От края на януари цените на соята на световните стокови борси тръгнаха нагоре. Основна причина за това е сушата в региона Мато Гросо в Аржентина, където се отглежда една пета от общото количество от културата. Поради това американското земеделско министерство (USDA) определи очакваната реколта от аржентинска соя на 57 млн. т., което би било 5,4 млн. т. по-малко в сравнение с предходната година.

Въпреки това анализаторите очакват реколта от 100 млн. т. през стопанската 2015/16 г. Това количество е с 3,8 млн. т. по-малко в сравнение с миналогодишната реколта реализирана в Бразилия.

Като цяло времето в Южна Америка е основният фактор, който анализаторите следят поради силното му влияние върху пазара на соя.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 28 Януари 2016 12:44

В САЩ ще сеят рекордни площи със соя

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) публикува нови данни за прогнозната сеитба в страната. Площта с царевица ще нарасне от 87 милиона акра (1 акър = 4,046 дка) през 2015 г. до 88,9 милиона акра. Площите засети с пшеницата падат от 54,6 милиона акра на 51,1 милиона акра. Площите с пролетна пшеница ще намалеят от 13,2 милиона акра до 12,7 милиона акра.

Площите засяти със соя ще се увеличат от 82,6 милиона акра на рекордните 85,2 милиона акра.

Публикувана в Растениевъдство

В последния си доклад експерти на германската компания за пазарни анализи и прогнози „Oil World” понижиха прогнозата си за световната реколта от соя през маркетинговата 2015-2016 г. до 318,04 млн. тона от досега предвижданите 318,66 млн. тона, съобщи електронното издание АПК-Информ. Ако прогнозата се оправдае, реколтата ще остане малко под резултата за предходната маркетингова година от 319,67 млн. тона.

Корекцията в посока на понижение е главно за сметка на Бразилия, където вече се очаква с 500 хил. тона по-слабо производството – 97 хил. тона. Останалите по-съществени неблагоприятни корекции са при Индия (със 100 хил. тона до 7,1 млн. тона), Украйна (също със 100 хил. тона до 3,7 млн. тона) и Русия (с 50 хил. тона до 2,75 млн. тона). По-силна реколта се очаква вече в Канада – 6,24 млн. тона, или с 290 хил. тона над досегашната оценка, и в Уругвай – със 100 хил. тона до 3,2 млн. тона.

В посока на понижение е коригирано и предвиждането за световната реколта от слънчоглед през настоящата маркетингова година – до 41,45 млн. тона от 41,57 млн. тона. Ако експертите на „Oil World” се окажат прави, въпреки занижените очаквания производството ще бъде по-силно от прибраните 40,73 млн. тона през миналата маркетингова година. Почти цялата корекция се дължи на по-слабите очаквания за реколтата в ЮАР – вече за 640 хил. тона при досегашна прогноза от 750 хил. тона.

При рапицата обаче очакванията вече са за реколта от 63,89 млн. тона, или повишение с 490 хил. тона спрямо досегашното предвиждане. Повишена е прогнозата за реколтата от рапица в ЕС – до 21,67 млн. тона от очаквани досега 21,55 млн. тона, както и в Канада – до 17,23 млн. тона от 16 млн. тона. За сметка на това по-слабо производство се очертава в Китай (с 300 хил. тона до 9,5 млн. тона) и в Индия (с 500 хил. тона до 5,4 млн. тона).

Публикувана в Бизнес

Според информация, публикована от Бразилската Национална Корпорация (Companhia Nacional де Abastecimento, Conab), зърнената реколта 2015/2016 година се оценява на показатели между 208,6 и 212,9 млн тон.

Тези прогнозиса по-високи от реколтната 2014/2015 година, в която са получени 208,5 млн. тона.

Производството на соя в Бразилия ще нарастне и може да достигне 102,8 млн. тона. По предварителна оценка, очаква се увеличение на производството с 4,9 - 6,6 млн. тона през 2015/2016 година в сравнение с по-рано прибраната реколта от 96,2 млн тона през 2014/2015 г.

Реколтата от царевица се оценява на 26,5 и 28,2 млн. тона (намаление от 6,4 до 11,8 процента) в сравнение с реколтата от 2014/2015 година - 30,1 млн. тона.

Публикувана в Растениевъдство

Реколтата от соя в Бразилия ще бъде около 33,3 млн.ха соя през стопанската 2014/15 година, което е с 1,2 млн.ха или 3,7% повече, отколкото през предходния стопански сезон. Това се казва в октомврийския доклад на американското министерство на земеделието USDA. Причина за увеличението, според агроекспертите, са ефектите в следствие на отслабването на бразилския реал с 37% от октомври 2014 г. насам. Цените на соята паднаха до рекордно ниво, а доларът поскъпна с 8%. Така соята стана по-рентабилна в сравнение с други култури.

През стопанската 2015/16 година ще бъдат ожънати около 100 млн.т., което представлява увеличение с 3,8 млн.т. или 4% в сравнение с предходната година, се казва в доклада на USDA.

За Аржентина се очаква увеличение с 0,7 млн.ха до 20 млн.ха на засетите площи, което е с 3,6% повече в сравнение с предходната стопанска година. Добивите обаче няма да се увеличат значително, а с около 3,8 млн.т. или 6.3% на годишна база до 57 млн.т.

Публикувана в Растениевъдство

Най-доброто практическо ръководство, публикувано миналата година, е преведено на пет езика и описва най-добрите земеделски практики за ефективно и устойчиво отглеждане на соя.

Друг проект, който съществува от ноември 2014 г., също има голямо значение за развитието на проекта Дунавска соя. Международната работна група под управлението на Федералната агенция по околна среда хармонизира стандартите за свободна от ГМО продукция за целия Дунавски регион. "От години Федералната агенция по околна среда е ангажирана да унифицирира регламентацията за производство, етикетиране и контрол на свободни от ГМО продукти, за да се създаде по-голяма прозрачност за потребителите и индустрията. Проектът Дунавска соя означава, че ние създаваме технически здрава основа за тези разпоредби и допринася значително за неговия успех", обясни Хелмут Гаугич, експерт по ГМО във Федералната агенция по околна среда.

Така Дунавска соя е в състояние да свърже земеделието на Дунавския регион на национално и международно ниво. Зараждащата се европейската търговия на соя създава нови възможности за земеделските производители. Преработката на соя се извършва предимно в рамките на региона– не е такъв случаят с пшеницата, която се изнася в непреработен вид. "Има голям растеж на потенциалните добиви в селското стопанство по поречието на Дунав и на използването на все още необработваеми земеделски земи – и така може да се произвеждат повече от двете – и пшеница, и соя. В същото време се увеличава броят на утвърдените вериги и отделните търговци в Германия, Швейцария и Австрия, които са ангажирани с устойчивите и регионални доставки на соя", обясни Крон.

Чрез този проект можете да получите достъп до огромен потенциал, отделно от възможностите за повишаване на европейското участие в снабдяването с протеин. Проектът представлява регионална подкрепа за Дунавския регион чрез инвестиции в отглеждането на качествена соя, а също и за разрастване на река Дунав като артерия на доставките за Европа. Разширяването на инфраструктурата и капацитета за преработка, необходим за веригата на доставки, предлага на региона интересни икономически перспективи.

Публикувана в Растениевъдство

Девет фирми се представиха в рамките на конференцията. Вероятно ще се създадат нови контакти и ще започнат нови проекти. Общо 44 лектори направиха презентации в четири семинара, които се проведоха едновременно. По време на семинара на Дунавска соя беше демонстриран целия капацитет на Дунавския регион и потенциалните търговски канали; на последвалата работна среща с регионалния съвет на Баварски регионален съвет по земеделие бяха поканени експерти за обсъждане на предизвикателствата пред устойчивите вериги на доставки на соя без ГМО, произведена на местно ниво.

В контекста на практическия семинар "Свободен от ГМО и устойчив соев фураж в Германия: практически примери от предприятия за производство на комбинирани фуражи", предприемачите обясниха възможностите за комбинирана преработка, която е улеснение за големите фирми, за да могат те да направят първите си стъпки към соя без ГМО. По време на семинара "Устойчив протеин – соята като хранителен продукт" стана ясно значението на соята като храна и по този начин сериозния й принос към европейските доставки на протеин. Дунавска соя покани участниците на отделна работна среща, посветена нанаучните изследвания в областта на на семепроизводството.

"По време на конференцията ние за пореден път видяхме, че съществува фундаментален консенсус да бъде създадена обща Европейска протеинова стратегия в дългосрочен план. Нашата задача остава сертифициране на първичните преработватели,предприятията за производство на комбинирани фуражи и производителите. Но, разбира се, най-важната част са отношенията с фермерите", подчерта Крон.

Публикувана в Растениевъдство

Съседните страни по поречието на Дунав произвеждат повече соя, но увеличението на възможностите за преработка, оптимизирането на логистичните операции, моделите за ценообразуване и постоянното наличие на всички необходими качества все още е предизвикателство. Повечето от пилетата в Германия вече се хранят с продукти без ГМО по допълнителни програми, защото това се търси от потребителите.

"80% от всички германски потребители отказват генетично модифицирани продукти. Предприятията трябва да реагират", подчертава Александър Хистинг. Насърчаването на регионалното селско стопанство и намаляването на неустойчивия внос на соя е важно за природозащитната организация WWF, "не можем да "прехвърлим" нашата отговорност по отношение на уникалните ни ресурси – към почвата, водата и биологичното разнообразие. Ако ние внасяме соя, ние трябва да гарантираме, че отглеждането й е било в съответствие с екологичните и социални критерии, и че нови огромни области от саваната и тропическите гори не са се превърнали в соеви монокултури", казва Биргит Вихелм, говорител за защита на ресурсите и селското стопанство на WWF Германия.

REWE вече реагира преди година и публикува насоки за устойчива соя, която се използва като фураж. Това е инициатива, приветствана от WWF, но на практика е необходимо по-бързо действие. С печат "Без ГМО" VLOG и етикета на ARGE в Австрия, REWE вече предлага насоки на потребителите при пазаруването на храна.

Публикувана в Растениевъдство

Джорджо Дала Бона, Cereal Docks Italy и Рудолф Бюлер от земеделската асоциация на производителите Schwäbisch Hall разказват за съществуващите търговски връзки между европейските производители и потребителите.

"Нашите прасета ние вече храним само с европейска соя.Нашите търговски връзки със сръбските земеделски производители са съществени и на място. Паралелно с интензификацията на отглеждането в Европа и повишеното търсене на устойчиви източници, ние можем да направим своя принос за една свободна от ГМО Европа", казва Рудолф Бюлер.

Джорджо Дала Бона също отчете положителния си опит с Дунавска соя: "Италианска, следователно европейска соя, вече се използва в Германия. През Дунавска соя търсенето се увеличава. В Италия имаме оптимални условия за отглеждане на соя. Ние трябва да използваме тези условия и по този начин можем да дадем важен принос за предлагането на протеин в Европа. Същественият фактор за успех за по-нататъшното увеличение на производството е индустриалният сектор да продължи да търси европейската соя", каза още Джордо Дала Бона.

Това предизвикателство беше обсъдено на кръгла маса: Райнер Дюлвебер, Best3;д-р Биргит Вилхем, WWF Германия; Герхард Айгнер, Geflügehof Aigner KG; д-р Лудгер Брелох, REWE Group; Александър Хистинг, German Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik (Vlog ЕГ) и Каспер фон дер Кроун, KAT дискутирахапреминаването на Германия към европейската соя, както и снабдяването с европейски протеин.

Публикувана в Растениевъдство

"Над 3 милиона хектара соя се отглеждат в региона на река Дунав (вкл. Украйна.)– което е еквивалентътна над 7,7 милиона тона. За десет години Европа може лесно да увеличи тази цифра повече от два пъти. Заедно с други европейски източници на протеин, намалената консумация на животински протеин и увеличаването на вноса на сертифицирана соя като ProTerra, Европа би могла да успее да премине към устойчиво производство на протеин до 2015 г.", според Матиас Крон, главен изпълнителен директор на Асоциация Дунавска соя, която е основана през 2012 г..

През 2015 г. отглеждането на соя се е увеличило в сравнение с 2014 г., със 180 000 хектара (включително Украйна – с 540 000 хектара), този растеж сам по себе си може да покрие търсенето на Австрия – около 600 000 тона. Докато през 2012 г. 3,9 млн тона са били произведени в Дунавския регион и Украйна, както и във Франция, през 2015 г. тази цифра ще нарасне до 7.7 милиона тона, ако прогнозите са точни. Това увеличение ще продължава с такива темпове, докато продължава търсенето от страна на преработвателите и търговците.

Асоциацията има големи надежди за северния регион на река Дунав: в средата на април Дунавска соя започна да работи в Полша и Украйна. "От края на 2014 г. ние работим съвместно с Асоциацията, за да направим Украйна важен и може би скоро – най-големият доставчик на Дунавска соя. 1.8 милиона хектара соеви зърна се отглеждат в Украйна през 2014 г. – това е повече, отколкото в целия Дунавски регион – и нашият потенциал далеч не е изчерпан. 3-4милиона хектара са реалистична прогноза за следващите няколко години ", казва Ина Метелева от Svarog West Group.

Но и други страни от Дунавския регионсе очертава да станат значителни производители на соя. Основните причини за това са политическите условия в страните от ЕС. Донал Мърфи Бокерн, член на Европейско партньорство за иновации – фокус групата на Европейската комисия за протеинови култури, каза: "С новата Обща селскостопанска политика, много държави-членки ще имат възможност за насърчаване отглеждането на соя. Между тях и Словения, Полша, Унгария и Румъния взеха решение за обвързана подкрепа по 200-400 евро на хектар. Одобрението на соята като екологично насочени площи и задължението да се редуват културите ще мотивира земеделските производители да отглеждат соя.“

Първоначалните резултати вече са очевидни: Румъния, България и Унгария, но и страни извън ЕС, като Сърбия – само те, заедно ще отгледат 120 000 хектара соя през 2015 г.

Произведените от Европа вече 7.7 милиона тона соястават още по-съществени във връзка с търсенето,ако то продължава да намалява – тенденция, която стана очевидна през последните няколко години. Промени в навиците на потребителите и увеличаване на използването на други източници на протеин може да намали търсенето на соя до 2025 от настоящите приблизително 32 млн. тона до 27 милиона тона – тогава Европа може да успее да стане самодостатъчна по отношение на производството на соя.

"10 милиона тона соя могат да бъдат сертифицирани от ProTerra от Бразилия, а също и от Индия през следващите години. Заедно със 7.7 милиона тона соя от Европа, ние вече можем да покрием над 50% от търсенето в Европа", очаква с оптимизъм Йохен Кьостер, член на управителния съвет на ProTerra.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта