При установяване на степен на повреда на лозите от измръзване се извършва корекция в натоварването на лозовите растения. При наличие на загиване до 25% от главните пъпки на зимните очи се извършва нормална резтба на лозите. Когато процентът на измръзване е по-висок, за получаване на нормални добиви се извършва компенсираща резитба, при която броят на оставените очи трябва да се завиши според процента на повредените. Когато не е възможно компенсиране на очите само с чепове при формировките с къса резитба (чаша, двустранен средностъблен кордон и кордон Роая) се оставят и стрелки или плодни прьчки. При изпозване на формировки със смесени резитби (с оставяне на чепове и плодни пръчки) се увеличава броя на чепове за образуване на плодни звена. Количеството оставени плодни пръчки също се завишава. Трябва да се изберат добре узрели и запазени средно дебели пръчки и колтуци, а не дебели пръчки, които имат широка сърцевина.

При по-силно измръзване - особено над 85% измръзнали зимни очи е наложително изрязване на всички едногодишни пръчки на около 3 см от основата, стимулиращо покарването на лакомци от ъгловите очи и спящите пъпки по кордоните и рамената. Най-подходящите от тях се запазват за възстановяване на формировката на лозите, а останалите се филизят. При високо родовитите сортове с добра възстановителна способност (Памид, Гъмза, Димят и др.) е възможно леторастите, покарали от ъгловите очи, да образуват и гроздове.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 06 Август 2015 12:27

Листни и щитоносни въшки по сливите

Листните и щитоносни въшки по сливите се заселват обикновено от долната страна на листата и смучат сок от главния нерв, с което изтощават растението и му пречат да се развива нормално. Върху горната страна на листата се наблюдава т. н. “медена роса”, представляваща лепкава течност, която насекомите отделят от тялото си. От там идва и лъщеенето на листата. Замърсената листна повърхност не дава възможност за нормално протичане на физиологичните процеси – нарастване, дищане, изпарение и др. и листата повяхват. По-късно те пожълтяват, прегарят и опадват.

МЕРКИ СРЕЩУ ВЪШКИТЕ

Независимо какъв вид са въшките по дръвчетата, трябва да напръскате с инсектицид за да унищожите неприятеля. Подходящи за това са инсектицидите Би-58 – в концентрация 15 мл, Нуреле дурсбан – 7 мл, Актелик – 15 мл, Алфа комби – 5 мл, Конфидор 200 СЛ – 5 мл и др. Дозите са за 10 литра вода. Ако не вземета навреме мерки дръвчетата ще отслабнот и няма да изхранят плодовете, които преждевременно ще започнат да падат от дървото.

Публикувана в Овощната градина

Памуковата нощенка е опасен многояден неприятел, който силно поврежда не само царевицата, но и соргото, доматите, пипера, тютюна, соята и други. Излюпилите се гъсеници сехранят с онези части на растенията, по които са снесени яйцата. Първоначално те скелетират листата, а по-късно прогризват отвори в тях. Гъсениците се развиват за 13 – 21 дни и какавидират в почвата. Някои гъсеници какавидират в свилата или ходовете на царевичните кочани.

Летеж на пеперудите от второ поколение на памуковата нощенка се очаква през втората половина на месец юли. За да се установи началото на летеж на пеперудите от новото поколение, могат да се използват феромонови и светлинни уловки.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 25 Май 2015 10:26

Въшки свиват листата на черешите

Причината за свиването на листата на черешата се дължат на заселилите се въшки – черна черешова листна въшка. В редишният блрой писахме подробно за нея. При пръскането съобразете карантинният срок на използваните препарати със скока на зреене на сорта.

ПРИ РАННИ ЧЕРЕШИ

Ако черешата ви е ранна и скоро ще узрее, за борба с черната черешова листна въшка използвайте инсектициди с кратък карантинен срок, като Децис 2,5ЕК – 2 мл, Вазтак Нов 100ЕК – 1,5 мл (7 дни), Моспилан 20СП – 1,5 мл (7 дни), Нексид 015КС – 2 мл, Конфидор 200СЛ – 5 мл и др. Всички те са с карантинен срок 7 дни.

ПРИ СРЕДНО РАННИ И КЪСНИ ЧЕРЕШИ

Ако дървото ви е средно ран пили късен сорт череши и до беритбата има още време, тогава за борба с въшката използвайте препарати с по-дълъг карантинен срок. Такива са Би-58 – 15 мл, Релдан 40ЕК – 12 мл, Суми алфа 5ЕК – 2 мл, Суперсект 10ЕК – 3 мл и др. Тези инсектициди са с карантинен срок от 14 до 21 дни.
Дозите за всички препарати са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина

Предвид мястото на зимуване на ларвите на бадемовият семеяд, механичните мерки тук са от съществено значение. Те се изразяват в събиране и унищожаване на нападнатите плодове, в които неприятелят се запазва– при бадема по дървото, а при сливите и по почвата, където са опадали. Мярката може и да не привлекателна за изпълнение, но е силно ограничаващ фактор на популацията на неприятеля за следващата година.

ТВЪРДОЧЕРУПКОВИТЕ БАДЕМИ СА ПО-ЗАЩИТЕНИ

Нови насаждения от бадеми трябва да се създават от твърдочерупчести сортове, които са по-устойчиви, тъй като осата трудно ги пробива, не може да излети и загива.

ЕДНО ИЗВЪНРЕДНО ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ ВЪЗРАСТНИТЕ ПЕПЕРУИ

За да се предотврати нападението на бадемите и сливите от бадемовият семеяд се налага едно междинно пръскане с инсектициди. То е насочено срещу възрастните пеперуде преди снасянето на яйцата. Това е в периода, когато все още е рано за пръскане срещу сливовия плодов червей – в началният етап на нарастване на формираните плодчета. Календарно това е в началото на май или първата десетдневка на месеца. Тогава е масовият летеж на бадемовият семеяд. Следващото пръскане се повтаря след 14 дни, но то вече не е само срещу този неприятел, а съвпада и с първото пръскане срещу сливовият плодов червей.

ПОДХОДЯЩИ ПРЕПАРАТИ

Макар и да нямат специална регистрация, подходящи срещу бадовият семеяд са всички контактни инсектициди. Такива са Релдан 40ЕК – 12 мл, Нуреле Дурсбан – 7 мл, Суперсект 10ЕК – 1,5 мл, Децис 2,5ЕК – 4 мл и др. Дозите са за 10 литра вода. В градини, с по-слабо нападение, е достатъчно едно третиране, а в градини с по-силно – две и дори три.

Публикувана в Овощната градина

В нашата страна прасковеният клонков молец (анарзия) се среща навсякъде, но по-масово в районите, където се отглеждат праскови и кайсии. Напада също сливата, бадема, вишната, черешата и джанката.

Гъсеницата на прасковения молец нагризва младите леторасти, като унищожава едногодишния прираст и причинява червясване на плодовете и когато не се провежда борба с прасковен клонков молец, повредите достигат 15-20%.

Прасковеният молец развива годишно 3-4 поколения. Зимува като гъсеница втора - трета възраст, по-рядко в първа, под люспите и в основата на пъпките, в разклоненията на клоните, в мумифицираните плодове и стъблото, а на сливата - в галите, причинени от галообразуващия акар.

През пролетта гъсениците напускат зимните укрития (в края на март), а в отделни години в края на февруари при средна дневна температура 14,5 градуса и започват да се хранят с пъпките, с кората в пазвите на клоните и др. Началото на активния период съвпада с разпукването на цветните пъпки на прасковата. Една гъсеница поврежда 2-3 пъпки, като предпочита листните. След това преминава по леторастите, вгризвайки се през върха на пъпката в сърцевината им, което причинява увяхване на връхната част, клонката. Една гъсеница през живота си поврежда последователно 3-5 летораста. Освен това гъсениците се вгризват в плодниците на цветовете и в младите плодчета на прасковата, кайсията, сливата и бадема, които изцяло унищожава без кожицата. Една гъсеница унищожава 1-2 плодчета.

След завършване развитието си гъсениците какавидират в пашкулчета в листата на изпадналите клончета, по кората, завръзите и чаталите. Какавидният период продължава 10-12 дни.

Пеперудите от първото поколение излитат през май, летежа приключват през второто десетдневие на юни за 15-40 дни. Те са активни привечер и нощем. Денем се крият под листата, под бучките пръст, в пукнатините на стъблото и клоните на дърветата и другаде. Женските пеперуди снасят яйцата си по единично главно по плодовете на ранните сортове праскови: Амсден, Мариголд, Тракийска ранна и др., най-често в областта на ямичката на дръжката, по листата по-рядко и то по долната страна в основата на централния нерв и основата на листната дръжка. Една женска през живота си снася 60-80 яйца.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 06 Ноември 2014 10:33

Дойде времето на сланите и студа

Кога повредите от измръзване на дръвчетата са по-силни ?

. Повредите по корените са по-силни при безснежни зими и при леки, песъчливи и сухи почви.

. Кореновата система е по-чувствителна към ниските температури, отколкото надземната част. Може да се повреди при температура минус 10 до минус 20 градуса С.

. Измръзването е по-голямо при студени зими, предшествани от засушавания през лятото и есента, и когато мястото е изложено на ветрове и върху почвата няма сняг.

. Най-често пострадват ябълковите и крушовите дървета върху вегетативни подложки, чийто корени са влакнести и плитко разположени.

. Кората на стъблото и на по-дебелите клони се поврежда от много ниските температури, обикновено в чаталите на разклоненията.

Публикувана в Овощната градина

При избора на мярка за преодоляване повредите по овощните дървета от градушките трябва да се вземат под внимание възрастта на дърветата, фенофазите на развитие и степента на нанесените повреди.

Повредите от падналите в началото на вегетацията градушки дават по-добра възможност за възстановяване на овощните дървета до края на вегетационния период. Най-напред трябва да се прецени възрастовото състояние по видове и сортове овощни дървета и целесъобразността от провеждане на резитбени операции. Във всички случаи обаче е необходимо незабавно извършване на растителнозащитно пръскане на овошките. Нанесените рани откриват възможност за инфекциозни заболявания, особено при някои овощни видове като кайсията, при която могат да се получат тежки физиологични разстройства и загиване на цели дървета. Ето защо първата грижа е незабавно пръскане на овошките с 2-процентов бордолезов разтвор. Счупените и силно наранени клони се отстраняват. При нужда се прави подхранване с азотни торове и напояване с цел бързо капсулиране и зарастване на наранените места. Когато градушката падне по-късно, наред с пръсканията се прилагат нужните мерки за да калцират по-бързо нанесените наранявания по плодовете и да се гарантира получаването на плодова продукция поне за преработка. Особено ефикасно за бързо зарастване на раните е прилагането на листни торове с високо съдържание на калий.

Публикувана в Овощната градина

Въпрос на читателка: Връхните листа на черешите се свиха, а в тях има черни мушици. С какво да пръскам, за да спася дръвчето?
Станка Кръстева от гр. Каварна

ОТГОВОР

Причината за свиването на листата на черешата се дължат на заселилите се въшки – черна черешова листна въшка. В редишният блрой писахме подробно за нея. При пръскането съобразете карантинният срок на използваните препарати със скока на зреене на сорта.

ПРИ РАННИ ЧЕРЕШИ

Ако черешата ви е ранна и скоро ще узрее, за борба с черната черешова листна въшка използвайте инсектициди с кратък карантинен срок, като Децис 2,5ЕК – 2 мл, Вазтак Нов 100ЕК – 1,5 мл (7 дни), Моспилан 20СП – 1,5 мл (7 дни), Нексид 015КС – 2 мл, Конфидор 200СЛ – 5 мл и др. Всички те са с карантинен срок 7 дни.

ПРИ СРЕДНО РАННИ И КЪСНИ ЧЕРЕШИ

Ако дървото ви е средно ран пили късен сорт череши и до беритбата има още време, тогава за борба с въшката използвайте препарати с по-дълъг карантинен срок. Такива са Би-58 – 15 мл, Релдан 40ЕК – 12 мл, Суми алфа 5ЕК – 2 мл, Суперсект 10ЕК – 3 мл и др. Тези инсектициди са с карантинен срок от 14 до 21 дни.
Дозите за всички препарати са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина

Заболявания са се появили по посевите в Сливенска област заради валежите, съобщи пред Радио „Фокус”-Сливен Тодор Братанов, директор на Областна дирекция "Земеделие" – Сливен. Има поражения върху реколтата от череши и ягоди. Падналите градушки са нанесли щети в районите на Сливен и селата Струпец, Селиминово, Гавраилово, Чинтулово, Злати войвода и др. Повреди имало и върху прасковите и сливи. Най-пострадала от обилните дъждове е пшеницата. Засега няма на 100 процента пропаднали площи. Общото състояние на посевите ще бъде обследвано от експертна комисия от 9 до 12 юни.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта