Те разболяват животните

Със своята жизнена дейност мухите предизвикват видимо безпокойство при животните и възпрепятстват тяхната нормалната жизнена дейност - хранене, водопой, разходка и др., като това води до чувствителни загуби на продукция - недостатъчно приемане на храна и оттам занижени млеко- и месодобив. Това, разбира се, отговаря на действителността, води до съществени икономически загуби за фермера, но в същото време трябва да се посочат и редица допълнителни вредности от мухите, които не са толкова известни.
В нашата страна се срещат около 4000 вида мухи. Една изключително голяма част от тях представляват вредители по растенията, но друга, и то немалка част, са с голямо значение за жизнената дейност, здравословното състояние и продуктивността на селскостопанските животни.
На първо място, някои от мухите могат да пренасят опасни болестотворни микроорганизми чрез тялото и стомашночревния си тракт. Редица мухи се явяват преносители на голяма група заболявания по животните, а други на такива при хората (трансмисивни заболявания). Известна част от мухите се явяват преносители и на т.нар. зоонозни или общи за животните и човека заболявания, които представляват сериозна опасност за чевешкото здраве. Друга част от мухите могат по време на процеса на смукане на кръв и телесни течности от животните да пренесат и опасни за животните паразити (т.нар. въгърчивост при преживните, дирофилариоза при кучетата и др.).
 
При своята жизнена дейност някои от мухите водят до предизвикване на
съществени кожни увреждания и усложнаване на получени рани при животните или това са т.нар. миази. Голяма група копитни заболявания при селскостопанските животни често се усложняват в резултат на жизнената дейност на мухите. Някои от мухите могат да предизвикат и опасни очни заболявани при животните. Така например, при кравите те предизвикват т.нар. заразни кератоконюнктивити. Тези заболявания особено през летния сезон могат да доведат дори до по-големи икономически загуби за фермера в сравнение с повечето незаразни заболявания по животните.
 
Фермерът трябва да има необходимите познания по отношение на външния вид на срещащите се в нашата страна и конкретната ферма видове мухи, както и вземането на някои адекватни основни превантивни мерки от негова страна. Така биха могли да се вземат правилни управленски решения с голямо значение по отношение намалението на популацията от мухи във фермата.
А ето и най-често срещащите се видове мухи в нашата страна:
 
Домашната муха. Има в повечето случаи сравнително неголеми размери (около 7-8 мм) и тъносиво до черно тяло. Посредством стомашночревния си канал и тялото си домашните мухи могат да пренасят сериозни заразни болести по хората и животните. Мухите са голям проблем и за местата за приготвяне и съхранение на храни. Често пъти летните интоксикации при хората при консумация на приготвяни или държани на открито храни могат да се дължат на пренасяни чрез мухите микроорганизми.
 
Мухите месарки са едни от първите насекоми, влизащи в контакт с мъртвите животни или отпадаците от кланиците и телесни течности. Те имат характерен тъмнозеленикав цвят с метален оттенък и сравнително големи размери. Могат да снасят яйцата си върху месото (трупно или кланично), което в резултат на високото си водно и белтъчно съдържание предоставят идеални условия за развитието им. Този вид мухи може да предизвика и развала на месото или нехладилно съхраняваната храна. Не много известно е, че този вид мухи са едни от основните преносители на дизентерията при хората, могат да пренасят и редица други микроорганизми като салмонели и други зоонозни причинители.
 
Канализационните мухи имат мъхесто тяло и крила и сравнително малка дължина (2-3 мм). Те са най-често срещани във влажни места, около канализационни системи и места с обилно изтичане и запазване на отпадни и застояли води, които са сравнително богати на органични вещества. Характерно е, че възрастните проявяват по-голяма активност през нощта и се срещат предимно в близост до шахти и мокри помещения (бани, тоалетни).
 
Злите мухи са разпространени главно край бързеи, където живеят ларвите. Имат дължина 1,5-7 мм. В света има около 1000 вида, а в нашата страна се срещат около 70 вида. Характерно за развитието им е, че през размножителния период женските от повечето видове смучат кръв и по този начин освен, че предизвикват сериозно безпокойство при животните, могат да пренасят и редица болести. 
 
Конската муха  или щръклица е общото име на мухите от 3 семейства двукрили насекоми. Характерно за тях е, че ларвите на много от тези мухи са същевременно и вътрешни паразити по бозайниците и човека. Подкожните щръклици или въгарци имат дължина 1-2 см, но могат да достигнат и повече. В нашата страна се срещат 4 вида. Това са паразити предимно по едрите преживни, при които предизвикват заболяването хиподермоза, проявяващо се с развитието на характерни кожни изменения (т.нар. въгърчивост). Тези заболявания са трудно лечими и водят до големи икономически загуби за фермерите
 
Носоглътъчните щръклици са паразити, срещащи се също при копитните животни. Имат дължина около 1-2 см. Стомашните щръклици се срещат предимно при конете, а  ларвите им предизвикват сериозни заболявания. Този вид мухи имат дължина до 1,5 см, а в нашата страна се срещат 5 вида от тях.
 
Плодовите мухи са добили известност като винарки. Те се хранят предимно със соковете на растенията и различни загниващи органични материи. Винарките имат малки размери (2-3 мм), сравнително бързо развитие и кратък живот (около 10 денонощия). В България се срещат около 10 вида, в по-големи количества в близост до съхраняващи се и особено в близост и във ферментиращи плодови отпадъци. Този вид има сравнително по-малко значение по отношение на здравето на животните.
ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ
които може да се предприемат на място, за да се намали количеството на мухите във фермите:
- Да се постигне своевременно отстраняване на тора, отпадните води и другите отпадъци от помещенията на фермата, както и да се гарантира тяхното последващо съхранение на възможно по-голямо разстояние от помещенията за отглеждане на животни.
- Входовете и изходите на помещенията за животни трябва да се затварят плътно, а през топлите сезони на тях могат да се поставят предпазни висящи ленти, възпрепятстващи навлизането на насекоми.
- Да се осигури възможно най-добра изолация на помещенията, както и запушване на всички цепнатини и отвори по стените и покривните конструкции.
- Канализационните отвори и шахти трябва да се затварят плътно и да не остават ненужно отворени.
- Прозорците на помещенията средва да се оборудват с предпазни мрежи.
- Ленти, напоени с разрешени инсектицидни препарати, да улавят летящите в помещенията насекоми, са ефикасно и сравнително евтино решение. Те трябва да се поставят в помещенията на високи и недостъпни за животните места.
- Да се ползват и отблъскващи насекомите средства или т.нар. репеленти, с които те да се намазват или напръскват преди пашата. Не трябва да се забравя, че използването на тези средства изисква специална консултация със специалисти от оторизирана фирма за дезинсекция.
- Осигурете възможно най-добра изолация на помещенията, както и запушване на всички цепнатини и отвори.
Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 30 Май 2013 14:16

Профилактика на мастита

Може ли да се намали заболеваемостта от мастит, като се използват през сухостойния период преди отелването антибиотици и препарати, които правят „тапа“ в каналчетата на вимето? За отговора на този въпрос в германска ферма беше направен съответния опит.

Д-р Ханс-Хенрих Целе,
Томас Зегер
Всяка пета крава се бракува предсрочно заради мастит. За профилактиката на това заболяване много важна роля играе старта: сухостойният период е период на възстановяване преди началото на новата лактация. В четвъртините на вимето започват да се синтезират глобулини, които са необходими за да може при телето да се изгради коластрационен имунитет. Така вимето става по-устойчиво на инфекции по време на сухостойния период. Но този период е и доста рисков по следните причини:
- спира изхвърлянето на бактерии заедно с млякото по време на доене (първоначално отделянето на мляко продължава);
- болестотворните микроорганизми във вимето не се проявяват и остават не открити;
- преносът на причинителите на болести в стадото става чрез скрита инфекция;
- изборът на хранителни вещества е ограничен
КАКВО СЕ ПОСТИГА СЪС „ЗАПЕЧАТВАНЕТО“
mast-2Пълното издояване с паралелно използване на антибиотици дава много добри резултати. Излекуването на четвъртинките, поразени от субклиничен мастит, предотвратява повторното развитие на инфекцията в началото на сухостойния период. Проблемът при този метод е, че устойчивите на съответния антибиотик бактерии могат да провокират развитието на болестта в края на сухостойния период.
За да се защити вимето от проникването на болестотворни микроорганизми, се използват външни препарати, които образуват защитен филм. За съжалание, тук се налага многократно третиране, а седмица след първата обработка много от циките остават незащитени. Алтернативен метод е комбинацията между „антибиотична терапия“ и използването на препарати, които образуват тапа в цицковите канали (интрацистернално вкарване). Подобен препарат, произвеждан от Pfizer беше използван във фермата на Agrar-Gesellschft “Boerde” (Саксония-Ангалт).
ЗА ЕКСПЕРИМЕНТА
mast-3Стадото във фермата се състои от 320 животни от породата Холщайн-Фризийски. Кравите се гледат свободно, доилната зала е 2х14 с частично автоматизиране на доенето. В началото на опита положението с мастита в стадото е било доста сериозно: имало случаи и на остър и на субклиничен мастит, а наред със болестотворните организми, които го предизвиквал са открити и микоплазми и дрожди. По това време средната продуктивност в стадото била 9170 кг мляко годишно, със съдържание на соматични клетки – 446 хил. в милилитър мляко. За реализирането на опита стадото било разделено на две групи с близки физиологични параметри (поредност на лактацията, ден от лактационния период, скорост на млекоотделяне, дневен млеконадой и т.н.). седмица преди началото на експеримента са взети проби от млякото, на което са направени цитобактериологични изследвания за наличие на микроорганизми. Опитната група по време на сухостойния период приема антибиотици и препарати, образуващи в цицковите канали „тапа“ (53 крави). Контролната група получавала само антибиотици (54 животни).
ПО-МАЛКО МИКРООРГАНИЗМИ – ПО-МАЛКО СОМАТИЧНИ КЛЕТКИ
Защитното действие на препарата, който се въвежда интрацистернално и образува в цицките „тапа“, се изразявало в чувствителното намаляване на случаите на клиничен мастит през първите 60 дни от лактацията (фиг. 1). Освен това в опитната група заболяването преминавало в доста по-лека форма и по-бързо се преодолявало. Използването на препарата оказало влияние и на нивото на заболеваемост: в контролната група след отелването били открити 11 случая на нови инфекции (9 случая на Streptococcus uberis, 1 – Mycoplasma, 1 – дрожди), в опитната група имало само 4 случая (по 2 – S. uberis и E. coli). Освен това комбинирането на препаратите се отрази положително на количеството на соматичните клетки в индивидуалните проби от млякото: едва месец след отелването соматичните клетки в млякото на животните от опитната група били 261 хил./мл., докато при контролната група те били 307 хил./мл. (фиг. 2). Вкрая на експеримента се е увеличила и средната продуктивност на стадото – до 9575 кг. Годишно при 230 хил. соматични клетки на милилитър.
mast-4Резултатите били толкова убедителни, че „комбинирания старт“ започнал да се прилага в цялото стадо. След година и половина годишният млеконадой достигнал до 9711 кг на фона на още по-ниското съдържание на соматични клетки (210 хил./мл).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опитът през сухостойния период показва много добри резултати от комбинираното използване на антибиотици и препарати, които образуват „тапа“ в каналчетата на вимето. До старта на лактационния период и преди отелването вимето е защитено от инфекции. В млякото на животните от опитната група има значително по-малко соматични клетки, а броят на регистрираните случаи на мастит в опитната група намалява до 63,6 на сто. Заболеваемостта от клиничен мастит намалява наполовина. Кравите много добре понесли интрацистерналното внасяне на препарата. Образувалата се „тапа“ безпроблемно изпадала при издояването след отелването.

Публикувана в Животновъдство

Те са собственост на Йоханес Лоубстер. „Харесвам големите крави и холандската селекция. Те дават повече мляко и имат капацитет за по-висока продуктивност“ - казва Йоханес.

cow4Първостепенна задача на млечната индустрия в ЮАР е създаването на големи стада и интензивно управление на фермите. За да оцелеят в настоящия икономически климат, фермерите трябва се стремят към по-висока продуктивност и да подобряват усвояването на храната. Създаването на породи, които живеят в горещия южноафрикански климат, съчетано с висока продуктивност, е предизвикателство. Това се постига чрез правилния избор на животните за разплод и внимателното управление на стадото, като се цели да се минимизира стресът, предизвикан от горещините.
Приема се, че едрите животни от породата Холщайн не са подходящи, тъй като не могат да се приспособят към климата в Африка. По-дребната порода Джерсей се приема като единственото решение за проблемът, свързан с горещините. Съществуват доказателства, че въпреки добрата работа на стопанина, той не може да достигне генетичния потенциал на животните, независимо дали е горещо или не.
ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ
Йоханес Лобстър несъмнено е един от най-големите млекопроизводители в страната. Неговата ферма Уегенгунд се намира на 40 км.  северно от Кейптаун. Фермата е семейна. В нейното управление вземат участие и четиримата братя на Йоханес. Шестте поколения стопанисват своята ферма със стада от крави Холстейн, регистрирали са своя марка за мляко и млечни продукти Fair Cape, които продават директно на местния пазар Woolworths.
Йоханес отглежда 1500 крави. Фермата се състои от 4 огромни обора с помещения за свободно хранене. Това прави невъзможно стопанството да бъде класифицирано като ферма със свободен начин на отглеждане. Част от стратегията на Лобстър е животните да живеят в съответствие със своите нужди. Това включва удобни легла в зоните за почивка, вентилатори и водни спрейове, за да се охлаждат животните. Кравите се доят 3 пъти дневно – в 3,30 ч., в 10,30 ч. и 17,30 часа. Продуктивната група не е разделена физически, но електронната система за управление много точно успява да раздели животните в три групи: високопродуктивни (над 50 л. мляко на ден), среднопродуктивни (40-50 л. мляко дневно) и нископродуктивна група (30-40 литра). Кравите, които дават по-малко от 30 литра мляко са пресушавани като не им се дават концентрати по време на доенето.
ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ НА РАЗВЪЖДАНЕТО
„Аз харесвам големите крави и холандската генетика. Те са доказали своите качества в това стадо – животните са дълголетни и с висок потенциал. Те дават повече мляко и имат голям капацитет за продукция“ – казва Йоханес. Той е убеден, че използването на холандската селекция прави чудеса. „Тя работи в тази ферма. Отглежданите животни са едри и се представят отлично в рамките на нашата система“. Целта на развъдната дейност е да се създадат добре балансирани крави, които имат дълъг живот, да са структурирани и високодобивни.
В стадото се използват бици от Канада, САЩ, а също така и от ЮАР, но Йоханес се възхищава от холандската селекция. „През последните 20 години в стадото си използваме предимно холандската бици и напредъкът е налице. Едно от основните предимства на холандската развъдна програма е, че тя отговаря на очакванията и изпълнява обещанията си. Когато развъдните стойности бележат някаква тенденция, можеш да бъдеш сигурен, че резултатът ще е предсказуем. Надеждността на холандската генетика е просто изключителна! “ Според Йоханес най-големото преимущество на холандските бици е, че благодарение на тях се е удължила средната продължителност на живот на стадото. „Положителните резултати не са единични, а комплексни – като се започне от доброто състояние на краката и копитата, здравето на вимето, нисък брой соматични клетки в млякото, висок млеконадой и потенциал.“
cow3През миналата година една „почти перфектна“ крава показа какво може да се постигне. Делта, дъщеря на Олимпик 6322, дала 107,8 л мляко в пика  на своя четвърти лактационен период. И това не е случаен резултат, след като по време на третата си лактация тя даде 20 441 л. мляко за 413 дневен млеконадой. До 280-ия ден на четвъртата си лактация Делта Олимпик е дала 21 080 литра мляко. Нейната полусестра от същия баща достигна до 96,5 л. мляко в  пика на третия си лактационен период. „Имам чудесни резултати от холандските бикове, като например Уин 359. Неговите дъщери често достигат до 80 л. мляко на ден.“ Представителят на CRV Xseed за Южна Африка Луиза Холкот споделя, че в стадото на Лобстър се използват както по-възрастни бици като Гранд прикс, Делта Олимпик, Уин 359, така и по-млади, като Биг Уинър, Делта Парамонт, които са широко използвани през последните 2 години. „Всички тези животни са пресечки от основната кръвна линия в породата. Използвайки ги ние съхраняваме генофонда.“ - казва Луиза.
ИНДИВИДУАЛНО ХРАНЕНЕ
Храненето е организирано така, че да даде възможност на животните да достигнат своя генетичен потенциал. Кравите са хранени с висококачествени смески, имат свободен достъп до храната, благодарение на системата за идентификация на животните и управление на стадото. Така всяка крава получава индивидуална дажба, която е съобразена с нейното моментно състояние – периода на лактация, ниво на продуктивност и пр. Основните съставки на дажбите включват соев концентрат, високопротеинов концентрат, царевично брашно и рибно брашно.

Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 25 Март 2013 10:22

Нов модел за директни продажби

Американецът Юриен Суарт и братовчед му Сет Холтън притежават 250-акровата ферма Холтън във щата Върмънд (1 американски акър = 4,046 дка). Те са осмо поколение земеделци. Фермата произвежда пълна гама от продукти - органични и конвенционални зеленчуци, билки и плодове, както и храни от животински произход. Те притежават мобилен щанд, който са нарекли Farm track (Фермерски камион).

Бизнес-моделът на двамата съдружници е специална програма, инициирана от кметството на Ню Йорк за доставка на пресни  плодове и зеленчуци в бедните райони на града и страната. В тези райони здравословната храна често е скъпа и недостъпна за населението. Недостигът на прясна продукция в тях води до високи нива на сърдечно-съдовите заболявания, диабет и затлъстяване.
Фермерският камион доставя в богатите райони в Ню Йорк органични домати и прясно зеле, които там са търсени. През изминалата година стартира и създаването на магазин за т. нар. „хранителни пустини” в рамките на града. Повече от 23,5 милиона души в САЩ с ниски доходи, живеят в районите, които са най-малко на миля от супермаркетите. В тези квартали, магазините са “на колела” и доставят хранителните стоки до местата за живеене. Жителите често плащат по-високи цени за по-нискокачествени храни - предимно преработено нишесте.
Много от опитите да се достави прясна продукция в тези области, са в застой. Пресните плодове и зеленчуци, които се произвеждат в малки количества и се транспортират, са скъпи.

Така се получава, че справедливата цена за фермера често е твърде висока за потребителите с ниски доходи.
Фермерският камион преодолява този проблем като компенсира загубите от районите с по-ниски доходи на населението с по-висока печалба в по-богатите райони.  Идеята е да се намерят по-заможни клиенти, които са готови да платят малко повече за качествена продукция (социална цел) - стратегия, известна като кръстосано субсидиране. И тъй като е на колела, камионът може да достигне различните групи клиенти лесно.
Суарт вижда камиона си като пример за многото творчески усилия, които се полагат днес за разрешаване на проблема в районите от „хранителната пустиня”.
Фермата Холтън има планове да увеличава сътрудничество с единомислещи организации. Суарт би искал да създаде печеливши централизирани кухни, които подготвят пресни храни от фермата за семейства с ниски доходи. Фермата Холтън също така планира да продава здравословни ястия за  микровълнова фурна, които и децата да могат да приготвят у дома.
Засега братовчедите са заети да кандидатстват за допълнителни разрешителни за продажба, с които да работят и да развиват своя клиентска база.
Подобни фермерски камиони (магазини за директна продажба) са особено актуални за страните от Европейския съюз. Както е известно, редовно в градчетата се провеждат фермерски пазари. Чрез камионите, които отговарят на санитарните изисквания, тази търговия става безпроблемна. Очевидно е дошло времето тези подвижни фермерски магазини да намерят място и в нашата страна. С тях може да бъде допълнена Наредбата за директните продажби. (По материали на www.dowser.org)

Публикувана в Агроновини
Страница 4 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта