Вторник, 11 Февруари 2014 15:06

Изненадващ доклад от САЩ

Вчерашният доклад на министерството на земеделието на САЩ донесе изненади за пазара. Противно на очакванията стойностите за количеството соя на склад за края на сезон 2013/14 не бяха коригирани надолу. В доклада се казва, че по-големият внос и по-малкото търсене на местния пазар ще изравнят по-високите нива на износ. Съотношението на запаси и потребление също е по-високо от прогнозиранато до момента. През тази година най-големият производител на соя е Бразилия с 90 млн. тона продукция и така измества САЩ от челната позиция.

Този нов рекорд се отразява положително на цената на пшеницата. Анализаторите очакват по-малко казахска реколта и затова са намалили стойностите на световното предлагане на пшеница. С близо 712 тона обаче то е все още добре и е с 8% по-голямо от предходната година. Влияние върху цените оказват по-малкото количества пшеница на склад в САЩ и ЕС, защото за тях цените за износ до последно са били по-високи от средните.

По отношение на царевицата се отчита стабилното глобално търсене. В САЩ 2013 година беше рекордна по добив на царевица. Големи количества от нея са пласирани в Китай.
Източник: http://www.topagrar.com/

Публикувана в Бизнес

Най-големите търговци на соя в Бразилия решиха да удължат действащия от седем години мораториум върху соята. Той ще бъде валиден до края на декември 2014 година. По информация на Greenpeace до решението се е стигнало след среща на съюза на търговците на соя в Бразилия (Abiove), представители на бразилското правителство, членове на Greenpeace и други природозащитни организации в Бразилия.

Поне за още една година е сигурно, че производството на соя няма да доведе до унищожаване на дъждовни гори, коментираха природозащитниците. В рамките на тази година трябва да се намери решение как ще се добива соя от Амазонка от началото на 2015 год.

„Мораториумът на соя е създаден, за да спира унищожаването на гори заради добив на соя”, каза Оливър Залге, експерт от Greenpeace в Бразилия. „Добре е, че е спечелена още една година. Сега обаче трябва да се намерят дългосрочни решения, които да сложат край на унищожаването на гори заради насаждения от соя”, допълни той.

Източник: http://www.topagrar.com/

Публикувана в Растениевъдство

 

В САЩ през 2013 година са събрани над 89 млн. тона соя. Това е значително по-голямо количество в сравнение с предишните години. Въпреки това, според прогнозите, предлагането може да намалее до края на годината. Причините са скъпата обработка и най-големият износ за всички времена. Най-големият купувач на соя от САЩ е Китай. Покупателната стойност на соя от Китай се равнява на 64 млн. от цялото изнасяно количество.

Обработката на соя в САЩ протича на пълни обороти. Според Националната агенция за маслодайни култури само през септември 2013 година са обработени повече от 4,5 млн. тона соя и това е своеобразен рекорд от дванайсет години насам. По данни на статистиките през икономическата 2013/14 год. средно на месец в САЩ биха могли да се обработят 4,46 млн. тона соя. (AMI)

Източник: http://www.topagrar.com/

 

Публикувана в Растениевъдство

 

Ценните на соята надмогнаха негативаната тенденция на пшеницата и царевицата на стоковите борси в Чикаго. Покачването се дължи на усилено търсене от Китай, съобщават стоковите анализатори на Комерцбанк (Commerzbank). През декември е внесено рекордно количество соя от 7,4 млн. тона, което е с 26% повече от миналата година.

Вносът на соя през 2013 година е 63,4 млн. тона, което е 9% повече в сравнение с миналата година и едновременно рекорд. Пазарните анализатори дори прогнозират покачване на вноса на соя за Китай. От октомври 2013/14 министерството на земеделието на САЩ отчита внос от 69 млн. тона. Така Китай е вторият по големина вносител на соя в света.

Източник:http://www.topagrar.com

 

Публикувана в Бизнес

За продуктивността на почвите в ИПАЗР „Никола Пушкаров” са разработили бонитетна оценка за всеки агроекологичен район.

Въведените агроекологични плащания за опазване на почвите у нас от разрушителните ерозионни процеси имат изключително положителна роля. Това каза директорът на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (ИПАЗР) проф. Тотка Митова-Трифонова. Според нея благодарение на европейските субсидии земеделските стопани все по-широко прилагат в практиката дейностите, свързани с направленията “Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите” и “Контрол на почвената ерозия” по мярка 214. До голяма степен това се дължи и на инициативата и усилията на учените от Института, смята проф. Трифонова.
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРИЛАГАТ ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ НОРМИ НА АЗОТНО ТОРЕНЕ
Учените от ИПАЗР са направили бонитетна оценка за продуктивността на почвите за отглеждане на основните култури. Тя показва за всеки агроекологичен подрайон пригодността на земите за отглеждане на зърнено-житни, технически, трайни насаждения, фуражни и зеленчукови култури. При разработването на отделни решения, както и на цялостни технологии за отглеждане на полски култури, особено в зони с екологични ограничения, е необходимо да се прилагат екологосъобразни норми на азотно торене. В тях е включен и прихода на азота с валежите и поливните води. По този начин се създадат условия за максимално потребление на азот в биологичния кръговрат, обясни проф. Трифонова.
ЧЕРНОЗЕМИТЕ СА НАЙ-ПЛОДОРОДНИТЕ ПОЧВИ В СТРАНАТА
Земеделските култури, които се добиват на черноземни почви при поливни условия, формират по-високи добиви в сравнение с останалите почвени типове в България. Черноземите са най-плодородните почви в страната. Заемат 23 млн. дка, което представлява 36 % от дълбоките почви и 21 % от общата площ на страната. От тях 86,2 % са обработваеми, изтъкна проф.  Трифонова. В по-голямата си част земите, заети с тях спадат към 3-та и 4-та категория – т.е. те са в групата на „добрите земи”. Това ги прави пригодни за отглеждане на голям брой селскостопански култури. Не малка част от тях спадат към групата на „много добри земи” и са оценени във 2-ра категория. Една част от черноземите, главно поради наличие на ерозионни процеси попадат в групата на „средно добри земи”.
НАПОЯВАНЕТО ЩЕ ОСИГУРИ ПО-ВИСОКИ ЗОБИВИ И ПО-КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ
В зоната на черноземите ерозионността на дъждовете е по-слаба, докато влиянието на ветровете се отразява със сила, по-силна от средната за страната. Тези показатели предполагат по-слаба уязвимост към водна и по-силна уязвимост към ветрова ерозия. Необходими са противоерозионни технологии.
Напояването на черноземните почви има най-висок eфект при отглеждане на царевица, соя, ябълки и лозя. Затова учените препоръчват на земеделските стопани в години с по-големи печалби да инвестират в изграждане на напоителна инфраструктура. Тя ще им осигури по-високи добиви и по-качествена продукция. Тази практика би намалила значително риска от отрицателни финансови резултати при години с неблагоприятни климатични фактори и пазарни цени, казва още проф. Трифонова.

Публикувана в Бизнес

Министър Греков подписа документа за разширяване на производството на протеинови култури

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков подкрепи Декларация за регионално сътрудничество със страните от широкия Дунавски регион за разширяване производството на протеинови култури. Това се случи на министерска конференция в Моравске Топлице, Словения. Представители на страните от Дунавския регион единодушно приеха декларация, с която се обединяват, че е важно да се увеличи производството на соя. За страните, които са членки на ЕС е възможно стимулиране на производството чрез съответните мерки и стимули на ЕС, а за другите страни чрез техни национални селскостопански политики.

За България увеличаване на производството на соя за изхранване на животни е от първостепенно значение, посочи министърът. Ние имаме климатичните условия да гледаме соята около Дунава. Декларацията е важна за нас, защото площите с тази култура намаляват. Само България има Научно-изследователски институт по соята и сме създали няколко сорта, информира още министър Греков.

Конференцията се проведе по инициатива на Министерство на земеделието и околната среда на Словения. В нея участваха министърът на Словения Деян Жидан, министърът на земеделието на Хърватска Тихомир Яковина, министърът на земеделието, управлението на водите и горите на Босна и Херцеговина Жерко Иванкович-Лиянович, министърът на земеделието, горите и водното стопанство на Македония Люпчо Димовски и представители на министерствата на Литва, Австрия, Италия, Германия, Молдова, Унгария.

Публикувана в Новини на часа

Игор Валентович
През изминалите седем дни пазарът на пшеницата в Евросъюза остана подчинен на низходящ ценови тренд, обусловен от по-високите, в сравнение с предварителните очаквания, добиви и агресивното предлагане на зърно от Русия и Украйна. Френските и германските фермерски асоциации тези дни респектираха пазара с по-високи оценки за националните реколти, като в същото време опровергаха слуховете за влошено качество на зърното. Пазарните участници с нетърпение очакваха публикуването на актуализирани прогнозни данни на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за състоянието на световния зърнен баланс и положението в основните страни-производителки и износителки. Докладът на USDA беше оповестен на 12 август и веднага стана основна тема за коментар. Американските експерти изненадващо влошиха прогнозата си за добива от царевица и соя в САЩ, с което провокираха спекулативни покупки. При пшеницата обаче, всички промени бяха в посока за по-ниските световни цени.
Според новата редакция на баланса глобалният добив от пшеница през 2013/14 г. ще възлезе на 705,4 млн.т, а това е с 7 млн. тона повече, отколкото се очакваше в средата на юли и е с 50 млн. т(!) над резултата от предходния сезон 2012/13 г. Основна заслуга за очертаващия се респектиращ ръст на световното производство е на страните от черноморския регион (Русия , Украйна, Казахстан ) и ЕС.
Оценката за реколтата от пшеница в ЕС за пореден път е увеличена. Този път прогнозната летва е вдигната с 2,8 млн. т - от 138,6 млн.т до 141,4 млн.т, в сравнение с 133,1 млн. т - 2012/13 г. Търговците коментират, че това е едно от най-добрите постижения за цялата история на Съюза. За Русия се предвижда увеличение на производството на пшеница с 16 млн.т, в сравнение с неблагоприятната 2012 г. - до 54 млн.т. Прави впечатление рязкото качване на оценките за добивите в Украйна и Казахстан - до 21,5 млн. т и 17,0 млн.т съответно, спрямо 19,5 млн. т и 14,5 млн. т, очаквани само допреди един месец и 15,7 млн. т и 9,8 млн. т, ожънати през 2012/13 г.
На 14 август цената на ноемврийския контракт мелничарска пшеница на борсата в Париж спадна до най-ниското равнище от 12.2011 г. насам - до EUR 181,25/т, в сравнение с EUR 195-198/т в средата на юли и EUR 255/т на 14 август 2012 г. В края на седмичния период експортните котировки на френското мелничарско зърно (12,5% Протеин , 220 Хагберг) на база FOB Руан вече гравитираха към EUR 183/т FOB, в сравнение с EUR 187/т FOB на 7.08.13 г. и около EUR 260/т FOB към 14.08. 12 г. Векторът на ценовото развитие в Източна Европа също беше насочен надолу.
На 14 юли борсата в Будапеща затвори при следните нива (м.IX): хлебна пшеница - $200/т ($203/т - 7.08.13 г.); фуражна пшеница - $193/т ($193/т); царевица - $221/т ($222/т) и фуражен ечемик - $210/т ($210/т).

Публикувана в Бизнес

Не са малко страните, в които почти всяка година съществува голямо напрежение във връзка с осигуряването на необходимите количества. Този въпрос се решава предимно чрез вноса на белтъчни суровини - сухо обезмаслено мляко, суха суроватка, рибено брашно и соев шрот, от водещи страни-производителки, което е свързано със значително оскъпяване при отглеждането на животни.

Ограничаването на световните запаси от естествени високобелтъчни фуражи - соя, рибено брашно, и постоянно растящите им цени, са станали причина за преориентация на редица страни към т.нар. европейски способ за производство на комбинирани фуражни смески, заключващи се в добавка на аминокиселини вместо природни белтъчни фуражи.

Публикувана в Животновъдство

Европейският пазар задържа гарда.

Докладът на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за запасите от зърнени храни в Щатите безспорно беше определящ фактор за развитието на международните зърнени пазари през изминалите седем дни (29.03. – 3.04.). Търговците се опасяваха, че отчетните данни ще се окажат значително по-лоши в сравнение с февруарските индикации и тази негативна нагласа повлия за рязкото засилване на спекулативните покупки дни преди излъчването на доклада. Изненадата обаче се оказа с обратен знак и рефлектира за най-драматичния и може би най-динамичния обрат в развитието на борсата в Чикаго от години насам. Отчетните данни на USDA за запасите от царевица, пшеница и соя се оказаха по-високи в сравнение с оценките на независимите експерти, като най-шокиращото разминаване се получи при царевицата, където наличностите се оказаха с 10 млн.т по-големи  (137 млн.т). Освен това оценката на USDA демонстрира  и по-големи площи заделени за царевица за реколта 2013 г. - 39,4 млн. хектара, рекордни мащаби от 1936 година насам.
Оповестяването на шокиращо високи данни в навечерието на дългия уикенд (Великденските празници) предизвика паническа ликвидация на голяма част от закупените преди контракти в Чикаго и драстичен спад в цените на зърнените култури на американския пазар. В рамките само на два работни дни (28.03.- 2.04.) цената на царевицата в Чикаго се срина с 37 долара, а майският контракт зимна пшеница поевтиня с 25 долара – до $252/ т. и $246/т съответно. Ситуацията в  Щатите оказа силно депресиращо влияние върху европейския пазар, но  все пак Европа успя да задържи гарда.
Цената на майския контракт мелничарска пшеница на борсата в Париж през изминалите седем дни (28.03.- 3.04.) падна само с 6 евро, до EUR 240,40/т. Спекулативният натиск по-силно засегна фючърсите на царевица, като цената на фуражното зърно в Париж ерозира от EUR233,25/т  до EUR223,50/т. Все пак това отрицателно отклонение се оказа в пъти по-малко от регистрираното през същия период в Щатите. Подобно бе и положението на експортния пазар. Фобните котировки на царевицата и пшеницата в САЩ през периода 28.03. – 3 .03.13 г.отбелязаха спад с 30-35 долара, а в Западна Европа – само с 6 евро – до EUR249/т FOB Руан за френска мелничарска пшеница 1 клас (11-12,5% протеин) и EUR230/т FOB Бордо за френска царевица (EUR218/т FOB Руан и EUR215/т FOB Бордо в началото на април 2012 г.). Търговците споделят, че е трудно  да се каже докога ще действа спекулативната преса, но според нас   стабилизиране на пазара може да се очаква още през настоящата седмица, тъй като на 10 април предстои  публикуване на доклада на Министерството на земеделието на САЩ за състоянието на световния зърнен баланс. Освен това търсенето на пшеница на световния пазар е окуражаващо стабилно, а валежите в пшеничния пояс на САЩ не можаха да компенсират щетите от сухия период. Смятаме, че фундаменталните (балансови) фактори предполагат възможност за известно възстановяване на цените в краткосрочен аспект, но в по-дългосрочна перспектива на зърнените пазари се очертава формиране на устойчив низходяща тренд, предвид благоприятните перспективи за добивите практически във всички страни основни производителки и експортьори на пшеница от северното полукълбо. Експертите очакват понижение на цените на мелничарската пшеница на борсата в Париж през четвъртото тримесечие на 2013 г. до средно равнище от около EUR200 за тон.
Прогнозите за производството на пшеница в Русия са благоприятни и въпреки продължителната зима остават в границите от 50 млн. т до 55 млн. т, в сравнение с 37,7 млн. т –през 2012/13 г. и 56,2 млн. т - 2011/12 г. В Украйна реколтата от пшеница през 2013 г. се очаква да възлезе на 21 млн.т, в сравнение с 14 млн.т ожънати през 2012 г.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес
Страница 6 от 6

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта