда за развитие на полезните микроорганизми и ускорява процесите на гниене на листата, като по този начин ограничава хранителната среда, в която зимуват патогените.

Болести срещу, които е насочено пръскането:

. Струпясване по ябълка и круша – причинителят презимува в опадалите листа, където през есенно-зимния период образува плодни тела - псевдотеции.

. Бяла ръжда по череша и вишна – гъбата презимува в окапалите листа и през пролетта се образуват аскоспори и конидии.

. Сиви и кафяви петна по круша – гъбата презимува в окапалите листа.

. Гномониоза по кайсия - през зимно-пролетния период по долната страна на окапалите листа, се формират перитеции.

 

.
Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта