Да се отгледа орех до плододаване не е сложна работа, но трябва да минат две до 5 години. Има сортове, които дават плод по-бързо, но има и други, които раждат на 8-а година.

Орехът живее много дълго, често надживява няколко стопани.
За да получат по- рано плодове от ореха опитните овощари често презасаждат дървото. Най-малко 3 пъти до момента на цъфтеж. Когато дървотосе извади и се премести на друго място, процесът на растеж се преустановява. Това се дължи на факта, че при изваждането се поврежда кореновата система. Впоследствие пъпките продължават да се формират и дават първите плодове по-рано.

Някои овощари, които не искат да чакат 6 години, използват специални техники за ускоряване на плододаването. На скелетните клони се правят пръстеновидни нарези на кората без да се засяга дървесината на дървото и се замазват с вар. На 2 см по- нагоре се прави същия кръг.Това позволява на растението да насочи всички сили към формиране на пъпки. Този метод се прилага само през лятото и то на дървета над 4 години.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Двете основни болести по ореха са бактериоза и антракноза. Отглежданите у нас сортове орехи са чувствителни и на двете болести и много важно е борбата с тях да се извежда навреме.

Това важи и за младите и за старите дървета. Погрешно е да се смята, че срещу болестите трябва да се пръскат само плододаващите орехови дървета.

. При бактериозата младите и нарастващи листа дифузно почерняват по нерватурата, което преминава и по тъканта и се образуват дребни кафяви петна, предизвикващи изсъхване. Старите листа имат локални тъмнокафяви петна.

И с двете болести орехите се заразяват рано напролет при температури на въздуха над 10°С . Така, че първото пръскане трябва да е още рано напролет.

Ако времето е дъждовно и хладно условията са благоприятни за развитие и на двете болести. Затова до трайно повишаване на температурите и засушаване на въздуха е необходимо да се правят профилактични пръскания през 12-15 дни.

При бактериозата се препоръчват 1-2 третирания с бордолезов разтовор – 2% преди набъбване на листните пъпки и 1-2 пръскания след цъфтежа на женските цветове с бордолезов разтвор – 1% или друг меден фунгицид.

При антракнозата след формирането на листата и появата на първите признаци се извършват вегетационни пръскания с медни фунгициди, Систан 20ЕВ.  Често те съвпадат с третиранията срещу бактериозата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Присаждането на орех може да се направи, както рано напролет чрез калеми, така и през юли-август по познатото ви окулиране.

Пролетно присаждане

За пролетното присаждане калемите се събипрат в деня на присаждането. Това е така, защото престояването им дори един ден след събирането, намалява значително процента на прихващане.

Начини на пролетно присаждане

Подходящи са всички начини с присаждане на калем, както при всички останали овощни видове – на седло, на кози крак, под кора, на разцеп, копулация – обикновена, подобрена и др. За да се ориентирате как на практика става това, прилагаме схема на някой от начините за пролетно присаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

През август продължава присаждането на спяща пъпка. Подложките с неприхванати пъпки се преприсаждат, а при необходимост на прихванатите пъпки се разхлабват превръзките.

Август е най-подходящият срок за присаждане на "прозорче" на орехите. Преди присаждането е необходимо да изберете оптималната сортоподложкова комбинация, тъй като от подложката до голяма степен зависи силата на растеж, размера и развитието на овощното растение, продължителността на неплододаващия период, количеството и качеството на плодовата продукция, устойчивостта на стресови условия (студоустойчивост, сухоустойчивост, устойчивост на болести и неприятели и др.). Семенните подложки са по-силно растящи от клоновите, осигуряват по-дълъг живот на присадените сортове, освен това те най-често са свободни от опасни вирусни болести, които напоследък се превръщат в сериозен проблем за развитието на овощарството. Кореновата система на този тип подложки е по-дълбоко разположена в почвата и осигурява по-добро закрепване на дръвчетата, както и по-добра приспособимост към почвените условия. Клоновите подложки, от своя страна, имат по-слаба растежна сила, встъпват по-рано в плододаване и придават по-добра изравненост на присадените растения по размери и количество на добивите. За съжаление обаче много често те са по-слабо приспособими към неблагоприятни почвено- климатични условия.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 31 Май 2018 11:14

Мерки срещу болестите по ореха

Профилактиката има ограничаващо действие

Орехът се напада от два вида болести, които имат различни причинители – гъбни и бактериални. Понякога и двата вида патогени присъстват едновременно върху дървото, а признаците им са сходни и трудно се различават. Хубавото в случая е, че и двете болести се контролират с едни и същи препарати. Разликата е в периодите за третиране, които по-късно съвпадат.

Борбата с болестите по ореха през вегетацията се извежда по химичен път чрез пръскане с фунгициди. Действително, пръскането е затруднено поради големите размери на дърветата, но с подходящи дюзи на пръскачката то може да се направи качествено.

Двете най-разпространени болести по ореха запачват да се развиват още рано напролет при подходящи условия. Това определя и първото пръскане, което трябва да се направи много рано напролет, преди набъбване на листните пъпки с 2% бордолезов разтвор .То е насочено главно срещу бактериазата, която се развива рано.

Второ пръскане е в средата на май, когато женските цветове прецъфтяват. Това пръскане вече е и срещу антракнозата, която се развива при по-топло време. Тогава може да се използва 1% бордолезов разтвор - 100 г син камък и 150 г гасена вар за 10 литра вода. Освен него могат да се използват и други медни фунгициди. Това пръскане се повтаря след 12-15 дни.

При влажни условия през юни може да се наложи и четвърто пръскане. Препоръчително е то да е със системен фунгицид.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Бактериозата е широко разпространена болест по ореха. Тя напада както младите листа, така и ресите и новообразуваните плодчета. По листата признаците се изразяват в почерняване на нерватурата, а по младите плодчета се образуват некротични петна, а по-късно те загиват. При по-късно нападение на плодчетата, напетняванията са едри с черен цвят и нагъната повърхност, като постепенно обхващат целия плод.

Бактерията, която причинява това заболяване зимува в заразените пъпки и леторасти от предшестващата година. В мястото на заразяването напролет се образува бактериален ексудат. Той се разнася от опрашващите насекоми и от един вид ериофиден акар (причиняващ краста по ореха), като по този начин се осъществяват нови заразявания. Полена и дъждовните капки също са сред преносителите на бактерията. Особено силно е нападението от тази болест при хладни и влажни условия по време на цъфтеж. Развитието й спира напълно при засушаване или затопляне на времето.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Антракнозата по ореха напада всички части

Мерки се вземат още при набъбване на листните пъпки

Антракнозата по ореха поврежда листата, леторастите, плодовете и ядката в тях. Причинява се от гъба, която по нападнатите части образува хлътнали тъмнокафяви до черни петна. При влажно време в центъра те са с розов налеп от спори. При силно нападение листата на ореха окапват преждевременно, леторастите отслабват и се пречупват, плодовете загниват и изсъхват.

Антракнозата започва да се развива при влага (наличие на капка вода) и температура от 20 до 24оС (над 28-30оС развитието й е затормозено). Тя се разпространява чрез растителните остатъци, насекомите, вятъра, почвата и др. Причинителят презимуват основно в окапалите листа и по нападнатите клонки. Развитието на антракноза е много силно във влажни години.

Прилагат се фитосанитарни, агротехнически, физикомеханични и химични мерки, които ще разгледаме общо за двете опасни болести по ореха.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 13 Април 2018 14:24

Орехът също боледува

Двете основни болести по ореха са бактериоза и антракноза. Повечето от отглежданите у нас сортове са чувствителни и на двете болести и много важно е борбата с тях да се извежда навреме.

Това важи и за младите дръвчета. Погрешно е да се смята, че срещу болестите трябва да се пръскат само плододаващите орехови дървета. Ако растенията боледуват още в млада възраст, те страдат, не се развиват нормално, по-трудно се формират и по-късно започват да плододават.

. При бактериоза по ореха младите и нарастващи листа дифузно почерняват по нерватурата, което преминава и по тъканта и се образуват дребни кафяви петна, предизвикващи изсъхване. Старите листа имат локални тъмнокафяви петна.

. При антракнозата по ореха по листата се формират закръглени бледокафяви петна, които при голямо нападение се сливат и листата са като прегорели.

Борбата с тези основни болести не е трудна и средствата, с които се извежда са медни фунгициди .

И двете болести са гъбни и започват да заразяват орехите рано напролет при температури на въздуха над 10 градуса. Така че първото пръскане трябва да е още напролет.

Ако времето е дъждовно и хладно през май-юни условията са благоприятни за развитие и на двете болести. Затова до трайно повишаване на температурите и засушаване на въздуха е необходимо да се правят профилактични пръскания.

Срещу бактериозата се препоръчват 1-2 третирания преди набъбване на листните пъпки с 2% бордолезов разтвор и едно-две пръскания след цъфтежа на женските цветове и формиране на листата с 1% бордолезов разтвор или друг меден фунгицид, като Шампион, Купроцин, Фунгуран и др. Вегетационните пръскания са ефикасни и срещу антракнозата, особено във влажни години и при първи признаци на заболяванията.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Основен метод за присаждане на ореха е присаждане на "прозорче". Най-подходящото време за тази операция е от средата на август до около началото на септември. Калемите се избират ежедневно от близък район, те бързо засъхват и не бива да се транспортират на дълги растояния. За присаждане се използват добре развити растежни пъпки от средната част на калема. Преди присаждането е необходимо да изберете оптималната сортоподложкова комбинация, тъй като от подложката до голяма степен зависи силата на растеж, размера и развитието на растението, продължителността на неплододаващия период, количеството и качеството на плодовата продукция, устойчивостта на стресови условия (студоустойчивост, сухоустойчивост, устойчивост на болести и неприятели и др.).

Техниката на присаждане на "прозорче" е същата като при другите овощни.

След 10-15 дни се проверява дали присадената пъпка се е прихванала.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 20 Юли 2017 15:48

Орехът се присажда на орех

Костилковите видове, орехът и бадемът основно се присаждат върху семенни подложки, получени от самия вид. Съществуват и други типове подложки за някои от тях, но в практиката у нас почти не се използват. Една от широко използваните подложки при някои от тези видове е джанката. Това е основната подложка, използвана при размножаването на сливата. Много често се използва и при кайсията и по-рядко при прасковата и бадема. Джанката има много добра приспособимост към различните типове почви, като успява и на по-тежки и глинести, стига те да имат добра пропускливост. Развива се и на по-леки и пропускливи почви и проявява задоволителна сухоусточивост и студоустойчивост. Семената на джанката се добиват ефтино и лесно и имат добър процент на поникване. Срокът, през който може да се изъврши присаждането е продъжителен и прихващането е много добро. За получаване на подложки се предпочитат семена от жълтоплодни и по-къснозреещи форми. Сливовите и кайсиевите сортове добре се срастват с джанката, проявяват силен растеж и плододават обилно. Това се дължи на мощната коренова система и добрата приспособимост на джанката към различни почвени условия. В някои страни присаждат сливата върху трънкослива, праскова, бадем и други джанкови и сливови форми, но у нас тази практика е почти непозната.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта