Понеделник, 07 Октомври 2019 15:00

От първо лице: Да караш  Claas Lexion 8900 

Английският фермер от графство Кент, който обработва 16 780 дка,  Richard Ledger, е един от първите в света, които са получили възможност да работят с новите комбайни LEXION от CLAAS, още преди тези машини да бъдат пуснати в масово производство. Ето какво сподели той за английското списание Farmers Weekly.
Характеристики на Claas Lexion 8900 
Година на производство: 2019
Отработени часове: 410
Гумени вериги Terra Trac с ширина 635 мм
Двигател: 16.2-литров, шестцилиндров MAN 
Maксимелна мощност: 790 к.с.
Хедер: Vario 12, 3 метра
Вършачна система: Hybrid – 1,700 мм + два ротора
Размери на ротора: дължина - 4200 мм, диаметър - 445 мм
Капацитет на бункера: 15 000 литра
Средна производителност: 60-70 тона на час
Скорост на разтоварване: 180 л/сек
"Знаехме, че този нов топ-модел ще бъде значително по-производителен и мощен, много исках да пробвам машината. Да жънеш комфортно без да усещаш липса на мощност е невероятно".

Как се представи машината?

"Със сигурност е по-мощна от LEXION 780 - може би с 10-15 %. Но това, което е наистина внушително е зърното, невероятната чистота на прибраното зърно. А аз дори бях настроил системата  Cemos на максимална производителност, а не на качество на зърното. И въпреки това то беше невероятно чисто! Консумацията на гориво също е значително намалена. Със същия размер на резервоара като 780, LEXION 8900 работи много по-дълго между зарежданията - цели 3 часа. 780 трябваше да се зарежда на всеки 10 часа, а сега работим по цял ден без да се налага да спираме.
Много промени има по вършачната система, така че сега масата преминава изключително плавно през машината без пикове и прекъсвания".

Какво мислите за качеството на сламата?
"През повечето време качеството на сламата беше отлично".

Надеждна ли беше машината?

"Имайки предвид, че 8900, който получихме беше тестови модел, той се представи изключително надеждно. Освен настройките нищо не сме правили".

Какво би могло да се подобри?

"Нищо съществено. Може би малко повече светлини отзад на хедера. Но след като казах това на CLAAS от компанията, казаха, че ще ги добавят".

Трудно ли е обслужването?

Двигателят на машината е с доста съществен редизайн, така че всички плоскости са много по-гладки и местата, където се напрува прах и мърсотия са значително по-малко, което означава, че не трябва да го продухваме толкова често".
Бихте ли си купили друг комбайн?
Едва ли някога ще сменя CLAAS. Трябва да се случи нещо драматично с дилъра ни, за да се случи.

LEXION 8900 е огромна стъпка напред от това, което беше досега, особено от гледна точка на оператора на машината!

Публикувана в Агротехника
Четвъртък, 03 Октомври 2019 13:26

Икономика на комбайна

Да работиш с максимална производителност и максимално качество на овършаването – това е идеалът, към който се стреми всеки комбайнер. Доколко за сметка на оптимизирането на настройките на роторен комбайн може да се повиши ефективността при прибирането на зърнените култури и да се улесни работата на механизатора, са изучавали германски учени

Йонас Лоренц

Проф. Франк Бенеке, Гьотингенски университет „Георг Август“

Карстен Хефтриг, John Deere, Германия

Колкото и странно да звучи, но в практиката комбайните работят далеч под предела на пълната мощност, която е заложена в машините от производителя. Според експертите на полето се използва не повече от 50 на сто от капацитета им. Но повишаване на ефективността на работата на комбайните без последователна и постоянна оптимизация на настройките няма как да стане. Системите за автоматични настройки, предлагани днес от почти всички производители на комбайни, са съвременният подход към решаването на този проблем. Изследванията показват, че за сметка на оптимизирането на работата на машината, нейната производителност може да се увеличи с 20 на сто в сравнение с неоптимизиран за конкретните условия на жътва комбайн. Но възможно ли е увеличаване на производителността без загуба от качеството на овършаването и едновременно намаляване на производствените разходи?

А необходимо ли е качеството?

В рамките на полеви тест, проведен в Унгария през 2018 г., са изучавани резултатите от оптимизирането на работата на роторни комбайни на различни производители. Целта на теста е била максимално натоварване на машините при непрекъснато подаване на зърно и предварително зададено качество на работа.

Всички машини са прибирали пшеница на едно и също поле – така са осигурени еднакви условия на работа. В рамките на теста от бункерите на комбайните са взети 119 проби. За да се оцени влиянието на предприетите мерки по оптимизиране на машините, както и подобреното в резултат на това натоварване на машините върху качеството на овършаването, в пробите се е измервало качеството на начупеното зърно и съдържанието на примеси.

В хода на опита групата от работещи при едни и същи условия комбайнери трябвало с помощта на квалифициран инструктаж да оптимизират работата на своите машини от различни производители, така че в резултат да се постигне висока пропускателна способност при запазване на качеството на овършаването. Работата всеки ден започвала със задаването на стандартните настройки, препоръчвани от производителите. След това машините се пренастройвали на максимална скорост на работа със запазването на зададените параметри на качеството на овършаването: максимум загуби 1%, процент на начупеното зърно – 2%, растителни примеси – 2%.

Анализът на получените данни е показал съдържание на начупено зърно от 0,07 до 1,89%, като средните показатели се намирали в рамките на 0,57 – 0,87%. съдържанието на растителните примеси в образците варирало от 0,02 до 4,13%. Средният дял на начупеното зърно при всички комбайни е съставил 0,68%, а на примесите – 0,73%.

При продажбата на зърното при превишаването на допустимите норми на съдържание на растителни примеси и начупено зърно, цената пада. Но в зависимост от условията на доставката, максимално допустимите стойности на съдържанието на начупено зърно в Европа силно варират между максималните 2-5 %, а на растителните примеси – около 2 %.

Така повишеното съдържание на начупено зърно и растителни примеси не се отразяват толкова значително върху крайната цена на зърното. А и често те се отчитат по обща маса, а не според физическите показатели. Какъв е изводът? Управляването на комбайна със съблюдаване на високо ниво на качеството на овършаването не се поощрява от пазара.

Семената са друга работа

Но за стопанствата, които отглеждат зърнени култури за семена, важат други правила – важно е да се запази максимално възможната кълняемост на прибирания материал. А повишеното съдържание на начупено зърно значително влошава този показател. Освен това повреждането на ендоспермата може да намали кълняемостта с около 10 на сто. Затова при избор на комбайн с някаква система за овършаване – сламотръсна, роторна или хибридна, трябва много внимателно да се прецени в какви условия ще се използва машината. Реализираните по различен начин овършаващи системи с различна интензивност въздействат върху овършаваното зърно.

Трябва също да се анализира и колко начупено зърно остава на полето под формата на загуби. Тези загуби визуално са практически незабележими, тъй като начупеното зърно има много ниска кълняемост, и следователно не пониква. Но в зависимост от производителя на техниката и настройките на машината, в полето се ръси от 10 до 50 на сто от цялото начупено зърно, образуващо се при овършаването, тоест средно около 30 на сто.

Така че независимо от целите на последващото приложение на прибираната реколта, още при овършаването възникват загуби под формата на начупено зърно. За да има възможност да се сравнят и класифицират показателите на роторните машини, при същите условия допълнително е тествана и хибридна машина. Средно в овършаваното от нея зърно са регистрирани 3,39 на сто начупено зърно и 1,12 на сто примеси. Колко високи могат да са финансовите загуби е показано в таблицата на примера на начупено зърно с дял 0,07% и 3,39%. Тъй като начупеното зърно в бункера на комбайна не може после да бъде използвано за семе, то също се счита за загуба.

Стабилността е равна на нечувствителност?

През 2017 г. в отделен опит са оценявани качествените показатели на работата на роторни комбайни, настроени за висока производителност. За целта са взети 23 образци от пшеница, овършани с еднороторни комбайни от една серия. От тях три са били единични образци, десет – двойни, при които единият е взет преди оптимизирането на машината, а вторият – след това. В качеството на показатели за качество са оценявани кълняемост, брой на пропадане, дял на растителни примеси и начупено зърно. Първо се задавали настройки по избор на комбайнера, а след това комбайнът се настройвал за увеличаване на пропускателната способност.

В рамките на това изследване промените в настройките на комбайна не се отразили по никакъв начин на делът на начупеното зърно и съдържанието на растителни примеси. И двата показателя в масовата част са били на ниво под 0,6% както преди, така и след оптимизирането. Освен това кълняемостта като цяло се е запазила на добро ниво – 96%, така че зърното е отговаряло на изискваните показатели за кълняемост. Това означава, че пренастройването на комбайните за висока производителност по никакъв начин не се е отразило на качеството на зърното. В резултат може да се направи извод за изключителната нечувствителност на еднороторните комбайни към грешни настройки, способни да променят качеството на овършаваното зърно.

Ключов фактор

Повишаването на производителността на комбайна без негативни последствия върху овършаването е възможно. Освен разгледаните фактори, върху хода на жътвата голямо въздействие оказва комбайнерът. Нивото на производителност при различните комбайнери се различава до 30 на сто. Ако заради оптимално натоварване на машината комбайнът продължително време работи на предела на възможностите си, то и комбайнерът много бързо ще постигне своите предели. След 4-5 часа работа на полето при оператора се включва т.нар. режим на безопасна работа, което води до намаляване на работната скорост, следователно – на производителността. Освен това все по-усложняващите се конструкции на комбайните предявяват по-високи изисквания към квалификацията и опита на комбайнерите, поради което намирането на работна ръка става все по-трудно. Ето защо се налага да се предпочита производителността, която може да поддържа комбайнера или която ще компенсира грешките при работата му. Един от вариантите за решаването на този проблем може да бъде привличането на втори комбайнер. Друг вариант е организирането на периодични почивки. Но в Германия минута престой на комбайна струва на стопанството 5 евро.

Третият вариант е да се помогне на механизатора с оптимизирането на работата на машината посредством системите за автоматизация или изцяло да се настрои машината на определено ниво на качество и то да се поддържа автоматично. Съвременните автоматични системи за автоматизиране на работните процеси при комбайните са нацелени към увеличаването на производителността. За контрол върху загубите и за запазването на високото качество на работа в комбайните са установени различни датчици. Качеството на овършаването може да се оцени по наличието на примеси и начупено зърно още от изображенията на камерите, а след това и при обработката на тези изображения. Ако в тръбата на разтоварващия шнек са поставени камери, то няма да е трудно да се анализира качеството на транспортираното зърно. При такива изходни данни може да се поддържа оптималната работа на машините и след това да се осигури спазването на желаните показатели за качество. Необходимо е операторът само веднъж да зададе желания диапазон на показатели, и машината ще работи стабилно в избраните предели на стойностите на начупеното зърно и растителните примеси. В този случай се осъществява едновременно регулиране на работната скорост на комбайна и в зависимост от нея се задава пропускателната способност с оглед на зададеното ниво на загуби.

Цената на системите за автоматизиране на работата на комбайна е в диапазона 13 000 – 25 000 евро. И дори само с отстраняване на загубите от начупеното зърно тези системи се изплащат за достатъчно бързо време. Сметките, представени в таблицата, потвърждават това.

Изводи

При оптимизирането на работата на зърноприбиращите комбайни наред с разходите за прибирането на реколтата трябва да се вземат предвид производителността на наличната техника и квалификацията на механизаторите. Едно- и двуроторните комбайни при тестовете демонстрират високи показатели на качеството на овършаването на зърното. Хибридната машина в сравнение с роторните е по-агресивна към зърното при овършаването му. Но благодарение на по-тънката работа с настройките на такъв комбайн, и тук може да се постигнат по-добри резултати по качествените показатели на овършаването.

Операторът на комбайна е неговият диригент, но системите за автоматична настройка на работата на машината винаги се оказват на висота. Увеличаването на производителността, намаляването на разходите и натоварването върху оператора дават своите резултати и инвестициите в допълнителното оборудване се изплащат достатъчно бързо.

АВТОМАТИЧНО КОМБАЙНИРАНЕ

Климатични условия, релеф, култура, опит на механизатора – от всички тези фактори зависи производителността на комбайна. Има решения, които премахват необходимостта от „ръчно“ регулиране на работата. Съвременните високопроизводителни комбайни се оборудват със системи за автоматично настройване.

Първенец е компания CLAAS, която представи своята система още през 2012 г. Днес такива решения вече имат повечето производители. Това, което при CLAAS се нарича Cemos Аutomatic, в New Holland са нарекли Intelly Sence, във Fendt – Ideal Harvest, а при John Deere e Inetractive Combine Adjustment. Системите се различават една от друга в детайлите, но реализираната в тях идея е еднаква: техниката самостоятелно по-бързо и по-правилно от човека взема решение при какви настройки на комбайна ще има най-добър резултат от работата.

Какво дава системата за автоматично настройване на комбайна и как работи?

Не толкова отдавна при работа на механизатора се налагаше постоянно да държи под контрол хедера, напълването на бункера, следата на полето, оставяна от комбайна (пропуски, разпределяне на сламата, загуби). Съвременните комбайни са високотехнологични комплекси, имащи множество варианти за регулиране. Всякакви грешки в настройките водят до увеличаване на загубите, намаляване на качеството на овършаването, увеличаване на разхода на гориво, неправилна работа на барабана. Наред с намаляването на натоварването върху механизатора целта на използването на автоматичните системи за настройка е в търсенето на икономически обоснован компромис между качеството на овършаването и производителността на комбайна в конкретните условия на жътвата. За вземането на такова решение, множество сензори, поставени на комбайна, непрекъснато фиксират параметрите на овършаването, в съответствие с които електронните помощници регулират настройките на различните системи на комбайна в режим на реално време и абсолютно автоматично. За вземане на решение компютърът използва сигналите от сензорите и пресмята оптималния модел за протичане на процеса.

Но системите за автоматични настройки на комбайна няма да ви спестят избора на една от две възможни стратегии: съсредоточаване върху качеството на зърното и сламата или работа за производителност. Изборът се налага да се направи без помощта на изкуствения интелект. Избраната цел се въвежда от оператора на терминала на машината. Стратегията на работа може да се променя в течение на деня. Ако сутрин се жъне изцяло с оглед на качеството, то следобеда събралите се черни облаци на хоризонта може да променят приоритетите на комбайнера и да го принудят да работи с максимална производителност.

Принципът на работа на автоматичните системи за настройване на комбайна се състои в сверяване на настройките и данните от сензорите със зададените стойности. Ако актуалните настройки не отговарят на въведените параметри, системата автоматично пренастройва някоя работна група на комбайна така, че „трябва“ и „това, което е“ отново да съвпаднат.

Принципът на работа е еднакъв при всички производители. Единствено при CLAAS системата се отличава с „ефект на обучение“, тоест тя сама подсказва на механизатора какво и как трябва да се промени в настройките за оптимална работа при конкретните условия. При другите производители механизаторът задава диапазон, в който трябва да работи комбайнът.

В зависимост от нивото на автоматизация, производителността на комбайна може да се увеличи с повече от 20 на сто. А ако имате подозрения, че автоматичните настройки няма да са това, което ви трябва, то операторът винаги и по всяко време може да се намеси в процеса на работа, когато намери за необходимо.

Вече много години се работи върху комбайн, който може да работи автоматично. Резултати засега не е представила нито една компания.

 

 

 

Технически характеристики на роторните комбайни, участвали в теста в Унгария през 2018 г.

Марка John Deere S 780 (еднороторен) New Holland CR 9.80 (двуроторен)

Case IH Axial Flow 7240

(еднороторен)

Обем на бункера за зърно, л 14 100 12 500 11 100
Макс. мощност (к.с.) 547 571 499
Ширина на хедера (м) 10, 7 10, 7 10, 7
Дължина на ротора, мм 3124 2 х 2638 2612
Диаметър на ротора, мм 762 2 х 559 762
Площ на овършаване, кв.м 1, 10 2, 10 1, 40
Площ на сепариране, кв. м 1, 54 2, 10 1, 40

Съдържание на растителни примеси и начупено зърно в пробите от овършано от роторните комбайни зърно, оптимизирани с работа с висока производителност, но при запазване на зададените параметри за качеството на овършаването

Марка

John Deere S870 (еднороторен)

New Holland CR 9.80

(двуроторен)

C IH Axial Flow 7249 (еднороторен)
Процент на начупено зърно, %      
минимум 0,07 0,2 0,08
максимум 1,29 1,89 1,34
средно 0,57 0,87 0,59
Процент на растителни примеси, %      
минимум 0,04 0,12 0,04
максимум 2,35 4,13 2,8
средно 0,37 0, 99 0,41
Брой проби 28 31 25

Финансови загуби в зависимост от процента на начупено зърно и допълнителни загуби при отглеждане на семена

Показател Загуби при жътва   Допълнителни загуби при зърно за семена  
Цена на качествена пшеница, евро/т 201,5   201,5  
Добиви, т/ха 8 8 8 8
Площ, ха 500 500 500 500
Процент на начупено зърно в пробите, % 0,07 3,39 0,07 3,39
Процент на начупено зърно на полето, % 30 30 - -
Загуби във физическо тегло, т 0,84 40,68 2,80 135,60
Финансови загуби, евро 169,05 8186,85 563,5 27289,50
Загуби при овършаването, евро 169,05-8186,85 169,05-8186,85 169,05-8186,85 169,05-8186,85
Загуби при производството на семена, евро 732,55-35476,35 732,55-35476,35 732,55-35476,35 732,55-35476,35
Публикувана в Агротехника

Интересът към машините на CLAAS и AMAZONE събра стопани от региона на Брезник на полева демонстрация на компанията, ексклузивен представител на марките за България

Анета Божидарова

При силен фермерски интерес, компания РАПИД КБ - един от доказаните лидери на българския пазар за земеделска техника, организира и проведе полева демонстрация в землището на село Слаковци, Брезнишко. Домакин на събитието беше фирма „Дива“ ООД – Перник – фамилно стопанство, което се занимава със земеделие и животновъдство. Борислав Найденов, търговец машини в РАПИД КБ, филиал София представи на стопаните от региона машини на CLAAS и дискова брана на АMAZONE.

IMG 4610

На терен бяха демонстрирани възможностите на комбайна CLAASLEXION 660. Той е от ново поколение и е снабден със системата DYNAMIC COOLING. Вградената зад двигателя уредба автоматично напасва степента на охлаждане на мотора към съответните нужди и така

работи изключително икономично по отношение разхода на гориво

Освен това, специален въздухопровод намалява образуването на прах. Въздухът се поема отгоре през охладителя и се отвежда напред към двигателя и настрани надолу. По този начин, в комбинация с автоматичното изсмукване на прах, системата DYNAMIC COOLING дава възможност за значително по-дълги интервали на почистване. Комбайнът е снабден с APS вършачна система – с ускорителен барабан и отбоен битер. Ускорителният барабан е патент на CLAAS. Той увеличава постъпателната скорост на масата, която влиза в машината от 3 на 20 метра в секунда. Машината е 6-сламотръсна, с мощност 408 к. с., с двигател Mercedes-Benz. Хедерът е CERIO770, с карданно задвижване, като тавата може да се издърпва 100 мм – напред и назад.

IMG 4655

На полето

влезе в действие и тракторът ARION 440

с мощност 120 к.с. с IVECO двигател. Тракторът е с PROAKTIV преден мост, което осигурява денфериране и по-голям комфорт на водача по време на работния процес.

Балопресата VARIANT 485 е снабдена с вариокамера, което позволява да се регулира големината на балата – от 90 до 180 см. Машината разполага и с 4 колана. Разликата между балопресата VARIANT 485 и стандартните балопреси, които са с фиксирана камера е, че

VARIANT 485 осигурява целодневно балиране

IMG 4634

През 2012 фирмата на Димитър Димитров купува първата машина от РАПИД КБ – силажокомбайн CLAASJAGUAR. И оттогава фирмата работи само с РАПИД КБ. „Много бързо реагират и това ни дава спокойствие в работата“, казва стожерът на фамилното стопанство Димитър Димитров. След комбайна закупили балопреса, сеносъбирачка. „Винаги са на линия, отзовават се светкавично“, изтъква отново Димитър предимството да се работи с коректен партньор като РАПИД КБ. Стопанинът от Слаковци планира да оборудва стопанството с още два нови трактора. Все по-честите климатични аномалии са най-голямото предизвикателство пред днешните земеделски производители. „В тази битка е нужна професионална техника.

На капризите на времето трябва да се реагира бързо

да се прибира навреме реколтата. Не е все едно дали ще ожънеш за 10 дни или за 20-25. За да се справиш, трябва да имаш добра и модерна техника, като тази, която предлага РАПИД КБ. Който работи с тях, няма да сбърка, защото ще заложи на професионализма“, обобщава Димитър Димитров. Рентабилността в работата на полето зависи от модернизацията на стопанството, категоричен е стопанинът. Затова поетапно внедрява съвременни технологии на управление във фермата.

IMG 4638

Тази година фамилната ферма в Слаковци е закупила комбайн LEXION 660, миналата година - балопреса QUADRANT 5300. Балопресата е паралепипедна и е предназначена за по-големи стопанства – с цел постигането на по-голяма производителност. Теглото на една паралепипедна бала достига над 450 кг, при 40-50 бали на част, с нарязване на материала. Балопресата, без значение дали е рулонна или паралелепипедна, когато предлага нарязване на материала е безценен помощник в приготвянето на фуражи за едно животновъдно стопанство, обясни по време на демонстрацията Борислав Найденов, търговец машини в РАПИД КБ, филиал София. Когато материалът е предварително нарязан от балопресата, неговата последваща обработка е изключително лесна, уточни той.

Работим с РАПИД КБ , защото са бързи и коректни. Ако има проблем, реагират светкавично

Фермерите днес се борим най-вече с времето и за нас е важно да имаме подкрепа в трудни моменти. На РАПИД КБ винаги може да се разчита, в рамките на деня имаме решение на всеки проблем“, казва земеделският производител Йордан Димитров. „Радостно е, че все повече млади хора имат желание да се занимават със земеделие и животновъдство“, смята племенницата на димитър Димитров Евелина Новакова, също земеделски производител. Колкото по-модерна е техниката, толкова по-успешно се развива едно стопанство, категорична е тя. „ РАПИД са супер коректни и техниката им е невероятно добре синхронизирана. Нямаме никакви проблеми с тях, работим и пеем“, казва Евелина.

IMG 4691

Фирма CLAAS е една от водещите фирми в Европа и в целия свят по отношение на зелената линия. През последните години много от българските фермери залагат на нея. На демонстрацията в брезнишкото село Слаковци земеделските производители за пореден път се убедиха, че техниката на РАПИД КБ е предназначена за професионалистите в земеделието. РАПИД КБ вече 29 години е на българския пазар.

Публикувана в Агротехника
Вторник, 30 Юли 2019 15:52

Fendt представи IDEAL 10

AGCO разширява серията комбайни Fendt IDEAL с новия модел 10 със стандартна мощност от 710 к.с. (максимална: 790 к.с.) Новият комбайн е оборудван с нов двигател MAN 16.2 L, който отговаря на европейския стандарт за вредни емисии Stage V.

Fendt IDEAL 10 има нова система за почистване на зърното и добре познатата сепарация Dual Helix, известна от Fendt IDEAL 8 и Fendt IDEAL 9. Тази комбинация е предназначена да увеличи пропускателната способност с най-високо качество на зърното и най-ниска загуба на зърно, като по този начин увеличава производителността на новия голям комбайн.

6bd3464d3aa29f231a28ad25272d3634
С новия Fendt IDEAL 10, Fendt въвежда първия стандартен комбайн в Европа, който работи напълно без волан. Системата за управление IDEALDrive управлява машината пропорционално на движението на джойстика отляво, оставяйки функциите на джойстика на десния подлакътник непроменени. За лесен достъп до седалката на водача левият подлакътник може да бъде сгънат нагоре.

Системата за управление IDEALDrive ще бъде достъпна изключително за Fendt IDEAL и няма да включва  други модели комбайни - част от брандовете на AGCO.

Комбайните на Fendt може да поръчате при официалния дистрибутор на бранда у нас - компания ЗЛАТЕКС

Публикувана в Агротехника

Комбайнът може да осигури качествено прибиране на реколтата само ако работните му органи са правилно подбрани и регулирани в съответствие с културите.

Хедерът е първата технологична система, която влиза в контакт с културата по време на жътва. И от това колко пълно, оперативно и качествено той може да сформира зърнена маса с определени характеристики, да я отреже, да я подаде към работната платформа и след това да премести в наклонената камера, зависи цялата работа на комбайна.

Именно в съответствие с тези технологични операции се разработват и техническите системи на хедера. В хедерите на различните фирми и модели те са практически еднотипни по принцип на работа и конструкция. Загубите на зърно на хедера не бива да превишават  0,5%.

Според данните на специалистите около половината от всички аварии със зърнокомбайни се случват именно заради хедерите. Причината е "внимателното" им съхраняване под открито небе и неправилно обслужване по време на работа.
to zhatok 1

Първото, на което трябва да се обръща внимание при всяка работа на комбайна, това са палците и сегмента на режещия механизъм на хедера. Те трябва да се преглеждат ежедневно в периода на жътвата! Никога не е изключена възможността от счупването им. Също така ежедновно, освен ако вашия хедер не е със задвижване тип "Шумахер", трябва да се проверява ъгълът на наклона на косата във вертикална посока - при отвор над 2 мм трябва по-силно да се притисне косата към долната част на палците. Максималното разстояние е не повече от 1 мм, а идеалното - 0, 5 мм.

Някои производители предлагат да се използват допълнителни пластини, но понякога дори тяхното поставяне на дава желания резултат. Може да се сгъне притискащата пластина с помощта на чук, но такова мълниеносно решение на въпроса ще доведе само до по-интензивно сработване на косата, тъй като ще се промени контактното петно на притискателната пластина със сегмента. Ако не се заменят притискателните пружини, то процесът на отрязване на културите ще става все по-труднен и накрая ще завърши с отказ на задвижването на косата.

to zhatok 2

Обикновето съвременните хедери са оборудвани със система за бързо отрязване тип планетарно задвижване на системата Шумахер. Планетарното задвижване на ножа е предназначено за преобразуване на въртеливото движение на колелото, което задвижва ремъка във възвратно-постъпателно движение на буталото, съединено с режещия апарат на работната част на хедера. В системата с планетарно задвижване се използват планетарни предавки, които движат ножа само в напречна посока в хоризонталната плоскост. Това позволява значитено да се намалят шума, вибрирането, натоварването на главата на ножа и да се увеличи скоростта на отрязването.

 to zhatok 3
В редуктора на комбайна обикновено се съдържа 0,5 л масло, което трябва да се сменя всяка година. По време на работа на машината редукторното масло се нагрява и разширява. За да не "избият" уплътнителните накладки в редуктора, излишното количество масло се излива през специален отвор. Но по този начин в редуктора попадат и влага и прах, които негативно влияят върху работата му. Затова е необходимо ежегодно да се сменя това масло и да се следи нивото му.
 
to zhatok 4
Не по-малко важни детайли на хедерите са верижните и ремъчните предавки на шнека и редуктора. Винаги трябва да се проверява тяхната натегнатост. Ако веригите са разхлабени, е възможно преждевременно сработване на зъбите на задвижващите и водещите лагери.

Всички са се сблъсквали със ситуацията, когата стеблата на срязаните растения се натрупват в горната част на шнека и не постъпват в овършаващия барабан. След това, при определено натрупване на маса, тя наведнъж се подава в барабана, което води до претоварване. За да не се случва това, трябва да се следи отвора между дъното на хедера и винтовете на шнека. За жътва на рапица неговите параметри трябва да са 4-5, а за пшеницата - 2 см. 

to zhatok 5

Освен това, трябва да се проверяват регулировките на разстоянието не само във втулките на шнека, но и в чугунения вал вътре в него. Не бива да се пести от пластмасовите втулки - те трябва да се сменят всяка година. Неспазването на това правило може да доведе до счупване на чугунения вал. Обикновено никой не обръща внимание на дъното на шнека, а всяка година трябва да се проверяват неговите пластини - колко са се износили и какво е прегъването им. Твърде големият ход на пластините може да доведе до това, че шнекът ще достигне дъното.

Постоянно се следи и техническото състояние на хидравличната система на хедера, която поема значително работно натоварване.
Публикувана в Агротехника

Близо 180 са фирмите и компаниите у нас, които предлагат земеделска техника. Краткият дъжд по време на тазгодишното изложение БАТА АГРО само придава още по-голям блясък на впечатляващите машини. Любопитно е каква категория фермери имат интерес към най-мащабната земеделска техника, към последния писък на новостите в аграрния сектор?

61756301 647864972307559 2741222353655562240 n

„Има една категория фермери, които са здравото и иновативно ядро в българското земеделие, истинските предприемачи. Категорично говорим за стопанства над 20 хиляди декара. Тези прогресивни стопани търсят оптимизация на процесите в своите стопанства и затова инвестират в най-модерната селскостопанска техника. И ние, от Варекс, през последните 10 години работим с голяма част от този тип фермери“. Такъв е коментарът на търговския директор на Варекс Филип Лазаров, гордо застанал пред змея при комбайните MASSEY FERGUSON IDEAL. „Машината е изключително специална. Тя беше показана за първи път през месец ноември на световното изложение Агритехника 2017 в Хановер, Германия. Година и половина по-късно имаме честта и удоволствието да я покажем и на българска земя, на изложението БАТА АГРО 2019.“, разказва предисторията на впечатляващия комбайн Филип Лазаров.

Комбайнът MASSEY FERGUSON IDEAL

смело може да бъде наречен

революционен проект

„Това е най-голямата единична инвестиция, вложена в нова разработка. Тя е на стойност около 650 мил. евро, влиза в детайли търговският директор на Варекс. В хода на разработката на проекта са патентовани 8 иновации, които са революционни. Най-характерна е системата, която посредством акустични сензори, прави машината саморегулираща се – спрямо вида жътва, който осъществява. Това е една от първите стъпки към преминаване на автономност на машините“, обобщава Филип Лазаров.

„Комбайните са особен вид продукти. Те са своеобразна фабрика на полето и са единствените селскостопански машини, през които преминава цялостен и завършен процес: влиза някаква маса, излиза нещо друго. Затова тяхното проектиране и изработване е изключително сложен и деликатен процес“, обяснява Лазаров.

„Варекс тази година, заедно с корпорацията АGCO, влезе в т. нар. платинено ниво на мастер клас. Това е една много сложна програма за обучение на персонала, свързан с представянето на продукта, с пускането му в експлоатация и със следпродажбената му поддръжка. АGCO създаде специално тази програма за проекта MASSEY FERGUSON IDEAL“, каза в заключение търговският директор на Варекс Филип Лазаров. По този начин всякакви компромиси по отношение на качеството на техниката при работа на терен са изключени. Сериозните машини без съмнение са за сериозни хора. В българското земеделие има едно такова здраво ядро от прогресивни предприемачи. Бъдещето на сектора е в техните ръце.

Анета Божидарова

Публикувана в Агротехника

Високотехнологичните комбайни от серия С на FENDTвъплащават икономичност, модерни технологии и гъвкавост и поставят нови нива в премиум сегмента. Те съчетават доказалата се през годините технология на вършачната система, новата икономична технология при двигателите и единствената по рода си система за изравняване на наклона ParaLevel. Компания ЗЛАТЕКС има възможността и удоволствието да ви запознае с предимствата в една от най-продаваните серии комбайни.

По-комфортно работно място с ясна концепция на електрониката

Дизайнът на работното място на водача е решаващо, когато става въпрос за това, да се извлече най-добрия резултат от машината. Ето защо, кабината Skyline предлага простор и отлична видимост към ключовите елементи на комбайна като разтоварващия шнек, хедера, както и към задната част на комбайна чрез електрически регулируемите отопляеми огледала и камерата за задно виждане, свързана с Vario-терминала. По този начин операторът може да реагира по-бързо на променящите се условия на полето.  Комбайните на FENDT са оборудвани с удобна седалка от последно поколение. Серийното въздушно окачване и разнообразието от различни настройки осигуряват оптимална адаптация към индивидуалните нужди. Заедно с 3D регулируемата кормилна колона е лесно да се намери удобната за работа позиция. Допълнителната седалка е също толкова комфортна. При работа през нощта, FENDT предлага мощни работни светлини за осветяване на далечни разстояния. Освен това моделите от C-серията на FENDT са оборудвани и с комплект от регулируеми работни светлини.

 1412920

10,4“ Vario-терминал с цветен сензорен екран осигурява максимален комфорт на управление и контрол на машината. Чрез интегрирането му в подлакътника се спестяват редица излишни движения. Настройките в терминала могат да стават с докосване или с бутони и потенциометър. Водачът може да променя настройките на машината бързо и интуитивно. Например сега от кабината лесно се настройват дори и ситата. Други функции като ParaLevel системата или електрическите капаци на бункера  се управляват от ергономичната странична подлакътна конзола. CAN-Bus-системата позволява автоматичното настройване на машината. Механизаторът трябва само да избере културата за жънене от терминала и вече всички необходими настройки като скорост на барабана или настройката на контрата стават автоматично.  Терминалът контролира всички функции на комбайна и на двигателя и предоставя информация за състоянието на всички работни параметри, като загубите например. В същото време, системата наблюдава всички важни обороти на валовете, температурата на двигателното и трансмисионното масло и предлага цялостна система за предупреждение и диагностика. Друга полезна функция на новата концепция на електрониката е автоматичното регулиране на скоростта на мотовилото към скоростта на комбайна.

Вършачната система на FENDT MCS Plus

Високата ефективност на барабана се дължи освен всичко останало и на големия ми диаметър от 600 мм. Барабанът с монтирани допълнителни тежести гарантира посредством своята висока инерция постоянен поток от материал при същевременно спокойна работа и внимателно третиране на зърното и сламата дори и в трудни условия. Особеност, която отличава MultiCrop сепаратора (MCS) от другите вършачни системи, и го поставя на по-високо ниво е сепариращата контра MCS, която се вдига електрически над центробежния сепаратор, ако не е необходима. Това дава допълнителна възможност за настройка според различните условия на жътва. Ситата се характеризират с висока ефективност на почистване при всякакви условия. Стандартните сита HighCapacity са лесни за боравене и надеждни и осигуряват по-чист продукт в бункера на комбайна.

 1412920

Икономичната технология на двигателите

Серия С черпи своята сила от 6-цилиндров двигател. С работен обем от 8,4 съответно 7,4 литра, система за високо налягане Common Rail и четирицилиндрова технология двигателите постигат максимална мощност до 360 к.с.   (6335 C, 6335 C PL, и при двата модела е включен Power Boost) съответно 276 к.с. (5275 C, 5275 C PL).  Не само при работа, но и при движение на пътя FENDT залага на ниския разход на гориво. Така при транспортиране комбайните се движат в икономичния си минимум с максимална скорост 20 км/ч при намалени обороти на двигателя.

Комбайнът от серия С предлага богат пакет оборудване за максимална ефективност при ниски производствени разходи и по-чиста реколта в бункера. За постигане на високи резултати по отношение на качество и приложимост, всеки комбайн се нуждае от  равномерно подаване на масата - точно това предлагат хедерите FreeFlow и PowerFlow според избора на клиента.

Хедер FreeFlow

FENDT предлага хедерите FreeFlow с работни ширини от 4,80 м до 7,60 м. Големият диаметър на шнека на хедера, ножовете Schumacher както и хидравличното задвижване на мотовилото гарантират лесна поддръжка и предлагат икономически изгодна алтернатива на хедера PowerFlow, ако фермерът не жъне рапица.

a FENDT5275 521 SKY

Равномерно подаване с PowerFlow

Хедерът PowerFlow на FENDT с работна ширина от 5,50 м до 7,70 м при С серията предлага големи предимства пред всички останали при различни видове култури.  Посредством активните ленти PowerFlow ожънатата маса се транспортира равномерно и се осигуряват всички условия за гладка и безпроблемна вършитба. Чрез монтирането на опционален шнек за рапица, се увеличава допълнително равномерното подаване, специално при жътва на рапица.

Модели с ParaLevel – единствена по рода си система за коригиране на наклона

За постигане на оптимална и постоянна производителност дори и при наклон, моделите комбайни с ParaLevel при С серията (5275 C PL, 6335 C PL) са оборудвани с изцяло нов преден мост ParaLevel. Това позволява компенсиране наклоняването на машината при склонове до 20% и гарантира дори и в хълмистите райони равномерно разпределение на ожънатата маса върху вършачната, сепариращата и почистваща системи, с което и максимална производителност и ефективност. Концепцията на този патентован преден мост се основава на структурата на паралелограм и предлага в допълнение към класическите предимства на системите за копиране на наклона допълнителни положителни характеристики. Така водача може да избира между работен модул и транспортен модул. При работния режим хоризонталната позиция на машината увеличава стабилността и сигурността при наклон. При транспортния режим посредством сваляне на предния мост се осигуряват максималната допустима габаритна ширина и височината комбайна. При 5275 C PL дори и с широките гуми 800/65 R 32 габаритната ширина е под 3,50м.

Всеки един фермер трябва да бъде сигурен, че комбайните от серия С ще му гарантират безпроблемна и високоефективна жътва независимо от условията. Те са неизменното допълнение към машинния парк на всеки земеделски производител и задължителен партньор на тракторите FENDT. Свържете се с търговските представители на компания ЗЛАТЕКС, за да си осигурите още сега подходящия пакет от машини и технологии за Вашето стопанство.

Публикувана в Агротехника

Интересният дизайн на комбайните IDEAL на Massey Ferguson получи награда Platinum A’Design в Италия за 2019г. в категория селскостопански машини в помощ и развитие на земеделието.

Massey Ferguson, световна марка на AGCO е горда да обяви, че е победител за дизайн с отличие Platinum A-Design в категорията селскостопански машини и развитие на земеделието. Спечелената награда ще бъде получена на церемония в Комо, Италия на 28 Юни 2019г.

Наградата A’Design е награда на едно от най-големите състезания в света за дизайн в 98 категории като превозни средства, архитектура, графични и визуални комуникации, дизайн на цифрови и електронни устройства или уеб сайт и уеб дизайн. Всички продукти бяха оценени индивидуално от интернационална група известни журналисти , дизайнери и опитни предприемачи.

Това е нова серия високопроизводителни комбайни, конструирани и проектирани въз основа на изисквания на фермери и оператори по цял свят“, заяви журито. „Той поставя нови нива на ефективност при всякакви условия на жътва като включва три модела 451кс., 538кс. и 647кс., които осигуряват значителни печалби в продукцията и производителността благодарение на най-големия бункер на Европейския пазара, най-голямата скорост на разтоварване и най-голямата вършачна площ. Специално внимание обръщаме върху ефективността, качеството на зърното и сламата, надеждността, опростената употреба и революционната сензорна технология за автоматични настройки на параметрите на работа на машината“ казаха още съдиите.

Франческо Куаранта, Вицепрезидент – Продажби, маркетинг и управление на продуктите MASSEY FERGUSON прие наградата от името на международния екип за проектиране и развитие на AGCO. "Комбайнът IDEAL е резултат от дългогодишни проучвания и разработки, посветен на многофункционална екипна работа и водеща експертиза в индустрията", каза г-н Куаранта. "Ние винаги търсим нови, иновативни и устойчиви начини за подпомагане на земеделските производители, които искат най-доброто от нас. Комбайнът IDEAL е перфектният пример за мисията на AGCO и Massey Ferguson да осигурят високотехнологични решения за фермерите изхранващи света.

Тази нова награда ще се присъедини към добре попълнения ни кабинет с трофеи на равно със Сребърния медал за иновации на DLG 2017, Машина на годината 2018г. Машина на годината – награда на публиката, както и до RED DOT награда за най-добър от най-добрите“ допълни още г-н. Куаранта.

IDEAL от Massey Ferguson е изцяло нова, променяща играта серия комбайни, предназначена да използва изискванията, взети директно от земеделските производители и операторите по целия свят. Гамата поставя нови нива на ефективност в областта и включва три модела с двигатели 451, 538 и 647 к.с., водещи в производителността, ефективността и икономичността.

Публикувана в Агротехника

За по-малко от 15 години типичният европейски комбайн е еволюирал от относително проста машина за прибиране на реколтата в комплексен, управляван от сателити офис. Какви ще бъдат промените през следващите 10-15 години и дали ще са толкова драстични и смайващи?

Ася Василева

Преди 6 години Massey Ferguson представи футуристична концепция на комбайн с вериги на задната ос, сгъваем в две посоки хедер, който се прибира между предните две гуми при транспорт. Но на въпроса какво можем да очакваме от комбайните след десетилетие, Адам Шериф, маркетинг директор на Massey Ferguson Harvest, обръща вниманието ни към нещо още по-старо и доста по-консервативно. Прототипът The Combine Concept 2030 – концепция на съчленен комбайн с 8 оси и производителност 140 тона в час, бе представен през 2010 г. Но той все още включва инженерни идеи, които са в процес на патентоване, а други могат да се видят днес реализирани в серията IDEAL – като например решения за ефективно управление, по-дълги ротори и намалено потребление на енергия.

Интересното при този толкова визионерски проект бе, че трябваше да се вместим в стандартната кутия на сегашните комбайни, разказва Алън Хейкок, инженер в AGCO Harvesting. “Поради изискванията на законовите норми, всички наши идеи трябваше да се вместят в съществуващата структура, която да е не по-широка от 3,5 м при транспорт, тялото на машината да не е повече от 3 м широко и 11 м дълго“– допълва той.

Тези ограничения пред развитието на машините се посочват и от Стефан Хирш, главен инженер в John Deere: “Съществуват много ограничения, наложени от транспортната ширина, така че според мен машините едва ли ще могат да пораснат повече. Сега всичко опира до повишаването на ефективността им в съществуващите размери. Според експертите машините, които се предлагат на пазара днес, работят едва на 60 – 70 на сто от възможностите си. Вероятно следващата голяма стъпка на инженерите при прибиращата техника ще бъде увеличаването на тяхната ефективност“.

Ефективността е основната причина, поради която всички експерти смятат, че машините на бъдещето ще стават още по-тясно специализирани, вместо да предлагат допълнителни функции.

Автоматизацията ще продължи да има ключова роля, но Стефан Хирш посочва, че тя не е „златна кокошка“. Всички развойни отдели на производителите тестват машините при идеални, хомогенни условия, а когато излязат на полето, те се сблъскват с нещо съвсем различно – вариращи климатични и релефни условия, които са далеч от идеалните, работа с различни култури и добиви по всяко време на денонощието. Именно там се показва на какво всъщност са способни. „Работата в реални условия ни позволява да настроим оптимално нашите машини по отношение на хардуера. Има много неща, които могат да бъдат направени, като различни форми и конфигурации“, посочва специалистът.

Алън Хейуърд, продуктов специалист комбайни в CLAAS, също има по-реалистични възгледи, особено що се отнася до търговския аспект. „Фантастичните нови концептуални модели и опции може да имат фантастична ... цена. Фантастичните нови идеи може да изглеждат добре, но невинаги са необходими“, казва той. Освен това специалистът посочва, че всички бъдещи промени в материалите, от които се произвеждат машините, ще произтичат от практични, а не стилистични причини. „Цена, тегло, устойчивост, лесна работа и ниски производствени разходи – всичко това заедно ще определи какви материали ще се използват в производството. Но тъй като производствените процеси се променят, ще се променят и материалите, от които произвеждаме нашите машини“.

Джон Поуп, индустриален дизайнер от Ню Джърси, който е работил за почти всички големи производители в САЩ и е създал дузини впечатляващи концептуални модели, продължава тази мисъл: „Ако 3-D принтерът може да произведе повърхност толкова гладка, колкото при традиционните методи, мога да предположа, че ще има големи пластмасови панели по корпуса, които ще бъдат принтирани бързо и лесно. Това ще спести много производствени разходи. Екзотичните материали като въглеродните влакна едва ли ще спечелят спора тегло-цена, така че при комбайните можем да очакваме увеличаване на пластмасовите и алуминиевите панели“. Специалистите казват, че наскоро въведеното използване на алуминий в производството на хедери ще се разширява.

Стефан Хирш добавя: „Разглеждахме много внимателно въглеродните влакна и други полимери, но цената им е твърде проблемна за производителите на земеделска техника, тъй като те се нуждаят от малки количества. А после идва проблемът с възможността за ремонти – всеки фермер има оксижен, но използването на епоксиди е голямо предизвикателство“.

Какви ще са промените във вътрешността на комбайните, ще ви разкажем в следващ брой

По въпроса за размера

Всички експерти вярват, че капацитетът на комбайните ще се увеличи през следващите 10 – 15 години, макар и постепенно, а големите машини ще получават все по-голям пазарен дял. „Капацитетите ще се увеличават, но все пак те няма да бъдат неограничени, предрича Стефан Хирш от John Deere. – Тенденцията е да се преминава към работа с по-високи класове машини и вероятно ще видим нови топкласове – може би 10,11 и дори 12, но най-разпространените мощности вероятно ще останат в комбайните от класове 7 и 8.“

Нейджъл Хонеман от New Holland също вярва, че максималните капацитети ще пълзят нагоре: „Ширината вече е лимитирана, така че може би увеличението в производителността ще трябва да се постигне с увеличаване на работните скорости“.

„Всичко опира до предния край, съгласен е Адам Шериф от Massey Ferguson. – Ако можеш да направиш по-голям хедер, който работи удовлетворително на терен, можеш да прибереш повече маса в машината. Ние, в Massey Ferguson, също вярваме, че ако можеш да постигнеш по-ниска консумация на енергия от машината, то можеш да постигнеш по-голяма производителност, без да се налага да увеличаваш мощността на машината.“

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 13 Май 2019 13:35

Гаранция за успешна жътва!

Новата серия комбайни CASE IH Axial Flow 250

Успешната зърнена реколта зависи от много фактори - климат, сеитба, торене и редица агротехнически мероприятия и продължителен труд от страна на всеки земеделец. И когато дойде време за прибиране на реколтата - тук не трябва да има компромиси, защото посятото трябва да бъде ожънато ползотворно, качествено и без загуби. Именно в тази насока е разработена новата серия роторни комбайни CASE IH Axial Flow 250, която съчетава дългогодишните традиции с иновационните технологии.

DSC 2860 Case IH AxialFlow 250 banner 1

Мощност за големи площи и богата жътва

Новата серия комбайни CASE IH Axial Flow 250 включва 3 модела - 7250, 8250 и 9250 с максимална мощност съответно: 498, 571 и 634 к.с., доставена от 6 цилиндрови двигатели FPT Cursor с Power Boost система за допълнителна мощност и AdBluе, за повече икономия на гориво и опазване на околната среда.

Новата автоматизирана система AFS Harvest Command предлага опция за интелигентна жътва, която увеличава продуктивността, а повишения капацитет на повдигане, на наклонената камера могат да издържат на по-широки хедери за слята повърхност с работна ширина до 13,5 метра и до 18 редови адаптери за жътва на слънчоглед и царевица.

 20A0472 Copy 1

Нова хидростатична трансмисия за по-лесно управление

Новата серия комбайни Axial Flow 250 е оборудвана с двустепенна трансмисия, която има режим “работа” и режим “транспорт”. По този начин не се налага спиране за превключване, особено в случаите на работа в наклон. Трансмисията се управлява чрез многофункционален регулатор на скоростта на ръкохватката, който поддържа зададената скорост в променящите се условия по време на жътва. Максималните съответни скорости в диапазон 1 и диапазон 2 са до 18 км/ч и до 40 км/ч, като по желание операторът може да зададе избрани максимални стойности за двата диапазона. Новата трансмисия включва и подобрен блокаж на диференциала и система за охлаждане, в случаите при работа в силно неравни и натоварени терени.

Подобрена система за приемане, очистване и работа на ротора

Наклонената камера при новата серия комбайни има електро-хидравличен реверс и опция за система за улавяне на камъни. Роторната система при Axial Flow 250 вече е още по-ефективна благодарение на автоматизираната система AFS Harvest Command, която освен стандартните ръчни настройки и управление - дава възможност на оператора за автоматизиран контрол и достигане на отлична прецизност на почистването на зърното при запазване на оптимална скорост на работа и минимално натоварване на двигателя. На лице е електрическо настройване на лопатите в кафеза ротора и автоматично управление на вентилатора. Освен това, люлката на почистващата система, включваща сита и вентилатор, е саморегулираща се, при странични наклони до 12%. Камерата за качеството на зърното от своя страна отчита количеството материал различен от зърно, както и начупени и напукани зърна по време на транспортирането им към бункера. Тези параметри след това се използват за оптимизация на автоматичните настройки за овършаване и отсяване.

IMG 9082 Large 1

Допълнителни опции при системата за нарязване на слама

С мисъл и съобразяване за следващата реколта и начинът на почвообработка и бъдеща сеитба, вградената сечка може да се използва за нарязване, когато е активна или за трансфериране на материала, при работа на откос. Възможни са четири различни режима на работа: стандартно нарязване, разпределяне на по-дълга слама и правене на откос, със или без плява. Сламата от ротора и плявата от почистващата система се миксират и разпределят равномерно, независимо от системата която се ползва. Независимо кой режим е избран, бързо и лесно може  да се превключи от нарязване към откос от кабината на комбайна, чрез монитора AFS 700 Pro.

Още основни акценти за моделите Axial Flow 7250 / 8250 / 9250 :

  • Обем на бункера за зърно - 11 100 л. / 14 400 л. / 14 400 л.
  • Скорост на разтоварване от шнека: 141 л/сек. / 141 л/сек. / 159 л/сек.
  • Обща площ на отсяване под обдухване: 6.5 м2

af 9250 c14 photo 3

Прецизна жътва с AFS Connect

Фабричната телеметрия AFS Connect, позволява двупосочен трансфер на файлове между комбайна и офис компютър чрез уеб портал. Всички комбайни от новата серия са предварително оборудвани и имат антени за получаване на необходимите данни чрез модем. Когато комбайнът е поръчан с телематика, той ще бъде оборудван с модем. Всичко, което се изисква за пълната версия на телематиката, е код за отключване. Модемът се инициализира от фабриката, докато абонаментът трябва да бъде закупен от местния дилър.

Комбайните Case IH от новата за 2019-а година серия 250  Axial-Flow предлагат значителни подобрения в технологиите, дълготрайността и производителността. В същото време те запазват лесния стил на работа и гарантират отлично прибиране на реколтатта - със здрави зърна, на практика без загуби.

За повече информация и технически спецификации свързани с новата серия комбайни CASE IH Axial Flow 250, можете да се свържете с  Тайтън Машинъри България на: кратък номер: *4040 ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  ; https://titanmachinery.bg/

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 6

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта