Продуктите съдържат подбрани хранителни елементи, формулирани за безопасно листно приложение

От пролетен сезон 2020 Еликсир БГ обогати портфолиото си с продукти за пълноценно хранене на растенията. Компанията предлага течни NPK торове, съдържащи лесноусвоими хранителни елементи, предназначени за листно приложение. Към основните макроелементи – азот, фосфор и калий, са добавени подбрани микроелементи в лесноусвоима форма, подходящи за различни фази от развитието на културите.

GREEN PRO стимулатор на растежа

Green Pro е специален тор за листно приложение, който стимулира деленето на растителните клетки. Подпомага развитието на вегетативните тъкани в началните етапи на растеж и в първите етапи на формиране на плодовете. Подходящ е за всякакви растения и особено за технически и зърнени култури. Green Pro има много високо съдържание на цинк и други микроелементи, които са от основно значение за растежа на културите. Затова продуктът е много ефективен и за третиране на растения, отглеждани на почви с ниско рН, които обикновено са богати на желязо (Fe) и това възпрепятства асимилацията на цинка (антагонизъм). Green Pro може да се смесва с повечето хербициди, инсектициди и фунгициди.

Доза и начин на приложение: 0,40,6 л/дка, приложен листно 1-2 пъти в периода на вегетативен растеж.

NUTREX P спомага за развитието на здрава коренова система

Nutrex P е идеален течен предсеитбен тор за повечето култури, които се развиват от семена или разсад. Осигурява допълнителен източник на фосфор, който лесно се усвоява от тъканите на растението. Съдържа също азот и калий. Когато се използва в ранните етапи на растежа, Nutrex P спомага за развитието на здрава коренова система и затова играе много важна роля за хармоничното израстване на растението в следващите етапи. Освен това е ефективен в някои критични етапи на растежа: преди цъфтеж, за подпомагане на цъфтежа; завръзването и оформянето на плода; при развитие на плода за подобряване на качеството и ускоряване на зреенето. Произвежда се от висококачествени суровини, без никакви примеси, с неутрално рН и с нисък солеви индекс. Nutrex P може да се смесва с повечето хербициди, инсектициди и фунгициди.

Доза и начин на приложение: 0,40,6 л/дка, приложен листно 1-2 пъти в началните етапи на растежа.

POLYPHOS HG с бавно освобождаване на азот и фосфор

Polyphos HG е предсеитбен специален течен азотно-фосфорен тор, който съдържа фосфор в полимеризирана форма. Поради тази причина фосфорът и азотът в Polyphos HG се освобождават бавно и постепенно. По принцип, внесеният в почвата Polyphos HG осигурява на растенията лесноусвоим фосфор. Процесът на постепенно освобождаване зависи от условията и флората на почвата, като обикновено продължава 40 до 60 дни след внасянето. Polyphos HG може да се внася по време на сеитба (окопни култури) или преди критичните етапи в развитието на зърнени и технически култури. Гарантира постоянно наличие на фосфор за развитие на корените при зърнени и технически култури.

Дози и начин на приложение:

. По време на сеитба: 1 л/дка (в реда)

. Листно приложение: 0,30,5 л/дка, приложен 1-2 пъти в началните етапи на растежа*

*Важно: 1)При подготовка на разтвора първо сипете Polyphos HG в съда и след това допълнете с необходимото количество вода. 2) За да избегнете утаяване, разтворете 0,5 литра Polyphos HG в максимум 20 литра вода или 0,3 литра Polyphos HG в максимум 12 литра вода (т.е. концентрацията трябва да е минимум 2,5%)

Публикувана в Растениевъдство

Измененията в климата изискват промяна на установените практики, които у нас и без друго не се спазват. Съвсем различна е практиката в САЩ, в онези региони, в които условията са много близки до нашите в момента. Има какво да се поучим от американците  

Агр. Петър Кръстев

Допреди няколко години, въпреки забраната, подхранването на зимните житни култури по замръзнала или заснежена почва беше нещо като задължителна част от технологията. Но настоящата зима (както и повечето от последните)  тотално обърка стопаните – почвата не замръзна нито по Коледа, нито по Нова година, а май няма изгледи да замръзне и до пролетта. Или ако замръзне, то е само в ранните сутрешни часове, след което много бързо се размразява.


Странно е отсъствието на каквито и да било указания към земеделските производители от страна на ресорните служби къмМОСВ, МЗХГ, МЗ и Басейнова дирекция, при положение че още на 31 декември м.г. изтече действието на „Правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници“ на МЗХГ, издадена въз основа на изискване Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници от 2007 година.  В нея се третират практиките не само в нитратно уязвимите зони, но има задължителни изисквания и за всички земеделци, които използват азотни торове. Без да стигне до тези, до които трябва – земеделските производители,  някъде (?) било казано, че досегашната Наредба №2 щяла да действа до момента на приемането на нова! Резултатите от беззаконието са налице –подхранването на есенниците на някои места в страната започна още в първата десетдневка на януари. Но така и никой от контролиращите специалисти, повечето от които са на позиция експерти, не реагира по никакъв начин. Защо ще си развалят рахатлъка и ще влизат в конфликтни ситуации със земеделските производители, като заплатите им са гарантирани и без да си създават главоболия!? Това, че азотът по това време се хвърля буквално на вятъра и е в пряк ущърб на този, който го прави, въпреки че няма право, никой не се интересува и не го спира! По-лошото обаче е, че това води до значително замърсяване на околната среда поради факта, че няма влага и по-голямата част от продукта излита в атмосферата като вредни емисии.

Затова сега, искам да запозная нашите зърнопроизводители с най-добрите практики в онези американски региони, в които условията са много близки до нашите в момента. Там няма дългосрочна и стабилна снежна покривка, а студовете много бързо се заменят от размразяване само за няколко дни. Информацията за написването на този материал получих от наш сънародник, който работи в Централата на Байер в Сейнт Луис, щата Мисури, САЩ, за което му изказвам искрената си благодарност. 

В град Колумбия, щата Мисури, който влиза в т. нар. царевичен пояс на САЩ, а следователно е част от водещите селскостопански щати, средната минимална температура през януари е – 6,2°С, максималната + 3,6°С, февруари – съответно – 3,9°С и + 6,6°С, март – 1,1 и +12,9 градуса. Средното количеството дни с валежи във вид на сняг през януари са 3,6, през февруари – 3,3 и през март 1,3. В продължение на два поредни сезона са провеждани изследвания за влиянието на сроковете за подхранване на зимната пшеница върху нейната добивност.

Азотът е внасян в норма 77 кг акт. в-во/ха (7,7 кг/дка акт. в-во) в различни срокове: в средата на януари, средата на февруари и в средата на март. Опитът е показал, че при внасяне на азот в средата на март добивът е бил с 6,8 ц/ха (68 кг/дка) по-висок, отколкото при внасянето му в средата на февруари, и с 13,6 ц/ха (138 кг/дка) по-висок, отколкото при подхранване в средата на януари. Освен  това в продължение на 16 години са сравнявани внасянето на такова количество азот в 2 различни срока – в средата на февруари и в средата на март.

И отново при сравнението се е получило в полза на по-късните срокове на подхранване: в този случай добивът е бил по-висок с 4,6 ц/ха (46 кг/дка). Мартенското подхранване е провеждано точно преди фаза вретенене. Това според мнението на учени от Ботаническия факултет в Университета на Мисури е по-доброто време за подхранване на пшеницата с азот на по-голяма част от полетата. В условията на продължителна пролет оптималното време за подхранване с азот се отлага за по-късно –  до началото на април.

Разликата в добивите между февруарското и мартенско подхранване може да бъде компенсирана с по-висока норма на внесен азот през февруари. Опитите са показали, че оптималната норма на внасяне на азот при подхранване през март е 89,5 кг/ха (8,95 кг/дка). В този случай средният добив на пшеницата е бил 4,560 ц/ха (456 кг/дка). За да се получи примерно добив от 435 кг/дка при подхранване на пшеницата през февруари, оптималната норма на внасяне на азот е била 105,3 кг/ха (10,53 кг/дка). Разбира се, по-нисък добив и по-висока норма на внасяне влошава икономическата ефективност на отглеждането –  средно с $87,5 на хектар ($8,75 на декар).

Ако все пак стопанството подхранва пшеницата в по-ранни срокове, учените от Ботаническия факултет на Университета на Мисури съветват внасянето на торове с контролирано освобождаване на азот – например, карбамид в гранули с полиуретаново покритие. Полимерното покритие забавя освобождаването на азота. Така, гранулираният карбамид с полимерно покритие при внасяне в средата на януари осигурява добив пшеница от 10 ц/ха (1000 кг/дка) повече, отколкото обикновеният карбамид, а при внасяне в средата на февруари – с 6,8 ц/ха (680 кг/дка). В същото време при подхранване в средата на март по-висок добив (с 2,7 ц/ха или 270 кг/дка) е показал участъкът, на който е бил внесен обикновеният карбамид.

Единственият случай, когато учените от Ботаническия факултет в Университета на Мисури все още препоръчват ранно подхранване на пшеница – това е, когато тя е слабо братила. В идеалния случай пшеницата трябва да е формирала няколко братя (освен основното стъбло) още есента. Ако пшеницата няма два добре развити братя (освен главното стъбло), тя изисква азотно подхранване във фаза братене. Внасянето на азот в тази фаза стимулира братенето. В този случай на пшеницата е нужен бързодействащ азот, т. е. тор без полимерно покритие. Прекалено слабото братене води до намаляване на добива. Затова, ако гъстотата на стъблостоя в тази фаза не превишава 880 стъбла/м2, то такива полета е по-добре да се подхранват във фаза братене, отколкото преди вретенене. Стимулирането на братенето през пролетта няма да доведе до сгъстяване на стъблостоя до оптимално ниво, ако изнежени стъбла се наблюдават още есента, но това все пак е по-добре, отколкото ако нищо не се направи.  

В някои почвено-климатични условия по-висок добив се постига, ако пролетното подхранване се осъществява не еднократно, а се разделя най-малко на две внасяния. Пример за такива условия са леките почви, в които азотът, внесен есента, лошо се задържа през зимата. Дори азотът, внесен във фаза братене, на такива почви се измива по-дълбоко от кореновата зона.

Карбамидът е прекрасен тор, но с един недостатък: при повърхностно внасяне амонякът има тенденция да се изпарява. В зависимост от климатичните условия загубите на азот могат да обхванат половината от внесения обем. Средният обем загуби могат да достигнат 25%. Предотвратяването на тези загуби може да се осъществи при инкорпориране на тора в почвата, което няма как да стане в посевите с есенни култури. Но как да се случи това, ако работиш по технологии с минимални обработки на почвата? 

Известно е, че изпарението на амоняка е проблем при торене на пролетните култури, като царевицата. Но много селскостопански производители смятат, че при зимните житни култури изпарението на амоняка не е проблем. Последните изследвания, дори в по-студените щати, в т. ч. и Аляска (където благодарение на глобалното затопляне вече се получават стабилни добиви от ечемик и картофи), убедително доказват, че загубите на амоняк от карбамида са в значителни обеми, дори при ниски температури и дори при замръзнала почва.

Това е така, защото разлагането на карбамида в чисто химическа реакция, която протича в почвата, е много по-малко чувствителна към температурата в сравнение с други реакции (например превръщането на азота от амонячна в нитратна форма), протичащи в клетките на живите организми. Изследването в Университета на Мисури е показало, че прилагането на инхибитора на уреазата осигурява допълнителен добив  от 3,4 ц/ха (340 кг/дка), независимо дали срокът на внасяне е в средата на януари, средата на февруари или средата на март.

При подхранване в средата на март загубите на азот от класическия карбамид са били 13,6 кг/ха (1,36 кг/дка), а с прилагане на инхибитора на уреазата – 1,1 кг/ха (0,1 кг/дка). В същото време дъжд, паднал няколко дни след внасянето на класически карбамид, придвижва азота в почвата и предотвратява неговата загуба. Затова, ако прогнозите показват, че ден или два след подхранването се очаква дъжд, според учените от Ботаническия факултет на Университета на Мисури подхранването може да се направи с обикновен карбамид, без инхибитор на уреазата. 

Публикувана в Растениевъдство

Подхранването на зимните житни култури и рапицата преди настъпване на зимата е гарант за тяхното успешно презимуване и залагане на висок добив

Агр. Петър Кръстев

Периодът на зимен покой е времето, когато при зимуващите култури протича забавяне на всички важни функции и процеси на жизнена дейност. В зависимост от продължителността и условията през зимата, след възобновяване на вегетацията растенията могат да се намират в различно състояние. Това състояние е не само резултат от абиотичните фактори, на които не можем да влияем. То може да бъде предопределено и от грижите, които производителите са положили още есента, за да осигурят безпроблемно презимуване на културите.

За да се улесни пролетният старт на зимните култури, още есента за тях трябва да се положат грижи, с които растенията да бъдат осигурени с най-важните хранителни вещества. Това не е екстра, а обоснована необходимост, защото бъдещата реколта при зимните култури се залага още в периода на есенната вегетация.

Листното подхранване през есента става все по-разпространена и популярна практика и у нас, защото земеделците се убеждават в положителния ефект от използването на листни торове, съдържащи бор, фосфор, калий и др. хранителни елементи. С всяка следваща година интересът към есенното подхранване на зимните житни култури и рапицата преди настъпване на зимата расте.

Есенно подхранване на зърнено-житните култури

Зърнено-житните култури залагат своя добив в есенния период. Те трябва да се отглеждат така, че да влязат в зимата частично формирани, което е от решаващо значение за бъдещата реколта. Колкото по-рано растенията формират листна маса и стъбла, толкова повече те имат шанс за формиране на силен флагов лист и добър клас.

Съществено значение за зимните житни култури в този период имат фосфорът и калият, а също манганът и молибденът. Фосфорът влияе за ускоряване скоростта на растеж на кореновата система, благодарение на което растенията се снабдяват по-добре с вода и хранителни вещества от почвата. Напролет такива растения бързо започват вегетация и растат много по-добре. Фосфорът (подаден чрез листно подхранване) също влияе на формирането на класа, което води до увеличаване на добива при зърнените култури. Калият въздейства на водния обмен на растенията, презимуването, а заедно с фосфора регулира обмена на захарите и протеините. Калият, заедно с фосфора, сярата и магнезия, влияе съществено на ефективността на усвояване на азота от растенията. Манганът (чрез листно подхранване) играе огромна роля в повишаване устойчивостта на растенията срещу гъбни заболявания, особено в условия на топла есен, каквато е в момента, а също така стимулира растежа и на кореновата система. Този микроелемент също участва в процеса на фотосинтеза и формирането на биомаса. Молибденът (чрез листно подхранване) участва в синтеза на съединенията, отговарящи за увеличаване устойчивостта на растенията към ниски температури.

Есенно подхранване на рапица

При отглеждането на зимна рапица, каквато основно се отглежда у нас, много важен, влияещ на презимуването елемент е срокът на сеитба. Той трябва да бъде достатъчно ранен (2-ра – 3-та декада на август в зависимост от региона), което създава на растението условия за непрекъсната 9-10 седмична вегетация. Само при такива условия рапицата може да се отправи в периода на зимен покой с оптимално количество листа (8-10), дебела коренова шийка и добре развита коренова система (може да достигне 40-50 см в дълбочина на почвения профил). В този период (от фаза 4-та – 5-а двойка листа), започва формирането на страничните разклонения, а от фаза 8-а двойка листа започва формирането на съцветията. Т.е. още есента рапицата залага основата на бъдещата реколта. Този процес може много лесно да бъде подпомогнат чрез оптимално листно подхранване.

В периода на есенната вегетация на рапицата не бива да се допуска при подхранването да се внасят прекомерни количества азот, който, в съчетание с прекалено гъсти посеви, става причина вегетативният връх (връхният бутон) да израства доста високо над повърхността на почвата. Това води до неговото измръзване в периода на зимен покой. Освен това прекомерното внасяне на азот предизвиква увеличаване съдържанието на вода в клетките на рапичните растения, в резултат на което се намаляват студоустойчивостта и устойчивостта им към болести.

За да може в есенния период рапицата да достигне необходимата фаза за презимуване, трябва да е осигурена с фосфор, калий и магнезий, а от микроелементите – преди всичко с бор (чрез листно подхранване). Ако до настъпване на зимата културата не е достигнала оптималната фаза за презимуване и не е била осигурена с необходимите хранителни вещества, през пролетта тя няма време и възможност да навакса и постигне същия добив като растенията в посевите, които са били добре подхранени през есента. Фосфорът влияе съществено за правилното развитие на кореновата система на рапицата (добре развитите и достатъчно дълги корени осигуряват по-добро презимуване и достъп на вода и хранителни вещества).

Калият има ключова роля във формирането на розетка при рапицата и нейното презимуване. Елементът концентрира клетъчния сок, благодарение на което се повишава студоустойчивостта на растенията. Освен това той влияе на водния обмен на растенията, което е особено важно в периоди на засушаване и подобрява азотното хранене. Още един важен хранителен компонент при подхранването на рапицата е борът. Есенното подхранване на рапицата с този микроелемент влияе на правилното формиране на кореновата шийка и на успешното й презимуване.

Публикувана в Растениевъдство

Подхранването през вегетацията е доста тънка работа и с него трябва много да се внимава, защото предозирането води до натрупване на вредни вещества в произвежданата продукция и тя не е здравословна за консумация.

Най-лесният начин за подхранване през вегетацията е чрез разтвори от листни торове. Има формулации, съдържащи различни комбинации от макро- или микроелементи. Те са особено подходящи при екстремни случаи – високи дневни температури, преовлажняване от дъждове или при продължително хладно време. Листното подхранване не бива да се прави „на сляпо“, а само след като по растенията се забележат характерни симптоми на хранителен недостиг. Разбира се, че за обикновения любител градинар е доста трудно сам да определи, от какво точно имат нужда неговите растения. Но затова продавачите в селскостопанските аптеки са агрономи и трябва да могат да консултират клиентите си.

  • В периода на масово плододаване доматите най-често страдат от недостиг на манган, който се проявява в типични хлоротични петна по листата. Този недостиг може лесно да се коригира чрез листно пръскане с магнезиев сулфат през вегетацията.
  • При краставиците в периода на плододаване най-често се появява азотен глад, изразяващ се в пожълтяване на по-старите листа от най-долните етажи. Този недостиг може да се коригира чрез почвено подхранване с ниски дози азот (амониева селитра), последвано от поливка или прекопаване или чрез листно пръскане с воден разтвор от карбамид или амониева селитра в препоръчаните от специалистите концентрации.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

До стадий осми лист царевицата потребява по-малко от 2% от необходимия й азот

Подхранването на царевицата с минерални торове дава възможност да се получи прираст на добива с 10-12% и повече.
В някой случаи дори на висок фон почвено внесени торове, проблематично е да се получи висок и качествен добив без внасянето на комплекс от хранителни елементи под формата на микроторене.

Царевицата реагира много добре на листно подхранване с 6% разтвор на карбамид (6 кг карбамид на 100 л вода). Пръскането на посева се прави сутрин или вечер, когато температурата на въздуха не е висока.
Най-добре е подхранването на растенията да се направи от фаза 6-7 лист в продължение на три седмици 1-3 пъти през 6-8 дни. Едновременно с това се внасят и микроелементи, и водорастворим магнезиев сулфат (MgSO4 5% -на концентрация).
Оптималното осигуряване на растенията с фосфор и калий увеличава устойчивостта на царевицата към термичен стрес и недостиг на вода, подобрява аминокиселинния състав и протеините.
Фосфорът и магнезият способстват по-доброто озърняване, осигуряват равномерно и бързо узряване на реколтата.
В същото време най-много от всичко върху качеството на зърното влияе азотът, защото освен повишаването на добива, той повишава съдържанието на протеини и масло в зърното.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

За получаване на богата реколта,а така също и за образуване на нови съцветия, завръзи, доматеното растение се нуждае от: азот, калий и фосфор.
Липсата на тези хранителни вещества може да се определи от външния вид на растението:
 .  При липса на азот - листата започват да пожълтяват от долу и постепенно се това пожълтяване преминава към намиращите се по нагоре на стъблото листа.
  . При липса на фосфор - листата придобива лилав цвят, при постоянна умерена температура.
   .При липса на калий - липсата на калий се проявява в обезцветяване на листата, ако растението не се подхрани, листата стават кафяви и изсъхват.
Ако растението не не се подхранва по време на цъфтежа и при образуването на плодовете, доматите ще бъдат кисели и с недозряла сърцевина.

При подхранване с минерални торове е необходимо да се помни, че:
    . Съдържанието на азот трябва да бъде по-малко от калия и фосфора;
    . Торовете трябва да съдържат: желязо, калций, бор, цинк, сяра и магнезий;
    . При подхранване на домати в торовете не трябва да присъства хлорът и неговите съставки.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Подхранването на царевицата с минерални торове дава възможност за увеличаване на добива с 10-12% или повече. В някои случаи, дори при високо ниво на почвено торене е трудно да се получат високи и качествени добиви, без да се внесат комплекс от хранителни вещества под формата на микроелементи.
Царевицата реагира добре на подхранване с 6% разтвор на карбамид (6 кг карбамид на 100 литра вода). Пръскането на културата трябва да става сутрин или вечер, когато температурата на въздуха е ниска.
Най-добре е растенията да се подхранват от фаза 6-и-7-и лист в течение на три седмици 1-3 пъти през 6-8 дни. Едновременно се внасят микроелементи и водоразтворим магнезиев сулфат (MgSO4 в концентрация 5% концентрация).

Оптималното осигуряване на растенията с фосфор и калий увеличава устойчивостта на царевицата към температурен стрес и недостига на вода, подобрява се аминокиселинния състав на протеините.
Фосфорът и магнезият допринасят за по-добро наливане на зърното, осигуряват равномерно и по-бързо узряване на културата.
В същото време азотът влияе най-много върху качеството на зърното, като в допълнение към увеличаването на добива, увеличава съдържанието на протеини и мазнини в зърното.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
  • При угнетено състояние на растенията поради недобре развити корени - повредени в резултат на неблагоприятни въздействия като засушаване, киселинност на почвата, почвени неприятели, неподходяща структура на почвата и др;
  • При лош растеж на зеленчуците - хлоротични листа, завити краища на листата, изменение на окраската и др, показващи недостатък или излишък на определени елементи на минералното хранене;
  • При силно повредени части на листата в резултат на заболяване, градушка и др.;
  • Необходимост от ускоряване на узряването на плодовете и др.;
  • При нарушено хармонично съчетание на елементите на минералното хранене, в резултат на което възниква блокиране на постъпването на някой вещества в растенията за сметка на други, независимо от това, че в почвата ги има в достатъчни количества.

В резултат от прилагането на листно подхранване в посочените критични случаи се увеличава съдържанието на микро- и макроелементи в листата. Това води до по-висок добив и по-добро качество на плодовете на зеленчуците.

Особено ценно е листното подхранване в по-късния период на вегетацията, когато хранителните вещества са насочени към плодовете и семената, а кореновата активност за поглъщане на хранителни вещества може да бъде ограничаващ фактор.Листното подхранване с минерални вещества снабдява растенията много по-бързо от почвеното торене, но ефектът е по-краткотраен и продуктите трябва да бъдат прилагани многократно през вегетацията със сравнително ниски концентрации поради опасността от получаване на пригори по листата.

Листното подхранването се прилага при облачно време, сутрин или привечер, защото въздушната температура тогава е по-ниска, а влажността на въздуха - по-висока. При необходимост от смесване на листни торове с растителнозащитни препарати е желателно да се потърси съвета на специалист поради възможността за проява на несъвместимост.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

За получаване на богата реколта,а така също и за образуване на нови съцветия и завръзи, доматеното растение се нуждае от: азот, калий и фосфор.
Липсата на тези хранителни вещества може да се определи по външния вид на растението:
. При липса на азот - листата започват да пожълтяват от долу и постепенно това пожълтяване преминава към намиращите се по-нагоре на стъблото листа.
. При липса на фосфор - листата придобиват лилав цвят, при постоянна умерена температура.
. При липсата на калий се проявява в обезцветяване на листата, ако растението не се подхрани те стават кафяви и изсъхват.
Ако растението не не се подхранва по време на цъфтежа и при образуването на плодовете, доматите ще бъдат кисели и с недозряла сърцевина.

При подхранване с минерални торове е необходимо да се помни, че:
. Съдържанието на азот трябва да бъде по-малко от калия и фосфора
. Торовете трябва да съдържат още желязо, калций, бор, цинк, сяра и магнезий
. При подхранване на домати в торовете не трябва да присъства хлорът и неговите съставки.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

За листното подхранване на доматите с йод е необходимо да се приготви разтвор от 250 мл нискомаслено мляко, 1 литър топла вода и 5 капки йод. С този разтвор доматите се пръскат сутрин и вечер. Пръскането на разтвора трябва да е фино, във вид на мъгла. Не е необходимо растенията да се обливат.

Дозировката на йода не трябва да се превишава, защото могат да се получат пригори по листата.

По време на отглеждането на доматите е добре да се прилагат различни методи за торене, включително и такива с йод. Приготвянето на подобни хранителни разтвори не е трудно и не отнеме много време. С навременно и правилно подхранване може да се постигне устойчивост на растенията към болести и да се получат добри добиви.

Важно е да се запомни, че йодът като тор е полезен за доматите в определен период и в правилните дози. Предозирането с него при растенията води до прояви като деформации на цветните китки и плодовете.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 7

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта