Финансов ресурс в размер до 77 милиона лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2019 г. утвърди на свое заседание УС на ДФ „Земеделие“. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). 

    Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност. Те трябва да регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Друго условие, което им дава основание да получат субсидии по схемата, е да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на БАБХ. И третото условие - е да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 ха (чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП). 

    Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

     Ставките за всяка от сортовите групи тютюн ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Публикувана в Новини на часа

За първи път тютюнопроизводителите ще получат средствата по преходната национална помощ за кампания 2019 г. по-рано от обичайното - в седмицата от 20 до 29 февруари 2020 г. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на заседание на Консултативния съвет по тютюна, който се проведе в МЗХГ. Тя призова бранша за обединение в позицията на страната ни за запазване на преходната национална помощ. „В проектите за новия програмен период тази помощ липсва като допустим инструмент за подкрепа. България провежда среща със страните членки за подкрепа по отношение на включването на преходната национална помощ в преходния регламент“, каза още тя. Браншовите организации от сектор „Тютюн“ обявиха, че в подкрепа на тези усилия на страната те ще се срещнат с колегите си от европейските организации, за да представят позицията ни за запазване на помощта и в следващия програмен период.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов съобщи, че малко над 76 млн. лв. преходна национална помощ ще бъдат изплатени на 42 230 тютюнопроизводители за кампания 2019 г. На заседанието бяха гласувани и одобрени ставките за помощта по сортови групи Басми, Каба Кулак, Бърлей и Виржиния. Те са на база 5% намаление спрямо предходната 2018 г. Стопаните, отглеждащи тютюн от сорта Басми до 1000 кг. ще получат по 2.18 лв./кг; от 1000 до 2000 кг. по 2.12 лв./кг. и за над 2000 кг. по 1.41 лв./кг. Ставката за тютюнопроизводителите, отглеждащи Каба Кулак, е 1.11 лв./кг.; за сорт Бърлей е 0.81 лв./кг. и за Виржиния-0.64 лв./кг. Реколтираните площи с тютюн през 2019 г. са 50 791 дка, произведеното количество е 8 268 тона. Общото изкупено количество тютюн до момента е 7 210 тона.

Публикувана в Растениевъдство

Цветан Филев, председател на НАТ-2010, зам.-президент на УНИТАБ:

Искаме финансова равнопоставеност за сектор „Тютюн“

Приходите в държавната хазна за 2018 г. от акцизи и данъци върху тютюневите изделия са в размер на над 2,5 млрд. лева

Интервю на Анета Божидарова

- Г-н Филев, продължава ли битката на сектор „Тютюн“ за равнопоставеност и за европейско финансиране?

- Абсолютно. Този път в преговорите по конструирането на бъдещата Обща селскостопанска политика, сектор „Тютюн“ не е наблюдател, а активен участник. Включени сме в една от работните групи към земеделското министерство, които ще работят по националния стратегически план. Крайно време е тютюневият бранш да бъде изваден от състоянието на дискриминация, в което се намира – по отношение на европейското субсидиране. Водим битка за това от години. Ще настояваме в новата ОСП да се спазва принципът на субсидиарност – всяка държава да има свободата сама да определя своите политики в земеделието. Убедени сме, че националното подпомагане на сектор „Тютюн“ – през националния бюджет, трябва да бъде продължено, ако за пореден път бъдем изключени от европейско финансиране в новата ОСП.  

- С какви аргументи ще искате финансиране – и на национално, и на европейско ниво за производителите на тютюн?

- Тютюнопроизводството се развива в най—специфичните за страната региони – планински и полупланински. Те са с плитки и нископродуктивни почви, с наклонен терен, върху който най-подходящата за отглеждане култура е тютюнът. Земеделските производители от тези региони са дребни и малоимотни – с 5-6 до 10 дка земя. Въпреки това, те успяват с една интензивна култура, каквато е тютюнът, да изхранват своите семейства. Тютюнът е и фактор за спиране на процеса на обезлюдяване на планинските и полупланинските региони. Извън този анализ, вече са ясни данните за 2018 година – приходите в държавната хазна от акцизи и данъци върху тютюневите изделия са в размер на над 2,5 млрд. лева. Затова настояваме и смятаме, че заслужаваме равнопоставеност във финансирането за производството на тютюн.

- Какъв процент от българския суров тютюн се изнася?

- Близо 70% от суровината е предназначена за експорт. Ние нямаме проблем с реализацията. Нашата тютюнева суровина е конвертируема стока, търсена е на външния пазар и държавата печели от това. Законодателството казва, че нито един тютюнев лист не може да бъде изнесен, без да е преработен в България. Така че и добавената стойност от преработката на тютюна остава в страната. Мисля, че повече аргументи не са нужни.

- Отчитате ли спад в площите с тютюн и какви са причините за това?

- Всяка година отчитаме спад в площите с тютюн. Респективно намаляват количествата, както и броят на тютюнопроизводителите. Причините са много. Една от основните е свързана с липсата на приемственост между поколенията в семействата, които отглеждат тютюн. Младите хора не желаят да се занимават с толкова трудоемка дейност, каквато е тютюнопроизводството. Те предпочитат да живеят в големия град или да емигрират. Но това е тенденция в целия селскостопански сектор у нас, не се отнася само за тютюна. Друга причина е свързана с климатичните аномалии и загубите, които търпят производителите. Подобно на други растениевъдства, и тютюнопроизводството е завод без покрив, и ние зависим от капризите на времето. През 2017 и 2018 година лошите климатични фактори опропастиха 30% от реколтата и много хора се отказаха да гледат тютюн. Надяваме се тази година да е добра – засега времето е в наша полза. Очакаваме между 10 и 11 хил. тона суров тютюн от четирите сортови групи – „Виржиния“, „Бърлей“, „Кабакулак“ и „Басми“.

- Все още се прилагат т. нар. Референтни плащания в сектора. Това демотивира ли новорегистрираните тютюнопроизводители?

Това е порочна и парадоксална схема, която трябва да бъде променена през следващия програмен период. Тя е абсолютно несправедлива към новорегистрираните тютюнопроизводители, които не получават средства за произведеното от тях количество суров тютюн към съответната стопанска година, а получават върху референтен период на производство от 2007, 2008 и 2009 г. По схемата получават средства и онези, които вече не гледат тютюн, но са декларирали площи през тези 3 години. Това няма как да не демотивира. Затова схемата трябва да спре да се прилага по този начин. Ако искаме да привличаме нови хора в сектора, подпомагането в новата ОСП трябва да бъде насочено към реалните производители. Такава е и позицията на НАТ-2010 пред българските институции – правителството и земеделското министерство. Защитаваме я на всяко заседание на Консултативния съвет по тютюна. Искаме реално подпомагане за реалните стопани в сектор „Тютюн“.

 

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 80 млн. лв. (80038 268 лева) субсидии на 41 116 земеделски стопани по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ). Средствата по схемата са заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и са утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“.

Подпомагането по схемите за преходна национална помощ за тютюн се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 - 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

Публикувана в Бизнес

Да бъде създадена Изпълнителна агенция по тютюна предвижда нов закон за сектора, внесен от ДПС в Народното събрание. В законопроекта се предвижда и браншът да се ръководи от Националната тютюнева камара, както и да бъдат създадени регистри на производителите и на изкупвачите.

Тези промени бяха обещани на фермерите още в началото на годината, след протести заради забавената кампания и ниските изкупни цени. От ДПС тогава обещаха дори да бъдат въведени минимални изкупни цени за тютюна.

С внесения преди дни проект се предвижда Изпълнителната агенция по тютюна да има контролни, регулаторни и информационни правомощия. Тя ще е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. Работата й ще бъде да следи спазването на закона за тютюна, да издава разрешения, одобрения, удостоверения и други документи.

В регистъра на тютюнопроизводителите ще се вписват всички фермери, произвеждащи суров тютюн. Те ще подават до агенцията информация за обработваните площи, произведените количества и за лицата, на които предават произведения тютюн.  

Изкупуването на суров тютюн ще става само от фирми, вписани в друг специален регистър.

Ще има и регистър на фирмите, търгуващи на територията на страната с промишлено обработен тютюн.

Изпълнителната агенция по тютюна ще води регистрите.

Националната тютюнева камара ще участва във формирането и в осъществяването на държавната политика в сектор „Тютюн“ и в сектор „Тютюневи изделия“. Организацията ще участва в разработването на стратегии и нормативни актове за сектора.

Очаква се Камарата да разработва механизми за стабилизиране на пазарите на суров тютюн и намаляване на диспропорциите при предлагането и търсенето, при спазване на приложимите правила за защита на конкуренцията, пише в проекта.

Ако се наложи, Камарата ще решава спорове между свои членове и ще организира обучения. В ръководството й ще има по двама производители,  преработватели, производители на тютюневи изделия и по един представител на научни организации.

Вносителите на проекта посочват в мотивите към него, че растат количествата конфискуван нарязан тютюн, който е акцизна стока. През 2013 г. количеството задържани цигари намалява с 50% спрямо предходната година, но се увеличават количествата задържан тютюн – почти 7 пъти повече в сравнение с 2012 г.

Според депутатите незаконната търговия с тютюн подкопава икономиката на страната и оказва неблагоприятно въздействие върху националната стабилност и сигурност. Предвид факта, че суровият и промишлено обработеният тютюн не са акцизни стоки, контролът върху тях следва да бъде регламентиран в Закона за тютюна и тютюневите изделия, пише в мотивите.

Очаква се проектът да бъде разгледан днес от две парламентарни комисии – по икономическата политика и по земеделието.

Публикувана в Новини на часа
Четвъртък, 24 Април 2014 13:18

Иран разширява площите с тютюн

Според главния изпълнителен директор на тютюневата компания Масум Неджефиян, през 2013 г. площта на тютюневите плантации в Иран е била увеличена със 155 хектара, от 5939 хектара до 6940 хектара. С увеличаване на площите на тази култура се осигурява поминък на повече от 50 хиляди селяни, заети в селскостопанското производство.
Тютюнът се отглежда предимно като суровина за тютюневите фабрики в Иран, които се стремят към подобряване на качеството на продукцията и увеличаване на производството. Това ще позволи да се развива износа на тютюневи изделия и да се увеличи дела на потреблението на продукта в Иран.
В някои провинции, особено в провинция Голестан, са получени добри резултати. През 2012 г. в провинция Голестан насажденията с тютюн са били 2565 хектара , а през 2013 г. тази цифра е била намалена до 2808 хектара . През 2014 г. се планира да се засадят 2950 хектара обработваема земя с тютюн.
Масум Неджефиян отбелязва, че до сега хората ангажирани с трудоемкото производство на тютюн не са се ползвали с подходящата подкрепа от организациите, отговорни за отглеждането на тази култура. В много страни с развитието на преработвателната тютюнева промишленост се отделя все по-голямо внимание и на отглеждането на културата.

Публикувана в Растениевъдство

От 4 март откриват кампанията за приемане на заявления за 2014 г. за подпомагане по схемите за единно плащане на площ, за национални доплащания на площ, агроекологични плащания, плащания по НАТУРА 2000, за национални доплащания на тютюн и схемите за подпомагане за животни. Всички общински земеделски служби имат пълна готовност за нормално й протичане, заяви директорът на Областната дирекция "Земеделие" инж. Гюрсел Емин. Днес той събира всички началници за последни уточнения. Различията в сравнение с миналогодишната кампания са несъществени.


Новото е, че ще се направи регистър на хората, които в момента произвеждат тютюн, за да може тези, които не са отглеждали тютюн през референтния период 2007-2009 г. и не получават национални доплащания, да кандидатстват за минимална попощ de minimis. Това е единствената възможност бъдат подпомогнати. Въвежда се схема за преразпределително плащане -предвижда се малките и средни стопанства с площ до 300 дка да получават по-високо ниво на подпомагане от средното.


Подаването на заявления трябваше да започне на 1 март, но тъй като е почивен ден, приемът ще започне няколко дни по-късно.


Във връзка с кампанията тази седмица инж. Гюрсел Емин беше на работна среща на областните директори със зам.-министъра на земеделието Бюрхан Абазов. По думите на зам.-министъра основен приоритет е подпомагането на малките и средните стопанства, както и на уязвимите сектори - растениевъдство и животновъдство. 

Публикувана в Новини на часа
Законова поправка, която да позволи на тютюнопроизводителите да продават сами без акциз до 10 на сто от продукцията си като нарязан преработен тютюн обмислят да предложат протестиращи. Това заяви вчера, 20 януари, кметът на Сатовча и председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн Арбен Мименов. Акцизната ставка върху всеки килограм обработен тютюн у нас сега е 152 лв.

"Има прекалено много изисквания, които тютюнопроизводителите няма да могат да покрият, а и няма аналог на тази идея никъде", призна все пак той. Производителите са започнали да проучват и пазара в Гърция като възможност за реализация на продукцията им.

Вчера няколко хиляди тютюнопроизводители от Гоцеделчевския регион отново излязоха на протест заради забавената кампания и ниските изкупни цени. В топлото време тютюнът, който не е продаден, ще се развали до 10-15 дни.

"Производителите съхраняват тютюна в холовете, обръщат го, проветряват го, но той се разваля и загубите ще са огромни", обясни Мименов. С протестиращите вчера бяха и 400 деца от Вълкосел. Те не ходят на училище, макар родителите да са информирани, че ще загубят детските надбавки, допълни кметът на Сатовча. В момента тютюнът се изкупува на цени от 4.50 до 5.50 лв., а производителите настояват за суми между 6 и 7 лв.

По данни на производители през тази година в съседните страни са произведени свръхколичества ориенталски тютюн и цената е паднала. Според Арбен Мименов сериозен проблем е, че у нас се продават отделни малки количества тютюн. "Трябва да се обединим и да действаме общо", категоричен е кметът на Сатовча.

Публикувана в Новини на часа
Петък, 10 Януари 2014 20:34

Да погледнем тютюна в очите

Около ориенталския тютюн често става нажежено. Турция, Гърция, Македония и България произвеждат близо две-трети от продукцията в света и въпреки че суровината далеч не е най-разпространената в никотиновата промишленост, тя все още се ползва от редица компании като добавка в цигарите, която обогатява аромата им. В България това е основен поминък за около 100 000 души, голяма част от които живеят в райони, чиято бедна почва и климатични условия в немалка степен предопределят това занимание. По стечение на обстоятелствата заетите в този сектор не попадат сред най-образованата част от обществото, преобладаващо изповядват исляма и са обект на ухажване от една конкретна политическа сила...всъщност от няколко години – и от две.

На срещата при министъра на земеделието на 19 декември 2013 г. между производители и търговци стана ясно, че забавянето при изкупуването на ориенталски тютюни е заради неблагоприятните климатични условия, че разплащанията ще се извършат навреме и че крайният срок за изкупуване – 28 февруари, ще бъде спазен. Въпреки това началото на годината започна с протести на производители - оказа се, че хората са недоволни от изкупните цени и има спорове за качеството. Протестите бяха оглавени от създадената през 2010 г. Национална асоциация на тютюнопроизводители – НАТ-2010. Реакцията бе колкото мигновена, толкова и неадекватна. От ДПС излязоха с ред предложения, които целят връщането на държавата в сектора, който бе либерализиран с промени в Закона за тютюна през 2011 година. Захвърчаха обвинения, от една страна, че именно либерализацията е виновна за настоящите проблеми, а от друга (от бившите управляващи), че ДПС иска да си възвърне контрола  върху отрасъла. 

Понеже в случващо се, а и в готвените промени в Закона за тютюна, е трудно да се открие някаква икономическа логика, редно е да хвърлим един по-задълбочен поглед върху отрасъла.

Тютюнопроизводството в България е твърде неефективно. Средният размер на стопанството към 2011 г. е бил 5,5 декара, което е два пъти по-малко от съседна Гърция и близо 10 пъти по-малко от това в Италия. В свое изследване[1] Институтът по аграрна икономика твърди, че минималната площ на стопанство, заето с тютюн, „което може да осигури приемливо ниво на доходи на производител (или неговото семейство), е 10 дка.” Очевидно е, че част от заетите в сектора трябва да се ориентират към друго препитание. Това, за съжаление, едва ли може да се случи без помощта на държавата. Но, не както досега, чрез национални доплащания за референтен период (2007-2009 г.), които уж трябва да служат за развитие на алтернативно занятие. А със средства, обвързани с постигането на конкретен резултат. За това би могла да се използва Програмата за развитие на селските райони, като се осигури пълно и безплатно съдействие по кандидатстването. Що се отнася до останалите, които са над прага на неефективност, те ще могат да печелят достатъчно добре от това занятие и занапред. Освен ако държавата не започне да „помага”.

 

Източник: DGAGRI

Втори сериозен проблем се явява качеството при някои производители. Малцина са тези, които купуват качествени семена от сертифицирани производители, нещо, което бе признато от бранша на среща в Института по тютюна в началото на миналата година. Част от производителите работят със семена на търговците и при тях проблемите с качеството са рядкост. Проблемите са при тези, които отделят семена за сеитба от предходната реколта и така с времето започват да получават по-ниски добиви и такива с по-лошо качество.

Трети проблем представляват националните доплащания за тютюн, необвързани с производството. Доказано е, че субсидията потиска цената на продукцията и на практика облагодетелства не производителя, а търговеца. С други думи националните плащания заместват дохода, който българските тютюнопроизводители щяха да получат от изкупвачите на тютюн. Всъщност, ако пазарът бе напълно либерализиран (т.е. субсидията бе отпаднала от 2011 г.), е много вероятно днес постигната изкупна цена за килограм тютюн да не бе повод за протести. Статистиката показва ясно, че най-високата средна цена за последните десет години (за които имаме данни) е постигната именно в годините след премахването на държавните регулации върху производството и търговията със суров тютюн.

Естествено, цената е функция на търсенето и предлагането. През 2012 г. производството бе по-ниско от предходната година и това, заедно с конкуренцията при търговците, която либерализацията доведе, повиши средната изкупна цена с 15% по данни на Евростат. През 2013 г. производството нарастна, съответно цената се успокои. Това е първият важен урок за тютюнопроизводителите, които едва сега прохождат в пазарната икономика – не е задължително цената на дадена стока да расте постоянно. Впрочем, ползите от либерализацията на пазара се споделят и от НАТ-2010. В свое интервю председателят на асоциацията Цветан Филев казва: „Новите компании, които се възползваха от промяната в Закона за тютюна и тютюневите изделия, „обират” луфтовете на пазара...при тютюнопроизводството бе променен закон, за да се увеличат цените на стоката” (по-подробно виж тук).

Що се отнася до обвиненията в картел между търговските фирми тази година, първо, това е работа на КЗК, а не на политическата говорилня и второ, трудно е да се схване логиката в твърдението, че фирмите нарочно забавили изкупуването, за да влошат качеството и цената да падне. Все пак тези фирми също трябва да продадат качествена стока.

Вероятно не без значение е и друго – през 2013 г. плащанията за тютюн бяха увеличени с актуализацията на бюджета и също така стана ясно, че през 2014 г. ще достигнат 100 млн. лв. при 73 млн. лв. през 2012 година.

Тези плащания будят и други въпроси. В Наредба №2 на Министерство на земеделието и храните от 21.02.2011 е написано дословно:

„(1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за тютюн имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 - 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), и продължават да извършват земеделска дейност.

(2) Помощта по схемата за национални доплащания за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1 - 3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период по ал. 1, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд „Тютюн” през 2010 г. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.” (чл. 3)

(3) При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в схемата, без да посочват количеството тютюн, подлежащо на подпомагане и декларират, че продължават да упражняват земеделска дейност по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.” (чл. 3)

Логиката на наредбата (поне както ние я разбираме) повелява броят на получателите на национални доплащания за кампаниите 2010, 2011 и 2012 да е близък до броя на получателите на държавни помощи по схемите на вече несъществуващия Фонд „Тютюн” за периода 2007-2009 година. Това обаче не е така:

Кампания:

2007

2008

2009

2011

2011

2012

брой получатели на подпомагане

26 575

26 533

26 468

30 132

35 845

40 849

Източник: Аграрни доклади, МЗХ

През 2012 г., между другото, броят на получателите на национални доплащания вече надминава броя на регистрираните тютюнопроизводители през две от референтните години – 2007 и 2008 г. - с 3000 души. За 2009 г. нямаме данни, такива не получихме от Министерство на земеделието. Не получихме отговор и на въпроса как там си обясняват стабилния ръст на получателите на национални доплащания за тютюн.

Но да се върнем на политическите намерения. Държавата или по-точно една партия изпитва силно желание да си върне контрола върху пазара на тютюн и бъдещето на хората, заети с тази дейност. Създаването на регистър на изкупвачите с конкретни изисквания създава възможности за корупционен натиск, ще ограничи конкуренцията, а това неминуемо ще доведе до по-ниски цени. Същото важи и за нелепата идея за държавни оценители, които да се месят в търговските отношения между производителите и изкупвачите. А връщането на минималните изкупни цени просто няма как да се случи в рамките на ЕС.

С други думи, идват избори.


Николай Вълканов

Публикувана в Коментари

Три години след либерализацията на сектора ДПС се готви да върне част от регулациите със законови промени

На фона на недоволство и протести на тютюнопроизводителите заради забавения старт на изкупната кампания и по-ниските цени спрямо 2012 г, ДПС обяви че подготвя законови промени, които предвиждат да се създаде регистър на изкупвачите на тютюн. Зад това обаче се крият изисквания, които далеч не са в хармония с идеята за свободния пазар.

Включването в този регистър, по думите на Лютви Местан, ще става след като фирмите изпълнят две изисквания – ангажимент изкупната кампания да започва на 1 ноември и да приключва до края на януари, както и ангажимент, че разплащането ще бъде също в определени срокове. Предвижда се държавата да върне ролята си във веригата като оценител на качеството на тютюна и да бъде нещо като посредник между производителите и търговците. Нещо повече, според Местан, отново се обсъжда темата за връщането на минимални изкупни цени, но трябва да се провери дали тя не противоречи на европейските правила.

Намеренията за промени в закона за тютюна бяха обявени от лидера на ДПС, чийто основен електорат са голяма част от заетите в тютюнопроизводството. Изненадващо обаче представители на производителите заявиха, че категорично ще настояват либерализацията на пазара да се запази, защото е донесла конкуренция между търговците и по-високи изкупни цени.

Според представители на ГЕРБ, изкупната кампания се бави нарочно, за да се възкреси закрития от правителството на Бойко Борисов фонд „Тютюн“ и да се върне лицензионният режим, който позволявал определн брой фирми да си купуват разрешително за извършване на тази дейност и да си правят картелни споразумения.

Цвета Караянчева от ГЕРБ припомни, че през ноември 2012 г. без минимални цени и без фиксирани дати за изкупуване кампанията е вървяла, а цените са скочили до 7,50 лв./кг. „Тази либерализация, срещу която скачат ДПС, е вършила работа, фирмите изкупуваха и заедно с тях имаше представители на службите „Земеделие", които оценяваха качеството на тютюна. Попитайте управляващите защо не се случи тази година. Още през септември заподозряхме, че има желание от ДПС да върнат фонд „Тютюн", каза тя

Либерализацията на пазара стана факт с промени в закона, влезли в сила през февруари 2011 г. На практика досега по правилата на свободния пазар е протекла само една кампания – 2012-2013.

Зам. Председателят на асоциацията на тютюнопроизводителите Асен Кючуков съобщи, че те ще настояват да се запази либерализацията на пазара, тъй като са видели, че с нея цените се повишават значително заради конкуренцията.

Това се подкрепя и от Николай Вълканов от Института за пазарна икономика. „Средната изкупна цена на тютюна е била по-висока с 15 на сто през 2012 г. спрямо 2011 г. и с над 22 % по-висока от тази през 2010 г.“. Той допълва, че според статистиката на Евростат най-високата изкупна цена през 2012 г. е постигната именно в България – 203 евро за 100 кг.суров тютюн.

Всъщност от обясненията на производителите на тютюн става ясно, че вижданията им се разминават съществено с тези на ДПС.  Те искат да се създаде регистър на тютюнопроизводителите, а не на търговците. Причината е свързана с националните субсидии, които са увеличени до 100 млн. лв през тази година. Тъй като заради европейските изисквания от 2010 г. България не може да подкрепя пряко тютюнопроизводството, в последните години средствата за тях се дават с цел пренасочването им към други отрасли, макар и то да не се случва. Схемата за подпомагане е на база 2009-2010 г. Така тези фирми, които са произвеждали тютюн през тези години и са заявили площите, които обработват могат да кандидатстват за подпомагане.

Производителите настояват страната ни да поиска от ЕС промяна на този референтен период, тъй като оттогава са настъпили много промени. В момента липсва статистическа информация, която да се ползва в искането до ЕК за евентуална промяна в референтния период за плащанията.

Едно е ясно – със завръщането на държавата в сектора положението на тютюнопроизводителите няма да се подобри, а напротив – зависимостта на тази част от населението от властта ще стане още по-голяма

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта