. Прореждайте плодовете, особено в години с обилен завръз при едроплодните овощни видове - ябълка, круша, праскова.

. Правете го след юнското опадване на завръзите.

. Прави се непременно и при дървета със слаб растеж.

. Клонът, който ще прореждате, първо стръскайте, за да опадат завръзите, които не се държат здраво.

. По-силно прореждайте на изобилно плододаващи сортове и когато образуват плодове на по-гъсто разположени плодни клонки.

. При по-силни дървета оставяйте повече плодове.

. При дървета в начално плододаване се премахват завръзите към върха на скелетните клони или водача.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При благоприятни по време на опрашването и оплождането условия, често пъти се случва и след юнското опадване на завръзите по дръвчетата да останат прекалено много плодове. Тогава именно се налага и нашата намеса за оптимизиране на плодовия товар. Прореждането на завръзите се прави когато плодовете достигнат големина на орех. Излишните плодчета се отделят ръчно. Вътре в короната и на клонките от първите етажи на всяко съцветие се оставят по не повече от 1-2 плода от по-голям размер. По страничните клонки и периферията на короната може да се оставят до 2-3 най-големи плода на съцветие. Всички други внимателно се отделят.

Нормирането на плодовете по описаният начин при ябълките, може да се направи и при крушите, ако и там има повече завръзи. Тази операция помага не само за увеличаване на размера на плодовете през текущата година. Наблюденията показват, че тя помага и за формиране на цветни пъпки за следващата година, особено, ако прореждането е направено достатъчно рано, когато плода е в оптимални за операцията размери.

Прореждането на завръзите при някой сортове дава възможност частично да се отслаби и дори изчезне алтернативното плододаване. Това е най-добре изразено при ябълките и особено при млади дървета до 12-15 годинишна възраст.

С прореждането на плодовете не бива никога да се избързва. Освен големината на плодовете за момента на ръчно прореждане на плодовете трябва да следими за един друг признак. Той представлява физиологичен процес и е наречен юнско опадване на завръзите. Този процес протича от края на май до към средата на юни. Изразява се в пожълтяване и опадване, както на дефектните (неоплодени), така и на част от нормалните плодчета. Това е естествен процес, чрез който дръвчетата сами регулират плодовия си товар, за да могат да го изхранят.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Операцията се прилага на два на пъти – втората половина на май и през юни

Прасковата е вид, който цъфти обилно. Много често при благоприятна пролет, дърветата биват силно претрупани със завръзи. От тях се формират голямо количество малки, но некачествени плодове. Това се получава, защото дървото не е в състояние да осигури всички завръзи с необходимите количества хранителни вещества, тъй като е изразходвало голямо количество от тях в процеса на интензивен цъфтеж.

Повечето от завръзите се формират вътре в короната и на клонките от долните етажи, които са разположени по-близо до земята. В тези участъци слънчевите лъчи проникват много по-малко. Част от плодовете опадват по естествен път още докато са малки, но въпреки това по дървото много повече, от колкото то може да изхрани.

За да се развиват на дървото едри и добре обагрени плодове, част от малките завръзчета трябва да се премахнат. Операцията не е трудоемка, просто изисква да отделите по малко време на всяко дръвче. Най-напред се премахват слабо развитите, повредените от неприятели или болести, силно засенчените във вътрешността на короната, деформираните с неправилната форма. След това се премахват и част от нормалните плодове, които са излишни, защото иначе те ще влошат качеството на настоящата реколта и силно ще изтощят дървото.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Костилковите овощни видове формират повече плодове като численост (и % спрямо цветовете) от семковите. Всички плодни дървета имат склонност към саморегулиране на плодовия товар. Това става с физиологично явление или процес, познат като юнско опадване на плодовете.

Ако след средата на юни плодовете продължават да са повече от нормалното, тогава може да приложите изкуственото им редуциране, като премахнете част от тях с ръчна операция.

Принципа на прореждането е оптимизиране на количеството плодове по носещите ги клонки, като първо отстранявате по-дребните, деформирани или болни плодчета. За да имате добра реколта към края на май наторете дръвчетата почвено с малко азот - около 35-40 грама на кв.м. След този период може да направите и 2-3 листни пръскания с торове съдържащи макро- и микроелементи. Може да заздравите плодовете, като направите и 1-2 пръскания с листен тор, съдържащ калций.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В някои години ябълковите дървета биват силно претрупани със завързи, от който се формират голямо количество малки, некачествени плодове. Това се получава, защото дървото не е в състояние да осигури на всички завръзи необходимите количества хранителни вещества. То е изразходвало голямо количество от тях в процеса на интензивен цъфтеж.

КЪДЕ ЗАВРЪЗИТЕ СА НЕКАЧЕСТВЕНИ

Повечето малки, некачествени плодове, се формират вътре в короната и на клонките от долните етажи, по-близко разположени до земята, където малко проникват слънчеви лъчи. Част от малките плодове опадват по естествен път, но въпреки това остават още много. За да се развиват на дървото големи плодове, част от плодовете трябва да се премахнат.

ПОДХОДЯЩИЯТ МОМЕНТ ЗА ПРОРЕЖДАНЕ

Прореждането на завързите се прави когато плода достигне големина на орех. Излишните плодчета се отделят ръчно. Вътре в короната и на клонките от първите етажи на всяко съцветие се оставят по не повече от 1-2 плода от по-голям размер. По страничните клонки и периферията на короната може да се оставят до 2-3 най-големи плода на съцветие. Всички други внимателно се отделят.

Публикувана в Овощната градина

Най-добре прореждането на прасковата да се прави, когато плодът е с големина на лешник. Дори и да сте закъсняли малко - знайте, че е добре завръзите на прасковата да се прореждат на два пъти.

При обилен завръз първото прореждане трябва да се направи след края на юнското опадване на завръзите и втори път – 15-20 дни след него.

На смесените клонки е добре да се оставят не повече от 3-4 плода.

По 1 плод, най-много 2, оставете на майските букетчета и цветните клонки.

Завъртете с ръка излишните плодчета и ги откъснете. Добре е плодчетата, които оставяте да бъдат на разстояние около една педя едно от друго.

Публикувана в Овощната градина

 

Производителите на ябълки и круши по света, които държат на мястото си на пазара, не пропускат да проредят плодовете по клоните на дръвчетата. На тази практика отдават изключително значение, защото постигат качество без да намаляват количеството. Напомняме, че една от най-полезните операции през лятото е съкращаването на броя на завръзите, особено при ябълката. Да знаете, че в години с богат урожай се изразходват голямо количество хранителни вещества, а често на следващата година дръвчетата не раждат. Моментът на прореждането е веднага след естественото окапване на завръзите, известно още като юнско. Извършва се ръчно и няма нищо сложно. Премахват се преди всичко дребните, деформираните и външно повредени по някаква причина плодчета. При това стремежът е да се запазят по-добре изложените на слънцето плодове и разположените по близо до клона. Много от плодовете на ябълката и крушата се развиват на т. нар. торбести клончета и са плътно прилепнали по две три и повече един до друг. На такива места се запазва най-едрото плодче, а останалите се премахват . В крайна сметка след прореждането на един метър от дължината на клона не бива да има повече от 10-12 плода.

Прeмахвайки по-дребните плодове, вие преразпределяте силата на хранене в полза на останалите.

Публикувана в Овощната градина

Нормирането на плодовете по описаният начин при ябълките, може да се направи и при крушите, ако и там има повече завръзи. Тази операция помага не само за увеличаване на размера на плодовете през текущата година. Наблюденията показват, че тя помага и за формиране на цветни пъпки за следващата година, особено ако прореждането е направено достатъчно рано, когато плода е още достатъчно малък.

Прореждането на завръзите при някой сортове дава възможност частично да се отслаби и дори изчезне алтернативното плододаване, особено при млади дървета до 12-15 годинишна възраст.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 02 Юни 2016 16:06

Ръчно прореждане на плодовете

В някои години ябълковите дървета биват силно претрупани със завързи, от който се формират голямо количество малки, некачествени плодове. Това се получава, защото дървото не е в състояние да осигури на всички завръзи необходимите количества хранителни вещества. То е изразходвало голямо количество от тях в процеса на интензивен цъфтеж.

Повечето малки, некачествени плодове, се формират вътре в короната и на клонките от долните етажи, по-близко разположени до земята, където малко проникват слънчеви лъчи. Част от малките плодове опадват по естествен път, но въпреки това остават още много. За да се развиват на дървото големи плодове, част от плодовете трябва да се премахнат.

Прореждането на завързите се прави когато плода достигне големина на орех. Излишните плодчета се отделят ръчно. Вътре в короната и на клонките от първите етажи на всяко съцветие се оставят по не повече от 1-2 плода от по-голям размер. По страничните клонки и периферията на короната може да се оставят до 2-3 най-големи плода на съцветие. Всички други внимателно се отделят.

Публикувана в Овощната градина

При десертните сортове прореждането на листата е практика, която широко се прилага.

. Премахването на първите 5-7 листа в основата на леторастите по време на зреене открива гроздовете и ципата на зърната им става по-здрава и интензивно оцветена

. Когато температурите са прекалено високи, а гроздовете са силно засенчени, операцията се прави на два пъти и постепенно, за да не се получат слънчеви пригори по зърната

. Когато редовете са в посока север-юг, се премахват листата от източната страна на реда, а в посока изток-запад - от северната страна на реда

. Откъсването на първите няколко листа от летораста в края на вегетационния период не се отразява отрицателно върху хранителния режим на лозата

. Какаво постигаме с прореждането на листата по време на зреене? По-здрави, интензивно оцветени, с висока захарност гроздове и по-лесно прибиране.

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта