В момента на много места продължава летежът на плодовите червеи по ябълки, круши,сливи, праскови. Може да направите третиране с извлек от доматени растения. На много хора разсада от домати може да е бил в повече и с тази рецепта да оползотворите изостаналия ви разсад. Накисват се в 1 л и половина вода около 1 кг доматени растения за 1 час. Прецежда се извлека и се разрежда в 7 л вода, като се прибавя 5 мл течен сапун за прилепване на разтвора.

Освен с домат, срещу плодовите червеи и акарите може да пръска и с обикновения пелин. Най- добре е пелина да е цъфнал. Около 3 кг пелин се накисва за 24 часа в 10л вода. След това се вари около 30 минути и се прецежда. За пръскане от концентрата се разрежда с вода 1:1 и отново е добре да се прибави течен сапун за прилепител около 10мл.

Борбата с акарите и листните въшки при овошни насаждения може да се изведе със студен извлек от глухарче. За целта може да се използват както корени на растението – 200-250 суха маса, така също и около ½ кг суха маса от надземната част. И при двата случая се поставя сухата маса в 5л хладка вода за 1 денонощие. Пръска се през 10 дни.
Люти чушки – 100 г плодове се варят в литър вода. Унищожават листни въшки, трипс, голи охлюви.

петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 05 Май 2017 11:40

Борба с плодовите червеи

Установено е, че химичната борба е най-ефикасна срещу гъсениците на плодовите червеи от момента на излюпването до вгризването им в плода и 1-2 дни след това, когато се хранят непосредствено под кожицата на плода и при преминаването от един плод в друг. Първото и най-важно условие за успешна борба срещу плодовите червеи е правилно да се прогнозира развитието им, особено летежът на пеперудата и на вредния стадий - гъсеницата. Моментите за пръскане се определят от отделите за растителна защита към Областните дирекции по безопасност на храните, в които се проследява развитието на плодовите червеи. Трябва да се следят бюлетините на тези служби и своевременно да се извършат препоръчаните третирания. Освен това може да се определи момента за борба, като периодично се преглеждат плодовете на дърветата (изброяват се от 500 до 1000 броя, и ако се установят нови вгризвания, които са повече от 0,8 до 1,0 на сто за ябълковия и сливовия и 2 на сто за източния плодов червей, е необходимо да се пръска. Ако се използват блокаторите на хитиновия синтез се пръска в началото на летежа на пеперудите, установен с феромонови уловки. Тези препарати имат продължително действие - около 25-30 дни. Използват се регистрираните препарати като, Вазтак нов 100ЕК - 0,0125%, Децис 2.5ЕК - 0,03%, Дурсбан 4Е - 0,2%, Карате Зеон 5КС – 0,02%, Мадекс Топ – 10мл/дка и др.

Специално за борба с гъсениците на източния плодов червей се препоръчва изрязване на нападнатите леторасти.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 07 Декември 2016 16:00

Орехов плодов червей

Ореховият плодов червей е разпространен в цялата страна и причинява червясване на плодовете. Освен ореха ореховият плодов червей напада леската, бадема, кестена и дъба.

Ореховият плодов червей зимува като възрастна гъсеница в пашкул, под растителните остатъци, под кората на дърветата и в почвата. След презимуването гъсениците какавидират, а пеперудите летят от началото на юни до края на юли. Женските снасят яйцата си върху зелените плодчета, като предпочитат по-високите етажи на короната. След като се излюпят, гъсениците се вгризват непосредствено под дръжката и се хранят с ядката на плодовете.

Повредените плодове преждевременно дават признаци на узряване, а обвивката им се сбръчква и свива. Често опадват заедно с гъсениците, които се доизхранват в тях.

След като завършат развитието си гъсениците прогризват кръгъл в плода и пропълзяват до местата на зимуване.

От значение за опазването на ореховите насаждения от неприятеля са агротехническите и механическите мерки:

- събиране и унищожаване на всички опадали червиви плодове, преди гъсениците да са ги напуснали;

- есенна дълбока оран или прекопаване на почвата на дълбочина 10-15 см под короната до самото стъбло;

- поставянето на ловни пояси по стъблото и дебелите клони от велпапе и преглеждането им през 10 дни за улавяне и унищожаване на гъсениците.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Първо пръскане срещу анарзията се прави през пролетта преди показване на бялото оцветяване на цветните бутони във фенофаза розетка преди вгризването на гъсениците в младите леторасти. Пръсканията през вегетацията срещу гъсениците на източния плодов червей се отнасят и за гъсениците на анарзията.

ПРЪСКАНЕ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА

През вегетационния период, първото пръскане трябва да се проведе непосредствено преди разпукване на цветните пъпки, преди гъсениците да напуснат зимните си убежища. Второто третиране се прави след прецъфтяването. Използват се инсектициди от всички групи. Успешното извеждане на борбата с презимувалото поколение, снижава плътността на неприятеля и през летните месеци той не нанася икономически значими щети.

ПРЕПАРАТИТЕ

Инсектицидите, които могат да се използват за борба с анарзията са Вазтак НОВ 100ЕК – 1,5 мл, Дурсбан 4Е – 15 мл, Карате ЗЕОН – 2 мл, Нуреле Дурсбан – 5 мл, Суми Алфа 5ЕК – 2 мл и др. Дозите са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина

Макар и с малко закъснение, вече настъпи моментът за първо пръскане срещу плодовите червеи – ябълков, сливов и източен. Възрастните пеперуди са в края на яйценосният период, а първите яйца вече започват да се излюпват.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!
Гъсеничките са най-уязвими в първите часове след излюпването си, преди да са се вгризали в плодовото месо. Прогризвайки отвор в повърхността на плода, ако те поемат от напръсканата с инсектицид плодова кожица, техният живот свършва.

ПОДХОДАЩИ ИНСЕКТИЦИДИ

За да спрете нашествието на плодовите червеи към вътрешността на плодовете, незабавно пръскайте плододаващите дръвчета с един от следните инсектициди:

. Нуреле дурсбан в доза 7 мл;

. Суми алфа 5ЕК – 2 мл;

. Релдан 40СК – 12 мл;

. Димилин 25ВП – 4 г;

. Алсистин 25ВП – 4 г;

Дозите са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина
Петък, 07 Ноември 2014 11:44

Къде зимуват плодовите червеи

Има много неприятели с названието плодови червеи. В зависимост от това, какво нападат те са получили конкретни имена - ябълков плодов червей, сливов плодов червей, източен плодов червей, орехов плодов червей и др.

Ябълковият и сливовият плодов червеи зимуват като възрастна гъсеница в мръснобелезникав пашкул под старата кора на стъблата и скелетните разклонения, в отвори на дървесинояди, в почвата под короната на дървото, в амбалажа, в плодохранилищата и на други подходящи места.

Източният плодов червей, който напада праскова, кайсия, дюля, круша и слабо ябълката, зимува като гъсеница в пашкул, разположен под кората на стъблата, скелетните разклонения, растителните остатъци и в почвата.

Публикувана в Овощната градина

Извеждането на борбата срещу вредителите по овощните дръвчета е ефективна, когато се извежда при достигната популационна плътност на даден неприятел. Тази популационна плътност се определя по визуален начин, а численият израз, с който тя се измерва се нарича Праг на икономическа вредност. Този праг е различен при различните видове неприятели и достигането му се счита за начален етап за започване на борба. Ето Праговете на икономическа вредност при някой от най-важните неприятели по овошките:

1.Ябълков плодов червей - 2-3% повредени плодове по време на беритбата на плодовете.

2.Листоминиращи молци - 3-4 яйца или 3-4 мини на лист с големина до 3 мм.

3.Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - през втората половина на април - 15-20 ларви на клонка с дължина 1м, а през юли и август 3-5% плодове със заселени въшки.

4.Ябълкова плодова оса - 3-4 оси средно на едно 8-10 годишно дърво или 4-6% повредени плодчета.

5.Педомерки - 2-3 яйца на клонка с дължина 1м, 6-8 гъсеници на 100 цветни кичура.

6.Листозавивачки - 8-10 гъсеници на 100 цветни кичура, 8-10% повредени плодове през август.

7.Листни въшки - 15-20 яйца на клонка с дължина 1м, 10-15% от леторастите, заселени с въшки.

8.Мъхнат бръмбар - 8-10 бръмбара на 100 цветни кичура.

9.Червен овощен акар - 1000-1200 яйца на клонка с дължина 1м, до края на май - 4-6 подвижни акара средно на лист, от края на май до края на август - 8-12 подвижни акара средно на лист.

Праговете на икономическа вредност са ориентировъчни и зависят от очакваната реколта, използваните препарати и др. условия.

Сроковете на пръскане са съобразени с фенологичното развитие на вредителите в България.

Публикувана в Овощната градина

В любителското стопанство, както и в професионалното преобладаващо е конвенционалното производство на плодове и зеленчучи. Това означава, че масово се използват химични средства за растителна защита. Въпреки това, не са малко любителите, които искат да произведат продукция без да използват пестициди.

ОПАЗЕТЕ ЯБЪЛКИТЕ ОТ ЧЕРВЕИ БЕЗ ХИМИЯ

За всички, които държат да произведат екологично чиста продукция от ябълки, могат да направят това, като в борбата срещу плодовите червеи използват биологичният инсектицид Мадекс. Продуктът е формулиран емулсионен концентрат, което го прави лесен за употреба.
НАПРАВЕТЕ ПРЪСКАНИЯТА ПО СЛЕДНАТА СХЕМА:
. Първо пръскане - преди излюпване на ларвите на ябълковия
продов червей.
. Второ и трето пръскане - през интервал от 8 слънчеви дни.

Дозата за един декар е 10 мл разтворени в 40-120 л вода с добавка на 0,5% захарен разтвор (50 г захар на 10 литра вода).
МАДЕКС Е:

. препарат с модерна формулация;

. използва се в малка доза;

. притежава много висока ефикасност;

. безвреден е за полезната фауна и околната среда.

Публикувана в Овощната градина

Въпрос на читател: По клоните и листата на ябълките наблюдавам кафяви щитчета, а по младите плодчета има розово-червеникави петънца. Казаха ми, че това били щитоносни въшки. Кажете ми с какво да пръскам дръвчетата срещу тях?

Антония Стефанова от гр. Пловдив

ОТГОВОР

Предположението ви за щитоносни въшки е основателно. Най-вероятно вредителят е калифорнийска щитоносна въшка. В нашата страна тя развива три поколения годишно, които обикновено се застъпват:

. първо поколение - от края на май до към края на юли;

. второ - от края на юли до към края на септември;

. и трето - от края на септември до към края на май.       

ВЪШКИТЕ СМУЧАТ СОК ОТ ВСИЧКИ ЧАСТИ

Въшката смуче сок от кората на стъблото, клонките, плодовете и листата. По младите клонки се образуват червени петна, които проникват и в дървесината. При силно нападение кората се покрива с пласт от щитчета, каквито наблюдавате, напуква се и загива.От нападението на щитоносната въшка прирастът намалява, отделни клони изсъхват, а впоследствие загиват и целите дървета. Върху нападнатите части, където въшките са смукали сок се образуват характерните виолетово-червени петна.

МОМЕНТЪТ ЗА БОРБА Е ПРЕДИ ВТВЪРДЯВАНЕТО НА ЩИТЧЕТАТА

Най-качествено борбата се води срещу младите ларви, които не са защитени от щитче. Подходящи препарати са: Актелик 50ЕК – 15мл,

БИ-58 – 2 мл; Дурсбан 4Е – 15 мл, Нуреле Дурсбан – 5 мл; Релдан 50ЕК – 15 мл и др. Дозите са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина

Природата не е подвластна на контрол и всяка години ни провокира по някакъв начин с неочаквани за сезоните промени. Следейки развитието на неприятелите от предходни години, имахме очакване, че първата седмица на юли ще има излюпване на плодови червеи от второ поколение.

ТЕМПЕРАТУРИТЕ ОБЪРКАХА НЕПРИЯТЕЛИТЕ

Рязкото сваляне и покачване на термометъра до известна степен забави развитието на  плодовите червеи. Това означава, че времето за първо пръскане срещу второ поколение на сливовият и ябълковият пловоди червеи, трябва да се отложи за подходящият момент. Специалистите, които следят развитието им очакват и прогнозират това да стане не по-късно от средата на юли.

В РЕГИОНИТЕ Е РАЗЛИЧНО

В Южната част на страната вече има данни за събрани температури и се очаква летежът и яйцеснасянето на второто поколение плодови червеи да започне през първата десетдневка на юли. В по-високите места и Северната част на страната, все още има необходимост да се направи второ пръскане срещу първото поколение. Това означава, че трябва да се действа соъбразно местонахождението и условията, където се намирате.

ПОДХОДЯЩИ ИНСЕКТИЦИДИ

Срещу плодовите червеи използвайте един от следните инсектициди:

. Нуреле дурсбан в доза 5 мл;

. Суми алфа – 2 мл;

. Дурсбан 4Е – 2 мл;

. Мадекс (биологичен инсектицид) – 1 мл.

Дозите са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта