Мерките в края на вагетацията имат профилактичен и оздравителен ефект

Агр. Петър Кръстев

Есента, след прибиране на късните сортове плодовеeнай-подходящото време за прилагане на профилактични мерки в градината. Сега е моментът за унищожаване на закържавели и сухи дървета, премахване и унищожаване на загнилите и мумифицирали плодове, изрязване на болни и сухи клони, и др. Всички те са носители на различни видове инфекции и са подходяща среда за презимуване на голяма част от опасните вредители по овощните дървета.

Крушовите насаждения задължително се обследват за установяване наличието на крушовия пъпкопробивач. Борбата е ефикасна само срещу възрастните форми в началото на есента. По-късно ларвите се развиват вътре в пъпките и борбата с тях става невъзможна. Повредите се откриват късно през пролетта, когато се наблюдават покафенелите и напълно повредени пъпки. Третиране се налага, когато на едно дърво са отчетени повече от 6 до 8 бръмбара от този неприятел. Подходящи инсектициди са дурсбан 4Е в концентрация 0,15%, нуреле дурсбан – 0,7% и други регистрирани.

След прибиране на плодовата реколта в ябълковите и крушовите насаждения, в началото на листопада (при една трета опадали листа) се препоръчва третиране на овошките с карбамидв доза 5-7%-ов разтвор. Това пръскане в значителна степен ограничава заразата от струпясване за следващата година, защото подпомага разлагането на листната маса.

През октомври след листопада костилковите овощни видове се пръскат с 2-процентов бордолезов разтвор срещу бактериално изсъхване, къдравост по прасковата, сачмянка и ранно кафяво гниене по кайсията, черешата и вишнята.

В овощните градини чрез качественото прилагане на сезонните агротехнически мерки до голяма степен се ограничава разпространението на икономически важни болести и неприятели. Чрез есенната оран се унищожава голяма част от зимуващите в почвата причинители на болести (струпясване, червени листни петна, бяла ръжда и др.) и неприятелите (плодови оси, листоминиращи молци, черешова муха, листозавивачки, плодови червеи и др.). Почвообработките в овощните насаждения се прилагат на различна дълбочина в зависимост от типа на подложката на овощните култури. При силно растящи подложки и дълбоко разположена коренова система есенната оран се прави на по-голяма дълбочина (25-30 см), а при слаборастящи подложки – не по-дълбоко от 10-15 см.

Растежът и плододаването на овощните култури през следващата година е в пряка зависимост от торенето на овощните култури през есента. През октомври в овощните градини с дълбоката оран се внасят периодично органични (4-6 тона оборски тор на декар) и минерални торове. Торенето с фосфорни и калиеви торове се практикува (60-80 кг/дка двоен гранулиран суперфосфат, 40-80 кг/дка калиев сулфат) през 3-4 години на дълбочина 35-40 см.Азотният тор е най-добре да се внесе неколкократно през годината. През есента се внася ¼ до 1/3 от предвидената норма (15-20 кг/дка ).

Публикувана в Растениевъдство

Какъв ще бъде ефектът от торенето зависи до голяма степен от начина на внасяне на торовете в почвата. Поради дълбокото проникване на корените на овощните растения е необходимо по-дълбоко внасяне на хранителните субстанции. Повърхностно могат да се внасят само азотните торове, но и след тяхното разхвърляне трябва да има едно, макар и не дълбоко разрохкване на почвата. Торенето на млади овощни дръвчета става в околостъблените кръгове, около 1,5 до 2 пъти по големи от диаметъра на короната. След около 4-6 години от засаждането на прасковата, кайсията и дюлята и 7-8 години на ябълката, крушата, сливата и черешата, корените на овощните дървета успяват да се разпрострат върху цялата площ на овощната градина, поради което трябва да се тори цялата площ на насаждението. При старите дървета обаче до ствола са разположени само дебели корени, които не всмукват хранителни вещества от почвата, така че около него се оставя един малак не торен кръг, а цялата останала площ на овощната градина се наторява.

Оборският тор, фосфорните и калиевите торове обикновено се разпръскват върху площта през есента и непосредствено след това се заорават с есенната дълбока оран.

В зачимените овощни градини торенето обикновено се състои в разхвърляне на торовете върху почвената повърхност, без да се заорават. В такъв случай торовете се ползват главно от тревната растителност и сравнително неголяма част от тях достига до дълбоко разположените корени на дръвчета. В такива случаи торовите норми се завишават и трябва да се прибягва до начини за по-дълбоко внасяне на торове. Правят се дупки с лостове или сонди и в тях се внася разтвор на минерални торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 04 Октомври 2018 14:22

Замяна на дръвчета в овощната градина

При засаждане на фиданка до старо дърво от същия вид или на място, от което е изкоренено такова дърво, не се получава нищо добро.

Може да бъде засадено дърво от друг вид, но все пак най-добре е на това място 4-5 години да се отглеждат зеленчуци, цветя или други подхранващи едногодишни култури.

Това е най-добрият вариант, тъй като тези растения първо не са родственици на овощните дървета, а после след тях ще останат много коренови и стъблени остатъци, които ще обогатят почвата със свежи органични вещества.

За да се премахнат отрицателните последици от почвената умора може да се засадят и ягоди, макар че това не е най-добрият вариант. Ягодите спадат към семейство розоцветни, към което са и повечето овощни.

При това е желателно да се внася и оборски тор, което активира жизненоста на почвените микроорганизми.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Искате да имате цветя под дърветата, зелена площ в градината, но нямате време да се занимавате с честите коситби и поливки.Тогова може да засеете определения за целта терен с детелина.

Сравнена с другите зелени тревни площи, детелината има следните предимства:

. не са необходими чести коситби, поливки;

. устойчива е на неблагоприятни климатични условия и различни болести;

. отличава се с добра студоустойчивост;

. освен това е прекрасна медоносна трева, привлича полезните насекоми - опрашители, прилага се в народната медицина;

. като зелена маса може да се използва и за зелено торене за повишаване на почвеното плодородие, обогатявайки с екологично чиста органична маса и азот.

Цветовете в бяло или розово и зеления килим успокояват очите и влияят благотворно на самочуствието.

Има създадени специални сортове детелина, които са предназначени за създаване на зелени терени. Може да се засеят навсякъде, независимо от терена на местността и наклона му. Детелината не е взискателна към почвата, добре понася засушаванията и дълги години ще ви радва със зеленината си - от май до септември.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Искате да имате цветя под дърветата, зелена площ в градината, но нямате време да се занимавате с честите коситби и поливки.

За да постигнете тези желания е необходимо единствено да засеете определения за целта терен с детелина.

Сравнявайки го с другите зелени тревни площи:

 • не са необходими чести коситби и поливки;
 • детелината е устойчива на неблагоприятни климатични условия и различни болести;
 • отличава се с добра студоустойчивост;
 • освен това детелината е прекрасна медоносна трева, привлича полезните насекоми – опрашители, прилага се в народната медицина;
 • като зелена маса детелината може да се използва и за зелено торене, за повишаване на почвеното плодородие, обогатявайки я с екологично чиста маса и азот.

Има създадени специални сортове детелина за създаване на зелени терени – могат да се използват за създаване на цветни поляни, за затревяване под дървета и храсти. Детелина може да се засее навсякъде независимо от терена на месността и наклона му. Бобовата култура не е взискателна към почвата, добре понася засушаванията и дълги години ще ви радва със зеленината си - от май до септември.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 14 Декември 2017 15:51

Практични бележки за овощните градини

В повечето случаи градинарите се ограничават в работата си в градината около обработка на пристъбления кръг. Почти всички са на мнение, че е достътъчно да се обработи само кръгът от проекцията на короната върху почвата. Торовете, които се внасят, също се ограничават в този кръг.

Но някои учени занимаващи се с изследване на корените на ябълките дават съвсем различна картина за устройството и разположението на кореновата система при млади и стари дървета в ябълково насаждение. Вследствие на това би трябвало да се промени и отношението за обработката и торенето при плодните насаждения.

Какви са изводите от изследванията:

 • Кореновата система на ябълките е разположена далече зад границите на короната.Среща се преплитане с корените на съседните дървета. При разкопки на дървета се установява следното:

 • при радиус на короната на ябълката 1,4 м , дължината на корените достига до 3,4 м.

 • при радиус на короната 1,6 м, дължината на корена е 3,6 м.

 • ако радиуса на короната е 2 м, то кореновата система е с дължина до 5,8 м.

 • корона с радиус 2,4 м има коренова система с дължина до 9 м.

 • При избор на обработка трябва да се предпочита обработка на междуредията пред тази на пристъбления кръг.

 • Обработките (оран или дисковане) в овощната градина би трябвало да се извършват на дълбочина най-много 15см – в горния слой почва е най- гъстата мрежа от корени.

 • Подхранването на градината е добре да бъде площно, равномерно, с недълбоко заравяне. Най-добре е торовете да се внасят есента с недълбока оран, или напролет с разрохкването на почвата.

  Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Формите на засаждане в практиката са различни и се реализират според възможностите на терена, който имаме. Те са много вожни Използват се квадратна, правоъгълна, триъгълна или шахматна и контурна форма, която се извършва при наклонени терени без да се спазват геометрични фигури.

За малката градина в двора или на вилата най-подходяща е триъгълната или шахматна форма, тъй като с нея се постига най-добър светлинен режим и на единица площ се засаждат най-много бройки дръвчета – с около 15% повече от другите форми.

 • Шахматната форма е подходяща за равни места или със слаб наклон. При тази форма дръвчетата се засаждат в ъглите на равнобедрен триъгълник, като дръвчетата от всеки следващ ред се засаждат между две дръвчета от предшестващия ред.

 • Ако мястото ви е с голям наклон тогава най-подходяща е контурната форма, която се извършва по хоризонталите на наклона и редовете най-често не са прави и успоредни, т.е. не се спазват геометрични фигури, а се съобразяваме с възможностите, които ни предлага терена.

 • Ако пък мястото ни е достатъчно голямо и равно, тогава можем да реализираме квадратната или правоъгълна форма на засаждане по избор. При тях дръвчетата се засаждат в ъглите на избрана форма – квадрат или правоъгълник, на избраните от нас разстояния.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

На много места в страната последните дни паднаха задоволителни валежи, но има и райони, където не падна капка дъжд. През юни при всички овощни видове протича процес на интензивно нарастване. Това е периода, в който най-усилено растат корени, листа, леторасти и плодове и други органи. В този етап дръвчетата се нуждаят от най-много вода, тъй като голяма част от нея се изразходва за транспирация (изпарение). Транспирацията е процес, който се влияе от температурите на въздуха и служи за охлаждане на растенията.

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА ВЛАГА Е ПОЧВАТА

Основен източник на вода за растенията е почвената влага. Тя е необходима на корените за разтваряне на жизнено необходимите хранителни вещества, чрез корените се придвижват към надземните части на растенията.

ПОДДЪРЖАЙТЕ ОПТИМАЛНА ВЛАГА

Овощните дървета се развиват нормално при влажност на почвата 65-80%. Недостига на вода през летния период съчетан с високи температури на въздуха води до преждевременно стареене на листата и цялото дърво. В резултат на това плодовете нарастват неравномерно и издребняват. Липсата на оптимална влага съкращава продуктивния период от живота на дръвчетата, те започват да плододават нередовно, встъпват в зимата неподготвени и често измръзват.

ПРЕОВЛАЖНЯВАНЕТО СЪЩО Е ВРЕДНО

За нормалното си развитие, корените на дръвчетата имат нужда от кислород. Затова излишъка на почвена влага също оказва отрицателно въздействие, като води до потиснат растеж, угнетяване и отмиране на кореновата система.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Това са жълтата и черната сливова плодова оса. Те се срещат и вредят заедно в началото на вегетацията на сливата. Могат да предизвикат до 80 -90%, а понякога и повече червивост и окапване на завързите. Осите започват да летят в март, началото на април когато цъфтят тръкосливите. Осите снасят яйцата си в чашечните листенца и по-рядко в самата чашка на още неразтворените цветове. В мястото на снасяне цвета на тъканта се променя от зелен в кафяв. От тези яйца се излюпват лъжегъсеници които се хранят с вътрешността на завръзите, като ги изпълват с черна саждива материя. За да завършат развитието си лъжегъсениците повреждат от 4 до 6 плодчета, които окапват заедно с дръжките.

Химическата борба срещу възрастното на този неприятел трябва да започне още преди яйцеснасянето. Това съвпада с периода преди цъфтежа на ранните сливи . Провежда се и второ пръскане когато 2/3 от венчелистчетата са завехнали, но не са окапали, за да се предотврати вгризването на ларвите в плодчетата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Земната ябълка се отнасякъм клубеновитеи в дивата природа е многогодишно растения, а като културно се отглежда като едногодишно, за да не издребняват клубените и да не пада добива.

Отглеждането на растението не се отличава от това на картофите, но може да се засажда и през есента и през пролетта. На едно място може да се отглежда от 3-4 до 8-10 години и след това се презасажда. При добри условия стъблото може да достигне до 2-2,5м, с добив 1-2 кг и среден размер на клубена 50-60 грама.

Земната ябълка е светлолюбиво и студоустоичиво растение, може да презимува в почвата до -40°С, понася добре също и засушаванията.

Земната ябълка може да се отглежда на всички видове почва с изключение на силно кисели и преовлажнени. Добре понася минерално торене и торене с оборски тор.

Засаждането става рано напролет или есента на дълбочина 6-8 см при тежки почви, 8-10 при леки, в междуредие на 60-70 см, и на 35-50 см в реда. На места с повече влага клубените се садят на гребен с височина 18-22 см, а на засушливи площи се засаждат в бразда, както картофите.

Засаждането не се различава от това на картофите, но е добре да се сади по-рано, щом има възможност да се влезе в полето.

Прибирането на земната ябълка може да стане и есен и пролет, но се предпочита пролетното, защото тогава витамините са повече. Надземната част се изрязва преди падането на снега, но не цялата - остава се част от нея, за да преминат хранителните вещества в клубените.

https://moyadacha.temaretik.com/948326731181459953/topinambur-mozhno-i-nuzhno-vyraschivat-na-dachnom-uchastke/

Избор на типа почва при засаждане на овощна градина

При засаждане на овощни голямо значение имат почвените условия. Преди засаждане на дръвчетата във всяка градина предстои да се проведе подготвителна работа - да се култивира почвата, т.е. да се увеличи съдържанието на хумус и подобри физико-механичния състав.

 • Песъчливите почви са бедни на хранителни вещества и трудно задържат влага. За култивирането им е нужно да се изорат на 60 см дълбочина и да се внесат подобрители на почвата (на 1 м² - глина 50 кг, оборски тор 10-15 кг, фосфор 70 г, калий - 40 г).

 • Глинестите и песъчливо-глинестите почви се отличават с малко съдържание на хумус, те са тежки почви. При тях е нужно да се обработят на 40-50 см дълбочина и да се внесе оборски тор 10-15 кг, фосфор -70 г/ м² и калий -50 г/м² .

За подобряване на физичните свойства се внася пясък до 50 кг/м² и дървени стърготини – до 15 кг/м². Препоръчва се и сеитба на бобови култури и заораването им преди засаждане на овощните дръвчета за обогатяване на почвата.

 • Торфените почви се характеризират с голямо количество органични вещества - торф, който съдържа азот в неприемлива за растенията форма, а също малко фосфор, калий, мед и бор. При култивиране на торфени почви е нужно да се опесъчи и да се внесе тор – на 1 м² до 1-2 кг оборски тор, 70-90 г двоен суперфосфат и 40-50 г калий и да се подобри водния режим на торфената почва.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта