„Страната ни се утвърди като лидер в производството на лавандулово масло в света. Около 80-85 % от произведеното масло намира добър международен прием, както в страните от ЕС, така и в трети страни. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов по време на конференция на почетните консули на Република България, която се проведе в София. Той допълни, че вътреобщностните доставки на българско лавандулово масло за Франция за поредна година са с най-голямо количествено и стойностно изражение. През 2018 г. на френския пазар са реализирани почти 50% от целия експорт от този продукт. 
Заместник-министърът на земеделието подчерта, че България предоставя огромни възможности и потенциал за отглеждане на био зеленчуци и плодове с уникален вкус. Той посочи, че през 2018 г. стойността на експортираната продукция от зърнено-житни култури превишава 1 млрд. щ. д. и формира 25 % от общия износ на земеделски продукти от България.

„Сектор „Мляко и млечни продукти“ заема водещо място в селското стопанство на България и неговият принос към икономиката е от съществено значение. От произведените български сирена се изнася средно около 1/3 от годишното производство. Износът на сирена и извара в стойностно изражение през 2018 г. достига над 96 млн. щатски долара с обем от 23 232 тона. Основни експортни дестинации са страните от ЕС - Гърция, Румъния, Германия. В трети страни добър прием българското сирене намира в САЩ, Ливан, Австралия и Ирак“, каза още той. 
Доц. Иванов посочи, че политиката на Министерство на земеделието, храните и горите е експортно ориентирана и насочена към развитие на стокообмена със страни както от Европейския съюз, така и с трети страни. Той отбеляза, че страната ни е със стабилни макроикономически показатели. По думите му, сред основните двигатели на растежа е именно аграрният сектор. Зам.-министърът допълни, че почетните консули могат да допринесат за пълноценна подкрепа на българския селскостопански бизнес.

Публикувана в Агроновини

Износът за Китай обаче може да раздвижи вътрешното производство

Интервю на Анета Божидарова

Г-н Зоров, вашата фирма е една от 14-те, одобрени за износ на млечни продукти за Китай. Това добра новина ли е за българските млекопреработватели?

Това определено е пробив, особено по отношение на постигането на съгласуваност за ветеринарните и здравни изисквания на ниво търговия на млечни продукти между България и Китай. Новината звучи добре и на фона на разразяващите се търговски войни между САЩ и Китай. Ако бъдем реалисти обаче, при 1 милиард и 300 милиона китайско население , българският износ на млечни продукти по-скоро изглежда на ниво дегустация. При всички случаи, обаче той може да отпуши вътрешното производство. Ако китайците проявят интерес, има достатъчно български млекопреработвателни предприятия, които могат да изнасят, макар че цялото ни вътрешно производство вероятно трудно ще нахрани и един квартал на Пекин. В този смисъл, трябва всички да си сътрудничим, а не да гледаме кой точно е одобрен по един списък за износ. Това е несериозно. Това е далече от бизнес мисленето.

Каква е в момента пазарната конюнктура по отношение цената на млякото?

Цената на млякото расте. В момента Румъния търси и купува българско краве мляко на цена от 39-40 евроцента. Подлагам на съмнение данните на ЕК, че производството на мляко се увеличава на годишна база, при условие, че на пазара се усеща дефицит още през август и септември, има завишено търсене и ръст на цената. От друга страна, наблюдава се тенденция на намаляване на млечните семейни ферми в Дания и Холандия. Нека кажем и друго. Българското производство на млечни продукти е една изключително малка брънка от една голяма европейска верига. Европейските страни, при всеки излишък в производството на мляко, търсят бърза реализация – такава е политиката на големите държави. Когато в Германия, в Словакия, в Унгария реализират на ден 100 тона мляко при договорени добри цени в рамките на 6 месеца и им остане 1 тон в излишък, той се продава с 20% по-евтино. Но тези 20% като дойдат в България и Румъния, могат да взривят пазара. Всеки външен пазар раздвижва вътрешното производство, влияе върху цената на млякото. Затова се надявам с износа за Китай българските животновъди да могат да поемат малка глътка въздух. Те го заслужават, заради тежките условия, в които работят.

Как ще коментирате ресора, който получихме в Европейската комисия - „Иновации и младеж“?

Надявам се да има реални действия по отношение на образованието – за да бъдат създадени нужните за бизнеса квалифицирани кадри. Без да обиждам никого, това няма да стане само с дуално обучение. Квалификацията е дълъг и сложен процес, навици трудно се изработват, нужни са години. Още по-важно е да задържим в страната въпросните кадри. Това трябва да се обвърже със съответните програми на обучение, финансови механизми и стимули. Ясно е, че иновациите са движеща сила в съвременния свят. Но зависи за какви иновации говорим. По мое скромно мнение, в земеделието и особено в хранителната промишленост, сме отишли твърде далеч. Ако се смята за иновация да се произвеждат хранителни продукти без суровини, аз не го разбирам. И не го приемам.

 

Публикувана в Интервюта
Четвъртък, 12 Септември 2019 12:26

14 български мандри ще изнасят за Китай

14 български предприятия изнасят млечни продукти за Китай. Първите четири от тях бяха одобрени от Генералната митническа администрация на Китайската Народна Република (КНР) през месец юли 2019 г. В началото на месец септември тази година одобрение за износ получиха още 10 български предприятия.  През месец септември 2016 г., по време на първи мандат на Десислава Танева като министър на земеделието и храните бе подписан Протокол между Министерството на земеделието и храните на Република България и Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на КНР за ветеринарните и здравни изисквания за износ на млечни продукти.  По това време Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на КНР беше китайският национален компетентен орган.  От 20 април 2018 г. това е Генералната митническа администрация на КНР. След подписването на документа 21 български фирми изявиха желание да изнасят своите млечни продукти за Китай.

През последните три години Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)  изпращаше попълнени изискваните от китайската страна въпросници и допълнителна информация за тези български предприятия.  МЗХГ и БАБХ полагат всички усилия за възможно най-скорошно одобряване от страна на Генералната митническа администрация на КНР и на останалите 7 български предприятия. 

Списъкът с 14-те одобрени до момента български предприятия е публикуван на интернет-страницата на Генералната митническа администрация на КНР и е достъпен на следния линк: 

http://www.customs.gov.cn//customs/jyjy/jckspaq/xxfw63/jkspjwscqyzcxx/jkrpjwscqyzcmd/rzpyyepfrpcw/oz8/2528910/index.html

Публикувана в Бизнес

Европейската комисия публикува на сайта си официалния превод на 21 езика, включително и на български, на ЕВРОПЕЙСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ДОБРИ ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАНАЯТЧИЙСКО СИРЕНЕ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_bg.pdf

Ръководството е разработено от хора от практиката: фермери и занаятчии от цяла Европа, ветеринари, консултанти, технолози и експерти по безопасност на храните по поръчка на Европейската комисия.

Официално се въвежда принципът на гъвкавост във всички страни-членки на ЕС по отношение на фермерски и занаятчийски производители на сирене и млечни продукти. „На практика това означава, че щом една малка ферма с 25 кози във Франция може да произвежда козе сирене от сурово, непастьоризирано мляко и да го продава на територията на целия ЕС, то такава ферма със същите производствени и хигиенни практики и помещения би трябвало да може да бъде регистрирана официално във всяка друга страна – членка и да продава без ограничения на територията на ЕС“, коментира управителят на Фондация БИОСЕЛЕНА д-р Стоилко Апостолов.

Макар да е предназначено основно за бизнеса, ръководството беше одобрено от ЕК и след това от държавите – членки, което означава, че то може да се ползва и за нуждите на официалния контрол. За българските условия това означава, че директорите на ОДБХ, началник – отделите по Контрол на храните и всички инспектори при рутинните си проверки могат да прилагат дерогации и адаптации, когато се отнася за фермерско и занаятчийско производство. Основанието за това е чл. 10 на Регламент (ЕО) 882/2004.

„Обръщаме се към всички към всички консултанти, технолози и проектанти на малки обекти за преработка на мляко, към всички служители на БАБХ : използвайте Ръководството в максимална степен в соята работа – то е официален документ на Европейската комисия!“, призовава д-р Апостолов. За малките производители на мляко и млечни продукти – фермери, регистрирани по Наредба 26 на МЗХГ ръководството трябва да стане настолна книга. Производителя носи цялата отговорност за качеството и безопасността на храните!

Фондация БИОСЕЛЕНА членува в Европейската мрежа на фермери и занаятчии, производители на сирене и млечни продукти от 2015 година. Фондацията имаше ангажимент за превода на Ръководството на български език. В момента заедно с колеги от 14 стани – членки БИОСЕЛЕНА разработваме обучителни материали и инструменти за фермери и занаятчии, базирани на текстовете на ръководството. Очакваме през месец юли 2018 материалите да бъдат готови за тестване във фермите.

Публикувана в Бизнес

Характерна черта на настоящия световен пазар на млечни продукти е неопределеността и единственото, което вероятно може да се посочи със сигурност, са колебанията, породени от проблемите както при предлагането, така и при търсенето на продукцията. Това заяви на Световния млечен конгрес в Белфаст Вероник Пиле, анализатор на Международната млечна федерация и ръководител на икономическия отдел във френския Национален отраслов център за млечните стопанства, цитирана от електронното издание DairyNews. Пиле припомни, че цените на маслото са на рекордно високо ниво, докато тези на сухото обезмаслено мляко са все още доста ниски.
По думите й насоката на движение на европейските и американските пазари е към възстановяване на млечното производство с перспективи за растеж през следващите няколко месеца. „Днес историческите минимуми отстъпват място на възстановяването. Ставаме свидетели на по-силно търсене на млечните продукти”, изтъкна тя.
Икономистът отбеляза също, че възстановяването на пазара на мляко и млечни продукти през 2017 г. дойде след година на застой в световното производство и потребление, като в някои региони на света се стигна и до незначителен спад. „Причината за това бяха забраната на Русия за внос на млечни продукти от Европейския съюз, понижаването на покупателната способност в държавите, добиващи петрол, и сложното икономическо положение в някои страни от Южна Америка”, подчерта тя.
По данни на Международната млечна федерация Нова Зеландия остава най-големият износител на млечни продукти в света с дял от 29%, следвана от ЕС с 28% и САЩ с 24%.

Публикувана в Новини на часа

На 11 октомври семейната ферма на Таня и Никола Кулови „Под Балкана", която се намира в карловското село Васил Левски, за пореден път ще отвори врати за гости. От 10 до 14 часа потребители от цялата страна ще могат на място да видят работните помещения и фермата, където от юни 2015 работи и Демонстрационен център за редки породи, открит с финансовата подкрепа на българо-швейцарския проект „За Балкана и хората", съобщиха от Фондация „Биоселена“.

Ферма „Под Балкана“ произвежда кисело мляко и сирене от редки български породи биволи и овце, отглеждани свободно по пасищата на централна Стара планина.

Потомственият каракачанин Никола Кулов и съпругата му  Таня имат 500 каракачански овце и 150 биволи Българска Мурра.

През късна есен и през цялата зима до ранна пролет каракачанските овце на Кулови пасат в Подбалкана и полите на Средна гора, а през лятото и ранната топла есен те са в пасищния район Равнец на Национален парк Централен Балкан.

През целия пасищен сезон биволите на фермата намират храна и прохлада  около реките Бяла река и Неволя. Семейството гледа и кози, като произвежда млечни продукти от тях.

Фермата продава на изложения и фестивали, на фермерски пазари в София и страната, както и в собствен магазин в Пловдив. Много клиенти познават продукцията на „Под Балкана" и я търсят. Центърът е отворен седем ни в седмицата от 9 до 17 часа за всички, които искат да си купят сирене и кисело мляко от редки породи, както и да видят намясто как се правят тези продукти по традиционна българска рецепта.

Повече от година след откриването на Демонстрационния център семейство Кулови иска да  покажат как се справят, какви са успехите им и предизвикателствата, пред които са изправени. Опитът им е интересен и за други фермери, решили да тръгнат по пътя на преките продажби след регистрация по Наредба 26 на Министерството на земеделието и храните.

Проектът “За Балкана и хората” е съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Проектът обединява усилията на десет партньори от България и Швейцария: пет български неправителствени организации (Фондация БИОСЕЛЕНА, Асоциация на парковете в България, БДЗП, Българска фондация Биоразнообразие, WWF) и четири швейцарски (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и Фондация SAVE), както и Министерството на земеделието и храните, представено от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Публикувана в Новини на часа

Пътуващото изложение „BILLA Млечен свят“ ще представи предимствата на млечните продукти по БДС в шест града в страната. Инициативата е подкрепена от Министерство на земеделието и храните

Кампанията цели да информира българските потребители относно преките ползи от консумацията на млечни продукти с високо качество и с произход, гарантиран от Български държавен стандарт. Официален старт на кампанията дадоха днес и представителите напартньорските организации: Българската агенция по безопасност на храните, Българският институт по стандартизация и Българското дружество по хранене и диетика.

Кампанията „BILLA Млечен свят“ ще се проведе под формата на пътуващо изложение в периода 29 септември – 10 октомври 2016 г. в избрани магазини на веригата в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе.

По време на образователното изложение всеки желаещ ще може да разговаря с експерти по храните и експерти по храненето относно предимствата на млечните продукти по БДС и ползите при тяхната консумация от гледна точка на здравословно хранене, както и да дегустира висококачествени продукти с доказан произход. В изложението ще вземат участие производители на млечни продукти по БДС, предлагани в магазините на BILLA България: „Димитър Маджаров“, „Ел Ай Трейд“ ЕООД с продуктите си с марка LACRIMA и FREZCO, „ОМК“ АД с продуктите си с марка „Верея“,„Полидей-2“ООД с продуктите си с марка „Домлян“, ЕТ „Зоров 91“ с продуктите си с марка „Пършевица“ и ZOROV, „МЕРОНЕ-Н“ с продуктите си с марка „Мероне“.

„Стартирахме тази образователна инициатива, защото всички ние вярваме, че когато избираме храната, която слагаме на трапезата си, не трябва да обръщаме внимание само на външния ѝ вид, но и на нейния произход, откъде идва, как се произвежда. С кампанията „BILLA Млечен свят“ бихме искали да насърчим българските потребители да обръщат повече внимание на състава и произхода на храната, която си закупуват, както и да познават предимствата на млечните продукти, произведени и сертифицирани по Български държавен стандарт“, коментира Бойко Сачански, Управител на BILLA България.

Публикувана в Бизнес

Отпада настоящето категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко. Това гласи проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти.  От наредбата отпада съществуващото категоризиране на фермите, както и на млекопреработвателните предприятия, тъй като в момента групирането се извършва на база преходния период. Изменят се изискванията за пробовземане, контрол (лабораторен, официален и самоконтрол) и др. във връзка с констатациите и коментарите на ЕК след проведения одит. Отменя се още Наредба № 4 за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, която беше изготвена и действаше за периода на дерогацията. Проектът на нормативния акт има за цел регламентиране на специфични изисквания към млякото и млечните продукти по цялата хранителна верига. Приемането на проекта на наредба не изисква допълнителни средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните.

Публикувана в Животновъдство
Комисията за защита на конкуренцията санкционира с общо 430 хиляди лева три дружества за необозначени немлечни мазнини и вода в краве масло. Нарушенията са от страна на „Милтекс КК" ЕООД, „Хранинвест" ЕООД и „Профи милк" ЕООД. Наложени са им имуществени санкции в размер на 2% от нетните приходи от продажби на всяко от дружествата за предходната финансова година, равняващи се на 127 240 лева, 189 700 лева и 113 400 лева, и постанови прекратяване на нарушенията.
 
В проучването по безспорен начин се установи, че всяко от трите дружества предлага на пазара продукт „краве масло", в съдържанието на което има немлечни мазнини, като това не е отбелязано върху опаковката на продукта. Посочените стойности за съдържание на мазнини и вода в продукта „масло" са от съществено значение за неговото определяне въобще като „масло" или друг продукт за мазане, който, съгласно нормативната уредба, може да е съставен от други, немлечни мазнини.
 
При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението, ограничения географски обхват, както и икономическото състояние на ответното дружество. Като отегчаващо отговорността обстоятелство КЗК е отчела, че нарушението създава опасност или уврежда живота или здравето на потребителите, тъй като нарушенията са извършени при производството и разпространението на хранителни продукти с некоректно описание на съществените им характеристики.
Публикувана в Бизнес

Българска агенция по безопасност на храните стартира засилени проверки за нерегламентирана търговия с мляко и млечни продукти. Инспекторите в цялата страна ще проверяват за предлагане на продукти на нерегламентирани места. При констатиране на нарушения ще бъдат съставяни Актове за установяване на административно нарушение, а цялата налична продукция ще бъде унищожавана.

БАБХ напомня, че консумирането на мляко и млечни продукти от нерегистрирани обекти крие риск от заразяване с болести.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта