Вторник, 26 Ноември 2013 10:14

Merlo със златен медал за иновации

Телескопичният товарач Merlo 40.7 Hybrid получи златен медал от комисията от независими експерти по иновациите на Агритехника и бе обявен от Немското земеделско дружество (DLG).
Merlo Hybrid бе избран сред 400 представени нововъведения, благодарение на практическото си приложение, намален разход на гориво и замърсяване.
Накратко, това е продукт, който интерпретира по-добре еволюцията на модерното земеделие. Този златен медал е втората награда за продукт на Merlo от Агритехника след сребърния медал за Multifarmer 30.6 през 2001 година и идва в зората на 50-годишнината на компанията, тъй като тя е създадена през 1964 година.
mer2Телескопичен товарач Merlo Hybrid
Merlo показа най-новия си хибриден телескопичен товарач модел  40.7 на своя щанд, на който е монтирана иновативната и патентована серия паралелно с хибридна архитектура.
Целта на Merlo е да представи телескопичен товарач с дизелова електро- хидравлична хибридна система.
Модулната хибридна система ще се характеризира с висока степен на гъвкавост и може да се използва както на открито, така и закрито:
- На закрито: оранжерии, в животновъдството и хранително-вкусова промишленост;
- На открито: за всякакви приложения, тъй като може да работи в пълен електрически и хибриден режим.
Съответните предимства могат да се обобщят, както следва:
• Осигуряване на нивото на ефективност на конвенционалните машини Merlo
• Намаляване на разхода на гориво
• Намаляване нивата на шум
• Намаляване на замърсяването
Hybrid е оборудван с дизелов двигател с по-малко от 56 kW, вместо 100 kW или повече. Не се изисква инсталиране на система за дообработка на изгорелите газове, което позволява на машината да работи в пълен електрически режим за вътрешни операции с изумителната средна автономия на работа, както следва:
• 4 часа в ECO режим
• 2 часа в пълен електрически режим
Той предлага модулно решение, което може да се интегрира в текущото разположение на машините Merlo и разширява това приложение за цялата гама бъдещи телескопични товарачи на Merlo.
Нивото на ефективност на конвенционалните машини Merlo е гарантирано по отношение на ускорение, теглителна сила, максимална скорост, време за повдигане и товароносимост.
Разходът на гориво в среден цикъл на работа е намален най-малко с 30% в сравнение с конвенционалните машини на Merlo.
Нивата на шум са значително по-ниски в хибриден режим, защото дизеловият двигател работи при ниски обороти. Освен това, нивата на шум в пълен електрически режим са близки до нулата, тъй като са сравними с фоновия шум на работната среда. Замърсяването е намалено поради употребата на по-малък двигател при постоянни обороти за етапите на работа, чиито специфичен разход на гориво е нисък. Освен това, акумулаторите могат да се зареждат от главната или местната електрическа мрежа, както и от соларни панели за енергия, инсталирана от крайния потребител, което позволява на машината да работи винаги в пълен електрически режим без отработени газове.
Многократните тестове, проведени на стендовете и на тестови полигони, доказаха, че работа в пълен електрически режим гарантира необходимото сцепление и подемна производителност, и това позволява машината да се използва на закрито с автономия от няколко часа, в зависимост от вида дейност, която следва да се извърши.
Като се има предвид икономията на гориво, която новата хибридна система на Merlo осигурява в сравнение със съответната “традиционна” версия  само с двигател, възвращаемостта за собственика е за около две години (в зависимост, разбира се, от броя часове и вида дейност).

Публикувана в Агротехника

Почти всяка една от заявените от производителите тази година в конкурса на изложението 400 иновации има усъвършенствания в областта на електрониката, сензорната техника и програмното осигуряване

Ангел Върбанов, Наш спец. пратеник в Хановер
agtx2Агритехника е най-сериозното изложение в областта на земеделската техника в световен мащаб. И не само защото тук се демонстрират за първи път нови машини. А защото тези нови машини задават посоките на развитието на селското стопанство в бъдеще. Всеки може да направи равносметка на тези тенденции, разхождайки се между машините, изложени в Хановер.
Но да се обобщи всичко видяно и да се систематизира е по силите само на специалистите. По тази причина разговарям с професор Карлхайнц Кьолер от университета Хоенхайм, Щутгарт. Помолих го да направи пълен обзор на тазгодишното изложение за читателите на „Гласът на фермера“. Това, което разказа той е сигурно, че не може да бъде намерено в българската преса.
- Главните задачи пред техниката през следващите няколко години, като например преминаването от изкопаеми източници на енергия, електрическата мобилност и вързаното в мрежа производство, често наричани Индустрия 4.0 се опират в болшинството си на техническия прогрес. Когато машиностроенето, електротехниката и информационните технологии се обединяват, за да управляват развитието и производството през Интернет, това вече се обозначава като Идустрия 4.0 – четвърта индустриална революция след механизацията с помощта на водата и силата на парата, внедряването на масовото производство с използването на електрическа енергия, и цифровата индустриална революция. В селското стопанство се наблюдават процеси, аналогични на развитието на промишлеността.
Обзорът на тенеденциите на изложението Агритехника 2011 завършва с думите „Усъвършенстванията в областта на електрониката, сензорната техника и програмното осигуряване по впечатляващ начин определят характера на техническите иновации в земеделието и водят до разширяване на автоматизацията на работните процеси в растениевъдството с цел да се организира работата по-ефективно, качествено, точно, екологично и икономично“. Това без никакви ограничения е валидно и за тазгодишното изложение. При това динамиката е много по-висока. Споменатите явления продължават с обща тенденция за автоматизация на процесите в съчетание с интелигентни системи за мениджмънт на данните за оптимизиране на контрола над машините, логистиката, документирането, осигуряване на качество и проследимост на произхода на продукцията. Почти всяка една от заявените от производителите тази година в конкурса на изложението 400 иновации има усъвършенствания в областта на електрониката, сензорната техника и програмното осигуряване.
ТРАКТОРИ
agtx3Развитието в областта на двигателите при водещите производители продължава да се определя от решения с различна степен на сложност за постигането на задължителните от 2014 година норми на отработените газове. Тези съществени допълнителни разходи не само се отразиха негативно върху бюджетите за научни разработки, но и предизвикаха забележимо покачване на цените за потребителите. За първи път за селското стопанство се предлага хибридно транспортно средство. Демонстрираният на изложението елекртическо-хибриден товарач позволява да се използва в закрити помещения електрически кабел, което не отделя отработени газове в околната среда. Извън пределите на сградите работната хидравлика и електрическия двигател се задвижват от дизелов двигател.
Развитето при трансмисиите се определя, както и досега, от все по-голямото предлагане на безстепенни трансмисии с вал за разпределяне на мощността, особено в ниските класове на мощност, както и при комуналните и специализираните машини. За първи път са представени превключвани под товар кутии на силоотводния вал, както за преден, така и за заден силоотводен вал, съчетаващи повишаване на производителността с намаляването на разхода на гориво.
За безопасност при транспорта на прикачен инвентар е създадена новата система за хидравлично спиране на двигателя. За да се намалят нещастните случаи, тракторът може да се ранкира напред и назад с лесно натискане на копче извън кабината. Това за първи път представено просто решение в бъдеще ще намери приложение в не една серия трактори.
Поглъщащи вибрациите кабини с оптимизиран обзор и концепция на осветление, както и амортесираните операторски седалки с конзола за управление и дисплеи в подлакътника демонстрират най-висок комфорт при управление и работа. На изложението Агритехника 2009 за първи път беше представена основаната на ISOBUS система Traktor-Implement-Management (TIM), при която ремаркето контролира скоростта на трактора в зависимост от големината на откоса. Последваха аналогични решения за сламопресите, картофокопачните машини и цистерните за органичен тор. Тази година са представени такива системи за кръглите сламопреси и машините за внасяне на минерален тор. Получаваният благодарение на тази система осезаем ръст на производителността и икономическа ефективност, както и облекчаването на труда на оператора на машините станаха причина използването на системите TIM и ISOBUS да стане стандарт при комбинациите. Въпреки, че на практика, в зависимост от производителя и избраните машини все още възникват определени проблеми със съвместимостта.
ПОЧВООБРАБОТКА
agtx4Различните технологии за почвообработка, с плуг или без, днес могат да се реализират като индивидуално се подбере техника в зависимост от желанието и условията, за да се постигнат оптимално желаните икономически и екологични цели. За всяка задача, било следжътвена обработка, основна почвообработка или подготовка на семенното ложе, има обширно предлагане на качествена техника. Дали компактна брана за първа недълбока следжътвена обработка, дали култиватор в качеството си на универсална машина за следжътвена и основна обработка, или плугове за обръщане на пластовете - при всички групи има детайлни подобрения, но не и съвършенно нови решения.
В областта на техниката за обработка на почвата разработките също са в посока автоматично регулиране, било то управляема чрез GPS автоматична настройка на ширината на браздата, заораване и повдигане на плуга на полосите за обръщане или автоматично регулиране на работната дълбочина на култиватора. Наред с традиционните производители на плугове на пазара се появяват нови фирми, което се обяснява не толкова с възраждането на оранта, колкото със стремежа на тези фирми да доокомплектоват производствената си палитра за оптимизиране на търговската им политика.
Обратно, значението на безплужната почвообработка продължава да расте, базирайки се основно на използването на култиватори. В някои региони нараства интересът към ленточната обработка (Strip-Till), на първо място при отглеждането на царевица в съчетание с едновременно прилагане на органичен тор.
СЕИТБЕНА ТЕХНИКА
Все по-големият брой управляващи и регулиращи системи определя и развитието в областта на сеитбената техника. Било оптимизиране на поставянето на семената и дълбочината на засяването или управлявано посредством GPS залагане на технологичната колея. Наред с това значително расте предлагането на пригодни за сеитба върху мулч сеялки, комбинирани с устройства за едновременно прилагане на минерален тор.
За първи път се демонстрира нова система за превключване на технологични колеи. Залагането на технологични колеи от пневматичните сеялки при смяната на ритмите на технологичните колеи и при различна работна ширина често е свързано със сложни пренастройки. Тук новата система с включваните индивидуално канали на разпределителните глави осигурява уникална гъвкавост и необичаен комфорт при залагането на технологичните колеи при неизменна точност на нормата на засяване в реда. Работната ширина, ширината на колеята и ритъмът на технологичните колеи могат да се избират от терминала за управление. Връщането на семената при едновременно пропорционално намаляване на дозирането осигуряват точна норма на засяване, в това число и на технологичната колея. Индивидуално поставяното изключване на едната страна (дясна или лява) дава възможност сеитбата да започва от двете страни, а системата Section Control осигурява точна сеитба по края на полето.
За първи път бе представена нова иновативна концепция, реализираща в една машина сеитбата на зърнени и еднозърнени (например, царевица или слънчоглед). Тази комбинирана машина позволява да се икономиса от покупката на собствена еднозърнена (пунктирна) сеялка. Превключването от редова на пунктирна сеитба става просто и комфортно. Една машина може да използва в четири посоки - сеитба на зърнени култури, сеитба на царевица с внасяне на тор или без, сеитба на царевица с подсев (защита срещу ерозия). Многократното използване на тази машина разширява спектърът на нейното използване и намалява разходите на хектар.
За пунктирна сеитба на царевица и бобови култури много фирми вече предлагат машини с усъвършенствана технология за разделянето на семената, която осигурява висока точност на полагането на семето дори при работна скорост да 15 км/час.  Все по-често се чуват пожелания от фермерите за машини за пунктирна сеитба на зърнени култури и рапица. В тази насока на Агритехника за първи път бе демонстрирано оригинално техническо решение. На основата на съществуваща пневматична сеялка е реализирана иновативна система за дозиране. Подаването на семената става от централния бункер с помощта на централен дозатор на обемите. Тези предварително дозирани семена пневматично се подават в рикошетния разпределител, откъдето и попадат в съответната засяваща секция. По този начин до ралника подаването на семената става по обичайния досега начин, без допълнителни промени в стондартната сеялка. Всяка засяваща секция има на горната страна на ралника дозиращо устройство за разпределяне на потока на семената от разпределителя. В това дозиращо устройство, безпорядъчния, дозиран само по своя обем поток от семена се дообработва и семената по едно се подават в тръбичката. На изхода от дозиращото устройство получаваме желания, подреден и еднороден поток от семена. Новата технология за редова сеитба на зърнени култури осигурява висока честота при отделянето на семената, което позволява да се запази производителността на днешните редови сеялки дори при скорости от 10 до 12 км/час. Новият еднозърнен дозатор може при честота от 120 херца да реализира сеитбена норма от 240 семена на квадратен метър при работна скорост от 12 км/час и разстояние между редовете от 15 см
ТЕХНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТОР И СРЕДСТВА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Опирайки се на високото ниво на техниката за прилагане на минерален тор с голямо количество отбелязани още преди две години автоматични настройки за оптимизиране на разпределянето на тора на полосите за обръщане, края на полето, както и при работа във ветровити условия, много фирми представят впечатляващи усъвършенствания. За първи път в Хановер беше представена първата в света напълно автоматична система за онлайн измерване на разпределението на тора и напълно автоматично регулиране на дисковата торачка в зависимост от вида на тора и желаната работна ширина. С помощта на късовълнови датчици и напълно автоматична система за настройките на тороразпределящата машина за първи път напълно автоматично се постига висока точност при внасянето на тор. Въртящата се около разхвърлящия диск, снабдена с микровълнови устройства стрела, безконтактно регистрира ветрилото на разпределянето на тора и с помощта на въртящото се дъно на бункера с дозиращо отверстие напълно автоматично адаптира графиката на разпределянето на веществата в съответствие с необходимата работна ширина. По време на работа графиката на разпределянето постоянно се контролира и при необходимост се осъществява автоматично регулиране на точката на разпределянето на тора върху разпределящия диск. Новото напълно автоматично регулиране на тороразпределящата машина на желаната работна ширина осигурява в сравнение с традиционната технология по-висока точност, при това без предварителни тестове на тороразпределящата машина на полето.
В техниката за растителна защита не намалява тенденцията към все по-голяма работна ширина и голяма вместимост на резервоарите. Расте предлагането на самоходна техника. Повишена производителност, висок комфорт при управление и работа, както и високата маневреност са основните причини за това развитие. Базиращи се на стандарта ISOBUS електронни регулировъчни устройства за автоматично включване и изключване на сектори на щангите, регулиране на интервала и адаптирането на щангите вече са стандарт. Нови системи за регулиране на воденето на щангите, за намаляване на отнасянето от вятъра, както и за предотвратяване на нарушения при дозирането на завоите, разширяват спектъра на предложенията. Сензорни устройства за регулиране варирарт нормите на внасяне по секции в зависимост от фазата на развитие на растенията. Важна тема остава защитата на работниците и околната среда. За първи път тук се предлагат нови решения, в частност, затворена система за напълване с автоматично безконтактно пълнене.
ТЕХНИКА ЗА НАПОЯВАНЕ
Разработването и реализирането на иновативни и ефективни системи за напояване и дъждуване има решаващо значение за увеличаването на обемите на аграрното производство и световното осигуряване на храни. Специфичните участъкови системи за апликация в съчетание с динамични датчици за влага и безжично предаване на информация (сензорни мрежи) определят днешното ниво на технологиите.
Със система за разумно напояване (Smart Irrigation System) се демонстрира иновативна концепция за редови култури (например, царевица), която позволява на фермера да осъществява специфично за местността и растенията планиране и регулиране на напояването на основата на измерването на влагата на почвата в реално време, данните за която безжично се предават към компютър, където се анализират от специална експертна система. Предлаганото комплексно решение включва много точно, управлявано през RTK, пролагане на маркучите за капковото напояване, специален датчик за влажността на почвата, устройство за безжично предаване на данни (наред с влажността на почвата и температурата на въздуха, количеството на валежите, количеството на слънчеви часове и т.н.), различни маркучи (по избор) за точно разпределяне на водата, както и главна станция с адаптирани един към друг компоненти (помпи, винтили, филтри и т.н.). Тази система осигурява ефективно използване на водата, хранителните вещества, енергията и разходите за труд при напояване с едновременно внасяне на хранителни вещества. Управляваното посредством RTK и документирано по съответния начин пролагане на маркучите за капково напояване осигуряват безпроблемна работа на машините за обработка на почвата и сеитба между проложените в земята маркучи без те да бъдат повреждани.
ТЕХНИКА ЗА ПРИБИРАНЕ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
Развитието на зърноприбиращите комбайни през последните години се определя от огромният ръст на пропускателната способност (до 80 тона на час и повече). Подобрени хедери и сепариращи системи, нараснали мощности на двигателите (до 600 к.с.), увеличена работна ширина (до 12 м), електронни настройки, системи за автоматично управление, интерактивни системи-асистенти на оператора, широка автоматизация на целия жътвен процес (в зависимост от избраната стратегия на управление) – всичко това стана основа за впечатляващо развитие. В съчетание със синхронизацията и автоматизацията на процеса на претоварването на зърното на паралелно движещи се транспортни средства водят до значително увеличение на производителността и ефективността на кампанията. Имайки предвид днешното ниво на техниката, представените през тази година новости изглеждат относително скромни, например, автоматична настройка на адаптирането на броя на оборотите на сламотръса в зависимост от подаваната маса или поставени в главата на зърнения елеватор камери за анализ на частта на раздробеното зърно с такт от една секунда. За оптимизиране на разпределянето на сламата при голяма работна ширина, страничен вятър и работа на наклони с помощта на съответните датчици за вятър и наклон се осъществява автоматично съгласуване на посоката на разпределянето, така че дори при вятър и страничен наклон се постига равномерно разпределяне по цялата работна ширина. За прибирането на царевица за зърно се предлага сгъваема приставка, която позволява да се спазва максимално допустимата ширина при движение по пътищата. За прибирането на царевична слама за енергийни цели се предлага приставка със сеносъбирачка.
ФУРАЖОПРИБИРАЩА ТЕХНИКА
Увеличаващата се работна ширина при косачките и сенообръщачките, нарастващите мощности на двигателите, интелигентното регулиране на двигателите, както и сензорите на базата на късовълновата инфрачервена спектроскопия (NIR) за определяне на състава на веществата в прибираната маса на фуражоприбиращите комбайни, основани на ISOBUS решения за ремаркета и сламопреси, съвършенно новата като конструкция, напълно автоматично, непрекъснато работеща кръгла сламопреса с интегрирана система за опаковане – това са основните моменти, характеризиращи нивото на техниката в областта на прибирането на фуражите на Агритехника 2011. Стъпвайки на това високо ниво, производителите предлагат през 2013 година последователни усъвършенствания, например увеличаваща се работна ширина при косачните комбинации, както и нови зъби (съчетание от стомана и пластмаса) за сенообръщачките.
При фуражосмесващите ремаркета (миксери) за оптимално съгласуване на работата служи автоматичното регулиране на шарнирното съединение, оптимизирани оси с електронно-хидравлично управление подобряват поведението на машините на тесни завои, а напълно автоматизираното устройство на влажно заточване за първи път позволява да се точат различните ножове на раздробителя в зависимост от индивидуалния им контур.
При сламопресите новият дизайн на камерите (двукамерен), както и оптимизираната система на връзване, позволява значително да се повиши плътността на балата и пропускателната способност.
При всички технологии на прибиране на фуражите, с използване на ремарке, фуражоприбиращ комбайн или балировачка развитието все повече се определя от внедряването на електроника и сензорни системи.
АГРАРНА ЕЛЕКТРОНИКА И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ
Изброените дотук разработки и иновации в различните направления еднозначно сочат огромното значение на електронните системи за земеделската техника. Базираните на стандарта ISOBUS програми с използването на GPS и TIM за управление и регулиране на работните процеси до напълно автоматизирани решения днес се срещат на практика във всяка една машина. И тази година бяха представени съответни разработки, например, автоматично онлайн регистриране на добивите на базата на ISOBUS с помощта на кантарна система, поставена във фуражоприбиращия комбайн, или калибрирана система за претегляне с кодирано предаване на данните за подготовка на отчетността. За предотвратяване на загуби в началото на кампанията управляем лазерен скенер опознава движещото се зад фуражоприбиращия комбайн транспортно средство и управлява разтоварващия шнек. Електронна система за оптимизиране на процесите и производителността на сламопресата осигурява автоматично регулиране на скоростта на движението и по този начин гарантира непрекъсната работа на горната граница на производителността.
Управлението на сложни високотехнологични машини предявява най-високи изисквания към обслужващия персонал. За да се тренира управлението на такива машини на компютър за първи път се предлагат онлайн симулатори, които позволяват динамично отразяване с помощта на компютъра на поведението на машините в различни ситуации. Това е много добра инициатива, която ще намери широко приложение в практиката. Без тренировка и повишаване на квалификацията на персонала техническият прогрес остава само на теория.
Споменатите усъвършенствания в областта на електрониката се допълват от увеличения броя базирани на интернет ресурси платформи, които позволяват да се осъществява управлението и обмяната на данни на машини, поля и поръчки в една система, осигурявайки висока степен на комфорт за потребителя и безопасност на информацията.
Разширяващото се приложение на смартфоните придобива все по-голямо значение за цифровото регистриране на данните, подготовката на отчетите, пресмятания и оценки, както и за проверка на работоспособността и диагностицирането на техниката. Освен това, се предпиремат крачки в областта на обединяването на ISOBUS данни независимо от производителя с онлайн обмяна на данни и навигация на полето през мобилни устройства.
Цифровата революция променя живота и работата в селското стопанство. Документиране на полските работи направо от полето, контролиране и управление на техниката от компютъра в офиса, продажба на продукцията през интернет – всичко това вече е обичайна практика. Тук се добавя тенденцията за мобилно използване на данни от смартфони. За това засега няма пълна инфраструктура. А и недостатъчната съвместимост между тракторите и машините на различни прозиводители в ежедневната практика оставя още поле за усъвършенствания.

Публикувана в Агроновини
Понеделник, 18 Ноември 2013 10:19

Трактори за сезон 2014

Profi
8-3Производството на земеделска техника вече няколко години е в подем. През последните две години броят на регистрираните нови земеделски машини в Германия, например, е поставил тридесетгодишен рекорд. И това е тенденция в световен мащаб. Съществуват няколко причини – нарастване на търсенето на храна и суровини по света, много приемливите цени на производителите на техника, благоприятният инвестиционен климат. Въздействие оказва и предстоящото въвеждане на новите нормативни изисквания за нивото на отработените газове, което означава, че фермерите трябва да се замислят за закупуването на нови машини, отговарящи на тези стандарти, за да избегнат предвидените глоби.
Тази тенденция продължава се вижда от увереното поведение на световните производители на земеделска техника през настоящата година. CEMA, европейската асоциация на производителите на земеделска техника, очаква през 2013 година пазарът да достигне 24,8 милиарда евро, което е само с 4 на сто под миналогодишния рекорд. Германия и Франция имат водеща роля с 44 на сто от общия пазар на агротехника в ЕС.
Цифрите показват, че когато фермерите разполагат със свободни пари, те обикновено ги инвестират, най-вече в земеделска техника. А това означава, че климатичните условия имат важна роля в цялостната картина. Когато неблагоприятно време намали и влоши добивите, фермерите бързо забавят инвестициите си. Най-пресен пример за това е Великобритания, където лошото време през настоящата година доведе до спад в регистрираните нови машини за първите 5 месеца с 22 на сто в сравнение със същия период на предходната година. Друг важен фактор е икономическата ситуация.
В Италия, например, лошото икономическо положение на страната доведе до спад в продажбите на земеделска техника до рекордно ниско ниво от под 2 млрд. евро през 2012 г. Основните причини за това станаха липсата на свободни средства у фермерите, както и трудното им финансиране от банките. Изглежда низходящата тенденция в страната през 2013 г е преодоляна, тъй като регистраната нова техника отбелязва известно увеличение.
ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ
Паралелно със световната глобализация на бизнеса, секторът на земеделското машиностроене преживя значителни сливания и поглъщания през последните 20-30 години. В крайна сметка той се редуцира до шест основни производителя – John Deere, CNH, AGCO, Same Deutz-Fahr, CLAAS и Argo Group.
8-4Тези марки са 80 на сто от регистрираните нови земеделски машини. Но и азиатските производители имат своето присъствие, най-вече в ниските класове на мощност – сектор, в който се води борба за пазарни дялове.
Основата причина за високата концентрация на пазара е спецификата на този сектор. Тракторите стават не само по-големи, но и много по-съвършенни в технологично отношение, което изисква големи инвестиции в наука и развитие през последните десетилетия. Между 1999 и 2009 година разходите за научно-изследователска дейност на тези компании са нараснали от 1,9 до 2,7 на сто от общите им обороти. През 2010 г. John Deere инвестира рекордната сума от 784 млн. евро, представляваща 4 на сто от оборота на компанията, в изследвания и развитие.
ПАЗАРЕН ОБЗОР
В Европа почти една трета от парите, похарчени за земеделски машини са за покупката на трактори, почти 7 млрд. евро. След 2010 година, когато регистрираната нова техника спадна до 167 500 броя, през следващите две години се наблюдава съживяване на сектора. Основните пазари са Франция (39 000 нови регистрирани машини през 2012 г), Германия (36 300) и Италия (19 300). Франция регистрира през 2010 година спад в продажбите с 20 на сто, но това беше последвано от възстановяване, което върна пазара до рекордните нива от 2008 г. Продажбите на нови трактори в Полша настигнаха тези в Италия след непрекъснат ръст през последните няколко години. Всъщност, в сегмента над 50 к.с., продажбите на трактори в тази страна са много над тези в Италия.
Една трета от новите машини, регистрирани през 2012 г. са с мощност над 150 к.с.
Излиза, че всеки осми фермер си е купил трактор през 2012 г. Освен това, около 90 000 трактора втора употреба всяка година сменят собствениците си. По инвестиции в земеделски машини Германия е несъмнен лидер в Европа с 324 евро на хектар за 2012 година.
СТАНДАРТИ ЗА ВРЕДНИТЕ ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ
Крайъгълен камък за инженерите в тракторостроенето през последните години беше разработването на двигатели, които да отговарят на новите, намалени нива на отработените вредни газове. Очертаха се две философии за третирането на отработените газове - така наречената SCR технология, която използва урея (AdBlue) за допълнително последващо третиране на изгорелите газове за намаляване на съдържанието на NOx в тях. Тя предполага наличието на втори резервоар в машината и допълнителни елементи, вместени в и без това ограниченото пространство под капака на трактора. Алтернативната технология също има нужда от място. Тя е използвана само от John Deere и предвижда рециркулиране на изгорелите газове и филтър за твърдите частици, но не и AdBlue. И това е една от причините новите трактори да имат по-агресивен дизайн с увеличени размери на капака.
От 1 януари 2014 година двигателите на тракторите с мощност над 130 кW трябва да отговарят на стандарта Tier  IV. От 1 октомври 2014 година този стандарт ще важи и за машините с мощност 56-130 kW.
КОНТРОЛ НА ТРАКТОРА ЧРЕЗ ПРИКАЧНИТЕ МАШИНИ
Доскоро основните тенденции в тракторостроенето бяха - “по-голям, по-мощен, по-производителен”. Към тях вече се прибавят интелигентност и ефективност. Целите на инженерите са контрол и автоматизация на целия производствен процес. Тракторът и прикачната машина вече често се разглеждат като едно цяло, тъй като е напълно възможно инвентарът да поеме управлението на целия работен процес и да командва трактора. Например балировачката може да контролира скоростта на трактора в зависимост от ширината на откоса. Управлението на трактора също може да бъде електронно контролирано от прикачните машини, както и силоотводния вал, повдигащата система и хидравликата. В резултат се получава оптимално прилагане на цялата платформа и възможност за автоматизиране на рутинни последователности, което като цяло намалява консумацията на гориво. Животът на оператора става много по-лесен.
НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЪРВО СЕ ВНЕДРЯВАТ ПРИ ГОЛЕМИТЕ ТРАКТОРИ
8-5Но бързо се рапространяват към по-ниските мощности. Така и малките трактори стават много по-производителни от преди. И по-малко мощните машини вече имат кабини с голяма площ на остъкляване, предлагащи почти неограничена видимост и комфортно окачване, както и управление посредством джойстик и тъч-скрин терминали - всички екстри на големите трактори, така необходими през дългите работни дни. Електронните решения, като ISOBUS, картирането и документирането на работата на трактора и прикачните машини, също вече слизат към по-ниските мощности.
Адаптиран превод Ангел Върбанов

Публикувана в Агроновини

Британският производител на машини за строителство и селско стопанство JCB обяви, че ще осигури техника и генератори за над 500 000 USD за помощ при възстановяването след катастрофата. Компанията праща 3 багера 3CX за разчистване след тайфуна Хаян, който е най-мощният регистриран досега на земята и остави след себе си над 2500 жертви. Над 120 JCB генератора за електричество са осигурени чрез местния дилър на JCB, фирмата Camec. Генераторите вече работят за захранване на обществени сгради и болници. Багерите JCB ще се включат в операциите по почистването в региона на гр. Таклобан. От JCB не за пръв път помагат на пострадали страни от природни бедствия, а помощ на Филипините предоставят за втори път след 2006, когато тайфунът Реминг порази голяма част от инфраструктурата на региона Бикол.

Председателят на борда на директорите на JCB Лорд Бамфорд заяви: „Човешкото страдание и опустошителните сцени на разрушение във Филипините са покъртителни и се надявам, че дарението на JCB ще бъде от полза на пострадалите. Сред основните предизвикателства сега са трудностите, които спасителните екипи имат при разчистване на пътищата в засегнатите райони, а JCB багерите са най-подходящите машини за тази цел.” JCB предлага широка гама от 170 различни видове дизелови и бензинови генератори с мощност от 1 до 3300 kVA. Генераторите, предоставени за бедстващите, са малки бензинови модели, които лесно могат да се пренасят от двама души и са идеални за захранване на медицинско оборудване, хладилници и микровълнови фурни, като съответните уреди просто се включват директно в генератора.

През последните години JCB многократно са предоставяли безвъзмездно техника в много райони по света, пострадали от природни бедствия, включително машини на стойност над 1 милион паунда след Азиатското цунами през 2004 - JCB багери в Тайланд, Южна Индия, Шри Ланка и Индонезия. През 2008 шест багер-товарача на стойност над 600 000 USD бяха дарени за разчистване след земетресението в провинция Съчуан, Китай. През 2009 компанията предостави багер и товарач за 250 000 USD в помощ на пострадалите от гр. Паданг след унищожителното земетресение, разтърсило индонезийския остров Суматра. През 2010 багери за 150 000 USD от JCB се включиха във възстановителните операции след земетресението в Хаити, убило десетки хиляди хора и след отправения призив за международна подкрепа.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 09 Септември 2013 11:28

Titan Machinery Bulgaria – модерното лице на успеха

Компанията отбеляза с награда мащабното си участие на Добрички панаир 2013

titЗа Titan Machinery Bulgaria вече е традиция да бележи участията си в специализираните изложения с награди. Поредното доказателство за това е призът от Добрички панаир 2013 за фирма с най-голям пазарен дял, който кметът на Добрич Детелина Николова връчи на изпълнителния директор на Titan Machinery Bulgaria – Диляна Иванова.
„Искам да благодаря на Добрички панаир, на комисията, на кметството, на областната управа, на всички, благодарение на които ние винаги се чувстваме много добре в Добрички регион“, каза при получаването на почетната статуетка Диляна Иванова.
„Искам да благодаря също така на целия екип, на нашите доставчици, които днес са тук с нас и ни подкрепят всеки ден. Сигурна съм, че заслужаваме тази награда, защото сме най-добрата фирма в България! Нека не забравяме, че ключът на успеха на земеделците е тяхното партньорство с Titan Machinery Bulgaria“, подчерта Диляна Иванова.
Българо-американската компания наистина направи запомнящо се участие в 21-то издание на селскостопанското изложение в Добрич. Върху почти 3 дка бяха подредени повече от 50 самоходни и прикачни машини. От Titan Machinery Bulgaria бяха подготвили и ежедневна съпътстваща програма.
Още в първия ден на панаира специални гости на щанда на компанията бяха ръководството и официалните гости на Добрички панаир начело със зам.-министъра на земеделието Явор Гечев. Те бяха посрещнати от Диляна Иванова, след което последва пъстра фолклорна програма на специално подготвената тематична сцена.
Всеки ден в рамките на изложението на разположение на посетителите на щанда бяха специалистите на Titan Machinery Bulgaria и представители на световните производители, чиято техника компанията предлага успешно в страната ни.   
tit2При основната машина в земеделието – тракторът, Titan Machinery Bulgaria показа широка гама в различен мощностен диапазон, започвайки от  новите модели икономични и ефективни трактори от серията Farmall А от  65 до 113 к.с., Те са с модерни, три и четири цилиндрови двигатели с турбокомпресор и са оборудвани със система за рециркулация на отработените газове, отговарящи на настоящите стандарти за вредни емисии. Серията разполага с широка гама от трансмисии, като стандарт е 12x4 механична и 12х12 с или без Powershuttle като опция, по-подходяща за работа с товарачна уредба. Широко приложими в  малките, средните и по-големите стопанства са тракторите Case IH от сериите Maxxum EP,  Puma и  Puma CVX.
tit1Тракторите Case IH от серията Magnum Efficient Power oсигуряват по-висока мощност и производителност, както и понижен разход на гориво. Трактор Case IH модел Quadtrac 600 отговаря  на всички нужди на големите стопанства - висока производителност, здравина и нисък разход на гориво. Това е единственият по рода си трактор с четири независими вериги, което свежда до минимум натиска върху почвата.
Quadrack 600 е машина с уникална система, позволява площ на сцепление от над 5 квадратни метра, уточни Андрю Парсънс, продуктов маркетинг мениджър за Източна Европа на Case IH.
 „Това е най-мощният трактор на пазара и е известен със своята продуктивност. Quadrack е машина, за която се изискват големи площи на обработка и е подходяща за стопанства от порядъка на 15 000 декара и нагоре. Основното предимство на верижната система е да се пренесе мощността по възможно най-добрия и ефективен начин към земята. Преди години, когато не е имало все още верижни трактори, фермерите са отчитали загуби от това, че машината приплъзва и боксува. Този проблем вече е решен с Quadrack.“
Мощният 12.9-литров двигател на Quadtrac съответства на стандарта за емисии Tier 4A и е оборудван с технология за Селективна каталитична редукция  (SCR) за до 10% икономии на гориво. Тракторът може да бъде и в колесна версия в лицето на STEIGER 600, който също впечатли земеделските производители с внушителния си вид и технически характеристики.
В рамките на Добрички панаир 2013  Тitan Маchinery Bulgaria зарадва фермерите от региона и с поредна презентация от концепцията си Red Carpet. На нея специалистите на компанията изнесоха подробна информация за създаването и усъвършенстването на роторната технология при зърнокомбайните. Акцентът беше поставен върху предимствата на новото поколение зърнокомбайни CASE IH Axial Flow 30-та серия, с по 3 модела в двете групи - 130 и 230 EP. Самият факт, че всички конкурентни фирми са впрегнали усилията си в разработването на роторната технология показва, че това е технологията на бъдещето, каза по време на презентацията си инж. Видьо Видев - мениджър сервиз в Тitan Маchinery Bulgaria.
Зърнокомбайните са оборудвани с двигатели от най-ново поколение със система за селективна каталитична редукция (SCR) и отговарят на стандартите за вредени емсисии Tier 4. Основните предимства на тези двигатели са увеличената мощост, по-нисък разход на гориво и значително по-дълги сервизни интервали.
Комбайните на Case IH са изцяло роторни. Това обуславя една изключително висока надеждност и липсата на откази, тъй като самото устройство е много опростено, много елементарно и в същия момент много надеждно, разкри Росен Димитров, регионален мениджър на компанията за офис Добрич. Този комбайн разполага с най-голямата отсевна площ на ситата - 6,3 квадратни метра.
IMG 1672Истински технически шедьоври бяха предложенията на Тitan Маchinery Bulgaria и при прикачния инвентар, където с целия си блясък изпъкваха топ продуктите на Vaderstad. За представянето на компанията в Добрич лично беше пристигнал търговският мениджър на шведския производител - Нийлс Алстранд.
„На Добрички панаир 2013 представяме нашата голяма сеялка Vaderstad Rapid с работна ширина 6 метра. Също така добре познатата механична сеялка Rapid с работна ширина 4 метра, дисковият култиватор Carrier, оборудван с кроскътър или така наречената сечка отпред, стърнищният култиватор Topdown с работна ширина 4 метра и вече добре познатата 6-редова сеялка за окопни култури Tempo. Това са машините, които се продават най-много на българския пазар.“
Машините на Vaderstad се славят с високо качество. „Те са високо иновативни и ефективни, което означава, че спестяват време и разходи на фермерите. Нека не забравяме, че Vaderstad е семейна компания и нейните собственици са земеделци. За тях винаги е било много важно да са в тясна връзка с фермерите, да знаят какво мислят те, какви са техните идеи за усъвършенстване на машините, за подобряване на ефективността на работа и това винаги е било водеща цел за нас. Както е било досега, така ще бъде и за в бъдеще“, допълни Нийлс Алстранд.
IMG 1673По покана на Titan Machinery в Добрич беше и Майкъл Радионов, вицепрезидент на канадската компания за прикачен инвертар Salford Farm Machinery. “Освен техника за конвенционална обработка представяме и машина от нова генерация, която разрохква почвата по специфичен начин. Предимството на комбинирания култиватор CTS е, че не преобръща почвата, а само разрохква в дълбочина и запазва влагата. Продълбочителят от серията 9200 има 5 работни органа, а целта на обработката с него е да се разчупи така наречената плужна пета. Машината от серията DRH 9807 е със седем работни органа и е подобна на култиватора CTS. И двете машини заместват работата на плуга. Представяме и машина от серията I 4100 с 24 фута работна ширина за минимална обработка на почвата. Идеята е растителните остатъци след жътвата да останат в почвата, защото са добри хранителни вещества за нея“, заяви Майкъл Радионов.
Богатата гама от прикачна техника на щанда на Titan Machinery се допълваше от земеделски инвентар на Kverneland - сеялки за слята сеитба, дискови брани, плугове и  широко популярните в цяла Европа двудискови торачки. Подходящи както за  по-мащабните, така и за малките земеделски производители са прикачните и самоходни френски пръскачки Tecnoma.
IMG 1661Сред другите технически удобства за фермерите бяха и ремаркета ANNABURGER за транспортиране на всички зърнено-житни култури, силаж и тор. Застъпена беше и строителна техника с представянето на италианските телескопични товарачи Merlo, синоним на авангардна технология в бранша.
Вярна на принципа си винаги да дава повече, отколкото фермерите очакват, компанията излиза с поредната иновативна оферта към фермерите. „Новото с което изненадахме клиентите е стартирането на нашата „Зелена линия“, разкри Диляна Иванова. „Това е съвкупност от няколко машини на изключително изгодна цена, която би била достъпно за малките и средните клиенти. Те също са наши партньори и ние искаме да се грижим за тях. Предложението ни е особено подходящо за зеленчукопроизводителите и овощарите и аз смятам, че идеята ни ще има голямо бъдеще, предвид резултатите, които вече отчитаме. Достатъчно е да споменем, че този набор от техника включва висококачествени машини с марките CASE IH и Kverneland“, подчерта изпълнителният директор на Titan Machinery Bulgaria.

Публикувана в Агроновини

Обновяване на продуктовата гама от подобен мащаб не е по силите на всеки

Берлин, Ангел Върбанов, наш спец. пратеник
Наближава най-голямото селскостопанско изложение Агритехника, което се провежда веднъж на две години. Това е мястото, където световните селскостопански концерни показват извървяния от тях път през тези две години, демонстрират създадената от тях нова техника.
IMG 2431Големите машиностроителни гиганти вече започнаха да демонстрита пред световните аграрни журналисти своята обновена продуктава гама. Световният гигант концернът John Deere събра в Берлин стотина журналисти от цял свят и буквално ги смая със създадените от него 70 новости при машини и технологии. Истина е, че те трудно могат да бъдат осмислени за няколко часа и тепърва ще бъдат анализирани от специалистите по селскостопанска техника. А фермерите, крайните потребители на тази техника, ще се запознаят с нея на изложението Агритехника и, което е по-важно, ще гласуват в нейна полза чрез закупуването и. Трудно е да се предположи, че ще я отхвърлят.
Но нека накратко да ви представя това, което бе показано в Берлин.
Нови трактори John Deere за малките стопанства
Тези машини са произведени, за да отговорят на нуждите на дребните фермери - от малки зърнопроизводителни, животновъдни и смесени стопанства до производителите на специализирани култури. Те включват новите серии 4М и 5Е с три и четирицилиндрови двигатели и мощност от 49 до 95 к.с.
Серия 4М
Тракторите от тази серия имат високо ниво на комфорт и много ниски разходи. С мощност от 49 к.с. при модела 4049М до 66 к.с. при модела 4066М, те са многофункционални, специализирани за земеделието машини, които могат да работят при много ограничени пространства.
Машините са оборудвани с четирицилиндров Turbo двигател и високоефективна 12х12-степенна трансмисия. Бързото и лесно превключване на скоростите и смяна на посоката на движение осигуряват значителни икономии на гориво.
Независимият силоотводен вал отличава машините от серия 4М от останалите трактори в този мощностен сегмент. И двата модела имат максимална товароподемност от 1400 кг, което предоставя възможност за работа с разнообразен инвентар, включително новите предни товарачи на John Deere.
Усъвършенствана серия трактори John Deere 5E
IMG 2621Създадени предимно за работа в животновъдните и малките зърнопроизводителни стопанства, трицилиндровите трактори John Deere от серията 5Е с мощност 55, 65 и 75 к.с. са много подходящи и за изпълняването на различни комунални задачи. И през 2014 г.  те ще бъдат задвижвани от двигатели, отговарящи на стандартите за отработените газове Stage 3A. Новите по-големи четирицилиндрови модели с мощност 85 и 95 к.с. са получили двигатели с технологията PowerTech, отговарящи на стандартите Stage 3B.
Оборудвани с просторна кабина, трицилиндровите трактори от серията 5Е, сега вече са налични с трансмисия с 12х12 скорости . Това позволява широк избор от скорости за всяка операция и намаляването на консумацията на гориво при работа на ниски обороти под натоварване.
Новите четирицилиндрови модели от серията 5Е имат 4,5-литров двигател PowerTech със система Commоn Rail. Двигателите работят само с дизел (diesel-only) и отговарят на стандарта Stage 3B . За новите модели има две опции на трансмисията - 12х12-скоростна за скоростите до 35 км/час и 24х12 HiLo трансмисия за максимална скорост от 40 км/час.
Четирицилиндровите модели от серията 5Е имат просторна кабина TechCentre, подобна на тази при серията 5М, която включва седалка за оператора с механично окачване и прекрасна видимост към предния товарач.
Ново поколение трактори от серията 5М
IMG 2464Серията включва четири модела с мощност от 75 до 115 к.с. и двигатели, отговарящи на стандартите за отработените газове Stage 3B. Тези изцяло обновени машини ще бъдат на пазара от януари 2014 г. в следните версии:
- Доказала се стандартна кабина, която осигурява високо ниво на комфорт за оператора и практически неограничена видимост.
- С нова по-ниска кабина с височина до 2,48 м, дори и при гуми с размер от 28 инча. Тези модели са създадени за животновъдните ферми и за работа в ниски помещения или за планински терени, където са необходими трактори с нисък център на тежестта.
- С нов интегриран команден център IOOS, наличен при моделите 5085М, 5100М и 5115М.
- Напълно новият модел 5М Narrow с максимална ширина от 1, 72 м. Той e предназначен за специализирани стопанства, като лозя и овощни градини.
Двигателите на серията 5М са diesel only и имат технология Common Rail. В сравнение с предишните модели, те имат електронно впръскване, което осигурява икономия на гориво до 11 на сто.
Нови челни товарачи
5G 5090G 2Два нови челни товарача с различно ниво на производителност са налични сега за тракторите от серия 5М - Н260 и Н310. Контролът от джойстика включва функции като активиране и деактивиране на окачването на товарача и мемори-опция. В сравнение с предходните модели, новите челни товарачи Н260 и Н310 са изцяло обновени, за да осигурят повече прецизност и по-голям обхват на работа. Видимостта е значително подобрена.
Нови двигатели и нови модели за тракторите от серия 5G
Моделите от тази серия за 2014 г включват нови двигатели, отговарящи на стандартите за отработените газове Stage 3B и изцяло нов компактен модел 5GL. За първи път представени през 2009 година, моделите от серия 5G са позиционирани между сериите 5Е и 5М и са предназначени за по-малките зърнопроизводителни, животновъдни, смесени и специализирани стопанства. Тяхната комбинация от компактност, олекотен дизайн и нови високотехнологични спецификации гарантира на фермерите, че новите модели могат да се справят с целия спектър от най-разнообразни дейности, извършвани в този вид стопанства.
Моделите от новите серии 5G и 5GH имат мощен четирицилиндров 3,4-литров двигател със система Common Rail и отговарят на стандарта Stage 3B.
Тракторите от сериите John Deere 6М и 6R стават компактни
6M 6170M F-Series F440R 2John Deere представя три нови, по-компактни модела в сериите 6М и 6R. Новите 6МС и 6RC са произведени специално за нуждите на средните зърнопроизводителни, животновъдни и смесени ферми.
Новите 6090МС, 6100МС и 6110МС имат плавна, високоефективна трансмисия PowrQuad Plus и 4,5-литрови четирицилиндрови двигатели diesel only PowerTech PWX, отговарящи на стандартите Stage 3B.
Моделите от серия 6МС имат колесна база от 2,4 метра и опционално се предлагат с по-ниска кабина, което осигурява стабилната им работа при разнообразни условия. Подготвени са за работа с челни товарачи John Deere Н310 или Н340. Имат товароподемност до 5600 кг и хидравлични помпи с капацитет от 65 или 80 литра в минута.
6R 6150R M900 Series M962i 2Моделите 6090RC, 6100RC и 6110RC са високотехнологичните представители на новата версия в тази нова серия от по-компактни трактори. Оборудвани с резервоар за гориво с вместимост 205 литра, 4,5-литров двигател John Deere PowerTech PWX diesel only двигател, те отговарят на стандартите за отработените газове Stage 3B и имат система за мениджмънт на двигателя Intelligent Power Management.
И двете нови серии ще бъдат налични на пазара от ноември 2013 година.
John Deere представя новите серии 7R и 8R
Новите трактори от серията 7R за 2014 година включват по-мощни двигатели и нов топ-модел. Новата серия е съставена от 6 модела с мощност 210, 230, 250, 270, 290 и 310 к.с. Флагманът 7310R ще е наличен в лимитирана серия от пролетта на 2014 година и ще има двигател, отговарящ на стандарта за отработените газове Stage 4, докато всички останали модели ще бъдат задвижвани от доказаната технология на John Deere diesel only.
Новата технология позволява предишният 9-литров двигател на модела 7230R да бъде заменен от 6, 8-литров, като мощността и оборотите остават същите.  Промените при по-малките двигатели са позволили да се увеличи мощността при едновременно намаляване на консумацията на гориво.
Двигателите John Deere Stage 4 са последната разработка на компанията. Двигателите отново са diesel only и имат система за селективна каталитична редукция  (SCR). Но дори с тази система John Deere е успял да намали общата консумация на гориво. Паралелно с това компанията ще продължи да подобрява двигателите, отговарящи на стандарта Stage 3B, които ще предлага в сериите 7R и 8R.
Новите трактори от серията 7R ще бъдат оборудвани с напълно новата трансмисия е23 с 23 предни и 11 задни скорости и система Efficiency Manager. Тя позволява на оператора предварително да зададе работната скорост и спестява гориво като поддържа оптимални обороти на двигателя.
Новият подлакътник CommandArm е стандартен за всички машини от серията 7R. Кабината CommandView III също е новост.
Колесните и верижни трактори от сериите 8R и 8RT с diesel only двигатели, отговарящи на стандарта Stage IIIB също са напълно обновени. Новата серия 8R е съставена от 5 модела с мощност от 270 до 370 к.с., а верижните модели от серията 8RT са с мощност 320-370 к.с.
Новата трансмисия е23 със система Efficiency Manager ще се предлага за тракторите от тази серия от 2015 г.
FarmSight намалява времето за решаване на проблемите и разходите
6MC 6110MC MoCo 331 1Представена преди две години, системата John Deere FarmSight е съставена от три основни елемента - John Deere machinery, интелигентна технология за прецизно земеделие AMS и иновативен дилърски сервиз. Доставяната на фермерите чрез дилърската мрежа на John Deere услуга FarmSight може да осигури забележителни резултати и да направи клиентите много по-успешни в техния бизнес като им спести значителни разходи на средства и време.
Много от машините на John Deere са фабрично подготвени за ISOBUS, компоненти на системата за прецизно земеделие GreenStar или системата за автоматично управление AutoTrac, така че автоматичното управление, документиране и картиране могат лесно да бъдат инсталирани.
Итонативната AMS технология позволява безжична комуникация между различните машини, дилърите на John Deere и стопанството, като позволява дистанционна диагностика и ъпгрейд на машините.
MyJohnDeere.com - новият web портал
Той е създаден, за да могат клиентите да имат достъп до различни приложения, свързани с машините и бизнеса, които им помагат при техните всекидневни решения. Лесен достъп води до разнообразни приложения на John Deere, такива като JDLink и StellarSupport. Също така порталът включва новият Operations Centre, който позволява бърз преглед на местоположението на всяка една машина и извършената от нея работа на картата.
Много новости има при комбайните
IMG 2677За фермерите, които търсят независимост и искат да притежават собствен компактен комбайн, John Deere представя новия модел W440. Той предлага надеждност и лесно управление при ниски производствени разходи. W440 е с бранда на John Deere и е продукт на сътрудничеството на концерна с финландския производител Sampo Rosenlew.
От 2014 година шестсламотръсният комбайн с мощност 238 к.с. ще бъде наличен в две версии.
Серията комбайни S също е изцяло обновена за предстоящия сезон. Тук подобренията са насочени към технологиите, повишаващи производителността на машините.
Специално внимание заслужава системата за мониторинг на загубите на зърното, която ще бъде налична за сериите W, T и S.  Тази уникална система включва нов дигитален процесор и дисплей VisionTrac, които осигуряват на оператора много прецизна информация за загубите на ожънатото зърно и му позволяват своевременно да оптимизира настройките на комбайна.
Комбайнът John Deere Т550 е изцяло преработен за сезон 2014, което го е направило една от най-икономичните машини в сектора. Също така той вече е с нова, луксозна кабина, взаимствана от серията W.
Много новости бяха показани и при хедерите.
John Deere Water
От своето създаване през 2006 отделът на концерна Deere&Company, John Deere Water, се превърна в един от най-големите доставчици на оборудване за напояване в света. Той предлага богата гама от продукти и услуги, включително за иригация и прецизно микронапояване.
Този отдел вече е интегриран в земеделската част на концерна и посредством дилърската мрежа ще позволи на компанията още повече да разшири бизнеса си в тази насока. Иригационните системи на John Deere Water са създадени, за да бъдат оптимизирани добивите от всякакви култури.
Chris Wigger„С представянето на новите и обновени машини за 2014 г, ние предприехме огромна крачка по посока на подпомагането на нашите клиенти да повишат тяхната продуктивност и да им осигурим най-подходящия избор за техните конкретни нужди“, - каза пред събралите се в Берлин журналисти вицепрезидентът на Deere&Company Кристоф Уйгер. „Ние разширяваме както предложенията за големите, така и за малките, средните и специализираните ферми.
На първо място представяме подобрения при машините от високия клас на John Deere, които са насочени към оптимизиране на тяхната ефективност и комфорт. Новата технология на трансмисията и значително подобрените условия за оператора правят тракторите от сериите 7R и 8R дори още по-привлекателни за зърнопроизводителите и стопанствата, които предлагат услуги със земеделска техника. Това се отнася и за комбайните от сериите W, T и S. За тези високопроизводителни машини John Deere и неговите дилъри, вече предлагат иновативните решения FarmSight, които допринасят за още по-голямо подобряване на работата на машината и драматично намаляват разходите.
Втората голяма крачка, която предприехме е разширяването на гамата от трактори с марката John Deere с ниска и средна мощност. Тук вече имаме седем нови продуктови серии - от най-малката 4М до компактните 6МС/6RC трактори. Само в сегмента 80-120 к.с. компанията предлага на фермерите 27 напълно нови модела.
Освен това, новите балировачки с фиксирана камера от серия 400 са разработени, за да отговорят на нуждите на животновъдите от всички размери, както и на предприятията за услуги със земеделска техника.
И на края, но не на последно място, ние ще разширим предложението от продукти с бранда John Deere, произведени от наши утвърдени партньори. Впечатлени от тяхната история на качествено производство на зърноприбираща техника и при най-тежките условия, ние планираме производството на компактни комбайни съвместно с шведската компания Sampo Rosenlew. Произведени съгласно всички стандарти на John Deere, тези машини ще допълнят серията W. А специално за Русия и страните от бившите съветски републики, John Deere ще произвежда плугове във фабриката на Gregoire-Besson“, - каза Уйгер.
Освен в нови машини, John Deere продължава да прави големи инвестиции в обслужването на продуктите си, финансирането, услугите на FarmSight и прецизното напояване. Заедно със своите дилъри, John Deere ще продължи да следва стратегията Dealer of Tomorrow, представена в Лисабон преди две години. Тя е насочена към подобряването на обслужването на клиентите и предоставянето на високо ниво на технологични и агрономични съвети и подкрепа.
„Въпреки финансовата несигурност на някои от нашите пазари, ние знаем, че John Deere никога не е бил в толкова изгодни позиции да подобри пазарния си дял“, - каза Кристоф Уйгер. И според това, което концернът демонстрира в Берлин, нямаме никакво основание да се съмняваме в думите му.

Публикувана в Агроновини

393 новости в сферата на селскостопанската техника дебютират на тазгодишното издание на най-важния форум в бранша в света.

69085 MF-tracksТова представлява нов рекорд по броя на представяните на изложението нововъведения и е ясен знак, че производителите на селскостопанска техника предприемат  истинска офанзива на полето на иновациите.  Очаква се новости да представят производители на трактори, мобилни селскостопански машини на техника и софтуер за оптимизиране на работния процес и други.  Agritechnica 2013 ще се проведе между 12 и 16 ноември 2013 година в Хановер.
В поредица от броеве ще се опитаме да ви запознаем с това, което ще покажат различните компании на тазгодишното издание.
 Ще започнем с Massey Ferguson, която ще предложи цяла гама от нови продукти – от трактори до балировачки.
Малки трактори
Проектирани по средата между малката серия MF 5600, която бе представена миналата година и новата серия MF 6600, Massey Ferguson представя нови, по-големи модели в серията 5600 с най-мощен модел 5613 с мощност 130 к.с. Тези трактори ще заменят съществуващите четирицилиндрови MF 5445, MF 5455 и MF 5460, както и MF 6445 и 6455.
Скот Кембъл, бранд мениджър в компанията казва: “ С тегло от 4,8 тона и колесна база от 2, 55 метра тези трактори са по-мощни, а в същото време са по-леки и маневрени”.
Трите модела с мощност 110-130 к.с. имат четирицилиндрови, 4,4-литрови двигатели AGCO Power, отговарящи на стандарта за отработените газове Stage 3b със система за селективна каталитична редукция SCR. Концепцията на двигателя позволява значително увеличаване на видимостта от кабината. Интервалите за техническото обслужване са 500 часа, а разходите са значително намалени, като от компанията заявяват, че те ще намалеят още повече с въвеждането на подобрена SCR система.
69081 MF-JoystickТрансмисията е подобрена версия на MF Dyna 4 и Dyna 6 с нова “неутрална” функция.
Машините имат значително намален радиус на обръщане, благодарение на изцяло ново окачване на предната ос, което също така осигурява значително подобрен комфорт за оператора. Предвижда се половината от тези трактори да се продават, оборудвани с челен товарач, поради това се предлага избор от спецификации при хидравликата. Всички модели имат система с двойна помпа с производителност 58 литра в минута, както и отделна помпа за всички външни операции. За тези, на които е необходима повишена производителност се предлага хидравлична система с производителност 100 литра в минута.
Опция при моделите Efficient е хидравлична система Load Sensing с производителност на хидравликата 110 литра в минута. Те също така са оборудвани с трансмисия Dyna 6, която осигурява максимална производителност, контрол и икономичност.
Опция при подготвените за челен товарач трактори със спецификация Efficient е електронен мултифункционален джойстик, който е интегриран в подлакътника. Тракторите ще се доставят до дилърите подготвени за челен товарач, така че само товарачът трябва да се монтира.
Други опции включват висок и нисък таван на кабината и активно окачване на кабината и ще бъдат налични от януари 2014 г.
69082 MF-front-suspensionКембъл Скот казва: “ Очакваме този трактор да стане много популярен в смесените стопанства, където неговата мощност ще му позволи да работи с балировачки или култиватори в полето, както и да извършва работи в стопанския двор”.
Големи трактори
В другият край на скалата Massey Ferguson представя най-мощните си трактори досега с новата серия MF 8700, която ще бъде представена за пръв път пред публика на Агритехника 2013.
Мистър Скот обяснява: “Двигателите включват части от технологията, използвана при комбайните, включително системата twin turbo, както и системата за мениджмънт на двигателя и са специално разработени, за да отговорят на стандартите за отработените газове Stage 4”.
Шестцилиндровият 8,4-литров двигател AGCO Power има система Boost за осигуряване на допълнителна мощност от 30 к.с. при работа със силоотводен вал и транспорт. Така мощността на MF 8737 достига 400 к.с.
Двигателите работят със система Common Rail за впръскване на горивото под високо налягане, която намалява отделяните твърди частици и така премахва необходимостта от използването на филтър за дилезовите частици.
Тракторите са оборудвани с голям цветен дисплей, а в спецификация Efficient трансмисията се контролира от дясната ръкохватка или опционалния Datatronic терминал, който има телеметрична система Agcommand и е подготвен за система за автоматично управление Auto-Guide 3000. Системата е стандарт при версията Exclusive.
Балировачки
69083 MF-balerНовата серия 2200 ще замени серията 2100 с размер на балите от 80х70 см до 120х130 см. Те имат подобрена форма на балите, което позволява във всяка бала да се съдържа до 20 на сто повече материал.

Освен това балите се раздробяват по-добре във фуражозаготвителното ремарке. Дължината на балата може да се избере или от кабината на трактора, или от вън. Балировачките са подготвени за телеметричната система Agcomand.
Комбайни
69084 MF-delta-combineНовото поколение комбайни Centora и Delta имат последно поколение двигатели Agco Power със система SCR - 8,4 литрови шестцилиндрови двигатели за MF Centora 7380 и 7382 и седемцилиндрови, 9,8-литрови за MF Delta Hybrid 9380.
Бункерът за зърното е увеличен до 10 500 литра при автонивелиращата се версия за хълмисти терени, с капацитет на разтоварване 120 литра в секунда.
Delta има 10,74-метров хедер Powerflow с 40 на сто по-голяма работна площ. Вместимостта на резервоара за дизел е увеличена до 1000 литра, което осигурява работа за цял ден жътва и повече.
Други новости при тези комбайни са кабината Skyline и терминалът TechTouch с интегрирана система за автоматично управление Autoguide и тъч контрол на най-често използваните функции.
Представя се и гумено-верижната ходова част Atrack за комбайните Delta и Centora.
Товарачи
69086 MF-telehandlerТоварачът MF 9000, който се плранира да се продава на пазарите в цял свят получава нова версия – MF 9000 Xtra. Моделът има три цилиндров двигател Deutz с мощност 100 и 120 к.с., отговарящ за стандарта за отработените газове Stage 3a. Допълнителното охлаждане е наложило да се преработи предният капак и той е малко по-висок, но това по никакъв начин не се е отразило на видимостта във всички посоки.
Нова опция на джойстика позволява на оператора да избира положения напред, неутрално и назад, без да се налага лявата ръка да се отделя от волана. Опцията замества стандартна лява ръкохватка за посоката.  Моделът има двустепенна хидростатична трансмисия с максимална скорост от 40 к.с. и централна хидравлична система Load Sensing с производителност 190 литра в минута.

В следващият брой очаквайте новостите на световният гигант John Deere, които бяха представени за първи път пред журналисти в Берлин от специалния пратеник на „Гласът на фермера“.

Публикувана в Агротехника

Ако искате да спестите средства и време при ремонта на лагерите, трябва да знаете, как се обозначават съответните типове и как да избегнете грешките при монтажа.

В селскостопанските машини се използват като правило т.нар.корпусни лагерни възли. Това са лагерни съединения, които се състоят главно от два компонента – корпус, направен от сив чугун или листна стомана при прибиращите машини,  и радиален  сачмен лагер  с кръгла (сферична) външна рамка.
Лагерът може да се измества в корпуса с няколко градуса,  позволявайки да се компенсира несъосността. Закрепването на лагера към вала става или с помощта на закрепващи винтове (скрити винтове), разположени в удължената страна на вътрешната рамка, или с помощта на притискащ пръстен.  В дадения случай вътрешната рамка на лагерния блок и притискателният пръстен имат конусообразни нарези. Най-изложената на износване част на корпусния лагер е не корпусът, а вътрешният елемент, а именно, самият сачмен лагер. Производителите са наясно с това и предлагат лагери, които могат да се поставят в неповредения корпус. Целият възел се подменя изцяло само, ако дефектът на лагера е открит твърде късно, поради което е пострадал самия корпус.  Освен това, чугуненият корпус може да се разцепи или да се повреди поради контакт с почвата.
ПРАВИЛНО ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ЛАГЕРИТЕ
Селскостопанските машини практически никога не се комплектоват със специални лагери, които е невъзможно да се намерят на пазара. За да сте сигурни при покупката, е най-добре да се обърнете към специализираните вносители или частта да се поръча по Интернет. За да не се допуснат грешки, е важно да се използват съответните технически термини.
Ако закупеният лагер има надпис „Made in Japan“, той всъщност може да бъде немско производство, тъй като водещите немски производители на лагери имат свой фабрики в Япония. Представяме най-разпространените типове конструкции при лагерите.
Какво да се смени – само лагера или целия възел?
Както казахме, подмяната на целия възел се налага само в случай, че корпусът е повреден. Често може да се мине само с поставянето на нов сачмен лагер в стария корпус. Това е по-евтино, но изисква допълнителни усилия за почистване на детайлите и самия монтаж. Освен това, може да се ограничите със замяната само на сачмения лагер, ако корпусът наистина е здрав и смазочната система функционира.
За да се определи кое е по-добре – да се постави нов сачмен лагер в стария корпус или да се инвестира в целия лагерен възел, специалистите са засекли времето, необходимо за монтажа.
Обработван е лагер на лапи (UCP) на почвообработваща машина. Получените резултати са следните: демонтаж на стария лагер, почистване на корпуса, възстановяване на точките за смазване и монтаж на новия лагер заемат около 15 минути.
lager21. За да може да се извади от мястото му ръждясалият към корпуса лагер, често се налага да се прибягва до това.
2. За да може новият лагер да има необходимият за движението му луфт, старателно почистете корпуса и отстранете ръждата.
3. Без чиста канавка за смазката работата няма да се получи. Задължително я изстържете, както и отверстието под смазочния нипел.
4. Преди монтирането на лагера обилно смажете вътрешната повърхност на корпуса на лагера с консистентна смазка.
5. Завъртайки новия смазочен нипел, смажете сглобения лагер.
Нарезите трябва да съвпадат!
Ако погледнете вътрешната повърхност на корпуса на лагера със системата за подаване на смазката, може да видите проточен нарез. Той е разположен точно на височината на смазочния нипел и е предназначен за преместването на нагнетаемата в лагера смазка.
На външната  рамка на лагера има точно същата проточна бразда. В сглобено състояние двете бразди трябва да съвпадат точно. Само при това условие смазката може да постъпва през малкото отверстие към сачмите.
В повечето случаи нарезите на корпуса и на външната рамка на лагера съвпадат. Но трябва да се внимава – възможни са и други варианти. Ако нарезите не съвпадат, няма смисъл да се продължава с монтажа. Без пълноценна смазочна система лагерът ще излезе от строя в най-скоро време.

Profi

Публикувана в Агротехника

Освен продажбена и сервизна дейност, базата в Русе ще има и  логистически функции. Персоналната грижа за всеки клиент е водеща в работата на компанията.

Тitan Machinery Bulgaria затвърди стратегическото си присъствие в Североизточна България с откриването на нов бизнес център за земеделска и строителна техника в град Русе в края на месец юли. Основната му цел е разрастване на присъствието на българо-американското дружество в района и по-пълно задоволяване на нуждите на клиентите, сподели на откриването на базата Румен Лазаров, член на борда на директорите на Тitan Machinery Bulgaria.
„Концепцията на нашата фирма е независимо къде се намира и какво обработва един производител, използвайки наши машини, той да получава винаги едно и също внимание, едно и също качество и количество услуга. Да се чувства наш партньор, независимо къде се намира на територията на държавата ни.“
Инвестицията в новия бизнес център е 500 000 евро
dilТой е изграден на площ над 1 декар, като към него има и 7 дка паркинг за машините. Освен като продажбен и сервизен център, новата база на Titan Machinery Bulgaria ще има и чисто логистически функции –техниката, предназначена за Добрич, Плевен и Стара Загора първо ще идва тук на склад и след това ще се дислоцира из страната. В новия център ще работят между 15 и 20 специалисти, които ще предлагат широка гама услуги, предпродажбено обслужване, сервиз и др. „Тук предстои изграждането на един булевард, на който е входът на нашия център, с 3 платна във всяка посока, в близост до Дунав мост. Задачата, която трябва да изпълним в района, е именно разрастване на нашето присъствие и по-пълно задоволяване на нуждите на клиентите”, обяви още Румен Лазаров.  
Само преди половин година Titan Machinery Bulgaria стана официален представител и на строителната гама машини с марката CASE и вече отчита пазарен дял от 18% при строителните машини и 50% при земеделската техника, уточни в Русе г-н Румен Лазаров. Голяма заслуга за израстването на компанията той отдава на нейния изпълнителен директор Диляна Иванова.
„Смятам, че всеки един мениджър, независимо дали е мъж или жена, трябва да ръководи фирмата, да я управлява и да работи за нея с цялата си душа и сърце, сподели на празничното събитие г-жа Иванова. – Ако мениджърът не превърне хобито си работа, тогава фирмата няма шанс да бъде успешна. Аз се опитвам да направя така, че служителите в Titan да са пример за техните семейства и приятели. Когато те се гордеят със себе си и с фирмата, в която работят, е много лесно да получаваме и да се радваме на успехи. Днес Titan Machinery Bulgaria е с изключително добър имидж в страната.“
dil1По време на откриването на новата база на Titan Machinery Bulgaria в Русе беше извършен тържествен водосвет и бяха прочетени поздравителни адреси от кмета на гр. Русе – Пламен Стоилов и от ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – проф. Христо Белоев, които пожелаха на компанията успешен бизнес и още повече клиенти. Китка от български народни танци, популярни музикални изпълнители и пълни трапези допринесоха събитието да се превърне в истински празник за Русе.
Следващата инвестиция, която Titan Machinery Bulgaria планира, е изграждането на подобен бизнес център в гр. Бургас.

Публикувана в Агротехника

Експертите от отрасъла смятат, че на световното селско стопанство, а следователно и за селскостопанското машиностроене, предстои бързо развитие, което се отнася предимно за динамичното развитие на пазарите в Африка, Азия и Латинска Америка.

Според специалистите през следващите десетилетия търсенето на земеделска техника ще бъде по-високо от предлагането, предвид положителната динамика на цените на селскостопанските продукти, намаляването на дълговете на земеделските производители и увеличаването на капиталовите инвестиции.
В същото време, селското стопанство и индустрията за селскостопанска техника са подложени на бурни промени. Земеделските производители все повече инвестират в рационализацията и автоматизацията, работните процеси стават все по-сложни и все по-свързани едни с други като жътвата и транспорта, товаренето /разтоварването/ и съхранението и затова е все по-трудно да се управляват. Това може да се постигне само с помощта на технически помощни средства като модерното комуникационно оборудване. Тук се подразбират и много по-сериозните последствия за търговията на селскостопански машини
Дилърите на земеделска техника излизат от чистата продажба на машини в посока на предлагането и на сервизните услугите. Използваните машини стават по-сложни от гледна точка на технологиите и работата им, преди не прилагала методите на взаимовръзка с други машини, ще изисква консултация, поддръжка и ефективно обслужване. Обслужването на клиентите и поддръжката на техниката в бъдеще няма да бъдат обвързани с местоположението, в много случаи те ще се извършват дистанционно направо чрез бордовия компютър. Подобни разработки са довели до факта, че дилърите се нуждаят от висококвалифициран персонал, както в продажбите, така и в производството. Шанс да оцелеят ще имат само търговците на агротехника с най-добре професионално обучен персонал.

Top Agrar

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта