Неделя, 30 Юни 2019 14:26

Опазете лозите от оидиум

Още от началото на юни започнаха профилактичнвите пръскания срещу оидиума, но ежедневните дъждове в почти цялата страна измиваха препаратите и профилактичните пръскания нямаха резултат.

Критичен период за заразяване с оидиум е от цъфтежа до затваряне на чепките. Зърната се нападат от отделяне на ресата до прошарването им. Ако заболяването се появи по-рано, зърната засъхват върху чепките или падат на земята.

Ако до момента няма признаци на брашнестата мана, може да продължите третиранията само с контактни фунгициди като Кумулус ДФ - 0,2-0,3%. Куадрис 25 СК - 0,075% е подходящ и за маната, и за брашнестата мана.

За едновременна борба срещу двете мани и срещу сиво гниене по гроздето може да третирате с Шавит Ф 72 - в концентрация 0,2%.,Кабрио Топ - 0,02%, Куадрис 25 СК и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Премахнете с пръсти 1-2 см от върха на леторастите, за да се намали изресяването.

При младите и буйно растящи лозя, склонни към изресяване се налага тази зелена операция. С премахването /(рищипване) на 1-2 см от вегетационния връх (коронката) на леторастите се цели:

. Намаляване източването на ресите в мустаци

. Предотвратяване на изресяването по време на цъфтежа

. Подобряване на плододаването за следващата година, чрез създаване на по-благоприятни условия за формиране на съцветия в зимните очи

. Регулиране на растежа на леторастите чрез прищипване на по-силно растящите, за преодоляване на полярността при лозата.

. Премахване на върховете на леторастите подобрява хранителния режим на плодните органи, с което се обезпечава по-добро развитие на ресите.

Оптималния срок на тази зелена операция е началото на цъфтеж. Именно в тази фаза се предотвратява изресяването на склонните към това сортове

Не се прищипват слаборастящите леторасти, слабите лози и леторастите от чепове, които ще използваме при следващата резитба. Ако лозите са чашовидни - прищипвайте всички леторасти.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 02 Май 2019 09:09

Липса на желязо при лозите

Признаци на желязната хлороза при лозата

Първоначално пожълтява периферията, а по-късно и целите листа - зеленият цвят се запазва само около нерватурата им. Тъй като тъканта е изнежена, често листата прегарят от слънцето. Растенията отслабват, не могат да изхранят гроздовете и да заложат реса за идната година. Ако не се вземат мерки, след няколко години лозата загива.

Желязната хлороза е характерна при почви с високо съдържание на карбонати. Силно се проявява в години с много валежи.

За да се даде на лозите допълнително желязо е необходимо почвено или листно да се внесе железен сулфат (зелен камък), Феризан и др.

Почвеното внасяне се прави еднократно в началото на вегетацията - на растение се внасят 200-500 г железен сулфат, може заедно с другите почвени торове

Листното внасяне дава много добри резултати - използва се 0,6 - 1% разтвор на железен сулфат, правят се 3-4 пръскания от началото на вегетацията през две седмици.

С феризан - също се правят 2-4 пръскания през вегетацията - дозата е 0,1%. С него могат и да се поливат лозите - приготвя се 0,3% разтвор и от него се полива с 3-5 л всяка лоза.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Лозя в които обикновено не се води ефикасна борба срещу маната, напролет може да ви изненада болестта Червен бренер.

Червения бренер е гъбна болест, която се причинявана от гъба зимуваща като мицел в окапалите листа, а през пролетта причинява първите заразявания.

Върху листата на лозите се появяват едри червени петна, които са ограничени от нерватурата на засегнатата част. В периферията на петната се наблюдава яркозелен или жълт ореол. По-късно нападнатите участъци се сливат и целият лист некротира. Първо се заразяват долните листа, а по-късно и тези по върховете на лозата.

Първото пръскане срещу Червения бренер се провежда във фенофаза 2-3-ти лист, а следващите при 5-и-6-и и 7-ми-9-и лист. При сортовете лози, които се третират с химични средства срещу мана по лозата, самостоятелни пръскания срещу Червен бренер не се налагат.

Регистрирани за борба с Червения бренер са Динали 090ДК – 50 мл/дка и Фолдър 80 ВГ -187,5 г/дка.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Условия, които благоприятстват развитието и разпространението на болестта екскориоза са: умерено топло време, превалявания, обилни роси и относителна влажност на въздуха над 98-100%.

Критичен за развитието на патогена е периода от набъбване на пъпките до фаза 3-ти - 4-ти лист.

Симптомите на екскориоза се откриват по най-долните междувъзлия на леторастите като тъмнокафяви до черни некротични петна с удължена форма.

Впоследствие кората в местата на петната се напуква и разкъсва. Това прави леторастите крехки и лесно чупливи.

Заразените пъпки напролет не се развиват или от тях израстват слаби леторасти със силно скъсени междувъзлия и дребни, деформирани листа.

Ако откриете симптомите при лозите задължителни са 2 пръскания. Първото пръскане е при начално набъбване на пъпките.

Второто пръскане е в стадий пеперуда, когато са развити първите 2-3 листа.

Разрешени фунгициди за борба с болестта са: Каптан 50 ВП , Верита ВГ, Микал флаш и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 03 Март 2019 17:25

Как да наторим лозите

Основните елементи, потребни за нормална вегетация са азот, фосфор и калий. Внасянето им в почвата може да стане от късна есен до ранна пролет - преди набъбване на пъпките на лозата.

Единственото условие е торовете да се разхвърлят преди основна обработка на почвата, за да попаднат близо до корените на растението.

Затова тези от вас, които не са успели да наторят есента, могат да го направят сега, преди да обработят почвата.

Торове

. Използвайте комбинирани торове, съдържащи и трите елемента, т.н. NPK торове. Дозата за един декар е 20-25 кг, а ако торите отделни лозички се съобразете с тяхната възраст и състояние.

. На лозички в млада възраст до 3-5 г. на една главина разпръснете равномерно и заровете в почвата около 150 г комбиниран тор. На по-стари лози и асми тази доза се завишава и е от 250 до 300 г на едно растение.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Най-чувствителни на измръзване са сортовете Болгар и Султатина, които са от Ориенталската екологогеографска група. Зимните очи при тях се повреждат при температури минус 15, минус 17°С.

. Най-студоустойчиви са сортовете Ризлинг, Каберне совиньон, Пино шардоне, Пино ноар, Алиготе и др., които принадлежат към Западноевропейската екологогеографска група. Зимните очи при тях издържат ниски температури до минус 18, минус 21°С.

. Отглежданите в нашата страна културни сортове се делят по студоустойчивост на три групи:

- към първата група - най-студоустойчиви спадат сортовете: Каберне совиньон, Мискет червен, Ркацители, Совиньон, Ризлинг, Пино шардоне, Алиготе, Мускат отонел, Мерло, Саперави и Памид,

- към втората група средно студоустойчиви спадат сортовете: Перл дьо Ксаба, Царица на лозята, Шасла доре, Широка мелнишка лоза, Мавруд и мискет хамбургски,

- към третата група - най-слабо студоустойчиви спадат сортовете: Болгар, Димят, Юни блан, Гъмза, Алфонс Лавеле, Тамянка, Кардинал и Чауш.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Зимата вече е в своя разгар и не са много нещата, които можем да свършим в лозето или по асмата. Но ако се питаме, как нашите лози ще презимуват, отговорът е, че до голяма степен това зависи от всичко свършено до тук от ранна пролет до късна есен.

Освен всичко, което е зависело от нас обаче, има и редица други фактори, от които, от нас зависи как ще презимуват лозите. Има и фактори срещу които сме безсилни да се изправим.

България се намира в климатична зона, където често през зимата лозите силно измръзват. Освен това, повече или по-малко зимни повреди ще има, това ще зависи и от района и микрорайона на местообитанието на лозето в различните части на страната.

В някой райони на Северна България температурите през зимата често се понижават под -14°, -15°С и там опасността от измръзване на лозите е по-голяма в сравнение с Южна България.

От това как са подготвени лозите за зимуване зависи и това, дали те са повече или по-малко податливи на измръзване.

Според степента на понижение на температурите и продължителността им на въздействие, отделните органи и части на лозата измръзват в различна степен.

Най-чуствителни са зимните очи, по-малко чуствителни са едногодишните пръчки, и най-устойчиви на студ са многогодишните части на лозата.

При зимните очи, които се състоят от главна и замесващи (резервни) пъпки, най-лесно измръзва главната пъпка, тъй като е съставена от нежна тъкан.

Значителен процент от главните пъпки на по-слабоустойчивите на измръзване сортове лози, загиват при температура -15°, -18°С.

Освен това студоустойчивостта на зимните очи зависи и от това, къде са разположени по пръчката, колко дебела е тя и други.

Най-чуствителни към студ са не пъпките в основата на пръчката, а 4-та-5-та пъпка от основата - след тях студоустойчивостта на пъпките към върха нараства.

Зимните очи по дебелите пръчки са по-чуствителни към студа от тези по тънките пръчки, които са по-добре узрели.

Най-устойчиви на ниски зимни температури са спящите пъпки по многогодишната дървесина. На тях именно се дължи голямата възстановителна способност на лозовото растение след измръзване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Готова ли е лозата за зимата и здрава ли е? Тя сама дава отговор. Нейният цвят трябва да бъде сламено жълт, без следи от болести по леторастите. Ако е имало оидиум тя съобщава с тъмни петна по тях.

. Премахнете болните леторасти. Оставете за плододаване догодина по възможност само здравите и зрели, болните така и така трудно ще презимуват.

. Вижте фотографията - узрялата лоза радва окото, тя е със сламено жълт цвят, без следи от оидиум и гниене. Такава трябва да я оставим зимата, за да даде плод догодина.

Пробвайте да прегънете узрелите леторасти,когато са готови за зимата те ще издадат характерен пукот.

Не само овошките имат нужда от остъргване на старата кора. Това трябва да се направи и при лозите, защото там зивумат акари, молци, щитовки.

Старата кора при лозите лесно се премахва, защото е суха и се цепи на ивици. После е много подходяща за горене.

Почистете и подпорните дървени колове на лозата и асмата - остържете ги до здраво и чисто, за да не дават приют на зимните форми на неприятелите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

По правило лозовите резници за подложки се събират след листопад.Ето и правилата за това:

  • Изберете добре развити и узрели лозови пръчки - отрежете ги като оставите по 2-2,5 см над най-горното и най-долното коляно. Почистете колтуците, ако има такива;
  • Вържете пръчките на снопчета и непременно сложете етикети с надпис на сорта или вида на подложката;
  • Може да ги съхранявате в изба при температура от 2 до 8 градуса. Наредете ги вертикално и ги заровете до около 10 см от основата в леко навлажнен пясък или дървени стърготини;

Друг начин за съхраняване е в домашния хладилник, но там може да съхраните много малко на брой резници.

  • Тези резници се засаждат за вкореняване напролет, когато почвата на педя от повърхността стигне температура 12 градуса. Трябва да ги вкорените в дълбока, рохкава почва с възможност за поливане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 6

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта