Сухото (фузарийно) гниене е най-разпространеното гъбно заболяване по картофите по време на съхраняването. Причиняват го видовете от род. Fusarium, които навлизат в раните причинени по време на прибиране, съхраняване и обработка на картофите. Първите симптоми се появяват обикновено 2-3 месеца след прибирането и започват от мястото на наранената част на кожицата, като светлокафяво, леко вдлъбнато, сухо петно, което бавно нараства и обхваща целия клубен. По-късно кожицата около мястото на повредата се набръчква във вид на концентрични кръгове, тъканите под петното потъмняват и във вътрешността се образуват кухини, в които се развива белезникав или розов налеп. При сухи условия кожицата се набръчква и по повърхността се появяват бели до розови скупчвания от мицел и спори. При влажни условия се развиват и бактерии, които причиняват мокро гниене, придружено от неприятна миризма. Повечето видове от род Fusarium се развиват най-бързо при температура между 15-20°С в комбинация с висока влажност.

Мерки за контрол при съхранение на клубените:

• За съхранение да се оставят само здрави клубени, внимателно сортирани.

• Дезинфекция на складовите помещения.

• Температурата в складовите помещения да се поддържа между 1 и 3°С.

• Третиране на картофите за семе в затворени помещения с

регистрирани фунгициди

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 24 Октомври 2014 10:02

Фомоза по картофите

Болестта фомоза по картофите се развива по клубените по време на съхранението под две форми: язвена(дълбока) и некротична (повърхностна). Причинител е патогена Phoma exiqua, който навлизат в клубените през механични рани при прибирането или при повреди от други вредители. По-често срещаната форма на болестта е язвената. При

нея се образуват едри, закръглени, слабо вдлъбнати (като отпечатък на

палец) ясно разграничени от здравата тъкан кафяви петна с мрежовидна структура. Тъканите под петната са сухи. Центърът на петната се уплътнява и кожицата се напуква и разкъсва. По-късно се образуват кухини, покрити със сивобелезникав налеп и черни пикнидии. Фомозата се развива при температурен интервал от 3-5°С до 25-30°С, с оптимум 20-25°С.

Мерки за контрол при съхранение на клубените:

• Закаляване на клубените при температура 12-15°С за 3-4 дни преди внасянето всклада.

• Температурен режим в складовото помещение 2-4°С.

• Третиране на картофите за семе в затворени помещения с

регистрираните фунгициди

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 17 Октомври 2014 10:57

Съхранение на картофи

Клубените за консумация се съхраняват до момента на използването им.При съхранението им трябва да се спазват следните изисквания:

  • Клубените трябва да бъдат добре узрели, със здрава кожица, без механични повреди и наранявания.
  • Клубените да са видимо здрави.
  • Да са добре просушени, без излишна влага.
  • Хранилищата да са почистени и дезинфекцирани. Дезинфекцията може да се извърши с разтвор  от 3% син камък.
  • За да не се допуснат поражения, задължително се правят периодични проверки и се отстраняват засегнати от сухо и мокро гниене клубени.
  • Оптималната температура за съхранение е 2-4°С.
  • Изисква се добра вентилация.
  • Относителната влажност на въздуха трябва да е 90%.
Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 02 Октомври 2014 08:57

UGent изпитва ГМО картофи

Университета в Гент, Белгия (UGent), прави полски изпитания на 27 линии от генетично модифицирани картофи с цел повишаване на устойчивостта към най-опасната болест по културата - фитофтората - Phytophthora infestans. Изпитанията се провеждат във Вeтерен, Белгия. 26 от линиите с които се работи са предоставени от Холандският университет и изследователския център Вагенинген, а една е осигурена от BASF. UGent съобщава, че стандартните селекционерски изпитвания продължаващи няколко десетилетия са показали, че само няколко линии притежават пълна устойчивост. Повечето от тях имат един и същ ген на устойчивост -R ген. Но в същото време учените уточняват, че вече са познати форми на гъбата Ph. Infestans, които са устойчиви на гена. Търсенето на нови области на устойчивото развитие ще отнеме още няколко десетилетия. При разработваните генно модифицирани линии за устойчивост се използват същите естествени фактори, които се използват и при класическата селекция. Единствената разлика е в методите с помощта на които тези фактори се добавят към гена на растенията. UGent подчертва, че фитофтората при картофите всяка година причинява на белгийските фермери загуби на обща стойност 55 милиона евро.

Публикувана в Растениевъдство

В дългосрочен план, площите от картофи в Европейския съюз ще намаляват. Тази година обаче, тази тенденция не изглежда така, защото в Западна и Централна Европа площите засадени с картофи са се увеличили в сравнение с предходната година. Увеличението се дължи на по-голямата площ картофи за консумация. Площите за картофено нишесте са намалели във Франция, Холандия и Германия. При 1,79млн. хектара през предходната година, площта с картофи в момента е 1,81 милиона хектара. Така тя остава втора по големина в историята. Поради увеличаване на площите, добива на културата вероятно ще бъде още по-голям. Очаква се добив 58,5 милиона тона картофи, като добива в сравнение с 2013 г. ще е с повече от 4 милиона тона.

Публикувана в Растениевъдство

В организацията NEPG, обединяваща картофопроизводителите от северозападна Европа, за 2014 година прогнозират реколта, която ще надвишава рекордния от 2011 година добив от 26,8 млн. тона картофи. Производството на картофи може да се увеличи до 27 млн. тона в петте страни от NEPG (Германия, Белгия, Великобритания, Франция, Нидерландия). В случая, обемът от продукция в NEPG през тази година може да нарасне с 12,1% в сравнение с 2013 година и с 10,5% в сравнение със средното ниво на реколтата за петте последни години.

Основните причини за този растеж са увеличените посевни площи с 3,1% и ръст в доходността от един хектар с 8,7%. Посевната площ на картофите към настоящия момент е 548 475 ха във всичките пет страни. Нейният ръст е особено забележителен в Белгия, където за една година този показател е нараснал с 6,5%, а в сравнение със средната площ за последната петилетка– с 11,6%.

Публикувана в Растениевъдство

Изследователи от Института по селско и горско стопанство и продоволствени науки Hafl, при Бернския университет по приложни науки са доказали, че съществуват два нови вида бактерии в Швейцария, които причиняват заболяването черно краче и меко гниене. За това в понеделник Hafl съобщи в свое изявление. Тези патогени водят до загуба на добив и качество. Те също така заявяват, че в Швейцария черното краче през последните пет години стана най-разпространено поради това, че растенията не са били отстранени в процеса на сертификация. По-късно растенията с тези патогени са изследвани, а поразеният посадъчен материал се отделя при сертификация.

Публикувана в Растениевъдство

Антон Хаверкорт, учен от Международния изследователски център, смята, че картофеният отрасъл в света след 36 години ще стане практически съвършен. Това ще се постигне само благодарение на бързото развитие на всички видове технологии и колкото и да е странно - на изменението на климата. До 2050 г., учените прогнозират, че въглеродният диоксид в атмосферата ще се увеличи до 610 ррт, което ще повлияе на производителността и тя ще се увеличи до 30%.

С 20% ще се увеличи и производителността за сметка на глобалното затопляне, което ще позволи културите да се сеят и засаждат по-рано напролет и да се прибират до много по-късно есента. Напредъкът в технологията също води до увеличаване на добивите от картофи, ранното откриване на болестта и бързото лекуване, ще намали количеството лоша продукция.

Благодарение на всички технологии, земеделските производители ще развиват постоянен и успешен бизнес, без да замърсяват околната среда и да замърсяват почвата. Пазарът на картофи, ще бъде в състояние конкуренция, където всяка ферма ще може да заеме определен пазарен дял.

Публикувана в Растениевъдство

 

Немската асоциацията за преработка на плодове, зеленчуци и картофи BOGK, посочи изненадващи положителни хранителни свойства на пържените картофи.

По повод на " Деня на пържените картофи" асоциацията обяви, че произхождащите от Белгия пържени картофи, съдържат значително по-малко мазнини, отколкото често се приема: след преработка съдържанието на мазнини в тях е между 4% и 6%. Изчислено е, че 100 г продукт съдържа 17 мг витамин Cи 13 мг витамин В3, докато 100 г сварени картофи съдържат около 12 мг витамин C и 8 мг витамин В3. Това означава, че  съдържанието на полезни вещества при варените картофи е значително по-ниско.

Ето защо, по данни на организацията, пържените картофки в Германия са сред най-предпочитаните замразени продукти. Продажбите се равняват на 300 000 тона годишно.

Източник: https://www.topagrar.com

 

Публикувана в Растениевъдство

През 2014 г., площите с картофи в Северозападна Европа се увеличиха в сравнение с предходната година. Според  Асоциацията на производителите на картофи в Северозападна Европа (NEPG), тази година общата площ  с културата в петте страни, които са основните в региона за производство на картофи, се увеличава в сравнение с предходната година с почти 3%. Основното производство на картофи в Северозападната част на Европа е в страните  Белгия, Германия, Великобритания, Франция и Холандия.

Както съобщават от NEPG, площите с картофи през текущата година са увеличени в почти всички тези страни, с изключение на Великобритания. Експертите смятат, че фермерите в Обединеното кралство  са намалили площите с картофи близо с 2% през 2014 г. 
Като се има предвид средния добив в Северозападна Европа през последните пет години, експертите прогнозират, че производството на картофи в региона може да надхвърли цифрите от миналата година и да достигне  25,24 милиона тона. За отбелязване е обаче, че тази прогноза се базира само на теоретични изчисления.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта