Трудна пчеларска година. Неочаквани обрати в природата и пчелните семейства. Пазарът на пчелен мед замира

Почти няма оптимистични нотки в идващата информация от страната. Навсякъде пчелните семейства изпитват затруднения поради влажтното и с повсеместни превалявания време. Колкото и да съберат пчелите, не успяват да дочакат узряването на меда, не запечатват и свалят в плодника. Пчелите редовно изхвърлят ларви, гонят търтеи – просто недоимък и неизвестност в краткосрочен план...
Реколтата от пчелен мед е пред компрометиране, количествата ще са малко и вероятно цените ще се вдигнат. Един от най-ценените пчелни медове – този от акацията е в изключително малки количества и това създава проблеми за редовните купувачи. Това важи за страната и чужбина.
Вместо да коментираме как тече кехлибарената течност, отчитаме бездействие и отчаяние!

Публикувана в Пчела и кошер

Новости в политиката на контрол на биото. За качеството на продукта не се правят компромиси.

Димо Димов, Болоня, Италия
Като съвпадение по дати с провеждането на българското изложение „Апи България”, от 4 до 7 март се проведе вече традиционният световен симпозиум по биологично пчеларство.
Да припомним – през 2010 г беше първото събитие в Слънчев бряг, България. През 2012 г – второто в Сан Кристобалд, Мексико, а сега е третото поред. Като учредители трябваше да представим България и го направихме с 3 доклада, един от които беше в основната програма. В него Петко Симеонов, председател на сдружението за биологично пчеларство представи сегашната тенденция за развитие на биологичното пчеларство в България и очерта постигнатото през изтеклите 4 години.
На симпозиума присъстваха всички най-важни пчеларски ръководители в световната организация – президентът Жил Ратиа, заедно със заместниците си Никола Брадбеър и проф. Волфганг Ритер, Етиен Брюно от Белгия, водещ пчеларството в COPA COGECA. Не можем да не отбележим и водещите италиански пчеларски деятели – Франческо Паненела – президент на италианската пчеларска асоциация UNAPI, Диего Пагани – президент на асоциацията на производители CONAPI, Марко Лодесани, Джани Луиджи Марказан и др. Присъствието на тези хора гарантира сериозните дебати по време на двудневната научна дискусия. Очертаха се и тенденциите в развитието на биологичното пчеларство и отношенията на пчеларите с арендатори и концерните за химикали.
Основните теми на симпозиума бяха разпределени в следните панели:
- Биопчеларство и връзсата му с качеството на околната среда,ГМО и колапса на пчелните семейства;
- Здравеопазване и биотехнически методи за управление на пчелните семейства;
- Приоритети в регулацията и сертифицирането на биопчеларството;
- Биопчеларството – възможности и перспективи в развиващите се страни;
- Маркетинг на биологичните пчелни продукти.
Както се вижда добра и разнообразна програма, със значение за всеки, който има интерес от практикуването на биопчеларство.
Преди дните на дискусии в залата, участниците в симпозиума посетиха ферма на биопчелар от региона Емилия Романа, преработващото предприятие на CONAPI (организация на производители пчелари от цяла Италия) в градчето Монтеренцио. Също така присъствахме на презентация на движението „Slow Food” съпроводено с прожекция на филм за пчелите и замърсяването на околната среда, срещнахме се и с екипа на пчеларски проект в Етиопия. В последния ден на симпозиума се проведе пътуване до Пиаченца, където се откри голямо пчеларско изложение. За повечето от тези събития, както и за най-важните теми от симпозиума, ще изготвим допълнително материали в следващите броеве.

CONAPI е най-важната организация в Италия

Защото обвързва производството на над 1000 професионални пчелари с реализацията на продукта им. Защото постига достойни за уважение цени на изкупуване. Защото предлага пчелните продукти в най-доброто им за потребителя състояние

CONAPI (за краткост ще я наричам кооперация по нататък в текста) означава национална организация на пчелари, която изкупува и реализира продукцията на своите членове, но и преработва други биологични продукти на земеделски производители.
Създадена е през 1978 г. като кооперация, по късно е трансформирана като организация на производители (консорциум) през 1985 г. Днес в нея членуват над 220 индивидуални и групирани в асоциации пчелари (около 1000 пчелари от цялата страна с над 60 000 пчелни семейства), 3 други асоциации, 7 кооператива, 3 организации от Латинска Америка. Заслужава да се отбележи, че в кооперацията над 40% от членовете са биопчелари. 58% от състава е от 20 до 49 години, а 21% са жени. В последните години се наблюдава устойчива тенденция за увеличение на биологичните пчелни семейства. Контролът и сертификацията на членовете на кооперацията се извършва от 3 национално признати организации. Управляващият орган е борд на директорите, чиито членове са професионални големи пчелари. Председателят на кооперацията например Диего Пагани (около 35 г.) заедно с брат си се грижат за 1000 пчелни семейства в биологичен пчелин в северна Италия.
Преработвани продукти:
Пчелен мед – био – изкупуват, разфасоват и реализират около 1000 т до 2011 г, а 2013 около 850 т;
Прополис за 2013 г около 450 кг, от които около 300 кг био;
Цветен прашец за 2013 г около 9 тона, от които 7 тона биопрашец;
Пчелно млечице за 2013 г. около 200 кг всичките био.
Интересни данни имат относно цените на реализираните от кооперацията пчелни продукти (всъщност това са изплатените на производителите стойности на предадените продукти) за 2012 г (таблица):
Bologna-2Посочените стойности разкриват огромния резерв, който имат организираните пчелари. Това всъщност е и резервът, който ние – българските пчелари имаме при реализацията на своите пчелни продукти. Цената на дребно е следствие на тези цени.
CONAPI кооперацията има утвърдени добри практики при изкупуването, преработката и реализацията на продукцията на своите членове:
- изкупува меда във варели от 300 кг, понякога в кофи от 25 кг (това е малко количество);
- разпределя суровината, окачествява и определя цени на реализация, според качеството на продукта;
- дистрибутира своето производство под две марки – Mielizia и Alce Nero. Разбира се когато се наложи на ишлеме преработват и за други брандове;
- крайните опаковки за меда са от 250г., 400г., 500г., 700 г., 1000 г. стъклени буркани. Често се практикува използване и на гъвкави PET опаковки.
Най-много членове на кооперацията – над 80 са от областта Емилия Романа, с над 13 000 пчелни семейства.
С председателя на кооперацията се проведе разговор за сътрудничество и помощ при организирането на организация на производители в България. Схемата на италианските пчелари е проста и изпълнима от членовете, но твърде ефикасна по отношение на заинтерисоваността на всеки от производителите.
Основните фактори за това се коренят в схемата на управление и мениджмънт:
- Директор на производството – управлява фабриката на кооперацията;
- Административен директор – управлява човешките, финансови и продуктови ресурси;
- Директор по качеството – управлява и координира продуктовата листа от входа до крайния потребител.
Освен тази структура има и отделни звена, които се занимават с членовете на кооперацията, включително обмена на документация с тях.
Идеята е производителят да си гледа работата и да получава заслужена реализация.

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 06 Март 2014 10:14

Удоволствието да бъдеш пчелар

Пълна инвентарна задоволеност и практическа информираност във всяко отношение

Ако трябваше аз да определям мото на дванадесетото международно пчеларско изложение в Плевен тази година, то без колебание бих избрал краткия, но най-показателен текст “Удоволствието да бъдеш пчелар”. В защита на тази констатация можеше да се увери всеки роден пчелар, решил да пропътува десетки или стотици километри от родното си място до изложението. Вече всеки, който има нужда от какъвто и да е инвентар (едър и дребен), помощни материали, подбуждащи и добавъчни храни, лекарствени средства, различни консумативи, литература от А до Я за пълна пчеларска информация и пр., може да бъде сигурен, че е попаднал на точното място. Вече всичко става все по-близко, все по-удобно и все по-продуктивно за пчеларя. Не е нужно човек да пътува непременно до Ташмайданското изложение в Белград, до някоя съседна страна или на далечните Апимондии, или пък да поръчва на колеги и приятели “купи ми това или онова”, за да бъде на най-съвременно ниво във своята пчеларска практика. От видяното тази година в Плевен, категорично можем да кажем, че вече имаме напълно затворен кръг по отношение на пълното задоволяне от пчеларския инвентар. Производителите и търговците се движат с изпреварващо темпо. Дори може да се каже, че с новаторските си идеи при някои нови артикули, нови модели и модификации и екстри те са изпреварили моментната информираност на много пчелари. В края на краищата нали за това са подобни изложения – за да информират и нагледно да представят последните иновации и постижения в пчеларството. И всеки пчелар, който не посещава подобни събития в малка или голяма степен губи скорост за модерно и по-продуктивно пчеларство.
Изложителите предложиха и този път инвентар и продукти за всякакви претенции и за всеки джоб. Това можеше да се види най-добре при различните габарити и модификации на центрофугите. Естествено, засилената конкурентна среда поражда и своята логика – предлагаха се центрофути на промоционални цени (дори с доставка “от врата до врата”). Подобно беше и картината при производителите на кошери. Дори и най-качествените кошери си намират своята приемлива цена за джоба на българския пчелар. А някои елементи като дълбокото дъно, бяха с понижени и по-стимулиращи цени. Но като проблем за всички наши производители на кошери си остава уеднаквяването на стандартите, защото не бяха единични случаи на запитване на пчелари дали дъното, капака, корпусите или магазините ще паснат на кошерите на пчелина му. Но това ще бъде отделна тема в някой следващ брой на вестника.
Голямата конкуренция лека-полека притиска и производителите на рамки, но не всички влизат бързо в час, защото надниквайки във всички микробуси и камиони на открития маркет на паркинга до изложбената зала, при не един и два случая открих, че някои производители предлагаха само “прави рамки” (т.е. без уширение) и то на цена по-висока от тези със стандартното уширение. Т. е. стремеж към по-мързеливо производство на по-висока цена! Крайно време е някои производители да престанат да правят рамки с чепове и да пробутват в средата на пакетите рамки от отпадъчен материал. Производството на рамки не е чак толкова проста работа за всеки. Още повече, че рамките се явяват като апартаменти за нашите пчели и направата им изисква респект, внимание и качество. Засега като лидер при хармонизиране между високо качество и цена си остава производството на “Мебел - Иван Табаков”.
Присъствието на все повече чужди изложители по никакъв начин не засенчват не малкото наши производители. Като посетител на почти всички плевенски изложения винаги откривам постоянно развитие като качество и многообразие на предлаганите стоки “всичко за пчеларя”. Това особено ясно се откроява при вече наложените марки на “Стохи” – София, “Пеликан” – Хасково, “Касамаков” – Разград и др.
С повече претенции оставаме към производителите на була и хранилки по отношение на материите и моделите при булата и модификациите при хранилките.
Тенденцията на пълно покриване на пазара “всичко за пчеларя” не се ограничава само на обширното плевенско изложение. Вече в София имаме меден маркет. А Стара Загора и Русе с показните си щандове дават много добър пример за създаването на пчеларски центрове за търговия и актуална информация и в други големи градове страната. Т. е. нещо като зародиши на бъдещи супер маркети. Както се вижда вече много пчелари или пък производители действат със замах и стават дистрибутури на определен пчеларски инвентар и консумативи. Така че всичко необходимо за съвременни пчеларски практики се приближава все по-близко и все по-достъпно за пчеларя.
Видянато в Плевен за сетен път ни убеди, колко удобно и лесно е да практикуваш пчеларство, когато имаш пълната инвентарна задоволеност и практическа информираност във всяко отношение.
Накратко в заключение – само похвални слова за производители и търговци! Наистина, пчеларството у нас щеше да бъде пълно удоволствие и дори, както се казва, песен, ако имахме предлагане на загриженост и реална подкрепа на същото ниво от страна на отговорните държавни институции.
Но зимните пчеларски тръпки продължават с ново пчеларско събитие на високо ниво. Затова ще кажем:
Довиждане Плевен 2014 и
Здравей Пловдив 2014!

Петър Тонев

Публикувана в Апибизнес
Четвъртък, 23 Януари 2014 13:02

Изпитания пред пчелните семейства

Необичайна зима.

За всички пчелари е ясно, че необичайно топлото време през декември и до средата на януари ще доведе до нови изпитания пред пчелните семейства. Особено бързо се развиват пчелните семейства и е засилено отглеждането на пило в райони с по-голяма надморска височина и места, където има почти всекидневно слънчево греене. В много кошери вече има пило на две-три пити, а отглеждането на пило означава поддържане на по-висока температура и бързо консумиране на храната. При едно възвратно застудяване повечето от пчелните семейства ще се окажат в затруднено положение. Възниква възможност и за отдалечаване от хранителните запаси. В много случаи при застудяване ще се ограничи или изхвърли и пилото. Все тежки технологични и физиологични проблеми за пчелното семейство. Това „подлъгване” за пчелите трябва да бъде парирано от пчеларите. Сега е важно да се прави това, което практическият опит на българския пчелар и неговата интуиция подсказват. На стр. 3 от настоящия брой ще намерите повече информация.

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 28 Ноември 2013 15:13

Естествена смърт на пчелите

В природата всяко живо същество се ражда, расте, размножава се, бори се за съществуване и умира. Причината за естествената смърт на всички животни, най-често е старост. Някаква средна и пределна възраст на живот. При пчелите факторът старост не е основен. В хода на милионите години на еволюция пчелите са придобили инстинкти, независимо от възрастта бързо да се превключват от една работа на друга, при внезапно изменение на условията на външната среда.
В публичното пространство витае мнението за износване и смърт от много работа
По този повод още преди 60 години Маурицио и учени от руската пчеларска школа доказват, че понятието „смърт от много работа” трябва да бъде преосмислена. Смята се, че най-изтощителната работа в пчелното семейство е кърменето. И тук Маурицио прави опит с пчелно семейство и млади белязани пчели, като непрекъснато отнема запечатаното пило и белязаните пчели са били принудени да изхранват пилото дълго време без попълнения от млади пчели. Опитът е завършен след 70 дни, като белязаните пчели са били в добро физиологично състояние. С тези доказателства отпадат факторите за смърт от работа и кърмене. Остава въпроса с храната и храненето. Храната на пчелите съдържа същите съставни части, които са необходими и на другите животински организми – въглехидрати, белтъчини, мазнини, минерални вещества, вода, витамини и други. Въглехидратите и мазнините са главни енергетични източници, от които се получава мускулна сила и топлина. Белтъчините, минералните вещества, водата, витамините и други, служат за изграждане на тялото на пчелата, за замяна на изхабените клетки и тъкани, за подържане на секретите на жизненоважните за организма жлези, восък, ферменти, яйца и други. За разлика от растителноядните животински организми хранещи се със смесена храна от горепосочените съставни части, пчелите много старателно преработват, съхраняват и изразходват храната разделно от мед и прашец (въглехидратна и белтъчна). Разделното събиране и използване на храната от пчелите е знак, върху който трябва сериозно да помислим и изучим. Смята се, че в далечното минало пчелите са водили самостоятелен живот. Хранели се със смесена храна от нектар и прашец. В последствие в процеса на еволюцията и продължителното историческо изменение на живата природа, пчелите загубват способността да живеят поединично. При изменените природно-климатични условия, те са можели да съществуват само на групи, и впоследствие на семейства. В този процес на еволюция значително се изменя морфологията на пчелата – придобива кошничка за събиране на цветен прашец, хоботчето се удължава, образува се медова гушка с клапа, восъчни и хранителни жлези и други. Всички тези морфологични и функционални изменения са до голяма степен целесобразни, и свидетелстват за биологичния прогрес, довел до процъфтяване на вида. В нормално семейство пчели кърмачки хранещи се с мед и прашец имат излишъци от белтъчини (мляко неоползотворено, се натрупва в тялото на пчелата във вид на телесни белтъци), което е предпоставка за по-дълъг живот. Маурицио казва „Храненето с прашец влияе на продължителноста на живота на пчелите и е тясно свъзано със степента на развитие на хранителните жлези и мастното тяло”. Ярък пример са пчелите в зачатъците на обществения начин на живот, събрани на групи във вид на семейство те са снасяли яйца, хранели са пило, донасяли нектар и прашец. Голяма е вероятността да са живяли по-дълго и умирали от старост. Остава открит въпросът: Защо тези морфологични изменения (придобиване на кошничка за събиране на цветен прашец, образуване на медова гушка с клапа, восъчни и хранителни жлези) са довели до благополучие и процъфтяване на вида. Храненето е в основата на съществуване на целия растителен и животински свят. Всяка пчела се ражда слаба, неукрепнала, с добре развити глътъчна жлеза и мастно тяло. За 3 дни тя укрепва и започва хранене на по-възрастните личинки с кашичка от мед и прашец. Тук изниква въпроса: Къде и как се приготвя тази кашичка – място, площадка и технология. В литературата само Любен Радоев казва: „Кашица от мед и цветен прашец, който пчелите смесват в медовата гушка”. Тук няма отговор, как прашецът ще стигне до медовата гушка. Според мен кашичката се приготвя в килийка с прашец или перга, като пчелата излива нектара или разредения мед в килийката и с лъжичката на хоботчето, покрито с власинки го разбърква, след което пълни медовата гушка и храни личинките и себе си. Сравнимо с художника, който потапя четката във вода, разбърква с боя и получената смес нанася на рисунката.
Храненето с прашец възбужда хранителните жлези и те започват да функционират
Човек е създал фуражи за домашните животни и в зависимост от съставките и съотношението помежду им, получава определени продукти – мляко, месо, яйца и други. Пчелите имат естествен фуражен продукт – прашец. С него хранят по-възрастните личинки и себе си и секретират мляко.То се секретира от глътъчната жлеза и някои компоненти от горно-челюстната жлеза. Качеството на пчелното мляко е в зависимост от качеството на прашеца. Спирането на хранене с прашец, спира секрецията на горно-челюстната жлеза. Глътъчната жлеза започва да отделя секрет с малко по-друг състав от млякото - ензими. Те са секрет с чисто белтъчен състав. Секретират се от глътъчната жлеза за сметка на телесните запасни вещества в тази жлеза и мастното тяло. Животът на пчелата остава в пряка зависимост от запасите на тези хранителни вещества. При събиране и преработка на нектар, няма попълнения от телесни белтъчни хранителни вещества, а наличните постепенно се изчерпват във вид на ензими за разграждане на сложните захари в нектара. Проф. Лазаров пише: „Когато белтъчините са в недостиг (в храната на пчелата липсват прашец и телесни белтъчни запаси), настъпва белтъчен глад, който води до преждевременна смърт на пчелата. Всяка пчела излиза от вътрешно гнездовата работа с някакви потенциални телесни запаси от белтъчини. Изчерпването им води до естествена смърт независимо от възрастта. Пчелите притежават безпогрешни инстинкти. Условия, потребност и хранене са в основата на жизнената дейност на пчелата и семейството като цяло. През активния сезон в гнездото има изобилие от храна - мед и прашец. Въпреки това, често се натъкваме на явлението -
пчела натоварена с прашец, пада пред
кошера и умира от
белтъчен глад
Биологичният закон да запази себе си чрез потомството, е в основата на милионите години на еволюция. Всекидневно да се раждат и умират хиляди без значение от възраст за подържане на жизненост и работоспособност, а естествената смърт да настъпва след изчерпване на телесните белтъци. Излиза, че всяка родена пчела е обречена на гладна смърт. Каква ирония на съдбата - най работливото живо същество на планетата, което събира, натрупва и съхранява излишъци от хранителни запаси, да умре от глад. Милионите години на съществуване на пчелите е доказателство, че това е единствения правилен път на еволюция довел до биологичен прогрес и процъфтяване на вида.

Горан Миленков

Публикувана в Знания и технологии

Девети фестивал на меда и пчелните продукти започна във Варна. Това съобщи на пресконференция Янко Янков, председател на Областна пчеларска организация – Варна. Фестивалът бе официално отрит днес, изложението е разположено на откритата площ на площад „Съборни” и ще продължи до 26 юли. Фестивалът събира над 20 пчелари и пчеларски дружества от цялата страна. Целта на фестивала на меда и пчелните продукти е да фокусира вниманието на гражданите и гостите на Варна към пчелните продукти, предоставени от доказали се пчелари производители от цялата страна, както и популяризиране на всички видове пчелни продукти. По време на фестивала ще се проведе кръгла маса по теми, свързани с чистотата на природата в екологично отношение като гаранция за качеството на пчелните продукти, провеждането на растително защитни мероприятия, съобразени с изискванията на нормативната уредба, здравеопазването на пчелите, ветеринарно обслужване и профилактични прегледи, както и субсидиране развитието на пчеларството като подотрасъл на животновъдството. Кръглата маса ще се проведе на 19 юли от 14.00 часа в Младежки дом – Варна.

Публикувана в Новини на часа

Дали изразходваната храна от пчелите при изграждане на пити ще бъде равнозначна с обичайната консумация?

Милан Стоянов, дпн
Питите в кошера имат огромно значение. Те са в директна връзка със здравословното състояние на обитателите в кошера. Важна е ролята им за екологичността и качеството на пчелните продукти, съхранявани в тях. Питите в пчелното гнездо влияят на доходите от пчелното семейство: използването на качествени пити увеличава производителността на пчелите с 40 – 47 %. Зимуването на пчелни семейства на много стари пити е тежко. Те дават голям подмор и отслабват или не дочакват пролетта. Старите пити са носители на зараза и болести. В тях се натрупват по-голям брой пестициди и болестотворни бактерии, които причиняват заболяване на пилото.
Разположените на стари пити пчелни семейства не могат да развият многобройна популация, което се обяснява от изследователите Breed, Stiller(1992) с акумулацията на замърсители, които остават трайно в питата и са предпоставка за по-голяма смъртност през зимата и за по-кратък живот през активния период.
Възрастта и качеството на питите оказват голямо влияние върху скоростта на кристализация на меда. Опитно е установено, че медът –изваден от килийките на новоизградени пити не кристализира в продължение на два месеца. Това е пет пъти по-дълго в сравнение с меда, изпръскан от питите, в които е отглеждано пило. Медът в стари и черни пити много по-бързо и по-често да добие повишена киселинност (предпоставка за вкисване – ферментация). С това се обяснява причината за повишената зимна смъртност и лошото зимуване върху много остарели пити. Медът, съдържащ голямо количество прашецови зърнца е неподходящ за зимуване, защото при ниски температури прашецът не може да се преработи от пчелите, а това води до преждевременно препълване на дебелото черво на пчелата. Получаването на мед само от пити, в които не е отглеждано пило, гарантира неговото високо качество и екологична чистота. Това може да се получи, ако работим с ханеманови решетки. Старите пити замърсяват меда и са противопоказни за екологично пчеларство.
В какво се състои връзката на питите в пчелното гнездо с получените доходи от него ? Обилният строеж (градеж) по време на главната паша намалява медодобива. Поставянето на магазини с неизградени пити (основи) намалява медодобива с 43 %. Питите с неправилни или замърсени килийки в плодника са причина майката да търси подходящи такива за осеменяване, а това води до губене на много време и забавяне на развитието на пчелното семейство. Така се стига до шарено (некомпактно) пило и води до неточни изводи за качеството на майката. Старите пити са предпоставка за създаване на роево настроение. От старите пити се излюпват пчели – джуджета, които са с по-кратък живот и влошени физически качества. Много старите пити съдържат голямо количество феромони на пилото. Това се възприема от майката като сигнал, че килийката е заета, вследствие на което тя трудно осеменява такава пита. Замърсителите във восъчната пита водят до маскиране на миризмата на кошера и пчелите не успяват да “открият” своето гнездо. Анализите на Дж.Бери доказват, че отгледаните пчели на нови пити се грижат за по-голямо количество пило и се излюпват по тежки пчели. Пчелите, излюпени от нови пити, имат по – дълъг живот.

Публикувана в Агроновини
Понеделник, 24 Юни 2013 15:19

Новаторство и пак новаторство

Един разумен и поучителен подход. Пчелар №1 за 1999 г, наближаващ 80 годишен юбилей изненадва със своя икономически размах

Специален екип на в. „Пчела и кошер“, Несебър
Новаторство... Сложно за дефиниране, но забележимо в ежедневието на хората. Много са българските пчелари, но с новаторски дух не чак толкова много. За есин от тези хора, пчелари и активни деятели неведнъж са писали пчеларските издания. Това е пчеларят Кирил Киров от Несебър.
Номиниран и удостоен със почетното звание „Пчелар №1 на България“ за 1999 г, за пръв път той става жалон в редицата изявени български производители. Отличието му се дава заради въведения нов маркетингов подход и реализация на произведения пчелен мед.
Baj-Kiro1По онова време това беше почти ерес и много от нашите пчелари не вярваха, че е възможно до такава степен да се развият директните продажби. Е..., бай Киро успя и поведе сериозна група във вихъра на изложения, базари, дегустации. В крайна сметка – по-добра реализация на произведеното. Ето – това е новаторство в действие.
За пореден път това лято.известният пчелар направи представяне на своята база за производство на пчелни продукти, действащ демонстрационен пчелин и музей на пчеларството от древността до днес.
За повечето български пчелари Кирил Киров (бай Киро, както най-често го наричат приятели и сподвижници) е синоним на новаторство и най-вече на нестандартни подходи в реализацията на пчелните продукти и популяризирането на меда. Той отдавна е доказал че наистина е такъв. Тази година обаче има съществени новости:
- размахът на сътвореното и въведените в действие обекти е внушителен – нова стопанска сграда, с възможности за обработка на пчелните продукти;
- обновен и разширен е съществуващият музей на пчелите от древността до наши дни. В него са вплетени и известни от нашата далечна и по-близка история моменти, както и част то архитектурното наследство на Несебър;
- разширена и изцяло е обновена базата, в която се посрещат посетители и гости на комплекса. Тя е вплетена идеално в общата идея за популяризиране на пчеларството и благородната дейност на пчелите.
Това, което много от нашите пчелари не знаят и не подозират, че съществува е огромната работа по предварителната подготовка на сезона. Това започва още в края на предходната година. Бай Киро мобилизира своите пмощници и своя маркетингов нюх, за да осигури подходящи (обикновено нови по дизаин) опаковки. Те трябва да привличат клиенти и туристи. Да осигури подръчните материали – етикети, лъжички, опаковъчни консумативи и др. Разбира се и доставките на подходящ мед, мед в пити, цветен прашец, прополис. В съответствие с огромното посещение на пчелина и музея, той се нуждае от структура на свои производители и доставчици. Тази огромна по мащабите си дейност изисква време и финансов ресурс. Допълнително осигурява и прероботката и разфасоването на продуктите.
Най-интересна е неговата дейност по демонстрирането на живота на пчелите и особеностите на пчеларския занаят. Едно от най-ефектните представления, които той лично извършва е ритуалът с целуването на пчелите от извадена пита от кошер. Всички посетители неминуемо ахкат в този момент и поне малко придобиват доверие към тези полезни насекоми.
Baj-Kiro2Дори само това да правеше известният пчелар, то е достатъчно, защото влияе на много наши и задгранични туристи, прави ги по-предани и по-близки с пчелите.
Ето и някои факти, които потвърждават размаха на неговата дейност и полезните резултати от нея:
- за тази година има няколко хиляди организирани туристи от ЕС, които тематично посещават пчелина – музей. Това разнася славата на България далеч извън пределите й;
- групите туристи желаят най-много посещението на пчелина-музей, което го прави задължителен елемент в туристическата програма;
- готовността с десетки видове пчелни продукти и опаковки на рафтовете при посрещането на гостите на музея носи не само допълнителна печалба, но говори на всички, че има какво да се види, купи и подари от българските традиционни храни и стоки.
Добре би било несебърският пчелар бай Киро да има повече последователи в различни точки на нашата страна – има какво да се прави и има добри финансови резултати.
Иска се поне едно – новаторство.

Публикувана в Агроновини

Има данни, че N. ceranae е довела до големи загуби на пчелни семейства в Гърция през 2009, а също така и в Румъния и Турция

Проф. д-р Калинка Гургулова
През последните години N. ceranae, наречена още нозематоза „С”, е установена понастоящем да паразитира при азиатската медоносна пчела А. Cerana и европейската медоносна пчела Apis mellifera, като се е разпространила в повечето части на света. На базата на молекулярно биологични изследвания (PCR) през 2005-2006 г. се установява, че N. ceranae е широко разпространена сред медоносната пчела Apis mellifera в Испания, Франция, Германия и Швейцария. При изследване на изолати от Финландия, събирани от 1986-2006, е доказано, че N. ceranae съществува в Европа поне от 1998 г. и оттогава се разпространява все повече, в сравнение с N. apis, довеждайки вероятно до по-висока степен на опаразитяване на пчелите (брой спори на пчела). На сегашния етап е установено, че медоносните пчели в Северна, Южна Америка и цяла Европа са засегнати от N. ceranae. В САЩ N. ceranae се смята като фактор за проявата на колапса при пчелите (CCD). Има данни, че N. ceranae е довела до големи загуби на пчелни семейства в Гърция през 2009, а също така и в Румъния и Турция.
Лабораторни изследвания, направени по проект на Националната развъдна асоциация по пчеларство (НРАП) от Националната тригодишна програма за развитие на пчеларството показват, че в България е навлязла N. ceranae. През 2009 само в 2 проби пчели, взети от 1 пчелин е намерена N. аpis, а в останалите положителни проби е установено наличие изключително само на N. ceranae.
През 2011 при всички положителни проби е установена само N. ceranae
Това показва, че N. ceranae е засегнала нашите пчелни семейства, с което може да се даде обяснение (наред и с други фактори) за значителните загуби в пчеларството през последните години. Освен това се смята, че паразитът N. ceranae измества сравнително бързо причинителя на нозематозата N. apis от неговия естествен гостоприемник – европейската медоносна пчела A. mellifera.
Тази замяна все още е загадка за учените, тъй като спорите на N. ceranae са по-малко издръжливи от тези на N. apis
Характерно е, че нозематоза „С” не протича с типичната клинична картина, която сме свикнали да наблюдаваме при нозематозата, причинена от N. apis (нозематоза „А”). Няма диария по пчелите и диарични петна по питите. Семействата постепенно отслабват и пчелите изчезват почти до пълното обезлюдяване на кошера, като пчеларят късно разбира за съществуващия проблем. Признаците на отслабване не са видими до момента, когато пчелната майка вече не може да компенсира загубата на заразените пчели. Понякога се наблюдават пълзящи пчели пред кошерите на болните семейства. Често се намесват и други фактори, които могат да ускорят процеса, като отравяния, вароатоза, вируси, технологични грешки и др. Наличието на вароатоза и отравяния водят до по-бърза смърт на инвазираните пчели, поради снижаване на имунитета им. Спорите се пренасят чрез пакети пчели, пчелни роеве и майки, при кражби, блуждаене и налитане на пчелите, търтеите, при подхранване с контаминиран мед и прашец, от водоизточници, замърсени със спори и др. Освен това е доказано, че здравите семейства в близост до опаразитеното семейство в пчелина може също така да се заразят.
Диагнозата „нозематоза” се поставя само при лабораторно изследване
Пробата трябва да съдържа минимум 60 пчели – умрели, пълзящи или живи пчели. Пробата трябва да се изпрати по най-бързия начин (с куриер) след вземането или да се съхранява в хладилник до изпращането й в лабораторията. При микроскопското изследване диагнозата нозематоза се поставя на базата на наличието на ноземни спори, но не може да се направи разграничаване на двата вида ноземи. За това са необходими по-сложни изследвания по молекулярно-биологични методи (PCR). Чрез изброяване на спорите в специална камера може да се определи степента на инвазия на една пчела.
(Следва)

Публикувана в Агроновини
Петък, 08 Март 2013 14:28

Сива грузинска пчела

Ограничено разпространение, но с изключителни качества

От край време грузинският народ се е занимавал с пчеларство. Пчелният мед и восък са били основни продукти за търговия, наравно с коприната, вълната и виното. Грузинската пчела заема особено място в световните класации за породи пчели. По своите продуктивни особености, миролюбивост и биологични качества, тя се смята за една от най-добрите в света.
Различават се мегрелски, абхазки, имеретински, горно сванецки, картлийски, кахетински и гурийски грузински породи. По-известна в рускоезичните описания (неправилно според грузинците) тя се нарича „Сива кавказка планинска пчела”.
Най-известните качества са:
- миролюбие;
- изключителна работоспособност (работи от ранна пролет до късна есен, дори излита в дъждовно време);
- наличие на дълго хоботче (7,2-7,3 мм), което й дава възможност да опрашва червената детелина, което е невъзможно за другите медоносни пчели;
- при благоприятни условия майката може да достигне до 2500-2800 яйца в денонощие;
- бързо превключване от едно медоносно растение на друго;
- по време на пчеларските прегледи майката не преустановява снасянето, а пчелите се държат кротко;
- слаба склонност към роене;
- склонност към „тиха смяна” на майката;
- пчелното семейство поддържа добри запаси мед за сметка на ограничаване на яйцеснасянето.
Грузинската пчела нееднократно е била отличавана на световните пчеларски форуми Апимондия.

Публикувана в По света

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта