За Кампания 2019 г. земеделските стопани получиха директни плащания от близо 1,9 млрд. лева (1 884 000 840 лв.). При повечето от схемите и мерките оторизацията на средствата беше изтеглена по-рано от миналата година, като плащанията бяха извършени при стриктно спазване на заложения индикативен график.

Най-голямото плащане, което получиха стопаните, е по схемата за единно плащане на площ ( СЕПП). Над 714 млн. лв. (714 125 843 лв.) бяха разпределени между 60 159 земеделски производители.

Втората по размер на бюджета е Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). По нея бяха изплатени близо 455 млн. лв. (454 590 954 лв.). Подпомагане получиха 60 143 земеделски стопани, които спазват изискванията за зелените плащания.

По схемата за преразпределително плащане (СПП) над 60 хиляди производители получиха 106 млн. лв. (106 144 223 лв.).

Преводът на субсидиите по Схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци” беше извършен в средата на март - с половин месец по-рано от миналата година. Овощарите и зеленчукопроизводителите получиха общо над 77 млн. лв. (77 303 098 лв.). Средствата се разпределиха между 13 800 стопани, сред които и биопроизводители. Общият размер на изплатените средства по схемите за обвързано подпомагане за плодове е над 39 млн. лв. Преведените субсидии за зеленчуци са над 29 млн., а оранжерийните производители получиха над 8 млн. лв.

По осемте схеми за обвързана подкрепа за животни по банковите сметки на фермерите постъпиха общо над 114 млн. лв.

По ПНДЖ1 бяха разпределени над 35 млн. лв. между 4 479 животновъди, а по ПНДЖ 3 – над 28 млн. лв. - на 6 984 стопани, като и двата транша бяха платени в рамките на календарната 2019 г.

Тютюнопроизводителите за първи път получиха субсидиите си през февруари месец. Плащането беше преведено с два месеца по-рано от миналата година. Финансовата помощ, в размер над 75,6 млн. лв. (75 678 249 лв.), достигна до 40 510 земеделски стопани.

По всички направления на мярка 10 „Агроекология и климат“ са преведени близо 62 млн. лв. Най-очакваните плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. също бяха извършени в рамките на обявения индикативен график за директните плащания.По сметките на земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично пчеларство“ за Кампания 2019 постъпиха над 38 млн. лв.

Плащанията по мярка 12 „Натура-2000” и Рамковата директива за водите” бяха изтеглени с 13 дни по-рано спрямо 2019 г. Изплатени са близо 46 млн. лв. (45 926 147 лв.) на 11 502 земеделски стопани.

По мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2) са изплатени над 92 млн. лв. на 32 801 кандидати.

113 памукопроизводители бяха подкрепени с близо 5 млн. лв. (4 820 156 лв.) по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2019 г.

ДФЗ преведе близо 30,5 млн. лева по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) за Кампания 2019. Средства получиха 17 070 производители на територията на цялата страна, които отглеждат фасул, леща, нахут, грах фъстъци, соя, бакла, люцерна и др.

Над 4,7 млн. лв. подпомагане получиха стопаните по схемата за млади земеделски стопани (МЗС) и по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), подали заявления за Кампания 2019.

Публикувана в Бизнес

ДФ „Земеделие“ изплати допълнително близо 4,3 млн. лв. (4 270 397 лв.) по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2019. От тях над 2,7 млн. лв. (2 770 398 лв.) са доплатени на 13 221 земеделски стопани, които получиха субсидиите си на 17 март тази година. Още 1,5 млн. лв. са оторизирани на бенефициентите, за които към момента на плащането през март не бяха приключили административните проверки.

Бюджетът по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2019, в размер на 80 млн. лв., е усвоен максимално. Общо над 77 млн. лв. (77 303 098 лв.) подпомагане са получили близо 13 800 земеделски стопани.

През месец юни, преди приключване на срока за изплащане на директните плащания за 2019 г., беше направен допълнителен разчет, който даде възможност за доплащане по схемите за плодове и зеленчуци, без това да води до риск от надхвърляне на бюджета. Затова, въз основа на подадените от ДФЗ актуализирани допустими площи по схемите, със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите бяха определени нови завишени ставки. Новите ставки водят до изплащане на почти пълния размер на бюджета по схемите, при отчитане на механизма за финансова дисциплина.

Новите, преизчислени ставки, определени със Заповеди на Министъра на земеделието, храните и горите са както следва:

Схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци предоставят по-високо подпомагане за първите 30 хектара (съгласно приложение № 5 от Наредба 3 от 17.02.2015 г.). Ставките са определени със Заповеди на министъра на земеделието, храните и горите.

    1. Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) - от 1 820,85 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 876,42 лв./ха.

    - от 1 213,90 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 1 250,95 лв./ха.;

   2. Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) - от 1 040,70 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 076,93 лв./ха;

    - от 693,80 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 717,95лв./ха.;

    3. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) - от 1 361,01 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 415,50 лв./ха;

     - от 907,34 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 943,67 лв./ха.;

    4. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) - от 1 942,72 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 996,50 лв./ха;

    - от 1 295,15 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 1 331,00 лв./ха.;

    5. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) - от 1 351,36 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 402,15 лв./ха;

    - от 900,91 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 934,77 лв./ха.;

    6. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) - от 881,05 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 913,19 лв./ха;

    - от 587,37 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 608,79 лв./ха.;

    7. Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗО) - от 13 205,49 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 14 014,48 лв./ха.

Припомняме, че в България съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013 от 1 януари 2016 г. е въведен механизъм за финансова дисциплина. При него всички суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията надвишава левовата равностойност от 2 000 евро за конкретна кампания.

Правилата на ЕС не разрешават надхвърляне на бюджетите по схемите за директни плащания и това подлежи на стриктен контрол от ЕК. При определяне на ставката се взима предвид размерът на намалението на директните плащания, като част от механизма за финансова дисциплина, което за 2019 г. беше определено с Регламент на ЕК на 1,43%. Удържаните средства са предназначени за попълване на резерв за кризи в селскостопанския сектор. Ако средствата в натрупания кризисен резерв от Кампания 2019 г. не се използват, те се възстановяват на страната – членка, която от своя страна ги връща на бенефициентите. Отделно, от бюджета на всяка схема се заделя около 1%. Тези средства остават като резерв за решаване на възникнали бъдещи казуси.

Припомняме, че Механизмът на финансовата дисциплина е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР).

Публикувана в Агроновини

Заради злоупотребите и нарушенията по схемите за обвързано подпомагане, тази година площите със зеленчуци ще бъдат проверявани на 100%, а тези с овошки – на 50%.

Това обяви земеделският министър Десислава Танева по време на петъчния парламентарен контрол – в отговор на депутатско питане от страна на Смиляна Нитова, БСП – за злоупотреби при деклариране на площи за подпомагане и получаване на субсидии в област Хасково.

390 производители от Хасковско са санкционирани след направени проверки за 2019 година. Общо 1 702-ма бенефициенти от областта са заявили 6 314 хектара площи с плодове и зеленчуци, като са кандидатствали по 7 схеми за обвързано подпомагане.

След направени проверки е установено, че допустими за подкрепа са 5 408 хектара от заявените площи.

Масовата санкция за нарушителите е неизплащане на субсидии за 2019 година, а най-тежката – лишаване от подпомагане за период от 3 години.

Публикувана в Агроновини

Обвързаната подкрепа в България доказа значението си по време на пандемията. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на видео среща с държавния секретар на Федералното министерство на прехраната и земеделието Беате Каш. Тя подчерта, че тази помощ е изключителна важна за страната ни, тъй като чрез нея се подпомагат основните сектори, а именно „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“. „Когато ние се намирахме в една пандемична  обстановка със затворени граници и спрени възможности за предвижване, тези сектори успяха да бъдат адекватни и да отговорят на потребителските нужди“, поясни заместник-министър Кръстева. Тя уточни, че в обвързаната подкрепа са заети близо 40 % от работниците в България. „Считаме, че трябва да се прояви по-голяма амбиция за приемане на по-високи нива за нея. По този начин ще се гарантира социалната и икономическа устойчивост на сектора. Съчетана и с увеличената екологична амбиция, ще доведе до цялостно изпълнение на целите на новата ОСП“, категорична бе Вергиния Кръстева.

От своя страна Беате Каш заяви, че и други страни-членки на ЕК настояват за по-високи нива на обвързаната подкрепа в следващия програмен период. „За нас тази тема е едно изключително предизвикателство, защото Германия е резервирана дори спрямо предложението на ЕК за 10 +2 % обвързана подкрепа. За да се постигне някакъв резултат ще трябва и двете страни да направим стъпка към средата“, допълни държавният секретар на Федералното министерство на прехраната и земеделието.

 Двете обсъдиха важните теми за сектор „Земеделие“, които ще бъдат на дневен ред по време на германското председателство на Съвета на ЕС, а именно бъдещата Обща селскостопанска политика и Многогодишната финансова рамка.

Заместник-министър Кръстева изтъкна, че земеделският сектор в България очаква ефективен дебат за финализиране на финансовите параметри на ОСП след 2020 г. Тя допълни, че в контекста на безпрецедентната криза COVID-19, предприемането на всички възможни спешни действия за подкрепата на доходите и компенсиране на загубите на най-уязвимите производители, преработватели и търговци във всички държави членки на ЕС, продължава да е от ключово значение. „Възвръщането към активни дискусиите и постигането на навременно споразумение относно бъдещата ОСП и Многогодишната финансова рамка е гарант за запазване на устойчивостта и конкурентоспособността на сектора, не само в настоящата ситуация, но и в рамките на следващия програмен период“, каза още заместник-министърът на земеделието.

Публикувана в Новини на часа

2 770 398 лв. ще бъдат доплатени на земеделските производители по Схемите за обвързана плодове и зеленчуци за Кампания 2019.

Преизчислението на ставките за обвързана подкрепа по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци е вследствие на приключени допълнителни административни проверки и проверки на място. Неусвоените бюджети по съответните схеми се разпределят на производителите на плодове и зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство. Съгласно издадените Заповеди от Министъра на земеделието, храните и горите ставките се променят, както следва:

-    Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) - от 1 820,85 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 876,42 лв./ха.
-    от 1 213,90 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 1 250,95 лв./ха.;
-    Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) - от 1 040,70 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 076,93 лв./ха;
-    от 693,80 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 717,95лв/ха.;
-     Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) - от 1 361,01 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 415,50 лв./ха;
-    от 907,34 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 943,67 лв./ха.;
-    Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) - от 1 942,72 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 996,50 лв./ха;
-     от 1 295,15 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 1 331,00 лв./ха.;
-    Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) - от 1 351,36 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 402,15 лв./ха;
-    от 900,91 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 934,77 лв./ха.;
-    Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) - от 881,05 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 913,19 лв./ха;
-    от 587,37 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар, на 608,79 лв./ха.;
-    Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗО) - от 13 205,49 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на 14 014,48 лв./ха.

Публикувана в Агроновини

Ключът към решаването на проблема е само един: контрол, контрол, контрол, казва Георги Василев, организационен секретар на асоциация „Български пипер“

Интервю на Анета Божидарова

- Г-н Василев, разединен ли е браншът „Плодове и зеленчуци“ - след скандала с видео записа от консултативния съвет? Как ще коментирате заявената подкрепа на ваши колеги към министър Танева?

- Браншът е разделен на плодове, зеленчуци и оранжерийно производство. Но това не означава, че е разединен. Ние просто сме различни. Проблемът със злоупотребите по обвързаната подкрепа касае основно зеленчуците. При овощарите той не стои така остро. Ще дам пример, за да стане по-ясно. Няма как тази година да регистрираш 200 дка с череши, а на следващата да заявиш 2 хиляди. При зеленчуците обаче е възможно – тази година очертаваш 200 дка с картофи, а следващата година - 4 хиляди. Лъжата в сектор „Зеленчуци“ е много по-голяма и ние затова толкова силно настояваме да бъдат направени 100% проверки - за да се извадят чертожниците и парите да отиват при реалните производители. Възнамеряваме да създадем конфедерация „Зеленчуци и картофи“. За да стане ясно, че трябва да се подхожда диференцирано към всеки бранш.

- Битката за прилагането на схемата по обвързаната подкрепа не е ли обща – за българските производители на плодове и зеленчуци и за земеделското министерство?

- Тази подкрепа остана във всички европейски държави, в които се прилагаше до момента. В този смисъл да се говори за битка е малко пресилено. За нас, производителите, не е важна подкрепата, а какъв е ефектът от нея. За България този ефект се оказва развращаващ. Схемата по обвързаната подкрепа научи българските фермери да крадат. Научи ги да не произвеждат и да получават пари. Всяка година между 40 и 60% от парите по обвързаната подкрепа се ограбват. Към момента нашите изводи са такива.

- Тогава не трябва ли да се промени механизмът на прилагане на схемата – за да има ефект от нея?

- Ключът към решаването на този проблем е само един: контрол, контрол, контрол. Но в него задължително трябва да участват и представители на бранша, дори не е задължително да са членове на браншова организация. Това към момента ни се отказва. А хората вече са отвратени. Защото от години се краде като за световно. Едни работят от сутрин до вечер на полето, други не знаят къде са им градините, но карат скъпи джипове, защото крадат европейски пари. Не можем да си мълчим за това, искаме пълно изкореняване на проблема. Това може да стане със 100% контрол. И той може да бъде ефективен само през сателитно обследване и наблюдение, а не с ходене на място. Имат ли капацитет МЗХГ и ДФЗ да проверят 34 хил. регистрирани производители на плодове и зеленчуци на място? Аз мисля, че нямат такъв капацитет. Затова данните, които изнасят за проверките са манипулативни. По наши разчети, проверките не са 50%, всъщност са 10 на сто. Нека от министерството публикуват списък с проверените бенефициенти по схемата, които са хванати в нарушение – да стане публично ясно за колко чертожници става дума и за колко площи. И колко проверки реално са извършени. Ако е вярно, че са проверени 50% от производителите, трябва да има 17 хиляди протокола.

- Тъжна е цялата тази картина, г-н Василев – Европа ли ни е крива или ние просто сме си такива?

- Европейското подпомагане в земеделието работи като „Бюро по труда“ – раздава социални помощи. Ако спрем измамите у нас, субсидиите на реалните български производители ще се доближат до тези на европейските им колеги. Нали всички това искаме.

- До къде ще стигне тази битка?

- За мен МЗХГ и ДФЗ трябва да бъдат закрити и да се отвори Агенция към министерството на финансите – и без друго се говори само за пари. Никой обаче не казва какъв е ефектът от тях. Защо се наляха толкова милиарди в българското земеделие, ако резултатът е плачевен? С какво да се похвалим днес? Не виждам с какво.

Публикувана в Интервюта

В отворено писмо, от Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните /БАМ-я/заявяват подкрепа по отношение на проверките, които МЗХГ и ДФЗ  правят по линия на обвързаната подкрепа. От бранша настояват проверките да бъдат завишени и в сектор "Ягоди и малини".

"За никой не е тайна, че в сектор „Земеделие“ има недобросъвестни ,,производители“ и ние, от браншовите организации, сме подавали множество сигнали за такива нередности. Истината е, че през 2019 г. бяха извършени много проверки от МЗХГ и ДФЗ, като същите имаха за цел да преустановят тези практики. Резултатите от тях показаха, че нашите сигнали се оказаха основателни и предприетите действия от МЗХГ и ДФЗ са съвсем навременни.

Опити за измама винаги ще има, но проверките от 2019 г. доказаха резултати и е важно те да продължат, защото благодарение на тях добросъвестните земеделски производители получават по-високо подпомагане.

Средствата по обвързаната подкрепа са насочени към чувствителни сектори и сме свидетели как във времето много политици и партии са се опитвали да яхнат темата.

В лицето на министър Танева, усилията на МЗХГ са насочени към договаряне на справедлив бюджет по схемите за обвързана подкрепа за следващия програмен период. Действия, които подкрепяме.

Свидетели сме как една дейност, която бранша напълно подкрепя за проверките по обвързаната подкрепа от страна на МЗХГ и ДФЗ, се цели да бъде дискредитирана в обществен план.

Явно има засегнати многобройни интереси и затова реакцията е такава.

Но ние смятаме,че всяка една браншова организация, която държи на името си и активно подкрепя своите членове, ще се разграничи от този тип „производители”

По този повод от УС на БАМ-я подкрепяме тези действия и дори имаме предложение да бъдем подкрепени от МЗХГ и ДФЗ с информация, за да си „изчистим къщичката” от недобросъвестни „производители” на ягодоплодни, които в много случаи даже не са членове на Асоциацията, но от позицията си на некоректни „производители” изкривяват представата за бранша ни, както и статистическите данни за площи и добиви.

Предлагаме да бъде създадена специална ревизионна комисия, която съвместно с експерти на ДФЗ или самостоятелно, ще инспектира на място насаждения на „колеги” с цел „инвентаризация” - както на членовете на Асоциацията, така и на сортов състав, възраст, и други технологични подробности, свързани с отглежданите култури.

Нашата цел е да помагаме на истинските производители да печелят доходите си от висококачествена продукция, а субсидиите да бъдат добавък и подпомагане в случайте на затруднения от всякакво естество, които са постоянен спътник в селскостопанското производство. "

Божидар Петков

председател на БАМ-я

Публикувана в Агроновини
Понеделник, 08 Юни 2020 23:41

Всички сме в кюпа – обвързани!

Повече от ясно е, че държавата се клати. Горчивата чаша не подмина и земеделския министър Десислава Танева.

Скандалът избухна след като електронна медия публикува в интернет мрежата видео запис от преди два месеца, в който аграрният министър заявява /не цитираме точно думите, а контекста/, че не е уместно да разлайваме кучетата, като се навираме в очите на Брюксел като опитни схемаджии в усвояването на европейски пари.

Ама никак не е уместно - тъкмо когато ще се водят битки за общата многогодишна финансова рамка. Тъкмо когато сме извоювали т. нар. обвързана подкрепа да се прилага в страната ни през следващите 2 години /бюджетът по нея в рамките на 1 година е 121 млн. евро за сектор „Плодове и зеренчуци“/. Тъкмо измолихме от Брюксел да остане и преходната национална помощ, която е солидно перо за родните животновъди и за тютюнопроизводителите. А голямата ни гордост е извънредната хоризонтална мярка „Ковид - 19“.

И плащанията тази година се правят навреме, че и по-рано. И още малко – ще вземат най-накрая и да се електронизират българските фермери и да се свърши с тия пусти бумащини. И хоп – скандал! Стига де, не е честно, нали така!

Честно, нечестно - всички сме в кюпа – обвързани! Това е истината. Българските схемаджии от няколко години смело и безотговорно подават заявления за подпомагане, лъжат с фалшиви фактури за продадени плодове и зеленчуци. Съвестните алармират, че има проблем, но докато се задвижи тромавата административна машина за проверки, програмният период взел, че се изнизал.

Права е министър Танева, изобщо не е за хвалба, че у нас се проверяват 50% от заявените площи за подпомагане – заради съмнения за злоупотреби. И те даже изобщо не спират, щом при последната проверка се оказва, че от 307 подадени заявления за финансово подпомагане за борба с теления червей по картофите – при 200 проверени полета, в 40% от тях не само, че няма телен червей, ами и картофи никакви не се намират.

А в цивилизованите европейски държави проверяват едва 5% от своите фермери и нарушенията там са изключение, а не правило. Какво тогава да си мисли човек за останалите 50%, които от МЗХГ и ДФЗ изобщо не са проверили? При такива драстични злоупотреби някак естествено е да се запита човек, нали?

Срам, пълен срам – и за българските фермери, и за институциите, и за медиите. Каква файда да търкаляме едни и същи локуми в няколко аграрни сайта, да се надпреварваме кой ще се вреди пръв за интервю с аграрния министър или с шефа на ДФЗ, а после да се бием в гърдите наравно с браншовиците и да викаме: Ние нали предупреждавахме! За кое сме предупреждавали – май за ланския сняг и за нищо повече.

Колко години наред слушаме за нарушения – то не бяха пъдпъдъци, то не бяха тикви, то не бяха къщи за гости, то не бяха картофи – и така до края на света.

Затова от МЗХГ и от ДФЗ да започнат със 100% проверки – колкото по-скоро лъсне истината, толкова по-бързо ще стане ясно кой кой е в българското земеделие. Пък ако ще и кучетата в Брюксел да ни се смеят. Стига и това да не се превърне в политическа игра. Както често се случва. Тогава на ход идват активните мероприятия.

Бедно ми бедно, българско земеделие, що ти трябваше да си обвързано?

Анета Божидарова

Публикувана в Коментари

Земеделското министерство излезе с позиция по повод разпространен видео запис от среща на министър Танева с представители на браншови организации. От видеото става ясно, че има проблем с "усвояването" на парите по обвързаната подкрепа и по този проблем са наясно както от сектор "Плодове и зеленчуци", така и в министерството. В тази връзка от МЗХГ отговарят така:

През 2019 г. МЗХГ и ДФЗ завишиха многократно проверките към земеделските стопани по обвързаната подкрепа, именно заради получени сигнали за злоупотреби при деклариране на площи за подпомагане. През 2019 г. контролът достигна 50 на сто от заявените площи, при законово установени по регламент на ЕК 5 процента от заявените площи. В нито един друг политически мандат такъв висок процент на проверки не е извършван. Като целта беше да не се допусне плащания да получат производители, които само на документи могат да докажат, че отглеждат дадени култури. В резултат на тези проверки добросъвестните земеделски производители получиха по–високи ставки на подпомагане на ха. Най-големите разминавания бяха установени в областите Хасково, Пловдив, Плевен и Благоевград. В Хасковско най-много несъответствия имаше при краставиците, където при заявени 2 744 декара не бе открит нито един зеленчук. Следва лукът, където фалшивите декари бяха 1 520. Нарушение бе открито и при пъпешите - с 1 037 празни декари. А също и при доматите – с 542 дка тревясало поле.

В област Пловдив най-честите нарушения бяха при доматите, картофите и пипера. Проверките показаха липсващи домати върху 2 368 дка, картофи – върху 470 дка и пипер – с 530 дка. В Плевенско най-много са нереално заявените насаждения с домати – 1 240 дка празни градини. А в Благоевградско бяха наблегнали на картофите, където липсващите зеленчуци бяха с 850 дка.

Всички тези резултати са представени многократно в публичното пространство и по никакъв начин не са скрити (https://sinor.bg/mb/56760-news-review.html; https://www.monitor.bg/bg/a/view/vasil-grudev-shef-na-df-zemedelie-spirame-parite-ako-ne-otkriem-zelenchuci-na-poleto-173755). В публикувания запис от провела се среща с представителите на браншовите организации в сектор „Земеделие“, министър Десислава Танева посочва именно тези резултати от проверките, довели до намаление на субсидии на земеделски стопани, които заявяват, че гледат определени култури, а при проверка на място не се откриват културите. Публикуваният запис е изваден от контекста на разговора. Министър Танева многократно е заявявала, че ако тези проверки не бяха направени от институциите, при евентуален одит от Европейската комисия ще поставят въпроса за подпомагането. Резултатите от проверките са доказателство за ефективността на контролната система на МЗХГ и ДФЗ и взетите последващи мерки.

Всички резултати от извършвани проверките регулярно се изпращат към структурите на Европейската комисия.

МЗХГ и ДФЗ ще продължат да извършват проверки с висок интензитет и през настоящата година. Вече стартираха пълни проверки на картофопроизводителите, участвали в държавната помощ за теления червей. За да не уронваме престижа на добросъвестните български производители не сме считали, че е необходимо да се „хвалим“ с резултатите от проверките. Те целят да защитят правилното разходване на европейски и национални средства.

Публикувана в Новини на часа

Анета Божидарова

За поредна година драмата в сектор „Розопроизводство“ е покъртителна. Всички гледат към държавата и чакат подпомагане. То е ясно, че тя ще го даде, въпросът е до колко това ще реши трайно проблемите в сектора.

Механизмите на свободния пазар са безпощадни. Има ли свръхпроизводство, цената пада по цялата верига. На всичкото отгоре и пандемия. Ами сега?

Истината трябва да бъде сложена на масата. Законът за розата закъсня и хаосът в бранша трудно ще бъде оправен. Защото българинът така прави – като види, че в нещо има сметка, юрва се да произвежда. И до съвестните розопроизводители и преработватели веднага се нареждат и едни тарикати. Преди няколко години тъкмо те компрометираха на външния пазар качественото българско розово масло. Днес от това страда целият сектор. И Турция тихомълком завзема досегашните български територии на този пазар.

Ако в условията на свободна пазарна икономика е мираж да се мисли за солидарност, значи каузата е изгубена. Между производители, преработватели и работна ръка може да бъде постигнато съгласие – всички тази година ще спечелят по-малко. Това е положението. Лакомията няма да помогне на никого. То не ни ли връхлетя тъкмо поради нея пандемията?

А ако държавата иска да помогне, да го направи реално – не като даде пореден Deminimis или закъсняла обвързана подкрепа по неясни правила, а като постави розопроизводството на мястото, което му се полага – то е национално богатство, защото по целия свят сме прочути с българското гюлово масло. И подкрепата трябва да отиде при реалните производители, а не при схемаджиите.

В противен случай ще си останем с един хубав, но тъжен рефрен „Една българска роза за мен…“. И нищо повече.

Публикувана в Коментари
Страница 1 от 6

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта