С филизенето се премахват всички безплодни леторасти, с изключение на тези които ще са необходими за формиране на липсващо плодно звено през следващата година. Операцията се прави колкото е възможно по-рано, след като се видят кои от оставените пъпки при основната резитба ще покарат.

С филизенето се цели:

•          регулиране на добива в зависимост от силата на лозата, като се създаде оптимално съчетание между плодни и безплодни пръчки за получаване на висококачествено грозде;

•          осигуряване на правилно поддържане на възприетата формировка, като се оставят най-подходящите леторасти, с което се улеснява резитбата за следващата година;

•          равномерно разположение на леторастите, за да са най-добре огрявани от слънцето и да заложат нормални съцветия в зимните очи за следващата година;

•          осигуряване на максимално количество въздух до ресите и вътрешността на лозата с цел по-доброто им опазване от болести и неприятели.

Филизенето се извършва при дължина на леторастите около 20 см, когато се очертаят ресите и се появи първият мустак. Това е от средата на май до средата на юни според развитието на различните сортове. Тогава най-добре се различават плодните от безплодни леторасти. С мероприятието не бива да се закъснява, защото в по-късни фази леторастите вдървесиняват и по-трудно се отстраняват, освен това с тяхното премахване се отстраняват и хранителните вещества, които са изразходвани за тяхното формиране.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. При добре развити млади дръвчета с пензирането може да се стигне до по-ранното им плододаване

Пензирането е стара овощарска практика. Тя се изразява в премахване на растежния връх на силно растящи леторасти, заедно с 2-3 недоразвити листенца. Това спира нарастването по дължина и преразпределя хранителните вещества по клонките. В резултат на това част от пъпките в пазвите на листата, които са заложени като листни, се преобразуват в плодни. По този начин нетърпеливите любители овощари могат да опитат плодовете на своето дръвче още на следващата година. Практиката е особено полезна при костилковите видове – череши, праскови, кайсии, но с успех се прилага и при семковите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 26 Януари 2019 19:16

Резитба на круша

При резитбата на възрастните крушови дървета редовно се извършва прореждане на короната и периодично съкращаване за леко подмладяване на скелетните клони и разклонения, а така също и съкращаване за подмладяване на обрастващите клонки. Възрастните дървета на голям брой от крушовите сортове образуват прекомерно много разклонени обрастващи клонки с много голям брой застарели, засъхващи или със слаб растеж и слабо продуктивни къси клонки. Необходимо е една част от обрастващите клонки, а именно най-слабите и засъхващите да бъдат премахнати, а останалите да бъдат силно съкратени за подмладяване. Най-добре е по-възможност поне през година или най-малко на 3-4 години веднъж да се прави такава подробна (детайлна) резитба на възрастните крушови дървета. Особено необходимо е тя да се прави по-редовно (ежегодно или през година) при сортове, които образуват прекомерно много разклонени обрастващи клонки, като Зимна деканка, Пас Красан и др.

През втората половина или към края на периода на намаляващото плододаване се извършва резитба на крушата за подмладяване на короната. Крушата реагира добре на резитбата за подмладяване и при добри грижи (отначало главно за прореждане) тя възстановява бързо короната си и започва отново да дава добри добиви.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

С тази операция се отстраняват изцяло излишните леторасти, клонки, скелетни клони и разклонения и обрастващи клонки. Прореждане може да се прави както през покоя на дръвчетата, така и през вегетацията. Целта е светлината и въздуха да имат свободен достъп до всички надземни органи на дървото. При редовно прореждане се получава рехава корона с добре развити скелетни части, равномерно обраснали с плододаваща дървесина.

Прореждането се постига чрез следните операции:

-         резитба на излишни скелетни клони и скелетни разклонения, за да се просветли короната;

-         резитба на излишни клонки при формиране на короната и обрастващата дървесина;

-         резитба на вдървесинели леторасти;

-         филизене на невдървесинели леторасти;

-         ослепяване (оронване) на пъпки, от които не бива да израснат леторасти.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При тази операция с резитбата се премахват връхни части на скелетни клони, скелетни разклонения, обрастващи клонки и клончета или се пензират (премахва се връхната пъпка или недоразвитите листа на върха) върховете на невдървесинените части. Под влияние на съкращаването се възбуждат към растеж и образуват силни клонки пъпките, разположени близо до отреза. При системно съкращаване на клонките през младенческа възраст се получават компактни и силно сгъстени корони.

Съкращаването на обрастващи клонки с отслабнал растеж през периода на плододаване усилва растежа и подорбява плододаването.

Съкращаването може да бъде:

-         слабо – когато се отрязва 1/5 до ¼ от дължината на клонките;

-         умерено – при отстраняване на 1/3 от клонките;

-         силно – когатно се премахва до ½ от дължината на клонките.

Съкращаване се прилагат главно в следните случаи:

-         при съкращаване на летораста – присадник в разсадника или в градината за формиране на короната и стеблото.;

-         при съкращаване на скелетни клони - за уравновесяване или за израстване на подходящо скелетно разклонение;

-         при съкращаване на водача в мястото за формиране на втори етаж;

-         при съкращаване на обрастващи клонки за подмладяване;

-         при пензиране и при резитба на зелено.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 14 Октомври 2018 09:50

Подходящото време за операции

Резитбата на новозасадените дръвчета е доста лесна операция и не изисква много време. Това означава, че може да се направи в най-подходящия срок.

Първата резитба е формираща

. При наличие на един централен летораст

Резитбата в този случай е ограничаваща – премахва се връхната част на летораста, с което се определя височината на бъдещото дръвче.

. При развита коронка

Когато има развита коронка от нея се премахват излишните разклонения и се оставят само три правилно разположени в пространството клонки, които се съкращават на дължината на най-слабото от тях. Ако предвидената корона ще има водач, той също се съкращава с една трета от дължината.

Направете резитба на на новозасадените дръвчета рано напролет, когато преминат опасностите от ниски температури. Ако го направите сега пъпките под отрезите могат да измръзнат и напролет ще се наложи да корегирате резитбата. Но в случай на измръзнали пъпки възможностите за формиране на желаната бъдеща корона ще са по-малко.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 29 Юни 2018 12:14

Проредете гроздовете

. Някои сортове лози притежават склонност към претоварване с гроздове, това са обикновено десертните сортове. При тях се препоръчва да се премахват част от зърната (до 50%), когато са с размер на грахово зърно. Като резултат се получават по-рехави гроздове, но с големи зърна. С тази операция се помага и за по-слабото нападение от гнилостни гъби.
. Освен това при десертните сортове се препоръчва с остри ножици да се отделя върха на грозда, където зърното се развива по-слабо и не винаги узрява. Гроздовете, които ще получите са плътни и добре оформени.

. Две- три седмици преди прибиране на реколтата при десертните сортове за по-добро узряване се отстраняват старите по-долни листа и листата, засенчващи гроздовете. Това се прави само когато лозата е с повече листна маса.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 14 Юни 2018 14:55

Култучене на домати

Доматите трябва да се колтучат редовно, така плодовете стават по-едри и узряват по-рано

В много страни - България, Сърбия, Румъния, Италия, Франция - практика при отглеждането на доматите е, разклоненията, които израстват по растението, да се отстраняват.

При високорастящите (индетерминантни) сортове това допринася за наедряването на плодовете и ускоряване на узряването. Първото отстраняване се извършва, когато се поставят коловете или се привързват за телената конструкция. Общо през вегетацията се извършват от 7 до 9 премахвания на разклоненията.

Според някои изследователи, закъсняването с премахването на разклоненията довежда до намаляване на ранозрелостта и добива с около 12%. Отстраняването на разклоненията след 15-20 юни не се отразява неблагоприятно върху добива. Това обстоятелство позволява доматите отглеждани на добре запасени с хранителни вещества и влагозадържащи почви да се оставят с няколко разклонения за допълнителна продукция.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Сряда, 23 Май 2018 16:14

Кършене на лозите

Най-благоприятният момент за кършенето на лозите се определя от целта, с която го правим.

1.Ако сортът е склонен към изресяване и се налага по-рано да се пренасочат хранителните вещества към гроздовете, кършенето се прави рано - във фаза преди цъфтеж на лозата, т.е. тук тази операция се припокрива с прищипването. А дали ще се избере прищипване или кършене зависи от силата на растежа на леторастите - ако тя е прекалено голяма трябва да предпочете кършенето пред прищипването. По този начин временно ще се спре буйния растеж на леторастите и ще се насочат хранителните вещества и водата към ресата, за да се предотврати изресяването.

2.Ако сортът, който отглеждате няма склонност към изресяване, тогава кършенето се прави значително по-късно - в периода, когато силата на растежа затихне и започне прошарването на гроздовете, края на юли и началото на август. С това мероприятие се осигурява добро огряване на гроздовете, нормално изхранване, оцветяване и узряване на зърната, както и повишаване захарността на гроздето. То е изключително важно и за обезпечаването на лозата като цяло с вода, тъй като този период обикновено е съпроводен със значително намаляване на почвената влага. И не на последно място подобрява се проветряването и се предотвратява възможността от развитие на болести.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Присаждането е основен начин за размножаване на дървесните овощни видове. Чрез него се запазват сортовите качества на различните плодни дръвчета. То ускорява встъпването им в плододаване и увеличава тяхната продуктивност.

Присаждането на калеми на различни подложки (семенни или вегетативни, наричани още клонови), дава възможност за различно формиране на короните, гъстота на насажденията и други предимства.

Чрез присаждане могат да се спасят повредени по различни причини ценни сортове или отделни дръвчета, както и на едно и също дръвче от даден вид да се присадят различни сортове.

При необходимост при ябълката се преоблагородяват стари дървета в короната. Могат да се използват всички други начини на облагородяване чрез резници – на разцеп, на кози крак, под кора. Това се прави рано напролет – от края на февруари до края на март, а за по-високите и хладни места и до началото на април.

Стари диви крушови дървета се облагородяват с резници – на разцеп, на кози крак или под кора преди да започване сокодвижението – края на февруари-март.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта