Производството на соя в света ще нарасне с 14 млн. тона през селскостопанския сезон 2016-2017 г. и ще достигне 329 млн. тона благодарение на увеличаването на засетите площи и на подобряването на производителността, се посочва в последния месечен доклад на Международния съвет по зърното, цитиран от електронното издание Latifundist. В основните държави-износителки се предвижда ръст от 6,1% на реколтата до 269 млн. тона, като само в САЩ оценките са за увеличение с 3,1 млн. тона до 113 млн. тона.

Според анализаторите на съвета потреблението може да нарасне с 3% заради нарастващото търсене на соеви продукти, а количествата преходни запаси вероятно ще намалее за втори пореден сезон. При основните износители обаче очакванията са за незначителен ръст на запасите, най-вече за сметка на натрупването им в САЩ.

„Търгуваните количества в световен мащаб може да се окажат най-големите в историята, главно за сметка на нарастване на доставките за Азия, като 80% от износа ще бъде осигурен от САЩ и Бразилия”, смятат експертите на съвета.

Публикувана в Бизнес

В последния си месечен доклад експертите на Международния съвет по зърното повишиха прогнозата си за световната реколта от соя през селскостопанския сезон 2016-2017 г. с 1 млн. тона спрямо предходното си предвиждане до 321 млн. тона, съобщи електронното издание Agro2b. През миналия селскостопански сезон производството на соя в света достигна 316 млн. тона.

Корекцията в посока на повишение се дължи най-вече на разширяването на засетите площи в основните държави-производителки, особено в Бразилия. За по-силната световна реколта допринасят и благоприятните метеорологични условия при узряването на соята в САЩ и Канада.

 Оценката на експертите на съвета за световното потребление на соя също е повишена до рекордната стойност от 327 млн. тона, или с 3 млн. тона над досегашните им очаквания. През миналия сезон потреблението на маслодайната култура достигна 318 млн. тона.

Световната търговия със соя пък се предвижда да се разшири с 2 млн. тона спрямо оценката от предишния месец и да достигне 135 млн. тона благодарение на нарастващото търсене от Китай.

Всичко това би следвало да се отрази в свиване на световните запаси от соя до 30 млн. тона – с 5 млн. тона спрямо показателя от миналия сезон, макар прогнозата да е с 2 млн. тона над направената от експертите през юли. Ако тя се оправдае, световните запаси от маслодайната култура ще намалеят за втори сезон поред.

Публикувана в Бизнес

BASF пуска новия фунгицид - Ativum ЕС, с които фермерите ще могат да водят по-ефективна борба с основните болести по соя, пшеница и царевица.
Компанията обяви старта на новия фунгицид Ativum ЕС (пираклостробин + епоксиконазол + флуксапироксад), който е предназначен предимно за контрол на ръжда и други болести по соята. Ativum ЕС е изключително ефективен продукт и ще бъде регистриран също за контрол на болести и при маслодайни култури. За сега фунгицидът ще се продава само в Бразилия.
Препаратът съдържа три активни вещества с различен механизъм на действие. Например фунгицидът активно блокира процеса на дишане на митохондриите, а така също инхибира синтеза на ергостерола, който е необходим за образуването на клетъчните мембрани на патогенните гъби.
По проучване, проведено от бразилската асоциация на фермерите, ръждата по соята в някои години може да доведе до загуби в размер над 30% от добивите от производството на соя.
Резултатите от полските проучвания показват, че при използването на новия фунгицид добивите от соя се увеличават с повече от 1 т/ха, в сравнение с добивите във ферми, които използват различна система за контрол на заболяванията.
В момента, фунгицидът се препоръчва също така за контрол на тропическа царевична ръжда, септориоза и кафява ръжда по пшеницата.

Превод Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

С до 4,2 млн. тона се очаква да се повиши производството на соя в Дунавския регион, включително Украйна, между 2015 и 2020 г. като достигне 10,7 млн. тона. През 2020 г. предвижданията са, че само Украйна ще произвежда около 6,4 млн. тона, сочат данни на асоциация „Дунавска соя“. Изчисленията сочат, че тази година се очакват 8,3 млн. тона произведена соя в Европа, което, ако се реализира, ще е значителен ръст спрямо 6,6 млн. тона през миналата година.

От 2012 г. насам производството на протеиновата култура на Стария континент е нараснало с около 70% заради повишените добиви от декар и стимулиране на соята в сеитбооборота. Соята е и азотофиксираща култура и като такава подобрява екологичното състояние на почвата и отглеждането й се стимулира от ЕС.

Публикувана в Растениевъдство

Субсидиите за протеинови култури дадоха изключителен стимул за производството на боб, фасул, леща, грах и соя, в резултат на което само за една година стопаните отчитат рекорд при тези реколти. Данните на отдел „Агростатистика“ към министерството на земеделието за 2015 година показват, че реколтата от зърнено-бобови култури е достигнала 21 900 тона, което е 12 пъти повече спрямо 2014 г. Ръстът безспорно идва от деветкратно увеличените площи, които през миналата година са били 106 хиляди декара  (10.6 хил. ха).

Основното увеличените е при площите с фуражен грах за зърно – 91 хил. дка, от които са получени 19,1 хил. тона зърно.

Колкото до останалите култури, през 2015 г. в земеделските стопанства са произведени общо 8,6 мил. тона зърно от житни култури, при 1 836 хил. ха реколтирани площи.

Над половината – 58%, от произведеното зърно е от пшеница – 5 млн. тона, реколтирано от 11 млн. дка.

2,7 млн. тона е реколтата от царевица, добито от 4,99 млн..дка.

Средният добив за страната при пшеницата е 453.2 кг/дка – със 7% по-висок от реколта‘2014. При царевицата за зърно средният добив е 540.9 кг/дка, като най-висок е добивът в Северен централен район – 605.4 кг/дка. В този район са най-високите средни добиви и при пшеницата, ечемика, овеса, слънчогледа, рапицата.

Реколтираните площи с маслодайни култури са 10 млн. дка, като се запазват на нивото от 2014 година (-1%).

Производството на слънчоглед е 1,7 млн. тона, на рапица – 422 хил. тона, и на соя – 40 хил. тона.

През 2015 година засетите площи със соя бележат значителен ръст и от 329 ха за реколта‘2014 достигат 36 хил. ха.

През стопанската 2014/2015 година са наторени с азотни торове 85% от засетите площи с пшеница, 38% – с комбинирани, а с хербициди са третирани 93% от площите. При основните полски култури се наблюдава по-широко използване на комбинирани торове в сравнение с реколта‘2014 за сметка на еднокомпонентните минерални торове.

Публикувана в Бизнес

България има традиции в производството на соя, има български сортове и това е потенциал, който трябва да гоним, казва в интервю за БТА Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации и съорганизатор на Демоплатформа "Дунавска соя 2016 г." .

Тя допълва, че Асоциация "Дунавска соя" е създадена, за да поощри контролирано качество на генетично немодифициран сорт в рамките на ЕС, и то в района на Дунав, заради климатичните и агрономични условия и да задоволи нуждите не само на фуражната, но и на хранителната индустрия.

Третото издание на традиционната ежегодна инициатива, посветена на соята, ще се състои утре, 24 юни, отново в Кнежа. По традиция тя е инициирана от земеделски стопанин ЕТ "ПРИС-Борислав Горанов", Институтът за агростратегии и иновации и Асоциация "Дунавска соя". Тази година в рамките на събитието ще бъдат представени 29 сорта соя, подбрани като най-подходящи за отглеждане на територията на Северна България. 13 от сортовете в демонстрационното поле се отглеждат за първи път в България.

Идеята на организаторите е да се види развитието на соята в по-ранна фаза, като чрез изведени от опита и практиката препоръки се даде възможност за своевременното отстраняване на допуснатите грешки при отглеждането й. Крайната цел е минимизиране на икономическите загуби от неправилното отглеждане на това важно за сеитбообръщението бобово растение.

В Демоплатформа "Дунавска соя 2016 г." традиционните за инициативата партньори от "БАСФ България, отдел Растителна защита" ще представят пред участниците портфолиото на компанията за растителна защита в соя. По време на открития ден ще бъдат представени сортове соя, предлагани на българския пазар от "Лидер Консултинг", "Еуралис Семена", "Пиргос Агро" и Опитна станция по соята - гр. Павликени, торове от "Екофол", както и земеделска техника от "Тайтън Машинъри".

Сред темите в семинарната част на събитието ще бъдат тенденциите, които се наблюдават при обработваемите площи със соя в България и другите държави-членки с представители в Асоциация "Дунавска соя", възможностите за подкрепа, които се предоставят на производителите на соя по линия на Общата селскостопанска политика, както и решаващото значение на качеството на сертифицираните семена.

"Големият интерес от страна на производителите и включването на нови партньори, предлагащи иновативни решения при отглеждането на соя е доказателство, че демоплатформата е полезна инициатива, в която си сътрудничат конкурентни компании за обмяна на опит и представяне на технологии в полза на българския земеделски производител", подчерта Светлана Боянова.

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 23 Юни 2016 11:51

Ръст от 71% на площите със соя в ЕС

Соята е най-отглежданата бобова култура в света като за миналата година от нея са произведени 320 млн. тона. Въпреки че само 2% от тях са добити в Европа, и на Стария континент площите, засети с растението, се увеличават, съответно и добивите нарастват, става ясно от информация на Дунавска соя -  международна организация за производство на соя, която не е ГМО. В сравнение с 2012 г. в Европа се отглежда 71% повече соя, а производството е нараснало от 3 на 6,5 млн. тона. Увеличението се дължи на по-добрите пазарни условия, търсенето на културата и мерките, предвидени за насърчаване отглеждането на бобовите култури, в ОСП. Включването на бобови в сеитбооборота подобрява екологичното състояние на почвата и плодородието й.

Припомняме, че 2016 г. е обявена от ООН за година на бобовите култури. Те са отличен източник на растителен протеин, който е особено ценен най-вече за хората, които не могат да си позволят богато и разнообразно меню. ООН признава бобовите култури като растения със значителен принос за хранителната сигурност.

Публикувана в Растениевъдство

Министерството на аграрната политика на Украйна наскоро намали оценката за площите, заделени за отглеждане на соя в страната предвид превзетите нови територии от слънчоглед и дъждовната пролет. На 10 юни и департаментът за външните пазари към Министерството на земеделието на САЩ (FAS USDA) редуцира своята прогноза за новата украинска соева реколта от 5,0 млн.т на 4,5 млн.т.

Анализаторите обаче акцентират, че въпреки намалението на първоначалната прогноза и 4,5 млн.т е рекорден  резултат, с 600 хил. тона повече в сравнение с 2015/16 г.

Експертите очакват увеличение на средния добив до 2,14 тона от хектар, а това е с 16 на сто повече спрямо текущия сезон и с 9,2 % над средния показател за последните пет години.

За последните 10 години производството на соя в Украйна нарасна 5 пъти, като страната се превърна в значим износител на соя и соеви продукти в региона. Успехите на украинските фермери респектират, но има и нещо, което предизвика сериозно безпокойство не само в търговските среди, но и сред потребителите на продукцията с марката Made in Ukraina.

През май министерството на земеделието на САЩ алармира -  „макар че сеитбата на генетично променени семена е официално забранена, оценките на анализаторите от частни компании сочат, че около 80% от украинската соя е ГМО”. 

Украинските  фермери се надпреварват в борбата за повишаване на добивите, тъй като на пазара има устойчива тенденция за нарастване на търсенето на соя за износ и за преработка. Американските анализатори посочват, че най-разпространените ГМО в Украйна  са  семената Roundup Ready на американската компания Monsanto.

Тези дни един от най-авторитетните представители на украинския агробизнес Микола Ковалски, един от ръководителите на аграрния гигант  Astarta, заяви пред представителен международен инвестиционен форум, че информациите за доминиращ  дял (80 на сто) на GMO соя в украинската реколта „ вероятно са истина”. Ковалски коментира, че трудно може да се посочи точния процент, тъй като никой не може със сигурност да каже къде и какво е засято.

Публикувана в Бизнес

DuPont Pioneer съобщава за пускането на нов ранен сорт соя 95Y52, който притежава устойчивост към глифозат и соева нематода. Сорта има висок добивен потенциал и се препоръчва за отглеждане в Южна Бразилия.
Освен този сорт, компанията анонсира още два нови продукта, които ще станат част от нейното портфолио за сезон 2016-2017 г. Двата нови продукта са ранозрели високодобивни хибриди царевица P2866H и P3271H, които също се препоръчват за отглеждане на юг в Бразилия.

Тази година компанията ще пусне на пазара и много свои царевични хибриди, които се отглеждат по технологията Leptra (за защита на посевите от насекомни вредители), която е резултат от обединението на технологиите Agrisure Viptera, YieldGard, Herculex и LivertyLink. В Бразилия тази технология е вече достъпна във вид на толерантни хибриди царевица към глифозат.

Публикувана в Растениевъдство

С 485 % са се увеличили  площите със соя у нас в сравнение с 2015 г. Това показват оперативни данни на МЗХ. Ако през миналата година за същия период са били засети 24, 6 хил. дка то сега те са 144,2 хил дка. Производството на соя продължава да бележи ръст след като през 2015 г. също имаше увеличение. Специалистите дължат това на зелените изисквания, които фермерите спазват, за да получават евросубсидии за обработваемата земя. Те трябва да се съобразят с различни изисквания, свързани с опазването на природата – например да разнообразят отглежданите в големите стопанства култури, да запазят постоянно затревените площи и да оставят 5% екологично насочени площи.

Към началото на юни се наблюдава увеличение и на площите за реколтиране с пшеница и маслодайна рапица, съответно със 7,9% и 4,4%, докато тези с ечемик намаляват с 5,4%. Засетите площи с маслодаен слънчоглед и царевица са незначително над нивата отпреди една година (близо 1 %). Същевременно, при площите с пролетен ечемик се отчита спад от 66,9%.

Реколтираните площи с дини, домати, пипер, картофи и пъпеши са с между 3,8% и 28,5% по-малко в сравнение със същия период на 2015 г. От друга страна, при бобовите зеленчуци като фасул, леща и градински грах се наблюдава увеличение в рамките на 23,9 – 46,1%. Продължава прибирането на реколтата от ранни зеленчуци, като към този момент са реколтирани близо 5 хил. дка картофи и 140 дка домати.

В ход е и  прибирането на реколтата от трайни насаждения и етерично-маслени култури. Получената продукция от маслодайна роза е 8,6 хил. тона, череши – 4 хил. т, ягоди –  2,8 хил. тона и вишни – 15 тона.Средните цени на едро на домати от внос, ябълки, пресни картофи и череши са с между 1,6% и 10,3% под нивата от предходната седмица. При вносните картофи се отчита седмично поскъпване със 7,5%, докато средната цена на оранжерийните домати остава без промяна.

 МЗХ отчита 38% по- голям износ на пшеница на годишна база. Същевременно, при износа на ечемик и рапица през порта се отчита спад  със 17% и 42%. През последната седмица през пристанище Варна са изнесени 22 хил. тона царевица, докато експортът на слънчоглед остава в застой за поредна седмица.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта