Тази година, в резултат на ранните летни дъждове, опасната болест огнен пригор се разви масово. В резултат на това има не само засегнати отделни клони на ябълки и круши, но не са изключение напълно изсъхналите цели дървета.

Бактерията, причиняваща огнен пригор напада цветовете, плодовете, леторастите, клоните, стволовете, кореновата шийка и корените на дърветата.

Листата и леторастите увяхват, изсъхват, придобиват кафяв цвят при ябълката и тъмнокафяв до черен при крушата.

Върховете на нападнатите леторасти се извиват кукообразно или по-точно придобиват формата на “овчарска гега”.

По клонките, скелетните клони и стволовете се образуват раковини . Около мястото на повредата кората се напуква, пожълтява и засъхва.

Нападнатите корени придобиват кафяво-черен цвят.

За райони, където огненият пригор е вече разпространен се прилагат фитосанитарни мерки за ограничаване разпространението му. Изрязване и унищожаване на всички заразени части. Клоните се изрязват около 70 см под мястото на инфекцията. Раните от резитбата се замазват с бял латекс към който се добавя 1% разтвор на шампион или бордолезов разтвор. Инструментите за резитба се дезифекцират в 10 % белина или спирт за горене.

За превенция на заболяването засаждайте само здрав посадъчен материал.

Не купувайте посадъчен материал и не се вземайте калеми от райони, където болестта е разпространена.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Бактерията причинител на огнения пригор напада много видове растения, но с най-голямо икономическо значение у нас са повредите по семковите - круша, дюля и ябълка.

Разпространението на болестта става по механичен начин чрез инструментите при резитба, а така също от дъждовете, насекомите и птиците. Пчелите също разнасят заразата в процеса на опрашването.

Първоначално се заразяват цветовете, а по-късно завръзите, листата, леторастите и клоните. Попаднала върху растителните органи, бактерията навлиза в тях през устицата или през рани, причинени от насекоми, градушка, резитби и др. Оптимални условия за заразяване и развитие на болестта са висока атмосферна влажност и температура над 18,5°С.

По време на цъфтежа цветовете и младите връхни леторасти внезапно увяхват, а по-късно изсъхват. Засегнатите части придобиват кафяв цвят при ябълка и дюля, и почти черен при круша. Те могат да опадат или да останат върху клонките, което придава опожарен вид на дърветата. При влажно време върху повредените цветове се наблюдават капчици течност (бактериален ексудат), която първоначално е бяла, а по-късно придобива кехлибареночервеникав цвят.

Върховете на нападнатите леторасти се извиват кукообразно или по-точно придобиват формата на “овчарска гега”. По клонките, скелетните клони и стъблата се образуват раковини . Около мястото на повредата кората се напуква, пожълтява и засъхва.

Срещу огнения пригор все още няма открити лекуващи средства. Профилактиката включва пръскане с фунгициди съдържащи меден хидроокис, меден сулфат или меден оксихлорид.

Особено важни са предпазните третирания по време на цъфтежа и след градушка, когато бактерията най-лесно прониква в растителните тъкани.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Болестта е много опасна за семковите овощни видове. Освен ябълки и круши, напада и дюлите.

Огненият пригор напада цветовете, плодовете, леторастите, клоните, стволовете, кореновата шийка и корените на дърветата. Ако забележите изсъхнали и с кафяв до черен цвят цветове, които са останали върху клонките, то значи болестта е в градината ви и трябва да се приложат мерки за ограничаване на разпространението и. Те се изразяват в изрязване и унищожаване на заразените части, като заедно с тях се изрязва и около 50-70 см от здравата част под мястото на инфекцията. Раните от резитбата се замазват с бял латекс към който се добавя 1% разтвор на шампион или бордолезов разтвор. Инструментите за резитба се дезинфекцират в 10% белина или спирт за горене.

При установена зараза и благоприятни условия за развитие на огненият пригор се правят профилактични третирания. Пръска се от 4 до 8 пъти в периоди, когато условията за развитие на болестта (температура и влага) са благоприятни. Особено важни са предпазните третирания след градушка, когато бактерията най-лесно прониква в растителните тъкани.

Ограничаващо действие на огненият пригор имат единствено и само

мед съдържащите фунгициди (меден хидроокис, меден сулфат, меден оксихлорид).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Агротехническите мерки срещу огнения пригор включват: изкореняване на болни дървета, при слабо нападение изрязване до здрава тъкан на 50-70 см под болните клони, замазване на нанесени големи рани при резитбата с овощарска замазка, дезинфекция на инструментите при резитба с формалин или карбол и двата в концентрация 5% (500 мл на 10 л вода) и др.

Химичната борба е ограничена

Използват се профилактично медни средства.

Препарати и моменти на приложение срещу огниния пригор:

Пръскане рано напролет с 1% бордолезов разтвор (1 кг син камък и 1,5 кг гасена вар на 100 л вода) или друг меден фунгицид напр. Шампион – 0,3% (30 г на 10 л вода).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ограничаване разпространението на огнения пригор става с изрязване нападнатите части до здрава тъкан.

Раните от резитбата се замазват с овощарска замазка, блажна боя, или бял латекс към който се добавя 1% разтвор на шампион или бордолезов разтвор.

Инструментите за резитба се дезифекцират в 10 % белина или спирт за горене.

Провеждане третирания с бордолезов разтвор 1% или шампион – 0,3%.

Извършват се от 4 до 8 третирания в периоди, когато условията за развитие на болестта (температура и влага) са благоприятни. Особено важни са предпазните третирания по време на цъфтежа и след градушка, когато бактерията най-лесно прониква в растителните тъкани.

Устойчиви на огнен пригор сортове няма.

Относително устойчиви при круши са: Муун глоу, Тайсън, Жифардова масловка, Александър Люкас.

Чувствителни са: Вилямова, Боскова, Хардиева масловка, Деканка на комисията, Клапов любимец, Попска, Пас Красан.

При ябълката относително устойчиви са : Червена превъзходна, Либърти, Прима, Приам, Присила, Сърприйз, Майголд.

Чувствителни са : Джонатан, Зимна бананова, Златна пармена, Айдъред, Молиз делишес, Фуджи, Глостер.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Причинителят на огненият пригор по семковите видове е бактерия, която напада круша, дюля и ябълката и др. и при благоприятни условия само за 2-3 години може да унищожи нападнатите чувствителни видове.

По време на цъфтежа цветовете, съцветията и младите връхни леторсти внезапно увяхват, а по-късно изсъхват. Засегнатите части придобиват кафяв цвят при ябълка и дюля, а при крушата почти черен цвят. Те могат да опадат или да останат върху клонките, каето придава опожарен вид на дърветата. При влажно време върху повредените цветове се наблюдават капчици течност, която първоначално е бяла, а по-късно придобива кехлибареночервеникав цвят.

Върховете на нападнатите леторасти се извиват кукообразно или по-точно придобиват формата на “овчарска гега”. По млади завръзи и по плодове се появяват кафяви петна. При влажно време и тук се появяват капчици жълтеникава течност.

Болестта се разпространява чрез инструментите при резитба, от дъждовете, а пчелите разнасят заразата в процеса на опрашването. Първоначално се заразяват цветовете, а по-късно завръзите, листата, леторастите и клоните. Попаднала върху растителните органи бактерията навлиза в тях през устицата, а най-често през рани, причинени от насекоми, градушка, резитби и др.

Оптимални условия за заразяване и развитие на болестта са висока влажност и над 18,5С .

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Агротехническите мерки за борба с огнения пригор включват:
. изкореняване на болни дървета;

. при слабо нападение изрязване до здрава тъкан на 50-70 см под болните клони;

. замазване на нанесени големи рани при резитбата с овощарска замазка;

. дезинфекция на инструментите при резитба с формалин или карбол и двата в концентрация 5% (500 мл на 10 л вода) и др.

Химичната борба е ограничена

Използват се профилактично медни средства.

Пръскане рано напролет с 1% бордолезов разтвор (1 кг син камък и 1,5 кг гасена вар на 100 л вода) или друг меден фунгицид например Шампион – 0,3% (30 г на 10 л вода).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Причинител на огнения пригор е бактериятаErwiniaamylovora, която напада круша, дюля и ябълката.

Бактерията напада почти всички части - цветове, плодове, леторасти, клони, стебла, коренова шийка и корените на дърветата. Първоначално се заразяват цветовете, а по-късно завръзите, листата, леторастите и клоните. Попаднала върху растителните органи, бактерията навлиза в тях през устицата или през рани, причинени от насекоми, градушка, резитби и др

По време на цъфтежа цветовете и младите връхни леторасти внезапно увяхват, а по-късно изсъхват. Засегнатите части придобиват кафяв цвят при ябълка и дюля, и почти черен при круша. Те могат да опадат или да останат върху клонките, което придава опожарен вид на дърветата. При влажно време върху повредените цветове се наблюдават капчици течност (бактериален ексудат), която първоначално е бяла, а по-късно придобива кехлибареночервеникав цвят.

Върховете на нападнатите леторасти се извиват кукообразно или по-точно придобиват формата на “овчарска гега”. По клонките, скелетните клони и стеблата се образуват раковини . Около мястото на повредата кората се напуква, пожълтява и засъхва.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 12 Март 2015 12:01

Огнен пригор

Болестта напада семковите овощни видове – ябълка, круша и дюля, и води до тяхното изсъхване. За ограничаване разпространението и спиране на развитието й е необходимо да се приложи система от мерки за борба, която започва сега, преди началото на вегетацията.

Профилактични мерки срущу огнения пригор

. Обръщайте внимание при закупуване на посадъчен материал, който трябва да бъде придружен с фитосанитарен паспорт.

. През зимата силно заразените овощни дървета се изкореняват и изгарят.

. Режете първо здравите дървета, а след това болните.

. Болните дървета ще познаете по изсъхналите заедно с листата клонки, които в края са завити, като овчарска гега.

. При резитба на болни от огнен пригор клонки, отрязвайте и част от здравата клонка под мястото на изсъхване.

. Обеззаразявайте инструментите след всеки отрез на болни дървета в спирт за горене.

. Съберете всички изрязани клонки и изкоренени растения в найлонови чували и ги изгорете на безопасни места;

. Направете късно зимно пръскане с медсъдържащи фунгициди. 

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Октомври 2014 16:09

Огнен пригор по овощните култури

За нашата страна болестта огнен пригор е с голямо икономическо значениепоради загубите, които нанася предимно на семковите овощни видове (круша, дюля, ябълка).

Ако има засъхнали отделни клонки (заедно с листата и плодовете) и не са изрязани до сега, е необходимо:

  • Болните части на заразените дървета да се изрежат на 20-50 см под границата между болната и здравата тъкан и да се изгорят по възможност на място;
  • Инструментите след всеки отрез да се обеззаразяват с 10% белина, формалин или спирт за горене, разреден с вода в съотношение 3:1;
  • Раните да се намазват с 10%-ов разтвор на белина или формалин.
Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта