Преди няколко години Световната организация по храните направи интересна препоръка към фермерите: беше им препоръчано да обърнат внимание на насекомите.

Насекомите са добри източници на протеини, съдържат мастни киселини и минерали, а тяхното отглеждане изисква значително по-малко ресурси от отглеждането на свине или говеда. Насекомите също могат да бъдат алтернатива на соевото или рибено брашно, които се използват при храните за животни.
Но според експертите човечеството все още не е готово да премине в категорията на насекомоядните.
Изпълнителният директор на Hermetia Baruth GmbH (Бранденбург), Хайнрих Кац счита, че насекомите едва ли ще станат основната храна в Европа и още повече, че те не могат да заменят напълно месото. Същевременно експертът изобщо не е против това, че този пазар се развива активно.
Хайнрих Катс счита, че продуктите от насекоми ще станат успешни само когато носят на производителя предимства, какъвто е случаят с неговата компания, която произвежда ларви на мухи за преработка в храната за риба и животни. И когато става въпрос за производството на фураж, тогава насекомите имат повече шанс. Ако разглеждаме насекомите като храна за хората, това ще бъде по-скоро продиктувано от модата.
Що се отнася до печалбите на земеделските производители, които ще рискуват с този бизнес, то тук не всичко е толкова розово. Една от причините е, че до момента няма оборудване за ферми за насекоми, което би позволило да се достигнат високи обороти.
Хайнрих Кац добавя, че за две години компанията му планира да достави на пазара специализирано оборудване за производство на насекоми. Може би след това, отглеждането им във фермите може да стане много по-лесно.
Експертът добавя, че въпреки амбицията на някои земеделски стопани, той не би ги съветвал да се занимават с размножаване на насекоми: в малък мащаб този бизнес е нерентабилен, а в голям е твърде скъп и трудоемък.

Биологът Андреас Стамер, който е специалист по консултиране в сектора на размножаване и отглеждане на насекоми, споделя мнението на Хайнрих Кац. Той отбеляза, че сега в Европа, производителите на насекоми се занимават с развъждането на ларвите на мухи, щурци и скакалци. Продуктите след преработката могат да бъдат доставени в страните от ЕС като хранителен продукт. Но биологът подчертава, че никой засега не е намерил златната жила в това направление.
Експертите смятат, че производството на насекоми е млада индустрия, която има голям брой неизучени области и е рискова за предприемачите.

Петър Кръстев

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 27 Септември 2018 16:59

Ръст на експорта на свинско месо в ЕС

Търговската война между Пекин и Вашингтон е благоприятствала европейския експорт
За шестте месеца на 2018 година износът на свинско месо от ЕС за трети страни е нараснал с 1,84 млн. тона, информира topagrar.com. Причината за това е активното търсене на свинско месо от Южна Корея и Китай. Търговската война между Пекин и Вашингтон също е оказала благотворно влияние върху европейския експорт. Основната страна  износител си остава Германия, чийто дял от общия износ се е увеличил с 6% спрямо първата половина на 2017 година до 23%. При настоящите условия най-големият пазар за европейско свинско месо с дял от 37% остава Китай.
В Румъния отчитат сериозен спад
От събраните до момента данни за 13 страни, само в Румъния се регистрира спад в броя на отглежданите свине с 8% спрямо предходната година до 4,13 млн. животни. Освен това броят на свинете-майки е спаднал за указания период с 14% до 280 хил. . Причина за това са продължаващите  затруднения при справянето с АЧС. Според данни на ЕС за периода от януари до септември 2018 година в страната са регистрирани 922 огнища на вируса, над 880  от които са във ферми за свине, а вече над 160 хил. свине са унищожени.
Спад в цената с 22%
Предлагането на свинско месо изобилства не само на европейския, но и на глобалния пазар. То е обусловено не само от слабото търсене на вътрешноевропейския пазар, но и от по-слабия китайски внос. Търсенето остава значително под миналогодишните нива, а цената на свинското за периода от януари до средата на септември е паднала с 22 евро или 13% до 143,78 евро за 100 кг. При подобно сравнение трябва да се отчете, че през първата половина на 2017 година тласък върху производствените цени на свинското месо оказал  стабилният тогава експорт на свинско месо за САЩ и Китай. Очаква се върху цените на свинското влияние да окаже и търговската война между САЩ и Китай, която да наложи ново размесвне на картите, като ситуацията допълнително се усложнява и от върлуващия в Европа и Китай вирус на Африканската чума по свинете. 

Публикувана в Животновъдство

 За 10 години производството на свинско месо в Китай ще се увеличи с 12%, достигайки 59,3 милиона тона към 2026 г., прогнозират анализатори от ФАО, цитирани от meatinfo.ru. Производството н свинско месо, което традиционно е най-потребяваният животински протеин в света, съвсем леко ще надвиши обема на производството на птиче месо, коментира анализаторът Бетан Уилкинс от AHDB. 
Същевременно производството в ЕС ще бележи лек спад (1%), тъй като вътрешният пазар е наситен.

През 2016 г. световната търговия със свинско месо нарастна, стимулирана от силното търсене от страна на китайските потребители. Това се дължеше на намалената вътрешна продукция. След възстановяването й обаче китайският внос ще намалее с 43% през следващите 10 години.

Според последните данни потреблението на свинско месо през 2017 г. ще бъде малко по-слабо като обем спрямо потреблението на птиче месо. Очаква се през следващото десетилетие популярността на птичето месо да расте още по-силно. За това ще спомогне относителната достъпност, сравнено с други видове месо.

Публикувана в Животновъдство

Брюксел – за момента, към наличната от началото на миналата седмица финансова помощ за частно складиране на свинско месо няма голям интерес.

Според последните данни на Европейската комисия, до 12-ти март са направени 12 заявки за общо 20 761 тона месо. Най-голямо е търсеното от Дания с 5 933 тона и от Полша с 5 315 тона. Германските кланици се нареждат на четвърто място след Испания с 2 114 тона. Испанците са поискали финансово подпомагане за 2 707 тона месо.

Във Франция и Холандия в частно складиране са съхранени по 1 100 тона месо. В останалите държави – членки са подадени заявления за по-малко от 500 тона. В зависимост от количеството и периода на съхранение, финансовата помощ варира между 210 евро/тон и 305 евро/тон. Комисията възнамерява редовно да актуализира статистиката.

Източник: http://www.proplanta.de/

Публикувана в Бизнес

Водещите вносители на свинско месо: Китай и Хонг Конг, Япония и Южна Корея, през 2014-та година са купили на световния пазар повече стоки, отколкото през предходната година. Вносът на Русия е сведен до минимум. Най-големият вносител, с общ обем на вноса от 2,3 милиона тона, са Китай и Хонг Конг заедно. Голяма част от този обем са вторични продукти като карантии, кости и др. На второ място в класацията на най-големите вносители се нарежда Япония. От гледна точка на приходите, Япония е и остава най-влиятелният пазар в света, тъй като японците поръчват основно обезкостено месо и по-качествени месни продукти от чужбина.

Поради географската близост, в сектора на месото доминират САЩ и Канада. От ЕС са изнесени една трета повече стоки и Общността се нарежда на второ място преди Канада като най-голям вносител. Износът към Азия беше стимулиран чрез продуктовите ограничения свързани с болести в няколко азиатски региони и от силната конкурентна способност на европейските доставки. Четирите топ вносители притежават пазарен дял от около 55% от целия внос в света.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Европейската комисия даде зелена светлина на субсидираното частно складиране на свинско месо. Регламентът за прилагане беше публикуван в официалния вестник на ЕС, номер 62 от 6 март, съобщава аграрният информационен център (AIZ). В него са посочени детайли за мерките в подкрепа на пазара. Заявления могат да бъдат подавани от 9-ти март за период на съхранение от 90, 120 и 150 дни. Минималното количество е 10 тона за обезкостено свинско месо и 15 тона за месо с кости. Финансовата помощ зависи от количеството и периода на съхранение. В зависимост от това, тя ще варира между 210 и 305 евро/тон, което я прави 40% по-ниска от помощта през 2011-та година.

На 24-ти февруари 2015 г. управителният съвет на ЕС прие да финансира частното складиране на свинско месо. Комисията обосновава въвеждането на тази мярка с отрицателната тенденция на цените, която е предизвикана преди всичко от руската забрана за внос. „Повече от 18 последователни седмици, средните цени на пазарите в ЕС бяха под референтната прагова стойност и имаха значително отрицателно въздействие върху маржовете на печалбите в сектора на свинското месо. Продължаващите трудни пазарни условия влияят върху финансовата стабилност на много предприятия“, подчертават от Комисията. Временното складиране на свинско месо е необходимо, за да се върне пазарното равновесие и да се увеличат приходите.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Предлагането на пазара на свинско месо в ЕС отново е по-голямо и цените са стабилни.

В целия Европейски съюз, с изключение на няколко региона, предлаганите количества отново са по-големи. Спадът в търсенето от последните седмици е преодолян. Цените в Германия и в много други страни-членки са стабилни. Фактът, че управителният съвет на ЕС прие мерки за финансова помощ при частното складиране на свинско месо, не бе приет с ентусиазъм от всички пазарни партньори. Противниците на решението са на мнение, че тази мярка би била по-подходяща и ефективна през месеците декември и януари, когато имаше рязък спад на цените и свръхпредлагане на пазара.

Европейският комисар в ресор земеделие, Фил Хоган, е на мнение, че приетата мярка за финансово подпомагане на частното складиране е най-подходящата за стабилизиране на цените на свинското месо. В допълнение, пазарните експерти коментират, че слабият курс на еврото благоприятства износът на месо извън ЕС.

Източник: http://www.landwirt.com/

Публикувана в Бизнес

Управителният комитет на Европейската комисия прие мерки за финансова помощ при частно складиране на свинско месо. Представителите на Англия, Холандия, Чехия и Словакия се въздържаха, а представителите на Германия, Швеция и Естония гласуваха против мярката. Според тях, тя ще влоши още повече тежкото положение, когато след време складираните количества отново се върнат на пазара. Комисарят по земеделие на ЕС, Фил Хоган, обяви по-рано в Париж старта на акцията за подпомагане на частното складиране на свинско месо.

Средства от ЕС за складиране може да се заявят за срок от 90, 120 и 150 дни. В зависимост от продължителността и разфасовките, финансовите помощи могат да достигнат до 305 евро за тон. Така, финансовото подпомагане е по-малко, отколкото при предишната такава акция. През февруари 2011 г. са били съхранявани около 140 000 тона свинско месо и общата стойност на паричното обезщетение от Брюксел се е равнявала на 63 милиона евро. Въпреки че Европейската асоциация на фермерите COPA-COGECA даде положителна оценка на решението на Брюксел, сдружението на свиневъдите ISNсе обяви категорично срещу него.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Руската забрана за внос на месо и месни продукти от Молдова, наложена в края на октомври 2014-та година, е причинила тежка криза на пазара на свинско месо в южноевропейската страна.  Забраната за внос е наложена поради сериозни нарушения на ветеринарно-санитарните разпоредби. Според съобщенията в пресата, тя е довела до проблеми на пазара и спад в цените на свинското месо с 30%.

Директорът на молдовската свинеферма "Porcobello Ltd." обяви, че преди налагането на търговските ограничения е продавал около 340 тона свинско месо на месец на цена от около 1,94 евро/кг. Към момента със 150 тона месо на месец той не може да продаде и половината от количеството на цена по-висока от 1,26 евро/кг.

По данни на Министерството на земеделието в Кишинев, през изминалата година до налагането на забраната за износ на 27-ми октомври, балканската страна е изнесла повече от 5 000 тона свинско месо в страните от Общността на независимите държави (ОНД), най-вече в Беларус и Русия. След отпадането на основните клиенти от Русия, директорът на свинефермата и много други производители в бранша се опасяват от "колапс на свиневъдството" и молдовското селско стопанство като цяло, ако в близко бъдеще правителството не успее да нормализира икономическите отношения с Русия.

Източник: https://www.topagrar.com    

Публикувана в Бизнес

Производителите на свинско месо в Европейския съюз могат да се надяват, че ембаргото върху вноса на руския пазар ще се облекчи в обозримо бъдеще. Облекчение се очаква само за определени продукти, а именно за сланина, субпродукти, както и живи животни.

Представители на Европейската комисия проведоха разговори с представителите на руската Федерална служба за надзор за животните и растенията (Rosselkhoznadzor) в рамките на международната зелена седмица в Берлин (International Green Week ).

Говорителят на еврокомисаря по здравеопазване подчерта, че все още няма споразумение, но има положителни резултати. Подробностите все още трябва да бъдат договорени.

Въпреки това, експертите предупреждават за неспазване на предварителните уговорки. Те припомниха, че през изминалите месеци Русия многократно е обещавала да даде официално съгласие, но не го е правила. Възможните облекченията изглежда са свързани главно с мерките, които Русия прие през лятото на 2014 г., като част от общото влошаване на политическите отношения със Запада.

При всички случаи, забраната за внос на европейско свинско месо, която Москва въведе преди година поради появата на африканска чума по свинете (АЧС) в Полша и балтийските държави, ще остане в сила. Поради това ограничение от ЕС е задействан специален процес в рамките на Световната търговска организация (СТО).

От Комисията разясниха, че облекчения за вноса може да има в рамките на преговорите за повторно отваряне на руския пазар за картофи за директна консумация от ЕС.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта