Едно от най-честите явления тази година е проявата на хлороза по трайните насаждения и лозята. Тя се изразява в ненормално пожълтяване или побеляване на листата в резултат на намаляване съдържанието на хлорофил. Причините могат да бъдат различни - вирусно заболяване или липса на определен хранителен елемент.

. Ако причината е вирус, растението е заразно, нелечимо и представлява опасност за останалите растения.

. В повечето случаи обаче хлорозата се дължи на недостатъчно усвояване на някой хранителен елемент, при което заболяването е неинфекциозно и възможностите за неговото лечение са големи.

Най-често обаче хлорозата се дължи на недостига на желязо и то главно при отглеждане на растенията на силно алкални почви. Особеното тук е, че желязото е в достатъчно количество в почвата, но неговото усвояване е блокирано от високото съдържание на калций в нея. В години с обилни валежи през първата половина на лятото, каквато е тази, желязната хлороза се развива много по-силно. Ето защо в този случай се налага подаване на допълнително количество желязо в лесноусвоима за растенията форма. Това може да стане, както почвено, така и листно, а най-добре и по двата начина.

За лечение на желязната хлороза в практиката се използва железен сулфат, познат и като зелен камък. Той се внася почвено на дълбочина 20-25 см под короната на дърветата или в реда на лозите.

Дозите при плододаващи дървета са 200-300 грама на дърво, а при лозята 50 грама на главина. За да има ефект от това почвено внасяне на зеления камък, то трябва да е последвано от обилна поливка. В противен случай желязото отново ще влезе в трудноусвоими форми.

За листно приложение се прилагат торове в които желязото е в хелатни форми (ЕDTA или DPTA), които позволяват желязото да бъде усвоено от листния апарат, дори и в него да има натрупано по-голямо количество калций. При 2 до 3 листни третирания през вегетацията на трайните насаждения и лозята проблемът с желязната хлороза се решава напълно.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

По листата на малините се появява хлороза, когато образуването на хлорофил - зеления пигмент, е нарушено. Външно това води до жълтеене на листата ,като само нерватурата остава зелена. Ако малината жълтее и пролет и лято, значи причината е неинфекциозна хлороза. Тя се причинява при недостиг на някои минерали в почвата, главно желязо или от неспособността на корените да усвояват тези минерали от почвата, тъй като те са в недостъпна форма. Хлорозата при малината се среща често при кисели почви, при гъсто засадени храсти и при преувлажнена кореновата система.

Ако малината жълтее от хлороза, проверете киселинността на почвата и при необходимост я варувайте. Подхранете растенията с пълен комплект минерални торове, а за бързо възстановяване подхранете растенията с желязо в хелатна форма (желязото в най-добрата форма за усвояване).
По рядко малините жълтеят при недостиг на цинк (листата са пъстри, растат по-малки, стават бледожълти), магнезий (листата започват да пожълтяват по краищата и листната петура се изкривява надолу – внася се магнезиев сулфат) или липса на сяра (листата отначало светлеят, а след това стават червеникави).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Хлорозата е незаразно заболяване. Причинява се от недостиг на желязо в почвата. Желязо може да има и в излишък, но то да е в неусвоима форма. Това е характерно за варовитите почви. Там калциевият карбонат го свързва в химични съединения, които не се разтварят във вода и не могат да постъпят в растенията. А желязото играе важна роля в образуването на хлорофила, на който листата дължат зеления си цвят. Ето защо болестта видимо се изразява в това, че листата са бледожълти, а понякога и съвсем избледняват. Болестта се проявява по-силно в дъждовни години. Младите лози са по-чувствителни отколкото старите.

Страдащите от хлороза лози пускат по-малко реса, гроздовете и зърната са по-дребни, добивът е по-нисък. Леторастите не успяват да се запасят добре, не узряват достатъчно и стават по-податливи на измръзване, лозите имат по-кратък живот.

Химическата борба с хлорозата се състои в осигуряването на желязо във форма, в която може да се усвои от растенията. Има микроторове, които може да се внасят като листно подхранване през вегетацията. Добре е това да става при облачно време или привечер, за да може листата да погълнат разтвора.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Едно от най-честите явления през лятото е проявата на хлороза по овощните дръвчета. Явлението е особено силно, когато има преовлажняване на почвата от чести валежи. Хлорозата се изразява в ненормално пожълтяване или побеляване на листата в резултат на намаляване на съдържанието на хлорофил.

Причините за хлорозата могат да бъдат различни:

. вирусно заболяване;

. липса на определен хранителен елемент;

. стресови фактори на околната среда.

Ако причината е вирус, дръвчето е заразно, нелечимо и представлява опасност за останалите растения. В повечето случаи обаче хлорозата се дължи на недостатъчно усвояване на някой хранителен елемент, при което заболяването е неинфекциозно (физиологично) и възможностите за неговото лечение са големи.

При обилни валежи, в резултат на силната си подвижност, елемента азот се придвижва в по-долните почвени слоеве и се измива от коренообитаемият почвен слой. Това е една от честите причини за физиологична хлороза, причинена от азотен глад. При намалено наличие на азот, елемента бързо се придвижва към младите части и става причина неговият недостиг да доведе до пожълтяване на по-старите листа. Този недостатък бързо се преодолява чрез подхранване на растенията с бързо действащ азотен тор. Подхранването може да стане както почвено с амониева селитра, така и листно с подходящи листни торове съдържащи азот.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 17 Юни 2016 10:34

Хлорозата по лозата

Хлорозата е незаразно заболяване. Причинява се от недостиг на желязо в почвата. Желязо може да има и в излишък, но то да е в неусвоима форма. Това е характерно за варовитите почви. Там калциевият карбонат го свързва в химични съединения, които не се разтварят във вода и не могат да постъпят в растенията. А желязото играе важна роля в образуването на хлорофила, на който листата дължат зеления си цвят. Ето защо болестта видимо се изразява в това, че листата са бледожълти, а понякога и съвсем избледняват. Болестта се проявява по-силно в дъждовни години. Младите лози са по-чувствителни отколкото възрастните.

Страдащите от хлороза лози пускат по-малко реса, гроздовете и зърната са по-дребни, добивът е по-нисък. Леторастите не успяват да се запасят добре, не узряват достатъчно и стават по-податливи на измръзване, лозите имат по-кратък живот.

Химичната борба с хлорозата се състои в осигуряването на желязо във форма, в която може да се усвои от растенията. Има микроторове, които може да се внасят като листно подхранване през вегетацията. Добре е това да става при облачно време или привечер, за да може листата да погълнат разтвора.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 02 Юни 2016 15:48

Желязната хлороза е лечима

За лечение на желязната хлороза в практиката се използва железен сулфат, познат и като зелен камък. Той се внася почвено на дълбочина 20-25 см под короната на дърветата или в реда на лозите

  • Почвено внасяне

Дозите при плододаващи дървета са 200-300 грама на дърво, а при лозята 50 грама на главина. За да има ефект от това почвено внасяне на зеления камък, то трябва да е последвано от обилна поливка. В противен случай желязото отново ще влезе в трудноусвоими форми.

  • Комбинирано внасяне

Недостигът на желязо може да бъде коригиран и чрез комбинирано внасяне на железен сулфат - почвено и листно. За листно третиране е необходимо да се направи 1-процентов разтвор от железен сулфат. При натрупано голямо количество калций в листата този продукт не дава задоволителни резулнтати.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 02 Юни 2016 15:43

Желязна хлороза

Много по-често хлорозата се дължи на недостига на желязо, и то главно при отглеждане на растенията на силно алкални почви. Особеното тук е, че желязото е в достатъчно количество в почвата, но неговото усвояване е блокирано от високото съдържание на калций в нея. Желязната хлороза се познава по това, че се проявява както по старите, така и по младите листа на растенията. В години с обилни валежи през първата половина на лятото желязната хлороза се развива много по-силно. В такъв случай се налага подаване на допълнително количество желязо в лесноусвоима за растенията форма. Това може да стане както почвено, така и листно, а най-добре и по двата начина.

Публикувана в Овощната градина

Една от причините за физиологичната хлороза по листата на растенията може да бъде азотен глад. Той лесно се познава по това, че от хлороза страдат по-старите листа, тъй като елемента се придвижва към по-младите, нарастващи части на растенията. Азотният глад лесно се преодолява чрез подхранване на растенията с бързо действащ азотен тор. Подхранването може да стане както почвено с амониева селитра, така и листно с подходящи формулации за листно торене, съдържащи азот.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 02 Юни 2016 15:35

Хлороза

Едно от най-честите явления през лятото е проявата на хлороза по трайните насаждения и лозята. Тя се изразява в ненормално пожълтяване или побеляване на листата в резултат на намаляване на съдържанието на хлорофил. Причините могат да бъдат различни - вирусно заболяване или липса на определен хранителен елемент.

Ако причината е вирус, растението е заразно, нелечимо и представлява опасност за останалите растения. В повечето случаи обаче хлорозата се дължи на недостатъчно усвояване на някой хранителен елемент, при което заболяването е неинфекциозно (физиологично) и възможностите за неговото лечение са големи.

Публикувана в Овощната градина

Едно от най-честите явления през лятото е проявата на хлороза по трайните насаждения. Тя се изразява в пожълтяване или побеляване на листата в резултат на намаляване съдържанието на хлорофил. Причините могат да бъдат различни:

. вирусно заболяване;

. липса на определен хранителен елемент;

. заболяване на кореновата система на дърветата;

. недостатъчна влага в почвата;

. преовлажняване в коренообитаемия почвен слой и др.

За да вземем адекватни мерки срещу явлението, първо трябва да изясним причината.

Ако жълтеенето е причинено от вирус, тогава възможностите ни за въздействие са най-ограничени. Заразените дървета са нелечимо болни и представляват опасност и за останалите растения. Тогава единственият начин да водим борба е да пръскаме срещу преносителите на вирусите – въшки, трипсови и др. насекоми, за да опазим здравите дървета.

В повечето случаи хлорозата се дължи на недостатъчно усвояване на някой хранителен елемент, при което заболяването е неинфекциозно (физиологично). В този случай възможностите ни за неговото лечение са големи, стига да установим кой от елементите е в недостиг.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта