При засаждане на цветята в група е важно да се поддържа определено разстояние, което ще позволи на растението да получава всички необходими хранителни вещества. Гледайки цветята, можете да разберете сами как се държат, дали имат достатъчно място за пълно развитие и цъфтеж.
Грешките по време на засаждането лесно ще поправите, защото можете да пресадите или разсадите растенията. Но ако имате слабост за закупуване на много семена и цветя, винаги помислите къде ще засадите нови растения. Това ще ви предпази от спонтанни покупки, както и засаждането на цветя вече няма да бъде свързано с намирането на място за следващите растения.

Разстояние между растенията не трябва да бъде по-малко от 1/3 от височината на възрастното растение.

Що се отнася до засаждане, тук е важно да се помни едно правило: колкото по-високо е растението, толкова повече се разпростира, толкова по-голямо разстояние трябва да се остави около него. Средно гъсти видове храсти могат да бъдат засадени на разстояние от 20 см един от друг. Култури с дълги коренища и пълзящи филизи - 30 см и повече.
По начина на разполагане, многогодишните декоративни се разделят на три големи групи.

Към първите се отнасят определящите растения, които ще дадат тон на цялата цветна градина. По принцип това са високо растящи ефектни култури - Вайгела, Булчин венец, Смрадлика, Будлея и т.н. Те са засаждат поединично или в група по два храста на разстояние най-малко 60 см между растенията.
Културите с по-малък размер, но с не по по-малко ярки цветове, се отнасят към групата на придружаващите многогодишни. Такива са рудбекия, маргаритки, тлъстига. Те изглеждат по-скромно, но ако ги засадите на групи на разстояние най-малко 40 см те ще се покажат в цялата си красота!
Божурите не трябва да се засаждат близо едни до други. Разстоянието между тях трябва да бъде поне 1 м.
Към третата група се отнасят растения с помоща на които се запълват празните пространства на цветните лехи, алпинеумите - астри, цариче, див слънчоглед -doronicum и някои други ниско растящи многогодишни храсти образуващи красив плътен килим. Техните ярки петна могат да разкрасят всяка градина. Тези цветя може да засаждате на разстояние до 25 см.
По отношение на розите, мини розите се препоръчва да се засаждат на разстояние 30 см, чаено-хибридните рози - 0,5-1 м, храстовидните рози се нуждаят от повече пространство - 2 м между храстите.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

При засаждане, разстоянията между дръвчетата се определят и според плодородието на почвата. На плодородни почви дърветата израстват по мощни и високи, а на слабо плодородни и с високи подпочвени води - по слабо.

Вид

Сила на растеж

Разстояние в м

Ябълка, круша

слаборастящи

1,5-3

среднорастящи

3-5

силнорастящи

5-7

Вишня

слаборастяща

2,5

среднорастяща

3-5

силнорастяща

5-7

Слива

силнорастяща

2,5

среднорастяща

4-5

силнорастяща

5-7

Праскова, кайсия

среднорастящи

4-5

силнорастящи

5-6

Цариградско грозде

 

1,5

Касис

 

2,5

Френско грозде

 

2

Малина

 

0,3-0,5

Къпина

стелеща

2,5

обикновена

0,3-0,5

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Вид

Сила на растеж

Разстояние в м

Ябълка, круша

слаборастящи

1,5-3

среднорастящи

3-5

силнорастящи

5-7

Вишня

слаборастяща

2,5

среднорастяща

3-5

силнорастяща

5-7

Слива

силнорастяща

2,5

среднорастяща

4-5

силнорастяща

5-7

Праскова, кайсия

среднорастящи

4-5

силнорастящи

5-6

Цариградско грозде

 

1,5

Касис

 

2,5

Френско грозде

 

2

Малина

 

0,3-0,5

Къпина

стелеща

2,5

обикновена

0,3-0,5

Забележка: При засаждане, разстоянията между дръвчетата се определят и според плодородието на почвата. На плодородни почви дърветата израстват по-мощни и високи, а на слабо плодородни и с високи подпочвени води - по-слаби.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За да ви улесним в преценката, публикувам таблица с разстоянията между дърветата според силата на подложката.

Култура Сила на подложката Разстояние в метри
Ябълка

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Круша

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Слива

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2,5

6

7

Праскова

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

4-5

6

Кайсия

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

5

6

Вишня

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2,5

4-5

5-7

 

МИНИМАЛНИ РАСТОЯНИЯ МЕЖДУ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ В МЕТРИ

 

Вид
ЯБЪЛКА, КРУША НИСКОРАСТЯЩИ 3,4
  СРЕДНОРАСТЯЩА 5
  ВИСОКОРАСТЯЩА 7
ВИШНЯ НИСКОРАСТЯЩИ 2,5
  СРЕДНОРАСТЯЩА 7
  ВИСОКОРАСТЯЩА 9
СЛИВА НИСКОРАСТЯЩИ 2,5
  СРЕДНОРАСТЯЩА 6
  ВИСОКОРАСТЯЩА 7
ПРАСКОВА,КАЙСИЯ СРЕДНОРАСТЯЩА 5
  ВИСОКОРАСТЯЩА 6
ЦАРИГРАДСКО ГРОЗДЕ   1,5
ФРЕНСКО ГРОЗДЕ   2,5
МАЛИНА  

0,3 -0,5

Публикувана в Овощната градина

Схемата на засаждане на ягодите се избира в зависимост от сорта, срока на узряване, големината (хабитуса) на сорта, планирания срок на отглеждане на ягодите, начина на поливане и др.

Трябва да се има предвид, че ранозрелите сортове не се отглеждат повече от две години, те бързо изчерпват потенциала си. Даже някои дават добри добиви и големи ягоди само през първата година. При тях засаждането е на разстояние между растенията 20-25 см, а в реда 15-30 см, като растенията се разполагат шахматно.

За двугодишна експлоатация се използва двуредово или редово засаждане.

Средно ранните и късни сортове достигат максимално плододаване на втора, даже и на трета година. За тях е най-добре да се използва редово засаждане (80-90х25-35 см в зависимост от големината на растенията) или шахматно (90-115+25-35х30-40 см). Имайте предвид, че при тях през първата година добивите не са високи.

Растенията се засаждат в предварително подготвени бразди, като коренчетата се оправят, а ако са много дълги, трябва да се намалят. Засипват се с пръст до кореновата шийка, като вегетативният връх се оставя над повърхноста на почвата. Ако се засипе с пръст, растението спира да расте и дори може и да загине. След засаждането растенията се поливат обилно. Ако времето е много топло добре е те да се покрият, за да се защитят от слънцето.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При засаждане, разстоянията между дръвчетата се определят и според плодородието на почвата. На плодородни почви дърветата израстват по мощни и високи, а на слабо плодородни и с високи подпочвени води - по слабо.

Вид

Сила на растеж

Разстояние в м

Ябълка, круша

слаборастящи

1,5-3

среднорастящи

3-5

силнорастящи

5-7

Вишня

слаборастяща

2,5

среднорастяща

3-5

силнорастяща

5-7

Слива

силнорастяща

2,5

среднорастяща

4-5

силнорастяща

5-7

Праскова, кайсия

среднорастящи

4-5

силнорастящи

5-6

Цариградско грозде

 

1,5

Касис

 

2,5

Френско грозде

 

2

Малина

 

0,3-0,5

Къпина

стелеща

2,5

обикновена

0,3-0,5

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Схемата на засаждане на ягодите се избира в зависимост от сорта, срока на узряване, големината на храста, предполагаемия срок на отглеждане на ягодите, начина на поливане.

Трябва да се има предвид, че ранозрелите сортове не се отглеждат повече от две години, те бързо изчерпват потенциала си. Дори някои дават добри добиви и големи ягоди само през първата година.

При това положение засаждането е с разстояние между растенията 20-25 см, а в реда 15-30 см, растенията се разполагат шахматно. Ако ягодите се отглеждат само една година на същото място могат да се засадят още два пъти, получени от същите растения.

За двугодишна експлоатация се използва двуредово или редово засаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При засаждане, разстоянията между дръвчетата се определят и според плодородието на почвата. На плодородни почви дърветата израстват по мощни и високи, а на слабо плодородни и с високи подпочвени води – по ниски и по слаби.

Публикувана в Овощната градина

Разстоянието между отделните луковици при засаждане на нарциса е според начина на оформяне на цветните групи в площта. Ако засаждате повече от един ред нарциси, разстоянието между тях трябва да е 50-60 см, а между отделните луковици 15 см. Дълбочината на засаждане зависи от големината на луковиците и е от 8-12 см.

Публикувана в Цветарство

Разстоянията на засаждане са 5-6 м между редовете и 4 м в реда. На по-богати почви междуредовите разстояния се увеличават с 1 м. След засаждане едностъблените растения се съкращават на височина около 80 см, а храстовидните - на 5-6 пъпки от повърхността на почвата. Когато при последните се засаждат 2-3-годишни растения, те се съкращават на около 10 см. от нивото на почвената повърхност.

При едностъблените растения редовно се премахват издънките както от основата на стъблото, така и от кореновата система. На храстовидните форми резитба не се извършва първите 2-3 години от засаждането с цел да се оформи храста, а след това се провежда редовно резитба за просветляване и за премахване на силно застарели стъбла. Агротехническите мероприятия за отглеждане на дърветата са както при останалите дървесни овощни видове.

Широко разпространена болест по лешника е брашнестата мана, срещу която се прилагат познатите механични и химични методи.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта