Цените на промишлените ябълки в Полша продължават да растат. Преработвателите са готови да закупят този вид суровини средно 5 пъти по-скъпо, отколкото в края на лятото на 2016 г.
Така че, ако в края на миналата работна седмица цените на промишлените ябълки на полския пазар се формират в рамките на 0,17-0,20 €/кг, днес те не падат под 0,19 €/кг.
Фирмите за доставки са принудени да увеличат цените поради недостиг на суровини на пазара. В същото време се отбелязва, че през същия период на миналата година те не са били готови да платят за ябълки за преработка повече от 0,05 €/кг.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Епидемията от африканска чума по свинете докара полските животновъди почти до банкрут. Като един от способите да подобри положението, министерствотго на замеделието на Полша избра доста спорен вариант - интервенционно изкупуване на свинско с последващото му преработване в консерви при температури над 80 градуса по Целзий и консумацията им в държавните учреждения.
"Вирусът не е опасен за хората, дори и ако те консумират месо от болно или заразено животно, - казва Тадеуш Якубовски, ръководител на отдела по инфекциозни заболявания в Главната школа по земеделие. Това решение на правителството беше посрещнато на нож от защитниците на правата на потребителите.  
Да, днес е факт, че Африканската чума по свинете не е заразна за хората, но доколко е безопасно месото на заразените животни никой не може да каже със сигурност. Мярката ще позволи на фермерите да намалят загубите, тъй като при възникване на огнище на зараза, се колят и здрави животни, за да се спре разпространението на болестта. Потребителите са притеснени и от факта, че информация за наличието на заразено месо в консервите ще бъде тайна и няма да бъде изписвана на етикетите.
Публикувана в Животновъдство

Според мнението на шведската страна, в яблките от Полша се съдържали превишаващи нормата вредни за здравето пестициди. Партидата ябълки, сорт Paulared е била иззета след съответно решение на шведската Национална агенция по продоволствие. Съгласно направените лабораторни експертизи, в килограм от доставените полски ябълки се съдържали 0,08 мг хлорпирифос при допустима норма 0,01 мг/кг. Шведската Национална агенция по продоволствието е уведомила за инцидента Европейската комисия.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

За май запасите от ябълки в Полша са намаллели почти 4 пъти. Въпреки това, без оглед на стремителното намаление, обема от запаси с ябълки в Полша все още остава рекордно голям за този период и почти 1,5 пъти превишава паказателите от същия период за миналата 2015 година.

Полскитеовощари активно разпродават наличните обеми с ябълки. Споредактуални данни наСветовната асоциация на производителите накруши и ябълки (WAPA), за май запасите от тези плодове в страните-производителки са намалели почти 4 пъти. Така споредоценката на аналитиците на WAPA, на 1 юни т. г. в хранилищата на полските фермери остават 152 хил. тонаябълки, като месец по-рано обемът на запасите е достигал 592 хил тона.

Основният дял на запасите в началото на юни е от ябълките сорт Айдаред, на който се падат 40% от наличните обеми. По-нататък следват сортовете Голден Делишес и Лигол, на които се падат съответно 17 и 10%.

За отбелязване е, че независимо от значителното намаление на обемите, запасите от ябълки в Полша все още остават рекордно големи за същия период и почти 1,5 пъти превишават показателя от 1 юни, 2015 година.

Към настоящия момент полските овощари все още активно предлагат ябълки от миналогодишната реколта. Цената на тази продукция се колебае между 0,14-0,17 евро/кг. За сравнение: в аналогичния миналогодишен период основната част от стопанствата вече напълно са били завършили сезона на реализация.

Превод Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Националният сюз на овощарите в Русия е предоставил статистика, според която вносът на ябълки от Белорусия е нараснал със 104%, до 175 хил. т през 2014 година и със 134%, до 411 хиляди тона спрямо 2015 година. Тези данни се посочват от Федералната митническа служба. Заедно с това след въвеждането от Русия на контрасанкциите по отношение на ЕС, вносът на ябълки от Белорусия се е увеличил пет пъти. Специалистите смятат, че в настоящия момент руснаците се сблъскват с реекспорт на полски ябълки на територията на Русия. Изпълнителният директор на Националниясъюз на овощарите Михаил Глушков подчертава, чевносът наплодове, в частност, ябълки от Белорусия не може да расте безкрайно, «не може производството да се развива с такива темпове». Той уточнява, че данните от документите на внасяните ябълки от Федералната митническа служба са същия сорт, който по-рано е внасян от Полша.

Публикувана в Растениевъдство

Европейската комисия обяви, че започва наказателна процедура срещу Полша, тъй като страната предвижда все по-мащабни сечи в Беловежката гора, съобщиха от фонда за дивата природа WWF. Освен че е една от най-големите запазени вековни гори в Европа, „Беловежката пуща“, както още е известен лесът, е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската мрежа Натура 2000. Действията на Комисията са в отговор на сигнал, изпратен от седем природозащитни организации, сред които WWF, Грийнпийс и Birdlife.

Еколозите оспорват решението на полското правителство да извърши сечи в големи райони от гората и заедно с общността на полските експерти по горска биология и екология заявяват, че сеч в планираните мащаби ще окаже голямо влияние върху цялата гора и ще нанесе особено значими щети на видовете, които зависят от мъртвата дървесина.

Такива видове са белогърбият и трипръстият кълвач, врабчовата и пернатоногата кукумявка, различни видове бръмбари, растения и гъби. Смята се, че около 50% от биологичното разнообразие в Беловежката гора е зависимо от мъртва дървесина и по тази причина не е добра идея тя да се отстранява .

Природозащитните организации, автори на сигнала, коментират:  "Радваме се, че Комисията реши да предприеме сериозни мерки, за да се гарантира защитата на Беловежката гора. Решението на полското правителство е сериозна заплаха за едно от последните места, които съхраняват дивата природа в Европа и е нарушение на правото на ЕС. Полското правителство има отговорността да защитава тази древна гора, която е дом на хиляди растителни и животински видове - сечта няма как да го запази за бъдещите поколения".

Групата от природозащитни организации призовава Варшава да се придържа към компромиса, постигнат през 2012 г. след намеса на Европейската комисия. Той ограничи сечта в гората, за да бъдат спасени най-ценните видове и местообитания, като същевременно се даде възможност за ограничено изсичане, за да се осигури дървесина за местните хора.

Със съжаление констатираме поредния случай на унищожаване на природа, породено от икономически интереси, коментира Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ във WWF България. По думите ѝ, още по-страшно е , че това се случва в Европа, където вековните гори са почти унищожени.

Едни от малкото запазени вековни гори на Стария континент се намират и в нашата страна. България може да гарантира съхраняването им като ги включи в планираните зони за опазване на стари гори върху 10% от площта на горските местообитания в Натура 2000, допълни Дончева.

Полското правителство има срок от един месец, за да отговори на Комисията. Това е първият етап от процедурата, която би могла да прерасне в дело срещу Полша за нарушаване на Директивата за местообитанията.

Публикувана в Новини на часа

Българската гъба е с много по-кратък срок на годност от полската и излиза на пазара с гарантирано качество. На всеки три месеца гъбозаводите се проверяват от Агенцията по безопасност на храните. Това казаха за БНТ производители от Русе по повод случая с натровеното преди три дни от полски печурки семейство.Светослав Стоянов от 17 години е изпълнителен директор на гъбозавод. Категоричен е, че сред култивираните печурки, които се произвеждат там, е невъзможно да има отровни, тъй като се спазват всички добри земеделски практики и има внедрена ХАСЕП система.

Срокът на годност на българската печурка е максимум 3 дни при температура три градуса, обяснява Светослав Стоянов.
Гъбите от Полша са започнали да се внасят преди 3-4 години и сериозно са подбили пазара на българското производство с по-ниската си цена. Според Стоянов, в Русе всички ресторанти и търговци, освен големите вериги, работят с гъбите, произведени в Красен. Полската гъба е по-бяла, по-лъскава, но на вкус нашата гъба е много по-добра.

Публикувана в Бизнес

Фермерите в Полша очакват, че през сезон 2015/16 г., добива на ябълки в страната може да надхвърли цифрите от миналата година.
Прогнозите на земеделските производители са на база много благоприятните метеорологични условия през този сезон. Според тях, градините доста добре презимували, каквито и да било загуби от студ и лошо време през пролетта също няма.
Президентът на Асоциацията на полските производители Мирослав Малишевски смята, че земеделските производители в страната са доста оптимистично настроени относно пускането на ябълките на пазара. Според него, производителите очакват, че търсенето на ябълки от компании от Беларус, Украйна, Сърбия и Македония ще бъде също толкова активно, както в предходния сезон. Полша също планира да увеличи присъствието на полски ябълки на пазарите в Северна Африка, Китай и Виетнам.

Публикувана в Растениевъдство

За периода от юли 2014, април 2015 г., полските износители са увеличили значително износа на ябълки, както е видно от данните от Евростат.
Въпреки всички песимистични прогнози на международните експерти, полските фирми са изнесли в този период почти 1,2 млн. тона ябълки, което е с 33% повече, отколкото през същия период на сезон 2013/14. За сравнение: през сезон юли-април, Полша е изнесла за чужди пазари само 883 хиляди тона ябълки.
През сезон 2014/15 г., след като Русия наложи ембарго върху вноса на европейски плодове и зеленчуци, полските износители бяха принудени да променят радикално географията на доставките.
Така лидер по консумация на полските ябълки се превърна Беларус, с дял от 26% от общия износ. Износа за Беларус се увеличил с 1,8 пъти в сравнение със същия период на предходния сезон. Пазарните анализатори смятат, че почти половината от това количество е било по-късно изпратено в Русия.

Второ място заема Германия: износа за тази страна се е увелил с почти 2,5 пъти и възлиза на 193 хиляди тона.
По-рано основния потребител на полските ябълки е била Русия, износът е представлявал почти половината от цялото количество.

Публикувана в Растениевъдство

Въпреки трудностите, които възникнаха след въвеждането на руското ембарго върху полските плодове и зеленчуци, Полша успя да продаде цялата миналогодишна реколта от ябълки. Това заяви ръководителят на Съюза на градинарите на Полша Мирослав Малшевски.

По неговите думи, миналата година, овощарите са били принудени да продадат ябълките на много ниска цена. Тази година обаче, се наблюдава покачване цените на ябълките, казва Малшевски.

Причина за покачването на цените са откриването на нови начини за продажба, стимулиране на търсенето в рамките на страната, износ в САЩ на големи количества ябълков концентрат, споделя шефът на Съюза. "Вярвам, че цените в края на сезона ще бъдат достатъчно атрактивни" – казза още Малшевски.

Преди, основният пазар за полските ябълки беше Русия. Заради руското ембарго Полша се обърна към други пазари: страните от Европейския съюз, Източна и Южна Европа, Северна Африка.

Според Мирослав Малшевски , полските градинари в бъдеще възнамеряват да засилият позициите си в Индия, Китай, Виетнам, Тайланд и Малайзия. "Налице е перспективата за отварянето на тези пазари, ако Русия удължи ембаргото, ние ще намерим държави, където ще изнасяме нашите ябълки", казва Малшевски.

Ръководителят на Съюза на полските градинари подчертава, че дори ако Русия вдигне ембаргото, Полша ще продължи да търси нови пазари, за да намали зависимостта си от руския пазар.

Полша е най-големият износител на ябълки в света. По данни на Министерството на земеделието в Полша, през 2013 г. тя е изнесла ябълки за 438 милиона евро ,от които 56% са изнесени за Русия.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта