Вторник, 19 Ноември 2013 11:40

От обещания глава не боли

Казва българският народ и припомня, че винаги идва час на равносметка. Любопитно четиво е бюджета на нашата страна за следващата година. В него е записано, че българските фермери ще получат европейски директни плащания в размер на 1,3 млрд. лева, а националните - ще са 260 млн. лева. Това е едно увеличение със 17 на сто в сравнение с тазгодишния бюджет. И в същото време под влиянието на многобройните стачки и заплахи от страна на фермерите бяха обещани допълнителни над 100 млн. лева.
Така например министър Греков обеща 100 млн. лв за тютюнопроизводителите, 31 млн. лева на зърнопроизводителите, както и 114 млн. лева на животновъдите. Така в заложеното в бюджета подпомагане от 263 млн. лева остават около 18 млн. лева, в които трябва да се вместят субсидиите за плодове и зеленчуци (около 16 млн. лева), държавнотго финансиране за фонд "Земеделие" за животновъди, схемите de minimis (7500 евро на стопанство) и друг тип подпомагания, които за 2013 г са за около 80 млн. лв. За субсидиране обаче настояват и картофопроизводителите и розопроизводителите. Националните сдружения на пчеларите също настояват за увеличаване на средствата за сектора за следващата година.
От обещания глава не боли, но неминуемо ще дойде часът на разплата, тоест реципиентите ще напомнят за обещаното и ще си поискат парите. Като гледаме предвидените темпове за развитие на икономиката, твърде много се съмняваме, че тези пари ще бъдат намерени. Остава това да стане за сметка на други отрасли или пък чрез вземане на нови, допълнителни заеми. Все повече сме изправени пред опасността цялата тази фалшиво изградена конструкция, наречена българска икономика, да не може повече да функционира и да рухне. 

Публикувана в Коментари

На провелото се извънредно заседание на 7.11.2013 г./ на Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/ назначи Мирослав Николов за изпълнителен директор и Младен Тимчев, Николай Дачев, Атидже Алиева-Вели и Виолета Александрова за зам.- изпълнителни директори.
 
Мирослав Николов е роден на 23 май 1974 г. Дипломира се във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „Право”. Започва професионалната си кариера като юрисконсулт в Държавен фонд „Земеделие”, като част от юридическия екип, работил по програма САПАРД и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 
През 2009 г. е назначен за главен юрисконсулт. Участва в редица междуведомствени работни групи в сектора на земеделието, както и в процедурите по надграждане и одобрение на Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/, определяна като една от най-модерната и комплексна ИТ-система, използвана в българската администрация.
 
През 2010 г. е назначен за началник сектор „Обществени поръчки” в правния отдел на ДФ „Земеделие”, а от лятото на 2011 г. става Главен секретар на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” / 2007-2013/ към Министерството на земеделието и храните.
 
Младен Тимчев е роден на 3 ноември 1974 г. Дипломира се в УНСС със специалност „Икономическа социология”, а в последствие придобива и Магистърска степен – „Финанси“ в ЮЗУ Благоевград.
През 1996 г. започва работа в българското представителство на Холандския концерт „Акзо Нобел”. От 2004 г. до момента е заместник-кмет на община Сандански, с ресор „Финансово-счетоводна дейност и икономическо развитие“, ръководител на проекти, финансирани по ФАР и по ОП „Регионално развитие”.
 
Николай Дачев е роден на 17 септември 1969 г. Има две магистърски степени по специалностите „Счетоводство и контрол” в СА „Д.А. Ценов” гр. Свищов и „Мениджмънт” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методи”.
От 1996 г. до 2006 г. работи в ДСК и ДЗИ, а в периода от 2006 г. до 2009 г. – в печатницата на БНБ.
 
Атидже Алиева-Вели е родена в град Девин на 18 септември 1981 г. Завършва СУ „Климент Охридски” през 2004 г.
Кариерата й започва в „Данон Сердика”, като от 2006 г. до 2007 г. заема поста зам.-ръководител на лабораториите на компанията. В началото на 2007 г. е назначена в ДФЗ като експерт в сектор „Мляко”.
За времето от 2007 г. до 2011 г. последователно заема длъжностите старши експерт, главен експерт и началник на сектор „Мляко”. От юни 2011 г. е началник сектор „Методология и контрол”, а от август 2012 г. оглавява отдела и отговаря за напредъка по прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони.
 
Виолета Александрова е родена на 28 август 1977 г. в гр. Русе. Завършила е УНСС със специалност „Статистика и иконометрия”. През 2000 г. започва кариерата си в Националния статистически институт като експерт, отговарящ за координацията на проекти по Националната програма ФАР и хармонизиране на българското законодателство в областта на статистиката.
През 2006 г. постъпва на работа в Министерство на регионалното развитие като началник на отдел Югозападен район за планиране в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.
В края на 2008 г. започва работа като началник отдел „Сертифициращ орган по Оперативна програма за развитие на сектор ”Рибарство” в Държавен фонд „Земеделие”. От лятото на 2011 г. е зам.-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
 
Управителният съвет прие подадените по-рано днес оставки на досегашното ръководство на ДФЗ.

Публикувана в Новини на часа

Броят на децата, които ще получават свежи плодове и зеленчуци по схемата “Училищен плод” за 2013/2014 учебна година, е нараснал с 84% в сравнение с 2012/2013 г. През тази учебна година от нея ще се възползват 329 752 деца при 179 126 през миналата, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).
В тазгодишната кампания по „Училищен плод” са регистрирани 418 бенефициенти, които кандидатстват за 2 239 учебни заведения. Най-голям е делът на учебните заведения, които кандидатстват самостоятелно – 60% от всички, следвани от общините - 35% от заявителите, a 5% са търговски дружества.
Засиленият интерес към схемата се дължи на успешното й прилагане през последните три години и на благоприятни промени в националното законодателство. С новата наредба за прилагане на „Училищен плод” бе намалена административната тежест и в обхвата на целевата група бяха включени децата от първа и втора група в детските градини.
По схемата децата получават широка гама от плодове и зеленчуци – ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви, домати, краставици и моркови.

Публикувана в Новини на часа

Във връзка с процеса на уведомяване на земеделските стопани за установените застъпвания в подадените заявления за кампания 2013, както и с оглед на трудностите, свързани с липсата на данни за някои имоти, в Държавен фонд „Земеделие” бяха генерирани 46 942 уведомителни писма.
 
Всички кандидати трябва да се явят в областните дирекции (ОД) на Държавен фонд „Земеделие” до края на октомври. Списъците на кандидатите с установени застъпвания ще бъдат предоставени от ОД на общинските служби „Земеделие” – с цел по-добра информираност.
 
Фонд „Земеделие” е предприел конкретни и ефективни мерки за своевременното уведомяване на всички кандидати с установени застъпвания.
Срокът за явяване областните дирекции на ДФЗ е 20 дни от датата на получаване на писмата. Фонд „Земеделие” призовава земеделските стопани да не чакат писмата, а да проверят в ОД или на страницата на фонда – www.dfz.bg, дали имат застъпвания и конкретно за кои имоти.

Публикувана в Новини на часа

 

Субсидия в размер на 4 579 913 лв. получиха двама бенефициенти по схемата „Групи производители”. Това е първо плащане на кандидати по схемата, които са подписали договори с фонд „Земеделие“ през 2012 година. Финансовата помощ покрива разходите им, извършени през миналата година. Средствата са осигурени от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) и националния бюджет.
Целта на схемата е да насърчи обединяването на българските производители в организации, за да могат да бъдат по-конкурентни на пазара. Това ще стимулира и производството на родни плодове и зеленчуци в ситуация, в която над 90% от тази продукция е внос.
Финансовото подпомагане по схемата покрива 100% от разходите за учредяване и улесняване на административната дейност на групите и до 75% от разходите за инвестиции, необходими за получаването на признаване. Извършените инвестиции през 2012 г. са свързани с покупката на земеделска техника – трактори, мотокарни уредби, машини за бране на ябълки, плугове и други, както и купуването и монтажа на мрежи за защита от градушки. Разходите за улесняване на административната дейност включват компютри, офис оборудване, програмни продукти и други.

 

Публикувана в Новини на часа

 

До края на септември фонд „Земеделие” ще разпрати уведомителните писма за субсидиите, които се полагат за сеитбооборот по агроекологичните плащания от програмата за селските райони. 
 
Новият срок е разписан с промени в наредбата за реда, по който се отпускат агроекологичните плащания, и ще влязат в сила с обнародването им в „Държавен вестник”.
 
Измененията се наложиха, след като тази пролет за първи път кандидатстващите за субсидии бяха десет пъти повече от миналата година. Допълнителните средства за сеитбооборот (смяна на културите) се дават при поемане на дългосрочни 5-годишни ангажименти, свързани с опазване на почвите и водите. 
 
Смяната на културитe е позната агротехническа мярка, която се прилага масово от стопаните, но не беше популяризирана от администрацията, в резултат на което до миналата година се отпускаха минимални средства. 

 

Тъй като заявените субсидии превишават бюджета, за тази година трябваше да се прехвърлят средства от други подмерки, за да могат всички да получат субсидиите. Досега от агроведомството не са обявили точния бюджет, който ще бъде разпределен за стопаните, доказали, че извършват екологичните практики. 
 
Предишната администрация правеше опити да прехвърли средства, които няма да бъдат усвоени. Само бюджетът за земеделие в екологичната мрежа „Натура” е в размер на 80 млн. лв. и той почти няма да се усвои от стопаните, припомнят експерти.

 

Публикувана в Новини на часа

Изпълнителният директор на фонд „Земеделие" Румен Порожанов е подал оставка, съобщи bulgariautre, позовавайки се на два независими източника. Порожанов е бил подложен на голям натиск и това е довело до оставката му, въпреки, че е имало уговорка със сегашните управляващи да остане, във връзка с по-добро усвояване на евросредства.
 
Порожанов, който от август 2009 г. заема позицията началник на кабинета на министъра в Министерство на финансите,застава начело на ДФ "Земеделие" на 31.03.2011 г.Според бенефициентите на Програмата за развитие на селските райони именно идването на Порожанов отпушва фонда, а дотогава има изостанали над 2000 проекта.
 
Земеделците, които са основните ползватели на фонда заедно с общините изразиха притеснение, че може да бъдат загубени средства, които са им планувани и много важни. По-паметливите припомнят, че един от първите сменени в министерство на земеделието беше директорът на Дирекция "Развитие на селските райони" Никола Христов.
 
Дирекцията подготвя и оформя документите за ПРСР - миналата година с нотификация и преместване на евросредства от неатрактивни мерки към най-популярните бяха "спасени" за България 600 милиона. Кандидатствалите по програмата, която е с най-голям бюджет, се притесняваха кадровите промени да не се окажат пагубни за парите от Европа.
 
Стана ясно още и че преди седмица в Министерство на земеделието е пристигнало доста притеснително за България писмо.
 
Припомняме, това е третата смяна за деня, след като по-рано днес шефът на пътната агенция Лазаров бе освободен от поста си - макар и оставен за член на УС на АПИ, а шефът на Агенцията за инвестиции Борислав Стефанов подаде оставка.

Публикувана в Новини на часа
Нито един фермер у нас не е сключил договор с частен ветеринарен лекар, който да имунизира, лекува и изследва животните. С последната промяна на Закона за ветеринарномедицинската дейност тази година отпаднаха ветеринарните участъци и на фермерите бе дадено право да сключват договори с избрани от тях частнопрактикуващи ветеринарни лекари за обслужване на животните.
 
Договорите трябва да се предоставят на официалните ветеринарни лекари, отговорни за здравеопазването на животните за всяка община. Те подготвят индивидуалния  профилактичен план за медицинските дейности във фермите до края на годината. На база на неговото изпълнение ще бъде извършвано разплащането с частнопрактикуващите ветеринарни лекари. Изплатените от фермерите суми ще им бъдат възстановени като държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие”.
 
До момента няма представени такива договори, обясни в Парламента министърът на земеделието Димитър Греков в отговор на парламентарен въпрос на депутата от Коалиция за България Светла Бъчварова.
 
Общинските ветеринари се грижат за животните, за да не се допуснат зарази
 
За да не се допуснат остри заразни заболявания и инфекции по животните, ветеринарите към общините са поели тази дейност, уточни министърът.
 
Цените, по които ще се заплаща на частнопрактикуващите ветеринарни лекари за извършените от тях манипулации са посочени в тарифа, която ще бъде внесена в Министерския съвет и обнародвана в Държавен вестник.
Публикувана в Новини на часа

От 10 юли 2013 г. областните дирекции на фонд "Земеделие"-Разплащателна агенция вече наистина издават удостоверения на земеделските производители, за да теглят кредити срещу бъдещи субсидии.

Краткото забавяне е било причинено от факта, че е трябвало прогнозните ставки по Схемата за говеда и биволи да бъдат увеличени след консултативния съвет по животновъдство, научихме от агроведомството.

За сведение на фермерите, повечето банки тази година са склонни да дават до 100% от очакваната субсидия на юридически лица, еднолични търговци и кооперации, регистрирани като земеделски производители. Те следят обаче размерът на кредита да не надвишава очаквания размер на подпомагането, съгласно удостоверението за декларираните декари и животни в общото заявление за подпомагане за кампанията. Банкерите заявиха, че работят най-спокойно след като видят предоставеното удостоверение от Държавен фонд "Земеделие", въпреки, че от МЗХ твърдят, че дават заем и без този документ.

Търговските банки предоставят заемите в лева в срок до 30.12.2014 г., с условието, че при постъпване на субсидията, кредитът ще бъде изцяло погасен, а лихвата предоставят по пазарни условия.

Като условие за усвояване, в банковите договори е записано, че клиентът прави особен залог на настоящи и бъдещи вземания, особен залог на вземане по всички сметки на кредитополучателя, или сключва договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки. Може да мине и поръчителство от собствениците на дружеството или включването им като съдлъжници по договора за кредит. Погасяването  трябва да стане еднократно, при постъпване на субсидията.

Публикувана в Новини на часа
Разплащателната агенция и Държавен фонд "Земеделие" имат достатъчно капацитет да прегледат всички проекти по Програмата за селските райони, те да бъдат утвърдени, така че да могат бенефициентите да се възползват от средствата. Това каза министърът на земеделието и храните Димитър Греков на питане от депутата Димчо Михалевски относно изпълнение и рискове пред Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.„В момента извършваме анализ за необходимите средства, които трябва да се насочат в тази посока и да се набележат мерки, в които да могат да се насочат тези средства към съответните програми”, посочи Греков. 
„Ще се опитаме да изчистим част от обещанията, дадени на животновъдите в началото на годината, като балансираме отношенията между ветеринарни лекари и животновъдите”, каза той, във връзка с изпълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Договорени са над 87% от общия бюджет по Програмата за развитие на селските райони. Разплатени са над 55% от средствата, включително и аванс в размер на 182 млн. евро и гаранционен фонд малко над 121 млн. евро. Към 8 юли общата договорена сума по ПРСР възлиза на около 5 449 148 184, 53 лв. Сключените договори към момента са 20 420. По част от мерките не се сключват договори, а се поемат 5-годишни ангажименти, посочи Греков.
 
Напълно приключените договори са 6466 проекта, по които изплатените средства са на стойност 1 186 125 183 лв. В процес на изпълнение са останалите 13 954 договора, като повечето от тях са с 5-годишен ангажимент. По тях вече има извършени плащания, но им предстоят още такива до 2015 г.
Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта