Гъбата причинител на струпясване по крушата е Venturiapirina (Bref.) Ade. Оптимални условия за развитие на болестта са температура около 20°С , наличие на млади тъкани и влага. Струпясването по крушата напада листата, цветовете, завързите плодовете и леторастите.

Повредите по листата са дребни до средно големи, неправилно закръглени кафеникавозелени плесенови налепи. Листата се деформират, пожълтяват и окапват преждевременно.

Силно заразените цветове и млади завързи също окапват преждевременно.

Химичната борба срещу струпясването по крушата се води по същия начин, както при ябълката. Препоръчва се борба с фунгициди с лекуващо действие. Подходящи препарати са Дитан М 45, Силит 544 СК, Скор 250 ЕК , Луна експирианс и др.

Продукти с различен механизъм на действие се редуват през 10-15 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Струпясването е болест, която се явява редовно и нанася големи поражения по чувствителните сортове при висока атмосферна влажност, роси, мокрещи мъгли и чести валежи през вегетацията.

Струпясването по ябълката се причинява от гъба, а най-масово заразяване става по време на цъфтежа. Условието е да има навлажняване на листата и температура по-висока от 5оС. Първите признаци на болестта се появяват най-малко след 9 дни, при температура между 17 и 23оС.

Струпясването напада всички части на ябълката - листа, цветове, плодове, дръжки на листата.

Листата се заразяват още при показването, по тях се появяват закръглени мазни петна най-напред от долната им страна. По-късно петната се развиват от двете страни на листната повърхност. Напетняването по листата нарушава фотосинтезата и засилва транспирацията. В резултат на това плодовете остават дребни, а дръвчетата залагат по-малко плодни пъпки за следващата година.

При нападение от струпясване по цветовете се появяват тъмнокафяви петна покрити с плесенов налеп. При силно нападение те окапват преждевременно.

Химичната борба със струпясването след цъфтежа при благоприятни условия включва пръскания през 10-15 дни. Подходящи препарати са Дитан М 45, Силит 544 СК, Скор 250 ЕК, Луна експирианс и др.

Препоръчва се редуване на продукти с различен механизъм на действие.

Устойчиви на струпясване са следните сортове ябълки: Прима, Флорина, Либърти, Джонафрий, Английска ренета. Силно чувствителни са Златна превъзходна, Червена превъзходна, Старкримсон, Айвания.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Профилактичните третираниясрещу струпясването включват две предцъфтежни, едно или две цъфтежни и 8-10 следцъфтежни третирания.

. Първото предцъфтежно пръскане се провежда във фаза “миши уши”, а второто припоказване боята на цвета или фаза “цветен бутон”.

. При суха пролет по време на цъфтежа се провежда едно, а при влажна две цъфтежни третирания.

. Следцъфтежните пръскания са в интервал през 8-10 дни в зависимост от използвания фунгицид, а броят им зависи от влажността и от допуснатата първична зараза.

Медните фунгициди имат и странично действие

За предпазни пръскания срещу струпясването могат да се използват медсъдържащи фунгициди, като 1% бордолезов р-р, шампион, фунгуран и др. Тези фунгициди имат и свойството да повишат устойчивостта нарастителните тъкани към кратковременни понижения на температурата в границите на минус 5 до минус 6 градуса.

Целта на предпазните пръскания е максимално да ограничат първичните инфекции от струпясване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Сравнително топлото време през пролетта благоприятстваше развитието на струпясването по прасковата. Болестта нанася особено големи поражения по черноморското крайбрежие, където се нападат главно плодовете, което силно влошава тяхното качество. Оптималната температура за развитие на струпясването е около 26-28оС.

Проявява се главно по плодовете във вид на разпръснати малки петна, отначало бежавокафяви, а след това с масленозелена кадифена повърхност. Те се сливат в по-големи зони, най-често към дръжковата част на плода. След опадане на налепа, повърхността остава вкорковена като струпей. По време на беритбата могат да се открият повреди и по леторастите.

Най-силно се нападат сортовете Мериголд, Хале, Елберта, Японска нектарина и други.

Борбата изисква комплекс от мерки включващи изрязване на заразените клонки, третиране през вегетацията при откриване на първите прояви на болестта.

За борба със струпявсането по прасковата при слабо нападение могат да се използват контактни фунгициди с предпазно действие, а при наличие на зараза могат да се използват всички системни продукти за растителна защита за борба със струпясването по ябълка и круша.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Нестабилното време създава благоприятни условия за масово заразяване и развитие на струпясването по ябълки и круши. В началото заболяването се развива основно по листата - образуват се тъмномасленозелени до черни закръглени петна с диаметър няколко милиметра до 1 см. При ябълката петната са по горната страна на листата, при крушата - по долната. Младите листа остават дребни и се набръчкват. Силно напетнените листа пожълтяват, засъхват и окапват.

За опазване на листната маса и младите плодчета от заразяване е необходимо да продължат пръсканията с продукти с контактно и проникващо действие, а продуктите със системно действие се прилагат при превалявания и установена зараза. В зависимост от степента на зараза и от климатичните условия се провеждат сгъстени пръскания до преминаване на критичната за заразявания фенофаза - "плод с големина орех".

За да се избегне поява на устойчивост на гъбните патогени към фунгицидите, в схемата на пръскане се включват препарати с различни активни бази и различен механизъм на действие.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Струпясването е гъбна болест, която презимува в окапалите заразени листа и много рядко върху заразените клонки на киселиците.

Заразяването може да започне още от началото на вегетацията, във фаза “миши уши”, а масово се развива обикновенно по време на цъфтежа.

Условия за развитие

Благоприятни условия за струпясването са повишена влажност и температура по-висока от 5°С. Първите признаци след заразяване се появяват най-малко след 9 дни, при температура между 17 и 23°С. През вегетацията на ябълките и крушите броят на инфекциозните периоди (заразявания) зависи от валежите и температурата. Затова не може предварително да се определи броят на пръсканията.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Профилактичните третираниясрещу струпясването включват две предцъфтежни, едно или две цъфтежни и 8-10 следцъфтежни третирания.

. Първото предцъфтежно пръскане се провежда във фаза “миши уши”, а второто припоказване боята на цвета или фаза “цветен бутон”.

. При суха пролет по време на цъфтежа се провежда едно, а при влажна две цъфтежни третирания.

. Следцъфтежните пръскания са в интервал през 8-10 дни в зависимост от използвания фунгицид, а броят им зависи от влажността и от допуснатата първична зараза.

Медните фунгициди имат и странично действие

За предпазни пръскания срещу струпясването могат да се използват медсъдържащи фунгициди, като 1% бордолезов р-р, шампион, фунгуран и др. Медните фунгициди имат и свойството да повишат устойчивостта нарастителните тъкани към кратковременни понижения на температурата в границите на минус 5 до минус 6 градуса.

Целта на предпазните пръскания е максимално да ограничат първичните инфекции от струпясване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 05 Май 2017 11:59

Струпясване по крушата

Струпясване при крушата се причинява от гъба - Venturia pirina ( Bref.) Ade. Оптимални условия за развитие на болестта са температура около 20С , наличие на млади тъкани и влага. Струпясването по крушата напада листата, цветовете, завързите плодовете и леторастите.

Повредите по листата са дребни до средно големи, неправилно закръглени кафеникавозелени плесенови налепи. Листата се деформират, пожълтяват и окапват преждевременно.

Силно заразените цветове и млади завързи също окапват преждевременно. При по-късно нападение от гъбата плодовете се деформират и напукват.

Спазването на определени агротехнически изисквания при отглеждането на крушите може до голяма степен да намали заразяването от струпясване.

Химичната борба срещу струпясването по крушата през вегетацията се води по същия начин, както при ябълката.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Болестта струпясване по ябълка и круша се среща в районите с висока атмосферна влажност, с роси, мъгли, а при чести валежи през вегетацията струпясването редовно нанася големи поражения. Струпясването може да причини до 95% загуби, резултат на ниско качеството. Причинителя на болестта е гъба

По листата още при показването им след разпукване на пъпките се появяват закръглени мазни петна най- напред от долната им страна. По-късно се развиват от двете страни на листната повърхност. Петната първоначално са неправилни, мъхести (като кадифе) със светлокафяв до маслиненозелен цвят. Нападнатите млади листа остават дребни и деформирани, болеста пречи на нормално нарастване на младите листа и те остават по-дребни и се нагърчват. Заразените тъкани покафеняват , а по-късно и прегарят. При нападение от струпясване по цветовете се появяват тъмнокафяви петна. При силно нападение те окапват преждевременно.

Най- масово заразяване става по време на цъфтежа. При температура по-висока от 5о С и влага по листата заразяването е гарантирано.

След цъфтежа пръсканията са през 10-15 дни при благоприятни условия.

Препоръчваме редуване на продукти с различен механизъм на действие върху гъбата. Препоръчително е също така и пръскането с фунгицидна смес – системен фунгицид с контактен.

Устойчиви на струпясване са сортовете Прима, Флорина, Либърти и Джонафрий, Англииска ренета.

Сортовете Златна превъзходна, Червена превъзходна, Старкримсон, Айвания са силно чувствителни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако посочените по-долу фази от развитието на ябълките, съвпаднат с благоприятни условия за развитие на струпясването – навлажннени листа и температури над 5°С, заразяванията са най-големи. Посочваме критичните моменти, в които трябва да се реагира с предпазно или лекуващо пръскане:

. набъбване на пъпките;

. зелен конус;

. миши уши;

. разделяне на цветните от листните пъпки;

. показване боята на цвета;

. цъфтеж (начало, масов, край);

. оформяне на плода (завърза);

. нарастване на плода до големина орех.

ПОДХОДЯЩИ ПРЕПАРАТИ

Предпазно могат да се използват медни препарати с контактно (предпазно) действие, а за лечение – системни.

. Контактни фунгициди:

Купроцин супер М в концентрация 20 г, Манкоцеб 80 ВП АГРИЯ – 25 г, Болеро 12ЕК – 6 мл, Каптан 50ВП – 20 г и др.

. Системни фунгициди:

Хорус – 4,5 г, Зато 50ВГ – 1 мл, Систан супер 24ИК – 30 мл, Скор 250ЕН – 2 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта