Петък, 03 Юли 2020 11:26

Политика и власт

Ако храната няма политически цвят, защо е толкова трудно партиите да седнат на една маса и да сложат подписи под един стратегически документ, свързан с дългосрочното развитие на българското земеделие?

Анета Божидарова

Здравословно е за един аграрен журналист регулярно да си припомня земеделските политики, афиширани в програмите на политическите партии. Още по-добър шанс за анализ е присъствието на среща между един партиен елит с представители на аграрната наука.

Такава беше срещата между лидера на БСП Корнелия Нинова и Клубът на аграрните специалисти. Негов председател е Румен Георгиев – народен представител от БСП и член на парламентарната земеделска комисия .

Клубът има 30-годишна дейност за гърба си, в него членуват 40 човека - прочути аграрни специалисти от най-различни области – професори, доценти, доктори на науките. Общото между тях – привърженици на лявата идея, хора, които търсят по-справедлив баланс в българското земеделие.

Какъв е анализът, който направи депутатът Румен Георгиев за състоянието на аграрния сектор? Той се опира на данни от последния аграрен доклад на МЗХГ и на националната статистика.

Поземлените отношения у нас определено могат да бъдат наречени проблемни. Законодателството не просто е натикано във фризера, но в своя проекто-вариант то изобщо не се опира на Резолюцията на Европейския парламент от 27 април 2017 г. – ключов документ, който трябва да бъде отправна точка за строежа на един справедлив поземлен закон. Във въпросната Резолюция,

България е сочена като лош пример за свръхконцентрация на земя

Това лишава от всякакъв шанс младите българи, които искат да се занимават с аграрен бизнес, спира в зародиш развитието на малките и средни семейни стопанства, а в развита Европа те са устойчив гръбнак на икономиката.

Данните от статистиката красноречиво говорят и за краха на поливното земеделие у нас. Ако до 1989 г. 12 млн. дка със земеделски площи са обхванати от напояване, към 2018 г. те са малко над 300 хил. дка.

България е суровинен придатък на Европа, 1/5 от храните са внос. Това поставя страната ни в продоволствена зависимост.

Знак, че земеделието отдавна не е сектор, който генерира значителен Брутен вътрешен продукт /БВП/ са и данните за брутната добавена стойност в сектора. Ако през 2014 г. тя е била 5,2%, то към 2018 година е паднала на 3,9 на сто. За този период в българското земеделие са налети 30 млрд. лева, като субсидиите по директните плащания отиват при 6% от регистрираните земеделски производители. Резонен е въпросът – защо българското селско стопанство се оказва все по-неефективно? Защо преките инвестиции в сектора са едва 11,6 млн. лева за период от 5 години? Защо изнасяме суровина, вместо да работим за висока добавена стойност?

След 30 години преход, България трябва да си отговори на въпроса какво земеделие иска: свръхинтензивно /бързо хранене/, основано на т. нар. Средиземноморска диета /бавно хранене/ или смесено. Отговорът на този въпрос ще се окаже спешен – особено в контекста на Европейския зелен пакт. Логично, социалистите припознават в него леви идеи. Те не са съгласни със сегашната политика, водена от МЗХГ – тя се провежда на тъмно, но се афишира като „съгласувана с бранша“. Затова левите настояват

бъдещият национален стратегически план, свързан със земеделските политики в новата ОСП, да бъде подложен на дебат в Народното събрание

Моделът на т. нар. Средиземноморска диета, означава земеделието да бъде обвързано с туризма, с малкия и среден семеен бизнес, със скъсяване на веригата от производителя до клиента. Това означава силна държавна подкрепа за всеки един по тази верига – с идеята да се създаде устойчив бизнес, с повече работни места.

„Важно е да се чува гласът на утвърдените български аграрни специалисти. И не защото ние сме толкова важни, а защото българското земеделие е болно.“ С тези думи един от доайените на Клуба на аграрните специалисти доц. Въто Христов се обърна към своите колеги и към Корнелия Нинова. Той не спести критиките към БСП, която трябва да има по-активна, смела и най-вече експертна роля в управлението на българското земеделие. Тук е резонен въпросът: До колко политическите партии се опират на българската аграрна наука, когато пишат своите програми?

Свидетели сме как смислени и добри стратегии за развитие на земеделието обикновено събират прах в някое чекмедже, а българските учени се радват на признание повече навън, отколкото в собствената си страна. Един от ключовите въпроси, върху които доц. Въто Христов работи от години, е свързан с огромния дисбаланс в българското земеделие и с неговата слаба продуктивност. Защо една Холандия, където на човек се падат по 1,1 дка земя е аграрен лидер, а България, където средно на човек се падат по 7 дка земя, е само производител на суровини? Не е ли тъжна констатацията, че нашата хубава и плодородна земя изобщо не ни храни?, пита колоритният учен.

Затова в земеделието и в поземлените отношения са нужни радикални промени, смята от своя страна проф. Методи Теохаров. Ротацията на културите е задължителна – с оглед съхранението на почвите. От години у нас липсва агрохимически мониторниг и земята се използва безогледно. Трябва да бъде създадена Държавна агенция за земята, която да обедини усилията на земеделското министерство, Селскостопанска академия и базовите научни институти – за умно и продуктивно земеделие. Нужна е и Национална система за управление на поземлените и на почвените ресурси, а

аграрният бизнес има нужда от научно, а не от политическо обслужване

Не беше подмината и важната тема за кооперациите. Ако в Европа те гарантират една по-социална държава, то у нас кооперациите са от арендаторски тип, което няма нищо общо с тяхната същинска философия. В тази връзка полезен пример от първо лице даде Димитър Димитров, председател на земеделска кооперация в с. Александрово, Свищовско. „От 17 години съм на нивата и се боря с най-различни октоподи. Няма го вече българското село, онова, за което се бореше Александър Стамболийски“, каза с болка земеделецът от Северна България. Според него сегашните кооперации не са ефективни, малките и средните стопани са на изчезване, партийните централи са далече от хората в реалното производство и от българската аграрна наука. Затова и земеделието ни днес е такова.

В продължение на близо три часа Корнелия Нинова търпеливо изслуша всяко изказване от страна на аграрните специалисти.“ Ролята на държавата става ключова за гарантиране на българското производство. Политиките в земеделието трябва да бъдат базирани на аналитичен подход и на планиране. Българският аграрен бизнес има нужда от мощна, но справедлива подкрепа“, каза в заключение лидерът на БСП. Срещата с Клуба на аграрните специалисти е по инициатива на Нинова и тя обеща, че няма да бъде последна.

Всички политики минават през властта, но никоя власт не е вечна. Ако е вярно, че храната няма политически цвят, защо е толкова трудно партиите да седнат на една маса и да сложат подписи под един стратегически документ, свързан с дългосрочното развитие на българското земеделие? Корона кризата показа, че светът може лесно да бъде съборен от един вирус. Времето ще покаже кой си е научил урока.

Публикувана в Коментари

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева се срещна с малки производители на плодове и зеленчуци в село Еленово, Община Нова Загора. По време на срещата тя ги запозна с условията и помощта, която те ще получат благодарение на извънредната мярка COVID-19 за сектор "Земеделие". 
"Предложението на България за бързи средства и осигуряване на ликвидност за справяне с пандемията, което бе подкрепено от всички страни-членки на ЕС, е обнародвано в Официалния вестник на ЕК", съобщи заместник-министър Кръстева. 
По думите й, бюджетът по нея е в размер на 2 %  от средствата по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. , което е в порядъка на 100 млн. лв. Те ще бъдат пренасочени към чувствителните сектори. Заместник –министърът обясни, че се работи в посока, мярката да не създава затруднения при кандидатстване от страна на земеделците, а също така и за прилагане от страна на администрацията. „Идеята ни е, в края на юли - началото на август да се отвори прием и максимално бързо и лесно финансовият ресурс да стигне до нуждаещите се земеделски стопани. Планираме те до получат подкрепата си до 15 октомври“, допълни Кръстева. 
От своя страна, земеделските стопани на срещата изразиха мнение, че по-добре да получат подпомагане на декар по мярката. По думите им, по този начин средствата ще бъдат получени в момент, в които имат нужда, а не следващата година, ако е на база доход.
Заместник–министър Кръстева обясни, че в момента МЗХГ събира становища по предложението и следващата стъпка е нотифициране на мярката пред Комисията. 
Със земеделските стопани бе обсъдена и темата за защита от градушки, която става все по-актуална заради климатичните изменения. Според заместник-министър Кръстева, създавайки взаимоспомагателен фонд за обезщетения, България ще може да участва за управление на риска и да получава средства от ЕС за това. „Идеята е да се изплащат обезщетения и за под 100% пропаднали площи. След изготвянето на разчети ще стане ясно дали да бъде за над 30% или над 50% пропадналите площи“, уточни тя.
В срещата участие взеха директорът на ОДЗ Сливен Тодор Братанов и директорът на дирекция "Растениевъдство" в МЗХГ Петър Кировски.
По време на посещението си заместник-министър Кръстева разгледа и градини с насаждения в района на село Еленово.

Публикувана в Новини на часа

Браншови организации изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов - с искане за среща. Те настояват да бъде намален ДДС върху храните на 3% или на 5%.

"Настоящото писмо е продиктувано от възмущението на гилдията, която представляваме – производителите на плодове и зеленчуци в България. Ставката от 20% на ДДС за храните прави неконкурентна продукцията на българските производители на храни, в това число на плодовете и зеленчуците в сравнение с внасяната от ЕС и трети страни, влизаща в България регламентирано и нерегламентирано без ДДС (често без документ и без проверка от БАБХ за безопасност), което доведе до унищожаване  на сектора и производителите на плодове и зеленчуци през последните 20 години.“ 

Много хора напускат страната и отиват като сезонни работници в други държави, „създавайки национален доход и брутна добавена стойност за чужди държави, защото там могат да им плащат по-високи заплати", припомнят браншовиците.

Картината е особено критична в сектор „Плодове и зеленчуци“, затова от бранша искат да изложат своите аргументи лично пред премиера за намаляването на ДДС върху храните.

„Но за наше огромно разочарование, миналата седмица министър Танева ни попари с новината, че трябва „Да забравим за ДДС-то“, защото министър Горанов е казал, че е изключено в тази тежка ситуация да се намалява ДДС за каквото и да било или да се приложи обратното начисляване на ДДС“, пише още в писмото.

Ако за ресторантьорството ДДС пада на 9% , производителите ще трябва да им доставят продукти с 20% ДДС.

„Ние, представителите на неправителствени организации от сектор „Производство на храни“, настояваме за среща с Вас и в пряк разговор да изложим нашите мотиви и доказателства за ползите от намаляване на ДДС както в икономически аспект, така и в здравословен", пише в писмото до министър-председателя.

Намаляването на ставката няма да доведе до намаляване на приходите в бюджета, а само ще изсветли сектора на производство, аргументират се още браншовиците.

21 браншови организации са подписали писмото до премиера Бойко Борисов.

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПИПЕР

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ  В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ

ДОБРУДЖАНСКИ ОВОЩАРСКИ СЪЮЗ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ОРАНЖЕРИЙНИТЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГРАДИНАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ „БЪЛГАРСКА ПРАСКОВА“

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И МАСЛОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕЛНИЧАРИ

СЪЮЗ НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИТЕ

СЪЮЗ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА ОРИЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ  НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ ФНТС

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Публикувана в Агроновини

Земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2019 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, ще получат финансовата си подкрепа с половин месец по-рано, в сравнение с миналата година. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев по време на среща с представители на асоциациите на овощарите в България. Той уточни, че средствата ще бъдат преведени по сметките им поетапно от 13 до 18 март тази година.

    Грудев припомни, че до 31 януари стопаните доказват произведената и реализирана продукция пред фонда. Той призова бенефициентите да бъдат коректни и по-експедитивни при отчитането на документите. Колкото по-бързо представят изискваните документи, толкова по-скоро те ще бъдат обработени и определени ставките по схемите, подчерта изпълнителният директор на фонда.

    Васил Грудев заяви още, че проверките на място остават интензивни. По думите му най-голям процент некоректно заявени за подпомагане площи са открити при производството на полски култури.

   По време на срещата бе обсъден и предстоящия прием по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. По схемата тази година ще бъде разпределен над 4 пъти по-голям ресурс в сравнение с 2019 г. Бюджетът е увеличен от 3,6 млн. лв. на 18,6 млн. лв. Заявления ще се подават от 3 до 28 февруари 2020 г. Изпълнителния директор на ДФЗ почерта, че приоритет при приема ще бъдат проектите на чувствителните сектори, каквито са тези на плодоветe и зеленчуците.

    Грудев обясни, че финансовата подкрепа ще покрие част от разходите за машини за пакетиране, линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Обхватът на схемата е разширен, като се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

   Овощарите изразиха удовлетвореност от създадената от ръководството на ДФЗ – РА организация, която позволява плащанията на субсидиите да изпреварват сроковете, заложени в индикативния график. Това дава възможност агробизнесът да планира по-ефективно своята дейност. си, бяха единодушни земеделските стопани в края на срещата.

Източник: ДФЗ

Публикувана в Агроновини

Зам.-министър Атанас Добрев обеща по-меки мерки и финансова подкрепа от страна на държавата

Среща-дискусия по основните проблеми, свързани с Африканската чума по свинете се проведе в София между ръководството на СЛРБ с представители на ловните сдружения от страната. Разгледани бяха приетите поправки в Закона за лова и опазване на дивеча и възможностите на ловно-рибарските сдружения да изпълняват мерките за биосигурност, необходими за ограничаване на заболяването. В срещата участваха зам.-министърът на МЗХГ Атанас Добрев, изпълнителният директор на ИАГ Мирослав Маринов, зам.-изпълнителният директор на БАБХ Петя Петкова, народният представител Александър Сабанов. След близо двучасови дебати представителите на ловните сдружения се обединиха около следните предложения към държавните институции:

1. Да бъдат смекчени ограниченията за лова в зоните за сигурност, където има регистрирани случаи на АЧС, с оглед дружините да могат да изпълняват задълженията по намаляване популацията на дива свиня.

2. МЗХГ да планира осигуряване на необходимия финансов ресурс за обезпечаване на мерките, които трябва да се изпълняват от ловно-рибарските сдружения, понеже те в момента по същество изпълняват и държавни задачи.

3. Нужни са още законодателни промени, включително в Закона за защитените територии, за да се осигури законова възможност за претърсване и изнасяне на намерени мъртви диви свине в резерватите и включване на природозащитните организации в контролирането на популациите в Националните паркове.

Необходима е и промяна на статута на свободно отглежданите свине от източнобалканската порода, за да могат да бъдат третирани като диви и съответно да подлежат на отстрел и така да не се превръщат в разпространители на заболяването.

Предлага се още изменение на ППЗЛОД, с което приходите от вноската за стопанисване на дивеча да остават изцяло в ловно-рибарските сдружения, тъй като се очаква бюджетите на сдруженията да се свият заради по-малките приходи от разрешителните за групов лов на дива свиня, а с подобна промяна ще бъдат генерирани средства за стопанисване на останалите видове дивеч.

4. Ще бъде поискано държавата да възстанови премиите за отстрел на хищници, тъй като тези видове са сред основните преносители на заразата.

5. Както и през миналия ловен сезон изследването на пробите за трихинелоза да бъде безплатно или на символична цена в случай, че се предостави и проба за АЧС.

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев подкрепи почти всички направени предложения. Той съобщи, че работна група обсъжда мерките, с които финансово ще бъдат подпомогнати ловците.

Добрев не се ангажира с конкретен срок за откриване на сезона за групов лов на дива свиня като заяви, че това е решение на министър Десислава Танев, която тя ще вземе след публикуването на последните законодателни промени в “Държавен вестник” и след консултации с всички заинтересовани страни. Преди да се вземе това решение ръководствата на ловните сдружения ще преминат през нови обучения за мерките за сигурност в навечерието на новия ловен сезон.

Таксата от стопанисване, която влиза в републиканския бюджет, да остава в ловните сдружения, за да могат да изпълняват мерки, които държавата им налага за борба с африканската чума.

Таксата за стопанисване е в размер на 2 млн. лв. и работна група в МЗХГ ще прецени дали тези средства ще са достатъчни. Държавата и ловците трябва да намерят баланс в интересите. Налагането единствено на забрани и задължения от страна на държавата не е работещ подход, категоричен е председателят на Съюза на ловците и риболовците инж. Васил Василев. По време на срещата, представители на ловните сдружения многократно изтъкнаха, че колкото по-строги забрани за лова се въвеждат, толкова по-демотивирани ще бъдат ловците да помагат на държавата в борбата с АЧС.

Публикувана в Агроновини

„Стопаните, които искат да продължат да отглеждат свине, ще трябва да спазват определени мерки за биосигурност. Те ще бъдат разделени в 3 категории – индустриални ферми, фамилни ферми и лични стопанства. Разграничителната линия ще бъдат нормите за размера на стопанствата. За всяка от категориите се подготвят нови мерки и нива за биосигурност, ползвайки добрите практики от Европа“. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на 14-тата годишна среща на Постоянната експертна група за Африканска чума по свинете в Европа, която се провежда в София. Тя допълни, че с цел надграждане на мерките, ще се открият няколко целеви приема по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) - Мярка 6.3 – за малките стопанства, Мярка 4.1 - за големите стопанства, а за личните ще има съвсем облекчени изисквания. „Регистрацията на животновъдни обекти ще бъде административно облекчена, но при стриктно спазване на условията за  биосигурност. Развъдната дейност ще бъде разрешена за фамилни ферми с високо ниво и обем на тези мерки“, обясни министърът.   Тя каза още, че се работи и в посока прилагане на трайни мерки по отношение на дезинфекция и проверки на багаж по граничните пунктове. Репопулацията на домашни прасета може да започне най-рано от септември следващата година при новите мерки, които ще бъдат приети.

Министър Танева бе категорична, че за да има в страната ни производство на свинско месо и секторът да продължи да бъде конкурентоспособен, трябва да се променят условията в посока повишаване на мерките за биосигурност. Тя призова потребителите да купуват месо с доказан произход. Земеделският министър уточни, че се изготвя стратегия за изкореняване на заболяването, за да може мерките, които ще се предприемат да бъдат заложени в законодателството.

Министър Десислава Танева обясни, че от началото на годината са  регистрирани 35 огнища на АЧС. За целия месец август са регистрирани 5 при домашна свиня, като 2 от тях са при източнобалкански свине. „Интензитетът на заболяването значително намаля, като последното регистрирано огнище в тип „лично стопанство“ е от 16 август“, обобщи министърът на земеделието. Тя допълни, че за тази година има 57 регистрирани случая при дивата свиня.

„За ограничаване и ликвидиране на заболяването, строго се прилагат обичайните мерки за дива и за домашна свиня, които са разписани в Стратегията за борба с АЧС на Европейския съюз от 2015 г.“, категорична бе министър Танева. Тя благодари на еврокомисаря по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис и генералния директор на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) Моник Елоит за съдействието им за справяне с болестта у нас.

Комисар Андрюкайтис посочи, че ЕК подготвя документ за АЧС, който ще бъде представен за одобрение от страна на всички държави-членки в рамките на Съвет на ЕС по земеделие и рибарство. Той изтъкна важността да се спре разпространението на болестта и необходимостта от изкореняването й. По думите му е важно всички да действат заедно и в унисон - органите на изпълнителната власт, земеделските производители и научните среди. Еврокомисар Андрюкайтис отбеляза, че е горд с лидерските качества на министър Танева за предприетите действия спрямо болестта и отбеляза опита, който България е натрупала по отношение борбата с АЧС. Той изрази удовлетворение за това, че на събитието участват министри и заместник-министри от повече от 20 страни, включително и балкански държави. Според него това е ясен знак за засиленото сътрудничество не само между държавите- членки на ЕС, но и други европейски страни, които по един или друг начин са засегнати от болестта АЧС. От своя страна, Моник Елоит изтъкна, важността на стриктното спазване на мерките за борба със заболяването, предвид липсата на ваксина.

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев също подчерта, че прилагането на мерките и подкрепата на цялата общественост са единственият начин да се пребори страната ни със заболяването.

Публикувана в Агроновини

Днес България е домакин на 14-тата годишна среща на Постоянната експертна група за Африканска чума по свинете в Европа, която ще се състои в София. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андриукайтис и генералният директор на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) Моник Елоит ще вземат участие в срещата. Тя се провежда под патронажа на Глобалната рамка за трансгранични болести по животните (Standing group of experts GF-TADs) на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) на ООН и Световната организация по здравеопазване на животните (OIE). Резултатите от проведените дискусии и взети решения ще бъдат част от изготвянето на Глобална стратегия за контрол и изкореняване на АЧС в световен мащаб.

В събитието ще се включат над 90 експерти и представители от 34 страни, сред които министри и заместник-министри на шест държави от Балканския полуостров - Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Косово, Сърбия. Очаква се срещата да бъде ключова за осигуряване на подходяща координация и действия по отношение на АЧС в този регион на Европа.

Постоянната експертна група е създадена през 2014 г., с цел събиране на опит и добри практики в борбата срещу АЧС в регион Европа. Предвид икономически въздействия върху свиневъдството на три континента в света, представители на OIE за Америка и Азия също ще се включат в срещата.

Публикувана в Агроновини

Националната асоциация на зърнопроизводителите ще бъде домакин на Петата среща на земеделските камари от Регион „Три морета“, която ще се състои на 11-12 март 2019 г. в хотел „Метрополитън“, гр. София.

По време на Форума всяка организация щe представи своята позиция за бъдещето на Общата селскостопанска политика в навечерието на изборите за Европейски парламент. Ще бъдат обсъдени перспективите за гласуване на рамката на ОСП след 2020 година от този или от следващия състав на Европарламента.

Поканени във Форума са представители на Европейската комисия и Европейския парламент, както и земеделските камари на Франция и Германия. Участие ще вземат и представители на земеделските камари и организации от Литва, Полша, Румъния, Словакия, Чехия, Хърватия и Унгария.

Гости в първия ден на форума ще бъдат министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и председателят на Комисията по земеделие в Народното събрание – Десислава Танева. 

Колеги, заповядайте на откриването на форума на 11 март, от 14:30 часа в хотел „Метрополитън“, гр. София.

На 12 март, от 13:00 часа участниците от всички земеделски камари ще дадат пресконференция за постигнатите резултати от срещата.

Публикувана в Новини на часа

На 1 март (петък) 2019 г., от 14:00 в зала „Европа“в Областна администрация Добрич, екипът на Областен информационен център – Добрич ще проведе информационно събитие, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич. Поканени са представители на бизнеса, работодатели, обучаващи организации, собственици на съществуващи предприятия, граждани и медии и други.

По време на събитието ще бъдат представени отворените процедури BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

В събитието специално участие ще вземе Владимир Бобев, началник Регионален сектор “Варна“, към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Татяна Гичева – Ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич, ще презентира услугите извършвани от Европейската мрежа и действащите проекти в подкрепа на бизнеса.

Участието в събитието е безплатно.

Публикувана в Новини на часа

От името на 28 браншови организации БСК настоява за спешна среща с Министър-председателя във връзка с промените в Наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти. От работодателската организация изпратиха писмо, в което се казва:

Обръщаме се към Вас във връзка с обнародваните в края на м. септември 2018 г. промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Държим да подчертаем, че подкрепяме усилията на Правителството за повишаване на фискалната дисциплина, ограничаване на нелоялните търговски практики и намаляване дела на „сивата“ икономика. В този смисъл, считаме осъвременяването на текстовете в Наредбата за закономерни и необходими.

Заедно с това, не крием сериозните си притеснения относно изключително кратките срокове, в които работещият на светло бизнес трябва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата, както и непрецизно формулираните текстове, които създават неяснота, правна несигурност и икономическа непредвидимост.

Имаме основателни причини да смятаме, че процесът по доставка, закупуване, сертифициране, инсталиране и пускане в експлоатация (вкл. обучение на персонала) на новите фискални устройства ще отнеме не по-малко от 18 месеца, а съгласно Наредба Н-18 това трябва да стане до м. март 2019 г., т.е. за по-малко от половин година.

В допълнение към това, част от разпоредбите в Наредба Н-18:

  • Са дискриминационни и противоречащи на правото на Европейския съюз;
  • Противоречат на конституционните принципи и гаранции за еднакви правни условия за стопанска дейност и предотвратяване на злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция, както и за законова закрила на потребителите и на инвестиционната и стопанската дейност;
  • Противоречат на законодателството в областта на закрилата на интелектуалната собственост и защитата на личните данни;
  • Създават нова административна и финансова тежест върху светлия бизнес, докато сивата икономика ще продължи да работи по същия начин, по който е работила и досега. В този смисъл, не постигат целите за ограничаване на сивия сектор, а напротив – засилват неравнопоставеността между „белия“ и „сивия“ бизнес.

Част от подписалите настоящото писмо организации участваха с експертиза в процеса на подготовка на промените в Наредба Н-18 и не малко от препоръките им бяха отразени, но много от спорните текстове останаха във финалната редакция на документа. За съжаление, настоятелните ни опити за продължаване на диалога останаха неуважени.

Именно това е причината да насочим Вашето внимание към проблема, още повече, че промените в Наредба Н-18 засягат практически всички стопански субекти, от всички сектори на икономиката. Това означава, че сме изправени пред потенциална опасност в началото на следващата година да се стигне до сериозно социално напрежение, което бихме искали да предотвратим.

Във връзка с горното, се обръщаме с молба да приемете представителна контактна група на подписалите настоящото писмо организации, която да Ви запознае с проблема и да Ви предложи ефективни мерки за неговото преодоляване.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта